Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39598
   


Автор запитання: Олександр із міста: Рівне :: Запитання: 41565  
Олександр запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати матеріал для курсової роботи на тему: "Прикладна лінгвістика як наукова та освітня спеціальність"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Бідюк Н. М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США [Електронний ресурс] / Н. М. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. - 2013. - № 2. - С. 105-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2013_2_14.
2. Білоус О. М. Застосування інноваційних лінгвістичних технологій у підготовці перекладачів та фахівців із прикладної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. М. Білоус, А. Л. Міщенко // Філологічні трактати. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 60-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_2_10.
3. Брига Т. Р. Прикладна лінгвістика як галузь мовознавства [Електронний ресурс] / Т. Р. Брига // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 38. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_4.
4. Васенко Л. А. Вступ до прикладної лінгвістики : навч. посіб. для студентів спец. 7.02030303 "Прикладна лінгвістика" та 7.02030304 "Переклад (науково-технічної інформації)" / Л. А. Васенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Підруч. НТУ "ХПІ", 2014. - 227 c.
5. Компанцева Л. Ф. Технології прикладної лінгвістики в дослідженні соціальних мереж [Електронний ресурс] / Л. Ф. Компанцева // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(2). - С. 40-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(2)__9.
6. Корнієнко В. В. Порівняльний аналіз моделей професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в умовах формування професійно мобільного фахівця [Електронний ресурс] / В. В. Корнієнко // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2015. - Вип. 44. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_12.
7. Корнієнко В. Порівняльний аналіз моделей професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах України та США [Електронний ресурс] / В. Корнієнко // Порівняльна професійна педагогіка. - 2014. - № 4(3). - С. 150-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2014_4(3)__25.
8. Корнієнко В. В. Розвиток прикладної лінгвістики у контексті інтеграції наукових галузей [Електронний ресурс] / В. В. Корнієнко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2011. - Вип. 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_10.
9. Корнієнко В. Сучасні тенденції розвитку прикладної лінгвістики у контексті інтеграції наукових галузей [Електронний ресурс] / В. Корнієнко // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. - 2014. - Вып. 48. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2014_48_10.
10. Корнієнко В. В. Традиційні та сучасні форми та методи організації навчальної діяльності бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики (досвід США) [Електронний ресурс] / В. В. Корнієнко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2014. - Вип. 33. - С. 94-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_33_30.
11. Кульчицький І. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики [Електронний ресурс] / І. Кульчицький, М. Маляр, Б. Філь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2014. - № 791. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2014_791_27.
12. Прикладна лінгвістика 2016: проблеми і рішення : матеріали XII Всеукр. наук.-метод. конф. студентів та молодих науковців, 19 - 20 трав. 2016 р., Миколаїв / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Миколаїв : НУК, 2016. - 189 c. - (Наук.-техн. конф. / Нац. ун-т кораблебудування).
13. Рижкова В. В. Прикладна лінгвістика у ВНЗ Європи, Азії та Америки: шляхи розвитку та викладання в межах навчального процесу [Електронний ресурс] / В. В. Рижкова // Гуманітарний часопис. - 2014. - № 2. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2014_2_16.
14. Ситар Г. Дистанційні уроки з дисципліни "Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)": принципи створення та структура [Електронний ресурс] / Г. Ситар, І. Сахарук // Лінгвістичні студії. - 2010. - Вип. 21. - С. 283-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2010_21_56.
15. Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії : матеріали ІІ Міжнар. симпозіуму, 9 - 11 квіт. 2014 р., Київ / ред.: Г. Гудманян, О. Г. Шостак ; Нац. авіац. ун-т, Грузин. держ. техн. ун-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Посольство США в Україні. - Київ : Талком, 2014. - 512 c.
16. Тараненко Ю. К. Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів [Електронний ресурс] / Ю. К. Тараненко, О. Б. Тарнопольский, М. М. Гайдар, Т. В. Єрмолаєва // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - № 1. - С. 390–397. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_66.
17. Тріщ О. М. Прикладна лінгвістика, комп’ютерний переклад [Електронний ресурс] / О. М. Тріщ, М. В. Кондратенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 1. - С. 771-775. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_1_114.
18. Філіппова Н. М. Вступ до прикладної лінгвістики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Філіппова ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 157 c.
19. Форманова С. В. Лінгвоконфліктологія як нова галузь прикладної лінгвістики [Електронний ресурс] / С. В. Форманова // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 8. - С. 259-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_8_45.
20. Цибізова Ю. С. Лексикографічний аспект прикладної лінгвістики: словниковий опис лексичних паралелей [Електронний ресурс] / Ю. С. Цибізова, Н. В. Шаронова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. - 2013. - № 69. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2013_69_14.

