Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39724
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41691  
Марина запитує:
Допоможіть підібрати список літератури до дипломної роботи за темою "Святослав Караванський як мовознавець і громадсько-літературний діяч" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Радимо Вам використати наступний список літератури: – Василюк Я. Міцне чималеньке слово / Я. Василюк // Визвольний шлях. - 1980. - № 10. - С. 1277-1279.
– Венцковський А. Грінченків дух і сила / А. Венцковський // Воля і Батьківщина. - 2010. - № 3/4. - С. 285-290.
– Гнатенко-Гулик С. Зустрічі з Караванським та Ніною Строкатою / С. Гнатенко-Гулик // Літературна Україна. - 2017. - № 3 (19 січ.). - С. 7.
– Голодненко І. "Вічноживий, вічноюний глаголе!" : До 80-річчя С.Караванського / Голодненко І., Федурко М. // газ. Українська мова та література. - 2001. - № 1. - С. 8.
– З ювілеєм, шановний метре-звитяжцю! // Літературна Україна. - 2016. - № 1 (14 січ.). - С. 3.
– Іванов М. Караванський у столиці / М. Іванов // Літературна Україна. - 2017. - № 5(2 лют.). - С. 13.
– Караванський Святослав Йосипович // Енциклопедія сучасної Українги. – Т. 12: КАЛ-КИЇ. – С. 280-281.
– Караванський Святослав Йосипович // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод : в 4-х т. / Харківська правозахисна група. - Харків : Фоліо, 2001. - Т.1 : Особистості. - С. 83-85.
– Каширіна І. В. Інтертекстуальність перекладів С. Караванського / І. В. Каширіна // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2015. - № 19 т.2. - С. 151-153.
– Каширіна І. В. Ритмомелодійність перекладів С. Караванського / І. В. Каширіна // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2015. - № 18 т.2. - С. 132-134.
– Лозинський А. Пам'яті Святослава Караванського (1920-2016) : (Добірка статей) / Аскольд Лозинський // Березіль. - 2017. - № 1-3. - С. 146-151.
– Масенко Л. Святослав Караванський: "Треба використовувати свій шанс" / Л.Масенко // Дивослово. - 2002. - № 7. - С. 12-13.
– – Масенко Л.Т. У пошуках слова : До 80-річчя Святослава Караванського / Л. Т. Масенко // Українська культура. - 2001. - № 3. - С. 10.
– Матвієнко А. На мовознавчій ниві: Святослав Караванський / А. Матвієнко // Дивослово. - 2003. - № 12. - С. 66.
– Нова праця Святослава Караванського // Березіль. - 2013. - № 1-2. - С. 159-166.
– Різників О. Караванський лишається з нами / О. Різників // Літературна Україна. - 2017. - N 3(19 січ.). - С. 6.
– Святослав Караванський // Літературна Україна. - 2016. - № 49 (22 груд.). - С. 2.
– Святослав Караванський (нар. 24.12.1920, м. Одеса) // Рух опору в Україні, 1960-1990 : енцикл. довід. - К., 2010. – С. 283-285.
– Святослав Караванський (1920) // Я пізнаю світ : дит. енцикл. - Т.10 : Українська мова. – С. 334-336.
– Література: Святослав Караванський // Лихо з розуму: (портрети двадцяти "злочинців") : зб. мат. / уклав В. М. Чорновіл. - Париж, 1967. - С. 83-170.
– Різників О. Караванський лишається з нами : (добірка статей) / Олекса Різників // Літературна Україна. - 2017. - 19 січня. - С. 6-7.
– Сопронюк О. "Вічні бесмертні шляхетні пориви". Українське сумління: Святослав Караванський / Олександр Сопронюк // Книжник-review. - 2001. - № 16. - С. 14.
– Степовичка Л. Універсальний талант / Л. Степовичка, В. Корж, М. Чабан // Літературна Україна. - 2010. - № 47(23 груд.). - С. 7.
– Ткаченко О. Ще раз про мову і правопис: відповідь Святославові Караванському / О. Ткаченко // Березіль. - 2011. - № 9/10. - С. 186-191.
– Тома Н. М. Відроджуючи втрачене слово : (до 85-річчя з дня народження Святослава Караванського) [Текст] / Н. М. Тома // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : сборник / М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства. - Київ : Міленіум, 2006. - Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. - С. 304-316.
– Хворост Л. Про дентонського патріарха і тернопільський мед / Л. Хворост // Березіль. - 2017. - № 1/3. - С. 149-151.
– Хворост Л. Святослав Караванський: "Треба народжуватися борцями, а не обивателями" / Л. Хворост // Березіль. - 2010. - № 9/10. - С. 2-14.
– Шатилов М. Подвиг Святослава Караванського / М. Шатилов // Визвольний шлях. – 2001. - № 2. – С. 55-63.
– Шатилов М. Святослав Караванський... подвиг триває / М. Шатилов // Визвольний шлях. - 2003. - № 7. - С. 70-82.
http://ukrnationalism.com/history/2472-sviatoslav-karavanskyi-19202016.html
http://uahistory.com/topics/famous_people/3428
https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/2770
http://archive.khpg.org/index.php?id=1113912131
https://uamodna.com/articles/karavansjkyy-svyatoslav/

.: Розділ: Література :: 19.02.2018 13.25.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 41690  
Юлія запитує:
Доброго дня. Будь ласка підскажіть наукову літературу для магістерської роботи з методики літератури на тему "Формування естетичних смаків старшокласників у процесі вивчення ліричних (драматичних, епічних) творів."
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Бабенко К. П. Формування у старшокласників здатності до естетичного сприймання літературного твору засобами художньої ілюстрації (на матеріалі епічних творів) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / К. П. Бабенко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2001. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
2. Васюта С. Д. Методика розкриття образності ліричного твору в процесі навчання української літератури в 10 - 11 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. Д. Васюта ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. - 20 c.
3. Вітченко А. О. Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.02 / А. О. Вітченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vaovsd.zip.
4. Дятленко Т. І. Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. І. Дятленко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2005. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05dtirhs.zip.
5. Замашна С. М. Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / С. М. Замашна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2005. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05zsmmud.zip.
6. Зацепіна Н. О. Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис... канд. пед. наук / Н. О. Зацепіна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08znopzs.zip.
7. Кириленко В. Г. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках української та зарубіжної літератури і в позаурочний час / В. Г. Кириленко, М. О. Голубєва, І. В. Рябець // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. - 2009. - Т. 97. - С. 31-35.
8. Лещенко Ю. П. Модель формування узагальнених умінь навчальної діяльності старшокласників у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу / Ю. П. Лещенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 22. - С. 120-127.
9. Михайлова Л. М. Виховання естетичної культури старшокласників (на матеріалі творів світового мистецтва) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. М. Михайлова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2001. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
10. Міхно О. П. Організація дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Міхно ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10mopvul.zip.
11. Назаренко Л. А. Формування предметної літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. А. Назаренко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2015. - 21 c.
12. Овдійчук Л. Вивчення життєпису письменника на уроках літератури (естетичний аспект) [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 11. - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_11_6.
13. Овдійчук Л. М. Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. М. Овдійчук ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2005. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05olmpvl.zip.
14. Островська Г.О. Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.О. Островська ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04ogozlk.zip.
15. Уліщенко В. В. Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Уліщенко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2004. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04uvvuzl.zip.
16. Шкловська О. Н. Формування читацької компетенції старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис... канд. пед. наук / О. Н. Шкловська ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2007. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sonvzl.zip.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.02.2018 12.44.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Суми :: Запитання: 41689  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Стійкість організацій". Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://stud.com.ua/21798/menedzhment/vidi_pokazniki_stiykosti_organizatsiyi
http://library.if.ua/book/60/4221.html
Стійкість організації в бізнесі
https://studopedia.su/8_58714_stiykist-organizatsii-v-biznesi.html
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18804/1/59-284-290.pdf
Ловінська І. Г. Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Foa_2014_1_21
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2016_12(2)__6.pdf
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_39.pdf
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/638/pdf_308
Концептуальні аспекти стійкості організації
http://studopedia.com.ua/1_303415_kontseptualni-aspekti-stiykosti-organizatsii.html
Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/927/1/Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства.pdf
Оінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства
http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/105887/101234
http://www.sworld.com.ua/konfer36/564.pdf
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/638/pdf_308
Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/frvu_2014_6_28.pdf

.: Розділ: Інше :: 19.02.2018 11.47.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 41688  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Зарубіжний та вітчизняний досвід антикризового управління". Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Управління діяльністю підприємства в умовах кризи
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/464/452
http://global-national.in.ua/archive/17-2017/54.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25117/3/Borzenko_Antykryzove_upravlinnia_2016.PDF
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/11/41.pdf
Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2017_1(2)__16.pdf
https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/193.pdf
Антикризове управління в розвитку малого та середнього бізнесу
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/84.pdf
Сучасні пріоритети антикризового управління української економіки
http://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau/2017/MonografD196ya.pdf
http://pidruchniki.com/1031020864667/finansi/sutnist_antikrizovogo_finansovogo_upravlinnya_suchasnih_umovah_rozvitku_ekonomiki
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17psstnv.pdf
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2017/16.pdf
Адаптація світового досвіду до антикризового управління в Україні
http://journals.uran.ua/tarp/article/download/38718/35253
Головін Р.Г.Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу
http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/8.pdf
О.Цар. Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gev_2013_2_7.pdf
Зарубіжний досвід антикризового управління
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2012_68_18.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/63.pdf

.: Розділ: Інше :: 19.02.2018 11.43.45 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталiя із міста: Одеса :: Запитання: 41687  
Наталiя запитує:
Допоможiть знайти лiтературу з теми "Удосконалення дiяльностi керiвника вищого навчально закладу" . Дякую !
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/16790422/pedagogika/sutnist_profesiynoyi_diyalnosti_samomenedzhmentu_kerivnika_vuza
http://pidruchniki.com/10310208/pedagogika/samomenedzhment_profesiyniy_diyalnosti_kerivnika_vischogo_zakladu_osviti
http://pidruchniki.com/86546/menedzhment/osnovni_napryami_organizatsiyno-pedagogichnoyi_diyalnosti_kerivnika_vischogo_navchalnogo_zakladu
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2262/1/upr_vns_teor_analis.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11kvavnz.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1000/1/7.pdf
http://novyn.kpi.ua/2009-1/01_Bljuhina.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10elneel.pdf
– Мельниченко А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом / А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 19-27.
– Ромін А. В.Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект / А. В. Ромін // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 149-151.
– Хворостяна Н. В.Проблеми організаціно-економічного механізму управління вищими навчальними закладами / Н. В. Хворостяна, А. Г. Васільєва // Економіка і регіон. – 2012. – № 3. – С. 30-34.
– Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк // Вища школа. - 2007. - № 5. - С. 45-54.
– Воробйов Л. М. Упровадження хмарних технологій в управлінську діяльність керівника навчального закладу / Л. М. Воробйов // Управління школою. - 2016. - № 4-6. - С. 58-64 : табл. ; Управління школою. - 2017. - № 22-24. - С. 82-88.
– Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / Володимир Луговий, Світлана Калашнікова, Жаннета Таланова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2013. - № 3. - С. 51-59 : табл.
– Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність Європейської платформи модернізації вищої освіти / Світлана Калашнікова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2013. - № 2. - С. 95-101.
– Оліфіра Л. Форми післядипломної педагогічної освіти як фактор розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів / Л. Оліфіра // Післядиплом. освіта в Україні. - 2013. - № 1. - С. 90-93.
– Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій / Олександр Вороненко // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2012. - № 10. - С. 17-26.
– Кравченко О. Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб'єкта моделювання стратегічного розвитку університету / О. Кравченко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. - 2017. - Вип. 1/2. - С. 150-155.
– Гагаріна І. Управлінське документування як організаційна складова діяльності сучасного керівника навчального закладу / І. Гагаріна // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 25. - С. 21-24.
– Кононенко В. А. Особливості регулювання праці керівника вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації / В. А. Кононенко // Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (23-24 листоп. 2010 р.) / Нац. юрид. акад. України. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. - С. 295-298.

.: Розділ: Освіта :: 19.02.2018 11.17.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.728474 seconds