Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: синюк вікторія із міста: львів :: Запитання: 38865  
синюк вікторія запитує:
історія
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Ваш запит занадто широкий. Будь ласка, сформулюйте його конкретніше.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 19.04.2016 19.42.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Полтава :: Запитання: 38624  
Лариса запитує:
Добрый день, прошу помочь с поиском информации на пасхальную тему. В интернете находим много картин с такой тематикой, но практически нет никакой информации про анализ написания таких картин. Если сможете подсказать, где можно найти, буду очень признательна. Заранее спасибо.
Наша відповідь:
Добрый день, Лариса!
Действительно, к сожалению, очень мало информации с анализом написания картин на пасхальную тематику. Немного по иконографике. Вот все, что нашлось в обозримом инете:
http://www.povarenok.ru/blog/show/42152
В преддверие Светлой Пасхи
http://www.bogoslov.ru/text/730084.html
Иванова С.В. Иконография Пасхи: «Сошествие во ад» или «Воскресение»?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воскресение_Иисуса_Христа
Воскресение Иисуса Христа. Раздел: Воскресение Христа в иконографии и культуре. Материал из Википедии
https://story.dirty.ru/perov-selskii-krestnyi-khod-na-paskhu-chto-na-samom-dele-izobrazheno-na-kartine-847110/
Перов. Сельский крестный ход на Пасху: что на самом деле изображено на картине?
http://www.rchn.org.ru/kresniy-hod.html
«СЕЛЬСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД НА ПАСХЕ» (1861)
******************
Разумова Е.М. Пасха / Е. М. Разумова, Г. В. Шепелев, С. Г. Стрельникова. - М. : ИТИ, 1992. - 112 с.
Удачи, всего доброго!

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 21.03.2016 14.26.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Жовква :: Запитання: 38502  
Оля запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, знайти статті, десертації та інші роботи Д. Янковської та М. Селівачова по темі "Орнамент на іконах". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам наступну інформацію:
Янковська Д. Еволюція рослинних форм в орнаментиці творів українського іконопису XVII ст. / Д. Янковська // Народознав. зошити. - 2003. - № 5-6.
Янковська Д. Орнамент тла як атрибутивний елемент при реставраційних дослідженнях західноукраїнських ікон кінця XV — XVIIІ ст. [Електронний ресурс] / Д. Янковська // Народознавчі зошити. - 2013. - № 6. - С. 1052-1057. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_6_15.
Янковська Д. О. Схеми та мотиви орнаментики західноукраїнських ікон кінця XVІ-XVII ст. (до питання атрибуції при реставраційних дослідженнях) [Електронний ресурс] / Д. О. Янковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2014. - № 1. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_1_19.
Янковська Д. О. Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI - XVII ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Д. О. Янковська ; Львів. нац. акад. мистец. - Львів, 2005. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05ydoiks.zip.
Янковська Д. О. Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI-XVII ст. [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Д. О. Янковська ; Львівська національна академія мистецтв. - Львів, 2004. - 169 арк.
Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation (iconography, nomination, styles, typology) : навч. посіб. / М. Р. Селівачов ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ. держ. ін-т декорат.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука, Музей укр. нар. декорат. мистец. - Київ : Ред. вісн."АНТ", 2005. - 399 c. - (Пр. наук. т-ва ім. М.Трохименка; Вип. 15).
Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation : навч. посіб. / М. Р. Селівачов ; Ін-т мистецтвознавств., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. М.Бойчука. - 2-ге вид., допов. та випр. - Київ : АНТ, 2009. - 407 c. - (Пр. наук. т-ва ім. М.Трохименка; Вип. 18).
Селівачов М. Р. Українська народна орнаментика ХІХ-ХХ ст. (іконографія, номінація, стилістика, типологія) [Текст] : автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.06 / М. Р. Селівачов ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 1996. - 45 с.
Селівачов М. Р. Українська народна орнаментика ХIX-XX ст. (іконографія, номінація, стилістика, типологія) [Текст] : дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.06 / М. Р. Селівачов ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 1996. - 421 арк.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 4.03.2016 17.10.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 38247  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали про українську дитячу ілюстрацію 20 століття або українських майстрів дитячої ілюстрації 20 століття. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Белічко Н. Ю. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Ю. Белічко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - Вип. 8. - С. 126–141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2003_8_9.
Гажаман Н. Художник і дитяча книжка : (про українських художників-ілюстраторів) : [із збірки "Книга творить людину"] / Н. Гажаман, Н. Загайна ; Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 7-8. - С. 27-31.
Ворона І. Українська дитяча ілюстрація повинна бути оригінальна / І. Ворона // Книжковий клуб. – 1999. - № 21-22. – С. 18-20.
Корнєєва Г. Українська дитяча книжка Галичини (друга половина ХІХ ст.-1939 р.) : історико-книгознавчий аспект : монографія / Г. Корнєєва ; Львів. галерея мистецтв, Музей "Русалка Дністрова", Музей-садиба М.Шашкевича. - Львів, 2004. - 301 c.
Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст. : досвід художньо-технічного виконання [Електронний ресурс] / А. Майовець // Народознавчі зошити. - 2013. - № 4. - С. 750. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_4_29.
Максимів М. Художньо-стилістичні особливості ілюстрацій Антіна Манастирського до дитячої літератури 1920 – 1939 рр. (Співпраця із видавництвом "Світ Дитини") [Електронний ресурс] / М. Максимів // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 4. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_4_23.
