Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 28. Методика систематизації документів за УДК.

Клас «2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВЯ)»

 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

Відділ <2 Релігія. Теологія (богослов’я)> збирає документи з питань теорії, філософії, природи релігії, релігійної практики окремих релігій та релігійних систем від доісторичних до сучасних.

У відділі виокремлено наступні ділення:

2-9

Історія віри, релігії, віросподівання або церкви

21/29

Релігійні системи. Релігії та вірування

21

Доісторичні і первісні релігії

22

Релігії, що виникли на Далекому Сході

23

Релігії, які виникли на індійському субконтиненті. Індійська релігія в широкому розумінні

24

Буддизм

25

Релігії стародавнього світу. Другорядні культи та релігії

26

Іудаїзм

27

Християнство. Християнські віросповідання. Християнські церкви і деномінації

28

Іслам

29

Сучасні духовні рухи

Наприклад:

Релігієзнавство : курс лекцій / Київський національний торговельно-економічний університет ; Чернівецький торговельно-економічний інститут ; упоряд. М. С. Тілло. — Чернівці : [Зелена Буковина], 2004. — 186 с. : іл. <2(075.8)>

Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : посіб. з релігієзнавства і сектознавства / Д. Степовик. — 2-е вид., доп. — Київ : Бібліотека українця, 1997. — 246 с. — (Бібліотека українця). <2(075.8)>

Павлов С. В. Географія релігій : навч. посіб. для студентів геогр. і філос. ф-тів вищ. навч. закл. / С. В. Павлов, К. В. Мезенцев, О. О. Любіцева. — Київ : АртЕк, 1999. — 501 с. : іл., карти, схеми, табл. <2(075.8)>

Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України : монографія / В. М. Петрик [та ін.] ; Європейський університет. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2002. — 331 с. <29(477)>

Мартынов А. С. Конфуцианство : классический период / А. С. Мартынов ; пер. с кит. авт. — СПб. : Азбука-классика : Петербургское Востоковедение, 2006. — 379 с. — (Мир Востока. Китай). <22>

Для відділу розроблені спеціальні визначники, з яких використовується в різних розділах, шляхом їх приєднання до індексу через дефіс визначник <-9 Історія віри, релігії, віросподівання або церкви>.

Мень А. В. История религии : пособие для системы доп. образования учащихся : Пути християнства / А. В. Мень ; сост. П. Д. Сахаров [и др.] ; редкол. Игнатий [и др.] ; макет и оформ. В. П. Кузнецова. — М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. — 224 с. : ил., фотогр. <2-9(075.3)>

Перерва В. С. Церковні школи в Україні (кінець ХVIII - поч. ХХ ст.): забутий світ. Т. 1 : Загальна частина / В. С. Перерва ; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ; Білоцерковський інститут економіки та управління ; Київський інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. - Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2014. - 572 с. : [32] окр. арк. фотоіл. <2-9(477)>

Розділ <27 Християнство. Християнські віросповідання. Християнські церкви і деномінації> призначений для літератури, що відноситься як до християнства в цілому, так і до окремих його віросповідань, течій.

У розділі виокремлено наступні ділення:

27

Християнство. Християнські віросповідання. Християнські церкви і деномінації

27-2

Біблія

271

Східна церква

272/273

Католицька церква

274/278

Протестантські церкви

279

Інші християнські рухи і церкви

У розділі <27-2 Біблія> збираються як її тексти та перекази, так і критичні праці про Біблію.

Розділ <271 Східна церква> акумулює інформацію про православну церкву, православне богослов’я, уніатські церкви, українську автокефальну православну церкву.

Наприклад:

Кришталева О. Моя християнська родина / О. Кришталева, Х. Михалюк ; обкл. і худож. оформ. О. Шингур ; іл. Г. Гінайло [та ін.] ; фото У. Мороз [та ін.]. — Львів : Свічадо, 2016. — 111 с. : іл. <27>

Історія релігії в Україні. В 10 т. Т. 4 : Католицизм / Українська асоціація релігіє знавців ; НАН України, Інститут філософії, від. Релігієзнавства ; Видавництво "Світ Знань" ; за ред. П. Яроцького. — Київ : Світ Знань, 2001. — 598 с. <272/273-9(477)(>

Ферреро Б. Десять Божих заповідей : оповід. для дітей / Б. Ферреро ; іл. Р. Скиби. — Львів : Свічадо, 2013. — 27 с. : іл. — (Бібліотека зернятка). <27-2>

Синюк Н. Православная азбука / Н. Синюкя ; ил. М. Кондратенко, Н. Синюк. — Киев : Послушник, 2010. — 33 с. : іл. <271>

Біблія для дітей. — Київ, 1991. — 56 с. : іл. <27-2>

Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів ; упоряд. О. П. Костюк. — Вид. 2-е, перероб. — Київ : Україна, 2015. — 419 с. : карти. — Вип. на зам. Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р. <27-2(03)>

Евангелие для детей / худож. С. Самоцветова. — Вильнюс : Рома, 1992. — 62, [2] с. : іл. <27-2>

Духовний заповіт Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира = Духовное завещание Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. —- Київ : Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2016. — 36, [1] c. <271>

Добош Г. Основи християнської етики : робочий зошит : 3 кл. : Прагну робити добро / Г. Добош ; іл. Ю. Михальчишина. — Львів : Світ, 2016. — 69, [1] с. : іл. <27(076)>

Якщо в документі розглядаються релігійні свята та аспекти їх святкування в обрядовості певних народів – матеріали збираються у розділі <394.2 Національні свята. Народні свята. Народні гуляння> , для традицій українського народу <394.2(=161.2) Національні свята українців. Народні свята українців. Народні гуляння українців>.

Наприклад:

Капранов В. В. Веселих свят! : український рік / В. В. Капранов, Д. В. Капранов ; [упоряд.] Я. Музиченко, Я. Левчук ; худож. О. Костенко, О. Льовіна, О. Кузнєцова [та ін.]. — Київ : Зелений Пес, 2014. — 103 с. : іл. <394.2(=161.2)>

Андрусич Н. Великдень іде - Благу звістку несе / Н. Андрусич // Джміль. — 2016. — № 2. — С. 18-19. <394.2(=161.2)>

Святкуємо Великдень // Яблунька. — 2017. — № 2. — С. 4-5. <394.2(=161.2)>

Тишрей. — Тверь : Альба, 1994. — 31 с. : іл. <394.2>

Вул Д. Еврейский год / Д. Вул, Е. Юдин ; пер. с англ. Е. и Р. Х. Юдины ; худож. И. Бетер и Д. Портной. — Иерусалим : Скопус Филмз ЛТД, 1998. — 88, [2] c. : іл. <394.2>

 

 

 
Останнє оновлення: 12/5/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей