Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 43169
   


Автор запитання: Дарина із міста: Ужгород :: Запитання: 45182  
Дарина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з джерелам для реферату про гедонізм. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Дробович А. Гедоністичний дискурс як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. Дробович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 c.
Жадан В. Гедонізм та аскетизм у динаміці культури : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / В. Жадан ; Харківська держ. академія культури. — Харків, 2006. — 20 с.
Жадан В. Становлення етики гедонізму в античній філософії [Електронний ресурс] / В. Жадан // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 127-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_17.
Лущ У. Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії [Електронний ресурс] / У. Лущ // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 264-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_71.
Маламура О. Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / О. Маламура; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 c.
Матвієнко І. Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення) [Електронний ресурс] / І. Матвієнко, О. Саранюк // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_5.
Момот Т. Дозвілля сільської молоді в містах: соціокультурний конспект / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4. — С. 120-126.
Рожко В. Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 254-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_63.
Рожко В. Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_55.
Стельмах В. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Стельмах, Т. Смовженко, З. Скринник; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. — Львів : ЛБІ НБУ, 2006. — 187 c.
Стеценко Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції [Електронний ресурс] / Л. Стеценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 57-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_18.
Турчин Т. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти / Т. Турчин // Початкова школа. — 2014. — № 7. — С. 37-39.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2021 10.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45181  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про Лі Гарпер
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Василенко М. Найкращі книги ХХ століття : авторитетний інтернет-портал любителів читання Goodreads опублікував список найкращих книг ХХ століття / М. Василенко // Молодь України. - 2018. - 22 червня. - С. 11.
Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 9 класу : уроки № 58-63 / О. Гузь // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2018. - № 3. - С. 26-47.
Іванов М. Умберто Еко і Гарпер Лі - елегія на відхід класиків / М. Іванов // Літ. Україна. - 2016. - 5 травня. - С. 7, 15.
Кадоб'янська Н. Література XX століття : розділ довідника "Світова література від давніх часів до наших днів", фрагмент / Н. Кадоб'янська, Л. Удовиченко // Всесвіт. літ. в середн. навч. закладах України. - 2010. - № 5. - С. 15-23.
Компетентнісно орієнтовані завдання для оцінювання якості знань учнів у процесі викладання зарубіжної літератури : методика, пошук, досвід: завтра - на урок / уклад. О. М. Майхер, С. М. Савчак, І. В. Іванишин та ін. // Всесвітня літ. в шк. України. - 2019. - № 5. - С. 42-47. - Продовження. Початок № 9, № 10, № 11, 2018, № 3, № 4, 2019.
Література. Діти. Час. Вип. 2 / Центр дослідження літ. для дітей та юнацтва ; гол. ред. Б. Будний. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 191 с.
Шматок А. Літературний бліцкриг Харпер Лі [Електронний ресурс] / А. Шматок // Kolo. - 2014. - № 11. - С. 111-113.
Якимчук Л. Карта світу літератури : часто образ чужої країни формується через літературні твори: ми читаємо та отримуємо уявлення про емоційні взаємини людей, що там мешкають, їхні зацікавлення, а часом і про конкретні міста / Л. Якимчук // Культура і життя. - 2017. - 31 березня. - С. 5.
Янченко К. За півстоліття мовчання... : декілька слів про Go Watchman Гарпер Лі - найгучнішу книжку 2015 року / К. Янченко // День. - 2015. - 9-10 жовтня. - С. 23.
Венгринюк М. І. Функції етнокультурних стереотипів у художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі «Вбити пересмішника») [Електронний ресурс] / М. І. Венгринюк // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». — 2020. — № 1 (19). — С. 76-82. — Режим доступу: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/3103/1/6.pdf.
Вознюк К. О. Вплив наратора-дитини на параметри тексту в романі Гарпер Лі «To kill a mockingbird» [Електронний ресурс] / К. О. Вознюк // Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/28178/1/Вознюк.pdf.
Старина Д. В. Аналіз твору Харпера Лі «Вбити пересмішника» [Електронний ресурс] / Д. В. Старина // Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2016_4_7.pdf.

.: Розділ: Література :: 2.03.2021 09.02.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 45180  
Ольга запитує:
Добрий день! Дуже потрібна інформація на тему жіночий детектив. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела інформації:
Бригадир Я. Феміністична складова сучасної української детективної прози (на матеріалі творчості Євгенії Кононенко) [Електронний ресурс] / Я. Бригадир // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 31-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_7.
Булаховська Ю. Роздуми навколо жанру детективів [Електронний ресурс] / Ю. Булаховська // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 21. — С. 183-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_27.
