Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40470
   


Автор запитання: Марія із міста: Суми :: Запитання: 42441  
Марія запитує:
Шановні добродії! Допоможіть, будь ласка знайти електронний варіант підручників Економіка торгівлі : навч. посіб. / [Н.О. Власова, В.А. Гросул, О.А. Круглова, М.В. Чорна та ін..] ; за ред. Н.О. Власової. – Х. : Світ Книг, 2014. – 473 с. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : підручник / А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко ; під ред. Н.М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 2005. – 800 с. Дуже вдячна за допомогу!!!!
Наша відповідь:
Шановна Марія ! В електронному варіанті цих підручників немає. Зверніться будь-ласка до бібліотеки можливо там є ці підручники, можливо працівники бібліотеки замовлять Вам по МБА (міжбібліотечний абонемент). Скачати можна підручник Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства

1. http://librarium.freehostia.com/econ/ekpidpr/11-doc/ekonomika-torgivelynogo-pidpriemstva-mazaraki.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.10.2018 14.12.38 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Ірпінь :: Запитання: 42438  
Людмила запитує:
Патріотичне виховання молоді
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам попрацювати з наступними
посиланнями: – https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/natsionalno-patriotichne-vihovannya-ditey-ta-molodi/
https://zkol.org.ua/index.php/2013-12-21-10-42-13/naukova-robota/116-patriotichne-vikhovannya-tudentskoji-molodi
http://vvak.in.ua/attachments/article/251/Cучасний погляд на національно-петріотичне виховання.pdf
http://don.kievcity.gov.ua/content/nacionalnopatriotychne-vyhovannya-uchnivskoi-molodi.html
http://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/vihovna_robota/nacionaljno-patriotichne_vihovannya_ditej_ta_molodi/
http://bdpu.org/national-patriotic-education/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/patriotuzm-d0e63.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiC1-We7pHeAhVBGCwKHedEAQ04ChAWMAZ6BAgDEAI&url=http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc&usg=AOvVaw1XK__5JUJgCyCV6dhwQwxo
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11614/1/Kоstiushko.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Znpkhist_2011_3_32.pdf
http://ua.textreferat.com/referat-3715-1.html
– Буклов Ю. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: соціально-педагогічний аспект / Ю. Буклов // Молодь і ринок. – 2017. – № 12 (155). – С. 126-130.
– Пікалюк А. Національно-патріотичне виховання молоді засобами історичного краєзнавства та етнографії / А. Пікалюк // Рідна школа. – 2017. – № 7/8. – С. 43-45.
– Омельченко А. О. Спортивно-патріотичне виховання як один із пріоритетних напрямків виховання сучасної молоді / А. О. Омельченко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 3. – С. 49-55.
– Котєнєва І. С. Про діагностику патріотичної вихованості студентської молоді / І. С. Котєнєва // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 1, ч. III. – С. 76-85.
– Гришаєва О. Національно-патріотичне виховання молоді / О. Гришаєва // Профтехосвіта. – 2016. – № 11. – С. 15-18.
– Гаращук О. В. Формування нової парадигми патріотичного виховання молоді – складової національної безпеки / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Економіка і регіон. – 2016. – № 4. – С. 27-34.
– Мордкович З. Національно-патріотичне виховання – основа духовного розвитку громадянина / З. Мордкович // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 2. – С. 51-52.
– Бояринцев О. Громадські спортивні організації у патріотичному вихованні молоді / О.Бояринцев // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 3/4. – С. 62-67.
– Смолюк І. Система освіти України й патріотичне виховання молоді / І. Смолюк, В. Смолюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Сер.: Педагогічні науки. – 2013. – № 8. – С. 78-82.
– Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / [Ярошенко О. В. та ін. ; ред. Глущик С. І.] ; Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. - Київ : Спринт-Сервіс, 2015. - 201 с. : рис., табл.
– Національно-патріотичне виховання дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / [Н. М. Богомолова та ін. ; за заг. ред. Пєткова С. В.]. - Київ : ОВК, 2016. - 148 с.
