Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44705
   


Поиск по теме:
Поиск по:  
Код подтверждения:  
 

Автор вопроса: дашаа из города: киев :: Вопрос: 22466  
дашаа спрашивает:
Допомржіть знайти інфомацію для написання курсової на тему "Розвиток єдиного євопейського ринку". Дякую!!!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатись такими джерелами:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_асоціація_вільної_торгівлі
http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_економічна_спільнота
http://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_валютная_система
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2009_1/35.pdf
http://www.k-team.com.ua/ru/library/articles/5.html
http://eu.prostir.ua/news/2296.html
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/015.htm
http://otherreferats.allbest.ru/international/00050263_0.html
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=5575&start=1
http://pidruchniki.com.ua/15140205/finansi/finansi_yevropeyskogo_soyuzu#871
http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Mev_ukr/c10.html
http://otherreferats.allbest.ru/international/00025371_0.html
http://www.bestreferat.ru/referat-12382.html
Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Знання, 2009. – 751 с.
Марченко А. Регіональна політика Європейського Союзу: історія і сучасність / А. Марченко // Світ. економіка.– 2006. – № 5. – С. 24–27.
Мозіль З. М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / З. М. Мозіль ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 219 с.
Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС : навч. посіб. / Й. Тачинська, О. Ільченко. – К. : ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – 143 с.
Циганкова Т.М. Міжнародні організації : навч. посіб. / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Гордєєва. – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с.
Шнирков О. Політика Європейського Союзу у сфері міжнародної торгівлі: особливості сучасного етапу / О. Шнирков // Екон. часопис-ХХІ. – 2004. – № 5. – С. 28–31.
Пісоцький В. Функціонування Єдиного ринку Європейського Союзу на сучасному етапі / В. Пісоцький // Збірник праць вчених. – К. : Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАН України, 1999. – Вип. 21 – C. 43–47.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 8.12.2010 01.36.51 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Київ :: Вопрос: 22478  
Олег спрашивает:
Доброї ночі допоможіть будь ласка знайти в мережі економічні статті з економічних журналів, вісників щодо Росії (бюджетна система,податкова система,банківська) щиро дякую!
Наш ответ:
Шановний Олег! Відповідь на Ваше запитання в мережі неможлива. Запитайте інакше. Крім того у вашому запитанні три теми. За правилами виконується тільки одна. На базі ЕК ДОУНБК знайдено таку аналітичну інформацію по Росії:
Финансовая система России.- Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_России
журнал "Экономика России: XXI век".-Режим доступу:
http://www.ruseconomy.ru/archive.html
Тема 11. Податкова система Російської Федерації.-Режим доступу:
http://www.vuzlib.net/taz_zk/11.htm
Буркинський Б.Стратегічні економічні інтереси України і Російської Федерації в басейні Азовського моря[Текст]/ Б.Буркинський, В.Степанов, С.Бердников, В.Селютін//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2009.-№ 5.-С.77-84.-(Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку).
Быкова М.АО "Сбербанк России"- финансовая поддержка кооперации российско-украинского бизнеса[Текст]/ Марина Быкова//ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.-2010.-№ 4.-С.16.-(Перспективы).
Вардомский Л.Б.Взаимные экономические связи в контексте модернизации экономики России и Украины[Текст]/ Вардомский Л.Б.//ЕКОНОМІКА І ПРОГНОЗУВАННЯ.-2009.-№ 1.-С.77-89.-(Матеріали Круглого столу : Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України...).
Геєць В.Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2005.-№ 5.-С.4-17.
Герасимчук З.В.Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку[Текст]/ З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2010.-№ 3.-С.197-207: табл., рис. -(Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка ).-Бібліогр.:18 назв. .
-- 1. Україна, Росія, Білорусь
Головнін М.Грошово-кредитна політика Росії в умовах відкритості національної економіки[Текст]/ М.Головнін//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2010.-№ 4.-С.56-64: табл.-Бібліогр.:20 назв. .
Гордилова О.Становлення соціальної держави в сучасній Росії//СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.-2005.-№ 1.-С.133-139.-(Соціологія).
Иванов Ю.Б.Проблемы теории налогообложения и налоговой политики: ( обзор выступления участников Первого Украино-Российского симпозиума)[Текст]/ Ю.Б.Иванов, И.А.Майбуров//ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ.-2009.-№ 4.-С.221-228.-(Інформація.Події.Повідомлення).
Ковалишин П.Розвиток венчурної індустрії в Росії[Текст]//ЕКОНОМІСТ.-2005.-№ 9.-С. 54-56.-(Фінансові ринки).
Коротун В.І. Шляхи удосконалення оподаткування акцизним збором в Україні//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2004.-№ 11.-С.22-30.-(Фінанси та кредит).
Ленчук Е.Б.Проблемы формирования инновационной модели развития в России и Украине[Текст]/ Ленчук Е.Б.//ЕКОНОМІКА І ПРОГНОЗУВАННЯ.-2009.-№ 1.-С.90-98.-(Матеріали Круглого столу : Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України...).
