Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 38329
   


Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 40286  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь - ласка знайти цікавий сценарій з інсценізаціями на свято
Наша відповідь:
Доброго вечора, Ольго. Уточніть будь-ласка на яке свято сценарій.

.: Розділ: Сценарії :: 21.02.2017 23.43.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40285  
Марія запитує:
Доброго дня!Будь ласка, порадьте актуальні літературні джерела, закони та нормативні акти для написання комплексної курсової роботи на тему "Політика держави щодо євроінтеграції транспортної інфраструктури України". Було би добре отримати літературу в електронному вигляді (із посиланнями). Наперед дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Береза В. В. Гармонiзацiя законодавства України з правом Європейського Союзу в сферi транспорту [Електронний ресурс] / В. В. Береза // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2016. - № 7. - С. 237-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2016_7_31.
Бондар Н. М. Методичні підходи до визначення ефективності транспортної галузі (на прикладі країн Європи та України) [Електронний ресурс] / Н. М. Бондар // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2010. - Вип. 7. - С. 221-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2010_7_54.
Головкова Л. С. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Л. С. Головкова, Г. В. Омельчак // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2014. - Вип. 7. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2014_7_13.
Дашкуєв М. А. Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір [Електронний ресурс] / М. А. Дашкуєв // Бізнес Інформ. - 2015. - № 5. - С. 133-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_21.
Двуліт З. Розвиток залізничного транспорту в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / З. Двуліт, О. Савицький // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 29. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_29_14.
Драпайло Ю. З. Правове регулювання відносин у сфері транспорту відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс] / Ю. З. Драпайло // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2. - С. 89-93 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5.
Дьомін Ю. В. Сприяння інтеграції залізниць України в європейську транспортну мережу шляхом впровадження AGCS-технологій / Ю. В. Дьомін // Залізн. трансп. України. - 2015. - № 3. - С. 3-9.
Єсімов С. С. Окремі аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов, Х. А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 801. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_801_8.
Затонацька І. Г. Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід [Електронний ресурс] / І. Г. Затонацька // Економіка: реалії часу. - 2015. - № 1. - С. 180-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_1_30.
Іванова Н. В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Н. В. Іванова ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2016. - 347 c.
Івашова Л. М. Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Л. М. Івашова, К. І. Шатрова // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 58-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2016_1_11.
Кондратюк М. В. Використання досвіду Європейського Союзу у створенні транспортно-логістичних центрів в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 47. - С. 31-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_47_8.
Кухарчик В. Г. Розвитoк європейської транспортної мережі та транспортного комплексу України [Електронний ресурс] / В. Г. Кухарчик // Економічні інновації. - 2015. - Вип. 60(1). - С. 238-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_60(1)__28.
Лущай Ю. В. Інтаграція в європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір України [Електронний ресурс] / Ю. В. Лущай // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2010. - Вип. 7. - С. 308-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2010_7_77.
Маловичко А. С. Інтеграція України до транспортно-логістичної системи Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. С. Маловичко // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 7. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_7_12.
Маренич Т. Г. Транспонування вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС до національного законодавства України / Т. Г. Маренич // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 166-174.
Михайличенко К. М. Інтеграція України до транспортної системи "Європа – Азія" як чинник забезпечення національних інтересів держави [Електронний ресурс] / К. М. Михайличенко // Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 1. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_1_11.
Овчар П. А. Особливості імплементації державою європейських вимог щодо законодавства в галузі автомобільного транспорту : монографія / П. А. Овчар, Л. А. Савченко. - Київ : Компринт, 2016. - 657 с. -
Палант О. Ю. Стратегія системної модернізації міського електричного транспорту : [монографія] / О. Ю. Палант. - Харків : Золоті сторінки, 2016. - 360 c.
Пономарьова Ю. О. Актуальні питання транспортного законодавства Європейського Союзу: "Пакет придатності до експлуатування на дорогах” [Електронний ресурс] / Ю. О. Пономарьова // Автошляховик України. - 2012. - № 6. - С. 5-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/au_2012_6_3.
Стрілець А. І. Євроінтеграція як стратегічний напрямок розвитку залізничного транспорту України [Електронний ресурс] / А. І. Стрілець, А. Ю. Реброва // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 26. - С. 128-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_26_19.
Устенко М. О. Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / М. О. Устенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 207-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_50_16.
Федорко І. П. Європейські орієнтири забезпечення якості транспортно-логістичних послуг [Електронний ресурс] / І. П. Федорко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - 2015. - Вип. 1. - С. 49-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2015_1_5.
Федорко І. П. Управління розвитком послуг підприємств залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. П. Федорко ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 20 c.
Хома В. О. Перспективи розвитку транспортної системи України на основі принципів європейської загальної транспортної політики [Електронний ресурс] / В. О. Хома, А. Ф. Примак, В. П. Жданова // Митна безпека. - 2013. - № 1. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mb_2013_1_16.
Цветов М. Ю. Особливості торгі-влі транспортними послугами в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / М. Ю. Цветов, Д. В. Слободян // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_25_11.
Циганок М. Л. Географічні особливості транспортно-логістичних кластерів в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / М. Л. Циганок, І. Г. Смирнов // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 150-159.
Цюрупа М. Європейська транспортна політика як орієнтир інтеграції України [Електронний ресурс] / М. Цюрупа, І. Куценко // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 11. - С. 67-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_11_22.
Шарай С. М. Транспорт України на шляху до європейської інтеграції [Електронний ресурс] / С. М. Шарай, В. М. Ященко, Т. М. Ященко // Автошляховик України. - 2015. - № 4. - С. 2-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/au_2015_4_2.
Шиба О. А. Стратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. А. Шиба // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 8. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_9.
Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / О. Яцюта // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2016. - № 3. - С. 89–99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_3_9.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 21.02.2017 16.39.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 40284  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти джерела для курсової роботи з теми: "Вивчення інформаційних потреб користувачів бібліотек" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела інформації:
Вивчення інформаційних потреб користувачів та рівня їх задоволення : аналітична записка за підсумками обласного соціологічного дослідження 2013 року / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Т. М. Грищенко. – Суми, 2013. – 9 с.

