Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41328
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43277  
Інна запитує:
Інноваційні методи проведення маркетинговий досліджень в цифровому середовищі
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Вудвуд В. В. Нейромаркетинг – новітній інфструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України / В. В. Вудвуд, А. Я. Білоус // Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 210-212.
Зозульов О. В. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій / Є. A. Домашева, O. В. Зозульов // Економічний вісник НТУУ «KПІ». – 2017. – №14.
Козицька Г. В. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору / / І . Г. Козицька, В. А. Сергєєв // Ефективна економіка. – 2017. - № 7.
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : [монографія] / В. Д. Дербенцев, О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 300 с.
Застосування методів предикативної аналітики в цифровому маркетингу // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. праць Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф.; Одеса–Черкаси, 23–25 травня 2018 р./ редкол.: Кібальник Л.О., Соловйов В.М., (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2018. – С.244-246. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/ 0564/1267/1/Кив_Соловьев.pdf.
Окландер М. А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу [Електронний ресурс ] / М. А. Окландер, О. О. Романенко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2015. - № 12. - С. 362-371. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_54.
Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу [Електронний ресурс ] / О. В. Гуменна, К. О. Гончарова // Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки. - 2018. - Том 3. – Вип. 1. – С. 38-44. – Режим доступу:
Тішков Б. О. Нейромаркетинг: інноваційні методи проведення маркетингових досліджень в Digital-середовищі [Електронний ресурс ] / Б. О. Тішков, Ю. О. Котлярова // Емерджентні методи для емерджентної економіки : [Соловйова В.М., Кібальник Л.О.]. - Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. - С. 307-309. - Режим доступу: : http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/ 0564/1267/1/Кив_Соловьев.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.08.2019 15.33.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 43274  
Євген запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка лжерела на тему: "Принцип постійності та зіставності в інтегрованій звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгене! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамас П. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження / П. Атамас // Академічний огляд. — 2015. — № 1(42). — С. 78-85.
Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 5. — С. 23-28.
Безверхий К. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства / К. Безверхий // Облік і фінанси. — 2014. — № 3(65). — C. 8-14.
Глобальний договір ООН Звіт про результати kpmg.ua — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG_in_Ukraine_Communication_on_Progress_2011_UKR.pdf. — Назва з екрана.
Голов С. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація: Монографія. / С. Голов, В. Костюченко, Р. Кузіна. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. — 252 с.
Гриценко О. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання / О. Гриценко // Молодий вчений. — 2014. — № 2. — С. 31-34.
Індекс прозорості сайтів Українських компаній 2015 — Центр «Розвиток КСВ» — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/02/11.02-Transparency-Index-Report.pdf
Когденко В. Интегрованная отчетность: вопросы формирования и анализа / В. Когденко, М. Мельник // Международный бухгалтерський учет. — 2014. — № 10. — С. 2-5.
Костирко Р. Інтегрована звітність — інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1(13). — С. 49-54.
Костирко Р. О. Інтегрована звітність — інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. О. Костирко // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1. — С. 49-54.
Легенчук С. Концепція інтегрованої звітності як засіб підвищення якості інформування про капітал підприємства / С. Легенчук // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-ї річниці кафедри обліку і аудиту ІФТУНГ. Тези відповідей. Івано-Франківськ, 2015. — С. 87-90.
Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Вип. 4. — С. 50-56.
Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Випуск 4(47). — С. 50-56.
Международный стандарт интегрированной отчетности — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf. — Назва з екрана.
Проданчук М. Інтегрована звітність — інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 2. — С. 24-31.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.08.2019 23.41.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Веронка із міста: киъв :: Запитання: 43266  
Веронка запитує:
Допоможіть будь-ласка підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Детермінанти глобального лідерства країн Великої сімки». Дякую.
Наша відповідь:
Добридень, Вероніко! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Богатирьов, Ігор Ігорович.Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку [Текст] / І. І. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 7. - С. 8-14. -

Войтко С. В. Компаративний та динамічний аналіз інноваційного розвитку України, країн "великої сімки" та нових індустріальних країн [Електронний ресурс] / С. В. Войтко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2013. - № 10. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_13

Войтко С. В. Від малого бізнесу до інноваційного розвитку України (на прикладі «Великої Сімки» та нових індустріальних країн) / С. В. Войтко // Малий бізнес та створення інноваційної економіки : круглий стіл (Київ, 26 квітня 2013р.), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 17 – 22.