Ломсадзе Д.Г.Актуальные проблемы теории и практики бизнеса в России[Текст]/ Д.Г. Ломсадзе//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2010.-№ 3.-С.289-296.-(Новини зарубіжної науки).-Библиогр.: 16 назв. .
Мотриченко В.М.Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2008.-№ 5.-С.59-69.-(Економіка та упр. підприємствами ).
Нікитенко П.Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України[Текст]: П. Нікитенко//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2010.-№ 3.-С.21-26.
Огляд розвитку світової економіки[Текст];[ про падіння розвитку світової економіки у березні 2009 р. порівняно з 2007 та окремими місяцями 2008 року ][Текст]//БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.-2009.-№ 6.-С.4-6.
Огляд розвитку світової економіки[Текст]: [ у вересніі 2009 року: аналітичний огляд]//БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.-2009.-№ 11.-С.6-8.
Одотюк И.В.Инновационная направленность структурных преобразований в промышленности Украины и России[Текст]/ Одотюк И.В.//ЕКОНОМІКА І ПРОГНОЗУВАННЯ.-2009.-№ 1.-С.99-104.-(Матеріали Круглого столу : Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України...)
Олешко А.А.Антикризові програми і плани національних господарств: особливості реалізації та перші результати[Текст]/ А.А. Олешко//ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА.-2010.-№ 1.-С.23-27.-(Економічна наука).-Бібліогр.:19 назв. .
-- США, Європейський Союз, Китай, СНД, Росія, Казахстан
Пахомов Ю.Украина и Россия: эффект взаимодополнения//ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС.-2006.-№№ 3/4.-С. 3-7.-(Геополітика).
Фокс Карен Ф.А.Вплив праць Філіпа Котлера в Радянському Союзі і Росії[Текст]/ Карен.Ф.А. Фокс, І.Скоробагатих, О.Сагінова//МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ.-2009.-№ 4.-С.43-51.-(Теорія маркетингу).
Райнова Л.Б.Досвід справляння єдиного соціального податку в Російській Федерації та можливості його використання в Україні[Текст]/ Л.Б. Райнова//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2010.-№ 9.-С.230-241: рис.-(Гроші, фінанси і кредит ).-Бібліогр.: 17 назв. .
Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України: напрями взаємного впливу : Матеріали російсько-українського Круглого столу (7-8 жовтня 2008 р., Москва)[Текст]//ЕКОНОМІКА І ПРОГНОЗУВАННЯ.-2009.-№ 1.-С.53-145.-(Наукове життя).
Чистілін Д.Євразійське майбутнє України та Росії: інституціональний аспект[Текст]/ Д. Чистілін//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2010.-№ 7.-С.86-92.-(Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку ).-Бібліогр. в підрядк. прим. .
Чистілін Д.Євразійське майбутнє України і Росії: інституціональний аспект[Текст]/ Д. Чистілін//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2010.-№ 8.-С.83-93.-(Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку ).-Бібліогр. в підрядк. прим. .
Шевченко В.І.Порівняльний аналіз основних показників капіталізації банківських систем України та Росії//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2007.-№ 11.-С.179-183.-(Гроші, фінанси і кредит ).
Шовкун І.А.Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією[Текст]/ Шовкун І.А.//ФІНАНСИ УКРАЇНИ.-2010.-№ 6.-С.25-37: табл., рис. -(Фінансово-економічне регулювання

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 9.12.2010 00.12.39 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Київ :: Вопрос: 22480  
Оксана спрашивает:
Доброї ночі допоможіть будь-ласка знайти матеріал для дипломної роботи до третього розділу: "Пропозиції щодо санаційних заходів". 3.3 - Антикризові заходи реструктуризації боргів(санаційна програма - розрахунки на прикладі комунального підприємства).
Наш ответ:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / С.В. Климчук; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 39 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ksvhpu.zip
2. Розвиток державного антикризового регулювання щодо санаційної реструктуризації електроенергетики: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / В.Г. Лежепьокова; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2007. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07lvgsre.zip
3. Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Н.С. Карвацка; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08knsspm.zip
4. Фінансовий механізм санації підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / К.В. Багацька; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06bkvmsp.zip
5. Васенко В'ячеслав Ксенофонтович. Фінансова діагностика і санація діяльності підприємства: монографія / Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси : СУЕМ, 2009. — 203с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 192-202.
6. Фінансова санація промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Р.І. Грешко; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08grispp.zip
7. Єлецьких Світлана Яківна, Тельнова Ганна Володимирівна. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення курсу (для студ. спец. 7.050107, 7.050106, 7.050104 усіх форм навчання) / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ, 2006. — 176с. — Бібліогр.: с. 171-175.
8. Карпунь Іван Назарович. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. — Л. : Магнолія-2006, 2007. — 418с. : рис., табл. — (Вища освіта в Україні).
9. Клебанова Т. С., Бондар О. М., Мозенков О. В., Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А.. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / О.В. Мозенков (ред.). — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 271с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 243-250.
