Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 5. Методика заповнення Лідеру та Змінних контрольних полів – 00X

Лідер

Лідер (маркер запису) є першим обов’язковим полем в MARC-записі. Його довжина є фіксованою, і складається з 24 символів (00-23). Лідер включає елементи даних, що представлені числами або кодами, які визначають параметри обробки запису.
В АІБС «Марк-SQL» Лідеру відповідає поле «000 Маркер запису».
Маркер запису не має індикаторів та кодів підполів. Елементи даних визначені позиційно.
Поле не повторюється.
Алфавітні коди вводяться як літери нижнього регістру.
Наведені нижче елементи маркеру запису, як правило, генеруються системою:

/00-04 Довжина запису
/10 Рахунок індикатора
/11 Рахунок коду підполя
/12-16 Базова адреса даних
/20–23 Карта введення

В АІБС «Марк-SQL» у полі «000 Маркер запису» заповнюються наступні позиції:

Позиція
Назва
Значення змісту
Примітки
/08 Тип опису # - тип не визначений Код “#” визначає, що тип контролю не застосовується для одиниці, яка описується
а – архівний контроль Код “a” визначає, що матеріал описується згідно правил опису архівних матеріалів
/09 Схема кодування символів # - MARC-8 Код “# “ (пробіл) показує, що кодування символів у записі здійснюється на основі 8-бітових символьних наборів, описаних у Специфікаціях MARC 21 для структури запису, наборів символів і засобів обміну (MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.). Додатково використані символьні набори визначаються у полі 066.
a – UCS/Юнікод Код “а” визначає, що для кодування символів у записі використовуються символи з Universal Coded Character Set (USC) (ISO 10646), або Unicode
/17 Рівень кодування Позиція містить односимвольний алфавітний чи числовий код, який визначає повноту бібліографічної інформації.
# - повний рівень Код “#” визначає найбільш повний MARC запис. Інформація, що використовується під час створення запису, отримана при аналізі фізичної одиниці.
1 – повний рівень, аналіз матеріалу не проводився Код “1” визначає наступний найбільш повний MARC запис після повного рівня. Інформація, що використовується під час створення запису, отримана з повного опису без перегляду фізичної одиниці. Здебільшого цей код використовується у ретроспективній конверсії записів, коли вся інформація перезаписується на основі повного опису.
2 – менш повний рівень, аналіз матеріалу не проводився Код “2” визначає менш повний рівень запису (тобто, запис, що знаходиться між мінімальним і повним рівнем), створений зі зробленого раніше опису матеріалу (наприклад, друковані каталожні картки) без перегляду фізичного примірника.
3 – скорочений рівень Код “3” визначає короткий запис, який не відповідає мінімальному рівню каталогізування.
4 – проміжний рівень Код “4” визначає менший, ніж повний, але більший, ніж мінімальний рівень запису.
5 – частковий (попередній) рівень Код “5” визначає запис попереднього каталогізаційного рівня, що знаходиться в процесі початку створення. Такий запис не розглядається агенцією, що створює його, як кінцевий. (Наприклад: етап комплектування, експрес-каталогізування тощо).
7 – мінімальний рівень Код “7” визначає мінімальний рівень каталогізаційного запису. Такий запис розглядається агенцією, що створює його, як кінцевий.
8 – допублікаційний рівень Код “8” визначає допублікаційний рівень запису. Він містить записи, створені в каталогізаційних видавничих програмах.
u – невідомо Код “u” визначає ситуацію, коли організація, отримуючи або передаючи дані, не може визначити рівень кодування запису.
z – не застосовується Код “z” визначає, що поняття повноти кодування не застосовується до запису.
/18 Форма описової каталогізації (Правила опису) Позиція містить односимвольний алфавітно-числовий код, що визначає характеристики даних опису в записі через посилання на правила каталогізації
# - не ISBD Код “#” визначає, що запис не був створений згідно домовленостей Міжнародного стандарту бібліографічного опису (ISBD).
а – AACR 2 Код “a” визначає, що запис було створено згідно Англо-американських правил каталогізації, 2-е видання (AACR 2) та правил каталогізації, що базуються на AACR 2 і відповідають ISBD.
і – ISBD Код “i” визначає мінімум використання ISBD.
u – невідомо Код “u” визначає ситуацію, коли організація, отримуючи або передаючи дані, не може визначити форму описового каталогізування.
/19 Рівень запису ресурсу, що складається з багатьох частин Позиція визначає рівень бібліографічного запису ресурсу та будь-які підпорядкування цього запису.
# - не визначено або не застосовується Не можна визначити різницю між рівнями запису або не застосовується для цього типу ресурсу.
a – комплект Запис на комплект, який складається з багатьох частин.
b – частина із самостійною назвою Запис на ресурс, який є частиною комплекту та має назву, що дозволяє йому бути самостійним записом комплекту.
c – частина із підпорядкованою назвою Запис на ресурс, який є частиною комплекту, але має назву, яка підпорядковує його до запису комплекту для розуміння його змісту.

Технологічні інструкції налаштування

Позиції /08, /09, /17, /18, /19 програмними засобами можна прописати за замовчуванням при створенні документу.
Налаштування здійснюються у файлі OnDocNew_DefaultValues (папка scp). В цілому рядок, що прописується, повинен мати вигляд:

~SetSubTag(0000, n ## 4u), де:
~SetSubTag – це команда на макромові – «Вставити значення»;
0000 – позначка поля Маркер запису та позначка, що означає відсутність підполів у цьому полі;
пробіли – позиції, що не заповнюються;
n – позиція, що генерується системою;
# – позиція 8 – тип не визначений;
# – позиція 9 – показує, що кодування символів у записі здійснюється на основі 8-бітових символьних наборів;
4 – позиція 17 – ступінь повноти кодування (кожна бібліотека визначає для своїх документів);
u – позиція 18 – форма описового каталогізування невідома.


Достатньо цей рядок занести до файлу OnDocNew_DefaultValues (папка scp), і інформація в документах, що створюються, буде прописуватися програмно.
Поле «000 Маркер запису» буде виводитися на екран при перегляді документів, якщо поле 000 прописано у відповідному шаблоні (книги, статті, періодика тощо).

Довідник

Довідник (Directory) – це покажчик місцезнаходження змінних контрольних полів і полів змінних даних у записі, який генерується системою. Довідник розміщується починаючи з 24-тої позиції після символів Лідера, та складається із серій фіксованої довжини (кожна така серія містить 12 символьних позицій), що визначають мітку (тег), довжину та позицію початкового символу кожного змінного поля.
Символьні позиції довідника:
/00-02 Мітка (тег)
/03-06 Довжина поля
/07-11 Позиція початкового символу

Довідник не має індикаторів та кодів підполів. Елементи даних визначені позиційно.
Довідник не повторюється.
Довідник генерується системою.

001 Контрольний номер

Поле 001 містить контрольний номер, призначений організацією, що створює, використовує чи розповсюджує запис. Обмін результатами, документацією структури контрольного номера та домовленостями введення інформації забезпечується організацією, яка ініціює обмін.
Поле 001 не має індикаторів та кодів підполів.
Поле не повторюється.
Поле може генеруватися системою.

Технологічні інструкції налаштування

Автогенерування контрольного номера прописується в файлі Marc.ini (папка bin), секція:
[Document]
AutoGenerateTag001=YES
Далі зазначаємо структуру контрольного номера, який буде програмно присвоюватись при створенні документа:
PatternForTag001=UA/LIB/BASE/[N], де:
UA – країна, де знаходиться організація, що створює запис;
LIB – код організації, що створює запис;
BASE – назва бази даних, в якій створюється запис;
[N] – змінний номер, що програмно присвоюється документу.
Таким чином, для записів, що створює Національна бібліотека України для дітей в базі даних «Книги», контрольний номер буде сформовано наступним чином:
UA/NBU/BOOK/ 360935202.
Налаштування файлу Marc.ini беруться програмою з робочої станції. Програмне налаштування унікальних контрольних номерів для різних баз даних можливе лише у випадку, якщо введення документів в певну базу даних відбувається на різних комп’ютерах. Для цього ім’я бази потрібно прописати в секції замість параметру BASE. У разі дублювання в базі даних контрольних номерів слід відібрати відповідні записи і у режимі «Групове коригування» вилучити підполе 001, а потім виконати операцію «Контрольний номер», за допомогою якої буде згенеровано нові унікальні номери.
Для уніфікації контрольних номерів та уникнення їх повторення у зведеній базі даних «КОРДБА» бібліотекам-учасницям достатньо прописати код своєї бібліотеки замість параметру LIB, та STAT замість параметру BASE. Наприклад: Дніпропетровська ОДБ – DnODB; Дніпропетровська ЦБС – DnCBS; Черкаська ОДБ – ChkODB; Чернівецька ОДБ – ChnvODB; Чернігівська ОДБ – ChngODB.

005 Дата коректування

Поле містить 16 символів, які визначають дату та час останнього входження (транзакції) у запис і визначають ідентифікатор версії запису. Вони записуються у відповідності до стандарту ISO 8601 Формат дати та часу. Дата записується за формулою YYYYMMDD (де y – рік, m – місяць, d – день. Це становить 8 числових символів). Час записується за формулою HHMMSS (де h – година, m – хвилина, s – секунда. Це також становить 8 числових символів). Час позначається параметрами в межах 24-х годин (00-23).
Поле 005 не має індикаторів та кодів підполів.
Поле не повторюється.
Поле генерується системою.

008 Елементи даних фіксованої довжини (Кодовані дані)

Поле 008 складається з 40 позицій символів (00-39), що містять кодовану інформацію про записи в цілому та про специфічні бібліографічні аспекти матеріалу, що каталогізується. Кодовані елементи даних можуть бути використані для пошуку та управління даними.
Елементи даних визнаються позиціями. Позиції символів 00-17 та 35-39 заповнюються для всіх видів матеріалів. Визначення позицій 18-34 залежить від виду матеріалу, що описується. В невизначені позиції заноситься символ пробілу (#). Всі визначені позиції символів повинні містити або встановлені коди, або символ-заповнення (|), який використовується в позиціях, визначених як факультативні. Символ-заповнення не можна проставляти в позиціях 00-05 (Дата вводу інформації у файл) поля 008; не рекомендується в позиціях 07-10 (Дата 1), 15-17 (Місце публікації) та в позиції поля 008, яка призначена для Форми одиниці опису (позиція 23 чи 29, залежно від конфігурації поля 008).
Поле 008 не має індикаторів та підполів. Поле 008 не повторюється.
Запис у позиціях 00-05 (Дата вводу інформації у файл) автоматично генерується системою. Генерація інших елементів даних поля 008 залежить від можливостей певної системи. В «Марк-SQL» для заповнення кодованих даних використовуються довідники, із яких вибираються необхідні коди.
Для вводу буквених кодів використовуються малі літери.

