Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
Заняття 20. Деякі аспекти предметизації матеріалів стосовно методики викладання факультативних курсів та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах

Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах базується на основі нормативних документів, типових навчальних планів, інструктивних матеріалів.

Типові навчальні плани містять інваріантну складову обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Оскільки бібліотеки для дітей мають акумулювати і забезпечувати інформаційний супровід навчального процесу, виникла необхідність розглянути деякі аспекти предметизації матеріалів стосовно методики викладання курсів за вибором та факультативів. Це заняття є доповненням до підготовленого раніше «Заняття 12-14. Індексування документів з освіти та педагогічних наук. Шкільна педагогіка»

Для правильного визначення рубрик, підрубрик та ключових слів для певних курсів за вибором та факультативів радимо користуватися таблицею відповідностей:

Курси за вибором та факультативи

Рубрика/підрубрика/ключові слова

Українська фразеологія

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aФРАЗЕОЛОГІЯ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ»

Український мовленнєвий етикет

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aКУЛЬТУРА МОВИ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ»

Основи культури мовлення

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aКУЛЬТУРА МОВИ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ОСНОВИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ»

Ділова українська мова

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xДІЛОВА МОВА
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА»

Культура ділового спілкування

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xДІЛОВА МОВА
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aКУЛЬТУРА МОВИ
650$xДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»

Література української діаспори

650$aЛІТЕРАТУРА
650$xУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aУКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ
650$xЛІТЕРАТУРА

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ»

Героїчний епос народів світу

650$aЛІТЕРАТУРА
650$xЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aФОЛЬКЛОРИСТИКА
650$xЕПОС

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС НАРОДІВ СВІТУ»

Література постмодернізму

650$aЛІТЕРАТУРА

650$xЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
650$xПОСТМОДЕРНІЗМ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ЛІТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРНІЗМУ»

Світовий театр і література

650$aЛІТЕРАТУРА
650$xЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА або УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$aТЕАТР

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «СВІТОВИЙ ТЕАТР І ЛІТЕРАТУРА»

При заповнені поля «600 Персоналії» додаються відповідні рубрики

Основи театральної грамоти

650$aМИСТЕЦТВО
650$xТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ГРАМОТИ»

Основи критичного мислення

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ»

Трипільська протоцивілізація

650$aІСТОРІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xІСТОРІЯ УКРАЇНИ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ТРИПІЛЬСЬКА ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ»

При наявності значимої інформації історичного спрямування заповнюється поле «651 Географічна назва».

Видатні постаті України

650$aІСТОРІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xІСТОРІЯ УКРАЇНИ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ»

При заповнені поля «600 Персоналії» додаються відповідні рубрики

Українське відродження у ХХ столітті

650$aІСТОРІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xІСТОРІЯ УКРАЇНИ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ У ХХ СТОЛІТТІ»

При наявності значимої інформації історичного спрямування заповнюється поле «651 Географічна назва».

Міфологія стародавнього світу

650$aІСТОРІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aМІФИ
650$yСТАРОДАВНІЙ СВІТ

 

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «МІФОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ»

Живи за правилами

650$aПРАВО
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xПРАВОЗНАВСТВО
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ЖИВИ ЗА ПРАВИЛАМИ»

Права людини

650$aПРАВО
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xПРАВОЗНАВСТВО
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aПРАВА ЛЮДИНИ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ПРАВА ЛЮДИНИ»

Права людини в Україні

650$aПРАВО
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xПРАВОЗНАВСТВО
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aПРАВА ЛЮДИНИ
650$zУКРАЇНА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ»

Права дитини

650$aПРАВО
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xПРАВОЗНАВСТВО
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aПРАВА ДИТИНИ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ПРАВА ДИТИНИ»

Вчимося бути громадянами

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ»

Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «МОЯ ГРОМАДЯНСЬКА СВІДОМІСТЬ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

Ми різні – ми рівні (основи культури гендерної рівності)

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
650$xГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «МИ РІЗНІ – МИ РІВНІ (ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ)»

При наявності значимої інформації додається рубрика «ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ».

Основи комп’ютерної графіки

650$aІНФОРМАТИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aКОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ»

Основи Інтернету

650$aІНФОРМАТИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aІНТЕРНЕТ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ІНТЕРНЕТУ»

Основи інформаційної безпеки

650$aІНФОРМАТИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА

650$xІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ»

Основи комп'ютерної грамотності

650$aІНФОРМАТИКА
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$a КОМП'ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ»

Картографія

650$aГЕОГРАФІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aКАРТОГРАФІЯ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «КАРТОГРАФІЯ»

Основи топографічних знань

650$aГЕОГРАФІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xФАКУЛЬТАТИВИ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aТОПОГРАФІЯ

653$aФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС «ТОПОГРАФІЯ»

Київщинознавство

650$aГЕОГРАФІЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aКРАЄЗНАВСТВО
650$zКИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «КИЇВЩИНОЗНАВСТВО»

При наявності значимої інформації додаються відповідні рубрики та/або географічні назви.

Основи менеджменту

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aМЕНЕДЖМЕНТ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Економіка і фінанси

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aФІНАНСОВА СИСТЕМА
650$xФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ»

Родинні фінанси

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ
650$xФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «РОДИННІ ФІНАНСИ»

Фінансова культура

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ
650$xФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ФІНАНСОВА КУЛЬТУРА»

Фінансово-грамотний споживач

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ
650$xФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ФІНАНСОВА КУЛЬТУРА»

Людина і світ професій

650$aТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

650$aПРОФОРІЄНТАЦІЯ

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ»

При наявності значимої інформації заповнюється поле «656 Професії».

Абетка харчування

650$aОСНОВИ ЗДОРОВ'Я
650$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
650$xКУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

650$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

653$aКУРС ЗА ВИБОРОМ «АБЕТКА ХАРЧУВАННЯ»

Також в полі «653 Ключові слова» вказуються відповідні класи, для яких розраховані матеріали курсів та факультативів.

Деталізація змісту певних статей здійснюється за допомогою додавання відповідних рубрик, підрубрик та ключових слів.

Зміну підрубрики «СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА» на «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» здійснено на основі наказу МОНУ.

Також нагадуємо, що для шкільного предмету «Основи здоров’я» застосовується відповідна рубрика «ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я».

 

 
Останнє оновлення: 9/12/2019
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей