Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42335
   


Автор запитання: ben із міста: Suite 7000 :: Запитання: 43738  
ben запитує:
I am a CS Engineer Working Freelancer at Field Engineer which is an On-Demand Marketplace which connects businesses [url=https://www.fieldengineer.com/c1/hire-virtual-engineers]Field Engineer[/url]
Наша відповідь:
Шановний Бене! Питання вважаємо некоректне, читайте умови "Віртуальної бібліографічної довідки".

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 9.01.2020 11.39.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 43664  
Юля запитує:
Чи можете допомогти у реалізації написання кодів на мові програмування с++ та запуску їх у віртуальній машині білдер? Статистичний ряд. Побудова гістограм Розрахунок значення інтегралу, методом прямокутників методом трапеції , методом сімсона методом монте карло Дослідженняи похибки КЧХ пасивного або активного фільтра методом Монте-Карло Розрахунок та дослідження фільтрів
Наша відповідь:
Юлю, добрий день! Для вас підібрано джерела інфоормації:

Голубєва, Т. О. Вибір методу оптимізації в умовах комбінованої невизначеності [Текст] / Т. О. Голубєва // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - № 1. - Бібліогр. в кінці ст.

Java. Шаблон Builder [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://developer.alexanderklimov.ru/android/java/builder.php

Карлащук В. И. «Электронная лаборатория на ВМ PC. Программа Electronics Workbench и ее применение». Салон - Р. М.: 1999.-506 с.

Кичак В.М. Основи радіоелектроніки: навч. посібн. В. М. Кичак. Ю. В. Крушевський. Д. В. Гаврілов. - Вінниця : ВНТУ, 2010. – 368 c.

Кузнецов, Н. Ю.Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества "хороших" перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 [Текст] / Н. Ю. Кузнецов // Кибернетика и системный анализ. - 2016. - № 1. - С. 57-63 : фот.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів", частина 1для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є.В., Поспеєва І.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 70 с.

Обчислення визначених інтегралів методом Сімпсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mathros.net.ua/obchyslennja-vyznachenyh-integraliv-metodom-simpsona.html

Основи радіоелектроніки: навч. посібник для студ. виш.техн.навч. закл.: рек. МОНУ Ю. Я. Бобало. Р. І. Желяк. М. Д. Кіселичник та ін. ; за ред. Б. А. Мандзія.- Львів: ЛНУ "Львівська політехніка", 2002. - 456 с.

Паттерн проектирования: Builder
https://vertex-academy.com/tutorials/ru/pattern-builder-java/

Радіотехніка. Енциклопедичний навчальний довідник за ред.. проф.. ЮЛ. Мороза. Є.А. Мачюського. В.І. Правди. - К.. Виша школа, 1993.- 837 с.

Пиж Б.В. Сайт розрахунку цифрових фільтрів. Підсистема розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cad.kpi.ua/attachments/093_2017d_Pyzh.pdf

Розвязок інтеграла методом Чебиша Гауса Сімпсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://works.doklad.ru/view/cRPjwXRgN28/all.html
Сисоєв В. М. Основи радіоелектроніки : підруч. / В. М. Сисоєв. - Київ : Вища школа. 2004. - 279 с.

Статистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD : монографія / П. С. Кособуцький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 412 с. : іл.

Чисельне інтегрування методом Монте-Карло[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mathros.net.ua/chyselne-integruvannja-metodom-monte-karlo.html

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 12.12.2019 00.06.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Світловодськ :: Запитання: 43442  
Алла запитує:
Специфіки гібридної війни
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Світова гібридна війна:український фронт. За редакцією В. Горбуліна - https://folio.com.ua/system/books/samples/000/000/359/original/ГорбулинСвітоваГібриднаВійна.pdf?1536370645
2. Магда Є. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2014_5_29.pdf
3. Запорожець О.Ю. Феномен гібридної війни у сучасних міжнародних відносинах - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3344/3022
4. Загорулько А.П. Удосконалення державного управління правоохоронними органами як фактор підвищення їх ефективності в умовах гібридної війни - http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7741/1/ilovepdf_com-14-23.pdf
5. Яворська Г.М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт - http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/7-1485959947.pdf
6. Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів - http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/2-1496745531.pdf
7. Кравченко В.Ю. Теорія «гібридної війни»: український вимір - https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/691/731/
8. Сабрі К.Н. Інформаційно-іміджевий аспект гібридної війни - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/51.pdf
9. «Гібридна» війна Росії – виклик і загроза для Європи. Центр Разумкова - http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2016_12_14/GIBRID-WAR-FINAL-1-1.pdf
10. Смолянюк В.Ф., Крутій В.О. Політична система суспільства в умовах Гібридної Війни: спрямованість трансформацій - http://fil.nlu.edu.ua/article/download/168236/169003
11. Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України. Матеріали науково-практичної конференції - https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirn-gibr-mizhn-konf.pdf
12. Федина С. Гібридні загрози міжнародній безпеці та шляхи протидії - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/download/9412/9345
13. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення. Всеукраїнська науково-практична конференція - https://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/ЗБІРНИК-КОНФЕРЕНЦІЇ-09.06.2017-р..pdf
14. Курбан О.В. Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2016_4_12.pdf
15. Бебик В.М. Інформаційний простір як театр військових дій: війська, зброя, розвідка, котррозвідка - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3391/3068

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 10.10.2019 13.25.11 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Бориспіль :: Запитання: 43429  
Мирослава запитує:
Добрий день, цікавить інформація про мови програмування. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42426; № 42231. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Булига О.Конспекти лекцій з навчальної дисципліни ”Основи програмування та алгоритмічні мови” / О. Булига, К. Булига ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. електроніки та обчисл. техніки. — Київ : НТУ, 2009. — 134 с. : іл., табл.
Глибовець, А. Практикум з мови програмування [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А. Глибовець, М. Глибовець, В. Проценко ; Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2010. — 209 с. : табл.
Довгалець С. Алгоритмічні мови та програмування [навчальний посібник для студентів напряму підготовки ”Системна інженерія”] / С. Довгалець, Р. Маслій ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 115 с. : іл., табл.
Еволюція мов програмування, Різне, Програмування, статті [Електронний ресурс] // ЕASYСODE : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://easy-code.com.ua/2012/08/evolyuciya-mov-programuvannya-rizne-programuvannya-statti/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.10.2019.
Навіщо і як ефективно вчити мову програмування Сі: вичерпна підбірка ресурсів для освоєння [Електронний ресурс] // Exo : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://echo.lviv.ua/dev/7385. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.10.2019.
[Педагогічна творчість дипломантів-переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2013"] : [добірка статей]. Вип. 10 : Обличчя школи // Все для вчителя. — 2014. — № 6. — С. 2-36.
Робинсон С. Microsoft ACCESS, 2000 : учебный курс / С. Робинсон ; пер. с англ. А.Зеленин; Худож. Н.Биржаков. — СПб. та ін. : Питер, 2001. — 511 с. : илл. — (Учебный курс).
Шевчук П. Від PASCAL до С# : на допомогу вчителю інформатики / П. Г. Шевчук // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2011. — № 5. — С. 40-45. — Продовж. Початок № 4, 2011.
Які мови програмування обирають українські програмісти [Електронний ресурс] // LVIV.COM : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://lviv.com/lab/yaki-movy-programuvannya-obyrayut-ukrayinski-programisty/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.10.2019.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 4.10.2019 12.59.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 43419  
Антон запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для магістерської роботи за темами: "Завадостійке кодування. Алгоритмічний підхід" та "Контроль на парність".
Наша відповідь:
Антоне, доброго ранку! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Башкиров, А. В.Проблема высокоэффективного помехоустойчивого кодирования цифровых сигналов при реализации на ПЛИС [Текст] / А. В. Башкиров // Радиотехника : Ежемесячный научно-технический журнал. - 2012. - № 2. - С. 28-29.

Бережна О.В. Методи і алгоритми адаптивного рівноважного кодування для інформаційних систем: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.В. Бережна ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Бондаренко М. Ф. Основи теорії багатозначних структур і кодування в системах штучного інтелекту / М. Ф. Бондаренко, З. Д. Коноплянко, Г. Г. Четвериков; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х. : Фактор-Друк, 2003. - 334 c.

Бортник Г. Г. Оцінювання завадостійкості частотно-імпульсного методу кодування інформації при побудові надвисокочастотних цифрових пристроїв [Електронний ресурс] / Г. Г. Бортник, В.В. Кичак, Н.О. Пунченко // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2015. - № 2. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2015_2_7

Василенко В. Алгоритми кодування-декодування узагальнених завадостійких кодів для забезпечення цілісності в умовах природних впливів / В. Василенко // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2008. - Вип. 2. - С. 56-66.

Гребенюк О. П. Застосування завадостійкого кодування в системах зв’язку і передачі даних комплексів радіомоніторингу для забезпечення достовірності інформаційного обміну [Електронний ресурс] / О. П. Гребенюк, В. Д. Меленський, В. І. Коріненко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. - 2015. - Вип. 11. - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psvz_2015_11_7

Евсеев С. П. Анализ программной реализации прямого и обратного преобразования по методу недвоичного равновесного кодирования / С. П. Евсеев, Х. Н. Рзаев, А. С. Цыганенко // Безпека інформації. - 2016. - 22, № 2. - С. 196-203

Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування : Підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / Ю. П. Жураковський, В. П. Полторак. - К. : "Вища шк.", 2001. - 255 c. - Бібліогр.: 49 назв. - укp.