10. Кондрашихін Андрій Борисович, Пепа Тарас Вадимович, Федорова Валерія Олександрівна. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 208с. — Бібліогр.: с. 201-203.
11. Крехівський Олег Володимирович, Монаков Володимир Олексійович, Черевань Ірина Вікторівна, Чирков Володимир Григорович. Санація підприємств: [монографія] / Державне підприємство "Державний ін-т комплексних техніко-економічних досліджень"; Ялтинський ун-т менеджменту. — К. : Фенікс, 2009. — 202с. — Бібліогр.: с. 140-141.
12. Пономаренко Володимир Степанович, Раєвнєва Олена Володимирівна, Степуріна Світлана Олександрівна. Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації: монографія / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2009. — 304с. : рис., табл. — (Наукове видання).
13. Формування механізму санаційного управління підприємством: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / С.О. Степуріна; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07ssosup.zip
14. Тюріна Ніла Марковна, Карвацка Наталія Станіславівна. Управління фінансовою санацією підприємства: підручник. — Л. : Новий Світ-2000, 2008. — 396с. — (Серія "Вища освіта в Україні").
15. Чупіс Анатолій Віталійович, Багацька Катерина Володимирівна. Економічний механізм санації підприємства. — Суми : Довкілля, 2006. — 252с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 222-237.
16. Карпунь І. Н. Економічна сутність санації підприємств // Вісник. — Львів, 2005. — N6. — С.214–221.
17. Гудзь Т. П. Санаційний інструментарій системи раннього реагування та попередження фінансової кризи на підприємстві // Вісник. — Львів, 2005. — Вип.18, ч.2: Сер. економічна. — С.203–207.
18. Яцюк О. С. Розробка та реалізація плану фінансової санації підприємства // Вісник. — Рівне, 2006. — Вип.4 (36): Економіка, ч.4: Використання виробничих ресурсів підприємств і регіонів України. — С.392–399.
19. Дейніс Л. М. Підходи до організації ефективності проведення санації підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень. — Одеса, 2006. — Вип.24. — С.223–227.
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/12268/29-Zablodska.pdf?sequence=1
http://library.if.ua/book/6/705.html
http://library.if.ua/book/6/720.html
http://www.reddiplom.org/men11.htm
http://www.studentam.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=850&Itemid=28
http://revolution.allbest.ru/economy/00220662_0.html
http://slv.com.ua/book/6/707.html
http://revolution.allbest.ru/economy/00195297_0.html
http://www.br.com.ua/referats/Managment/26642-2.html

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 9.12.2010 00.33.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 22481  
Олена спрашивает:
Бюджетна система Узбекистану.
Наш ответ:
Вітаємо, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GaXAWi65a8EJ:www.ref.uz/download.php?id=10421 Бюджетна система Узбекистану&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
2) матеріал до теми:
http://www.base.spinform.ru/klview.fwx?razdel=11&klsid=_000000026
3) матеріал до теми:
http://www.bestreferat.ru/referat-70267.html
4) матеріал до теми:
http://news.rambler.ru/8214285/
5) матеріал до теми:
http://otherreferats.allbest.ru/finance/00008115.html
6) матеріал до теми:
http://referats.allbest.ru/finance/3657219.html
7) матеріал до теми:
http://www.bankinfo.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=139:byudzhetnaya-politika-i-ee-osnovnye-napravleniya-v-usloviyax-ekonomicheskix-reform&catid=20&Itemid=40
8) матеріал до теми:
http://abc.informbureau.com/html/apaaeaoiass_nenoaia.html
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 9.12.2010 01.39.28 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександр из города: Чернігів :: Вопрос: 22482  
Олександр спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть з пошуком електронної інформації за темою: "Фактори, що визначать розмір процентної ставки міжнародного кредиту". Дякую.
Наш ответ:
Доброго ранку, Олександре!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=651427
2) матеріал до теми:
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=889
3) матеріал до теми:
http://fingal.com.ua/content/view/227/54/1/5/
4) матеріал до теми:
http://studentbooks.com.ua/content/view/885/54/1/1/
5) матеріал до теми:
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/746/53/
6) матеріал до теми:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TD57EWJvDSoJ:100balov.com/clicks/clicks.php?uri=101/2/menedgment/mignarodnuj-strategeichunuj-menedgment.doc Фактори, що визначать розмір процентної ставки міжнародного кредиту&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
7) матеріал до теми:
http://www.br.com.ua/referats/Mighnarod_econom_vidnos/31129-20.html
8) матеріал до теми:
http://www.uamconsult.com/book_144_chapter_21_ USLOVIJA_MEZHDUNARODNOGO_KREDITA.html
9) матеріал до теми:
http://www.textreferat.com/referat-415-2.html
10) матеріал до теми:
http://coolreferat.com/Условия предоставления международного банковского кредита
11) матеріал до теми:
http://otherreferats.allbest.ru/finance/00082600_0.html
12) матеріал до теми:
http://izhevsky.ru/kursovie/756-kredit-v-razvitii-vneshneyekonomicheskoj.html
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 9.12.2010 07.38.08 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 2.603628 seconds