Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 37657
   


Автор запитання: Катерина із міста: Лозова Харківська обл. :: Запитання: 39612  
Катерина запитує:
Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу до курсової роботи "Сучасні проблеми взаємодії видавництв, книжкової торгівлі та бібліотек". І перш за все нормативно-правові документи, які можуть з ними бути повязаними.Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Сподіваємося, що підібрані нами матеріали допоможуть при підготовці до курсової роботи.

Афонін, О.Виступ на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження 26. 03. 2015 року [Текст] / О. Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 3. - С. 3-4.

Афонін О.В. Українська книга в контексті світового книговидання / О.В. Афонін, М.І. Сенченко. – К. : Книжкова палата України, 2009. – 278 с.

Афонін О. Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин (видавнича справа; українська книга) / О. Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2011.- № 4 - С. 8-10.

Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. – 400 с.

БОНДАР Ю.В.ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КНИГОВИДАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ// Інформація і право. – 2011. – No 3. – С. 117-123.

Бондар Ю. Свобода слова : книга і політика : наук. вид. / Ю. Бондар. – К.: Книжкова палата України, 2011. – 112 с. : іл.

Булах, Т.Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження [Текст] / Т. Булах // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 6. - С. 33-37

Вернигора Н.М. Система книговидання та книгорозповсюдження для дітей в Україні в другій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 120-131.

Видавці та книгорозповсюджувачі в Україні : Довід. / уклад.: І. О. Погореловська; Книжк. палата України. - 5-е вид., змін. та доп. - К., 2006. - 348 c. - укp.

Вітер, Ольга. Джерело знань без держпідтримки може висохнути [Текст] : у нашій країні видається одна книга на людину в рік / Ольга Вітер // Голос України. - 2013. - 16 січня. - С. 4.

Грет, Г.Дистрибуція як канал книгорозповсюдження / Г. Грет // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 11. - С. 5 - 6.

Грет Г. П.Товарна політика книготорговельного підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТзОВ"Сучасник") / Г. П. Грет // Поліграфія і видавнича справа [Текст] : наук.-техн. зб. №37' 2001 / редкол. : С. М. Гунько (відп. ред.) та ін.. - Л. , 2001. - - С. 226-230.

Дерев'янко І. О. Інтеграція комунікаційної та інформаційної діяльності суб'єктів книжкового ринку України / І. О. Дерев'янко // Технологія і техніка друкарства. - 2011. - № 2. - С. 108-114.

Добровольський О. Оптимізація книговидання за критерієм "ціна - якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції / О. Добровольський // Вісн. Кн. палати. - 2009. - № 2. - С. 3-6. - укp.

Жежера, В. Книжка як уцінений товар [Текст] : [про реалії сьогодення та переспективи розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження] / В. Жежера // Урядовий кур'єр. - 2012. - 4 липня. - С. 6. - к

Копистинська, І.Роль книгознавчої періодики в рекламуванні та популяризації книг [] / І. Копистинська // Друкарство. - 2004. - № 2. - С. 33-36

Маркова В. А. Книга в просторі соціальної комунікації: минуле, сучасне,майбутнє. – Харків, 2009. – 252 с.

Марціняк, Тетяна.Стан книгорозповсюдження в контексті книжкової культури України (1946-1991) [Текст] / Н. В. Марціняк // Поліграфія і видавнича справа : Науково-технічний збірник. - 2011. - № 2. - С. 77-81.

Марціняк, Наталія.Видавничий репертуар і книготорговельний асортимент України: особливості функціонування в умовах централізованої системи управління (друга половина 40-х - кінець 80-х років минулого століття) / Наталія Марціняк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 7. - С. 31-35

Мураховський, А. Л. Вітчизняне книгорозповсюдження потребує удосконалення / А. Л. Мураховський // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 5. - С. 7 - 10

Мельниченко, А. Реклама та РR як засоби популяризації української книги [Текст] / А. Мельниченко, А. Киричок // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 11. - С. 44-45. -


Мураховський, А.Українське книговидання : радянська доба і сьогодення [Текст] / А. Мураховський // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 6. - С. 9-13. –

Наукова періодика: традиції та інновації : матеріали II наук.-практ. конф., 8 черв. 2011 р., Київ / ред.: Я. С. Яцків, О. М. Гузь, О. С. Онищенко, А. І. Радченко; НАН України. - К. : Академперіодика, 2011. - 156 с. - (Наука України у світ. інформ. просторі; Вип. 5).

План заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження: Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 284 [Текст] // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 5. - С. 8

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні [Текст] : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 15 трав. 2013 р. / упоряд. Т. М. Галюк. - К. : Парламентське вид-во, 2014. - 224 с

Про видавничу справу : Закон від 05.06.1997 № 318/97-ВР : Редакція від 25.02.2016, підстава 954-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні : закон України від 06.03.2003 № 601-IV : Редакція від 01.08.2016, підстава 922-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/601-15

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні :закон України від 16.11.1992 № 2782-XII : редакція від 01.01.2016, підстава 917-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження : Постанова Верховної Ради України від 16 січня 2009 р. № 901-VІ / Верховна РадаУкраїна. // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 10

Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок [Текст] : [Закон України від 20 травня 2010 року № 2274-VI] / Україна. Закони // Голос України. - 2010. - 19 червня. - С. 6

Про проведення парламентських слухань на тему: "Українська книга: реалії сьогодення та перспективи розвитку вітчизняного книговидавництва та книгорозповсюдження" [Текст] : [постанова ВРУ від 24 травня 2012 р. № 4831-VI] / Україна. Верховна Рада // Голос України. - 2012. - 31 травня. - С. 2.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні" // Бібліотечна планета. - 2014. - № 1. - С. 36-37

Про стан книгорозповсюдження в Україні та проект Концепції відновлення всеукраїнської книготорговельної мережі: Р I Ш Е Н Н Я КОЛЕГIї ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ від 29.11.2007 N 13/57
http://www.uazakon.com/documents/date_by/pg_gscmsg.htm

Родіонова, Дарія. Як "захищають" українську книжку [Текст] : [про проблеми вітчизняної книжкової справи йшлося нещодавно на чергових парламентських слуханнях: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні"] / Дарія Родіонова // Сільські вісті. - 2013. - 24 травня. - С. 1, 2.


Тимошик, Микола.Створюємо справжній інститут книги чи повертаємося до старого Держкомвидаву? [Текст] / Микола Тимошик // Слово Просвіти. - 2015. - 19-25 листопада. - С. 5.

Ткаченко В. П. Енциклопедія видавничої справи : [навч. посіб.] / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. - Х. : Прапор, 2008. - 319 c. -

Українське книговидання і книгорозповсюдження потребують державної підтримки // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 5. - С. 3

Халікян, Н. Інноваційні технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи з використанням веб-технологій / Н. Халікян // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 4. - С. 15 – 17.

Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне, 2001. – 437 с.

Шпак В.І. Видавничий бізнес : теорія і практика / В.І. Шпак. – К. : ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2010. – 384 с.

Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення / Я. Шрайберг // Вища шк.. - 2013. - № 12. - С. 80-121.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.10.2016 16.15.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 39609  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу з теми "Просвітительський реалізм в Україні 19 століття"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо використати такі джерела інформації:

Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст //Білецький О. Зібрання праць : у 5-и т. Т. 2. – К., 1965. – С. 158.

Герасименко, В. Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі [Текст] : (до проблеми критичного реалізму) / В. Я. Герасименко ; Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР. - Київ : [б. в.], 1958. - 44 с. ;

Гончар, О. І. (Олексій Іванович) Просвітительський реалізм в українській літературі : жанри та стилі / О.І. Гончар. - К. : Наукова думка, 1989. - 175 с.

Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 316 с.

Камінчук, Ольга Анатоліївна. Художній дискурс української поезії кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Ольга Камінчук. - Київ : Педагогічна преса, 2009. - 349 с.
Розділ 1 : Просвітницький романтизм : особистість і соціум

Карпова Л. О. Просвітництво на теренах України ХІХ ст.: історіографічний досвід [Електронний ресурс] / Л. О. Карпова // Актуальні питання культурології. - 2012. - Вип. 12. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2012_12_15

Кепич В. І. Просвітницький романтизм Маркіяна Шашкевича / В. І. Кепич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Філософ. науки. - 2006. - Вип. 9. - С. 181-189.

Наливайко, Дмитро Сергійович. Спільність і своєрідність [Текст] : укр. літ. в контексті європ. літ. процесу / Д. С. Наливайко. - Київ : Дніпро, 1988. - 398 с.

Просвітительський реалізм.. // І сторія української літератури ХІХ століття / за ред. М. Т. Яценка. В 2 кн. Книга перша : Перші десятиріччя ХІХ ст.- К., 1995. – С. 91-136.

Яценко М. Т. Літературне просвітництво в Україні. (До проблеми типології і національної своєрідності) [Електронний ресурс] / М. Т. Яценко // Питання літературознавства. - 1996. - Вип. 3. - С. 3-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_1996_3_3

.: Розділ: Література :: 27.10.2016 12.11.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Чернівці :: Запитання: 39608  
Віталій запитує:
Доброго дня...допоможіть знайти будь ласка літературу на тему"Конституція України як гарант охорони та захисту інтелектуальної власності"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталію!
Пропонуємо Вам переглягути наступні джерела:
1. Україна. Конституція (1996). Конституція України : станом на 22 лют. 2016 р. : офіц. текст. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. - 78 с.
2. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право / В. М. Антонов. - 2-ге вид., стер. - Київ : КНТ, 2006. - 520 c.
3. Бошицький Ю. Л. Розвиток конституційних принципів щодо охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Л. Бошицький // Правова держава. - 2006. - Вип. 17. - С. 267-272.
4. Капінос М. М. Інтелектуальна власність : підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 347 c.
5. Кириченко Ю. Конституційна практика нормативного регулювання права інтелектуальної власності в Україні та європейських державах [Електронний ресурс] / Ю. Кириченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 5. - С. 86-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_5_13.
6. Коломоєць Ю. О. Конституційно-правові гарантії реалізації права на страйк: поняття, система, сутність [Електронний ресурс] / Ю. О. Коломоєць // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 68-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_1_11.
7. Конституція України : засадничий Всеукраїнський проект Конституційних норм і вимог, підготовлений представниками українського народу-суверену як власника Верховної Державної влади / П. Матвієнко [та ін.] ; ред. кол. П. Матвієнко [та ін.]. - Київ : Схід-Захід, 7515 (2007). - 80 c. - (Серія видань "Фактичний документ", 2006) (Буття українців).
8. Михайлюк Г. О. Забезпечення прав інтелектуальної власності: конституційно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Г. О. Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013. - № 6. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_6_14.
9. Морозова О. М. Право інтелектуальної власності на виконання : монографія / О. М. Морозова. - Вінниця : Нілан, 2015. - 135 c.
10. Саглаєва Н. О. Конституційні основи права інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] / Н. О. Саглаєва // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 58. - С. 450-457. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_58_71.
11. Світличний О. П. Захист прав суб'єктів права інтелектуальної власності адміністративним законодавством : [монографія] / О. П. Світличний, С. В. Слюсаренко, О. В. Тандир ; ред.: О. П. Світличний. - Київ : НУБіП України, 2015. - 181 c.
12. Ульянова Г. О. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії) : монографія / Г. О. Ульянова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Букаєв В.В., 2015. - 346 c.
13. Управління інноваційними проектами та об'єктами інтелектуальної власності / ред.: О. С. Поважний. - Донецьк, 2009. - 211 с. - (Зб. наук. пр. Донец. держ. ун-ту упр. Сер. Держ. упр.; Т. 10, вип. 121).
14. Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Р.Б. Шишка ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 37 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04srbcpu.zip.
15. Шпак А. П. Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти [Електронний ресурс] / А. П. Шпак // Право і Безпека. - 2014. - № 4. - С. 230-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_4_48.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2016 10.53.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 39607  
Каріна запитує:
Потрібна детальна інформація на реферат про третинну структуру білка і окремо четвертинну. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.10.2016 22.47.08 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 39606  
Ольга запитує:
Доброго вечора, допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Просвітительський реалізм в Україні 19 століття"
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 26.10.2016 21.04.09 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.683517 seconds