Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Наталія із міста: Тернопіль :: Запитання: 40182  
Наталія запитує:
Доброї ночі!допоможіть знайти інформацію про аналіз сучасного стану розвитку авіаційної галузі в ЄС! дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Можливо Вам допоможе надана інформація. В статтях про авіаційну галузь України Ви також знайдете згадку про ЄС.
Дорофєєва, Христина Михайлівна. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дорофєєва Христина Михайлівна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 с. : рис. . - Режим доступу:
http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-dorofeeva_kh.m.pdf
https://docviewer.yandex.ua/?url=http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-dorofeeva_kh.m.pdf&name=disertacija-dorofeeva_kh.m.pdf&lang=uk&c=589990f39f9c
Аналіз міжнародної конкурентоспроможності авіаційної галузі України / Джобулда Ю.П. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=15945
Боярська З. І. Актуальні проблеми екологічного оподаткування цивільної авіації в контексті правових ініціатив Європейського Союзу [Електронний ресурс] / З. І. Боярська, Н. М. Терещенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 3. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_3_4
Проаналізовано правові ініціативи Європейського Союзу щодо співпраці держав у галузі екологічного оподаткування цивільної авіації, а також досліджено зміст та проблеми реалізації правових ініціатив Європейського Союзу щодо використання екологічних податків в цивільній авіації як інструменту впливу на зміну клімату.
Висоцька Т. Є. Європейська модель охорони здоров'я працівників цивільної авіації [Електронний ресурс] / Т. Є. Висоцька // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 21. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_21_37
Водоласкова К. Ю. Вплив державних закупівель на подальший розвиток авіаційної галузі в Україні в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / К. Ю. Водоласкова // Наше право. - 2013. - № 3. - С. 172-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_3_32
http://law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2013/statji_n126_2013/Erashov_19.pdf
Єдине небо Європи. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Єдине_небо_Європи
Єряшов Є. К. Вплив європейських інтеграційних процесів на формування нормативно-правового регулювання цивільної авіації України [Електронний ресурс] / Є. К. Єряшов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 1. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_1_6
МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів "Аеро-2013. Повітряне і космічне право" 22 листопада 2013 року Київ 2013. - Режим доступу:
http://readera.org/other/suchasnyi-stan-ta-tendentsiye-rozvyetku-aviatransportnoye-haluzi-ukrayenye-10185217.html
Мінтрансзв’язку. Нарада високого рівня та семінар щодо впровадження
ініціативи ЄС «Єдине Європейське Небо» та Спільного підприємства SESARJU.
[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua/
https://docviewer.yandex.ua/?url=http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ppei/2010_25/anchuk.pdf&name=anchuk.pdf&lang=uk&c=58998eef71be&page=5
Мних О. Б. Фундаментальні зміни на європейському конкурентному ринку авіапослуг і необхідність упровадження якісних змін у діяльності українських авіакомпаній у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір [Електронний ресурс] / О. Б. Мних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. - 2014. - № 811. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_37
Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Філіппов ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 17 с. — укp.
Проведено порівняльний аналіз національних правових норм з нормами права зарубіжних країн, європейськими та міжнародними стандартами. Зроблено висновок про наявність ряду серйозних недоліків і відсутність стабільності в адміністративно-правовому забезпеченні безпеки цивільної авіації в Україні. Наведено численні пропозиції щодо його вдосконалення. Надано визначення понять "цивільна авіація", "безпека цивільної авіації", "авіаційна безпека", "безпека польотів", "безпека аеронавігації", "екологічна безпека
цивільної авіації", "адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації". Скачати повний текст
Чернега О. Б. Стратегія інтеграції авіаційної мережі України до єдиного повітряного простору Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Б. Чернега, Х. М. Дорофєєва. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_41
Яковлєва А. В. Аналіз європейської практики у сфері сертифікації авіаційного палива [Електронний ресурс] / А. В. Яковлєва, К. Лейда, С. В. Бойченко, О. О. Вовк // Вісник Національного транспортного університету. - 2014. - № 30(1). - С. 399-409. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2014_30(1)__51
Авиационная отрасль Европы "чрезвычайно привлекательна"– JPMorgan. . - Режим доступу:http://bizavnews.com/237/5462
Дорофєєва Х. М. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Х. М. Дорофєєва; Маріупол. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 c. - укp.
