Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 37402
   


Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39357  
Андрій запитує:
Доброго дня допоможіть знайть "Сучасні вимоги до бізнес плану".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Акулюшина М. О. Особливості розробки антикризового бізнес-плану в умовах кризових явищ / М. О. Акулюшина, А. С. Костенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 11. - С. 4-6.
Артюх І. С. Роль бізнес-планування у розвитку підприємництва [Електронний ресурс] / І. С. Артюх // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 117-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_47.
Богів Я. С. Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії [Електронний ресурс] / Я. С. Богів, Н. Ю. Мирощенко, О. Є. Паук // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 4. - С. 193-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_4_25.
Давиденко М. М. Бізнес-планування в умовах нестійкої економічної ситуації [Електронний ресурс] / М. М. Давиденко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2012. - Вип. 87. - С. 113-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2012_87_10.
Данік Н. В. Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України [Електронний ресурс] / Н. В. Данік // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - Вип. 2. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_2_15.
Демиденко В. Методологічні проблеми бізнес-планування підприємницької діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Демиденко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 40(1). - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_40(1)__8.
Єрмаков О. Ю. Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти III - IV рівня акредитації / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, С. А. Нестеренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Компринт, 2015. - 228 c.
Калиниченко А. В. Необхідність розробки бізнес-плану в сучасних умовах ринку [Електронний ресурс] / А. В. Калиниченко // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 72-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_31.
Коюда В. О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В. О. Коюда, М. І. Пасько // Бізнес Інформ. - 2015. - № 9. - С. 394-402.
Князь С. В. Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки [Електронний ресурс] / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Я. С. Богів // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 2. - С. 199-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_2_24.
Масловська М. В. Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України [Електронний ресурс] / М. В. Масловська, Н. О. Перевозчикова. // Ефективна економіка. - 2013. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_29.
Омельченко М. О. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту [Електронний ресурс] / М. О. Омельченко // Управління розвитком. - 2014. - № 9. - С. 147-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_9_64.
Орлов П. А. Сучасний маркетинг: аналіз та перспективи розвитку / П. А. Орлов, Н. М. Лисиця, Г. О. Холодний, Т. І. Притиченко, С. І. Косенков ; ред.: П. А. Орлов. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 210 c.
Піратовський Г. Л. Систематизація та розвиток підходів до класифікації бізнес- планів [Електронний ресурс] / Г. Л. Піратовський // Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 10. - С. 139-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpen_2014_10_20.
Прохорова Т. П. Маркетингове обгрунтування бізнес-плану підприємства [Електронний ресурс] / Т. П. Прохорова, Т. І. Притиченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 34. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_34_7.
Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. з актуал. проблем екон. наук : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Наук. орг. "Перспектива". - Дніпропетровськ, 2014. - 235 c.
Шевцов О. В. Роль бізнес-планування в розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Шевцов // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 160-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_22_68.
Яковенко К. В. Бізнес-план як інструмент для прийняття рішень при здійсненні інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Яковенко // Бізнес Інформ. - 2012. - № 3. - С. 97-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_3_28.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.09.2016 18.18.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Чернівці :: Запитання: 39353  
Діана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію на тему " Передумови розвитку торгових товариств"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам скористатись наступними документами:

Поняття і види торгових товариств
http://yport.inf.ua/ponyatie-vidyi-torgovyih.html

СКИДАНОВА, Антоніна. Торгові товариства Харківської губернії
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26408/13-Skydanova-NEW.pdf?sequence=3

Передумови виникнення та розвитку кооперативів при капіталізмі
http://um.co.ua/2/2-6/2-60683.html

Торговые товарищества: возникновение и развитие
http://library.by/portalus/modules/russianlaw/readme.php?archive=old&id=1106754904&start_from=&subaction=showfull&ucat=

Г.Ф. Шершеневич. Возникновение товарищества
http://xn--80aatn3b3a4e.xn--p1ai/book/5422/240508/_ 32. Возникновение товарищества.html

История развития акционерных обществ и акционерного права за рубежом
http://www.vuzllib.su/books/424-Долинская-Акционерное_право/5-§_1._История_развития_акционерных_обществ_и_акционерного_права_за_рубежом

Кооперативний рух на Україні: зародження і розвиток
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_history/24557/

Розвиток товарно-грошових відносин і зародження
капіталістичного виробництва
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/ekonomika/part4/002.htm

.: Розділ: Загальні :: 28.09.2016 13.17.12 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: київ :: Запитання: 39352  
Ірина запитує:
чи походять зараз в бібліотеці лялькові вистави? в який час?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
В Національній бібліотеці України для дітей кожен вівторок та четвет об 11:00
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6499

.: Розділ: Загальні :: 28.09.2016 09.12.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 39351  
Олександра запитує:
Доброго дня! Мене цікавлять публікації про роман "Місто" Валер'яна Підмогильного. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
1. Бабенко А. Дискурс міста в модерністичному романі Валер'яна Підмогильного "Місто" та в постмодерному романі Сергія Жадана "Ворошиловоград" [Електронний ресурс] / А. Бабенко // Літературознавчі студії. - 2014. - Вип. 42(1). - С. 50-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2014_42(1)__8.
2. Борисюк І. В. Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" [Електронний ресурс] / І. В. Борисюк // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - 2011. - Т. 124. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2011_124_8.
3. Бутурлим Т. І. Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного "Місто") [Електронний ресурс] / Т. І. Бутурлим // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 122. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_122_12.
4. Бутурлим Т. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер'яна Підмогильного "Місто" / Т. Бутурлим // Дивослово. - 2015. - № 9. - С. 6-10.
5. Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В.Підмогильного / Л. Деркач // Слово і час. - 2007. - № 4. - С. 12-18.
6. Ізосімова С. О. Наскрізна інтелектуальність як основна риса роману В. Підмогильного "Місто” [Електронний ресурс] / С. О. Ізосімова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22(2). - С. 194-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__33.
7. Кулікова Т. В. Функціонально-стилістичне навантаження компаративів у романі В. Підмогильного "Місто" / Т. В. Кулікова // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 2. - С. 63-66.
8. Лущій С. І. Художні моделі буття в романах В.Підмогильного : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. І. Лущій ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2000. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
9. Лущій С. Образ міста в образі Валер'яна Підмогильного [Електронний ресурс] / С. Лущій // Рідний край. - 2012. - № 2. - С. 110-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_23.
10. Лущій С. Побут 1920-х років у творах Валер'яна Підмогильного : на матеріалі романів "Місто" і "Невеличка драма" / С. Лущій // Дивослово. - 2015. - № 2. - С. 44-47.
11. Мялковська Л. М. Стилістика художньої прози Валер'яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. М. Мялковська; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ, 2001. - 20 c.
12. Нежива Л. Л. Урок - екзистенційний пошук (на прикладі роману В. Підмогильного "Місто") / Л. Л. Нежива // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 1. - С. 57-60.
13. Пастух Т. В. Роман "Місто" Валер'яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму / Т. В. Пастух. - Луганськ : Книжк. світ, 1999. - 58 c. - (Історія нашої л-ри").
14. Прохоренко Є. Є. Вертепна модель міста у М. Гоголя та В. Підмогильного [Електронний ресурс] / Є. Є. Прохоренко // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 74. - С. 72-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_10.
15. Скляр І. О. Психопоетика сумарно-означальної форми зображення в романній прозі Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / І. О. Скляр // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 152-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_1(1)__18.
16. Якобчук Я. Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано. Текст і підтекст роману В. Підмогильного "Місто". 11 клас [Електронний ресурс] / Я. Якобчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 5. - С. 24-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_5_9.

.: Розділ: Література :: 28.09.2016 08.10.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Жмеринка :: Запитання: 39350  
Ірина запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати підбірку найновіших статей та книг за темою "Розвиток когнітивних здібносей на уроках іноземної (англійської) мови шляхом використання інноваційних технологій"
Наша відповідь:
Шановна Ірино! Для вас підібрані такі джерела інфорації:

Багрянцева О. Ситуація унавчанні граматики англійської мови / О. Багрянцева // English Language & Culture. – 2001. – No 34(82). – С.1-3

Бондарь М.В. Ігри на уроках англійської мови / М.В. Бондарь, О.В. Бондарь, О.В. Карпенко, Л.В. Пащенко, Т.В. Погарська. –Х.: Вид. група «Основа», 2004. –128 с.

Воронова Є.М. Мультимедійний та дистанційний курс комунікативної англійської мови та її основних граматичних явищ / Є.М. Воронова, Н.В. Радченко. – Харків : ХНАДУ, 2009. – 186 с.

Гордиенко Т. П. Применение информационных технологий в научно-исследовательской работе студентов / Т. П. Гордиенко, О. Ю. Смирнова, Н. Ю. Смирнова // Наука і освіта. - 2011. - № 8. - С. 41-43.

Верисокін Ю.І. Відео фільм як засіб підвищення мотивації учнів / Ю.І Верисокін // Іноземна мова в школі. – 2003. – No 5-6. – C. 31-34.

Жарська В. Використання казки на уроках англійської мови, як засобу розвитку творчих здібностей учнів та підвищення ефективності навчального процесу (методика навчання англійської мови) / В. Жарська Лисовець // Іноземні мови в школах України .-2013. - № 5. - С. 31-35

Іноземні мови в навчальних закладах. – К.: «Педагогічна преса», 2004. – 313 с.

Карп’юк О. Д. Особливості комунікативно–орієнтованого навчання англійської мови / О. Д. Карп’юк. – К. : Вища школа, 2004. – 120с.

Кирилюк В.В. Класифікація навчально-рольових ігор при вивченні англійської мови та їх педагогічна сутність / В.В. Кирилюк // Педагогічні науки. ? 2009. – No 51. – С. 49-52.

Колісник-Гуменюк Ю. Сучасні інтерактивні технології навчання / Ю. Колісник-Гуменюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2013. - № 5. - С. 118-124. - Бібліогр.: 6 назв.

Крамаренко Т.В. Рольова гра як засіб діалогічно-орієнтованого навчання / Т.В.Крамаренко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – No 4(239).–Ч. 1.–С. 98-103.

Лисовець Т. Розвиток когнітивних здібностей учнів на уроках англійської мови / Т. Лисовець // Іноземні мови в школах України. – 2013.- № 5. - С. 13-14

Мацепура Л. Формування креативних здібностей дошкільників в процесі вивчення англійської мови / Л. Мацепура // Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 6 (259) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - С. 58-63

Міленкова Р.В. Інноваційна культура: методичний супровід формування навичок: навч.-метод. посіб. / Р.В. Міленкова. –Суми : УАБС НБУ, 2007. – 75 с.

Навчальні програми з іноземних мов: для загальноосвітніх навч.закл. і спец.шкіл із погибленим вивченням інозем.мов. –1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», – 2012. – 96 с.

Першукова О. Інтеграція сучасних підходів до навчання іноземних мов у країнах Європи / О. Петрушкова // Іноземні мови в навч. закладах. - 2009. – No 1. – С. 37-46.

Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: нНаук. –метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; за ред. О.І. Пометун. –К. : А.С.К., 2005. – 192 с.

Саєнко Н. С. Розвиток когнітивних здібностей студентів у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Н. С. Саєнко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 23. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_23_51


Філіппова Л. Інформаційні технології у сучасній системі освіти / Л. Філіппова // Нова пед. думка. - 2009. - № 2. - С. 38-40.


Використання технології діяльнісного методу навчання в розвитку освітніх компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови
http://urok-ua.com/vykorystannya-tehnolohiji-diyalnisnoho-metodu-navchannya-v-rozvytku-osvitnih-kompetentsij-molodshyh-shkolyariv-na-urokah-anhlijskoji-movy/

Розвиток когнітивних здібностей учнів на уроках іноземної мови шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій : презентація . ¬ Режим доступу:
http://fr.slideshare.net/irynagrusha9/ss-46711946

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови
http://novopetrivka.at.ua/publ/rozvitok_tvorchikh_zdibnostej_uchniv_na_urokakh_anglijskoji_movi/1-1-0-10

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ШКОЛИ ТА ВНЗ» :Матеріали IIІ Міжнародної конференції. Харків, 12 квітня 2013 року. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – 196 с. - Режим доступу:
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2013-04-15/abstracts_conf_2013_april.pdf

Технології формування творчої особистості на уроках іноземної мови
http://englishyakovenko.webnode.com.ua/news/tema-samoosviti-nad-yakoyu-ya-pratsyuyu-tekhnologiji-formuvannya-tvorchoji-osobistosti-na-urokakh-inozemnoji-movi/

.: Розділ: Мовознавство :: 27.09.2016 21.57.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.838265 seconds