Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Ксюша із міста: дніпро :: Запитання: 41891  
Ксюша запитує:
Допоможіть у написані курсової роботи: "Впровадження новітньої роботи з батьками по організації роботи з формування основ здорового способу життя у дитячому садку по книзі "Малятко - Деревятко"(організація та зміст формувального експеременту)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва М. І. Взаємодія батьків і дітей в сім’ї як виховний чинник / М. І. Алексєєва // Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: [Наук. записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 24-30.
Андрющенко Т. Здоров’язбережувальна компетентність – змалку / Т. Андрющенко // Палітра педагога. – 2014. – № 6. – С. 6–9.
Андрющенко Т. К. Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я / Т. К. Андрющенко // Гуманітар. вісн. держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький державий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 5–7.
Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку : монографія / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 383 с.
Антипець В. Творчі здібності зберігають життя і здоров’я / В. Антипець // Дошкільне виховання. – 2013. – № 4. – С. 16–17.
Валеологічне виховання дошкільників : метод. забезп. баз. програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [авт. інтегр. технології Якименко С. І. ; упоряд. Ж. А. Ципляк ; за заг. ред. С. І. Якименко]. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, [2010]. – 73, [1] с.
Главник О. П. До проблеми сімейного виховання: гендерний аспект / О. П. Главник // Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. пр. ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2003. – Т. 5. – Ч. 6. – С. 46-54.
Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім’єю : метод. посіб. [Електронний ресурс] / Н. А. Дудник, О. В. Шклярук ; дошкільн. заклад № 12 м. Умань. – Умань, 2012. – Режим доступу: http://dnz12.itpark.org.ua/index.php/tvorchij-rozvitok/32-pedagogichnij-dosvid/66-vzaemodiya-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu-z-sim-eyu.html.
Притуляк Л. М. Особливості родинного виховання дітей, діагностика взаємодії освітнього закладу із сімєю [Електронний ресурс] / Л. М. Притуляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Ч. ІІ. – 2009. – № 5. – С. 88-93. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/ 123456789/170/1/№ 5_168_2009_ПН_Ч. 2.
В подальших запитах більш детально уточнюйте інформацію.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.04.2018 21.28.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41686  
Андрей запитує:
Можна матеріал до дисципліни "Методика фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ",і якщо можна робочу програму. Дякую!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.02.2018 00.53.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41515  
Андрей запитує:
Допоможіть знайти інформацію для предмету "Теорія і методика спортивного тренування" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Костюкевич В.М. Теорія та методика тренування спортсменів високої кваліфікація
https://vspu.edu.ua/faculty/sport/kafgame/np/p1.pdf
Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту)
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_5/kostukevich11.pdf
Основи теорії та методики спортивного тренування
http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Навчальний_курс_"Основи_теорії_та_методики_спортивного_тренування”
http://stud.com.ua/29476/meditsina/osnovi_sportivnoyi_pidgotovki
Тактична підготовка спортсменів
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3960/1/Тема №14 Тактична підготовка спортсменів.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFV_2010_4_4.pdf
Бріскін А. Ю. Теоретична підготовка у спорті: принципи та функції
http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/432/1/Briskin Yu., Pityn M..pdf
Бессарабов М.С. Загальні основи методики тренування та спортивної підготовки в баскетболі
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2843/1/BessarabovMS15_Zagal_osmttsp.pdf
https://studme.org/1719051229476/meditsina/osnovy_sportivnoy_podgotovki
http://www.shooting-ua.com/books/book_146.htm
http://opace.ru/b/osnovy_sportivnoy_trenirovki
http://diplomba.ru/work/50189
https://studfiles.net/preview/5898426/page:33/
http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/ifvs_ktmfvs_osnovu_sport_tren.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.01.2018 21.48.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталія із міста: Ужгород :: Запитання: 41464  
Віталія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему:" Народна медицина, та її роль у формуванні здорового способу життя"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталію! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://samvrach.com/osnovy-zdorovoho-sposobu-zhyttya/
https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/6083-zdoroviy-sposib-zhittya-ta-fizichna-aktivnist-u-profilaktitsi-zahvoryuvan-sertsya
http://zsz.pp.ua/kategorija/narodna-medicine/
http://zsz.pp.ua/kategorija/narodna-medicine/page/2/
http://www.vnarode.net/здоровий-спосіб-життя-і-сон/
http://zdorovia.com.ua/sekrety/21709zdorovii-sposib-zhittya-v-trendi.html
https://www.ridivira.com/uk/spetsproekty/buttia-ukraintsiv/fitoterapiia-v-systemi-zdorovoho-sposobu-zhyttia
– Синяков А.Ф. Секреты здоровья : Отвечаю на ваши вопр. / А. Синяков. – Москва : КСП : МЦФ, 1995. - 283,[1] с. ; 20 см. - (Библиотека нетрадиционной медицины) (Сер. "Энциклопедия здоровья").
– Новый домашний лечебник : [Сборник / Ред. В. Горшков]. - Москва : Знание, 1993. - 128 с. : ил. ; 24 см. - (Сер. "Народный университет" ; 3-4/93, июль-декабрь).
– Ефимова-Яраева В.П. Азбука вашего здоровья : Путеводитель по методикам естественного оздоровления / В. Ефимова-Яраева,. - Петрозаводск : Карелия, 1996. - 301,[1] с.
– Бородайкевич Г. Народні традиції здорового способу життя : [урок] / Г. Бородайкевич // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 28-33
– Поваляєва В. М. Організм людини потребує загартування / В.М. Поваляєва // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 2. - С. 15 : фото
– Славинський М. Двадцять тисяч секретів Євгена Товстухи / М. Славинський // Дивосвіт. - 2009. - № 4. - С. 37-38.
– Астарханова Н. Р. Формирование здорового образа жизни у студентов на основе народной медицины / Н. Р. Астарханова, М. М. Аджиева // Инновации в образовании. - 2016. - № 11. - С. 144-151.
– Поживілова О. В. Народна та нетрадиційна медицина - важлива складова системи охорони здоров'я / О. В. Поживілова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ : Сталь, 2011. № 1 (1)'2011. - С. 4-10.
– Бойко Н. І. Народні традиції здорового способу життя : розробка уроку-телепередачі з основ здоров'я. 3 клас / Н. І. Бойко // Педагогічний вісник : науково-методичний журнал. - 2012. - № 4. - С. 69-70.
– Кузнецова Т. В. Людина у вимирі здорового способу життя / Т. В. Кузнецова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 24. - С. 82-85.
– Товстуха Є. Криниця здоров'я : Українська народна медицина / Товстуха Є. // Київ. - 1999. - № 1-2, 3-4. - С. 151-159, С. 140-155.
– Белов В. И. Жизнь без лекарств / В. И. Белов. - Москва : КСП ; Санкт-Петербург : Респекс, 1997. - 320 с. : ил., табл. - (Храм здоровья).
– Очищение организма / сост. и общ. ред. А. М. Гопаченко. - Харьков : Фолио ; Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 416 с. : табл. - (Ваше здоровье).

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.12.2017 10.03.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41411  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему курсової роботи : Фітнес технології у фізичному вихованні учнів
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Впровадження фітнес-технологій в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. – Режим доступу: http://andruchsenkotg.ucoz.ua/publ/vprovadzhennja_fitnes_tekhnologij_v_navchalno_vikhovnij_proces_zagalnoosvitnogo_navchalnogo_zakladu/1-1-0-2
Захаріна Є. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу / Є. А. Захаріна // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_13
Кібальник О. Я. Зміст фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Я. Кібальник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2009. - № 2. - С. 42–46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2009_2_13
Кібальник О. Я. ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ 13-15 РОКІВ. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-03/08koypta.pdf
Кибальник О. Я. Эффект внедрения фитнесс-технологии в систему физического воспитания подростков 13-15 лет. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-vnedreniya-fitness-tehnologii-v-sistemu-fizicheskogo-vospitaniya-podrostkov-13-15-let
Кренделєва В.У. ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/83.pdf
Сапун Л. В. Впровадження фітнес-технологій у сучасний процес фізичної культури. – Режим доступу: http://gradum103.zp.ua/index.php/pedagogicheskaya-vystavka/30-spetsifika-uchebnykh-predmetov/414-sapun-l-v-vprovadzhennya-fitnes-tekhnologij-u-suchasnij-protses-fizichnoji-kulturi
Твелина А. О. Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий / А. О. Твелина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 277-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(2)__67
Степанова І. Фітнес-технології у фізичному вихованні дітей / І. Степанова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2013. - № 2. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_2_31
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 18 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; гол. ред. В.М. Костюкевич. –Вінниця: ТОВ «Планер», 2014.–529с. – Режим доступу: http://www.vspu.edu.ua/science/art/a164.pdf
Хадер С. Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді [Електронний ресурс] / С. Хадер // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 4. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2015_4_12
Хамер С. До питання тлумачення поняття фітнес-технології / Самер Хамер // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_24
Кібальник О. Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Кібальник // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 4. - С. 63-66. - Бібліогр.: 6 назв.
Кібальник О. Я. Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування : Навч.-метод. посіб. / О. Я. Кібальник; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006. - 46 c. - Бібліогр.: с. 40-45.
Кібальник О. Я. Шляхи покращання фізичної підготовленості учнів підліткового віку / О. Я. Кібальник // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2010. - № 1. - С. 18-21. - Бібліогр.: 6 назв.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.12.2017 21.40.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.671482 seconds