Методика заповнення поля 008 для книг, аналітичних записів та серіальних видань

Позиції
Кіл-ть символів
Назва позиції
Примітки
Перелік позначень змісту
/00-05
6
Дата вводу інформації у файл Дату представляють шість арабських цифр, що позначають дату першого введення запису в машиночитному вигляді. Дата наводиться у формі РРММДД, де РР. - дві останні цифри року, ММ - місяць, ДД - день місяця. Дата в 008/00-05 ніколи не змінюється. При обміні інформацією дата першого вводу запису в машиночитному вигляді зберігається. Автоматично генерується системою.
/06
1
Тип дати/статус публікації Заповнення обов'язкове. Однобуквений код, що характеризує дати, подані в позиціях /07-10 (Перша дата) і /11-14 (Друга дата). Для ресурсів, що продовжуються, код також вказує їх статус: ресурс публікується у даний час, припинив своє існування або дана інформація невідома.. Вибір коду залежить від дат в /07-14. У більшості записів дати визначаються за вмістом поля 260 (Область вихідних даних), але в поле 008 вони записуються у формалізованому вигляді. В залежності від типу дати публікації книги використовується один із запропонованих кодів:
b – дати не указані або дати до нашої ери
| - не було спроби закодувати
Одна дата
e – деталізована дата
s – одна відома дата/ ймовірна дата
Декілька дат
i – дати зібрання, колекції
k – дати зібрання, основної частини колекції
m – декілька дат
p – дати розповсюдження/ реалізації/ видання та виробництва/ сеансу запису, якщо вони різні
r– дата перевидання/ репринту та дата оригіналу
t – дата публікації та дата авторського права
Невідомі дати
n –дати невідомі
q – сумнівна дата
Статус ресурсу, що продовжується
c – ресурс, що продовжується, який публікується у даний час
d – ресурс, що продовжується, публікацію якого припинено
u – статус ресурсу, що продовжується, невідомий
Для монографічних видань (книг) застосовується тип публікації < s>.
Для багатотомних видань застосовується код < m>: в позиціях /07-10 зазначається початкова дата, а в позиціях /11-14 кінцева дати публікації; якщо обидві дати багатотомного видання представлені одним роком, то використовується код < s>.
Код “r” визначає, що позиції /07-10 містять дату перевидання чи препринту, а позиції /11-14 дату оригіналу, якщо відомо.
Для аналітичних статей із монографічних видань застосовується тип публікації < s>.
Для статей з періодичних видань, в основному, застосовується тип публікації < с>.
Якщо відомо, що періодичне видання припинило своє існування, то тип публікації - < d>.
/07-10 4 Дата 1 Позиції заповнюються відповідно до коду в позиції 06.
Допустимі символи:
1-9 - цифри для позначення дати
# - не застосовується
u – використовується у випадку, коли точна дата невідома (наприклад, книга видана у 19 ст. - записується як 18uu).
| - ігнорувати (використання цього символу не бажане).
В програмі за замовчуванням проставляється поточний рік, який необхідно змінювати в залежності від дати видання документу.
Для багатотомних видань Дата 1 містить рік початку виходу видання.
/11-14 4 Дата 2 Позиції заповнюються відповідно до коду в позиції 06.
Допустимі символи:
1-9 - цифри для позначення дати
# - не застосовується
u – використовується у випадку, коли точна дата невідома (наприклад, книга видана у 19 ст. - записується як 18uu).
| - ігнорувати (використання цього символу не бажане).
Для монографічних видань з типом публікації < s> Дата 2 містить чотири пробіли.
Для багатотомних видань Дата 2 містить рік видання конкретного тому.
/15-17 3 Місце публікації Позиції містять двосимвольний код країни, що позначає місце видання книги. Код включає дві малі латинські літери, 17 позиція - символ пробілу. Вибір коду визначається даними поля 260 (Область вихідних даних). Коди присвоюються відповідно до додатку «Коди країн» (MARC Code List for Countries).
При заповненні позицій використовується короткий довідник з кодами країн світу, який при необхідності можна доповнювати.
/18-21 4 Ілюстрації Односимвольні коди, що вказують на наявність в документі різних типів ілюстрацій. Зазвичай відповідають даним поля 300 (Область кількісної характеристики). Можна заносити до чотирьох кодів. Якщо використовується менше чотирьох кодів, в невикористаних позиціях програма автоматично доставляє символи-заповнення (|). В залежності від типу ілюстрацій в книгах використовуються запропоновані коди:
| - код не присвоювався
# - без ілюстрацій
a - ілюстрації
b - карти
с - портрети
d - морські карти
е - плани
f - ілюстрації на окремих аркушах
g - музичні твори
h - факсиміле
i - герби
j - генеалогічні таблиці, схеми
k - форми, бланки, анкети і т. ін.
l - зразки, шаблони і т. ін.
m - звукозаписи
o - фотографії
p - прикраси й орнаменти, розфарбовані літери в рукопису
/22 1 Цільове призначення/аудиторія Односимвольні коди, що вказують на читацьку аудиторію книги. Зазвичай відповідають даним поля 521 (Примітка про цільове призначення).
Якщо для документу можна застосувати більше ніж один код цільової аудиторії, то зазначається код найважливішої цільової аудиторії.
В залежності від цільового призначення використовується один із запропонованих кодів:
| - код не присвоювався
# - невідомо або не вказано
a - для дітей дошкільного віку від 0 до 5 років
b - для дітей молодшого віку від 5 до 10 років
c - для дітей середнього шкільного віку
d - для дітей старшого шкільного віку
e - для дорослих
f - для спеціальної аудиторії
g - для всіх
j - для юнацтва