Круть І. Ю. Дитяче видання: шлях до читача : навч. посіб. для студ. ф-ту філол. та журналістики (спец. 0303 - "Журналістика та інформація", напрям підготов. бакалаврів - 6.030303 "Видавнича справа та редагування") / І. Ю. Круть; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2011. - 115 c.
Кумпан О. Радість і ностальгія Едварда Козака / О. Кумпан // Літературна Україна. - 2012. - 12 лип. - С. 16.
Огар Е. І. Дитяча книга : проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. – Львів : Аз- Арт, 2002. – 158 с.
Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. - Львів : Світ, 2012. - 319 c.
Парад майстрів (про українських художників-ілюстраторів) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. для читачів серед. та старш. шк. віку / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [авт.-уклад. Н. В. Загайна ; ред. Н. М. Скоморовська]. - Київ : [б. в.], 2011. - 44 с. – Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6033.
Пензлик художника творить казки [Електронний ресурс] : метод. поради з популяризації творчості художників-ілюстраторів дитячої книги / Національна бібліотека України для дітей ; уклад. І. В. Слободянюк, Ю. В. Осадча. - К., 2008. - 32 с. Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=4160.
Попова Л. Очерки о художниках Советской Украины / Л. Попова. — М. : Сов. худож., 1980. — 390 с.
Творець дитячого дивосвіту [Електронний ресурс] : до 125-річчя від дня народження художника-графіка В. М. Конашевича : [інформаційний бібліографічний список для організаторів дитячого читання] / уклад. О. Касяненько. – Киїі, 2013. - 20 с. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/163#page/1/mode/2up.
Український майстер графічного мистецтва [Електронний ресурс] : до 60-річчя від дня народження художника Сергія Якутовича / уклад. О. Косяненко. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6214.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок [Електронний ресурс] / О. М. Харченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_16.
Череватенко Л. Дебют, якому 55 років : пам'ять / Л. Череватенко // Культура і життя. - 2012. - 11 трав. - С. 4.
Шпаков А. П. Художник і книга. Українська радянська книжкова графіка : шляхи становлення і розвитку / А. П. Шпаков. – Київ : Мистецтво, 1973. – 256 с.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 2.02.2016 18.26.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: київ :: Запитання: 38056  
Оля запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріали до написання дипломної роботи на тему: Засвоєння засобів художньої виразності декоративної скульптури учнями 5-х класів на уроках образотворчого мистецтва.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела, а також зверніться, будь ласка, до запитаня №36966.
Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки.Основи культурології / Сандалюк Л.О. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/33027-55-vidi-mistetstva-ta-osnovn-hudojno-stilov-napryamki.html
Втілюємо нову програму з образотворчого мистецтва.[Cписок рекомендованих джерел для використання] - Режим доступа:http://bilatserkva-school7.edukit.kiev.ua/Files/downloads/изо.doc
Горошко Н. А. Усі уроки образотворчого мистецтва. 5 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 254, [2] с. : іл. - (Серія «12-річна школа»). Серія «12-річна школа» Заснована 2005 року. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ssN-LWj3vYcJ:www.calameo.com/books/004447069d17d6aa98145 &cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Железняк С.М., Ламонова О.В. Образотворче мистецтво. 5 клас. - Підручник. — К.: Генеза, 2013. — 176 с. - Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1250733/
Загальна характеристика видів мистецтва. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XvoEYNPqH2wJ:osvita.ua/vnz/reports/culture/10555/ &cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Засоби художньої виразності у скульптурі. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iyn7K3G1DQEJ:obrazotvorche.moy.su/publ/razrabotka_uroka_izo_5_klass_2013_14_u_g/uroki/urok_zasobi_khudozhnoji_viraznosti_u_skulpturi/16-1-0-62 &cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. - Режим доступа:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WIk15v1J1yoJ:www.zippo.net.ua/index.php?page_id=433 &cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Масол Л.М. Мистецтво (інтегрований курс): підруч. для 5 кл. загальносвіт навч. закл. / Л.М. Масол. - К. : Вид-во «Світоч», 2013. — 240 с. : іл. – Режим доступа: http://narodna-osvita.com.ua/686-pdruchnik-mistectvo-5-klas-l-masol-skachati.html
Орлов В. Ф. Мистецтво і педагогічні технології / В. Ф.Орлов // Мистецтво та освіта. - 2001. - №1. - С. 11-12.
5 класс. Засоби виразності скульптури. - Режим доступу: http://pedagog.net.ua/news/5_klas_urok_13_zasobi_viraznosti_skulpturi/2010-02-17-147
Розробки уроків для 5 класу : блог вчителя образотворчого мистецтва та художньої культури Осіпової О.О. – Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GEoWkK1mR4sJ:artblogzosh5.blogspot.com/p/5-7.html &cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Сім променів. Скульптура. – Режим доступу: http://7promeniv.com.ua/skulptura.html
Скульптури космічних тварин : 5 клас – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EtM_gP_QopAJ:kuchka.info/skulptury-kosmichnyh-tvaryn.html &cd=56&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Шевнюк О. Культорологічна освіта майбутнього вчителя / О. Шевнюк // Мистецтво та освіта. - 2003. - №1. - С. 2-7.
Блог Олени Пагорок. «Викладання уроків образотворчого мистецтва». - Режим доступу: http://pagodocolena.blogspot.com/2015_01_13_archive.html

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 3.01.2016 20.43.33 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.553267 seconds