Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 37126
   


Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 39077  
Олексій запитує:
УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних документів:
УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ
http://mp3ll.net/search/УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ

Повстанські пісні
http://traditions.org.ua/pisni/povstanski-pisni

Повстанські пісні
http://proridne.com/content/пісні/повстанські/

Українська пісня — це бездонна душа українського народу
http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=107

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР
http://www.ukrlit.vn.ua/info/folk/4_4.html

Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра
http://www.refotext.com/referat-text-17449-5.html

Пісні-хроніки: динаміка жанру
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2568&start=4

Стрілецька пісня
http://www.pisni.org.ua/articles/112.html

.: Розділ: Література :: 29.05.2016 14.14.30 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м. Миколаїв :: Запитання: 39075  
Тетяна запитує:
Добрий день, прошу вас допомогти мені з пошуком матеріалу для реферату на тему "Прийняття на державну службу" Дякую.
Наша відповідь:
Шановно Тетяно! Пропонуємо Вам ознайомитися з наданою інформацією:
Безкоровайний Б. О. Окремі аспекти прийняття на державну службу / Б. О. Безкоровайний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 296-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_3_42
Биков А. В. Деякі питання пов’язані з випробувальним терміном при прийнятті на роботу державних службовців / А. В. Биков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 24. - С. 136-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_24_16
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T372300.html
Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидата на державну службу. – Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua/page/zdiysnennya-antikorupciynogo-kontrolyu-pri-priynyatti-kandidata-na-derzhavnu-sluzhbu-0
КИРМАЧ A. B. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. – Режим доступа: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/5254-umovi-prijnjattja-na-derzhavnu-sluzhbu-evropejskij-dosvid-pravovogo-reguljuvannja.html
Конкурсный отбор при приеме на госслужбу: основные правила. – Режим доступа: http://advocat-cons.info/index.php?cstart=2&newsid=8306
Плахотнюк Н. Г. Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/922.pdf
ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/326/6.pdf
Практичний посібник для керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади. – Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/praktichnij-posibnik-dlya-kerivnikiv-kadrovih-sluzhb-tsentralnih-organiv-vikonavchoi-vladi
ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. – Режим доступу: http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/poryadok_vidboru_derzhavnyh_sluzhbovciv.pdf
ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ. – Режим доступу: http://vamdu.com.ua/index.php?page=priuom_konkurs
Про прийняття на державну службу. – Режим доступу: http://sta-sumy.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/spetsializovan-departament-ta-org/spetsializovana-laboratoriya/robota-z-personalom/pro-priynyattya-na-derjavnu-slujbu/
Про прийняття на державну службу громадян після звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. – Режим доступу: http://www.berezne.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=586:2014-09-24-11-48-33&catid=53:2014-05-20-09-48-48&Itemid=133
Про прийняття на державну службу: огляд нормативних документів. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http://bar-just.at.ua/3.4..doc&name=3.4..doc&lang=uk&c=574a8d1793db
Романюк Л. В. ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ`ЯЗАНІ З ПРИЙНЯТТЯМ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/romanyuk-l-restrictions-connected-with-the-admission-to-the-public-service-and_17961.pdf
Умови вступу на державну службу. – Режим доступу: http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/6057/6167/
УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?bid=5324&chapter=1&p=achapter
Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. посіб. / Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна, В. Д. Бакуменко, А. Л. Бондаренко, С. М. Мигаль, Л. А. Пашко, О. В. Сєров, Т. А. Соколова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. - К. : НАДУ, 2011. - 202 c. - (Б-ка магістра). - Бібліогр.: с. 157-178.

.: Розділ: Інше :: 28.05.2016 16.46.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталі із міста: Умань :: Запитання: 39074  
Наталі запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему: "Синдром Дауна". Дякую.
Наша відповідь:
1. Зимина, Лариса.
Солнечные дети с синдромом Дауна . - М. : ЭКСМО, 2010. - 170,[5] с. : ил. - (Сер. "Здоровье ребенка. Луч надежды"). - Библиогр. с. 173-174

2. Современные подходы к болезни Дауна : [Перевод / Т. Бут, Я. Заремба, К. А. Халлиди-Смит и др.]; Под ред. Д. Лейна, Б. Стрэтфорда. - М. : Педагогика, 1991. - 331,[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 305-332. - Авт. указаны в огл.

3. Максимова, Наталія Юріївна.
Основи дитячої патопсихології : Навч. посібник для студ. / Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, В.М.Піскун ; Міжнародній Фонд "Відроддження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Перун, 1996. - 463 с. : іл.

4. Зейгарник, Блюма Вульфовна.
Патопсихология : [учебник для ун-тов по специальности "Психология"]. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 238 с

5. Комер, Рона.
Патопсихология поведения : Нарушения и патологии психики - 4-е международное издание. - СПб.: Прайм-Еврознак ; М.: Олма-Прес, 2005. - 638, с.:- (Сер. "Проект "Психологическая энциклопедия").- Библиогр.: с. 631-638

6. Лебединский Виктор Васильевич
Нарушения психологического развития у детей : Учеб. пособие - М. : Изд-во МГУ, 1985. - 167 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 162-166

7. Мартинюк, Ірина Анатоліївна.
Патопсихологія : навчальний посібник для студентів вузів; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 207 с. - Бібліогр. : с. 203-207

8. Оклендер Вайолет
Окна в мир ребенка : Руководство по детской психотерапии: Пер. с англ., ; Предисл. Л.М.Кроль. - М. : Класс, 2000. - 334 с. : іл. - (Б-ка психологии и психотерапии ; Вып. 20)

9. Давиденко , Наталія.
Інклюзія як випробування для батьків //Коментарі.-2014.-22 серпня. - С. 161

10. Додаткова хромосома доброти//Соціальний захист.-2009.- № 7.-с.46-48

11. Другие люди: Подборка статей //Знание-сила. -1997.- № 2.- с. 119-12

12 . Заглада, Людмила.
Теперь мы будем вместе // Мир семьи. - 2007.- № 10.- С. 48-49

13. Нагорна, Ольга.
Діти з особливими потребами. Особливості корекційно-виховної роботи // Початкова освіта. - 2012.- № 43 (листопад).- С.2-8; Початкова освіта. - 2012.- № 47 (грудень).- С.2-8 ; Початкова освіта.- 2012.- № 45 (грудень).- С. 6-10.- Бібліогр. в кінці ст.

14. Нечипоренко, Наталія.
"Діти сонця" можуть багато сказати, але їх треба цього навчати // Дефектолог. - 2014. - № 3. - С. 5-8

15. Особые дети //Мир семьи. - 2005. - № 11.- С. 80-83

16. Постникова, Екатерина.
Солнечные дети в пасмурном мире //Смена.- 2011.- № 10.-С. 96-105

17. Сидром Дауна як тест на IQ суспільства //Освіта України.-2012. - 12 листопада. - С. 12

18. Собко, Вероніка.
Синдром Дауна: вирок, кара чи дар?// Персонал плюс. - 2007. - 20 червня. - С. 11

19. Хомич, Марія. Допомога дітям із синдромом Дауна // Соціальна політика і соціальна робота.- 2004.- № 2. - С. 59-67.- Бібліогр.: 8 назв.

20. Юлаева, Юлия.
Солнечные зайчики: Люди с 47-ю хромосомами // Сегодня. - 2015. - 19 марта. - С. 12

21. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=472648

22. http://bukvar.su/medicina-zdorove/124129-Sindrom-Dauna.html

23 . http://bukvar.su/psihologija/84802-Sindrom-Dauna.html

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 28.05.2016 10.14.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Бахмач :: Запитання: 39073  
Катерина запитує:
Шановні добродії! Допоможіть будь-ласка у пошуці сучасної літератури для написання дипломної роботи на тему; "Шляхи зниження витрат на виробництво продукції" (бажано статті, монографії, підручники останніх 5 років випуску із правильним оформленням списку використаних джерел). Дуже вдячна Вам за допомогу!!!
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:


Анискин Ю.П. Планирование и контролинг : учебник / Ю.П. Анискин, А.М. Павлова. – М. : Изд-во "Омега", 2003. – 280 с.
Бєркєнєва Г.О. Операційна діяльність промислового підприємства – системне управлін- ня / Г.О. Бєркєнєва // Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні : тези доп. Міжнар. наук. конф., (Київ, 16-17 берез. 2006 р.). – К. : Вид-во КНЕУ, 2006. – С. 13-18.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. – К. : Изд-во "Ника-Центр", "Эльга", 2003. – 450 с.
Бойко Є.І. Удосконалення системи управління на підприємствах / Є.І. Бойко, О.А. Лоза // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6. – С. 215-221.
Василенко О.В. Антикризове управління підприємством : навч. посібн. / О.В. Василенко. – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 504 с.
Великий Ю.М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю.М. Великий, В.В. Прохорова, Н.В. Сабліна. – Х. : Вид. дім "ІНЖЕК", 2009. – 192 с.
Воронкова А. Е. Моделювання управління конкурентоспроможністю підприємства : Монографія / А. Е. Воронкова, С. К. Рамазанов, О. В. Родіонов. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 368 с.
Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посібн. [для самост. вивч. дисц.] / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 131 с.
Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посібн. / І.Є. Давидович. – Вид. 2-ге, [пере- роб. та доп.]. – Тернопіль : Вид-во "Економічна думка", 2004. – 228 с.
Заблоцький М.Б. Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і ре- гіональних інтересів / М.Б. Заблоцький // Регіональна економіка : наук.-практ. журнал. – 2013. – № 2. – С. 148-157.
Заблоцький М.Б. Ціна як функція обсягів грошової маси і натурального продукту у мето- дології формування фінансово-ринкової регулятивної парадигми / М.Б. Заблоцький // Економіч- ний форум. – Луцьк. – 2013. – № 1. – С. 302-310.
Кіндрат Р.Я. Системи управління витратами: досвід і перспективи застосування на де- ревообробних підприємствах / Р.Я. Кіндрат // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 147-151. 11. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners : пер. с нем. – Изд. 3-е, [перераб. и доп.]. – М. : Изд-во "Альпина Бизнес Букс", 2008. – 269 с.
Корінько М. Д. Концептуальні основи управління витратами суб’єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 126–131.
Костецька Н.І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентос- проможності підприємства / Н.І. Костецька, М.І. Хопчан // Всеукраїнський на науково-виробни- чий журнал. Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 81-86.
Кривов’язюк І. В. Підприємство в умовах ринку : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Кривов’язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840 с.
Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент : учебн. пособ. [для студ. ВУЗов] / А.Н. Люкшинов. – М. : Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 375 с.
Мазур О.І. Мета та складові системи управління витратами підприємства / О.І. Мазур, Н.М. Богацька. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com.
Мізюк Б.М. Стратегічне управління : підручник. – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – Львів : Вид-во "Магнолія плюс", 2006. – 392 с.
Нападовська Л.В. Управлінський облік : монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропет- ровськ : Вид-во "Наука і освіта", 2000. – 450 с.
Нападовська Л. Управлінський облік: суть, значення та рекомендації щодо його використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств / Л. Нападовська. – К. : Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 8–9. – С. 50–62.
Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г.О. Партин. – К. : Вид-во УБС НБУ, 2008. – 219 с.
Плешонкова Л. Производственная себестоимость и калькулирование промышленной продукции / Л. Плешонкова. – К. : Баланс. – 2008. – № 7(26). – 62 с.
Пантелейчук Л. Распределение общепроизводственных расходов / Л. Пантелейчук. – К. : Бизнес, 2009. – № 47(410). – 36 с.
Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень : навч. посібн. / В.М. Приймак. – К. : Вид-во "Атіка", 2008, – 240 с.
Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібн. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 120 с.
Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання : монографія. – Ч. І. – Вид. 2-ге, [стереот.]. – Х. : Вид. дім "ІНЖЕК", 2007. – 368 с.
Явтушенко О.С. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві [Електронне видання] / О.С. Явтушенко, О.І. Андрусь // Ефективна економіка. –2013. –№ 4. –Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1959.
Яровенко Т. С. Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Т.С. Яровенко, А.О. Довга, В. Е. Остряніна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2013. – Випуск 7(2). – С. 181–189.

На жаль література не тільки за останні 5 років.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.05.2016 14.11.01 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Полтава :: Запитання: 39072  
Михайло запитує:
Допоможіть підібрати інформацію на тему: "Технологія виготовлення виробів у етнічнмоу стилі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайле!
При всьому бажанні допомогти вам і підібрати потрібну інформацію за вашим запитом, вимушена відповісти відмовою. Пошук за таким формулюванням нічого не дає.
Спробуйте більш детально розкрити питання. Наприклад, виготовлення яких саме виробів в етнічному стилі вас цікавить. Або, який етап технологіїї виготовлення (для кожного виду виробу, враховуючи матеріали, технологія буде своя) та ін.
Чекаємо на питання, які будуть складатися не тільки з теми, але і будуть детальніше розкриті. На все добре!

.: Розділ: Освіта :: 27.05.2016 11.24.31 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.668542 seconds