Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39582
   


Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 41552  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, до якого розділу віднести автомоделізм та інші моделізми? Раніше це було в спорті, але знайти не можемо.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Ми пропонуємо такий варіант:
689 Технічні та інші аматорські ручні роботи. Рукоділля
689-047.58 - Загальні визначники основних характеристик -04 процесів, відношень (зв’язків) та дій - -047.58 Моделювання

При необхідності уточнити авто-, мото- та інші види моделювання формуємо складний індекс:
689-047.58:629 (індекс конкретного виду транспорту).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 15.01.2018 21.54.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 41550  
Наталія запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, з пошуком інформації про загальну характеристику Гощанського району Рівненської області, яка включає в себе опис географічного розташування, рельєфу, кліматичних умов більш детально та інформативно. Щиро дякую!
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Загальна характеристика природно-заповідного фонду: Гощанський район // Географічна енциклопедія України : в 3-х т. / відп. ред. О. М. Маринич. – К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1989. – Т. 1. : А – Ж. – С. 293.
іл.

Герасимчук В.Шумить Пустомитівський ліс[ , що в Гощан. р-ні та іст. події, пов"язані з ним ]/ В. Герасимчук // Рідний край: Гощанська районна газета. -смт. Гоща, 2003. -№46/18 черв./. - C. 3

Гощанський район // Рівненщина туристична: Путівник. – К., 2007. – С.: 66-78.

Гощанський район / матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гощанський_район

Гощанський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва // Грищенко Ю. М. Основи заповідної справи : навч. посіб. для студ. спец. «Екологія та охорона навколиш. середовища» / Ю. М. Грищенко. – Рівне : РДТУ, 2000. – С. 141-142.

Гощанський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення : всеукр. історико-геогр. експедиція «Сто чудес України» / [підгот. В. Герасимчук]. – Б. м., Б. р. – 12 с.

Гуйдаш М.Щоб зберегти для майбутніх поколінь: [Природоохоронна робота в обл.]/ М. Гуйдаш // Зелені шати: Обласний тижневик. -Костопіль, 2003. -№6/18 квіт./. - C. 1

Доповідь про стан довкілля області
http://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment/

Заповідні об'єкти Рівненщини : Гощанський район
http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Goscha_rayon PZF.pdf

Інвестиційний паспорт Гощанського району http://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/publication/print/32861.htm

Кардаш А. У гощанців своя географія! : [Навчальне видання з географії Гощанського району "Моя мала Батьківщина" Рокунця, вчителя - методиста Бугринського агроліцею]/ А. Кардаш // Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. -Рівне, 2003. -№39/21 трав./. - C. 5

Клименко, А. В. Гощанський парк,сучасне та минуле [Текст] / А.В. Клименко // Квіти України. - 2003. - С. 28-29.

Комаровський В. Скарби Сирої Погоні [- болот. масиву , який відноситься до Рівнен. природ. заповідника]/ В. Комаровський // Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. -Рівне, 2003. -№44/6 черв./.; -№42/30 трав./. - C. 4.

Меремінський А. Гощанський парк // Меремінський А. Заповідними стежками / А. Меремінський, І.Сацюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2001. – С. 37.

Онищук Н. В. Якісний стан ґрунтів Гощанського району Рівненської області // ОХОРОНА ҐРУНТІВ .- Спеціальний випуск : МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОХОРОНА ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ», с. Яноші, Закарпатська область 27–29 липня 2016 року ; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ» .- Київ, 2016. – С. 42-43.
http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2015/10/ТЕЗИА5 _-1.pdf

Природні ресурси (корисні копалини) / ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
http://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/3200.htm

Рокунець Л. Моя мала Батьківщина. Гощанський район : Природа району, Кн. 1/ Л. Рокунець . -Острог, 2003. -Б.ц.

Сацюк І. Природоохоронні справи сучасників [- Гощан. район. т-ва природи] / І. Сацюк // Гощанське Погориння : давнина і сучасність : наук. зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 850-річчю Гощі, 14-15 черв. 2002 р. – Рівне ; Гоща : Перспектива, 2002. – С. 158 – 160.

Ступчук Л. На заповідних стежках Погориння / Л. Ступчук // Рідний край [Гоща]. – 2001. – 18 серп. – С. 3.

Федоришин М. Гощанський парк/ М.Федоришин. -Гоща: ТО"Коляда", 2005.-9 c.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.01.2018 18.38.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Львів :: Запитання: 41549  
Зоряна запитує:
Доброго вечора! Хочу звернутися до Вас за допомогою мені потрібний матеріал на магістерську роботу на тему "Форми та методи національно-патріотичного виховання молодших школярів" А саме детально про "Національно-патріотичне виховання у наукових дослідженнях" Дякую=)
Наша відповідь:
Доброго дня, Зоряно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 40053, 40136, 40248.
2. Бедрій Х. Патріотичне виховання молодших школярів як проблема науково-педагогічних досліджень (кінець ХХ – початок ХХІ століть) [Електронний ресурс] / Х. Бедрій // Обрії. - 2015. - № 1. - С. 7–9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2015_1_5.
3. Білоус О. М. Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. М. Білоус // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 54. - С. 200-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_54_40.
4. Білоус О. М. Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. М. Білоус // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_11.
5. Брусакова О. В. Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / О. В. Брусакова // Вісник Харківськогонаціонального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2014. - Вип. 42. - С. 247-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2014_42_26.
6. Буданов Д. Дослідження Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри "Хортинг-Патріот" як форму фізичного та патріотичного виховання [Електронний ресурс] / Д. Буданов // Теорія і методика хортингу. - 2015. - Вип. 4. - С. 7-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2015_4_3.
7. Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / М.М. Качур ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2010. - 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10kmmzhk.zip.
8. Кондратюк К. С. Проблема національного виховання учнівської молоді у педагогічних дослідженнях класиків української педагогіки [Електронний ресурс] / К. С. Кондратюк // Інноватика увихованні. - 2015. - Вип. 1. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2015_1_29.
9. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : колект. монографія / С. О. Моїсеєв, Л. О. Корецька, Г. М. Сагач, Т. О. Кузьміч, М. М. Навроцька ; ред.: А. М. Зубко, С. О. Моїсеєв ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". - Херсон : [КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти"], 2017. - 247 c.
10. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. С. Ф. Русової, 18 - 19 лют. 2016 р., Чернігів / ред.: М. О. Носко, О. В. Бобир, С. І. Стрілець ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 251 c.
11. Просіна О. Особливості патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України [Електронний ресурс] / О. Просіна // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 14. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_18.
12. Стрілько В. Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України [Електронний ресурс] / В. Стрілько // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2014. - № 3. - С. 153-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_3_19.
13. Сьомін С. В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 2. - С. 96-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_2_13.
14. Яців Я. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Я. М. Яців ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05yymzzr.zip.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2018 18.02.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Мирноград :: Запитання: 41548  
Олена запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка. Як зашифрувати книгу за УДК Зарубіжна література Посібник-хрестоматія для 7 класу? 821.09(076.6) де вказати що це зарубіжна література? І період від давньоруських билин до сучасної літератури і різних жанрів
Наша відповідь:
Доброго дня!
У нашій бібліотеці ми прийняли рішення шкільні підручники та навчальні посібники з літератури, хрестоматії, книги для читання збирати за індексом: 82(07). Це поличний індекс.
В повному індексі для електронного каталогу використовуємо два індекси УДК: 82(07) та 821(100).09. Територіальний визначник (100) - Усі країни в цілому.
На жанри і періоди ми не ділимо, тим паче підручники.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 15.01.2018 14.33.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 41547  
Олена запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Стешенка Івана Матвійовича. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– Верстюк В., Осташко Т. Стешенко Іван Матвійович / В.Верстюк, Т.Осташко // Довідник з історії України. — 2-е видання. – Київ, 2001. – С. 835–836.
– Деркач I. З ряду великих / І.Деркач // Літературна Україна. – 1967. – 11 серп.;
