Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Анна із міста: Чернівці :: Запитання: 40795  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, яка є у вільному доступі для доповіді на тему: "Як розвинути аналітичне мислення юриста". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александрова В. В. Роль приомів логіки у моделі формування культури мислення майбутнього фахівця-юриста у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. В. Александрова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2012. - Вип. 37(2). - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2012_37(2)__40.
Андрюшко І. Я. Правове мислення в центрі професійної юридичної діяльності [Електронний ресурс] / І. Я. Андрюшко // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_4_9.
Андрюшко І. Я. Правове мислення як центральна ланка правової культури [Електронний ресурс] / І. Я. Андрюшко // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 231-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_34.
Бортняк А. Ф. Правове мислення як семіотичне відтворення правової реальності [Електронний ресурс] / А. Ф. Бортняк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 2. - С. 30-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_14.
Бусова Н. А. Типологія форм правового мислення за Максом Вебером [Електронний ресурс] / Н. А. Бусова // Вісник університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. 9. - С. 163-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_9_43.
Гетьман І. В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права [Електронний ресурс] / І. В. Гетьман // Проблеми законності. - 2013. - Вип. 121. - С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_121_3.
Десятник В. О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції [Електронний ресурс] / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_4.
Десятник В. О. Критично-правове мислення [Електронний ресурс] / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 3. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_5.
Марущак В. П. Нове правове мислення, правову активність, сучасну правосвідомість – на розбудову рідної країни [Електронний ресурс] / В. П. Марущак, О. Д. Балєсна // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 3 (cпец. вип.). - С. 118-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_3(cpets.__18.
Одинцова Г. Ю. Аналіз психологічних детермінант готовності юриста до креативного мислення [Електронний ресурс] / Г. Ю. Одинцова // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 63-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2015_1_8.
Орлова О. О. Інтерпретація поняття "правове мислення" [Електронний ресурс] / О. О. Орлова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2. - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_11.
Орлова О. О. Підходи до класифікації правового мислення [Електронний ресурс] / О. О. Орлова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_4_8.
Проценко М. Роль логіки у формуванні логічної культури юриста [Електронний ресурс] / М. Проценко // Світогляд - Філософія - Релігія. - 2014. - Вип. 7. - С. 62-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sfr_2014_7_9.
Сендецька Т. В. Правове мислення та його особливості [Електронний ресурс] / Т. В. Сендецька // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2014. - № 12. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_24.
Цип’ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2014. - Вип. 26. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_26_31.
Цип'ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2014. - Вип. 28. - С. 160-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_28_17.
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. - 2012. - Вип. 19. - С. 259-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_58.
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2 (4). – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf.
ЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ. - Режим доступу: http://kursak.net/logichna-kultura-praktichnogo-mislennya-yuristiv/.
СТИЛІ ЮРИДИЧНОГО МИСЛЕННЯ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 29.05.2017 20.35.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 40794  
Олена запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, знайти доступні джерела з посиланням на режим доступу з теми: "Поняття практичного розуму в історико-філософській думці: етика Арістотеля, новочасна філософія, практична філософія Канта, сучасна комунікативна практична філософія". Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Білобровко, Т. І. Практичний розум як предмет філософського дослідження / Т. І. Білобровко. - С .272-279.

Гудзь, Є. А. Моральне застосування розуму як захисту від авторитаризму в інтерпретації Юргена Габермаса [Текст] / Є. А. Гудзь // Практична філософія : Науковий журнал. - 2008. - N 2. - С. 101-106.

Захара І. Українська філософія / І. Захара. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 354 с.

Зимовець, Р. В. "Постмодерна перспектива" VS. комунікативна теорія: повернення до контроверзи формального та матеріального обгрунтувань моралі [Текст] / Р. В. Зимовець // Практична філософія : науковий журнал. - 2007. - № 3. - С. 29-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойченко, М. І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обгрунтування системного підходу в соціальному пізнанні [Текст] / М. І. Бойченко // Практична філософія : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 11-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Єрмоленко, А.Філософія - гарант практичного розуму [Текст] / А. Єрмоленко // Філософська думка. - 2003. - № 2. - С. 5-13

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : Підруч. / А. М. Єрмоленко. - К. : Лібра, 1999. - 487 c.