.: Розділ: Освіта :: 18.01.2018 21.20.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Свалява :: Запитання: 41564  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть мені підібрати матеріал до випускної роботи на тему "Розвиток творчих здібностей школярів на уроках інформатики".Дякую.
Наша відповідь:
1.Романчук Т. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики // Інформатика в школі. - 2010. - № 4. - С. 2-4
2.Зінківська Л.І. Організаційні форми навчання обдарованих дітей // Інформатика в школі. - 2016. - № 4. - С. 2-9.
3.П’яскорська С.В. Майндмеппінг на уроках інформатики в початковій школі // Інформатика в школі. - 2017. - № 11. - С. 9-10
4.Гриценко О.Є. Використання на уроках інформатики ігрових форм роботи // Інформатика в школі. - 2017. - № 5. - С. 6-9.
5.Полякова Л.М. Хмарні технології як інструмент створення інформаційного середовища в Інтернеті // Інформатика в школі. - 2017. - № 4. - С. 41-43
6.Граб Н.В. Створення та реалізація найпростіших циклічних програм // Інформатика в школі. - 2017. - № 4. - С. 30-40
7.П’яскорська С.В. Навчальний проект. 4 клас. Цикл уроків // Інформатика в школі. - 2017. - № 3. - С. 20-26.
8.Набєгова О.О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках інформатики // Інформатика в школі. - 2017. - № 3. - С. 6-10.
9.Плакун Т.М. Сучасні методичні підходи до підготовки та проведення уроків інформатики з урахуванням ІКТ // Інформатика в школі. - 2017. - № 2. - 7-12.
10.Кузнецова Т.О. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках інформатики // Інформатика в школі. - 2017. - № 1. - С. 2-20. - 11.Барабаш О.О. Портфоліо педагогічної діяльності на "хмарах": ІКТ компетентність учителя // Трудове навчання в школі.- 2014. - №18.-С.2-4
12.Жалдак М. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті [// Вища школа. - 2009. - № 10. - С. 44-52.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 18.01.2018 21.14.52 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вікторія із міста: ужгород :: Запитання: 41563  
вікторія запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію для випускної роботи на тему:"Національно-патріотичне виховання учнівської молоді."Дякую.
Наша відповідь:
1.Літвінчук Н.В. Дослідно-експериментальна діяльність педагогічного колективу з формування національно-патріотичного світогляду учнів // Виховна робота в школі. - 2017. - № 9. - С. 6-8
2.Літвінчук Н.В. Дослідно-експериментальна діяльність педагогічного колективу з формування національно-патріотичного світогляду учнів // Виховна робота в школі. - 2017. - № 11. - С. 2-6
3.Александровська Г.Л. Виховання учнівської молоді на народних декоративно-ужиткових традиціях // Трудове навчання в школі. - 2017. - № 11-12. - С. 69-75
4.Коберник О. Проектна діяльність у системі національно-патріотичного виховання учнів // Рідна школа. - 2016. - № 11-12. - С. 13-17. -
5.Варава Н.М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами позашкільної освіти // Виховна робота в школі. - 2016. - № 11. - С. 6-9
6.Калюта М.М. Упровадження інноваційних технологій національно-патріотичного виховання учнів у навчально-виховному процесі школи // Виховна робота в школі. - 2016. - № 8: Вкладка " Моя країна - Україна". - С. 17-20
7.Ампілогова Л.П. Національно-патріотичне виховання молодших школярів із використанням медіаресурсів // Виховна робота в школі. - 2016. - № 6. - С. 42-46
8.Приходько І.Ф. Україноцентрична ідея в українській літературі як основа національно-патріотичного виховання учнів // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 10-11. - С. 56-62.
9.Зайковська О. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах школи нового типу // Сучасна школа України.- 2016.- №3. -С. 27-30
10.Кітаєва Г. План національно-патріотичного виховання учнів // Сучасна школа України. - 2016. - № 3. - С. 20-26
11.Рябуха А.П. Національно-патріотична робота в школі // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 9. - С. 11-19.
12.Черкашина Т.С. Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання учнів // Історія та правознавство. Позакласна робота. - 2015. - № 10. - С. 2-4 : фото
13.Національно-патріотичне виховання. Особливості сучасності [Текст] // Сучасна школа України. - 2016. - № 3. - С. 4-9
14.Петегирич О.М. Досвід роботи школи з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання // Виховна робота в школі. - 2015. - № 2. - С. 9-17.

.: Розділ: Освіта :: 18.01.2018 20.31.15 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: м.Київ :: Запитання: 41562  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати матеріал для магістерської роботи на тему: "Методичні і нормативні основи формування ринку інформаційно-консультаційних послуг".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – https://studme.com.ua/14051003/menedzhment/rynok_konsultatsionnyh_uslug.htm
https://studme.com.ua/14170120/menedzhment/harakteristika_ponyatiy_konsultirovanie_konsultatsionnye_uslugi.htm
http://elkniga.info/book_326_glava_11_Tema_5_Formuvannja_rinku_konsu.html
http://pidruchniki.com/12471013/menedzhment/osoblivosti_nadannya_informatsiyno-konsultativnih_poslug
http://referatu.net.ua/referats/7569/164204
http://library.uipa.edu.ua/library/BD/VidannaKaf/6/1/Osnovi_Upravlinskogo_Konsultuvanna/konspekt_lekciy.htm
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9766-formuvannya-rinku-informacijno-konsaltingovix-poslug-v-ekonomici-ukraїni.html
http://stud.com.ua/70489/agropromislovist/rinok_informatsiyno_konsultatsiynih_poslug_popit_propozitsiya
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=426&article=22278
http://library.if.ua/book/97/6723.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02klimso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_113/23.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3322/1/TDAU_2012_2_1_287-302.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/45297-tema-13-osoblivost-nadannya-nformatsyno-konsultativnih-poslug.html
– Бутенко Т.А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки : Дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2006. — 246 арк. : табл.
– Бобко В.В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.01 / В.В. Бобко. – Київ : Б.в., 2007 . – 20 с.
– Луцик Ю. О. Національний ринок інформаційних послуг та особливості його формування / Ю. О. Луцик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – №1(43). - С. 63-69.
– Козловська О.С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку / О.С. Козловська // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 6 (березень). - С. 109-112.
– Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. - Київ : Академвидав, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Серія "Альма-матер").
– Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 408 с. : табл., рис.
– Організація надання послуг: теорія, методологія, практика : монографія / за заг. ред. О. І. Васильєвої, О. С. Ігнатенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2014. - 388 с. : табл., рис.
– Козловська О. С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку / О. С. Козловська // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. –
2011. – № 6 - С.109-112.
– Чубукова О. Про формування національного ринку інформаційних продуктів і послуг / О. Чубукова // Економіка України. - 1999. - № 9. - С. 86-88.
– Теряник О. А. Особливості формування та дослідження регіонального ринку інформаційних послуг / О. А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – 2015. – № 7. - С.66-69.
– Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : навч. посіб. / С. Ф. Лазарєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2002. - 668 с. : табл., рис.
– Менеджмент для магістрів : підручник. У 2 т. Т. 1 / за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка ; О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, А. Ю. Жулавський [та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2013. - 662 с.

.: Розділ: Інше :: 18.01.2018 16.33.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Ужгород :: Запитання: 41561  
Катерина запитує:
Стан та вплив корупційних проявів на національну безпеку України
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо вам звернутись до наступних матеріалів:
Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики
http://sd.net.ua/2012/03/08/korupciya-v-ukrayini.html

Поширення корупції як загроза національним інтересам України
http://anticorruption.com.ua/poshirennya-korupcyi-yak-zagroza-naconalnim-nteresam-ukrayini.html

Чапран О.М. Корупція –загроза національній безпеці
http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek8_chapran.php

Деякі шляхи мінімізації корупційних проявів в Україні
http://www.academia.edu/9564386/Деякі_шляхи_мінімізації_корупційних_проявів_в_Україні

Корупція як загроза національній безпеці України
http://pidruchniki.com/84400/ekonomika/koruptsiya_zagroza_natsionalniy_bezpetsi_ukrayini

Мізрах Ігор Корупція як проблема національної безпеки-політолог
https://transparency.agency/text/koruptsiia-iak-problema-natsionalnoi-bezpeky-politoloh-ihor-mizrakh

Сучасний стан та особливості корупційних проявів у правоохоронних органах України
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-3-14.pdf

Корупція як загроза національній безпеці та демократії в Україні
http://sd.net.ua/2012/03/08/korupciya-zagroza-bezpeci-demokratiy.html

.: Розділ: Держава і право :: 18.01.2018 16.15.19 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.720739 seconds