Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37229
   


Автор запитання: даша із міста: киев :: Запитання: 39183  
даша запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти моногрфії, статі з наукових журналів на тему Плакатної пропаганди оун упа в роки Другої світової війни
Наша відповідь:
Доброго дня, Дашо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Зб. наук. праць / Відп. ред. О.Є. Лисенко. — К.: Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941– 1945 років», Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2014. — 622 с. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7373-3/978-966-02-7373-3.pdf.
Дзьобак В. В. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Іст. нариси / В. В. Дзьобак, І. І. Ільюшин, Г. В. Касьянов, А. В. Кентій, С. В. Кульчицький; ред.: С. В. Кульчицький; НАН України. Ін-т історії України. - К. : Наук. думка, 2005. - 495 c.
Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941 - 1955 рр. : монографія / В. М. Жилюк. - Рівне : Волин. обереги, 2008. - 308 c.
Мизак Н. Діяльність референтури пропаганди УПА-"Захід” і збройного підпілля ОУН у 1942-1952 рр. [Електронний ресурс] / Н. Мизак // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 99-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_23.
Нагірняк М. Я. Політична та ідеологічна боротьба органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній Україні (1944–1945 рр.) [Електронний ресурс] / М. Я. Нагірняк, Р. В. Лаврецький // Військово-науковий вісник. - 2013. - Вип. 20. - С. 66-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2013_20_8.
ОУН і УПА в 1945 році : збірник документів і матеріалів : в 2 ч. Ч. 1 / редкол. : Г. В. Боряк, О. М. Веселова, В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький (відп. ред.). – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 371 с. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Lysenko_Oleksandr/OUN_i_UPA_v_1945_rotsi_Zbirnyk_dokumentiv_i_materialiv_Chastyna_1.pdf.
Організація українських націоналістів та Українська Повстанська Армія : Бібліогр. покажч. публ. 1998 - 2002 рр. / ред.: С. В. Кульчицький ; упоряд.: О. Є. Лисенко, О. В. Марущенко; Ін-т історії України НАН України, . - Київ, 2002. - 198 c.
Потічний П. Й. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу / П. Й. Потічний. - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2014. - 158 с. - (Літопис Української Повстанської Армії. Серія "Події і люди" ; кн. 28).
Романишин Ю. О. Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. О. Романишин; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2004. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04ryozrs.zip.
Романишин Ю. О. Друкована пропаганда ОУН і УПА на західноукраїнських землях: форми, методи, напрями (40-50-ті рр. ХХ ст.) / Ю. О. Романишин // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2005. - № 541. - С. 101-113.
Романишин Ю. Призабуті сторінки видавничо-пропагандистської діяльності ОУН - УПА у 40 - 50-х рр. ХХ ст. (спроба окреслення проблеми) / Ю. Романишин // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. - 2002. - Вип. 10. - С. 127-137.
Романишин Ю. Пропагандивна діяльність ОУН - УПА 40 - 50-х рр. ХХ ст. як факт історії боротьби за незалежність України / Ю. Романишин // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. - 2001. - Вип. 9. - С. 222-229.
Романишин Ю. Форми друкованої пропаганди УПА: способи виготовлення та розповсюдження / Ю. Романишин // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. - 2003. - Вип. 11. - С. 105-119.
Слободянюк М. А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) / М. А. Слободянюк, І. А. Шахрайчук ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ : Оксамит-Текс, 2005. - 291 c.
Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953 рр.) : монографія / О. Стасюк ; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України, Центр дослідж. визвол. руху. - Львів, 2006. - 383 c. - (Дослідж. з історії укр. визвол. руху). – Режим доступу: http://www.cdvr.org.ua/sites/default/files/archive/Stasyuk_oun-upa.pdf.
Стасюк О. Й. Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН (1941-1954 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Й. Стасюк ; НАН України. Ін-ут українознав. ім. І. Крип'якевича. Ін-т народознав. - Львів, 2004. - 20 c.
Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. десятої Всеукр. наук.-теор. конф., 31 жовт. - 1 листоп. 2008 р., Львів / ред.: М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, від-ня "Н.-д. центр періодики". - Львів, 2008. - 776 c.
Щур Ю. І. "На грані двох світів": український націоналістичний рух на Наддніпрянщині (1920 - 1955 рр.) : монографія / Ю. І. Щур ; Східноукр. дослідн. центр "Спадщина". - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 200 c.
Агітація і пропаганда УПА: плакати, листівки та облігації. СКАНИ. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/4d7413d6d6808/.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_повстанська_армія
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36803.

.: Розділ: Історія :: 21.07.2016 21.39.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 39182  
Денис запитує:
Допоможіть, будь ласка, в пошуку електронного примірника книги: Наполеон Хилл - План достижения успеха (365 идей о том, как сделать каждый свой день удачным)
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе!
Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:
-http://www.fb2mir.ru/khill-napoleon/
-https://2f9dbfdc318fef8af1802c8b81d512fe36948c4b.googledrive.com/host/0B1yhjcJZ4yi4WHdidlhtSi16Sjg/klassika/plan-dostizheniya-uspeha-napoleon-hill.html
-https://new.vk.com/page-75400559_49580363 (скачатьmp3)
-http://armavirgo.garo-tailor.com/romany/st-2954.htm
-http://www.chitalkino.ru/khill-napoleon/plan-dostizheniya-uspekha/
-http://kulahelm.mobilewebpage.net/-80.html
-http://www.knidka.info/khill-napoleon/plan-dostizheniya-uspekha/ (http://www.knidka.info/khill-napoleon/2/)(Посетители, находящиеся в группе Гости, имеют ряд ограничений на скачивание книг. После регистрации будут доступны все ссылки для скачивания, а также скрыта реклама на сайте.)

