Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 37114
   


Автор запитання: Наталі із міста: Умань :: Запитання: 39065  
Наталі запитує:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу та інтернет-джерела для реферату на тему: "Синдром Дауна: особливості мовлення". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! З питання, що вас цікавить, радимо опрацювати наступні джерела:– http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b2ad79b4c43a88521316d27_0.html
http://medlec.org/lek-185865.html
file:///C:/Users/User/Documents/Design.pdf
http://lad-osvita.at.ua/1/osoblivosti_zhittja_doshkilnikiv_z_sindromom_dauna.doc
http://asyan.org/potrg/Дидактична гра як метод цілеспрямованого розвитку мислення та мовлення дітей з синдромом Дауна дошкільного віку в рамках інклюзивної освітиg/main.html
http://ukrbukva.net/105240-Osoblivost-formuvannya-komun-kativno-kompetentnost-u-doshk-l-nik-v-z-sindromom-Dauna.html
file:///C:/Users/User/Documents/994-1977-1-SM.pdf
http://logoped.kh.ua/stati/81.html
http://versteg.webfermerstvo.org.ua/osoblyvi-dity/spiv-i-muzyka-jak-zasobu-rozvytku-movlennja-u-ditej-z-syndromom-dauna.php
http://ladyespro.ru/vidnosini/psihologija-i-rozvitok/25738-jak-rozvivati-movlennja-u-ditini-z-sindromom-dauna.html
– Савицький А. М. Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна / А. М. Савицький // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2014. – Вип. 27. – С. 179-183.
– Савицький А. М. До проблеми розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна / А. М. Савицький // Логопедія. – 2012. – № 2. – С. 77-81.
– Міненко А. Особливості формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей дошкільного віку з синдромом Дауна / Анна Міненко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 4. – С. 62-67.
– Діти з синдромом Дауна : порадник для батьків та фахівців / упоряд. О. О. Мельник, Т. В. Віговська. – Луцьк : Вісник, 2007. – 28 с.: фотогр.
– Ковтун Р.А. Психологічні особливості проявів комунікативних здібностей дітей 6-11 років з синдромом Дауна : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Ковтун Роман Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2011. – 16 с. : рис., табл.
– Одинокова Г. Ю. Феномены общения ребенка раннего возраста синдромом Дауна / Г. Ю. Одинокова // Дефектология. – 2015. – № 2. – С. 56-63.
– Иванова М. М. Советы родителям по организации речевого диалога с ребенком в повседневной жизни : (из опыта консультирования семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с синдромом Дауна) / М. М. Иванова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2014. - № 4. - С. 20-28.
– Иванова М. М. Варианты речевого развития детей с синдромом Дауна / М. М. Иванова // Дефектология : Научно-методический журнал. - 2015. - № 3. - С. 37-45.
– Иванова М. М. Речевое развитие детей с синдромом Дауна в игровом взаимодействии со взрослым : (методические рекомендации) / М. М. Иванова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : Практический и методический журнал. - 2016. - № 2. - С. 13-21.
– Савицький А.М. Передумови до формування мовлення і навичок спілкування у дітей з синдромом Дауна / А. М. Савицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : сборник научных трудов / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 22. - С. 229-232.
– Савицький А.М. Напрями формування та корекції мовлення у дітей з синдромом Дауна / А. М. Савицький // Логопедія : Науково-методичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 75-79.
– Панфилова И. А. Некоторые аспекты логопедической помощи в рамках семейно-центрированного подхода / И. А. Панфилова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2014. - № 1. - С. 22-31.
– Савранская М. Развитие устной речи у детей старшего дошкольного возраста с синдромом Дауна / М. Савранская // Школьный логопед : науч.-метод. журн. - 2009. - № 1. - С. 84-87.
– Нечипоренко Н. "Діти сонця" можуть багато сказати, але їх треба цього навчати / Наталія Нечипоренко // Дефектолог. - 2014. - № 3. - С. 5-8

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.05.2016 00.18.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 39064  
Ірина запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти дослідження творчості Олександра Копиленка для курсової роботи за романами «Дуже добре» і «Десятикласники»
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Борисова. "Дуже добре" Копыленко, как книга для детей / Борисова // Детская литература. - 1937. - № 13. - С. 27-31. - Рец. на кн.: Копиленко, О. Дуже добре : роман / О. Копиленко ; худ. М. Котляревська. - Київ ; Харків : Держлітвидав, 1936. - 322 с.
Букетова Ж. П. Мастерство Александра Копыленко : (дилогия "Очень хорошо", "Десятиклассники") : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Ж. П. Букетова ; Киев. ордена Ленина и ордена Октябрьск. революц. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1988. - 25 c.
Зуб І. Неповторний світ копиленкової прози / І. Зуб // Копиленко О. І. Вибрані твори : в 2 т. - Київ, 1960. - С.5-12.