Завадський І. О. Завадостійкі коди на основі скінченних автоматів як узагальнення згорткових кодів / І. О. Завадський // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 105-110.

Завадський І. О. Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні [Електронний ресурс] / І. О. Завадський // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2014. - Т. 163. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2014_163_3

Здробилко А. В. Завадостійке кодування в цифрових системах зв’язку [Електронний ресурс] / А. В. Здробилко, С. В. Денбновецкий // Цифрові технології. - 2015. - Вип. 17. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ct_2015_17_5

Іванов, Ю. Ю. Особливості апаратно-програмної реалізації турбо-кодів: аналіз складності реалізації на цифровому сигнальному процесорі [Текст] / Ю. Ю. Іванов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 94-101 : фотогр. - Бібліогр. 18 назв

Ільченко М. Ю. Модемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового покоління / М. Ю. Ільченко, М. М. Кайденко, С. О. Кравчук // Наук. вісті НТУУ "КПІ". - 2016. - № 5. - С. 7-16.

Кулик А. Я. Турбо-код: властивості та застосування для завадостійкого кодування [Електронний ресурс] / А. Я. Кулик, С. Г. Кривогубченко, Ю. Ю. Іванов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2011. - № 2. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeiet_2011_2_4

Кушнір О. І. Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку [Електронний ресурс] / О. І. Кушнір, О. І. Тимочко, О. В. Сєвєрінов // Системи обробки інформації. - 2007. - Вип. 9. - С. 63-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2007_9_18

Науменко М. І. Алгебро-геометричне узагальнення лінійних блокових кодів / М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв, О. О. Кузнецов // Системи озброєння і військ. техніка. - 2005. - № 2. - С. 15-31. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Пасько І.В. Методи побудови лінійних блокових кодів з покращеними властивостями для підвищення завадостійкості передачі дискретних повідомлень: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / І.В. Пасько ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Пєшкін, Антон Михайлович. Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона : автореферат дисертації ... кандидата технічних наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Пєшкін Антон Михайлович. - Київ, 2018. - 26 с.

Прокопов С. Д. Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.12.02 / С. Д. Прокопов; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. - О., 2002. - 20 c. - укp.

Пятін І. С. Моделювання цифрової системи зв’язку з завадостійким кодуванням [Електронний ресурс] / І. С. Пятін, В. В. Сергеєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2017. - № 6. - С. 89-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2017_6_16

Різник О. Синтез завадостійких кодів з використанням числових в'язанок / О. Різник, Б. Балич, Д. Скрибайло-Леськів // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 598. - С. 197-201. - укp.

Розробка уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) : в 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ; науковий керівник роботи Л. О. Уривський. - Київ, 2016. - 2 т.

Самусь Н. С. Завадостійке цілочисельне кодування геометрії сіткових 3D об’єктів [Електронний ресурс] / Н. С. Самусь, О. В. Ошаровська // Цифрові технології. - 2015. - Вип. 18. - С. 84-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ct_2015_18_12

Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Інститут фізики напівпроводників ім. В.Є. Лашкарьова, Мін-во освіти та науки України, НТУУ "КПІ" [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2010-2012.
Ч. 1. - 2010. - 192 с.
Ч. 2. -2012. - 210 с.

Теоретичні основи завадостійкого кодування : у трьох частинах / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за редакцією В.Ф. Мачуліна ; Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України, 2013. – 360 с.
Ч. 3 ч. : іл., табл., схеми.

Танигін Ю. І. Теоретичні основи передавання інформації : навч. посіб. / Ю. І. Танигін; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2007. - 172 c. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Толубко В. Б. Маніпуляційне кодування сигнальних N-вимірних багатопозиційних сузір'їв на основі оптимальних за завадостійкістю регулярних структур [Електронний ресурс] / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, C. І. Отрох, В. І. Кравченко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2017. - № 3. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduikt_2017_3_3

Шевченко О. В. Завадостійке паралельно-ієрархічне кодування інформації [Електронний ресурс] / О. В. Шевченко, Л. І. Тимченко, С. А. Шевченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. - 2007. - Вип. 12. - С. 185-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2007_12_32

Шевчук Б. М. Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. Резаі, В. П. Зінченко // Управляющие системы и машины. - 2015. - № 4. - С. 40–51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/USM_2015_4_6

Шевчук Б. М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях / Б. М. Шевчук // Кибернетика и систем. анализ. - 2016. - 52, № 1. - С. 163-172. - Библиогр.: 18 назв. - рус.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.10.2019 01.49.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.36299 seconds