– Иовса О. Іван Стешенко / О.Иовса // Радянська культура. – 1964. – 16 февраля.
– Ставицький О. Ф. Стешенко Іван Матвійович / О.Ф.Ставицький // Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т. 8 : Олефіни-Поплін. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1982. – С. 538.
– Стешенко Іван (24.6.1873-30.7.1918) // Енциклопедія українознавства : словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р В. Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955-2003. – Т. 8 : Сигаревич-Тимковські. – Париж; Нью-Йорк : Молоде життя, 1976. – С. 3057.
– Стешенко Іван Матвійович // Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 3. – Київ, 1968. – С. 395.
– Янковська О. В. Стешенко Іван Матвійович / О.В.Янковська // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9 : Прил-С. – С. 857.
– Стешенко Іван Матвійович // Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С.У. Гончаренко.– Рівне : Волинські обереги, 2011. – С. 441.
– Стешенко Іван Матвійович // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В.Г. Кремень.– Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С.873-874.
– Александрова Г. Ще одна незавершена "Історія української літератури" : до 135-річчя від дня народження Івана Стешенка : [(1873-1918) видатний педагог, поет, перекладач, літературознавець, словникар, театрознавець, перший міністр освіти уряду УНР.] / Г. Александрова // Дивослово. - 2008. - № 7. - С. 46-49.
– Александрова Г. Іван Стешенко: "Без наслідування обійтися не можна і в ньому... рятунок оригінального духу" / Г. Александрова // Слово і час. - 2008. - № 7. - С. 52-59.
– Сойко І. М. Питання національної мови в науковій спадщині Івана Стешенка / І. М. Сойко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2009. - № 10. - С. 157-160.
– Сойко І. Упровадження педагогічних поглядів Івана Стешенка у навчально-виховний процес освітнього простору України / І. Сойко // Нова пед. думка. - 2011. - № 2. - С. 23-26 : табл.
– Український педагог Іван Стешенко : посіб. з історії педагогіки для курсистів ін-тів удоскон. вчителів, студ. вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін-т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: В. Слюсаренко та ін.]. - Київ : [Б. в.], 1994. - 219 с.
– Сойко І.М. Педагогічна діяльність Івана Стешенка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сойко Інна Миколаївна ; наук. кер. Дем'янчук С. Я., Євтух М. Б. ; Рівн. екон.-гуманіт. ін-т . - Рівне : [Б. в.], 2001. - 208 с.
– Білоцерківський В. Я. Іван Стешенко – подвижник на ниві українського національного відродження / В.Я.Білоцерківський // Український історичний журнал. - 1997. - № 6. - С. 77-83
– Майборода В. 24 червня 1998 р. – 125 років з дня народження І. М. Стешенка / В.Майборода // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1998. - № 2. - С. 211-214.
– Корецька А. Іван Стешенко – батько української школи : (1873-1918) / А.Корецька // Освіта України. - 1999. - 28 квіт. - С. 8.
– Хорунжий Ю. Іван Стешенко / Ю.Хорунжий // Урядовий кур'єр. - 1999. - 24 лип. - С. 8-9
– Корецька А. Видатний філолог і педагог Іван Стешенко / А.Корецька // Дивослово. - 1999. - № 10. - С. 61-62.
– Хорунжий Ю. Іван Стешенко – творець українського епосу / Ю.Хорунжий // Слово і час. - 2002. - № 5. - С.71-72.
– Кудрявцев Л. Виповнилося 130 років від дня народження і 85 років від дня смерті Івана Стешенка-першого міністра освіти України / Л. Кудрявцев // Освіта України. - 2003. - № 48-49. - С. 7.
– Гаєвська Н. М. Іван Стешенко : (до 125-річчя від дня народження) / Н.М. Гаєвська // Вісник Київського університету імені Т. Шевченка. - 1998. - Вип. 6: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - С. 17-20.
– Александрова Г. Іван Стешенко: "Без наслідування обійтися не можна і в ньому... рятунок оригінального духу" / Г. Александрова // Слово і час. - 2008. - № 7. - С. 52-59.
– Титаренко Г. Повість "Близнецы" Т. Шевченка в перекладі Івана Стешенка / Григорій Титаренко // Українська мова та література. - 2011. - № 5-7 (січ.). - С. 3-5

http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/steshenko-ivan-matvijovich/
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=12571
http://pidruchniki.com/kulturologiya/steshenko_ivan_matviyovich
http://www.ukrlit.net/article/604.html
http://wek.kiev.ua/uk/Стешенко_Іван_Матвійович
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=steshenko
http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/vistavki_2011_2014/spodvizhnik-ukranskogo-vіdrodzhennja/
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3099/1/Dyba.PDF
http://ukr-lit.com/steshenko-i-m-viznachnij-organizator-ukrayinskoyi-nacionalnoyi-shkoli/
https://ukrreferat.com/chapters/ukrainoznavstvo/ivan-matvijovich-steshenko-referat.html
http://libgonchar.org/images/stories/dergava-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-555.html

.: Розділ: Література :: 15.01.2018 09.48.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.729205 seconds