Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Аліна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40465  
Аліна запитує:
Здравствуйте,мне нужны тезисы статьи на тему"Особливості бухгалтерського обліку в розвинених країнах та в Україні",если можна с ссылками. За ранее Вам спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Аліно!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Андрєєва А. О. Принципи бухгалтерського обліку в міжнародній практиці [Електронний ресурс] / А. О. Андрєєва // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(4). - С. 7-12 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(4)__3.
Асмолова Т. В. Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Асмолова, С. В. Сирцева // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(1). - С. 15-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(1)__4.
Безверхий К. В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів [Електронний ресурс] / К. В. Безверхий // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 299-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_54.
Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. - 2014. - № 2. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_2_3.
Брік С. В. Нові методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: особливості застосування в обліку та аудиті [Електронний ресурс] / С. В. Брік, Н. Ю. Мардус, О. В. Мелень // Інноваційна економіка. - 2014. - № 5. - С. 308-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_59.
Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_1_2.
Демко І. І. Особливості відображення результатів переоцінювання основних засобів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / І. І. Демко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.9. - С. 220-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.
Дріга О. П. Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / О. П. Дріга // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_7.
Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2014. - № 10. - С. 7-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_10_3.
Ковтуненко К. В. Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / К. В. Ковтуненко, Т. О. Кучеренко // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 2. - С. 79-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_2_15.
Кощинець М. І. Зарубіжний досвід щодо реформування бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / М. І. Кощинець // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2015. - Вип. 2. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_10.
Кугай І. В. Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції [Електронний ресурс] / І. В. Кугай // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 9(1). - С. 113-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9(1)__26.
Ловінська Л. Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2014. - № 9. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_9_4.
Макурін А. А. Проблеми облікового забезпечення господарських операцій в контексті євроінтеграції України [Електронний ресурс] / А. А. Макурін // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 233-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_41.
Пархоменко В. Євроконвергенція бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 8. - С. 3-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_8_2.
Плахтій Т. Ф. Особливості застосування категорії "якість" в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / Т. Ф. Плахтій // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_46.
Пліско І. М. Особливості відображення в бухгалтерському обліку розрахунків електронними грошима [Електронний ресурс] / І. М. Пліско // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 230-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_34.
Поліщук О. М. Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах [Електронний ресурс] / О. М. Поліщук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 287-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__41.
Приходько І. П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. П. Приходько // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_2_33.
Рєзнікова В. В. Напрями гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні до європейських стандартів [Електронний ресурс] / В. В. Рєзнікова, О. С. Орлова // Університетські наукові записки. - 2014. - № 2. - С. 210-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_2_26.
Рожелюк В. М. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 225-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_41.
Стрельніков О. І. Державне регулювання бухгалтерського обліку в умовах інтеграції України в Європейський Союз [Електронний ресурс] / О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 5. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_5_17.
Тополенко Н. М. Особливості та проблеми організації бухгалтерського обліку у країнах ЄС [Електронний ресурс] / Н. М. Тополенко, О. І. Нетовчена // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 159, Вип. 147. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_159_147_21.
Хомовий С. М. Євроінтеграція в Україні: проблеми розвитку і стандартизації бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / С. М. Хомовий // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 363-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__58.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.03.2017 19.03.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40460  
Катерина запитує:
Доброго дня, допоможить з інформацією для наукової статті на тему: "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ СВІТУ" Дякую*
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Блей Дж., Ореол А. Европейский бухгалтерский учет. Справочник / Пер. с англ. - М.: Информ.-изд. дом "Филинь", 1997. - 400 с.

Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко Ф.О. Податок на прибуток: концепція визначення об'єкта оподаткування. - К.: НДФІ, 2004. - 192 с.

Квочкіна, С. Особливості оподаткування прибутку підприємств [Текст] / С. Квочкіна, Т. Черниш // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2015. - № 41. - С. 14-20.

Копчинська, К. О. Запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку підприємств в Україні [Текст] / К. О. Копчинська // Економіка та держава. - 2015. - № 11. - С. 138-142. - Бібліогр. с.141-142 (16 назв).

Малишкін, Олександр. Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його облік на підприємствах Німеччини / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 2. - С. 42-52. - Бібліогр. с. 52 (12 назв).

Мостовий Г.І., Дєгтяр А.О., Греченко В.В. Податки та податкова політика: [Навч. посіб.]. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 184 с.

Свердан, М. М. Прибуткове оподаткування підприємств в Україні: еволюція і перспективи [Текст] / М.М. Свердан // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1. - С. 39-45.

Циганов, С. А. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід та практика в Україні / С. А. Циганов // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Міжнародні відносини. - 2002. - вип. 21/24. - С. 220-226.

Дєгтяр А. О. Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євро інтеграційних процесів в Україні http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/1/01.pdf

Кучер С. Бухгалтерський облік оподаткування прибутку підприємств в країнах світу http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_2_2014_04_17_18/bukhgalterskij_oblik_opodatkuvannja_pributku_pidpriemstv_v_krajinakh_svitu/52-1-0-891

Кучер С. В. Податок на прибуток як об'єкт соціально-економічних взаємовідносин "держава-підприємство" http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/49290/46171 (зверніть увагу на список використаних джерел)
Міжнародний досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/publications/smirnova/mign-dosvid-garmon.pdf

Міжнародний досвід застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств http://pidruchniki.com/1376102554253/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/mizhnarodniy_dosvid_zastosuvannya_msfz_konteksti_opodatkuvannya_pributku_pidpriyemstv

Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування http://p-for.com/book_405_glava_59_6.1._Podatok_na_pributok_pіdp.html

Ставки податку на доходи корпорацій деяких країн світу http://ebooktime.net/book_181_glava_90_СТАВКИ_ПОДАТКУ_Н.html

Сучасні тенденції оподаткування прибутку підприємств в Україні http://firstconsulting.com.ua/articles/33-ifrs-tax

Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28909.pdf

Шмичкова І. Ю. Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні http://www.business-inform.net/pdf/2014/9_0/278_285.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2017 14.29.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40459  
Юлія запитує:
можна матеріали на тему актуальність безробіття?
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 38665, 38698, 40062.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2017 13.31.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: кривой рог :: Запитання: 40446  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезисы, статьи новых годов на тему "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ" желательно с ссылками , заранее спасибо.
Наша відповідь:
Добрый день, Алина!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
1. Афенченко Г. В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку втуризмі [Електронний ресурс] / Г. В. Афенченко, Н. В. Шумлянська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2016. - вип. 5. - С. 134-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2016_5_29.
2. Борисюк О. А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку [Електронний ресурс] / О. А. Борисюк // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 29-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2015_33_5.
3. Гончар В. В. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Гончар, О. В. Калінін // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_39.
4. Гронська М. В. Маркетингова оцінка ринку туристичних послуг літнього відпочинку [Електронний ресурс] / М. В. Гронська // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 7. - С. 99-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_7_16.
5. Данніков О. В. Сучасні принципи та інструментарії маркетингу туристичних послуг [Електронний ресурс] / О. В. Данніков, Н. Д. Бобрицька, О. В. Кирилова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(2). - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2(2)__14.
6. Дубик В. Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євро інтеграції [Електронний ресурс] / В. Я. Дубик, О. Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.2. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.
7. Євтушенко О. В. Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3 (1). - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__38.
8. Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на ринкутуристичних послуг України Електронний ресурс] / І. Жук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2013. - Вип. 33. - С. 219-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2013_33_27.
9. Заячковська Г. А. Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід[Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Європейський вектор економічного розвитку. - 2013. - № 2. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2013_2_13.
10. Ілляшенко С. М. Маркетинговий аналіз запитів споживачів туристичних послуг м. Сум [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, М. В. Ахрамеєва, Т. Є. Іванова // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2013. - № 3. - С. 85-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2013_3_13.
11. Кізима В. Л. Маркетингове дослідження ринку туристичних і готельних послуг України [Електронний ресурс] / В. Л. Кізима, Н. В. Бортнік // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(2). - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17(2)__10.
12. Корпан О. С. Особливості сегментації ринку туристичних послуг як складової маркетингових досліджень [Електронний ресурс] / О. С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 3(3). - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__21.
13. Кравчук Н. В. Стратегічно-маркетингова оцінка конкурентного середовища туристичного ринку України [Електронний ресурс] / Н. В. Кравчук // Вісник ДІТБ. - 2013. - № 17. - С. 306-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_52.
14. Левкович У. Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. - 2014. - № 4. - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_4_38.
15. Левкович У. Маркетинг використання нових педагогічних технологій туристичних послуг в готельно-курортній діяльності [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. - 2014. - № 6. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_6_33.
16. Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послугтуристичної діяльності [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. - 2014. - № 8. - С. 165-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_8_36.
17. Мадзігон В. Туризм як сфера послуг в маркетинговій діяльності [Електронний ресурс] / В. Мадзігон // Молодь і ринок. - 2015. - № 1. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_1_5.
18. Мангушев Д. В. Туристичні послуги: особливості маркетингу та сучасний стан ринку [Електронний ресурс] / Д. В. Мангушев, В. К. Пилипчук, Н. О. Смірнова // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 177-182.
19. Музика О. М. Маркетингові дослідження регіональних сегментів світового ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / О. М. Музика, Л. О. Іванова, Ю. А. Семак // Вісник ДІТБ. - 2013. - № 17. - С. 290-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_49.
20. Перішко І. Експериментальна перевірка професійної підготовки маркетологів у сфері туристичних послуг[Електронний ресурс] / І. Перішко // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 153-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_33.
21. Перішко І. Теоретичні основи організації праці маркетолога в сфері туристичних послуг [Електронний ресурс] / І. Перішко // Молодь і ринок. - 2013. - № 6. - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_6_31.
22. Пилипчук В. П. Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг [Електронний ресурс] / В. П. Пилипчук, О. Д. Лендєл // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(2). - С. 87-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2(2)__18.
23. Смирнов І. Маркетинг-мікс у туризмі: модерна концепція в контексті сталого туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, О. Шматок // Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 326-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_42_39.
24. Страшинська Л. В. Аналіз функцій маркетингу на туристичних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, Т. Б. Самонова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2014. - Вип. 26. - С. 46-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_26_9.
25. Тєлєтов О. С. Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України [Електронний ресурс] / О. С. Тєлєтов, М. О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 3. - С. 200-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_3_20.
26. Транченко Л. В. Вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму [Електронний ресурс] / Л. В. Транченко. // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 1-2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_1-2_43.
27. Фролова Г. І. Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму [Електронний ресурс] / Г. І. Фролова, В. Ю. Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2014. - № 3. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2014_3_11.
28. Чаплінський Ю. Б. Напрями впровадження маркетингу взаємовідносин у діяльність туристичного підприємства[Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 249-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_2_47.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.03.2017 20.24.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40419  
Ольга запитує:
Потрібна інформаця для написання реферату на тему "Монети в давнину".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлая О. Архівні джерела про монетні скарби Києва [Електронний ресурс] / О. Бєлая // Наукові записки з української історії. - 2013. - Вип. 33. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2013_33_6.
Гавриш В. П. Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях [Електронний ресурс] / В. П. Гавриш, Л. Г. Гулько, Е. Є. Кульчицький // Університетські наукові записки. - 2008. - № 1. - С. 404-408. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_1_64.
Герасим П. Культ Аполлона Лікаря в Північному Причорномор’ї й проблема походження монет-стрілок: історіографія питання [Електронний ресурс] / П. Герасим // Етнічна історія народів Європи. - 2013. - Вип. 39. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2013_39_23.
Голиш Г. М. Основи нумізматики : навч. посіб. / Г. М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - 2-е вид. - Черкаси : Черкас. ЦНТЕІ, 2006. - 313 c.
Гуцал А. Ф. Давні календарі, міри, монети та письмо : навч. посіб. / А. Ф. Гуцал. - Кам'янець-Поділ. : Оіюм, 2006. - 207 c.
Домановський А. М. Причини нечисленності знахідок візантійських монет на території Давньої Русі ІХ – Х ст.: погляд з Візантії [Електронний ресурс] / А. М. Домановський // Древности. - 2004. - Вып. 2004. - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drev_2004_2004_15.
Зварич В. Нумізматика : довідник / В. Зварич, Р. Шуст. - Тернопіль ; Львів: Львів держ. ун-т ім. І.Франка, 1998. - 464 c.
Історія грошей в Україні з давніх часів до сучасності (на нумізматичних і боністичних джерелах) : зб. наук. матеріалів Другої і Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. ТАНГ (1999, 2000 рр.) / ред.: Б. М. Андрушків ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Екон. думка, 2001. - 112 c.
Марковецька Г. М. Історія грошей і банківництва : навч. посіб. / Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2009. - 411 c.
Ніколаєв М. І. Просопографічні дослідження монет Ольвії останньої чверті ??? – раннього II ст. до н.е. [Електронний ресурс] / М. І. Ніколаєв // Чорноморський літопис. - 2012. - Вип. 6. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2012_6_8.
Пасюк І. Монетарна система Волині в період формування грошового господарства в часи Давньоруської держави [Електронний ресурс] / І. Пасюк // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2015_3-4_12.
Шуст Р. М. Нумізматика : історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навчальний посібник / Р. М. Шуст. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : Знання, 2009. - 376 с.
http://readbookz.com/pbooks/book-25/ua/chapter-1174/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.03.2017 18.52.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.505113 seconds