Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43109
   


Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 45115  
Олександра запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти чинні законодавчі акти, які розповсюджуються на рекламу та її створення, а саме: на рекламні відеоролики. Закони України "Про інформацію", "Про рекламу" та інші.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 14.01.2021 17.25.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45114  
Максим запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про впровадження STREAM та STEAM освіти в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43735; 45105. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
ARTS для дошкільників і учнів початкової школи : напрям "Таємниці дивосвіту" (ARTS - мистецтво) // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 3. — С. 32.
Ахунова Л. Цікавіше зі STEM : інтердисциплінарні уроки, які дійсно подобаються учням : методика і практика / Л. Ахунова // Фізика (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 47-59.
Білоус С. I Всеукраїнська осіння школа "STEM MAS.UA" - обгрунтування проєкту та інформація про функціонування : обгрунтування проєкту та інформація про функціонування / С. Білоус // Школа юного вченого. — 2019. — № 5-6. — С. 4-9.
Бойчук О. STREAM – освіта як ефективний спосіб формування професійної комунікативної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг [Електронний ресурс] / О. Бойчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2019. — Вип. 54. — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2019_54_9.
Гуз К. STEAM-освіта і життєствердний національний образ світу учнів – що спільне [Електронний ресурс] / К. Гуз // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 8. — С. 224-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2016_8_24.
Елементи схемотехніки в шкільному курсі інформатики : STEM технології / О. Кривонос [и др.] // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2020. — № 1. — С. 40-51.
Каплуновська О. Єдність навчання дітей дошкільного віку читання та письме як засобів спілкування : літературний розвиток дошкільників як основа для інтеграції освітніх напрямів програми ", або Стежки у Всесвіт" / О. Каплуновська // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 21-22. — С. 95-103.
Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-ОСВІТИ) // Інформатика в школі. — 2020. — № 10. — С. 4-10.
Крутій К. STREAM – освіта для дошкільників або "стежинки у всесвіт" [Електронний ресурс] / К. Крутій, Т. Грицишина, І. Стеценко // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 10. — С. 115-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2017_10_15.
Крутій К. STREAM-освіта: розвиваємо критичне мислення дошкільнят / К. Крутій, І. Стеценко // Дошкільне виховання. — 2020. — № 3. — С. 3-8.
Матвійчук Ю. STEAM-освіта як інструмент реалізації інтегрованого природничо-математичного навчання [Електронний ресурс] / Ю. Матвійчук // Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 62. — С. 144-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2019_62_18.
Плужник О. Упровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи : вектор трансформації / О. Плужник // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 61-66.
Стельмашенко О. STEM та освітній менеджмент : модель упровадження інноваційної технології у школі : актуально / О. Стельмашенко, В. Шатило, В. Незамай // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 80-95.
Сухар Є. STEM у моїй школі : sci-teen / Є. Сухар ; фото надані авторкою // Однокласник. — 2019. — № 11. — С. 28-29.
Тригуб Т. Лего-конструювання як метод розвитку інженерного мислення у дітей / Т. Тригуб // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 21-22. — С. 72-80.
Ханзель Ж. STEM-освіта у науково-педагогічному проекті "Інтелект України" / Ж. Ханзель // Початкова школа. — 2018. — № 7. — С. 3-5.
Чайка Л. Stream-квест "Топвинахідники": українські науковці, чиї винаходи змінили світ : 7 клас / Л. Чайка // Дивослово. — 2020. — № 9. — С. 7-11.
Чайка Л. Stream-квест: пізнаємо Шевченка : 5 клас / Л. Чайка // Дивослово. — 2020. — № 3. — С. 2-6.
Шалда Н. Упроваджуємо STREAM-освіту : методична панорама освітньої діяльності з дітьми / Н. Шалда // Дошкільне виховання. — 2020. — № 3. — С. 9-13.
Шибка О. Методичний досвід проведення семінару-тренінгу "Позашкільна технічна освіта: початкове технічне моделювання, іграшкова фізика" для педагогів, які працюють над впровадженням STEAM-освіти [Електронний ресурс] / О. Шибка // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 15. — С. 74-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2019_15_15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.01.2021 14.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Чернігів :: Запитання: 45113  
Сергій запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про специфіку топоетонімів у творах Г. Вдовиченко. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Герасименко Н. Популярна література кінця XX – початку XXI ст. / Н. Герасименко. – Тернопіль : Джура, 2010. – 264 с.
Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови / М. М. Торчинський. — Хмельницький : Авіст, 2008. — 550 с.
Шотова-Ніколенко Г. В. Топоніми як засіб творення і зміни часопростору в художньому творі / Г. В. Шотова-Ніколенко // Наук. записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Вип. 1. - 2017. — С. 331–334.
Башкірова О. Концептуалізація мистецтва в сучасному українському жіночому романі (на матеріалі творів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко) [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. праць. - 2016. - № 8. - С. 3-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Litpro_2016_8_3.pdf.