/23 1 Код типу матеріалу Односимвольні коди, що вказують на фізичну форму документа. В залежності від типу матеріалу використовується один із запропонованих кодів:
# – не наведено нижче
a – мікрофільм
b – мікрофіша
c – оптичний мікродиск
d – великий шрифт
f – шрифт Брайля
r – звичайний шрифт
s – електронний ресурс
| - не було спроби закодувати
Код “s” визначає, що примірник призначений для роботи з комп’ютером. Примірник може бути прямого та віддаленого доступу. Код не вживається для примірників, які не потребують використання комп’ютера (наприклад, музичні компакт-диски, відеодиски).
/24-27 4 Коди типу документа Односимвольні коди, що характеризують характер змісту документа.
Заповнюються звичайно відповідно з даними інших полів бібліографічного запису, наприклад: поле 245 (Назва), поля 5XX (Примітки) або 6ХХ (Додаткові предметні пошукові ознаки). Можна заносити до чотирьох кодів. Якщо використовується менше чотирьох кодів, в невикористаних позиціях програма автоматично доставляє символи-заповнення (|).
В залежності від характеру змісту документа використовуються запропоновані коди:
# – характер змісту не специфіковано
a – анотації, резюме, автореферати
b – бібліографічні покажчики
c – каталоги
d – словники
e – енциклопедії
f – довідники
g – юридичні документи
i – покажчики
j – патентні документи
k – дискографії
l – законодавство
m – дисертації
n – літературні огляди певної тематики
o – огляди/рецензії
p – описи проектів
q – фільмографії
r – довідники-покажчики
s – статистика
t – технічні звіти
u – норми/стандарти/технічні вимоги
v – судові протоколи та рішення
w – рішення суду
z – договори
| - не було спроби закодувати
/28 1 Урядова публікація Односимвольні коди, що характеризують тип публікації органів державної влади. В залежності від типу публікації використовуються запропоновані коди:
# – не є урядовою публікацією
a – автономної чи напівавтономної території
c – міжтериторіальна
f – федеральна/ національна
i – міжнародна/міжурядова
l – місцева
m – міжрегіональна (на рівні штату, провінції, області)
o – урядова публікація – рівень не визначено
s – штату, провінції, території, підлеглої території і т.д.
u – невідомо, чи є одиниця опису урядовою публікацією
z – інше
| - не було спроби закодувати
/29 1 Ознака публікації конференції Односимвольні коди, що вказують чи є книга, що каталогізується, матеріалами конференцій, з’їздів тощо. Використовуються запропоновані коди:
0 – не є публікацією конференції
1 – публікація конференції
| - не було спроби закодувати
/30 1 Ознака ювілейного видання Односимвольні коди, що вказують чи є книга, що каталогізується, ювілейним виданням Використовуються запропоновані коди:
0 – не є ювілейним виданням
1 – ювілейне видання
| - не було спроби закодувати
/31 1 Ознака наявності покажчиків Односимвольні коди, що вказують на наявність в документі, що каталогізується, бібліографічного покажчика Використовуються запропоновані коди:
0 – немає покажчика
1 – є покажчик
| - не було спроби закодувати
/32 1 Позиція не визначена   Містить символ пробілу (#) або символ-заповнення (|).
/33 1 Літературна форма Односимвольні коди, що вказують на літературну форму документа, що каталогізується В залежності від літературної форми використовуються запропоновані коди:
0 – нехудожній твір (без подальшої специфікації)
1 – художній твір (без подальшої специфікації)
с – не застосовується
d – драма
е – есе
f – романи, повісті
h – гумор, сатира і т.п.
і – листи
j – оповідання
m – твори різних жанрів
р – поезії
s – промови
u – невідомо
| - не було спроби закодувати
/34 1 Код типу біографії Односимвольні коди, що вказують на наявність біографічних відомостей у документі, що каталогізується В залежності від наявних біографічних відомостей використовуються запропоновані коди:
# – біографічний матеріал відсутній
a – автобіографія
b – біографія однієї особи
c – колективна біографія
d – містить біографічну інформацію
| - не було спроби закодувати
/35-37 3 Мова Позиції містять трьохсимвольний код, що позначає мову документу, що каталогізується. Код включає три малі латинські літери. Вибір коду визначається першим кодом поля 041 (Код мови тексту), значення українською мовою наводиться в полі 546 (Примітки про мову). Коди присвоюються відповідно до додатку «Коди мов» (MARC Code List for Languages).
При заповненні позицій використовується довідник з кодами найпоширеніших мов світу, який при необхідності можна доповнювати.
/38 1 Ознака змінюваності запису Односимвольний код, який вказує, що дані бібліографічного запису модифіковані відповідно до документу, що каталогізується. Така модифікація містить: транслітерація даних; заміна символів, які не можуть бути конвертованими в машинозчитувальну форму; скорочення записів, тому що кількість даних перевищує дозволену системою максимальну довжину тощо. В залежності від змін у запису використовуються запропоновані коди:
# - немає змін у запису
d – запис не містить «вписаної» інформації (наприклад, рукописного тексту)
o – повністю латинізований/ друковані картки – латиниця
r – повністю латинізований/ друковані картки – шрифт оригіналу
s – скорочений запис
x – пропущені символи
| - не було спроби закодувати
/39 1 Джерело каталогізації Односимвольний код, що визначає створювача каталогізаційного запису Використовуються запропоновані коди:
# – національна бібліографічна агенція
c – програма корпоративної каталогізації
d – інше
u – невідомо
| - не було спроби закодувати

Методика заповнення поля 008 для комп’ютерних файлів

При заповненні поля 008 для комп’ютерних файлів необхідно врахувати зміни у наступних позиціях:

/18-21 4 Позиції не визначені Містить символ пробілу (#) або символ-заповнювач (|).
/23-25 3 Позиції не визначені Містить символ пробілу (#) або символ-заповнювач (|).
/26 1 Тип комп’ютерного файлу Односимвольний код, який вказує тип електронного ресурсу. a - числові дані
b - програма для комп’ютера
c – ізоматеріал
d – текст
e - бібліографічні дані
f – фонт (комп’ютерний шрифт — файл, що містить опис набору буквених, цифрових, службових та псевдографічних символів, що використовуються програмами або операційними системами).
g – гра
h – звукозапис
i - діалогові мультимедіа
j – он-лайн система або служба
m - комбінація файлів різних типів
u - невідомо
z – інше
| - ігноровано
/27 1 Позиції не визначені Містить символ пробілу (#) або символ-заповнювач (|).
/29-34 5 Позиції не визначені Містить символ пробілу (#) або символ-заповнювач (|).

Технологічні інструкції налаштування

Введення інформації в поле 008 здійснюється на основі довідників, що прописані та зберігаються в таблицях бази даних T008A, T008H та T008X. Таблиці автоматично створюються програмою при створенні бази даних.
В залежності від типу матеріалу (книги, комп’ютерні файли, карти, музичні твори, візуальні матеріали, змішані матеріали) позиції поля 008 змінюються. Тому при створенні документу обов’язково потрібно звертати увагу на шаблон, що використовується, та тип матеріалу, що встановлено для відповідного запису.

 
Останнє оновлення: 9/12/2019
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей