Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 37856  
Віталій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будьласка чим зможете у написанні дипломної роботи "Управління редакторським відділом в енциклопедичному видавництві". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам для опрацювання такі джерела:
Редагування довідково-енциклопедичної літератури
http://ua-referat.com/Редагування_довідково-енциклопедичної_літератури
http://ua-referat.com/Редагування_довідково_енциклопедичної_літератури
http://ukrefs.com.ua/page,5,181042-Redaktirovanie-spravochno-enciklopedicheskoiy-literatury.html

Редагування та реакторська діяльність в україномовному видавництві
http://referat-ok.com.ua/literatura/redaguvannya-ta-reaktorska-diyalnist-v-ukrajinomovnomu-vidavnictvi

Серажим К. С. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4245/1/Serazhym.pdf

1.Афонін О. До Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 5. - С. 12-13.
2.Бондаренко Н. Українська книга в контексті соціальних процесів // Українська культура. - 2007. - № 7. - С. 13.
4.Дем`янова Л. Випуск книг і брошур видавництвами та видавничими організаціями за регіонами України в 2004 році // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 6. - С. 5-8
5.Іващук О. Форми оптимальної співпраці видавництва і книготорговельної фірми // Книжковий огляд. - 2002. - № 9. - С. 12-22.
6.Костів Л. Видавництво без витрат, або Безкоштовна книга необмеженим накладом // Книжковий огляд. - 2002. - № 10. - С. 54-57.
7.Лебідь С. Регіональні особливості репертуару книг видавництв України 2005 року: Центральна і Південна Україна // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 13 – 16
8.Навродська С. Бібліотечний моніторинг-на допомогу видавцям // Друкарство. - 1999. - № 7-8. - С. 32-33.
9.Налаштованість на творення сучасної книги // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 9. - С. 14.
10.Памятная книга редактора: науково-популярна література /Сост. А. Э. Мильчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1988. - 415 с.
11.Партико З. В. Загальне редагування: Нормативні основи: Навч. посібник. - Львів : Афіша, 2001. - 415 с.
12.Полосухіна Н. Випуск книжкової продукції державними видавництвами, які перебувають у сфері управління Держкомтелерадіо України (аналітичний огляд) // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 12. - С. 12 – 14.
13.Різун В. В.Літературне редагування: Підручник для фак. журналіст. ун-тів. - К. : Либідь, 1996. - 236, с.
14.Сава В. І. Основи техніки творення книги : Навч. посібник. - Львів : Каменяр, 2000. - 134, с. - Бібліогр.: с.133.
15. Справочные издания: Специфические особенности и требования / под ред. З. В. Гольцевой. – М. : Книга, 1982.
16.Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 559, с. - (Б-ка видавця, редактора, автора).
17. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань / Н. І. Черниш. – Львів : Фенікс, 1998.
18. Шинкарук С. Олександр Афонін: " В Україні книжка виходить, але окрім автора і видавництва про неї ніхто не знає" // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 1. - С. 46-47.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 27.11.2015 13.14.23 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 37470  
Катя запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Типологічні особливості сучасної української енциклопедії та шляхи її редакторського опрацювання (на прикладі Енциклопедія Львова)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути виконані віртуальні довідки 34282, 34250, 37020, 36730, а також такі джерела інформації:

Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.

Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.

Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.

Енциклопедія Львова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Енциклопедія_Львова

Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.

П. Жежнич ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf

Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.

Зубко Н. Н. КНИГИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «КНИГА ФОРУМУ ВИДАВЦІВ»: ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ / Зубко Н. Н., Н, Я. Сьомко // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 2. ¬ С. 65-76.

Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.

Комова М. Класифікація термінологічних словників
http://vlp.com.ua/files/29_22.pdf

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Сучасна типологія довідкових видань та її значення у роботі редактора
http://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0b65635a3ac69b5c43a88421306c27_0.html

Сучасні енциклопедії
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296

Тимошик М. С.Видавнича справа та редагування : Курс лекцій . У 2-х ч. Частина 1: Навч. Посібник / За ред. В. В. Різуна. - : К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. – 98 с.

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с. (Серія „Бібліотека видавця, редактора, автора”); - 2006. – 2-ге вид.

УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2013.pdf

Українська енциклопедистика. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції 17 червня 2011 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2011.pdf

Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.

Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.

Швецова-Водка Г.М. Типологія книги. – К : Книжкова палата України, 1998. – 78 с.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 18.10.2015 22.38.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Тернопіль :: Запитання: 37020  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Основні епати розвитку енциклопедичного видання".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.
Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.
Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.
Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.
Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Черниш Н. І. Видавничий доробок Миколи Бажана : [монографія] / Н. І. Черниш. - Л. : Піраміда, 2012. - 275, [4] c.
Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.
Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 3.06.2015 19.11.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Київ :: Запитання: 36730  
Єва запитує:
Допоможіть підшукати матеріали до курсової: " Краєзнавчі енциклопедії: історія, сучасний стан, перспективи. І чи є у вас стаття Комської " Регіональні енциклопедії України, стан, перспективи видання? Наперід вдячна)
Наша відповідь:
Єво, добрий день! Для вас підібрані такі документи:

Комська А. Регіональні енциклопедії України : стан та перспективи видання // Бібл. планета. – 2004. – No 4. – С.11-15.

ОСВІТНЄ КРАЄЗНАВСТВО І ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ [Є про створення енциклопедії «Полтавіка»]
http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekonom_osvity/presentacii_25.09/zbirnyk_materialiv_narady_25-09-12. doc.pdf

Прокопчук, Віктор Степанович. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність / В. С. Прокопчук.— 2-ге вид., допов. — Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. — 311 с. — Бібліогр.: с. 199-235.

Хоменко, Володимир. Звенигородське краєзнавство / Володимир Хоменко. — Київ : Арт Економі, 2014. — 63, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 62–63.

П. Жежнич ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf

РЕГІОНАЛІСТИКА ІСТОРИЧНА
http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/regionalistika_istorichna/490-1-0-60667

Сучасні енциклопедії
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296

УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2013.pdf

Українська енциклопедистика. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції 17 червня 2011 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2011.pdf

Дуб, Р. Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Р. Дуб; [Ред. Куєк М.І.].— 2-е вид., перероб. і доп. — Чернівці : Б. в., 1998. — 87, [3] с. : портр.

Енциклопедія Коломийщини / Ред.-вид. ком. «Енциклопедія Коломийщини». — Коломия : Вік,.-. Зшиток 5 : Літера Д / за ред. Миколи Васильчука, Миколи Савчука, 2007. — 136, [11] с. : іл., портр., [5] арк. іл.

Енциклопедія м. Часів Яр / Часовояр. міськрада, Центр пам’яткознавства НАНУ; [редкол.: Гірчак В. І. (голова) та ін.]. — [Б. м. : Артемівськ : б. в.], 2010 (Надрук. в КП „Артемів. міська друк.“) — 69, [2] с. : іл., портр. — (Історія міст та сіл України)

Енциклопедія Сумщини : (Матеріали) / Сум. держ. ун-т; За ред. В.Б.Звагельського. — Суми,.-. Вип. 3 : Діячі науки, 1999. — 102 с. — Бібліогр. в кінці ст. — Імен. покажч.: с. 100-102.

Жадько, Віктор Олексійович. Черкащина : універ. енцикл. : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / Віктор Жадько. — К. : Експрес-Поліграф, 2010. — 1101, [1] с. : іл., [48] арк. фотоіл. — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр.: с. 1102.


Лисенко, І. М. Валківська енциклопедія / І.М. Лисенко; [Ред. М.М.Желєзняк, Т.В.Поліщук]. — К. : Рада, 2000. — 399 с. : іл.

Мокрицький, Георгій Павлович. Цікава Житомирщина : ілюстр. турист. енциклопедія : чотири тисячі пам’ятників, будівель, парків та цікавих і визнач. місць обл. : у 4 т. / Георгій Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2014-.

Пащук, Іван Григорович. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини. — [Рівне] : Волин. обереги, [2005]. — 211 с. : іл.

Театри Дніпропетровщини : Енциклопедія / [Г.Гронська, В.Макогонова, А.Тулянцев та ін.]; Під заг. ред. Т.Шпаковської. — Д. : Дніпрокнига, 2003. — 717 с. : іл. — (Пізнавай і шануй свій край) — Сер. засн. у 1996 р.

