Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: ТЕТЯНА із міста: КИЇВ :: Запитання: 40865  
ТЕТЯНА запитує:
ДОБРОГО ДНЯ! БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ В НАПИСАННІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: "Теоретичні та методичні засади оцінювання банка-контрагента та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення" ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!
Наша відповідь:
Добридень, Тетяно! Для вас підібрані такі джерела інформації:
Андрушків, Т. Прoблеми oцінки кредитoспрoмoжнoсті пoзичальників банками в періoд рoзвитку екoнoмічнoї кризи [Текст] / Т. Андрушків, Н. Андрушків // Наука мoлoда. – 2008. – № 10. – С. 91-95.
Бондаренко Ю.В. Порівняльний аналіз підходів щодо оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи / Ю.В. Бондаренко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія: Економічні науки. – 2012. - № 1. – С. 18-25.
Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку / В.В.Бордюг // Вісник університету банківської справи
національного банку України. – 2008. - № 3. – С. 112-115.
Бочарніков, В. Оцінка фінансового стану банків-контрагентів за умови неповних даних [Текст] / В.Бочарніков, І.Волошин, О.Циганок // Вісник Національного Банку України. - 2000. - № 11. - С. 18-19
Бугель, Ю. Oснoвні шляхи вдoскoналення сучасних метoдів oцінки кредитoспрoмoжнoсті пoзичальника [Текст] / Ю. Бугель // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 54-60.
Грищенко, Андрій.Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / Андрій Грищенко, Антон Пікус, Аліна Ігнатюк // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 104-113 : граф. - Бібліогр. в кінці ст.
Гідулян А. Актуальні питання поліпшення методики оцінки редитоспроможності позичальників банкамиУкраїни / А. Гудулян // Вісник НБУ. – 2012. – С. 50–53.
Дараган В. П. Аналіз кредитоспроможності банків-контрагентів – цільова функція управління на ринку міжбанківського кредитування [Електронний ресурс] / В. П. Дараган // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_2_4
Довгань Ж.М. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи // Вісник НБУ. – 2010. - № 8. – С. 51-55.
Еркес О. Є. Критерії визначення проблемного банку / О. Є. Еркес // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Випуск31. - СУМИ: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. - С. 71-79.
Кузнєцова, Ірина Сергіївна. Венчурні інвестиції: сутність, форми, контрагенти / І. С. Кузнєцова // Науково-технічна інформація. - 2007. - N 1. - С. 40-43. - Бібліогр. в кінці ст.
Любіч О. О. Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку [Електронний ресурс] / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, В. О. Ткачук // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. - 2014. - Вип. 19. - С. 221-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2014_19_15
Нікітін А. В. Підходи до регулювання руху грошових потоків контрагентів банку [Електронний ресурс] / А. В. Нікітін // Бізнес Інформ. - 2012. - № 10. - С. 204-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_49
Пасічник І., Вовк В. Розробка аналітичного інструментарію оцінки
ефективності кредитної політики банку // Вісник НБУ. – 2008. - № 1. – С. 36-39.
Пастернак, Андрій. Аналіз банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування [Текст] / А. Пастернак // Ринок цінних паперів України : Науковий, виробничо-практичний журнал. - 2012. - № 5/6. - С. 11-16 : рис.
Пастернак А. Л. Методика аналізу кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування : автореф. дис... канд. екон. наук / А. Л. Пастернак; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К., 2007. - 19 c.
Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : Постанова Правління Національного Банку України від 25.12.2013 № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.
Семко В. М. Проблеми оцінки фінансового стану банків-контрагентів в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. М. Семко // Вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 2. - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUABS_2013_2_18
Сирчин О. Л. Про встановлення лімітів банкам-контрагентам при проведенні кредитних операцій на міжбанківському ринку України [Електронний ресурс] / О. Л. Сирчин // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 181-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_3(2)__30
Терещенко О. Нові підходи до оцінки кредиспроможності позичальників – юридичних осіб / О. Терещенко // Вісник НБУ. – 2012. – С. 26–30.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" / Національний банк; Вказівки від 15.03.2004 № 104
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
Скочеляс Ігор Михайловичю СУЧАСНІ ФОРМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ : Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1905/1/Skochelyas I.M., BSzm-51.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.06.2017 12.02.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вика із міста: Одеса :: Запитання: 40860  
Вика запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, знайти акуальний матеріал в електроному вигдяді на тему: "Оцінка використання інтернет-банкінгу в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко!
Для Вас такі посилання:
http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13oviriv.pdf
ОГІЄНКО В. І., БОЯРКО І.М. РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКІВ
https://goo.gl/WgSYro
Карчева, І. Я. Підходи до оцінки ефективності систем дистанційного банківського обслуговування [Текст] / Ірина Яківна Карчева // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 1. – С. 259-267
http://libfor.com/index.php?newsid=2274
Хайнас О.Ю. Оцінка ринку Інтернет-банкінгу в Україні (станом на 2014 рік)
https://goo.gl/f5pGTS
Кузнєцова Л. В. ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ
Успіхів!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.06.2017 21.47.26 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Одесса :: Запитання: 40859  
Юлия запитує:
Світовий досвід використання дистанційного банківського обслуговування
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Адамик, Богдан Петрович. Інформаційні технології у банківській сфері : навчальний посібник / Богдан Адамик, Ігор Литвин, Василь Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 349,[3] с. - Бібліогр. в кінці розд.
