Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37257
   


Автор запитання: Надія із міста: село Орловець Черкаської облас :: Запитання: 39211  
Надія запитує:
Допоможіть, будь ласка, прочитати (онлайн) скоромовки таких авторів: Олена Пчілка, Грицько Бойко, Оксана Кротюк, Любов Відута.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Радимо скористатися наступними сайтами:
Пчілка Олена Вірші // http://www.ukr-lit.net/pchilka/1341-virshi.html

Грицько Бойко Веселинки, вірші, скоромовки // http://www.planeta.co.ua/ua/tales/boiko.php
Скоромовки // http://abetka.ukrlife.org/skoromov.html

Оксана Кротюк Чап-чалапу, гусоньки// https://f.ua/vidavnictvo-starogo-leva/chap-chalapu-gusonki-avtor-krotyuk-oksana.html
Любов Відута Сонечко сміється // http://avtura.com.ua/book/794/

.: Розділ: Література :: 22.08.2016 16.37.55 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 39210  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти фольклорні тексти пісень, балад, казок, легенд Ужгородщини та Закарпаття. Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 21.08.2016 15.19.32 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Ужгород :: Запитання: 39209  
Марта запитує:
Доброї ночі. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Методика реалізації методу „мозкового штурму” на заняттях трудового навчання (обслуговуюча праця) в 7-му класі". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Гобатюк Н. А. Застосування методів творчої діяльності на уроках трудового навчання [Текст] / Н. А. Гобатюк // Обдарована дитина. - 2012. - N 2. - С. 25-31.
2. Кожухар М. В. Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання [Електронний ресурс] / М. В. Кожухар // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 1. – С. 239-246. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2013_1_44.pdf.
3. Лебедєв Д. В. Трудове навчання : (для хлопців) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : 7 кл. / Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. - Харків : Сиция, 2015. - 223 с.
4. Мачача Т. С. Трудове навчання : (для дівчат) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, Г. М. Гаврилюк, Галина Михайлівна. - Харків : Сиция, 2015. - 223 с.
5. Нагайчук О. В. Діагностика інтелектуального розвитку учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / О. В. Нагайчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. : Мартинюк М. Т. – Умань, 2010. – Ч.3. – С. 91 -102. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3970/1/Diagnosty`ka_intelektual`nogo_rozvy`tku.pdf.
6. Нагайчук О. В. Зміст та особливості інтелектуального розвитку учнів на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / О. В. Нагайчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / МОН України, УДПУ ім. Павла Тичини; гол. ред. Побірченко Н.С. – Київ, 2004. – Вип.7. – С.112-120. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3963/1/Zmist_osobly`vosti_intelektual`nogo_rozvy`tku.pdf.
7. Нагайчук О. В. Інтелектуальна активність та її діагностування у процесі проектно-технологічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Нагайчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / МОН України, УДПУ імені Павла Тичини; гол. ред. Побірченко Н. С. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 12. – С. 92–101. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3965/1/Intelektual`na_akty`vnist`_ta_diagnostuvannya.pdf.
8. Нагайчук О. В. Інтелектуальний розвиток учнів 5-9 класів засобами проектно-технологічної діяльності у процесі трудового навчання [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : "Теорія і методика трудового навчання" / О. В. Нагайчук ; НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3972/1/Avtoreferat_Nagajchuk.pdf.
9. Нагайчук О. В. Особливості інтелектуального розвитку підлітків засобами проектно-технологічної діяльності / О. В. Нагайчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол. : І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. – К.; Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 24. – С. 55–61.
10. Нагайчук О. В. Проектно-технологічна діяльність як продуктивний засіб інтелектуального розвитку учнів [Електронний ресурс] / О. В. Нагайчук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 1 (70). – С. 6–10. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3969/1/Proektno-texnologichna_diyal`nist`_yak_zasib_rozvy`tku.pdf.
11. Нагайчук О. В. Розвиток емоційного інтелекту учнів у процесі виконання творчих проектів на уроках трудового навчання / О. В. Нагайчук // Молодь і ринок. – 2007. – Травень-червень (№ 5-6). – С. 137–141. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3966/1/Rozvy`tok_emocijnogo_intelektu_uchniv.pdf.
12. Нагайчук О. В. Розвиток інтелектуальних здібностей школярів у процесі проектно-технологічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Нагайчук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 1. – С. 108–114. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3968/1/Rozvy`tok_intelektual`ny`x_zdibnostej_shkolyariv.pdf.
13. Нагайчук О. В. Теорія і методика інтелектуального розвитку підлітків у процесі проектно-технологічної діяльності / О. В. Нагайчук : навч.-метод. посіб. – Умань : СПД Жовтий, 2011. – 222 с.
14. Нагайчук О. В. Формування інтелектуальних умінь підлітків у процесі проектно-технологічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Нагайчук // Проблеми трудової та професійної підготовки : наук. - метод. зб. / під ред. В. В. Стешенка. – Слов’янськ : СДПУ, 2008. – Вип. 13. – С. 171–179. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3967/1/Formuvannya_ta_rozvy`tok intelektual`ny`x_umin`.pdf.
15. Репіленко Л. Л. Розробки уроків з трудового навчання (обслуговуючі види праці) : 7 кл. : до чинних програми та підруч. / Л. Л. Репіленко, Н. Г. Левенець ; дизайн обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] c. : іл., табл. - (Конспект від А до Я).
16. Северін І. С. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання: Узагальнення досвіду роботи [Електронний ресурс] / І. С. Северін. – Сватове, 2013. – 13с. – Режим доступу: http://svatove-rmk.edukit.lg.ua/Files/downloads/Досвід вчителя трудового навчання Северіна І.С..doc.
17. Трудове навчання : (для дівчат) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Ходзицька [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 175 с.
18. Говоров Є. М. Аналіз сучасних методів вирішення творчих задач на заняттях з технічної творчості учнів [Електронний ресурс] / Є. М. Говоров. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2013_2_108_9.pdf.
19. Канівець В. І. Методи розвитку творчого мислення учнів на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / В. І. Канівець. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Pedagogica/20243.doc.htm.
20. Колосунова Т. І. Використання активних і інтерактивних технологій на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / Т. І. Колосу нова. – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/16130_Використання активних і інтерактивних технологій.doc.
21. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-28806B081A960/list-B407A47B26.
22. Товстоган В. С. Методичні умови запровадження компетентнісного підходу на уроках трудового навчання вдопоміжній школі [Електронний ресурс] / В. С. Товстоган. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkp_sp_2010_15_81.pdf.
http://obsltrudmo.blogspot.com/p/blog-page_8627.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.08.2016 23.16.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Кагарлик :: Запитання: 39208  
Іван запитує:
Доброго дня!Підскажіть будь-ласка таку інформацію:"Особливості фінансової звітності суб'єктів господарювання, які працюють з природними ресурсами". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване!
Для Вас наступна інформація:
1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : Підручник для вузів / Ред. М. Ф.Огійчук. - 3-е вид., доп. та перероб. - К. : Алерта, 2006. - 878 с.
2. Данилишин, Б. М. Економіка природокористування [Текст] : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. - К. : Кондор, 2010. - 465 с.
3. Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності [Текст] : навч. посібник для вузів / С. С. Рижков [и др.] ; ред. С. С. Рижков. - Миколаїв : НУК, 2012. - 192 с.
4. Екологічний менеджмент і аудит [Текст] : навч. посібник для вузів / С. М. Літвак [та ін.]. - Друге видання, доповнене. - К. : Професіонал, 2007. - 196 с.
5. Макарова, Н. С. Економіка природокористування [Текст] : навчальний посібник для вузів / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 322 с.
* * *
1. Боярова, О. А. Окремі аспекти формування консолідованої фінансової звітності [Текст] / О. А. Боярова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2010. Вип. 154. Ч.3. - С. 44-48
2. Боярова, О. А. Особливості формування фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва [Текст] / О. А. Боярова, Н. П. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2011. - Вип. 168, ч. 1. - С. 295-300
3. Боярова, О. А. Примітки як невідємна складова фінансової звітності суб'єктів господарювання [Текст] / О. А. Боярова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177. Ч. 3. - С. 69-73Василенко, О. Г. Податкові платежі в системі природокористування [Текст] / О.Г. Василенко // Економіка АПК. - 2004. - N12. - С. 86-89.
4. Прямухіна, Н. В. Порядок врахування економічних чинників у механізмі обчислення плати за забруднення навколишнього природнього середовища / Н. В. Прямухіна // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - №4. - С. 7-11.
5. Скоп, Х. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - N 12. - С. 12-19.
6. Тлучкевич, Н. В. Звітність за сегментами в сільському господарстві [Текст] / Н. В. Тлучкевич // Економіка АПК. - 2006. - N12. - С. 100-104.
7. Экологический налог в Украине: плательщики, объекты, порядок оплаты и отчетности [Текст] // Экология плюс. - 2013. - N 4. - С. 38-39.
http://iabg.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&catid=30&Itemid=80
Фінансова звітність суб’єктів господарювання (Приклади) (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН)
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.08.2016 13.36.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іринка із міста: Львів :: Запитання: 39207  
Іринка запитує:
Доброї ночі! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату на тему "Кипріян Карфагенський". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 18.08.2016 00.42.03 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.66772 seconds