Кант, І. Критика практичного розуму / І. Кант ; пер. з нім., прим., післм. І. Бураковського, наук. ред. А. Єрмоленко. - К. : Юніверс, 2004. - 238 с.

Мінаков, М. А. Два Імануїли. Інтелектуальне довкілля кантівської концепції віри розуму [Текст] / М. А. Мінаков // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 57-68. - Бібліогр. в кінці ст.

Ренч, Томас Обгрунтування практичної філософії та сучасність [Текст] / Томас Ренч // Практична філософія : науковий журнал. - 2000. - № 1. - С. 31-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Толстоухов, А. В. Наука як сфера практичного розуму / А. В. Толстоухов // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. - 2002. - Вип. 38/41. - С. 31-35

Тур, М. Г. Практичний розум І. Канта в модусі дискурсивно-процедурної легітимації соціальних інститутів [Текст] / М. Г. Тур // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 78-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Арістотель. Нікомахова етика [Електронний ресурс] / переклад Віктора Ставнюка. - К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с. - Режим доступу:
http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Гомілко О. Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) [Електронний ресурс] / О. Гомілко // Філософія освіти. - 2016. - № 2. - С. 245-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2016_2_22

Ємець Н. А. Ідея Платона і Арістотеля як теоретичне підгрунтя неосхоластичної філософії доби українського бароко [Електронний ресурс] / Н. А. Ємець // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - 2014. - Вип. 2. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2014_2(3)__10

Захара, І. С. ПРОБЛЕМА РОЗУМУ І ВІРИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ [Електронний ресурс] / І. С. Захара. // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2015. Випуск 17. С. 138–141– Режим доступу:
http://search.ukr.net/?go=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NznuoairD2009_2011_4_11.pdf

Костроміна Г. М. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. М. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4(2). - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18

КРИТИКИ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ
http://yur.in.ua/1r/te-01068.html

§ 4 «Критика практичного розуму»
http://ibib.ltd.ua/kritika-prakticheskogo-razuma-21124.html

Лисий Василь. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМ Й. ФІХТЕ, ЙОГО ПРАКТИЧНІ
І ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ: З ЧОГО ЩО ВИПЛИВАЄ? [Електронний ресурс] / Василь Лисий // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. - 2015. -Випуск 17.-С. 3–18. - Режим доступу:
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/623/632

Мартич Р. В. Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. В. Мартич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 3. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2015_3_14

Проблема людини і свободи у філософії Канта
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/294-problema-lyudini--svobodi-u-flosof-kanta-.html

Сербін Олег. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя [Електронний ресурс] / Олег. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_15

Чемшит А. А. Размышления по поводу книг А.Н. Ермоленко "Комунікативна практична філософія: підручник" (К.: Лібра, 1999) и "Соціальна етика та екологія: монографія" (К.: Лібра, 2010) [Електронний ресурс] / А. А. Чемшит // Грані. - 2013. - № 11. - С. 144-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_29

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2017 22.27.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Житомир :: Запитання: 40792  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, в якій буде роз'яснення саме таких форм стимулювання працівників, як: негативні, грошові, натуральні, моральні, патерналізм, організаційні, участь в управлінні. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Ми вже відповідали на цей запит раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 40787.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.05.2017 16.49.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 40791  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, в якій вказуються особливості роботи педагогічних працівників та законодавчі документи, якими керуються у своїй діяльності педагогічні працівники ЗНЗ. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Особливості роботи педагогічних працівників та законодавчі документи, якими керуються у своїй діяльності педагогічні працівники ЗНЗ.

1. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-343 від 01.07.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 19-20-21. - С. 3-123 ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 22-23-24. - С. 3-1


2.Україна. Міністерство освіти і науки
Державний стандарт початкової загальної середньої освіти (зі змінами, затвердженими колегією МОН України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання" [Текст] / Україна. Міністерство освіти і науки // Початкова школа. - 2006. - № 2. - С. 1-44. - (Вкладка)


3.Кисельова, Олена.
Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов’язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі [Текст] / Олена Кисельова, Оксана Рисенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 30-35.

4.Отич, Олена.
Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін [Текст] : ( на прикладі Миколаївського навчально-виховного комплексу "Школа-коледж "Академія дитячої творчості") / О. Отич // Рідна школа. - 2015. - № 4. - С. 15-19. - Бібліогр.: 8 назв

5.Бутвинівська, Ірина.
Педагогічний консалтинг. Підготовка учителя до роботи за новим Державним стандартом загальної початкової освіти / Ірина Бутвинівська // Початкова освіта. - 2014. - № 1 (січень). - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.

6. Інклюзивна освіта в законодавчому просторі [Текст] / за матер. Всеукр. фонду "Крок за кроком" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 10. - С. 88-89.

7.Смолярова, Марина.
Реалізація науково-педагогічними працівниками права займатися професійною діяльністю [Текст] / Марина Смолярова // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 94-96. - Бібліогр.: 2 назв

8.Кондик, О.
Загальна середня освіта в Україні: проблемні питання забезпечення конституційної рівності прав громадян у доступі до початкової освіти [Текст] / Ольга Кондик // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012. - № 3. - С. 98-102

9. Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015-2016 році: наказ Міністерства освіти і Науки України від 08.02.2016 № 94 [Текст] // Всесвітня література в сучасній школі. - 2016. - № 4. - С. 4

10. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-343 від 01.07.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 19-20-21. - С. 3-123 ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 22-23-24. - С. 3-10

11.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-1
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальну середню освіту

.: Розділ: Загальні :: 27.05.2017 16.38.38 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Кременчук :: Запитання: 40789  
Альона запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Традиційні і нетрадиційні види загартування та їх вплив на розвиток дітей дошкільного віку". Дякую!
Наша відповідь:
1. http://refleader.ru/jgemerrnajgeyfs.html

2. http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/60755-tradicionnye-i-netradicionnye-metody-zakalivaniya.html

3. http://dnz-5.in.ua/storinka-instruktora-po-fizychnomu-vuhovannyu/

4. http://krempeddoshk.at.ua/load/metodika_fizichnogo_vikhovannja/zagartuvannja/8-1-0-70

5. http://www.studfiles.ru/preview/5551055/page:4/

6. http://dnz10.ucoz.ua/publ/fizichnij_rozvitok/rostemo_zdorovimi/netradicijni_metodi_ozdorovlennja/37-1-0-323

7. http://ukrbukva.net/page,9,94856-Ispol-zovanie-netradicionnyh-metodov-ozdorovleniya-deteiy-starshego-doshkol-nogo-vozrasta.html

8. http://poradum.com/zdorovya/dytyny/zagartovuvannya-ditej-doshkilnogo-viku.html

9. Гаращенко, Лариса.
Методики загартування в умовах дитсадка // Дошкільне виховання. - 2010. - № 3. - С. 16-20

10. Шаблієнко, Галина.
Мандрівка краплинок : заняття з використанням нетрадиційних методів загартування для дітей 5-річного віку // Дошкільне виховання. - 2012. - № 6. - С. 30-31

11. Празников Виктор Павлович
Закаливание детей дошкольного возраста. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1988. - 221,[1] с. л. ил. ; 20 см. - (Б-ка практикующего врача). - Библиогр.: с. 208-217

12. Змановский, Юрий Филиппович.
Воспитаем детей здоровыми,. - М. : Медицина, 1989. - 125,[2] с. : ил.

13. Семенова, Ирина Ильинична.
Учусь быть здоровым, или Как стать Неболейкой : [Для детей]. - М. : Педагогика, 1989. - 172,[3] с. : ил ; 22 см. - (Библиотечная серия)

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.05.2017 12.58.36 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.706889 seconds