Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41263
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Васильків :: Запитання: 41920  
Анастасія запитує:
Фортепіанна творчість українських композиторів (19-20 ст.)
Наша відповідь:
Доброго вечора, Анастасіє! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема Курца як джерело розвитку львівської піаністики: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Л.І. Садова; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 20 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slirlp.zip.
Глушкова С. Фортепіанні твори сучасних українських композиторів в інструментальній підготовці вчителя музичного мистецтва / С. Глушкова, Г. Пужай // Естетика і етика педагогічної дії. – 2015. – Вип. 10. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4691/1/Gluschkova.pdf.
Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / C. О. Салдан; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 2006. — 17 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ssokss.zip.
Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця XIX - XX століть): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Н.О. Рябуха; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04rnokks.zip.
Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / О. В. Фрайт; НАН України. Ін-т мистецтвознав, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2000. — 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00fovufm.zip.
Поемність в українській фортепіанній музиці першої половини ХХ ст. як принцип художнього мислення: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Н.В. Пастеляк; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 16 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pnvphm.zip.
Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець XIX - перша третина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Л.М. Свірідовська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2007. — 18 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slmkpt.zip.
Фортепіанна творчість С.Борткевича в світлі класико-романтичної традиції: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Чередниченко; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Харків, 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08covkrt.zip.
Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських композиторів: образно-художній аспект: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 [Електронний ресурс] / О. Є. Тимощук; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11TOEOHA.zip.
Гуральник Н. П. Спадкоємність педагогічних принципів видатних діячів української фортепіанної школи (В. Пухальський, М. Тутковський) // Науковий часопис. — Київ, 2009. — Вип. 7 (12). — С. 227–234.
Ілечко М. П. Проблеми інтертекстуальності у вивченні фортепіанної спадщини українських композиторів // Науковий вісник. — Миколаїв, 2008. — Вип. 23, т. 2: Педагогічні науки. — С. 241–251.
Йовенко З. Фортепіанна творчість українських радянських композиторів (20-ті роки) / З. Йовенко // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1968. – Вип. 3. – С. 199–210.
Кальмучин-Дранчук Т. Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського в контексті професійного розвитку музичного мистецтва Галичини першої половини XX ст. // Наукові записки. — Тернопіль; Київ, 2004. — N1 (12). — С.23–30.
Лігус, Ольга Марківна. Українська фортепіанна лірична мініатюра епохи романтизму (на прикладі еволюції жанру ноктюрну у творчості О. Лизогуба, М. Лисенка та В. Косенка // Мистецтвознавчі записки. — К., 2008. — Вип. 14. — С. 74–83.
Мартинюк О. В. Традиції публіцистичності творчості представників угорської фортепіанної школи XIX століття в національному історично культурному контексті // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства. — Київ, 2002. — С.211–220.
Олійник, О.Перший український радянський фортепіанний педагогічний репертуар / О. Олійник // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1968. – Вип. 3. – С. 211.
Пастеляк Н. Трансформація поемності у фортепіанній творчості Бориса Лятошинського // Наукові записки. — Тернопіль ; Київ, 2004. — N1 (12). — С. 30–37.
Ревенко Н. В. Про процеси оновлення образу фортепіано в українській музичній культурі XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — Київ, 2006. — Вип.17. — С. 237–243.
Українська фортепіанна музика першої половини ХХ століття [Ноти] : навч. посіб. / [упоряди. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук] ; М-во освіти і науки України, Нац. педагог. Ун-т імені М. П, Драгоманова. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2000. – 144, [2] с. – (Забуті імена).
Феруз І. Історичні реалії становлення національних фортепіанних шкіл в Україні // Теоретичні та практичні питання культурології. — Мелітополь, 2007. — Вип.23, ч.2. — С.23–29.
Школьнікова І. М. Деякі стильові та жанрові особливості становлення української фортепіанної музики // Культура України: Історія і сучасність. — Харків, 1994. — С. 52–53.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2010_16_1/bedakova.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/41.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mmik/2011_13/Chern.htm.

.: Розділ: Музика :: 16.04.2018 17.21.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.507818 seconds