Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39747
   


Автор запитання: Євгеній із міста: Ужгород :: Запитання: 41716  
Євгеній запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Психологічна допомога воїнам АТО". Заздалегідь вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С.,Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями –учасниками АТО на етапі відновлення
http://lib.iitta.gov.ua/706440/1/ПОСІБНИК_17.pdf
http://berda.gov.ua/files/admin/Metod_rekom_demobil.doc
До проблеми соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах АТОЇ
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/3_31_2017/social/ПЕРЕГОНЧУК_ЧУМАК.pdf
М.В. Бедюк Особливості реалізації програми «Психологічна допомога бійцям АТО та їхнім сім’ям»
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prp_2016_6_6.pdf
Мульована Л.І. Соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг учасникам АТО (с.172)
http://www.pj.kherson.ua/file/2017/psychology_02/ukr/part_3/psychology_02_3_ukr.pdf
Шляхи та методи реабілітації осіб з «військовим синдромом» та посттравматичним стресовим розладом
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4255/zhups_2015_3_33.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2438
http://www.nova7ya.org.ua/ато
Психологічні особливості переживання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) учасниками зони антитерористичної операції (АТО)
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prp_2015_4_66.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/10/63.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sfr_2014_7_8.pdf
https://www.unian.ua/army/998082-psihologi-dlya-uchasnikiv-ato.html
https://www.twirpx.com/file/2304557/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 23.02.2018 21.00.57 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 41715  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, у пошуку інформації для статті на тему: "Особливості мовлення телеведучих українських телеканалів". Завчасно дякую Вам.
Наша відповідь:
Шановна Світлано, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Аналіз мовлення телеведучих новин на «УТ-1» та «1 1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2013/analiz-movlennya-televeduchyh-novyn-na-ut-1-ta-11/.
Бакинська О. Культура телевізійного мовлення та його вплив на телеаудиторію / О. Бакинська // Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє : зб. наук.-метод. праць. – Львів : Ред.-вид. відділ Львівського університету. - 1997. – 160 с.
Ваніна О. Значення голосу і манери говорити для теле- і радіожурналістів / О. Ваніна // Телевізійна й радіожурналістика : зб. наук.-метод. праць. - Львів, 2002.
Галаджун З. Мовленнєві аспекти роботи телеведучого [Електронний ресурс] / З. Галаджун, С. Войцехівська. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ZPNDZP_2015_5_33.pdf
Єлісовенко Ю. П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці / Ю. П. Єлісовенко // Стиль і текст. – 2001. – Вип. 2. – С. 168-175.
Колядич М. В. Стан української мови на сучасному телебаченні [Електронний ресурс] / М. В. Колядич. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/download/2246/1743.
Мордюк А. Проблема дотримання орфоепіічних норм у новинних програмах на україїнському телебаченні [Електронний ресурс] / А. Мордюк. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sit_2014_15_24.pdf
Нікітіна Н. Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація / Н. Нікітіна // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 2-7.
Шаповал Ю. Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, майстерність : монографія / Ю. Г. Шаповал. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
Штурнак О. Порушення мовних норм на українських телеканалах (УТ-1, 1 1, ІНТЕР) / О. Штурнак // Телевізійна й радіожурналістика : зб. наук.-метод. праць. - Львів, 2003.
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/22511/
http://studopedia.com.ua/1_317960_porushennya-norm-na-ukrainskih-telekanalah.html

.: Розділ: Мовознавство :: 23.02.2018 09.17.01 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кременчук :: Запитання: 41714  
Надія запитує:
Добрий вечір, допоможіть, будь ласка, у пошуках літератури до теми: Формування функціональної грамотності у молодших школярів, дякую.
Наша відповідь:
Надіє, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бугаєвська Г. В. Проблеми функціональної грамотності особистості у контексті педагогічних ідей А. С. Макаренка [Електронний ресурс] / Г. В. Бугаєвська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 7(1). - С. 6-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_7(1)__3

Грона Н. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування орфографічної навички в учнів молодшого шкільного віку / Н. В. Грона // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 28. - С. 342-349. - Бібліогр.: 8 назв.

Грона, Н.Використання алгоритмів для формування орфографічної навички / Н. Грона // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 2. - С. 15-18. - Бібліогр.: 12 назв.

Грона, Наталія. Формування початкових орфографічних орієнтацій у першокласників під час навчання грамоти / Н. Грона // Початкова школа. - 2008. - N 9 - С.29-33.