- Вахнюк С. В. Вплив ефекту операційного важеля на вартість електронних бізнес-рішень сучасного банку // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 3. - С. 66 - 74. - Бібліогр.: 10 назв.
- Генкин, Артем. Электронные платежи: будущее наступает сегодня / Артем Генкин, Екатерина Суворова ; ред. Полина Суворова. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 283 с
- Мрочко С. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 131-135
- Одегова, Людмила. Международный опыт регулирования создания и деятельности Интернет-банков // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. - С. 96-100. - Бібліогр. 9 назв.
- Рудько-Силиванов В. Интернет-банкинг: состояние, проблемы и перспективы // Деньги и кредит. - 2001. - № 8. - С. 20-25
- Худолій, Юлія Сергіївна. Актуальні напрями інноваційного розвитку банківської діяльності: міжнародна практика та перспективи для України // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 32-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Циганова, Надія. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 30-35. - Бібліогр. с. 35 (8 назв).
- Шалига, Тетяна. Підходи до проектування інфраструктури банківського дистанційного обслуговування // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 60-63. - Бібліогр. с. 63 (14 назв).
- Шалига, Тетяна. Індикативні засоби управління операційною ефективністю системи дистанційного банківського обслуговування // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 11. - С. 54-58. - Бібліогр. с. 58 (9 назв).
- Шалига, Тетяна. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа. - 2011. - № 5. - С. 75-85. - Бібліогр.:8 назв.
- http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2802/1/Баранюк М.В..pdf
- http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/34.pdf
- http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/1373/1/опис монографія (1).pdf
- http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2853/1/Сучасний ринок дистанційних банківських послуг в Україні.pdf
- http://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvy-rozvytku-novitnih-posluh-komertsijnyh-bankiv-ukrajiny/
- https://studme.com.ua/135904218853/informatika/elektronnye_bankovskie_uslugi.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.06.2017 20.44.25 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 40858  
Ольга запитує:
Доброго дня !Допоможіть підшукати інформацію на тему: "ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУЗИ"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://bibliofond.ru/view.aspx?id=704111
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка/E_apk_2014_3_10.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/12867.html
https://www.dekalb.ua/novini-ta-podii/ekonomicna-efektivnist-virosuvanna-kukurudzi-na-zerno
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomichna-efektivnist-viroschuvannya-kukurudzi-na-zerno
http://www.uaeconomic.com/ulen-1275.html
http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Agricole/19693.doc.htm
http://intkonf.org/kand-tehn-nauk-ov-bondarenko-oi-rakul-or-polishkevich-pidvischennya-ekonomichnoyi-efektivnosti-virobnitstva-kukurudzi-na-zerno/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir6Mm_rczUAhUFLZoKHSaNAUk4FBAWCDUwAw&url=http://www.ksau.kherson.ua/files/vr/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D0%B6%20%D0%9E.%D0%90..doc&usg=AFQjCNF4pQlVfGy5QwPEsw1h1tfeMpTLVg
– Іващук П. В. Біоенергетична оцінка та економічна ефективність вирощування кукурудзи на зрено ФАО 220 в умовах Західного Лісостепу України / П. В. Іващук // Цукрові буряки. - 2007. - № 2(56). - С. 18-20.
– Якунін О. П. Економічна і біоенергетична ефективність вирощуванння гібридів кукурудзи в у мовах північної підзони Степу україни / О. П. Якунін // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Екологія, рослинництво, землеробство... - 2010. - № 1. - С. 7-10.
– Маслак О. Збільшуємо виробництво кукурудзи / О. Маслак // AGROEXPERT. - 2012. - № 4. - С. 18-20.
– Ляшенко, Н. О.Економічна ефективність застосування різних систем добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в степовій зоні України / Н. О. Ляшенко // Агросвіт. — 2015. – № 21. – С. 67-71.
– Коваленко Г.О. Удосконалення технології вирощування кукурудзи на зерно в південно-західному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.00.09 / Г.О.Коваленко ; Національний аграрний ун-т. - Київ, 1997. - 24 с.
– Шевченко В.А. Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.А.Шевченко ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. - Харків, 2005. - 18 с.
– Янчук А.В. Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цукрової у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / А.В.Янчук ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2009. - 19 с.
– Михайлов А.П. Економічна та енергетична оцінка ефективності технологій вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / А.П.Михайлов ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - Київ, 1998. - 18 с.
– Семеняка І.М. Біологічні особливості та ефективність вирощування цукрової кукурудзи на зрошуваних землях Присивашшя : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.00.09 / І.М.Семеняка ; УААН, Ін-т зерн. госп-ва. - Дніпропетровськ, 1996. - 17 с.
– Яромій Р.М. Удосконалення елементів енергозберігаючої технології вирощування кукурудзи в північно- західній частині Степу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Р.М.Яромій ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Дніпропетровськ, 1999. - 17 с.
– Маслійов С.В. Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / С.В.Маслійов ; УААН, Ін-т зерн. госп-ва. - Дніпропетровськ, 1999. - 18 с.
– Особливості сучасних світових технологій вирощування кукурудзи / Кліщенко С. В., Зозуля О. Л., Єрмакова Л. М., Івановська Р. Т. ; Нац. аграр. ун-т. - Київ : [б. в.], 2006. - 119 с. : табл., рис.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.06.2017 14.26.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Одеса :: Запитання: 40854  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати актуальну інформацію в електронному вигляді на тему:"світовий досвід використання дистанційного банківського обслуговування"
Наша відповідь:

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.06.2017 09.07.06 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.617976 seconds