Шевченко, Віталій. Енциклопедія Ічнянщини : 10 тис. ст., довідок, док., іл. / Віталій Шевченко. — Київ : ГНОЗИС, 2014. — 926, [1] с. : іл., табл. — Авт. на обкл. не зазнач. — Покажч.: с. 883-912.

Жарких М.І. Волинь:енциклопедичний бібліографічний довідник. - Київ: Мислене древо. – 2007.

Жарких, Микола Іванович. Галич і Галичина [Електронний ресурс] : енцикл. бібліогр. довід. / Микола Жарких. — 45,2 Мб. — К. : Мислене древо, 2007. — 1 електрон. опт. диск (CD-R) — Системні вимоги: наявність операційної системи Windows95/98/ME/NT4/2000/XP. — Назва з контейнеру.

Жарких М.І. Гетьманщина:енциклопедичний бібліографічний довідник Київ: Мислене древо. – 2007.

Жарких М.І. Крим і Кримське ханство:енциклопедичний бібліографічний довідник. -Київ: Мислене древо. – 2007.

Жарких М.І. Львів:енциклопедичний бібліографічний довідник. -
Київ: Мислене древо. – 2007.

Жарких М.І. Поділля:енциклопедичний бібліографічний довідник. - Київ: Мислене древо. – 2007.

Жарких М.І. Храми Поділля : Енциклопедичний довідник. - Київ: Мислене древо. – 2007.
Жарких М.І. Слобожанщина: енциклопедичний бібліографічний довідник. - Київ: Мислене древо. – 2007.

Качанівка [Електронний ресурс] : енцикл. осередку культури / компоновка диску М. І. Жарких. — 54,6 Мб. — К. : Мислене древо, 2008. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) — Системні вимоги: наявність операційної системи Windows95/98/ME/NT4/2000/XP. — Назва з контейнера.

Судак [Електронний ресурс] : іст. енцикл. / компоновка диску М. І. Жарких, М. В. Панченко. — 50,9 Мб. — К. : Мислене древо, 2008. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) — Системні вимоги: наявність операційної системи Windows95/98/ME/NT4/2000/XP. — Назва з контейнера.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 23.04.2015 23.05.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 34282  
Роман запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал (як друковані так і електронні джерела) про історію Української Загальної Енциклопедії та видання "Украинский народ в его прошлом и настоящем". Наперед вдячний.
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Сподіваємося, що надана інформація стане Вам в пригоді. Це все, що змогли. Треба переглянути самі видання. В їх Передмові можливо також є історичний нарис їх створення та видання.
Віктор Савенко. Підготовка та видання НТШ "Українскої загальної енциклопедії"// [Наук. записки: Серія "Історія" -С.148-152.] . - Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1879/1/Savenko.pdf
ДОТЕПЕРІШНІ УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ. - Режим доступу:
http://izbornyk.org.ua/encycl/eui004.htm
Енцеклопедична діяльність Володимира Січинського. - Режим доступу:
http://politics.ellib.org.ua/pages-5032.html
Перша українська Книга знань народилася на Покутті
«Українська Загальна Енциклопедія» у трьох томах. - Режим доступу:
http://incognita.day.kiev.ua/persha-ukrayinska-kniga-znan-narodilasya-na-pokutti.html
Опис документа: . - Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=676470
Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури. - Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_rol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi
Тарас Прохасько: «Українська загальна енциклопедія» — найголовніша пізнавальна література для мене» . - Режим доступу:
http://bukvoid.com.ua/digest/2013/09/17/145901.html
Українська Загальна Енциклопедія: (Книга Знання (УЗЕ)) . - Режим доступу:
http://movahistory.org.ua/wiki/Українська_Загальна_Енциклопедія
Українська загальна енциклопедія: Книга знання в 3-х т. / Під ред. І.Раковського. - Львів; Івано-Франківськ; Коломия: Рідна школа, 1990. – 476 с
(Якщо знайдете книгу, ознайомтеся з передмовою цього видання) . - Режим доступу:
http://www.refsua.com/referat-5359-9.html
УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА: З історії розвитку української етнопедагогіки-С. 10. - Режим доступу:
http://ria-video.ru/files/b2b/2289/files/etnopedagogika.doc
Українські енциклопедії
http://uk.wikipedia.org/wiki/Українські_енциклопедії

Энциклопедии: Іван Раковський. Українська Загальна енцикльопедія. Львів-Станиславів-Коломия, 1930-1935. . - Режим доступу:
http://apokrif.com.ua/bookstore/encyclopedia-2/
***********************************************************************
Українські енциклопедичні видання : "Модерною українською енциклопедією стало видання під редакцією М.Грушевського, Ф.Вовка, Ф.Корша, А.Кримського, М.Туган-Барановського, О.Шахматова, С.Томашівського, М.Єфименка, С.Рудницького, О.Русова, В.Охріменка "Украинский народ в его прошлом и настоящем" (Петроград, 1914-16)." . - Режим доступу:
http://ponynkalitcey.ucoz.ua/Biblioteka/biblio_uroki/ukr.enciklopedichni_vidannja.doc

Украинский народ в его прошлом и настоящем [Електронний ресурс] / под ред. О. К. Волкова [и др.]. - С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1914
Т. 1. - 360 с. Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Ініціатором видання двотомної російськомовної енциклопедії (1914–16 рр.) був М. Грушевський, а її авторами – українські та російські вчені. Перша світова війна перешкодила появі двох наступних томів. Головні статті написали: з географії України – С. Рудницький, зі статистики населення – О. Русов, В. Охримович і С. Томашівський, про антропологічні та етнографічні особливості українського народу – Ф. Вовк, з історії української мови – О. Шахматов. Книгу прикрашено численними ілюстраціями. . - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=(<.>A=ВОЛКОВ$<.>)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Енциклопедія історії України (ЕІУ) "Співчував укр. рухові, був особисто знайомий з М.Грушевським, С.Петлюрою та ін. його провідними діячами, співробітничав з укр. думською громадою, боровся проти утисків укр. мови, був одним з редакторів першого наук. довідника з українознавства «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (т. 1—2, СПб., 1914—16)." . - Режим доступу:
http://www.history.org.ua/?termin=Kovalevsky_M
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПРАЦІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДИСКУСІЯХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ / Віталій ТЕЛЬВАК
http://shron.chtyvo.org.ua/Telvak_Vitalii/Naukovo-populiarni_pratsi_Mykhaila_Hrushevskoho.pdf
Петро Стебницький —міністр освіти Української Держави
http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/viznachn-storichn-osobistost/petro-stebnitskiy-m-n-str-osv-ti-ukra-nsko-derzhavi-/
Сучасні енциклопедії. - Режим доступу:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296
Украинский народ в его прошлом и настоящем : сборник научных трудов . Т . I / ред . Ф . К . Волков [ и др .]. — С .Петербург : Типография т ва " Общественная Польза ", 1914. — 360 с .: ил . - Режим доступу:
http://www.fond-vovk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/maket_vovk1.pdf
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2
http://elib.nplu.org/object.html?id=531
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 1
http://elib.nplu.org/object.html?id=447
Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ
http://uk.wikipedia.org/wiki/Украинскій_народъ_въ_его_прошломъ_и_настоящемъ

*****************************************************************************
Российская Национальная библиотека :
http://opac.nlr.ru/cgi-bin/opacg/opac.exe
Украинский народ в его прошлом и настоящем. [Сб.]. Т. 1 - 1914-1916
NLR Шифр 132/1305
NLR Шифр Шифры разные
Грушевский М.С., [Отд. 1. Развитие украинских изучений в XIX в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения. Отд. 2. История украинского народа Украинский народ в его прошлом и настоящем Т. 1 - 1914
NLR Шифр 37.47.9.7(1)
NLR Шифр 132/1305
Рудницкий С.И., Отд. 3. Очерк географии Украины Украинский народ в его прошлом и настоящем Т. 2 - 1916
NLR Шифр 37.47.9.7(2)
NLR Шифр Мф К1/4771
NLR Шифр 132/1305

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 15.04.2014 21.06.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.306677 seconds