Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 47503  
Сергій запитує:
Яке вірне визначення поняття "запит арбітражного керуючого"? Чи можна вважати "запит арбітражного керуючого" та "запит адвоката" інститутами права?
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання наступну літературу:
Бабенко К. В. Економічне регулювання інституту арбітражних керуючих [Електронний ресурс] / К. В. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 17. — С. 133-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_17_31.
Бабенко К. Діяльність арбітражних керуючих як об’єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / К. Бабенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2012. — № 2. — С. 76-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_2_12.
Бабенко К. Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих [Електронний ресурс] / К. Бабенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2012. — Вип. 1. — С. 200-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_22.
Безсмертна В. В. Система підготовки арбітражних керуючих. [Електронний ресурс] / В. В. Безсмертна // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 10. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_10_5.
Грабовський Ю. Л. Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грабовський // Інформація і право. — 2015. — № 2. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_2_7.
Громко В. Я. Адвокатський запит як процесуальний документ в судовому процесі [Електронний ресурс] / В. Я. Громко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2020. — № 9. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_9_14.
Данілов А. І. Проблеми застосування інституту представництвау діяльності арбітражного керуючого [Електронний ресурс] / А. І. Данілов // Право України. — 2017. — № 12. — С. 203-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2017_12_23.
Жураковська Л. Теоретико-правововий аналіз правового статусу арбітражного керуючого та його становище в системі інституту банкрутства в Україні [Електронний ресурс] / Л. Жураковська // Юридичний вісник. — 2018. — № 3. — С. 31-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_3_7.
Заборовський В. В. Відповідальність суб’єктів звернення та адвоката в аспекті реалізації права на адвокатський запит [Електронний ресурс] / В. В. Заборовський, Р. М. Фрідманський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 65. — С. 342-347. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_65_64.
Заборовський В. В. Документальне підтвердження правового статусу адвоката як необхідна умова реалізації права на запит [Електронний ресурс] / В. В. Заборовський, В. В. Манзюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 335-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_64.
Забродін М. О. Психологія прийняття рішень арбітражним керуючим [Електронний ресурс] / М. О. Забродін // Наше право. — 2019. — № 3. — С. 147-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2019_3_23.
Левшина Я. О. Види відповідальності арбітражного керуючого [Електронний ресурс] / Я. О. Левшина // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 2(2). — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_2(2)__14.
Степанова Т. В. Щодо поняття та характерних рис арбітражного керуючого [Електронний ресурс] / Т. В. Степанова // Правова держава. — 2016. — № 23. — С. 94-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_23_19.
Яринко Б. В. Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду) [Електронний ресурс] / Б. В. Яринко // Форум права. — 2018. — № 4. — С. 149–155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

.: Розділ: Держава і право :: 8.11.2023 13.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.286955 seconds