Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39604
   


Автор запитання: Наталія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41572  
Наталія запитує:
Добридень! Допоможіть знайти літературу для магістерської роботи з менеджменту "Управління навчальним закладом" на ТЕМУ: "Розробка стратегії розвитку навчального закладу за інноваційними методиками". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/6227/440188/sitepage_95/files/strategiya.docx
http://undip.org.ua/photo/koncepciya_innovaciynogo_rozvytku_ZNZ.pdf
http://cmsps.edukit.kr.ua/Files/downloads/планування.doc
http://ru.osvita.ua/school/method/1308/
file:///C:/Users/User/Desktop/apdyptp_2013_2_50.pdf
– mila-school5.edukit.ck.ua/innovacijna_diyaljnistj/
file:///C:/Users/User/Desktop/Npd_2017_1_5.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/94490-199241-1-SM.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/34.pdf
– Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. – Київ : Міленіум, 2004. – 352 с.
– Мармаза О. І. Теоретико-прикладний аспект стратегічного управління розвитком навчального закладу / О. І. Мармаза // Управління школою. – 2013. – № 7/9. - С. 2-9.
– Боришова Л. В. Концепція розвитку навчального закладу / Л. В. Боришова // Управління школою. – 2013. – № 7/9. - С. 18-29.
– Котламіна Н. Складання програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Н. Котламіна, Н. Солодовник // Практика упр. закл. освіти. - 2011. - № 10. - С. 10-26.
– Кириленко С. Моделювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як стратегія його інноваційного розвитку / С. Кириленко // Рідна школа. – 2015. – № 7/8 . - С. 8-11.
– Рижко А. А. Система планування роботи загальноосвітнього навчального закладу / А. А. Рижко // Управління школою. – 2016. – № 1/3 . - С. 44-57.
– Тягай Н. А. Стратегія розвитку школи як філософія бачення майбутнього / Н. А. Тягай, Г. О. Сиротенко // Постметодика. - 2010. - № 3. - С. 14-18.
– Щекатунова Г. Д. Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу: інваріантні характеристики / Г. Д. Щекатунова // Постметодика. – 2010. – № 3. - С. 2-13.
– Остапчук О. Стратегія розвитку навчального закладу / О. Остапчук // Директор школи. Шкільний світ. - 2012. - № 12. - С. 4-11.
– Сорочан Т.М. Стратегія розвитку навчального закладу: розробка, планування, реалізація : навч. посіб. / Т. Сорочан, І. Цимбал ; Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін, Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. - 149, [3] с. : рис., табл..

.: Розділ: Інше :: 22.01.2018 16.00.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Покровськ :: Запитання: 41571  
Олена запитує:
Добрий вечір! Допоможіть зашифрувати за УДК Талеб Насім Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті. Складний випадок
Наша відповідь:
Добрий вечір, шифр книги 336.11:14.

Проставлені НБУ для дітей індекси УДК на книги, отримані за державною програмою, Ви можете переглянути у веб-каталозі: http://www.chl.kiev.ua/Catalog.aspx
Ми віднесли цю книгу до розділу 316 Соціологія.

Наступного разу, будь ласка, подавайте Ваше трактування індексу, інакше відповідь надаватися не буде.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 22.01.2018 16.00.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Покровськ :: Запитання: 41570  
Олена запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, зашифрувати книгу за УДК Волинь: енциклопедія, казка, гра. Чи вірно буде 913(477.82)(031)(0.053.5”465*10/*11”). Книга зашифрована 087.5:908(477.82)(031)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Ми для даної серії книг використовуємо індекс 908 Краєзнавство - документи загального характеру, що комплексно висвітлюють історію, географію, етнографію, культуру та економіку окремої місцевості, області, країни.
Для довідкових видань ми також використовуємо загальний індекс (03), але при потребі Ви можете виокремлювати енциклопедії - (031).
Індекс 087.5 Публікації для молоді в даному випадку не потрібний, оскільки прописаний відповідний віковий визначник документа.

Таким чином, в нашому каталозі книга має індекси:
віковий визначник і поличний індекс - с 908(477) (прописуються на книзі і використовуються для розставновки у фонді)
каталожний індекс - 908(477.82)(03)(0.053.5”465*10/*11”).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 22.01.2018 09.42.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: ужгород :: Запитання: 41568  
Марина запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка,знайти відповідь на випускну роботу з англійської мови на тему:"Розвиток діалогічного і монологічного мовлення учнів 7-11 класів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40589, 39350, 38964.
2. Білоножко Н. Є. Методика формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. Є. Білоножко ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - Київ, 2010. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10BNELGM.zip.
3. Добровольська Л. С. Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. С. Добровольська ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2007. - 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07dlskam.zip.
4. Долінська К. Використання художніх творів у процесі навчання усного мовлення на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / К. Долінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2008. - № 27. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_27_12.
5. Іванова А. С. Навчання учнів старшої школи міжкультурного спілкування англійською мовою з орієнтацією на вибір професії : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.С. Іванова ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2006. — 24 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06iasovp.zip.
6. Ковальчук О. П. Пізнавально-комунікативний підхід у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи [Електронний ресурс] / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 50-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_17.
7. Кужель О. М. Вплив комп'ютерних мовних курсів на мотивацію навчання англійської мови учнів загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / О. М. Кужель // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2008. - Вип. 18. - С. 108-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2008_18_25.
8. Кузнецова Н. В. Дослідно-експериментальне навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих учнів старшої школи [Електронний ресурс] / Н. В. Кузнецова // Наука і освіта. - 2013. - № 6. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_6_36.
9. Кузнецова Н. В. Методика навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників профільної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Кузнецова ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20 c.
10. Кумпан М. Б. Аналіз стану впровадження театралізованої діяльності у процес навчання англійської мови у старших класах гімназій [Електронний ресурс] / М. Б. Кумпан // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(1). - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(1)__14.
11. Маркобок Ю. В. Використання автентичних матеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції старшокласників на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / Ю. В. Маркобок // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(1). - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(1)__26.
12. Мартинюк Л. І. Використання мовного портфоліо для посилення інтересу учнів середньої школи до вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / Л. І. Мартинюк // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 4. - С. 243-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_43.
13. Матюха Г. В. Розвиток діалогічних умінь старшокласників засобами читання художніх творіванглійською мовою [Електронний ресурс] / Г. В. Матюха, Н. В. Нестеренко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 42. - С. 220-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_42_66.
14. Пасічник О. С. Концептуальні засади конструювання змісту елективного курсу "Англійська мова для ділового спілкування" для старшої школи [Електронний ресурс] / О. С. Пасічник // Проблеми сучасного підручника. - 2015. - Вип. 15(2). - С. 129-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__14.
15. Поляничко З. О. Використання проектної методики в позакласній самостійній роботі учнів старших класів під час вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / З. О. Поляничко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2011. - № 43. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_43_30.
16. Фурт Д. В. Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченніанглійської мови [Електронний ресурс] / Д. В. Фурт // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - № 1. - С. 129–133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_23.
17. Хоменко О. В. Зміст навчання англійської мови у 10 - 11-х класах середньої загальноосвітньої школи : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Хоменко ; Київ. держ. лінгв. ун-т. — Київ, 2001. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2001/01hovszs.zip.
18. Шиян Г. Розвиток мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / Г. Шиян // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 14. - С. 318-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2014_14_50.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.01.2018 20.37.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валя із міста: мукачево :: Запитання: 41567  
Валя запитує:
Вечір добрий! Допоможіть підібрати матеріали на тему "Вивчення біографії письменника" Дякую
Наша відповідь:
1. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-10165C2821C04

2. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1406

3. https://studfiles.net/preview/5259456/page:21/

4. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aZFmFYv3ze4J:elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/1382/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc &cd=5&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

5. http://zarlit19.blogspot.com/2014/12/blog-post_74.html

6. Мірошниченко, Леся Федорівна.
Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник . - К. : Вища шк., 2007. - 414,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

7. Неділько, Всеволод Якович.
Методика викладання української літератури в середній школі : підручник для студентів ун-тів і пед. ін-тів. - К. : Вища школа. Голов. вид-во, 1978. - 248 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

8. Пультер, Станіслав Олександрович.
Методика викладання української літератури в школі : курс лекцій для студентів-філологів / Станіслав Пультер, Антон Лісовський. - Вид. 5-е. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2011. - 143,[1] с

9. Андрієнко, Світлана.
Імператор залізних строф. Життя та творчість Євгена Маланюка // Українська мова та література. - 2017. - № 23-24 . - С. 24-31 : портр. - Бібліогр. в кінці ст..

10. Білецька Н.В.
Застосування прийому "Лови помилку!" під час вивчення біографій письменників. 9-й клас // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 11-12. - С. 57-62

11. Богосвятська А. І.
Нові технології вивчення біографії письменника // Зарубіжна література в школах України. - 2014. - № 5. - С. 10-20. - Бібліогр.: 33 назв.
// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2015. - № 2. - С. 19-29. - Бібліогр.: 33 назви.

12. Бойчук, Тетяна.
Використання джерел під час вивчення біографії Олександра Довженка // Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 17-23. - Бібліогр. в кінці ст.

13. Бондаренко, Юрій.
Філософсько-історичні підходи до вивчення біографії письменника // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 5-7. - Бібліогр.: 8 назв.

14. Бородіна, Тетяна.
Комп'ютер - помічник, господар - текст : урок вивчення нового матеріалу з використанням інформаційних технологій в 11 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 12. - С. 50-54

15. Братко В.
Україна та її історія на уроках літератури. Вивчення біографії письменника в основній школі // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 10. - С. 9-11. - Бібліогр. в кінці ст.

16. Бронзенко Тетяна
Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномена // Українська мова і література в школі. - 2015. - № 2. - С. 35-38. - Бібліогр.: 16 назв

17. Висоцький А. А.
Матеріали до вивчення життя і творчості П. Кальдерона // Зарубіжна література в школі. - 2015. - № 17-18 (вересень). - С. 9-12. - Бібліогр. в кінці ст.

18. Висоцький А.
Цікаві матеріали до вивчення біографії і творчості В.Скотта // Зарубіжна література в школі. - 2007. - № 24. - С. 19-34.

19. Волошина Н.
Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 2-4

20. Гордієнко О.
Міжпредметні зв'язки в процесі вивчення біографії письменників на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002. - № 3. - С. 8-11

21. Коваленко, Сергій.
Матеріали до вивчення біографії Василя Стуса в 11-му класі // Українська мова та література. - 2008. - № 45. - С. 23-26

22. Крупеня, Валентина.
Вивчення біографії письменника. Конспекти-схеми // Українська мова та література. - 2017. - № 7- 8 (квітень) . - С. 75-84

23. Мегедь , Ірина.
Портрет Оскара Уайльда. Урок вивчення біографії письменника, 10 клас // Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 2. - С. 39-47 : іл.

24. Морська, Катерина.
Три варіанти одного уроку ( До вивчення біографії Івана Франка ) // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 6. - С. 32-36

25. Нетреб'юк З.
Використання довідкових матеріалів під час вивчення біографії Байрона // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 14-15

26. Овдійчук Л.
Вивчення біографії Павла Тичини на уроках української літератури в школі (до 120-річчя від дня народження поета) // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 23-26. - Бібліогр.: 7 назв.

27. Овдійчук, Лідія.
Павло Грабовський як особистість: вивчення біографії письменника у загальноосвітній школі та ВНЗ за першоджерелами на основі критичного мислення // Українська мова і література в школі. - 2017. - № 5. - С. 45-52. - Бібліогр. в кінці ст.

28. Овдійчук, Лілія.
Іван Франко як особистість (до проблеми вивчення біографії письменника на основі мемуарної та епістолярної спадщини в загальноосвітній школі та ВНЗ) // Українська мова і література в школі. - 2017. - № 1. - С. 18-26. - Бібліогр. в кінці ст.

29. Огіренко О. О.
Застосування мультимедійних презентацій на уроках літератури у процесі вивчення біографії письменників / О. О. Огіренко, Л. М. Бондарук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2016. - № 6-7. - С. 24-26. - Бібліогр.: 10 назв.
// Зарубіжна література в школах України. - 2015. - № 5. - С. 34-36. - Бібліогр. в кінці ст.

30. Островська Г.
Логічно-змістовий аналіз проблеми вивчення біографічних відомостей про письменника та його творчості у шкільному курсі "Зарубіжна література" // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 2. - С. 7-9. - Бібліогр. в кінці ст.

31. Порало Н.
Життя прожити - не поле перейти... : Вивчення біографій українських письменників у 9 класі // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 25-28. - Бібліогр.: 6 назв.

32. Почтар К.
Тарас Шевченко у засланні. Використання художнього та документального фрагментів під час вивчення біографії Кобзаря // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 21-22

33. Сова, Вікторія.
Використання історико-біографічних джерел під час вивчення творчого шляху письменника. На матеріалі теми "Микола Гоголь. "Тарас Бульба""// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - № 3. - С. 25-27.

34. Степусишин С.
Класик світового детективу. Урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла : 7 клас // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 2. - С. 16-17

35. Токмань, Ганна.
Екзистенційно-діалогічні особливості вивчення біографії та стилю письменника // Дивослово. - 2004. - № 5. - С. 6-9. - Бібліогр.: 5 назв.

36. Шевченко З.
Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії) // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 28-30

.: Розділ: Освіта :: 19.01.2018 17.58.37 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.727247 seconds