– Сухушин М. П. Військово-патріотичне виховання молоді : підручник / М. П. Сухушин, В. О. Палагеша ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2009. - 488 с.
– Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічна проблема / Є. О. Стех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 13. - С. 100-109.
– Дзюба В. М. Національна ідея на рубежі століть і патріотичне виховання молоді / В. М. Дзюба // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Акад праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ : Курс, 2000. - № 1 (5). - С. 146-149.
– Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді як один з педагогічних чинників становлення особистості / Є. О. Стех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 12. - С. 162-168.
– Мішкурова В. Патріотичне виховання молоді / В.Мішкурова, Н.Сабадій // Молодь,освіта,наука,культура і нац. свідомість : зб. матер. конф. 20-23 кв.1999 р. - Київ, 1999. - С. 347-349.
– Череднік Д. Національно-патріотичне виховання молоді і сучасність / Д. Череднік, Ю. Журавльов, Ю. Зайончковський // Новий Колегіум. - 2011. - № 3. - С. 3-9.
– Кравченко А. Національно-патріотичне виховання молоді в Україні - вимога сьогодення / А. Кравченко, М. Сахно // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - Вип. 63. - С. 71-75.
– Костюшко Г.О. Національно-патріотичне виховання молоді в контексті етнопедагогічних засад / Г. О. Костюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка, Вип. 21. - С. 33-39.
– Капська А.Й. Патріотичне виховання молоді в структурі її соціалізації / А. Й. Капська // Молодь і дозвілля : теорія,методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання. – Вип. 2. - Київ,1996. - С.43-56.
– Зубалій М.Д. Класифікації методів військово-патріотичного виховання молоді : (за науковою літературою) / М. Д. Зубалій // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 36-39.
– Гаврилов В. Перспективи патріотичного виховання молоді / В.Гаврилов // Молода нація : альманах. – 1996. – № 3. - С. 58-60.
– Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки / О. Бояринцев // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 32. - С. 235-247.
– Абель М. Р. Військово-патріотичне виховання на козацьких традиціях / М. Р. Абель // Управління школою. - 2013. - № 16/17/18. - С. 86-90.
– Гнатюк В. Сьогоденні реалії патріотичного виховання молоді / В. Гнатюк // Світ виховання : Часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2007. - № 1. - С. 42-44.
– Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти / Г. П. Пустовіт // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 3. - С. 16-21.
– Масловська М. В. Національно-патріотичне виховання української молоді у 21 столітті / М. В. Масловська // Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, Акад. акмеол. наук, Московський держ. обл. соц.-гум. ін-т, Вітебський держ. ун-т ім. П. М. Машерова. - Житомир, 2014. - С. 194-197.
– Івашковський В. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді в контексті реформування освіти в Україні / В. Івашковський // Шлях освіти. - 2001. - № 2. - С. 13-16.
– Варава Н. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами позашкільної освіти / Н. М. Варава // Виховна робота в школі. - 2016. - № 11. - С. 6-9.
– Школяр В. Козацька педагогіка: військово-патріотичне виховання учнівської молоді / В. Школяр // Директор школи. Шкільний світ. - 2017. - № 1/2. - С. 50-57.
– Набока Л. В. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді / Л. В. Набока // Виховна робота в школі. - 2007. - № 9 . - С. 27-29.
– Свирська Т. Ідеї патріотичного виховання української молоді : творча спадщина І. Огієнка, Г. Ващенка та В. Сухомлинського / Т. Свирська, С. Савченко // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. - 2017. - № 3. - С. 6-14.
– Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді / Г.Бугайцева // Історія в школі. - 1999. - № 5. - С.7-10.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.10.2018 09.04.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42437  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Методи дослідження трудового потенціалу. Розрахунок трудового потенціалу. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Балацкий, О. Ф. Теоретические проблемы оценки экономического потенциала региона, компании, предприятия / О. Ф. Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2004. – № 9 (68). – С. 84-95. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/951/1/7.doc

