Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40711
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42686  
Олена запитує:
Доброго дня! Потрібний сценарій на новий рік.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 18834, 26368, 26368, 29380, 32703.

.: Розділ: Сценарії :: 11.12.2018 16.50.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: київ :: Запитання: 42685  
Сергей запитує:
Прошу найти матеріал по цікавих уроках з математики для дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35277, 36689,38229, 38541, 42347, 41939.

.: Розділ: Математика :: 11.12.2018 16.46.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Ніжин :: Запитання: 42684  
Олексій запитує:
Проблеми зеленого туризму в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Олекчію! Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42178, 39523.
Крім того, перегляньте нові джерела інформації:
Ілляшенко С. М. Зелений туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону {Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2013_8_4.pdf.
Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи {Електронний ресурс] / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян // Ефективна економіка. - 2014. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_1_14.pdf.
Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України {Електронний ресурс]/ В. В. Папп. - Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1899/1/agrosvit_2015_18_4.pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.12.2018 15.07.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Київ :: Запитання: 42683  
Іра запитує:
Шепіт на вітрі. Казка Алана Маршалла, де знайти. Чи є у вас в бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро! Дана книжка у бібліотеці є у відділі обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку. Крім того, ви можете знайти цю казку за таким посиланням: http://chtyvo.org.ua/authors/Marshall_Alan/Shepit_na_vitri/. Приємного читання

.: Розділ: Література :: 11.12.2018 14.55.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42682  
Олена запитує:
Мережева взаємодія вищих навчальних закладів пострадянських країн за головними напрямками Болонського процесу
Наша відповідь:
Доброго дня, Оленя! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бодунов Є. Принципи вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Є. Бодунов // Адміністративне право і процес, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. — № 2 (8). — С. 246-252. — Режим доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/307-pryntsypyvyshchoyi-osvity-v-ukrayini-bodunov-ye-r.
Болонський процес і освіта в Україні [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/20080215/pedagogika/bolonskiy_protses_osvita_ukrayini. — Назва з екрану.
Губерська Н. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. Губерська // Право і громадянське суспільство. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. — № 1. — С. 141-151. — Режим доступу : http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/154-suchasnyi-stan-ta-tendentsiirozvytku-derzhavnoi-polityky-u-sferi-vyshchoi-osvity-v-ukraini-huberska-n-l.
Заяць Л. Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонентів діяльності університетів у Нідерландах / Л. Заяць // Порівняльнопедагогічні студії. — 2013. — № 4. — С. 90-96.
Красуля А. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищий освіті України [Електронний ресурс] / А. Красуля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 1. — С. 17-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_5. – Назва з екрана.
Модернізація вищої освіти як виклик часу : бібліографічний анотований покажчик [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Нестеренко. — Полтава : ПУЕТ, 2015. — 51 с. — Режим доступу: http://www.lib.puet.edu.ua/doc/pokazchik/pokazchik2015modern.pdf.
Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/70127/pedagogika/napryami_vdoskonalennya_vischoyi_osviti_bolonskiy_protses. — Назва з екрану.
Стадний Є. Кількість студентів-українців за кордоном [Електронний ресурс] / Є. Стадний // Матеріали аналітичного центру CEDOS. — Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-zakordonom.
Стасюк Г. Регіональні пріоритети розвитку освітньої політики / Г. Стасюк // Людинознавчі студії. — 2015. — № 32. — С. 212-224.
Стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. Шеломовська О. Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду / О. Шеломовська // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 1-16.
Федорченко Ю. Як врятувати реформу вищої освіти? [Електронний ресурс] / Ю. Федорченко. – Режим доступу : http://educationua.org/ua/articles/665-yak-vryatuvati-reformu-vishchoji-osviti.
Чистякова І. Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами / І. Чистякова // Порівняльнопедагогічні студії. — 2014. — № 1. — С. 56-60.
Шульга Н. Сутнісні характеристики поняття «державна освітня політика» [Електронний ресурс] / Н. Шульга // Державне управління: теорія і практика. — 2011. — № 2. — С. 1-7. — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Shulga.pdf.
Щербатюк А. Механізм мотивації інноваційної праці інтелектуального ресурсу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Щербатюк // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2014. — № 4. — С. 109-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2014_4_15.

.: Розділ: Історія :: 11.12.2018 11.25.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.694078 seconds