Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Підручники та навчальні посібники з окремих предметів для школярів

Систематизуються у відповідні галузеві відділи класифікації і виокремлюються за допомогою загального типового ділення  (ЗТД) я7 - навчальні видання (при необхідності з деталізацією ЗТД я7). Проставляється віковий визначник певної читацької категорії: <Д> - 1 кл.;  <мл> - 2-4 кл.; <с> - 5-6 кл.;  <ст> - 7-11 кл. При описі документу в форматі MARC21 заповнюються підполя: «084a Індекс ББК» та «090a Поличний індекс». ЗТД я7 заноситься лише в поле «084 Індекс ББК». Для навчальних видань для учнів 1 класу проставляється: у підполі 090a – значення <Д>, а в 084a – відповідний відділ класифікації з ЗТД я7.

Документам присвоюються рубрики, що відповідають певному навчальному предмету.

Навчальні видання для читання іноземними мовами систематизуються у розділ 81.2 з додаванням визначника мови, для вивчення якої вони  призначенні, та загального типового ділення  я7.

084

__

$a81.2Нім.я7

090

__

$aст 81.2Нім$xА 79

245

10

$aВибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників$bкн. для читання нім. мовою

246

_1

$aAus den Werken der gegenwaertigen deutschsprachigen Schriftsteller

521

1_

$a12-15 р.

650

14

$aНІМЕЦЬКА МОВА

650

14

$aНІМЦІ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

650

14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$y20 СТ.$zНІМЕЧЧИНА

650

14

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$xПОЕЗІЯ$xПРОЗА$y20 СТ.$zНІМЕЧЧИНА

650

14

$aНІМЦІ$xПИСЬМЕННИКИ

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xКНИГИ ДЛЯ ЧИТАННЯ$xПОСІБНИКИ

655

04

$aЛІТЕРАТУРА$vОПОВІДАННЯ

655

04

$aКРИТИКА$vДОВІДКИ

 

Навчально-методичні видання для вчителів

Література загального характеру з організації навчання школярів відображається у діленні 74.202 з віковим визначником <В>.

084

__

$a74.202

090

__

$aВ 74.202$xА 46

245

10

$aНе вчи мене, але дозволь мені вчитися$nЧ. 2$cз нім. пер. Н. Андрусів$pІнтерактивні ігри

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aНАВЧАННЯ$xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

653

1_

$aИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ

$aІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ

655

04

$aНАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ$vІГРОВІ ЗАВДАННЯ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ$xПОСІБНИКИ

 

084

__

$a74.202

090

__

$aВ 74.202$xД 44

245

10

$aДидактика$bнавч.-метод. комплекс : практикум$cуклад. М. С. Гордійчук, О. Ю. Попова

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

655

04

$aНАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ$vПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ$vРОЗРОБКИ УРОКІВ$vЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ$vСАМОСТІЙНІ РОБОТИ$vТЕСТИ$vЛЕКЦІЇ$vДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vКОНТРОЛЬНІ РОБОТИ$xПОСІБНИКИ

 

Література методичного характеру для вчителів з методики викладання певного шкільного предмету систематизується за відповідними діленнями 74.26 з віковим визначником <В>..

084

__

$a74.262.0

090

__

$aВ 74.262.0$xГ 91

245

10

$aГотуємося до уроків природознавства у 1 класі$bпосіб. для вчителя : схвалено для використ. у загальноосвіт. навч. закл...

521

3_

$aвикладачі

650

14

$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xПРИРОДОЗНАВСТВО

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

653

1_

$a1 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$vКАЛЕНДАРНІ ПЛАНИ$vРОЗРОБКИ УРОКІВ$vМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ$xПОСІБНИКИ

Документи, в яких подано рецензії, характеристику та методику роботи з навчальною літературою з питань шкільної педагогіки, розкриваються за допомогою рубрик:

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА$xПІДРУЧНИКИ$xПРИРОДНИЧІ НАУКИ$zУКРАЇНА

653

1_

$a5-9 КЛ.

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vОГЛЯДИ

або

630

04

$aУКРАЇНСЬКА МОВА (ПІДРУЧНИК)$xХАРАКТЕРИСТИКА$y2012$zУКРАЇНА

650

14

$НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА$xПІДРУЧНИКИ$xУКРАЇНСЬКА МОВА$y2012$zУКРАЇНА

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

653

1_

$a2 КЛ.

655

04

$aКРИТИКА$vРЕЦЕНЗІЇ

Для виокремлення матеріалів про аспекти організації роботи у загальноосвітніх закладах застосовується рубрика <ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ> (замість <СЕРЕДНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ>). Якщо мова у документі йде про діяльність шкіл застосовується рубрика <ШКОЛИ>. Інші типи навчальних закладів, при необхідності, можуть бути внесені до підрубрики рубрики <ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ>: <ЛІЦЕЇ>, <ГІМНАЗІЇ>, <КОЛЕДЖІ> тощо.