Галуза С. Детермінанти системного розвитку національної економіки: глобалізаційний та інтеграційний аспекти / С. Галуза, О. Шевченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. : проблеми та практики. – 20108. - № 4. – С. 14-27. -

Гончаренко, Олексій. Про особливості систем корпоративного управління в країнах "великої сімки" (європейська континенальна модель) [Текст] / Олексій Гончаренко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2015. - № 2. - С. 16-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Дяченко Б. І. Роль країн "Великої сімки" у сучасних міжнародних економічних відносинах [Електронний ресурс] / Б. І. Дяченко, Д. І. Стець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 18(2). - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(2)__3

Дяченко Б. І. Роль країн "Великої сімки" у сучасних міжнародних економічних відносинах [Електронний ресурс] / Б. І. Дяченко, Д. І. Стець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(3)__17

Куцик П. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку: монографія / Куцик П., Ковтун О., Башнянин Г. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. - 594 с.

Науменкова, Світлана Валентинівна.Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти [Текст] / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 31-55.


Пінь А. М. Аналіз зовнішньої заборгованості країн "Великої сімки": виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А. М. Пінь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2017. - № 6. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_6_14

Ступак С. Світові тенденції розвитку інвестиційно-інноваційних процесів / С. Ступак // Вісник Одеського державного економічного університету. - Одеса, 2010. - С. 188–198.

Тарасенко Н. Саміт G7 в Італії: основні рішення в оцінках експертів [Електронний ресурс] / Н. Тарасенко // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 12. – С. 16–22. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr12.pdf. – Назва з екрану.


Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища: монографія / [Ю.В. Макогон та ін.]; під ред. Т.В. Орєхової. – Д.: Норд Прес, 2011. – 652 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 1.08.2019 07.51.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 43254  
Марина запитує:
Допоможіть знайти матеріал до курсової роботи з економічної історії: "Голод в Україні в 1947 році". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Марино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43156.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.07.2019 23.47.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 43156  
Ілона запитує:
Доброго дня. допоможіть будь ласка із матеріалом до курсової роботи з економічної історії на тему: "Голод 1947 р. в Україні". наперед дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Сергійчук, Володимир Іванович. Як нас морили голодом [] / Володимир Сергійчук ; Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Центр українознавства. - Вид. 3-тє, доп. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2006. - 391,[1] с. - Іменний покажч. с. 362-373 - Геогр. покажч. с. 374-390
Бондарчук, Андрій Іванович. Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро [] / А. І. Бондарчук. - К. : ФОП Мельник М. Ю., 2017. - 608 с. : фото
Горбуров, Кирило Євгенович. Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР [] : монографія / Кирило Горбунов. - Миколаїв : Видавництво ПП Шамрай П. М., 2006. - 278,[1] с. - Бібліогр. в кінці ст.
"Серп і молот - зате голод" : пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині: бібліографічний покажчик / Дніпропетровська обласна універсальна наукова б-ка ; укл. І. Голуб. - Дніпропетровськ : Б. в., 2003. - 41 с. - Покажч.: с. 34-41
Кульчицький, С. Голодомори в радянській Україні: схожість та відмінність [Текст] / С.Кульчицький // Історія в школах України. - 1998. - № 3. - С. 19-22
Зима, В. Ф. Социология бесправия. Реакция сталинской юстиции на голод в СССР 1946-1947 гг. [Текст] / В.Ф.Зима // Социологические исследования. - 1999. - № 2. - С. 87-98
Савинов, А. Неизвестный голод [Текст] / А.Савинов // Знание - сила. - 2000. - № 2. - С. 82-85
Дубинянская, Я. Правда о трех голодоморах [Текст] / Я. Дубинянская // Зеркало недели. - 2002. - № 44. - С. 20
"Три голодомори в Україні в XX столітті: погляд із сьогодення" : Звернення учасників Міжнародної наукової конференції // Персонал. - 2002. - № 11. - С. 6-7
Голодомор як форма репресивної політики керівництва СРСР в Україні [Текст] // Персонал. - 2002. - № 11. - С. 28-29. - Бібліогр.: 7 назв.
Білокінь, Сергій. Голодомор та інші механізми терору [Текст] / Сергій Білокінь // Персонал. - 2002. - № 12. - С. 17-21. - Бібліогр.: 17 назв.
Загоронюк, Л. Голодомор 1946-1947рр. [Текст] / Л. Загоронюк // Військо України. - 2003. - № 3-4. - С. 36-37
Жулинський, Микола. Пам'ять про минуле зобов'язує [Текст] / М. Жулинський // Слово і час. - 2003. - № 6. - С.3-6
Веселова, Олександра. Геноцид українського народу під час голодомору 1946-1947 рр. [Текст] / Олександра Веселова // Історичний журнал. - 2003. - № 6. - С. 11-25. - Бібліогр.: 74 назв.
Неживий О. Голодомори в Україні: геноцид і опір [Текст] / Неживий О. // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 6-9
Неживий О. Першоджерела політики голодоморів: левитсько-фарисейські основи більшовизму і сучасність [Текст] / Неживий О. // Персонал. - 2005. - № 2. - С. 14-20. - Бібліогр.: 4 назви
Рабенчук, О. Г. Соціальні настрої та поведінка населення України в період голоду 1946 - 1947 рр. [Текст] / О.Г. Рабенчук // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - С. 87-101
Чабан, Анатолій. "В западную за хлебом" / Анатолій Чабан // Зеркало недели. - 2006. - № 45. - С. 21
Веселова, О. М. Післявоєнна трагедія: голод 1946-1947рр. в Україні [Текст] / О.М. Веселова // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 98-125
Картава, О. Е. Три голодомори в Україні [Текст] : 10-11 клас / О. Е. Картава // Історія та правознавство. - 2007. - № 6. - С. 12-16
Антоненко, Петро. Чи буде суд? Третій голодомор / Петро Антоненко // Слово Просвіти. - № 31 (серпень). - С. 4
Єгорова, Ірина. Про "невідомий" Голодомор 47-го року / Ірина Єгорова // День. - 2007. - 1 грудня. - С. 4
Швидкий, В. П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні [Текст] / В.П. Швидкий // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 142-165. - Бібліогр. в кінці ст.
Марискевич, Владислав. Відлуння голодомору 1946-1947 рр. на території Острожчини [Текст] / Владислав Марискевич // Українознавство. - 2018. - № 1. - С. 214-222. - Бібліогр. в кінці ст.
Гринь, Микола. "Не дайте вмерти з голоду". До правлінь колгоспів Чернігівщини з таким благанням звертались тисячі людей [Текст] / Микола Гринь // Україна молода. - 2018. - 20 листопада. - С. 9
Журжа, Ірина. Над прірвою смерті. Голод 1946-1947 років у листах до влади [Текст] / Ірина Журжа // Голос України. - 2016. - 3 грудня. - С. 10
Горбуров, Кирило. Чорна таємниця сталінського режиму: "третій радянський голод" в Україні [Текст] / Кирило Горбуров // День. - 2016. - 4-5 березня. - С. 14 : іл.межі смерті [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2016. - 24 червня. - С. 5
Власенко, Світлана. Випробування голодом: злочин влади -трагедія народу. Архівні документи про події 1946-1947 років в Україні [Текст] / Світлана Власенко // Голос України. - 2014. - 26 листопада. - С. 12-13

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 30.05.2019 16.35.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.201671 seconds