Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39743
   


Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 41712  
Ірина запитує:
Доброго вечора!Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему: Сімейні обряди українців.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Скористайтеся, будь-ласка,наступною інформацією:
1.Дорогоцінна скарбниця премудростей українського народу/ Автор – укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВВКФ “ БАО“, 2009.-576 с.: іл.
2.Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди. – Х.: Вид. група
“ Основа “, 2010.-223, [1] с.- ( Серія “ Позакласна робота “ ).
3.Українська народна обрядова поезія: Збірник:[ Для середнього та старшого шкільного віку ]/ Упорядкував. текстів, передм., підготов-К2 Н2ВУ.-метод. Матеріалів К.Г. Борисенко.-К.: Шкода, 2006.-272 с.: іл. – ( Б-ка шкіл. Класики ).
4.Жукова І.М. Золота енциклопедія родинних свят. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО“, 2007.-304 с.
5.Скарбниця українських народних премудростей/Автор – укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО“, 2009-800 с.: іл.
6.Культура і побут населення України: Н2ВУ. Посібник/В.І. Н2УЛКО, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко Т2 ін.-2 ВНД., ДОП. Т2 перероб.-К.: Либідь, 1993-288 с.: іл.
7.Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1992.-208 с.: іл.
http://h.ua/story/51995/
https://studopedia.ru/16_51803_simeyni-obryadi-ta-zvichai.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10503/
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
http://about-ukraine.com/simeyni-obryadi-ta-zvichai/
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/ukrainsjki_simejni_zvichai_ta_obryadi/

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.02.2018 20.56.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41711  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Сучасна українська дитяча книга". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури для дітей [Електронний ресурс] / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.12. - С. 24–29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гнідець У. Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном [Електронний ресурс] / У. Гнідець // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_10.
Гнідець У. С. Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2012. - Вип. 11. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_26.
Гринівський Т. С. Стандарт української дитячої книги: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Т. С. Гринівський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2011. - Вип. 25. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_68.
Єфімова М. П. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 259-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__57.
Єфімова М. П. Типологія дитячої книги [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__38.
Зімакова Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 54. - С. 84-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_54_12.
Качак Т. Б. Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 362-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_41.
Література. Діти. Час. Вип. 4 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.] ; обкл. М. Дятлик. - Рівне : М. С. Дятлик, 2013. - 307 с.
Література. Діти. Час. Вип. 5 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2016. - 222 с.
Литвиненко О. Якісні параметри національного книговидання дитячої художньої літератури [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_8_2.
Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. - Львів : Світ, 2012. - 319 c.
Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Е. І. Огар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 32 c.
Огар Е. І. Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. - 2014. - № 1-2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2014_1-2_2.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 7. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_7_38.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 11. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_11_3.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 12. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_12_3.
Пономаренко Л. Г. Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко, А. О. Бессараб // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 55. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_55_9.
Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс] / Ю. Федіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_22.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок [Електронний ресурс] / О. М. Харченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_16.
"Краща література юним читачам", скорочено - КЛЮЧ – таку назву має проект, присвячений дитячій літературі України. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.02.2018 18.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: кам'янець-Подільський :: Запитання: 41709  
оксана запитує:
Доброго дня! Прошу, будь ласка, підібрати сценарій проведеня вечору, присвячений Квітці Цісик (тільки в електронному варіанті) Дуже вдячна.
Наша відповідь:

.: Розділ: Сценарії :: 22.02.2018 16.26.16 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Ужгород :: Запитання: 41706  
Зоряна запитує:
Доброго дня! Чи не могли б ви мені допомогти із підбором літератури для реферату на тему:"Проблема "людина і природа" в циклі М. Коцюбинського "З глибини" "?
Наша відповідь:
Добридень, Зоряно! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бігун О.А. Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця XIX - поч. XX ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.А. Бігун ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2008. — 20 с. [Є про новелу «Самотній»]

Бродська О. О. Світ особистості у прозових творах М. Коцюбинського та А. Шніцлера: психологічна вмотивованість вчинків / О. О. Бродська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2010. - Вип. 1(1). - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_1(1)__10

Відлуння самотності. Кнут Гамсун та контекст українського модернізму [Текст] / упоряд. Юлія Ємець-Доброносова. - К. : Факт, 2003. - 469 с. - (Літературний проект "Тест контекст" : знак. літ. доробки та навколо них).

Дудик, Максим. Активна й пасивна лексика в нарисі "З глибини" М. Коцюбинського [Текст] / Максим Дудик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 7. - С. 163-165. - Бібліогр. в кінці ст.

Івасюк О. М. Поезії в прозі М. Коцюбинського із циклу "З глибини” [Електронний ресурс] / О. М. Івасюк // Питання літературознавства. - 2004. - Вип. 11. - С. 90-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2004_11_13

Рудник, Олеся. Символіка та поліфункціональність колоративів у циклі "З глибини" М. Коцюбинського / О. Рудник // Студентський науковий вісник Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : сборник научных трудов. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.] ; відп. ред. М. Я. Плющ]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - С. 133-137

Власюк А. Самотність душі та втрачене серце
https://uamodna.com/articles/samotnistj-dushi-ta-vtrachene-serce/

Храм душі М. Коцюбинського
http://lib.if.ua/exhib/1411375631.html

.: Розділ: Література :: 22.02.2018 13.45.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Лисичанськ :: Запитання: 41705  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка зашифрувати книгу А. Мельниченко "#ЯНеБоюсьСказати". Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Олено ! На жаль не зрозуміла тематика цієї книги, по-друге це платна послуга. Я Вам рекомендую адресу, де можливо використати цю інформацію для шифрування книги:

https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/1927365430859245/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.02.2018 10.30.03 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.724646 seconds