Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41964
   


Автор запитання: Анна із міста: Люблинець :: Запитання: 43971  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання роботи на тему:"Ефективні форми, методи та прийоми перевірки знань на уроках математики та інформатики". Наперед дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте наступні посилання за Вашим запитом:
Здійснення перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з математики [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zdijsnenna-perevirki-ta-ocinuvanna-znan-umin-i-navicok-ucniv-z-matematiki-21745.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Зміст, види, методи і форми контролю [Електронний ресурс] // Навчальна матеріали онлайн [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://pidruchniki.com/18420107/pedagogika/zmist_vidi_metodi_formi_kontrolyu. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Комп’ютерне тестування як один із сучасних засобів вимірювання навчальних досягнень учнів [Електронний ресурс] // Блог вчителя математики та інформатики Майко Наталії Миколаївни [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://novmajkon.blogspot.com/p/blog-page_14.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Курсова робота з "Використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів з математики та інформатики [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/kursova-robota-vikoristannya-testovih-tehnologiy-dlya-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-z-matematiki-ta-informatiki-40987.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Методика використання тестової перевірки знань [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-vikoristanna-testovoi-perevirki-znan-204638.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Методика створення комп’ютерних тестів для перевірки знань та умінь на уроках інформатики [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-stvorenna-komputernih-testiv-dla-perevirki-znan-ta-umin-ucniv-na-urokah-informatiki-208673.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики [Електронний ресурс] // Українська педагогіка [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://ukped.com/informatyka/837-.html?showall=1&limitstart. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Попова Л. М. Тестові технології навчання на уроках математики та інформатики [Електронний ресурс] / Л. М. Попова. — Режим доступу : http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/testovi-tehnolohiji-navchannya-na-urokah-matematyky-ta-informatyky/. — Назва з екрана.
Сучасний урок інформатики: форми та методи навчання [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasnij-urok-informatiki-formi-ta-metodi-navcanna-114657.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.
Тест "Система програм для створення та проведення комп’ютерного тестування з математики та інформатики" [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/test-sistema-program-dlya-stvorennya-ta-provedennya-komp-yuternogo-testuvannya-z-matematiki-ta-informatiki-70489.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 08.04.2020.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.04.2020 20.19.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 43968  
Людмила запитує:
Доброго дня!!! Пишу статтю на тему''ПОРІВНЯННЯ ПІДРУЧНИКІВ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ''.Потребую матеріалу до статті та список використаних джерел.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Нам вдалось підібрати невелику кількість джерел та посилань за Вашим запитом:
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови [Електронний ресурс] // Освіта.UA [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27853/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Васильєва О. В. Сучасні навчально-методичні комплекси з англійської мови для першого класу [Електронний ресурс] / О. В. Васильєва. — Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/50.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/gra-ak-metod-navcanna-insomovnogo-spilkuvanna-ucniv-pocatkovoi-skoli-58510.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Методичні рекомендації. "Застосування інноваційних технологій на уроках англійської мови як засіб підвищення результативності навчання та розвитку креативності [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-zastosuvannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-angliysko-movi-yak-zasib-pidvischennya-rezultativnosti-navchannya-ta-rozvitku-kreativnosti-144888.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Пасічник О. С. Навчання іноземних мов у початковій школі: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / О. С. Пасічник. — Режим доступу : http://ipvid.org.ua/upload/iblock/af7/af7ae95a8173288143cc5c60c6d950db.pdf. — Назва з екрана.
Редько В. Г. Теорія і практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / В. Г. Редько ; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2020 12.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 43967  
Людмила запитує:
Доброго вечора!!! Пишу статтю на тему ПОРІВНЯННЯ ПІДРУЧНИКІВ КАРП’ЮК І FLY HIGH ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Потребую матеріал до статті та список використаних джерел. Дуже вдячна!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! На жаль, із доступних нам джерел, за Вашим запитом інформації не знайдено.