Коваль Т. М. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. М. Коваль // Вісн. Львів ун-ту. Сер. книгозн. Бібліотекознавства та інформ. технологій. – 2012. – Вип. 7. – С. 182–188.

Коваль Т. Удосконалення системи обслуговування користувачів : сучасні підходи та їх реалізація / Тетяна Коваль // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012 р. – Л. : Вид-во Львів. Політехніки, 2012. – С. 428–436.

Каліберда Н. Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів : традиції і інновації / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2009. – № 6. – С. 7–10.

Ісаєнко О. Вивчення пріоритетів користувачів електронних науково-інформаційних ресурсів НБУВ: результати експрес-дослідження / Олександр Ісаєнко // Наук. пр. НБУВ. – 2008. – Вип. 20. – С. 100–111.

Макеева, Оксана. Возможности метода LibQUAL : новая программа для увеличения эффективности работы / Макеева, Оксана // Библиотека. - 2010. - № 6. - С. 38-42.

Мозгова, В. П. Читання старшокласників у контексті якості освіти / В. П. Мозгова // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 2. - С. 10-14. - Бібліогр.: с. 14.

Новакова, С. В. Інформаційно-методичний центр навчального закладу : сучасна бібліотека. Яка вона? : з досвіду роботи / С. В. Новакова, Колодій, Ірина // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 10. - С. 31-34.

Петрицька В. Комфортність обслуговування очима користувачів / Валентина Петрицька // Бібл. Форум України. – 2010. – № 1. – С. 32–36.

Семирогова, Надежда. Вузовский ресурс - сетевой или традиционный? : [дослідження в галузі читання періодики] : что ты листаешь, студент? / Семирогова, Надежда // Библиотека. - 2011. - № 12. - С. 19-22.

Социологическое исследование "Оценка удовлетворенности работой школьных библиотек учащимися и преподавателями николаевских школ" (май-август - 2009 г.) // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 1. - С. 13-24.

Шаргар, Н. М. Секрети професії / Н. М. Шаргар // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 10. - С. 6-9.

Швирид, Г. Бібліотека на допомогу школі : творчість та інновації в бібліотеці / Г. Швирид // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 8. - С. 23-24.

Юхно, Л. П. Інформаційна робота бібліотеки професійно-технічного навчального закладу / Л. П. Юхно // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 85-87.

Бібліотечно-інформаційні послуги та продукти в контексті взаємодії бібліотеки і користувача
http://library.kr.ua/conference/zhivotovska.html

Борик С. М. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів : вивчення інформаційних потреб
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21388/1/51-499-509.pdf

Вивчення читачів у бібліотеці
http://ua-referat.com/Вивчення_читачів_у_бібліотеці

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ НА МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В БІБЛІОТЕЦІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/291-296.pdf

Діяльність соціологічної служби в обласній бібліотеці.
http://www.ounb.km.ua/biblio/soc_soc_bib.pdf

Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища
http://lib.iitta.gov.ua/10787/1/Артемов_vkp_2015_2_8.pdf

ІНФОРМАЦІЙНА ПОТРЕБА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
http://mdgu-kid.at.ua/publ/informacijna_potreba_jak_skladova_informacijnoji_kulturi_osobistosti/1-1-0-65

Інформаційні потреби користувачів бібліотеки
http://ru.calameo.com/books/001374928af515616132d

Методи вивчення інформаційних потреб читачів бібліотек. (Виконана віртуальна довідка)
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/print/index.php?id=36131

Моніторинг інформаційних потреб споживачів як необхідна умова організації інформаційного обслуговування
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=446841

ПРОГРАМА соціологічного дослідження «Сучасний читач: інформаційні потреби та можливості їх задоволення бібліотекою»
http://libkor.com.ua/php/research/mreader_program.pdf

Соціологічні дослідження в бібліотеках
http://www.libr.dp.ua/Biblio/soc.htm

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.02.2017 12.25.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Мукачево :: Запитання: 40283  
Юля запитує:
Доброго дня!Потрібна допомога у пошуку інформації для курсової на тему "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА" (В цю тему входять такі питання: 1. Матеріальні ресурси як об’єкт економічного аналізу. 2.Значення, завдання та основні напрями аналізу матеріальних ресурсів підприємства. 3.Методи та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів підприємства). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє, радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Бабалола Ї. А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Їсау Абіодун Бабалола ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.

Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. В. Румянцев та ін.] ; Держ. ВНЗ Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2014. - 297 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 295-297.

Економічний аналіз підприємств торгівлі та харчування : навч. посіб. / [Над. М. Гаркуша та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 361 с. : табл. - Бібліогр.: с. 360-361.

Калина А. В. Економічний аналіз : навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Калина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. - Київ : Ун-т "Україна", 2006. - 253 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 252-253.

Мішеніна Н. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, І. Є. Ярова ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. - 305 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 299-301.

Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання : колект. монографія / [В. І. Кузь та ін.] ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. обліку, аудиту і екон. аналізу. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 239 с. : табл., рис.

Отенко І. П. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / І. П. Отенко, З. Ф. Петряєва ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 418 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 415-416.

Отенко В. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. для ВНЗ / В. І.Отенко, В. В, Іванієнко, Г. Ф. Азаренков; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ІНЖЕК, 2015. - 339 с. : табл. - Бібліогр.: с. 319-322.

Скловська Є. Г. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства : навч.-метод. посіб. для студентів вечір. та заоч. форм навчання екон. спец. ВНЗ і слухачів курсів перепідгот. кадрів / Є. Г. Скловська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : Політехніка, 2004. - 61 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 58.

Скрипник М. Є. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні виробничим підприємством : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Микола Євгенович Скрипник; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2014. - 23 с.


Фецович Т. Р. Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Романівна Фецович; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. :

Аналіз матеріальних ресурсів // http://studentbooks.com.ua/content/view/175/39/1/1/
Аналіз матеріальних ресурсів // http://stud.com.ua/10461/ekonomika/analiz_materialnih_resursiv

Аналіз матеріальних ресурсів
http://studme.com.ua/1356061510461/ekonomika/analiz_materialnyh_resursov.htm

Аналіз матеріальних ресурсів підприємства та ефективність їх використання // http://5ka.at.ua/load/ekonomika_pidpriemstva/analiz_materialnikh_resursiv_pidpriemstva_ta_efektivnist_jikh_vikoristannja_kursova_robota/19-1-0-24311
Ответ ожидается

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 21.02.2017 11.37.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Вінниця :: Запитання: 40282  
Ніна запитує:
Доброго дня!Потрібна допомога у пошуку інформації для курсової на тему "Електронні бібліографічні ресурси" (В цю тему входять такі питання: Теоретико-методичні засади дослідження ел. бібліографічних ресурсів бібліотек; поняття "електронні бібліогр. ресурси", їх класифікація; веб-сайт бібліотеки як джерело електронних бібліографічних ресурсів). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
...відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40167.
1. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 [Електронний ресурс] / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Мойсеєнко // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 4. - С. 12-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_4_5.
2. Добко Т. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива [Електронний ресурс] / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 24-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_4.
3. Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери [Електронний ресурс] / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_8_5.
4. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність - пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 417-428. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_39.
5. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Т. В. Добко ; ред.: О. С. Онищенко ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 374 c.
6. Добко Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи: можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. - С. 154-163.
7. Лех Г. Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] / Г. Лех, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 28-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_7_8.
8. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне [Електронний ресурс] / Тетяна. Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 11-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_2.
9. Лобузіна К. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки [Електронний ресурс] / К. Лобузіна // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 254-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_18.
10. Попик В. Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору [Електронний ресурс] / В. Попик //Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_3.
11. Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування [Електронний ресурс] / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_8.
12. Тодорова Є. М. Електронні технології підготовки бібліографічної інформації [Електронний ресурс] / Є. М. Тодорова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - Вип. 47. - С. 24-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_47_5.
13. Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_5_6.
14. Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 3. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_3_2.
15. Трачук Л. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. - Вип. 4. - С. 153-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_17.
16. Трачук Л. Різновиди електронних джерел бібліографічної інформації в контексті практичної бібліографічної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - С. 181-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_27_21.
17. Трачук Л. Форми масового електронного бібліографічного інформування споживачів [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 149-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_28_15.
18. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : Кондор, 2004. - 217 c.
19. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2011. - 495 c.
20. Шкаріна В. Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / В. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 247-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_22.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.02.2017 09.20.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.707148 seconds