У ході дослідження поглиблено теоретико-методичні основи дослідження міжнародних транспортних мереж за умов глобалізації, визначено напрями розвитку європейської авіаційної мережі. Надано науково-практичні рекомендації щодо інтеграції України до європейського повітряного простору та приєднання до авіаційної мережі ЄС. Визначено сутність та узагальнено теоретичний базис формування міжнародних транспортних мереж, розкрито фактори, що впливають на розвиток міжнародних транспортних мереж за умов глобалізації, специфіку інституціонального регулювання розвитку міжнародних транспортних мереж. Охарактеризовано стан світової авіаційної мережі, здійснено оцінювання тенденцій та детермінант розвитку авіаційної мережі ЄС, наведено результати компаративного аналізу світової та європейської авіаційних мереж. Розглянуто особливості та тенденції розвитку транспортної системи та авіаційної мережі України, запропоновано концептуальні напрями інтеграції України до єдиного повітряного простору та авіаційної мережі ЄС, а також напрями розвитку європейської авіамережі з урахуванням результатів оптимального розміщення авіахабів.
Легенький Г. М. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : навч. посіб. Т. 2. Авіаційний транспорт / Г. М. Легенький, В. П. Мироненко, О. В. Мельник, А. М. Новікова, О. В. Пісчана, В. М. Коськовецький; Держ. автотранспорт. НДІПІ. - К., 2009. - 200 c. - укp.
Проаналізовано діяльність міжнародних організацій (МО) авіаційного транспорту (АТ), зокрема, МО цивільної авіації (ЦА), Європейської конференції ЦА, Європейського агентства з безпеки авіації, асоціації авіакомпаній Європейського співтовариства, міжнародної асоціації повітряного транспорту, міжнародного товариства авіаційного електрозв'язку, міжнародної асоціації з повітряного перевезення вантажу. Показано участь України у МО у галузі АТ. Висвітлено основні положення міжнародних конвенцій і багатосторонніх угод у галузі АТ. Описано міжнародні не- й урядові авіаційні організації
Харченко В. П. Принципи організації повітряного простору : навч. посіб. / В. П. Харченко, О. Є. Луппо, В. П. Колотуша; Нац. авіац. ун-т. - К., 2006. - 124 c. - Бібліогр.: с. 122. - укp.
Викладено основні принципи організації повітряного простору на стратегічному етапі, наведено рекомендації та вимоги міжнародної організації цивільної авіації ICAO щодо секторизації та поділу потоків повітряного руху у вузловому диспетчерському районі. Розглянуто концепцію гнучкого використання повітряного простору. Висвітлено основні напрямки та завдання подальшого розвитку Європейського повітряного простору.
Яцківський Л. Ю. Загальний курс транспорту : навч. посіб. Кн. 2 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов; Нац. транспорт. ун-т. - К. : Арістей, 2007. - 503 c. - Библиогр.: 31 назв. - укp.
Проаналізовано міжнародні транспортні системи, технологічну, технічну, економічну, правову та інформаційну взаємодію різних видів транспорту у процесі перевезення вантажів залізничним, автомобільним, водним та авіаційним транспортом України. Описано елементи логістики та транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено сучасний стан транспортного забезпечення національної економіки на основі міжнародної та національної нормативно-правової бази щодо перевезень вантажів. Визначено роль держави в реалізації транспортної політики Європейського Союзу.
Kulyk M. Safety of aviation in global context of the world air transport development = Безпека авіації у глобальному контексті розвитку світового авіаційного транспорту / M. Kulyk, D. Bugayko, O. Ilienko // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2013. - 56, № 3. - С. 112-117. - Бібліогр.: 116 назв. - англ.
Показано, що підвищення рівня безпеки цивільної авіації є однією з основних цілей розвитку світового повітряного транспорту. Досліджено сучасні тенденції діяльності цивільної авіації. Проаналізовано базові принципи регулювання питань безпеки авіації з боку міжнародних та регіональних організацій в галузі цивільної авіації. Увагу приділено стандартам і рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації в галузі безпеки. Наведено статистику авіаційних катастроф. Розглянуто довго- та середньострокові прогнози розвитку авіаційної галузі цивільної авіації, підготовлені Міжнародною організацією цивільної авіації, Міжнародною радою аеропортів, Європейським агентством із забезпечення безпеки аеронавігації, виробниками авіаційної техніки Boeing та Airbus. Зазначено особливості забезпечення безпеки світової системи управління повітряним рухом. Ідентифіковано галузі авіаційної безпеки світової системи повітряного транспорту. Визначено ефективність безпеки польотів і авіаційної безпеки глобальної системи повітряного транспорту.; Індекс рубрикатора НБУВ: О53-082.03; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Luppo A. Optimisation of the performance of the ATM network in Europe = Оптимізація характеристик інформаційної мережі системи організації повітряного руху в Європі / A. Luppo, G. Argunov, N. Gorlenko, V. Chaika // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2014. - 59, № 2. - С. 37-43. - Бібліогр.: 3 назв. - англ.