Гринкевич, С. С. Методи дослідження компонентної структури трудового потенціалу [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econrig_2011_3_34.pdf

Гринкевич, С. С. Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47820/16-Hrynkevych.pdf?sequence=1

Долішній, М. І. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості : монографія / М. І. Долішній, С. М. Злупко та ін. – Ужгород : Карпати, 1997. – 422 с.

Засанська, С. В. Дослідження трудового потенціалу на різних ієрархічних рівнях за допомогою системи показників та критеріїв / С. В. Засанська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2008. - Вип. ХІV, № 2. - С. 69-76.

Козар, В. В. Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс] / В. В. Козар. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_kozar.pdf

Методи і засоби досліджень трудових ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/ekonomika-praci/metodi-i-zasobi-doslidzhen-trudovih-resursiv

Методологічні положення класифікації та аналізу складу економічно активного населення : наказ Держкомстату України від 29.02.2000 р. № 74. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2000/74/metod.htm

Методологія оцінювання та використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/74469/ekonomika/metodologiya_otsinyuvannya_vikoristannya_trudovogo_potentsialu_pidpriyemstva

Приймак, В. С. Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці : автореф. дисертації / В. С. Приймак. – Львів, 2005. – 36 с.

Ровенська, В. В. Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська. – Режим доступу: http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/1114/1133

Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Харун, О. А. Аналіз сучасних методичних підходів до оцінки трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/75.pdf

Харун, О. А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун. – Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/25/16.pdf

Череп, А. В. Дослідження сутності економічної категорії «трудовий потенціал» у менеджменті різних рівнів [Електронний ресурс] / А. В. Череп. – Режим доступу: http://btie.kart.edu.ua/article/download/83398/78753

Чорний, Р. С. Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. С. Чорний. – Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/download/85717/81381

Шаульська, Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті ; Л. В. Шаульська. – Донецьк, 2005. – 502 с.

https://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki

https://buklib.net/books/33024/

.: Розділ: Загальні :: 18.10.2018 21.21.56 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 42436  
Іван запитує:
Допоможіть знайти літературу до реферату за темою: Формування здоров'язбережуваної компетентності у дошкільників
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! За Вашим запитом можете знайти відповідь у Віртуальній бібліографічній довідці- Розширений пошук-Пошук за номером запитання - №№ 42335, 42379. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. До здоров'я дітей - компетентнісний підхід : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошк. виховання. - 2014. - № 11. - С. 20-23.
Андрющенко Т. Досліджуємо власне здоров'я : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошк. виховання. - 2016. - № 11. - С. 2-6.
Антонюк Г. Здорова дитина - здорова нація : програма виховання / Г. Антонюк // Шк. світ. - 2013. - № 5. - С. 11-13.
Вивчаємо базовий компонент : [коментарі, зауваги та роз'яснення щодо основних засад і реалізації обов'язкових освітніх ліній] : [добірка матеріалів] // Дошк. виховання. - 2012. - № 9. - С. 3-35.
Лісневська Н. Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути : здоров'я / Н. Лісневська // Дошк. виховання. - 2017. - № 8. - С. 10-15.
Пономаренко С. Допоможемо їжачкові : фізкультурне заняття для дітей раннього віку / С. Пономаренко // Дошкільне виховання. - 2013. - № 10. - С. 32-33.
Смольникова Г. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології : метод. рекомендації / Г. Смольникова // Дошк. виховання. - 2013. - № 7. - С. 23-26.
Успенська В. Принципи здоров'язбережувальної педагогіки : скарбниця здоров'я / В. Успенська // Педагогічна трибуна. - 2014. - № 11. - С. 6-9.
Юріна Л. Формування здоров'язберігаючої компетентності вихованців у ПНЗ : методисту : [метод. поради, проект "Здоров'я через освіту"] / Л. Юріна // Позашкілля (Шк. світ). - 2013. - № 2. - С. 8-11.
Андрющенко Т. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Андрющенко. – Освіта регіону. – 2013. - № 2. - Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1065.
Кошель А. П. Використання здоров'язбережувальних технологій у дошкільному закладі [Електронний ресурс] / А. П. Кошель // Вісник Нац. ун-ту "Чернігів. колегіум імені Т. Г. Шевченка". Сер. Педагог. науки. - 2016. - № 135. - С. 41-44. - Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2509.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 18.10.2018 13.51.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Київ :: Запитання: 42435  
Галина запитує:
Етикет педагога в соцмережах. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Перегляньте наступні джерела:
"Лайкати" та "дружити": про етикет педагога в соцмережах : тема / підгот. Н. Коваль // Школа (Шк. світ). - 2018. - № 9. - С. 10-29. - Бібліогр.: с. 27.
Коваль Н. "Лайкати" та "дружити" : про етикет педагога в соцмережах / Н. Коваль // Директор школи. – 2018. - № 4. - С. 48-63.
Кухаренко В. М. Дистанційне навчання : умови застосування. Дистанційний курс : навч. посіб. / О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко ; за ред. В. М. Кухаренка. – 3-є вид. – Харків : НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002. - 320 с.
Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина / Л. Кравець // Дивослово. - 2016. - № 10. - С. 2-6. - Бібліогр.: с. 6.
Правила мережевого етикету [Електронний ресурс] // Освітній портал : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/articles/02/.Як вчителю поводитись у соцмережах за правилами етикету [Електронний ресурс] // Освіторія Медіа : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/yak-vchytelyu-povodytys-u-sotsmerezhah-za-pravylamy-etyketu/.
Яким має бути профіль вчителя в соціальній мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7SaYuuxIc1w.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.10.2018 11.26.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.222429 seconds