Гуляк Т. Жіночий детектив І. Роздобудько і Д. Сейерс: компаративний аспект [Електронний ресурс] / Т. Гуляк // Султанівські читання. — 2014. — Вип. 3. — С. 149-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2014_3_19.
Гуляк Т. Феміністичний компонент у жіночому детективному романі: компаративний аспект (на матеріалі творів Ірен Роздобудько "Подвійна гра в чотири руки" і "Випускний вечір" Дороті Сейерс) [Електронний ресурс] / Т. Гуляк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2019. — № 2. — С. 470-476. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2019_2_52.
Гусєв В. Масова література в сучасній соціокультурній ситуації / В. Гусєв // Держава та регіони. Сер. Гуманітар. науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 4-9.
Ігнатюк О.Серйозність "масової літератури": до питання про своєрідність жанру жіночого детективу (на основі творів О. Мариніної, Т. Устінової, Д. Донцової) [Електронний ресурс] / О. Ігнатюк // Література в контексті культури. — 2008. — Вип. 18. — С. 88-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2008_18_14.
Пименова И. Женский детектив: текст и контекст [Електронний ресурс] / И. Пименова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 3.2. — С. 140-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_3.
Титюк А. Жанр "жіночий детектив" в оцінках літературної критики [Електронний ресурс] / А. Титюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — Вип. 2(2). — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_2(2)__19.
Титюк А. Жанр "жіночий детектив" в оцінках літературної критики [Електронний ресурс] / А. Титюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — Вип. 2(2). — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_2(2)__19.
Титюк А. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення [Електронний ресурс] / А. Титюк // Від бароко до постмодернізму. — 2013. — Вип. 17(1). — С. 87-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbdp_2013_17(1)__18.

.: Розділ: Література :: 1.03.2021 20.15.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Чернігів :: Запитання: 45179  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Підкажіть матеріали про роман Р. Бредбері "451 градус по Фаренгейту". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте наступні джерела:
Бушакова О. Рей Дуглас Бредбері. "451* за Фаренгейтом" : 9 клас / О. Бушакова // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2018. - № 8. - С. 34-36.
Відступник режиму : 20 жовтня - 65 років тому у світ вийшов роман-антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом" // Шк. бібліотека. - 2018. - № 9. - С. 74-76.
Гаврилова В. Людина і цивілізація в романі Р. Д. Бредбері "451* за Фаренгейтом" / В. Гаврилова, Г. Баклан // Зарубіжна літ. (Шк. світ). - 2009. - № 12. - С. 10-19.
Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 9 класу : уроки № 58-63 / О. Гузь // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2018. - № 3. - С. 26-47.
Ісаєва О. Рей Бредбері. "451° за Фаренгейтом" : матер. до вивчення роману : 9 кл. / О. Ісаєва // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2018. - № 4. - С. 7-10.
Лисак Л. Фантастично правдоподібний роман : система уроків за романом Рея Бредбері "451° за Фаренгейтом" : 7 кл. : методика, пошук, досвід: завтра - на урок / Л. Лисак // Всесвітня літ. в шк. України. - 2020. - № 4. - С. 40-49.
Лінецька Р. С. Фантастика як засіб привернення уваги до наболілих проблем сучасності : три уроки за творчістю Р. Д. Бредбері / Р. С. Лінецька // Всесвітня літ. в серед. навч. закладах України. - 1998. - № 3. - С.11-13.
Пулина Г. Актуальные проблемы романа Р. Брэдбери "451* по Фаренгейту" : 11 класс / Г. Пулина // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2005. - № 4. - С. 13-16.
Пуліна Г. О. Урок по роману Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" / Г. О. Пуліна // Відкритий урок. - 2001. - № 5-6. - С. 22-26.
Сливка А. Рей Бредбері. "451° за Фаренгейтом" : уроки зарубіж. літ. : 9 кл. / А. Сливка // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2018. - № 5. - С. 10-16.
Устименко К. "451 градус по Фаренгейту" : почитаем / К. Устименко // Привет, ребята!. - 2015. - № 1. - С. 54- 55.
Ціпов'яз Л. Ті, що пишуть упоперек : тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії Р. Бредбері "451 за Фаренгейтом" : знецінення культури : натовп і влада : урок зарубіж. літ. : 9 кл. / Л. Ціпов'яз // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2020. - № 7-8. - С. 66-73.
Чоловська О. Роль книжки в житті людини : урок-печворк : 11 кл. : [за романом Р. Бредбері "451* за Фаренгейтом"] / О. Чоловська // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2019. - № 5. - С. 23-28.
