Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 43156  
Ілона запитує:
Доброго дня. допоможіть будь ласка із матеріалом до курсової роботи з економічної історії на тему: "Голод 1947 р. в Україні". наперед дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Сергійчук, Володимир Іванович. Як нас морили голодом [] / Володимир Сергійчук ; Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Центр українознавства. - Вид. 3-тє, доп. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2006. - 391,[1] с. - Іменний покажч. с. 362-373 - Геогр. покажч. с. 374-390
Бондарчук, Андрій Іванович. Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро [] / А. І. Бондарчук. - К. : ФОП Мельник М. Ю., 2017. - 608 с. : фото
Горбуров, Кирило Євгенович. Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР [] : монографія / Кирило Горбунов. - Миколаїв : Видавництво ПП Шамрай П. М., 2006. - 278,[1] с. - Бібліогр. в кінці ст.
"Серп і молот - зате голод" : пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині: бібліографічний покажчик / Дніпропетровська обласна універсальна наукова б-ка ; укл. І. Голуб. - Дніпропетровськ : Б. в., 2003. - 41 с. - Покажч.: с. 34-41
Кульчицький, С. Голодомори в радянській Україні: схожість та відмінність [Текст] / С.Кульчицький // Історія в школах України. - 1998. - № 3. - С. 19-22
Зима, В. Ф. Социология бесправия. Реакция сталинской юстиции на голод в СССР 1946-1947 гг. [Текст] / В.Ф.Зима // Социологические исследования. - 1999. - № 2. - С. 87-98
Савинов, А. Неизвестный голод [Текст] / А.Савинов // Знание - сила. - 2000. - № 2. - С. 82-85
Дубинянская, Я. Правда о трех голодоморах [Текст] / Я. Дубинянская // Зеркало недели. - 2002. - № 44. - С. 20
"Три голодомори в Україні в XX столітті: погляд із сьогодення" : Звернення учасників Міжнародної наукової конференції // Персонал. - 2002. - № 11. - С. 6-7
Голодомор як форма репресивної політики керівництва СРСР в Україні [Текст] // Персонал. - 2002. - № 11. - С. 28-29. - Бібліогр.: 7 назв.
Білокінь, Сергій. Голодомор та інші механізми терору [Текст] / Сергій Білокінь // Персонал. - 2002. - № 12. - С. 17-21. - Бібліогр.: 17 назв.
Загоронюк, Л. Голодомор 1946-1947рр. [Текст] / Л. Загоронюк // Військо України. - 2003. - № 3-4. - С. 36-37
Жулинський, Микола. Пам'ять про минуле зобов'язує [Текст] / М. Жулинський // Слово і час. - 2003. - № 6. - С.3-6
Веселова, Олександра. Геноцид українського народу під час голодомору 1946-1947 рр. [Текст] / Олександра Веселова // Історичний журнал. - 2003. - № 6. - С. 11-25. - Бібліогр.: 74 назв.
Неживий О. Голодомори в Україні: геноцид і опір [Текст] / Неживий О. // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 6-9
Неживий О. Першоджерела політики голодоморів: левитсько-фарисейські основи більшовизму і сучасність [Текст] / Неживий О. // Персонал. - 2005. - № 2. - С. 14-20. - Бібліогр.: 4 назви
Рабенчук, О. Г. Соціальні настрої та поведінка населення України в період голоду 1946 - 1947 рр. [Текст] / О.Г. Рабенчук // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - С. 87-101
Чабан, Анатолій. "В западную за хлебом" / Анатолій Чабан // Зеркало недели. - 2006. - № 45. - С. 21
Веселова, О. М. Післявоєнна трагедія: голод 1946-1947рр. в Україні [Текст] / О.М. Веселова // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 98-125
Картава, О. Е. Три голодомори в Україні [Текст] : 10-11 клас / О. Е. Картава // Історія та правознавство. - 2007. - № 6. - С. 12-16
Антоненко, Петро. Чи буде суд? Третій голодомор / Петро Антоненко // Слово Просвіти. - № 31 (серпень). - С. 4
Єгорова, Ірина. Про "невідомий" Голодомор 47-го року / Ірина Єгорова // День. - 2007. - 1 грудня. - С. 4
Швидкий, В. П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні [Текст] / В.П. Швидкий // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 142-165. - Бібліогр. в кінці ст.
Марискевич, Владислав. Відлуння голодомору 1946-1947 рр. на території Острожчини [Текст] / Владислав Марискевич // Українознавство. - 2018. - № 1. - С. 214-222. - Бібліогр. в кінці ст.