Доній, Н. Є. Функціональна грамотність як вітальна потреба соціального простору ХХІ ст. [Текст] / Н. Є. Доній // Знання. Освіта. Освіченість : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 28–29 вересня 2016 року / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Новий університет Лісабону (Португалія), Люблінська політехніка (Польща), Синергетичне товариство України – Вінницьке відділення. - Вінниця, 2016. - С. 61–65

Круглякова, Є. Г. Досвід формування граматичних понять у школярів 2-го класу / Є. Г. Круглякова, В. О. Осельчук // Психологія навчання і виховання [Текст] : тези доповідей на республіканській психологічній конференції / Наук.-досл. ін-т психології УРСР, Укр. відділ. т-ва психологів СРСР ; [ред. колегія Г. С. Костюк [та ін.]]. - Київ : Радянська школа, 1964. - С .60-61

Панчук, Олена. Як викликати на урок української мови "невідкладну ігрову допомогу" : Формування орфографічних умінь і навичок шляхом поєднання інноваційних ідей з образно-асоціативним методом та режисурою уроку / О. Панчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007.- N 4. - С.10-19

Січкар, Н. Ф. Деякі умови формування арифметичних і орфографічних навичок в учнів ІІ-ІІІ класів / Н. Ф. Січкар// Психологія навчання і виховання [Текст] : тези доповідей на республіканській психологічній конференції / Наук.-досл. ін-т психології УРСР, Укр. відділ. т-ва психологів СРСР ; [ред. колегія Г. С. Костюк [та ін.]]. - Київ : Радянська школа, 1964. - С .62-64

Назустріч тесту РІSА і ... функціональній грамотності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 3. - С. 54-62. ; Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 1. - С. 59-70 ; Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 11. - С. 55-68.

Функціональна грамотність - мінімальний рівень компетентності // Життєва компетентність особистості: від теорії до практики [Текст] : наук.-метод. посіб. / Ін-т пед. АПН України, Наук.-метод. центр середньої освіти МОН України [та ін.]. - Запоріжжя : Центріон, 2005. - С. 135-138

Чередніченко, Н. В. Науково-теоретичні засади формування орфографічних умінь та навичок в учнів молодших класів за умов нормального та порушеного онтогенезу мовленнєвої діяльності / Н. В. Чередніченко, Д. М. Ряшенцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : збірник наукових праць. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Вип. 17 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .268-273

Яцько, Людмила Миколаївна. Види диктантів та їх роль у формуванні орфографічних навичок молодших школярів / Л. М. Яцько // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України / Гол. ред. Чебикін О. Я. - 2010. -N 4/5 - С.197-201. - Бібліогр.: 4 назв.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.02.2018 23.05.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 41712  
Ірина запитує:
Доброго вечора!Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему: Сімейні обряди українців.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Скористайтеся, будь-ласка,наступною інформацією:
1.Дорогоцінна скарбниця премудростей українського народу/ Автор – укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВВКФ “ БАО“, 2009.-576 с.: іл.
2.Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди. – Х.: Вид. група
“ Основа “, 2010.-223, [1] с.- ( Серія “ Позакласна робота “ ).
3.Українська народна обрядова поезія: Збірник:[ Для середнього та старшого шкільного віку ]/ Упорядкував. текстів, передм., підготов-К2 Н2ВУ.-метод. Матеріалів К.Г. Борисенко.-К.: Шкода, 2006.-272 с.: іл. – ( Б-ка шкіл. Класики ).
4.Жукова І.М. Золота енциклопедія родинних свят. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО“, 2007.-304 с.
5.Скарбниця українських народних премудростей/Автор – укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО“, 2009-800 с.: іл.
6.Культура і побут населення України: Н2ВУ. Посібник/В.І. Н2УЛКО, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко Т2 ін.-2 ВНД., ДОП. Т2 перероб.-К.: Либідь, 1993-288 с.: іл.
7.Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1992.-208 с.: іл.
http://h.ua/story/51995/
https://studopedia.ru/16_51803_simeyni-obryadi-ta-zvichai.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10503/
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
http://about-ukraine.com/simeyni-obryadi-ta-zvichai/
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/ukrainsjki_simejni_zvichai_ta_obryadi/

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.02.2018 20.56.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41711  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Сучасна українська дитяча книга". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури для дітей [Електронний ресурс] / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.12. - С. 24–29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гнідець У. Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном [Електронний ресурс] / У. Гнідець // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_10.
Гнідець У. С. Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2012. - Вип. 11. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_26.
Гринівський Т. С. Стандарт української дитячої книги: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Т. С. Гринівський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2011. - Вип. 25. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_68.
Єфімова М. П. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 259-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__57.
Єфімова М. П. Типологія дитячої книги [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__38.
Зімакова Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 54. - С. 84-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_54_12.
Качак Т. Б. Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 362-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_41.
Література. Діти. Час. Вип. 4 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.] ; обкл. М. Дятлик. - Рівне : М. С. Дятлик, 2013. - 307 с.
Література. Діти. Час. Вип. 5 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2016. - 222 с.
Литвиненко О. Якісні параметри національного книговидання дитячої художньої літератури [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_8_2.
Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. - Львів : Світ, 2012. - 319 c.
Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Е. І. Огар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 32 c.
Огар Е. І. Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. - 2014. - № 1-2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2014_1-2_2.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 7. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_7_38.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 11. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_11_3.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 12. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_12_3.
Пономаренко Л. Г. Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко, А. О. Бессараб // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 55. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_55_9.
Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс] / Ю. Федіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_22.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок [Електронний ресурс] / О. М. Харченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_16.
"Краща література юним читачам", скорочено - КЛЮЧ – таку назву має проект, присвячений дитячій літературі України. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.02.2018 18.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.729038 seconds