Наведено структуру новітньої мережі обміну інформації щодо організації повітряного руху в європейському повітряному просторі. Розглянуто основні процедури, що забезпечують її функціонування.; Індекс рубрикатора НБУВ: О580.2; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Luppo A. European centralized services of air navigation system = Централізоване обслуговування аеронавігаційної системи в Європі / A. Luppo, G. Argunov, O. Prygara // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2014. - 60, № 3. - С. 43-48. - Бібліогр.: 9 назв. - англ.
Розглянуто нову концепцію Євроконтролю. Проаналізовано різні види послуг для країн-членів Євроконтролю. Показано переваги та недоліки реалізації запропонованої концепції.
Індекс рубрикатора НБУВ: О571; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Pavlova S. Analysis of free route airspace and performance based navigation implementation in the European air navigation system = Аналіз упровадження концепцій повітряного простору вільних маршрутів та навігації, заснованої на характеристиках, у європейській аеронавігаційній системі / S. Pavlova, A. Zadorozhnia // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2014. - 61, № 4. - С. 28-35. - Бібліогр.: 11 назв. - англ.
Розглянуто питання забезпечення безпеки польотів, підвищення пропускної спроможності й економічної ефективності, зменшення впливу інтенсивності повітряного руху на навколишнє середовище. Проаналізовано розроблені міжнародними організаціями концепції повітряного простору вільних маршрутів і навігації, заснованої на характеристиках, у європейському регіоні та українській аеронавігаційній системі. Із результатів аналізу статистичних даних видно, що 12,5 % країн-членів Євроконтролю впровадили концепцію повітряного простору вільних маршрутів у верхньому повітряному просторі повністю, 17,5 % країн-членів Євроконтролю (Польща, Хорватія, Сербія, Чехія, Австрія, Німеччина та Фінляндія) частково. За даними Міжнародної організації цивільної авіації показано, що 6 країн упровадили процедури навігації, заснованої на характеристиках, для більш ніж 50 % злітно-посадкових смуг, 5 країн упровадили ці процедури лише для деяких аеродромів. Індекс рубрикатора НБУВ: О571 О580.2; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Paweska M. Transport law and the certification process in Poland and European Union = Транспортне право та сертифікаційний процес у Польщі та Европейському Союзі / M. Paweska, D. Bugayko, M. Grigorak, R. Mendrun // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2013. - 57, № 4. - С. 151-154. - Бібліогр.: 153 назв. - англ.
Показано, що транспортне законодавство у Польщі визначається як набір правил, що регулюють не тільки транспортні питання, але і набір стандартів, що регулюють організацію транспорту. Наведено коротку характеристику логістичних законів і нормативних актів в Польщі та Європейському Союзі, а також промислових стандартів, які доповнюють формальні закони. Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4ПОЛ)211.9 Х839(4)211.9 Х819(4ПОЛ)175 Х819(4)175 Х915.232.5-91; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Мних О. Б. Фундаментальні зміни на європейському конкурентному ринку авіапослуг і необхідність упровадження якісних змін у діяльності українських авіакомпаній у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір / О. Б. Мних // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2014. - № 811. - С. 233-240. - Бібліогр.: 23 назв. - укp.
Доведено необхідність створення передумов для формування спільного авіаційного простору й активної підготовки до організації та впровадження якісних змін у системі менеджменту вітчизняних авіакомпаній. Визначено послідовність впровадження якісних змін у діяльності авіакомпаній на ринку пасажирських перевезень у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)375.1-814; Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Chernega O. B. Key features of formation and development of European aviation network = Основні риси формування та розвитку європейської авіаційної мережі / O. B. Chernega, K. M. Dorofeyeva // Актуал. проблеми економіки. - 2015. - № 12. - С. 75-84. - Бібліогр.: 83 назв. - англ.
Розглянуто особливості нормативно-правового забезпечення формування європейської авіаційної мережі (ЄАМ). Виявлено основні тенденції розвитку ЄАМ, надано модель її подальшого вдосконалення з урахуванням результатів оптимального розміщення авіахабів. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4)375.0 Х819(4)125.5 Х839(4УКР)211.95; Шифр НБУВ: Ж23291 Пошук видання у каталогах НБУВ

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 7.02.2017 00.24.24 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.514909 seconds