В ім'я Вітчизни подвиг ратний…
Суховірська, О. А.

Стан душі – волонтер
Суховірська, О. А.