Гринь, Микола. "Не дайте вмерти з голоду". До правлінь колгоспів Чернігівщини з таким благанням звертались тисячі людей [Текст] / Микола Гринь // Україна молода. - 2018. - 20 листопада. - С. 9
Журжа, Ірина. Над прірвою смерті. Голод 1946-1947 років у листах до влади [Текст] / Ірина Журжа // Голос України. - 2016. - 3 грудня. - С. 10
Горбуров, Кирило. Чорна таємниця сталінського режиму: "третій радянський голод" в Україні [Текст] / Кирило Горбуров // День. - 2016. - 4-5 березня. - С. 14 : іл.межі смерті [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2016. - 24 червня. - С. 5
Власенко, Світлана. Випробування голодом: злочин влади -трагедія народу. Архівні документи про події 1946-1947 років в Україні [Текст] / Світлана Власенко // Голос України. - 2014. - 26 листопада. - С. 12-13

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 30.05.2019 16.35.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Бровари :: Запитання: 43151  
Олексій запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою: сучасні теорії мотивації
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Богоявленська Ю. В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — Київ : Кондор, 2005. — 330 с.
Виханский О. С. Менеджмент : ученик / О. С Виханский, А. И. Наумов. – 3-е изд. – М. : Экономист, 2003 – 528 с.
Карлова О. А. Основи менеджменту / О. А. Карлова. — Харків : ХНМАГ, 2008. — 498 с.
Колот А. М. Мотивація персоналу / А. М. Колот. — Вид. 2-ге, без змін. — Київ : КНЕУ, 2006. – 340 с.
Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.
Макклелланд Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд Д. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. – (Мастера психологии).
Стадник В. В. Менеджмент : посібник / В. В.Стадник, М. А. Йохна. — Київ : Академвидав, 2007. — 421 с.
Херцберг Ф. Мотивация к работе / Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидерман. – Москва : Вершина, 2007. – 240 с
Ходаківський Є. І. Психологія управління : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ : Центр учб. літ., 2011. - 664 с.
Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма к японизации. / Д. Шелдрейк – Спб. : Питер, 2001, – 352с.
Єршова Л. М. Застосування теорій мотивації в процесі проектування системи консультування молоді з розвитку професійної кар’єри [Електронний ресурс] / Л. М. Єршова // Теорія і методика професійної освіти. — 2016. — № 11. — С. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706203/1/TiMPO_2016_11.pdf.
Прищак М. Д. Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту [Електронний ресурс] // Прищак М. Д. Психологія управління в організації / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. — Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/1lesko_psiholog_upravlin_organizaciyi/332.html.
Сучасні теорії мотивації [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [вебсайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://stud.com.ua/39758/menedzhment/suchasni_teoriyi_motivatsiyi. — Назва з екрану.
Тарасенко Д. Л. Теорії мотивації в контексті адаптації до сучасних ринкових умов [Електронний ресурс] / Д. Л. Тарасенко // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. — 2014. — № 3. — Режим доступу: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2014/3/44.pdf.
Основні сучасні теорії мотивації
Біліченко О. С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності [Електронний ресурс] / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2012. — Вип. 4. Т. 1. — С. 119-126. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vanp_2012_4(1)__18.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.05.2019 10.29.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 43133  
Валерій запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка джерела на тему: "Принцип стислості інтегрованої звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Інтегрована звітність. Аналітичний огляд - http://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Integral_Reporting__UA_.pdf
2. Безверхий К. В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства - https://kneu.edu.ua/get_file/4202/Методичні засади формування інтегрованої звітності.pdf
3. Кравченко О. В., Овчарова Н. В. Теоретичні та методичні засади формування інтегрованої звітності в Україні - http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/62.pdf
4. Романенко О. А., Комірна О. В. Аналіз інтегрованої звітності у забезпеченні сталого розвитку суспільства - http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf
5. Костирко Р. О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності - http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25261/1/26-181-187.pdf
6. Тивончук О. І. Інтегрована звітність: керівні принципи підготовки та презентації інформації - http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44048/2/2018_Tyvonchuk_O_I-Intehrovana_zvitnist_98-100.pdf
7. Вакун О. В. Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку - http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/49248/46159
8. Принципи, методи і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності - http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/7585/БО в упр п-вом/Тема 3.pdf
9. Єршова Н. Ю. Розвиток методологічних основ формування інтегрованої звітності - http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23707/1/2016_Yershova_Rozvytok_metodolohichnykh.pdf
10. Харченко І. М., Овчарова Н. В. Соціальна звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту - http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/77.pdf
11. Будько О. В. Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства - http://oaji.net/articles/2017/728-1511524477.pdf
12. Ляхович Г. І., Заяць М. Я. Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження - http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/2/39.pdf
13. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: Монографія - http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Docs/Problemi_ta_perspektivi_rozvitku_bukhgalterskoji_zvitnosti_.pdf
14. Голов С. Ф, Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування - http://mrkt.mim.kiev.ua/ftp/t_articles/G_VNULP_862_2017.pdf
15. Дземішкевич І. О. Інтегрована звітність як еволюція поняття «звітність» - http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/download/35178/31589

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.05.2019 13.03.54 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43098  
Надія запитує:
Доброго дня! Допоможіть у літературі за темою "Управління інвестиційної діяльністю страхових компаній". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Базилевич В. Д. Страхування : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2008. – 1019 с.
Бігдаш В. Д. Страхування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Бігдаш. – Київ : МАУП, 2006. – 448 с.
Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 415 с.
Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: навч. посіб. / О. О. Гаманкова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 323 с.
Золотарьова О. В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О. В. Золотарьова // Економіка і суспільство. - 2017. № 11. - С. 413-420.
Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : монографія / М. С. Кларків. - Львів : Економічна думка, Карт-бланш, 2002. - 545 с.
Козоріз Г. Г. Методичні підходи до аналізу фінансової стійкості і платоспроможності страхових компаній / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 76-82.
Кравченко В. Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії / В. Кравченко // Вісник Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. - 2013. - № 1 (21). - С. 85-89.
Білоус Н. І. Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній [Електронний ресурс] : автореф. дис. … наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Білоус. - Рівне, 2015. – 206 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3451/1/DIS Білоус зах.pdf.
Залєтов О. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] / О. Залєтов // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 25-31. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Кнейслер О. Пріоритетні напрямки підвищення якості надання перестрахувальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Кнейслер // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015 р. – Тернопіль : АСТОН, 2015. – С. 114-116. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14173.
Кулина Г. М. Теоретико-методичні засади оцінювання платоспроможності страхових компаній [Електронний ресурс] / Г. М. Кулина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 885–889. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13899/1/180.pdf.
Пащенко К. П. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Електронний ресурс] / К. П. Пащенко // Антикризове управління економікою та фінансами : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Київ. ін-т банк. справи, 31 травня 2017 р. — 2017. — С. 96-98. — Режим доступу: http://www.kibs.kiev.ua/images/phocagallery/ ii-2 31.05.2017.pdf#page=96.
Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_ 2017.pdf.
Пікус Р. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення [Електронний ресурс] / Р. Пікус, Балицька М. // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 6-9. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Прокоф'єва О. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії [Електронний ресурс] / О. Прокоф'єва // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 25-31. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Г. М. Пурій // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609.
Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : матер. V Міжнар.наук.-практичн. семінар, 18¬19 травня 2017 р., м. Львів / за ред. О. А. Сич. – Львів : ЛНУ, 2017. –194с. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/ NEW_Збірник-тез-2017_2.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.05.2019 14.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 43087  
Валентина запитує:
Доброго дня! Допоможіть у літературі за темою "Регуляторне середовище світової банківської системи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Перегляньте наступні джерела:
Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — 3-тє вид., доповн. і переробл. — Київ : КНЕУ, 2012. — 338 с.
Раєвський К. Є. Банківський нагляд: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц / К. Є. Раєвський, Л. В. Конопатська, В. М.Домрачев. — Київ : КНЕУ, 2003. - 174 с.
Чернюк Д. С. Сучасні тенденції розвитку світового банківського ринку / Д. С. Чернюк // Економ. часопис-XXI. - 2013. - № 5-6(2). - С. 6-9.
Базельський комітет банківського нагляду, Третя базельська угода (Third
Basel Accord) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.bis.org.
Брегеда А. О. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем [Електронний ресурс] / А. О. Брегеда, С. М. Савлук // Фінанси України. 2010. - № 4. — С. 27-34. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fu_2010_4_4.pdf.
Кудас І. Б. Створення та розвиток міжнародної банківської системи [Електронний ресурс] / І. Б. Кудас // Теорія і практика правознавства. – 2014. - Вип. 1(5). - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-razvitie-mezhdunarodnoy-bankovskoy-sistemy.pdf.
Мініч В. Г. Європейський та світовий досвід державної політики щодо підвищення інвестиційної активності [Електронний ресурс] / В. Г. Мініч // Вісник Академії митної служби України. Сер. Держ. управління. — 2011. — № 1. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_19.
Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи [Електронний ресурс] / О. Мозговий, О. Павлюк // Міжнар. екон. політика. - 2017. - № 1. - С. 28-45.
Основні принципи ефективного банківського нагляду (Основні Базельські принципи) [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45251.
Сус Л. В. Сучасні тенденції розвитку світової банківської справи [Електронний ресурс] / Л. В. Сус // Ефективна економіка. 2018.- № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/41.pdf.
Циганов С. А. Сучасні тенденції структурних трансформацій світового фінансового ринку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С. А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2014. — Вип. 118, ч. І. — С. 124-133. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apmv_2014_118(1)__14.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.05.2019 15.49.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.896193 seconds