Аналіз роману "451 градус за Фаренгейтом" [Електронний ресурс] // Youtube.com : [відеохостинг]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=j4_tTHHtHqo. — Назва з екрана.
Про що насправді Рей Бредбері написав свою книгу «451° за Фаренгейтом»? [Електронний ресурс] // Видавництво Старого Лева : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://starylev.com.ua/news/pro-shcho-naspravdi-rey-bredberi-napysav-svoyu-knygu-451deg-za-farengeytom. — Назва з екрана.
Щербитко А. В. Тема и образ книги в романе Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» [Електронний ресурс] / А. В. Щербитко // Cyberleninka.ru : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-i-obraz-knigi-v-romane-r-bredberi-451-po-farengeytu. — Назва з екрана.
Литвинова В. В. Базовые приемы создания образности в романах Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» и «451° по Фаренгейту» [Електронний ресурс] / В. В. Литвинова // Cyberleninka.ru : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-priemy-sozdaniya-obraznosti-v-romanah-reya-bredberi-vino-iz-oduvanchikov-i-451-po-farengeytu. — Назва з екрана.
Шалимова Н. С. Нарратив становления героя в романе Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" [Електронний ресурс] / Н. С. Шалимова, Я. В. Дрянговская // Cyberleninka.ru : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/narrativ-stanovleniya-geroya-v-romane-r-bredberi-451-gradus-po-farengeytu. — Назва з екрана.
Орлова Л. А. Авторская интерпретация мотива "счастье" в романе Р. Брэдбери "451 градус по фаренгейту" [Електронний ресурс] / Л. А. Орлова // Elibrary.ru [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38547230. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 1.03.2021 19.38.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Заліщики :: Запитання: 45178  
Настя запитує:
Добрий день! Підкажіть які можна використати джерела на тему курсової "Маруся Богуславка І.Нечуй-Левицького і Маруся Богуславка М.Старицького(типологія сюжету та образів)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://naurok.com.ua/drami-ivana-nechuya-levickogo-ta-mihayla-starickogo-marusya-boguslavka-tipologichni-paraleli-129433.html
https://dovidka.biz.ua/marusya-boguslavka-harakteristika-obrazu/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11827/1/Kapura.pdf
https://dovidka.biz.ua/marusya-boguslavka-analiz/
https://shag.com.ua/jinochi-obrazi-u-dramaturgiyi-m-staricekogo.html
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/2243/ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ДРАМАТУРГІЇ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://studfile.net/preview/5113519/page:4/
https://ukrlit.net/partner/vignana/6abmq.html
– Іванченко Р.Г. Іван Нечуй-Левицький : нарис життя і творчості / Р. Г. Іванченко. - Київ : Дніпро, 1980. - 147 с. - (Літературний портрет).
– Шавловський І.І. Вивчення творчості І.С.Нечуя-Левицького в школі : посібник для вчителів / І. І. Шавловський. - вид. 2-е, змінене і доп. - Київ : Радянська школа, 1969. - 152 с.
– Михайло Старицький: Постать і творчість : збірник праць всеукраїнської конференції, 12-13 травня 2004 року / редкол. : С. А. Китова, Л. З. Мороз, В. Т. Поліщук [та ін.]. - Черкаси : Брама, 2004. - 384 с.
– Михайло Старицький як творча особистість : зб. пр. наук. конф. "Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті XIX-XX століть", 11-12 трав. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 388 с.
– Білоус Н. Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини ХІХ-початку ХХ ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Н.Білоус. – Київ, 2005.
– Гаджилова Г. Жіночі образи в історичній драматургії Михайла Старицького / Г. Гаджилова // Михайло Старицький: постать і творчість: зб. пр. Всеукр. наук. конф., 12-13 трав. 2004 р. – Черкаси, 2004. – С. 158-164.
– Левченко Н. Проблема зради у драмі Михайла Старицького "Маруся Богуславка" у біблейному контексті / Н.Левченко // Михайло Старицький: постать і творчість : збірник праць Всеукр. конференції 12-13 трав. 2004 р. – Черкаси, 2004. – С. 166-171.
– Рибчак І. Образ Марусі Богуславки в українській літературі на прикладі "Думи про Марусю Богуславку" та однойменної драми Михайла Старицького / І.Рибчак // Літературознавчі студії. – 2013. – С. 187-193.
– Томашівський С. Маруся Богуславка в українській літературі. Історико-літературний нарис / С.Томашівський. – Львів : Літературно-Науковий Вісник, 1901. – 75 с.
– Коломієць В.В. Фольклорні мотиви в історичній драматургії XX століття / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 24-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7).

.: Розділ: Література :: 1.03.2021 16.10.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.261713 seconds