084

__

$a74.205

110

1_

$aУкраїна$bМіністерство освіти і науки, молоді та спорту

245

10

$aПро підсумки інтернет-зборів батьків першокласників$bнаказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.10.2012 р. № 1073

521

3_

$aфахівці

610

14

$aУКРАЇНА$bМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ$xЗАХОДИ$xВЕБ-САЙТИ$y2012$zУКРАЇНА

611

24

$aВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ЗБОРИ БАТЬКІВ ПЕРШОКЛАСНИКІВ$cУКРАЇНА$d5-25 ЖОВТНЯ 2012$xАНАЛІЗ$xПРОВЕДЕННЯ

650

14

$aЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ$xБАТЬКІВСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ЗБОРИ$xПОЧАТКОВА ОСВІТА$xРОБОТА З БАТЬКАМИ$y2012$zУКРАЇНА

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

653

1_

$aІНТЕРНЕТ-ЗБОРИ БАТЬКІВ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

653

1_

$aИНТЕРНЕТ-СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

653

1_

$aУЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ

653

1_

$aОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ

655

04

$aОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ$vНАКАЗИ$vДОВІДКИ

084

__

$a74.202

245

00

$aПишемо плани

521

3_

$aфахівці

650

14

$aШКОЛИ$xОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ$xПЛАНУВАННЯ

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653

1_

$aРІЧНІ ПЛАНИ

653

1_

$aГОДОВЫЕ ПЛАНЫ

653

1_

$aКАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

653

1_

$aКАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ

653

1_

$aПЛАНИ РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

653

1_

$aПЛАНЫ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

084

__

$a74.268.1Ук

084

__

$a74.268.3

245

10

$aПідвищуємо якість уроку через упровадження інноваційних технологій$bпрезентація навчального закладу

521

3_

$aвикладачі

610

24

$aНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 2 М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО$xСТРУКТУРА$xДІЯЛЬНІСТЬ$y21 СТ.$zХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, УКРАЇНА

650

14

$aЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ$xНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ КОМПЛЕКСИ$xДІЯЛЬНІСТЬ$y21 СТ.$zХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,УКРАЇНА

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aУКРАЇНСЬКА МОВА$xІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aЛІТЕРАТУРА$xІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vДОСВІД

Для розкриття досвіду роботи навчального закладу з відповідного напрямку виховання або навчання застосовуються підрубрики <ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ> або <ШКОЛИ>. Але наголошуємо, що паралельно поле «610 Організація (тематичний термін)» заповнюється у разі, коли у тексті документу розкриваються аспекти діяльності певного ЗНЗ. Коли автором статті виступає працівник ЗНЗ, а про сам заклад мова не йде, то поле 610 не заповнюється.

084

__

$a74.200.51

245

10

$aСуспільне виховання на національних засадах$b[добірка матеріалів]$cупоряд. Н. Поступальська

521

3_

$aфахівці

610

24

$aЛЮБОМИРСЬКА ГІМНАЗІЯ$xДОСВІД РОБОТИ$xМОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ$y21 СТ.$zЛЮБОМИРКА, КОТОВСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

14

$aМОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ$xЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ$xГІМНАЗІЇ$xРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ$y21 СТ.$zЛЮБОМИРКА, КОТОВСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

14

$aНАРОДНА ПЕДАГОГІКА$zУКРАЇНА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ$vТРЕНІНГИ

655

04

$aСЦЕНАРІЇ$vВИХОВНІ ЗАХОДИ$vКРУГЛІ СТОЛИ

084

__

$a74.200.58

245

10

$aРозвиток особистості школяра в громадській організації$bз досвіду роботи педагога-організатора

521

3_

$aфахівці

610

24

$aЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА С. ВІЛЬХІВЦІВ$xДОСВІД РОБОТИ$xПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ$xГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ$y21 СТ.$zВІЛЬХІВЦІ, ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

14

$aПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ$xШКОЛИ$y21 СТ.$zВІЛЬХІВЦІ, ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

650

14

$aГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ$xШКОЛИ$y21 СТ.$zВІЛЬХІВЦІ, ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vДОСВІД$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

655

04

$aСЦЕНАРІЇ$vШКІЛЬНІ СВЯТА$vСІМЕЙНІ СВЯТА

084

__

$a74.262.21

245

10

$aДинамічний урок як удосконалення технології діяльнісного методу $bінноваційні технології

521

3_

$aвикладачі

610

24

$aЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 185 М. КИЄВА$xДОСВІД РОБОТИ$xМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА$y21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aНАВЧАННЯ$xІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ$xМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА$x ШКОЛИ$y21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aМАТЕМАТИКА$xІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653

1_

$a5 КЛ.

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ$vРОЗРОБКИ УРОКІВ

610

24

$aКИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ)$bПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ"$xДОСВІД РОБОТИ$y21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aІСТОРІЯ$xІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aНАВЧАННЯ$xІСТОРИЧНА ОСВІТА$xЛІЦЕЇ$y21 СТ.$zКИЇВ, УКРАЇНА

При розкритті документів щодо проведення шкільних олімпіад, конкурсів та турнірів з певних навчальних предметів слід враховувати певні аспекти подання матеріалу:

Попередня Наступна

 

Звернутися для редагування, видалення інформації про дитину з сайту або повідомити про нелегальний контент Ви можете на адресу library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 9/7/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей