Back

Интересно придумала

         Зощенко Михаил. Избранные рассказы для детей / М. Зощенко ; сост., предисл. Ю. В. Томашевского ; худож. М. Скобелев. - М. : Дет. лит., 1989. -  239 с. : ил.

 

Ресурс надано Дніпропетровською обласною бібліотекою для дітей

Текст читає головний бібліотекар відділу довідково–бібліографічного та інформаційного обслуговування О. Б. Буц