Іваненко О. Друг і наставник дітей / О. Іваненко // Копиленко О. Дуже добре ; Десятикласники. - Київ, 1978. - С.5-9.
Історія української літератури 20 століття : у 2 кн. : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти. Кн. 1 : Перша половина 20 століття / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 462 с.
Кава В. Співець дитинства і юності / В. Кава // Копиленко О. Дуже добре. - Київ, 1982. - С. 334-341.
Кизилова В. В. Тема школи в автобіографічних повістях ІІ пол. ХХ ст. про дітей: Гр. Тютюнник, А. Дімаров, В. Близнець [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22. - С. 143–152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22_19.
Килимник О. В. Олександр Копиленко : нарис про життя і творчість / О. В. Килимник. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Веселка, 1984. - 103 с.
Коломієць І. А. Проблемні грані дилогії "Дуже добре" і "Десятикласники" О. Копиленка як роману виховання у соцреалістичній парадигмі [Електронний ресурс] / І. А. Коломієць // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2015. - Вип. 1. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2015_1_10.
Костюченко В. А. Українська радянська література для дітей : літ.- критич. хроніка / В. А. Костюченко. - К. : Веселка, 1984. - 155 с.
Пашник О. В. Творчість О. Копиленка крізь призму універсально-культурного аналізу / О. В. Пашник // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - Вип. 16. - С. 61-64.
Про Олександра Копиленка : спогади / упоряд.: Ц. Копиленко, Л. Копиленко. — Київ : Рад. письменник, 1971. — 279 с.
Свідер П. І. Олександр Копиленко : [1900–1958] : літ. портр. / П. І. Свідер. — Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. — 87 с.
Свідер П. І. О. Копиленко : життя і творчість / П. І. Свідер. — Київ : Рад. письменник, 1960. — 183 с.
Ярмыш Ю. Александр Копиленко (1900-1958) / Ю. Ярмыш // Ярмыш Ю. Детская литература Украины. - Москва, 1982. - С. 46-55.
Ярмыш Ю. Роман о школе / Ю. Ярмыш // Детская литература. - 1986.- № 7. - С. 28-30.

.: Розділ: Література :: 25.05.2016 19.20.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 39062  
Ольга запитує:
Доброго дня! Я студентка 5 курсу, пишу бакалаврську роботу на тему "Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах" Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Ми вже відповідали на Ваше запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 39057.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.05.2016 15.10.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Київ :: Запитання: 39061  
Ганна запитує:
ДОбрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для обгрунтування (і в подальшому - написання) теми дипломної роботи "Удосконалення механізму адміністрування податків в Україні". Цікавлять літературні джерела (монографії, статті у журналах, тези тощо). Законодавча база вже є. Вельми вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Андрущенко В. Л. Адміністрування як фактор фіскальної та регуляторної ефективності оподаткування : монографія / В. Л. Андрущенко, О. Іванишина, Ю. Панура, О. Смірнова, О. Солдатенко ; ред. В. Л. Андрущенко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2014. - 330 c.
Веселовська О. Є. Ефективне адміністрування податків як умова підтримки належної фінансової безпеки держави [Електронний ресурс] / О. Є. Веселовська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 4. - С. 171-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_4_32.
Волощук Р. Є. Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Р. Є. Волощук ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 c.
Деменко О. Є. Зарубіжний досвід адміністрування податків та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. Є. Деменко // Наше право. - 2013. - № 7. - С. 189-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_7_34.
Деменко О. Є. Принципи адміністрування податків [Електронний ресурс] / О. Є. Деменко // Європейські перспективи. - 2013. - № 1. - С. 55-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_1_13.
Деменко О. Є. Поняття, значення та система адміністрування податків в україні [Електронний ресурс] / О. Є. Деменко // Наше право. - 2013. - № 1. - С. 196-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_1_37.
Кармінська-Белоброва М. В. Напрями реформування механізму адміністрування податків [Електронний ресурс] / М. В. Кармінська-Белоброва // Теорія та практика державного управління. - 2010. - Вип. 3. - С. 268-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_3_41.
Князькова В. Я. Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні [Електронний ресурс] / В. Я. Князькова, Л. К. Сергієнко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 1. - С. 58-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_1_8.
Коваль О. О. Поняття та система адміністрування податків та зборів в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Коваль // Наше право. - 2015. - № 1. - С. 159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_1_30.
Лазур С. П. Перспективні напрями модернізації податкового адміністрування [Електронний ресурс] / С. П. Лазур // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 35. - С. 317-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_35_41.
Лещух І. В. Ефективність податкового контролю в умовах реформування системи адміністрування податків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / І. В. Лещух ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2014. - 21 c.
Лук’янов В. С. Податкові імперативи та податкове регуляторне адміністрування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. С. Лук’янов // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 322-327. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_2_42.
Мельник М. І. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : монографія / М. І. Мельник, І. В. Лещух; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього. - Львів, 2015. - 328 c.
Міщук О. В. Використання зарубіжного досвіду адміністрування податків в економіці України як запорука підвищення інноваційної активності її суб’єктів [Електронний ресурс] / О. В. Міщук // Економічний простір. - 2015. - № 103. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_103_15.
Паславська Р. Ю. Сутність системи адміністрування податків та особливості її функціонування в Україні [Електронний ресурс] / Р. Ю. Паславська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(1). - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9(1)__12.
Проскура К. П. Вплив адміністрування податків на забезпечення достатнього рівня податкових надходжень [Електронний ресурс] / К. П. Проскура // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.17. - С. 270-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Проскура К. П. До питання методики оцінювання ефективності податкового адміністрування [Електронний ресурс] / К. П. Проскура // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(1). - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9(1)__9.
Проскура К. П. Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / К. П. Проскура ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2014. - 32 c.
Проскура К. П. Методологічні засади податкового адміністрування [Електронний ресурс] / К. П. Проскура, О. М. Капустян // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 195-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_10_28.
Проскура К. П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації : монографія / К. П. Проскура ; Європ. ун-т. - Київ : Емкон, 2014. - 374 c.
Проценко Т. Поняття та сутність організації адміністрування податків [Електронний ресурс] / Т. Проценко // Вісник Академії управління МВС. - 2008. - № 4. - С. 112-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2008_4_11.
Самусевич Я. В. Концептуальні засади системи адміністрування податків в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Самусевич // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 1. - С. 48–51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_1_10.
Трещов М. М. Удосконалення адміністрування податків в умовах зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / М. М. Трещов // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 4. - С. 280-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_4_40.
Чинчин М. М. Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Чинчин // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 748-753. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Чинчин М. М. Межі та стадії податкового адміністрування [Електронний ресурс] / М. М. Чинчин // Фінансове право . - 2013. - № 1. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_1_10.
Чинчин М. М. Правова природа податкового адміністрування в Україні : монографія / М. М. Чинчин ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 158 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.05.2016 18.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Мальцева :: Запитання: 39060  
Ольга запитує:
Доброго дня! Я студентка 4 курсу і пишу курсову роботу на тему "Бібліотечна інформаційна освіта". Буду вдячна за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://ua-referat.com/Вища_бібліотечно_інформаційна_освіта_в_сучасній_Україні_формування_документологічної_складової
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=442
file:///C:/Users/User/Documents/bp_2005_2_2.pdf
http://eprints.rclis.org/24867/1/serbin_jaroshenko.pdf
– Сербін О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / О. Сербін, Т. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 2. - С. 12-15.
– Бабич В. До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери / В. Бабич // Бібліотечна планета. - 2005. - № 2. - С. 5-11.
– Гокова Е. Новый образ специалиста : каким ему быть в ХХІ веке? / Е. Гокова // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 17-21.
– Современный библиотекарь: новые технологии - новые возможности // Шкільна бібліотека плюс. - 2011. - № 4. - С. 17-20.
– Люзняк М.М. Бібліотечно-інформаційна освіта як важлива проблема третього тисячоліття / М. М. Люзняк // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. - 2009. - № 2. - С. 126-131.
– Рассадина М. И. Библиотечное образование: ожидание перемен или время действий? / М. И. Рассадина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 15-25.
– Мазурицкий А. М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А. М. Мазурицкий, Г. А. Кузичкина, О. А. Калегина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 5-14.
– Бардашевська А. І. Медіа-освіта: бібліотечна складова : від провінц. практик до міжвідом. корпоратив. проекту : [досвід роботи б-к Херсонщини] / А. І. Бардашевська // Шкіл. б-ка. - 2015. - № 8. - С. 4-5.
– Пилко И. С. Непрерывное библиотечное образование: декларации и реальность / И. С. Пилко // Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике. - 2013. - № 1. - С. 9-12.
– Демчина Л.І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / Демчина Любов Іванівна ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [б. в.], 2008. - 20 с.
– Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2002.
– Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : Зб. наук. пр. / Київ. держ. ун-т культури і мистецтв ; [Редкол.: Ю.Л.Афанасьєв (голова) та ін.]. – К., 1998. – 108 с.
– Ільганаєва В. О.Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / [Відпов. ред. О.С.Онищенко] ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К. : Ред. журн. “Бібл. вісн.”, 1996. – 253 с. : іл., табл.
– Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.,.-. [Вип. 2] [Редкол.: Поплавський М.М. (голова) та ін.], 2000. – 123 с. : табл.
– Ільганаєва В. О.Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.08 / В.О. Ільганаєва ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1996. — 44 с.
– Скнар В.Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта’2002: новий етап розвитку / В. Скнар, І. Шевченко // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 41-42.
– Матвієнко О. Нові інформаційні технології в системі безперервної освіти бібліотечних спеціалістів / О.Матвієнко // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 2. - С. 21-23.

.: Розділ: Освіта :: 23.05.2016 19.48.34 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.862808 seconds