Башкирова О. Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко «Бора» [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Синопсис: текст, контекст, медіа. - 2014. - № 2. - С. 1-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_2_3.
Галаур С. Регулятивна організація топонімів у сучасному українському художньому тексті [Електронний ресурс] / С. Галаур // Лінгвістичні студії. - 2019. - Вип. 10. - С. 18-28. - Режим доступу: https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/2413-0923-2019-10-18-28.
Козловська Д. В. Текстотвірна функція топопоетонімів романів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Записки з ономастики. - 2017. - Вип. 20. - С. 136-148. - Режим доступу:http://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/286/1/Текстотвірна функція топопоетонімів романів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко.pdf.

.: Розділ: Література :: 14.01.2021 12.17.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45112  
Олена запитує:
Добрий день! Треба інформація про книжкову графіку в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:
Белічко Н. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Белічко // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2003. — Вип. 8. — С. 126–141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2003_8_9.
Духневич О. Книжкова та станкова графіка, плакат, живопис / О. Духневич. — Київ : [б. в.], 1993. — [30] с.
"Золота жила" української книжкової графіки [Електронний ресурс] // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_17.
Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття / О. Лагутенко. — Київ : Грані-Т, 2006. — 240 c.
Ламонова О. Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / О. Ламонова ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — Київ, 2006. — 34 с.
Мельникова У. Виставка "Українська книжкова графіка" 1929 року [Електронний ресурс] / У. Мельникова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 2. — С. 79-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_2_20.
Мельникова У. Стильові пошуки митців АХЧУ в галузі книжкової графіки [Електронний ресурс] / У. Мельникова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2008. — № 14. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_14_12.
Нестеренко П. Сучасні вектори мистецтва книжкової графіки на прикладі творчої акції "Мистецтво молодих” [Електронний ресурс] / П. Нестеренко // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2017. — Вип. 11-12. — С. 56–59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2017_11-12_21.
Олійник В. До проблеми вивчення української книжкової графіки кінця ХХ ст. (на матеріалах фондів музею книги і друкарства України) [Електронний ресурс] / В. Олійник // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2013. — Вип. 19(1). — С. 126-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(1)__29.
Пінчевська Б. Деякі мотиви книжкової графіки художників групи "Артес" на прикладі ілюстрацій Генрика Стренга (Марека Влодарського) до прози Дебори Фогель [Електронний ресурс] / Б. Пінчевська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 9. — С. 145-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_9_12.
Хведчик В. Концептуальна ілюстрація як напрям сучасної книжкової графіки [Електронний ресурс] / В. Хведчик, О. Сєдак. // Технології та дизайн. — 2020. — № 3. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2020_3_5.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.01.2021 09.52.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Запоріжжя :: Запитання: 45111  
Кіра запитує:
Добрий день! Необхідна література про український футуризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Кіро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 20409, 44530, 44810. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Андрієвська Л. Авангард: кубізм, футуризм, кубофутуризм та деякі інші "-ізми" : урок мистецтва в 9-му класі / Л. Андрієвська // Шкільний світ. — 2018. — № 14. — С. 50-53.
Біла А. Футуризм / А. Біла. — Київ : Темпора, 2010. — 248 c.
Давидова-Біла Г. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Г. Давидова-Біла ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2005. — 36 с.
Нестелєєв М. Організаційна історія українського футуризму [Електронний ресурс] / М. Нестелєєв // Молодий вчений. — 2015. — № 1(1). — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(1)__43.
Приходько А. Екзистенційні домінанти світобачення у мистецтві авангарду (російський та український футуризм) [Електронний ресурс] / А. Приходько // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2013. — Вип. 31. — С. 60-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_11.
Рега Д. Ідейно-естетичні засади польського та українського футуризмів: типологічий аспект [Електронний ресурс] / Д. Рега // Султанівські читання. — 2012. — Вип. 2. — С. 122-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2012_2_21.
Рега Д. Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення [Електронний ресурс] / Д. Рега // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011 — Вип. 15. — С. 220-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_53.
Солод Ю. Майбутнє, яке пройшло (візії масового суспільства в українському футуризмі) [Електронний ресурс] / Ю. Солод // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 181-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_59.
Український футуризм : Вибр. сторінки / Пед. ін-т ім. Д.Бешшеньєї ; [уклад. і комент. М.Сулима ; передм. І.Удварі ; ред. А.Гедєш]. — Ніредьгаза, 1996. — 256 с. : іл.
Холодинська С. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму / С. Холодинська ; ДВНЗ ”Приазов. держ. техн. ун-т”. — Київ : Ліра-К, 2018. — 291 с.
Чобанюк М. Український футуризм в інтерпретації західних україністів [Електронний ресурс] / М. Чобанюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 62. — С. 175-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_62_42.
Чоп Т. Естетика візуального в творчості українського футуризму [Електронний ресурс] / Т. Чоп // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. — Вип. 43. — С. 209-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_43_27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.01.2021 20.59.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.326172 seconds