Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 37376
   


Автор запитання: Іванна із міста: Хуст :: Запитання: 39331  
Іванна запитує:
Доброго дня!!! Допоможіть мені, будь ласка, знайти інформацію для написання дипломної роботи з психології на тему: "Соціально-психологічні аспекти педагогічного насильства". Буду Вам дуже вдячна!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Безносов С.П. Професійна деформація особистості. – СПб.: Йдеться, 2004. – 272 с.

Виткин Дж. Женщина и стресс. / Пер. с англ. – СПб.: Питер Пресс, 1995. – С. 81-83.

Гафнер В.В. Професійна деформація та професійна компетентність педагога // ОБЖ. Основи безпеки життя, 2004. – № 10. – С. 22-24.

Зеєр Е.Ф., Сыманюк Э.Э. Психологія професійних деструкцій: Уч. для вузів. – М.: Академич. проект, 2005. – 240 с.

Ожийова О. М. Шкільне насильство: сутність, види, профілактика : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. М. Ожийова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 20 c. – укp.

Педагогічна свідомість і психологічне насильство // Соціальна психологія. – № 4. – 2005. – С. 172-182.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1.М.,”Педагогика”, 1986. – с. 309-310.

Агресія вчителя залишає травми на все життя
http://ua.racurs.ua/67-agresiya-vchytelya-zalyshaie-travmy-na-vse-jyttya

Педагогічне насильство як артефакт педагогічного впливу
http://www.vsim.org/2008/pedagogichne-nasylstvo/

Проблеми професійних деструкцій і психічного вигорання
http://studopedia.com.ua/1_11908_problemi-profesiynih-destruktsiy-i-psihichnogo-vigorannya.html