.: Розділ: Загальні :: 6.04.2020 21.04.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Кропивницький :: Запитання: 43966  
Алла запитує:
Добрий день. Порадьте літературу з теми: гончарство Центральної України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алло! Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу та посилання:
Босий О. Г. Гончарний круг / О. Г. Босий, Г. В. Харитонов. – Кіровоград, 1991. – 16 с.
Босий О. Гончарство степової України в історичному контексті / О. Босий // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 6. - С. 77-83. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38005/12-Bosyi.pdf?sequence=1
Варивончик А. В. Кераміка в контексті художніх промислів України А. В. Варивончик. – Режим доступа: file:///C:/Users/master/Desktop/158283-345705-1-SM.pdf
Данченко Л. С. Народна кераміка Середнього Придніпров'я / Л. С. Данченко. - К. : Мистецтво, 1974. - 191 с. : іл.
Доля О. Традиції гончарства народів України / О. Доля ; розмову вела Л. Гасиджак // Музейний простір. - 2012. - № 3. - С. 30-34.
Качкан Володимир Атаназійович. Жива глина : мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного / В. А. Качкан ; перед. сл. О. Пошивайла ; пер. на англ. Ю. Пошивайла ; Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 1994. - 181 с. : іл. - (Етномистецтвознав. розвідки ; Вип. 5).
Кераміка України / уклад. М. Серб. - К. : Логос Україна, 2009. - 176 с. : іл.
Клименко О. Розвиток українського гончарства в XX ст. / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2005. - №1-2. - С. 38-40. – Режим доступу: http://www.ukrsov.kiev.ua/ru/library/-/asset_publisher/Bkg0/content/id/25785
Мельничук Лідія. Етнопедагогічні традиції подільського гончарства / Л. Мельничук. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/eine_2002_12_18.pdf
Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ - ХХ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / В. Д. Міщанин. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2007. - 20 с.
Міщанин В. Д. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина XIX - XX століття) : монографія / В. Д. Міщанин. - Опішне : Українське народознавство, 2005. - 304 с. : фотоіл.
Опішнянська мальована миска другої половини XIX - початку ХХ століття : у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі / Ін-т керамології, М-во культури і туризму України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2010. - 626 с. : іл. - (Гончарна спадщина України XVII - XX століть).
Пошивайло І. В. Феноменологія гончарства : семіотико-етнологічні аспекти / І. В. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2000. - 432 с.
Пошивайло О. Гончарні осередки України: від зеніту до заходу / О. Пошивайло // Український керамологiчний журнал. - 2002. - № 4. - С. 3-8.
Пошивайло О. М. Гончарство Лівобережної України 19 - початку 20 століть і відображення в ньому основних духовних настанов української народної свідомості / О. М. Пошивайло. - К. : Молодь, 1991. - 280 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).
Пошивайло Олесь. Етнографія українського гончарства : Лівобережна Україна / О. Пошивайло ; ред. Н. Т. Попсуєнко ; худож. оформ. О. В. Квітки. - К. : Молодь, 1993. - 397 с. : іл.
Скрипник Ганна. Народне мистецтво та художні промисли 20 ст. / Г. Скрипник. – К.,2011. – Т. 4.
Українське гончарство : національний культорологічний щорічник : наук. зб. за минулі літа. Кн. 2 / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; уклад. О. Пошивайло. - К. : Молодь ; Опішне : Українське народознавство. - 1995. - 575 с. - (Етномистецтвознавчі розвідки).
Українське гончарство : національний культорологічний щорічник : наук. зб. за минулі літа. Кн. 1 / Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; упоряд. та наук. ред. О. Пошивайло ; худож. Ю. Пошивайло ; пер. на англ. мову І. Пошивайла. - К. : Опішне : Українське народознавство : Молодь, 1993. - 497 с. - іл. - (Етномистецтвознав. розвідки ; Вип. 4).
Шпак Т. Садиба Герасименків : [музей-садиба братів Герасименків, гончарів, в Новоселівці Вінницької обл.] / Т. Шпак // Народне мистецтво. - 2003. - № 3-4. - С. 9-11. - кол. іл.
https://library.pl.ua/nashi_vidannja/inshi_vidannja/goncharstvo/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончарство
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончарство_на_Поділлі
https://www.vocnt.org.ua/statti/bubnivske_goncharstvo

.: Розділ: Історія :: 6.04.2020 19.35.27 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Львів :: Запитання: 43965  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати джерела до реферату, на тему «Розвиток галузей психології». Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інформації за Вашим запитом:
Вікова психологія як галузь психологічної науки [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikova-psihologia-ak-galuz-psihologicnoi-nauki-25221.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Галузі психології (таблиця) [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/galuzi-psihologii-tablica-28072.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Данилюк І. В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / І. В. Данилюк ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2010. — 507 с.
Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології : монографія / С. В. Бондар [та ін.] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Педагогічна думка, 2008. — 224 с.
Історія становлення педагогічної психології як галузі психологічної науки [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/istoria-stanovlenna-pedagogicnoi-psihologii-ak-galuzi-psihologicnoi-nauki-25365.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Москаленко В. В. Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід : Автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / В. В. Москаленко ; Харк. нац. ун-т ім. В.H.Каразіна. — Харків, 2006. — 20 с.
Москальова А. С. Психологія: вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник
/ А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. — Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. — 216 с. — Режим доступу : http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/psy _ctr.pdf.
Посвістак О. А. Становлення психології сім'ї як галузі наукових знань у XIX–XX століттях : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О. А. Посвіста ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 34 с.
Садова М. А. Психологічні складові професійної відповідальності особистості : монографія / М. А. Садова ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторивич [вид.], 2018. — 432 с. : табл. — (Новітні дослідження в галузі психології).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.04.2020 15.12.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.309011 seconds