Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40706
   


Автор запитання: Наталя із міста: Суми :: Запитання: 42663  
Наталя запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію до реферату за темою:Асиметрична інформація на ринку праці:теорія ефективності заробітної плати.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
А.О. Маслов Інформаційна асиметричність на ринку праці та «Аукціон Вікрі»
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2012_11_7.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3900/1/Vchnu_ekon_2013_2(3)__7.pdf
Асиметрична інформація на ринках праці: теорія ефективної заробітної плати
http://uristinfo.net/uchebnye-materialy/280-osnovi-ekonomichnoyi-teoriyi-ls-shevchenko-/8815-glava-12-rinok-pratsi-zarobitna-plata.html?start=1
http://economics-lib.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st090.shtml
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_12.htm
https://pidruchniki.com/1783101253774/politekonomiya/nove_keynsianstvo
Визначення диспропорцій та подолання асиметрії національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/9.pdf
Рамський А.Ю. Сутність асиметричної інформації та її місце у міжсекторальних відносинах
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2015_7_21.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.12.2018 13.07.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 42661  
Катерина запитує:
Доброго дня,допоможіть будь-ласка знайти інформацію до курсової роботи за темою: “ Статистико-економічний аналіз собівартості виробництва зерна (на прикладі України)“
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо переглянути такі ресурси:
1. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва [Електронний ресурс] / Xreferat: банк рефератов, докладов, сочинений и курсовых работ. – Електрон. дан. – 2010-2018. – Режим доступу https://xreferat.com/13/788-1-statistichniiy-anal-z-sob-vartost-produkc-roslinnictva.html (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
2. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва та факторів, що обумовлюють її зміну” на прикладі ДП «Побєда» [Електронний ресурс] / Олбест. – Електрон. дан. – 2000-2018. – Режим доступу https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b2bd78a4d53b88421306d27_0.html (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
3. Аналіз собівартості продукції рослинництва на прикладі ТОВ Агрофірма [Електронний ресурс] / Ua-referat.com. – Електрон. дан. – 2000-2018. – Режим доступу http://ua-referat.com/Аналіз_собівартості_продукції_рослинництва_на_прикладі_ТОВ_Агрофірма (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
4. Данильчак, Н.Ю. Аналіз економічної ефективності виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарському підприємстві [Електронний ресурс]/ Н.Ю. Данильчак; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2014. – Режим доступу http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1398/1/Данильчак Н.Ю..pdf (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
5. Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.К. Збарський; ред. В.К. Збарський, ред. В.І. Мацибора - Київ : Каравела, 2009. - Бібліогр.: с. 259-263. - 264 с.
6. Черенков А.В. Зернове виробництво степової зони України: стан і стратегічні напрямки ефективного розвитку / А.В. Черенков; М.С. Шевченко // Хранение и переработка зерна. - 2013. - N 8. - С. 12-14.
7. Ходаніцький В. Зернові культури та регулятори росту / В. Ходаніцький; О. Ходаніцька // Пропозиція. - 2018. - N 3. - С. 114-116.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.12.2018 11.16.26 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даниїл із міста: Київ :: Запитання: 42655  
Даниїл запитує:
Соціальний інжиніринг. Політика безпеки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даниїл! Перегляньте наступні джерела:
Почепцов Г. Социальный инжиниринг: теория и практика / Г. Почепцов. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 416 с.
Почепцов Г. Социальный инжиниринг: социо- и психотехники управления большими массами людей / Г. Почепцов. - Киев : Альтерпресс, 2010. – 254 с.
Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) / В. Різун // Комунікація. – 2012. – № 2. – С. 8-18.
Холод О. М. Теорія і історія соціальних комунікацій : курс лекцій / О. М. Холод. – Київ : КиМУ, 2013. – 232 с.
Бадюл Л. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Бадюл // Соціальні комунікації. – С. 289-300. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/1551-1418735231.pdf.
Корченко О. Г. Класифікація методів соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. Г. Корченко, Є. В. Паціра, Д. А. Пуха // Захист інформації. – 2007. - № 4. – С. 37-42. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/download/4129/4272.
Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ [Електронний ресурс] / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2015. - № 4. – С. 40-43. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2015_4_14.pdf.
Савчук Т. Соціальна інженерія : як шахраї використовують людську психологію в інтернеті [Електронний ресурс] / Т. Савчук // Радіо Свобода : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/socialna-inzhenerija-shaxrajstvo/29460139.html.
Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 2. – Київ : КиМУ, ДонНУ, 2011. – 183 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/r69.pdf.
Холод О. В. Постулати соціального інжинірингу (або Специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода [Електронний ресурс] // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. - № 4 (28). – С. 31-39. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2016_4_7.
Холод О. М. Триєдиний принцип реалізації соціальної інженерії / О. М. Холод // Соціальний інжиніринг : моделі й технології : колект. моногр. / [за наук. ред. О. М. Холода]. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 21–26.
Холод О. М. Формування концепцій соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. М. Холод. – Режим доступу: http://www.academia.edu/32102448/32102448/ФОРМУВАННЯ_КОНЦЕПЦІЙ_СОЦІАЛЬНОГО_ІНЖИНІРИНГУ.
Холод О. Медіа й теорії соціальних комунікацій [Електронний ресурс] : моногр. / О. Холод. – Київ : Видавн. центр ПВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 409 с. – Режим доступу:
https://kjourn.pnu.edu.ua/.../Холод-О.М.-Монографія-Медіа-й-теорії-СК-ТЕКСТ-409D1.doc
Холод О. Громадянське суспільство і ЗМК у системі соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. Холод // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. - 2013. - Вип. 38. - С. 228–234. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5249/5267.
Холод О. М. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі «соціальні комунікації» / О. М. Холод [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://www.portalus.ru/modules/science/rus_readme.php?subaction =sh owfull&id=1339688423&archive=&start_from=&ucat=19&. — Назва з екрану.
Холод О. М. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації : порівняльний аналіз / О. М. Холод // Укр. інформаційний простір : наук. журнал Ін-ту журналістики і міжнародних відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. ред. М. С. Тимошик. – Число 3. – Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 202-207. – Режим доступу: https://www.ar25.org/article/socialnyy-inzhyniryng-i-socialni-komunikaciyi-porivnyalnyy-analiz.html.
Шилова В. В. Особливості дослідження комунікаційних технологій як процесу соціального інжинірингу у мас-медіа / В. В. Шилова // Комунікаційні технології : наук. журн. [наук. ред. О.М. Холод]. – Т. 3. — Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 222-242. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/shilova_v.v._effect_communication_technologies_as_funds_socio_engineering_in_tv-news.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.12.2018 14.12.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Конотоп :: Запитання: 42644  
Ганна запитує:
Добрий вечір!Допоможіть знайти літературу про демографічний потеціал сільських територій.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Демографічний потенціал сільських територій у контексті суспільно-трансформаційних процесів
https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1629/1505
Проблеми розвитку сільських територій у контексті трансформації бюджетної підтримки
http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/31.pdf
Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т.А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 298 с.
http://www.idss.org.ua/monografii/2017_transform_silske_rozselenya.pdf
https://dse.org.ua/arhcive/27/5.pdf
Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації
http://ird.gov.ua/pe/re201403/re201403_181_KrupinVY,MaksymenkoAO,ZlydnykYR.pdf
Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки
http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/3/9.pdf
Аналіз тенденцій та закономірностей розвитку сільського розселення в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pav_2016_28_17.pd
Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vanp_2013_4(1)__11.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=557
Оцінка соціально-демографічного розвитку сільських територій
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2014_1_21.pdf
Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/E_apk_2014_11_10.pdf
https://tyzhden.ua/Society/219622
http://global-national.in.ua/archive/21-2018/44.pdf
https://www.idss.org.ua/monografii/Naselennya.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.12.2018 21.29.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: конотоп :: Запитання: 42643  
Ганна запитує:
Добрий вечір!Допоможіть підібрати літературу для написання статті про демографічний потенціал сільських територій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно. Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42644.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.12.2018 20.51.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.815603 seconds