Професійні деформації вчителя та шляхи їх подолання
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/olga-nikolaevna-zarickaja/profesionalnye-deformaci-uchitelja-i-puti-ih-preodolenija.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.09.2016 10.23.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Тернопіль :: Запитання: 39328  
Марина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з інформацією для курсової роботи на тему: "Гумористичний та сатиричний роман, представники та особливості"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Богачевська Л. Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобон") [Електронний ресурс] / Л. Богачевська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_9
2. Богачевська Л.О. Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції і типології: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л.О. Богачевська ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2007. — 20 с. — укp. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07bloprt.zip
3. Болдирева А.Є. Мовні засоби створення гумористичного ефекту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі романів П.Г.Вудхауза): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А.Є. Болдирева ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 24 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07baemrv.zip
4. Буніч-Ремізов Б. Роман Чарлза Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" (1987) . - Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/texts/bunich-remisov__dickens_twist__ua.htm
5. Гільдебрант К. Й. Творчість "сердитих молодих людей" як феномен британської контркультури середини XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / К. Й. Гільдебрант ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 20 с. — укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11GTIKSS.zip
6. Горбач О. С. Ергоніми в сатиричному романі В. Даниленка "Газелі бідного Ремзі" [Електронний ресурс] / О. С. Горбач // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2015. - Вип. 38. - С. 120-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_38_30
7. Горбач О. С. Прийом онімної гри в номінації осіб у текстах сатиричного спрямування (на матеріалі роману Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA”) [Електронний ресурс] / О. С. Горбач // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2014. - Вип. 7. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2014_7_8
8. Грибкова Ю.І. Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Ю.І. Грибкова ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с. — укp. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2003/03gyiudk.zip
9. ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (сатиричні романи Квітки-Основ’яненка «Пан Халявский» та «Жизнь и похождения Петра Степанова, сына Столбикова»). - Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/6sgoj.html
10. Дворянчикова С. Е. Из наблюдений над поэтонимами романа Я. Гашека "Похождения бравого солдата Швейка" / С. Е. Дворянчикова // Зап. з ономастики : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 17. - С. 96-103. - Библиогр.: 6 назв. - рус.
11. Живкович А. Поетика закінчення: меланхолія наприкінці одного з гумористичних романів Стевана Сремца [Електронний ресурс] / А. Живкович // Проблеми слов'янознавства. - 2011. - Вип. 60. - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ps_2011_60_28
12. Козоріз О. Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто" [Електронний ресурс] / О. Козоріз, М. Завістовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. - 2011. - Вип. 17. - С. 51-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2011_17_18
13. Конторчук Г. К. Крилаті слова у сатиричному романі О. Чорногуза "Претенденти на папаху" / Г. К. Конторчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - Вип. 14. - С. 160-162. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.
14. Кушнерук В.А. Художня проза О.І.Сенковського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / В.А. Кушнерук ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1999. — 16 с. — укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99kvahps.zip
15. Леськів А.З. Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів "чорного гумору"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А.З. Леськів ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05lazrcg.zip
16. Люликова А. В. Сакрализация топоса социализма в сатирических романах И. Ильфа и Е. Петрова [Електронний ресурс] / А. В. Люликова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 2(1). - С. 70-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_2(1)__12
17. Марчук Г. НОВАТОРСТВО ІВАНА ФРАНКА У ЗБАГАЧЕННІ ЖАНРОВИХ ФОРМ САТИРИЧНОЇ ПРОЗИ. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0La5ub0GBVsJ:lib.if.ua/franko/1327413372.html &cd=28&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
18. Нікіфорова С.М. Сатиричний дискурс у романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита": автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / С.М. Нікіфорова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08nsmbmm.zip
19. Ничко О. Я. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж. Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека "The Short Reign of Pippin the IV") [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 207-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_65
20. Ничко О. Я. Фікційно-пародійне зображення гетеростереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека "The short reign of Pippin the ІV") [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 292-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_92
21. Новохатский Д. В. Сатирические аспекты пародии в романе Владимира Сорокина "Сахарный Кремль" [Електронний ресурс] / Д. В. Новохатский // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 2(1). - С. 138-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_2(1)__20
22. Особливості епосу, види епічних творів (сатиричний роман ("Аристократ з Вапнярки" О. Чорногуза; античний роман "Сатирикон" Петронія) // Ференц Н. С. Основи літературознавства. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/10310208/literatura/osoblivosti_eposu_vidi_epichnih_tvoriv
23. Пастушенко Л. І. Німецький роман епохи бароко: поетика та способи жанротворення традиціоналізму : монографія / Л. І. Пастушенко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 606, [1] c. - Бібліогр.: с. 532-606 - укp.
24. Підгрушна О. Г. Відтворення гумористичного наповнення роману М. Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи" у перекладі [Електронний ресурс] / О. Г. Підгрушна // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50(2). - С. 218-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(2)__34
25. Подкоритова О. П. Поетика сатири в романах Курта Воннегута / О. П. Подкоритова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2010. - Вип. 52. - С. 207-213. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.
26. Помирча С. В. Вербалізація гумору як національної риси українців (за романом О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу...”) [Електронний ресурс] / С. В. Помирча, М. О. Яценко // Лінгвістика. - 2013. - № 1. - С. 151-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_1_22
27. ПОПОВИЧ АНЖЕЛІКА СТАНІСЛАВІВНА. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Є.ГУЦАЛА ТА О.ЧОРНОГУЗА) . - Режим доступу: http://mydisser.com/ru/catalog/view/312/862/21337.html
28. Попович А. С. Фразеологічні перифрази в сатирично-гумористичних романах Є. Гуцала та О. Чорногуза [Електронний ресурс] / А. С. Попович // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 521-523. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_139
29. Прибатень Ю. А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д.Свіфта "Мандри Гуллівера" та М.Салтикова-Щедрина "Історія одного міста"): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Юлія Андріївна Прибатень ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — укp. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09pyaiom.zip
30. Просвітництво на Україні та в Європі ("Мандри Гулівера" Дж. Свіфта, Ален Рене Лесаж (1668—1747) сатиричний роман "Кривий біс", "Пригоди Жіль Блаза із Сантільяни"). - Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10174/
31. РІЗНИК Левко. Через лінзу сатирика. - Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2016/04/14/cherez-linzu-satirika/
Самойленко Т.М. Гротеск у прозі М.О.Булгакова: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Т.М. Самойленко ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2002. — 20 с. — укp. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLO
33. Сегол Радміла: Виразова функція власних назв у романі Олега Чорногуза "Аристократ із Вапнярки". - Режим доступу: http://ruthenia.info/txt/segolr/nazv.html
34. Тьопенко Ю. А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта "Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") : монографія / Ю. А. Тьопенко; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2011. - 229 c. - Бібліогр.: 210 назв - укp.
35. Федоряка Л.Д. Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному контексті англійського ренесансу: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Л.Д. Федоряка ; Дніпроп. Нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Д., 2009. — 20 с. — укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09fldkar.zip
36. Чик Д. Ч. Мапа подорожі: мономіф як сюжетна модель в англійському й українському сатиричному "романі великої дороги” першої половини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Д. Ч. Чик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2016. - Вип. 9. - С. 223-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_9_31
37. Шалата О.М. Рецепція творчості Даніела Дефо і Джонатана Свіфта в Україні: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.М. Шалата ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2001. — 20 с. — укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2001/01somdsu.zip
38. Шаповалова М.С. Література доби Відродження: Іспанія та Португалія («Дон-Кіхот» Сервантеса) . - Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/texts/shapovalova__spanish_renaissance__ua.htm
39. Шарова Т. Сатиричні твори Костя Гордієнка в його ранній творчості: повість "Автомат" і роман "Славгород" [Електронний ресурс] / Т. Шарова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. - 2016. - № 7. - С. 190-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_39
40. Шкловский Е. Зеркало для призраков: Современная сатира в поисках темы / Е. Шкловский // Литературное обозрение. – 1987. – № 6. – C.14-18.
41. Яковлєва О. В. Антропоніми як чинники гумору в англомовному тексті роману Івліна Во "Мерзенна плоть” [Електронний ресурс] / О. В. Яковлєва // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2010. - Вип. 23. - С. 330-334. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_23_71
42. Ярмолович О. І. Мовностилістичні засоби формування сатири в романі Стівена Лікока [Електронний ресурс] / О. І. Ярмолович // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2010. - Вип. 8. - С. 751-756. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2010_8_111
43. Акопьянц Н. М. Стилистические средства сатиры в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" [Електронний ресурс] / Н. М. Акопьянц // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 6. - С. 332-339. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_6_55
44. Горбач О. С. Ергоніми в сатиричному романі В. Даниленка "Газелі бідного Ремзі" [Електронний ресурс] / О. С. Горбач // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2015. - Вип. 38. - С. 120-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_38_30
45. Ничко О. Я. Фікційно-пародійне зображення гетеростереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека "The short reign of Pippin the ІV") [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 292-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_92
46. Попович А. С. Фразеологічні перифрази в сатирично-гумористичних романах Є. Гуцала та О. Чорногуза [Електронний ресурс] / А. С. Попович // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 521-523. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_139
47. Свідрук О. О. Процес детермінологізації у сучасних сатиричних романах (на матеріалі творів М. Гримич "Варфоломієва ніч" та М. Мєднікової "Тю") [Електронний ресурс] / О. О. Свідрук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 37. - С. 223-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_37_56
48. Чик Д. Ч. Мапа подорожі: мономіф як сюжетна модель в англійському й українському сатиричному "романі великої дороги” першої половини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Д. Ч. Чик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2016. - Вип. 9. - С. 223-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_9_31
49. Ярмолович О. І. Мовностилістичні засоби формування сатири в романі Стівена Лікока [Електронний ресурс] / О. І. Ярмолович // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2010. - Вип. 8. - С. 751-756. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2010_8_111

.: Розділ: Література :: 24.09.2016 10.49.03 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бобровиця :: Запитання: 39327  
Світлана запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти сценарії, за основу яких узято твори відомих українських письменників для учнів 7 класу. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:

ББК 84(4УКР);В75 Ворожейкіна О.М. Літературне кафе.— Х. : Вид. група «Основа», 2009.—224 с.— (Серія «Позакласна робота»).

Добірка містить цікавий і корисний матеріал — розробки літератур-
них вечорів, нестандартних уроків з української літератури. Пропону-
ються сценарії, присвячені найвидатнішим класикам української літе-
ратури (Т. Шевченку, Лесі Українці, І. Франку, І. Нечую-Левицькому,
О. Довженку, Ліні Костенко, В. Стусу, В. Симоненку та ін.).
Запропоновані заходи суттєво доповнять навчальну програму, уріз-
номанітнять позакласну роботу і відкриють для учнів велич видатних
митців України.
До кожного заходу пропонуються рекомендації щодо їх організації.
Заходи розраховані для учнів 7–11 класів.
************************************************************************
Збірка сценаріїв - Нововолинська гімназія . – Режим доступу: novgimnasium.edukit.volyn.ua/.../ЗВР.збірка сценаріїв...

Сценарій до Дня української писемності та мови - Пустунчик. – Режим доступу:http://pustunchik.ua/ua/holidays/day-of-ukrainian-literature-and-language/den-ukrainskoj-pismennosti-i-jazyka

.: Розділ: Сценарії :: 23.09.2016 22.22.40 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 39326  
Катерина запитує:
Доброго дня! Шукаю статтю Иванченко А. А. Психолого-педагогические основы интенсивного ввода грамматики русского языка иностранцам, що було надруковано у Харковы у 1992 р. Чи може ця стаття зберігаться у Вашій бібліотеці? Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! На жаль, необхідну Вам статтю не знайдено. Пропонуємо звернутися до Наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. Каразіна, а також до електронного архіву університету. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/ . Бажаємо успіху

.: Розділ: Загальні :: 23.09.2016 15.38.13 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Тернопіль :: Запитання: 39324  
Христина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з інформацією для магістерської роботи на тему:"Лінгвостилістичні засоби досягнення сатиричного ефекту у романі Джозефа Хеллера"Пастка для дурнів""
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Денисова Т. Современный американский роман. - К. : Наук. думка, 1976.
2. Зверев, А. М. Смеющийся век / А. М. Зверев // Вопросы литературы. -2000.-№4.-С. 3-37.
3. Казакова Л. Н. Принцип парадокса в художественном мире произведений Джозефа Хеллера (на примере романов “Поправка-22”, “Лавочка закрывается”) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків: Вид-во ХНУ, 2003.– № 583. – Вип. 37.– C. 91 – 95.
4. Казакова Л.М. Творча еволюція Джозефа Хеллера-романіста : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Л.М. Казакова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp. - Проаналізовано романну творчість і художню манеру Дж.Хеллера в аспекті концептуального синтезу та формування філософського роману в його творчості. Висвітлено у порівняльному аспекті художньо-філософські концепції його творів з основними положеннями різних літературних теорій (модернізму, "чорного гумору", постмодернізму). Розглянуто подібність і відмінні риси тем, художніх рішень, образів романістики Дж.Хеллера та творів англо-американської літератури. Уточнено роль і місце письменника в історико-літературному процесі XX ст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06klmdhr.zip
5. Манн, Ю. В. О гротеске в литературе / Ю. В. Манн. - М.: Сов. писатель, 1966. - 184 с.
6. Мендельсон, М. О. Американская сатирическая проза XX века / М. О. Мендельсон. - М.: Наука, 1982. - 370с.
7. Мендельсон, М. О. Роман США сегодня / М. О. Мендельсон. - М: Сов. писатель, 1977. – 400 с.
8. Михилев А. Д. Штрихи к портрету американского романа. O формировании художественно-философской концепции Джозефа Хеллера / Михилев А. Д., Казакова Л. Н. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : Вид-во ХНУ, 2002. – № 571. – С. 76 – 85.
9. Мулярчик, А. С. Гротески Дж. Хеллера // Послевоенные американские романисты / А. С. Мулярчик. - М.: Художеств. лит., 1980. - С. 150 - 179.
10. Мулярчик, А. С. Парадоксы Джозефа Хеллера: Предисловие / А. С. Мулярчик // Дж. Хеллер «Поправка-22» : роман / пер. с англ. А. А. Кистяковского. - М. : Пресса, 1992. - С.З - 8.
11. Мулярчик, А. С. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века : монография / А. С. Мулярчик. — М. : Сов. писатель, 1985.-360 с.
12. Мулярчик, А. С. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века : монография / А. С. Мулярчик. — М. : Сов. писатель, 1985.- 360 с.
13. Образы времени - Образы мира / ред.: О. Д. Міхільов. - Х. : Эксклюзив, 2002. - 168 с. - (Вестн. Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. Сер. Теория культуры и филос. науки; N 571). - рус. - Рассмотрены вопросы философии искусства и литературы, контркультуры в контексте философской антропологии ХХ в. Описана система этико-эстетических воззрений известного английского писателя У.С.Моэма эпохи первой половины ХХ в. в контексте идейно-художественных требований массовой литературы. Освещены проблемы будущего в произведениях американского писателя и ученого А.Азимова. Проанализировано формирование художественно-философской концепции в творчестве американского писателя Д.Хеллера.
14. Проблемы новейшей литературы США. – К. : Вища шк.,1981.
15. Салимов, Айдар Наилович. Эволюция романного творчества Джозефа Хеллера. – Казань, 2010. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-romannogo-tvorchestva-dzhozefa-khellera#ixzz4L4QYQAjP
16. Сооль, Реэт Вольдемаровна. Сатирические тенденции в американском романе 1960-70-х годов : тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.05, кандидат филологических наук. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ir3AWT_ccvgJ:www.dissercat.com/content/satiricheskie-tendentsii-v-amerikanskom-romane-1960-70-kh-godov &cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua#ixzz4L4ZCHTnJ
17. Туряниця М. М. Проблематизація дискурсу війни у романі Дж. Хеллера «Пастка на дурнів». – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/lit_st/44 -2/PDF/33.pdf.
18. Хеллер Д. Пастка на дурнів: сатир. роман [Текст] / перекл. з англ. М. Мещеряка ; передм. О. Звєрєва. – К.: Дніпро, 1988. – 629 с.: іл. – (Зарубіж. проза XX ст.).
19. Эсалнек, А. Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты) / А. Я. Эсалнек. М. : Изд-во МГУ, 1991. -159с.
***********************************************
Можливо, будуть корисними (згадки про наступний період розвитку літературного процесу) наступні документи:
20. Авраменко С. Р. Стилістична функція анахронізмів у романі Джозефа Хеллера "Бог знає” [Електронний ресурс] / С. Р. Авраменко // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. - 2012. - Вип. 19. - С. 50-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_19_9
21. Бігун Б.Я. Постмодерністський образ світу (на матеріалі західноєвропейських та американських романів 80-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Б.Я. Бігун ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp. - На широкому тлі постмодерністської літературної практики, в основному романної, а також на основі естетичних, філософських та літературознавчих досліджень розглянуті розбіжності між модернізмом і постмодернізмом, а також між постмодерністським світосприйняттям і постмодерністським художнім стилем. На матеріалі західноєвропейських та американських романів 80-х рр. XX століття досліджується постмодерністський образ світу, основні аспекти якого означені як "художник і текст", "світ як текст" та "скасування історії". Під даним кутом зору детально проаналізовані три постмодерністські романи: "Запахи" П.Зюскінда, "Останній світ" К.Рансмайра та "Уяви собі картину" Дж.Хеллера. Аналіз поетики і концептуального ладу постмодерністських романів дозволяє виявити специфіку втіленого у них образу світу, з одного боку, залежно від модерністського комплексу ідей, а з другого - такого, що демонструє процес кардинальної деконструкції модерністської парадигми. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99bbjpos.zip
22. Казакова Л. Н. Своеобразие форм комического в романе Джозефа Хеллера “Вообрази себе картину” // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків: Вид-во ХНУ, 2004. – № 607. – Вип. 39. – С. 120 – 123.
23. Лужна О. Р. Американський роман в Україні у 80-х рр. ХХ ст.: бібліографічний огляд [Електронний ресурс] / О. Р. Лужна // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 4. - С. 213-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_4_44

.: Розділ: Література :: 23.09.2016 11.48.08 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.683673 seconds