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.07.2016 22.39.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: дн. :: Запитання: 39181  
Оля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати увесь мождивий теоретичний матеріал про поняття психологізму в літературі, його різновиди та ін. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато. Подаємо деякі з них:
Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 31059, 31212, 33356, 35939, 37287, 38263, 38513.
Гоян І. М. Історико-філософська рефлексія психологізму: на перетині філософії і психології : монографія / І. М. Гоян. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 360 c.
Гоян І. Роль психологізму у формуванні методології гуманітарних наук кінця XIX - початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Гоян // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2012. - Вип. 16. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_14.
Гоян І. М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Критика Германа Когена. Стаття перша [Електронний ресурс] / І. М. Гоян // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 86. - С. 232-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_86_59.
Гоян І. М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття друга. Критика феноменології Едмунда Гуссерля) [Електронний ресурс] / І. М. Гоян // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 87. - С. 271-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_74.
Дорош Г. Психологізм драматичного твору Ванди Врублевської "Кафедра" [Електронний ресурс] / Г. Дорош, Г. Ткачук // Філологічний дискурс. - 2016. - Вип. 3. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_3_8.
Жигун С. В. Лабіринти і горизонти українського неореалізму : монографія / С. В. Жигун. - Київ : Бізнесполіграф, 2015. - 399 c.
Клімачова В. А. Ідейно-стильові особливості прози Клима Поліщука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. А. Клімачова ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 c.
Колінько О. П. Українська і російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / О. П. Колінько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 38 c.
Король Л. П. Психологізм як один із засобів характеротворення постаті Тараса Шевченка в прозовій творчості Валентина Чемериса [Електронний ресурс] / Л. П. Король // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2015. - № 43. - С. 94-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_43_11.
Костенко О. О. Художньо-психологічні домінанти малої прози В. Винниченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. О. Костенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 c.
Миколайчик М. В. Особливості психологізму в романах Доріс Лессінг : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / М. В. Миколайчик ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 c.
Угляй Л. Система художніх засобів психологізму у прозі Тоні Моррісон [Електронний ресурс] / Л. Угляй, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2015. - Вип. 12. - С. 224-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_12_32.
Хомишин О. М. Проза Федора Дудка в контексті західноукраїнської літератури 20 - 30-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. М. Хомишин ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 c.
Чепурняк Т. О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. О. Чепурняк ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.

.: Розділ: Література :: 18.07.2016 22.50.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 39180  
Леся запитує:
Добрий день. Допоможіть з підбором літератури до теми"Психотерапія дітей в ситуації розлучення"
Наша відповідь:
Добрий день, Лесю! Радимо Вам скористатися такими джерелами:
[Добірка статей про розлучення батьків] // Психолог дошкілля. - 2012. - № 9. - С. 4-21.
Васильєва, Олена. Куточок психолога : наочно-інформаційні форми роботи психолога з родиною / О. Васильєва // Психолог дошкілля. - 2011. - № 5. - С. 33-36.
Гресь, Анна. Що робити, якщо мама й тато живуть окремо? : сімейний психолог / А. Гресь // Зростаємо разом. - 2014. - № 10. - С. 8-9.
Кожна сім'я переживає шість криз : вони можуть зміцнити її або зруйнувати // Країна. - 2014. - № 1 . - С. 6-13.
Кочанська, Ірина. Мамо, де мій тато? : тренінг для мам / І. Кочанська // Психолог дошкілля. - 2011. - № 8. - С. 17-25.
Теслюк, Поліна. Робота психолога з батьками : підказки та рекомендації / П. Теслюк ; тема номера // Психолог. Бібліотека. - 2014. -№ 12. - С. 1-109.
Казкотерапія як метод психологічної допомоги дітям в ситуації розлучення батьків
http://ua-referat.com/Казкотерапія_як_методи_психологічної_допомоги_дітям_в_ситуації_розлучення_батьків
Психосоціальна допомога дитині, котра переживає ситуацію розлучення батьків (Валентина Суліма)
http://psichology.com.ua/psixosocialna-dopomoga-ditini-kotra-perezhivaye-situaciyu-rozluchennya-batkiv-valentina-sulima/
Також дивіться відповідь на запит № 38108(Розширений пошук - за номером запитання).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.07.2016 15.47.30 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 39179  
Лариса запитує:
У квітні 2016 року на базі Національної бібліотеки для дітей ми відвідали курси підвищення кваліфікації і нас запевнили, що ми звільняємося від атестації на рік. Надайте будь ласка документи, що це підтверджують.Дякуємо
Наша відповідь:
Доброго дня, п. Ларисо! На жаль, пункт, що після проходження курсів підвищення кваліфікації працівник звільняється від атестації на рік, з чинних документів знято. На сьогодні чинним докуменом, що регламентує проходження атестації є "ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ,організацій та закладів галузі культури (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07). Просимо вибачення за неуточнену інформацію.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.07.2016 10.33.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.664115 seconds