Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 40993  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласки підібрати список літератури до таких тем: 1)."Електронні каталоги: функції, організація, ефективність використання"; 2). "Маркетингова діяльність бібліотек"; 3). "Проектна діяльність як механізм розвитку бібліотечно-інформаційного виробництва". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
У зв’язку з тим, що Ваш запит вміщує декілька питань, а за умовами "Віртуальної бібліографічної довідки" ми відповідаємо лише на одне, наша відповідь містить не повну інформацію. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40625, 40388, 40282, 40284, 39355, 39995, 39877, 38421, 35920, 33426.
На жаль, електронний каталог Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського зараз не працює, але у каталозі можна знайти потрібну інформацію. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
Зробіть, будь ласка, повторний запит питань (один запит - одне запитання), на які не знайдете відповіді у цих джерелах. Будемо раді відповісти.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.09.2017 14.03.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 40985  
Марія запитує:
Доброго дня! Можете відібрати літературу для реферату на тему "Бібліотечна соціологія"..Щиро дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.libr.dp.ua/Biblio/soc.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка (2)/bp_2010_3_6.pdf
http://subject.com.ua/sociology/picha/45.html
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=203
http://profy.nplu.org/!site/files/500-less-1.doc
http://www.ounb.km.ua/biblio/soc_soc_bib.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21326/1/17-176-182.pdf
http://babylibrarivolodymyrec.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17:article-19&catid=10&Itemid=38
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка (2)/25715-45317-1-PB.pdf
– Організація соціологічних досліджень у бібліотеках : метод. поради / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. І. Студенкова, Ю. А. Зборовський. – Київ, 1995. – 44 с.
– Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Укр. бібл. асоц. ; уклад. Я. О. Хіміч. – Київ, 2004. – 34 с.
– Соціологічні дослідження в бібліотеках: (методика організації та проведення) / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. І. Є. Луньова. – Дніпропетровськ, 2002. – 97 с.
– Александрова О. К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читача в бібліотеках України / О. К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках. : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 5–10.
– Богуш Т. І. Деякі аспекти розвитку соціології читання в Україні / Т. І. Богуш, В. І. Студенкова // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. – Київ, 1993. – С. 41–48.
– Гич Г. Витоки, сучасний стан та перспективи бібліотечної соціології / Г. Гич // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 11. – С. 29–32.
– Гич Г. М. Бібліотечна соціологія як науковий напрям / Г. М. Гич // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. Сер. Педагогіка. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 27–33.
– Жирнова Л. О. Професійне навчання бібліотечних соціологів – важлива умова в організації науково-дослідної роботи / Л. О. Жирнова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 3. – С. 14–20.
– Корнієнко А. П. Наукові дослідження Державної бібліотеки України з питань соціології читання / А. П. Корнієнко // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 1. – С. 6–10.
– Ловка О. В. Використання психологічних методів в біблі-отечних дослідженнях / О. В. Ловка // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 43–45.
– Савіна З. І. Проблематика соціологічних досліджень обласних універсальних наукових бібліотек на початку 1990-х років / З. І. Савіна // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 5. – С. 4–6.
– Хусаинова Э. С. Социология и время : социологические исследования / Э.С. Хусаинова // Библиотека. - 2004. - № 3. - С. 10-12.
– Лупіцька В. Соціологічні дослідження у структурі консалтингової діяльності дитячої бібліотеки / В. Лупіцька // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 1. - С. 23-25.
– Ульева Л. Знать, чтобы действовать : социологические исследования как инструмент для выявления перспективных направлений развития библиотеки / Л. Ульева // Библиотека. - 2008. - № 9. - С. 51-56.
– Петренко О. Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підгрунтя підготовки державної цільової програми підтримки та розвитку читання / О. Петренко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 19-22.
– Соломка Ю. Соціологічна діяльність в дитячій бібліотеці / Ю. Соломка // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 7-8
– Вахнован В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні / В. Вахнован // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 9. - С. 40 - 42.
– Матлина С. Библиотечная социология: обсуждаем проблемное поле. Круглый стол в РГБ / Слава Матлина // Библиотечное дело. - 2015. - № 13. - С. 34-36
– Богуш Т. І. Удосконалення практичної діяльності - основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології / Т. І. Богуш // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 16-19.
– Кузьмина Е.Н. Маркетинговые исследования: организация и методика : [исследования в библиотечной деятельности] / Е. Н. Кузьмина // Соврем. б-ка. - 2014. - № 6. - С. 70-77 .

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.09.2017 11.31.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 40974  
Анна запитує:
Доброго дня. Порадьте, будь ласка, літературу та інтернет-джерела про інформаційну культуру дітей шкільного віку. Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути розділ "Інформаційна культура користувачів" на сайті Національної бібліотеки України для дітей. Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6619.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.09.2017 01.04.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна Володимирівна із міста: Київ :: Запитання: 40960  
Ганна Володимирівна запитує:
Доброго дня. Прошу Вашої допомоги у пошуку літератури для написання магістерської роботи на тему: "Роль бібліотекаря у популяризації читання". Дякую заздалегідь
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно Володимирівно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – Одарченко С. Є. Популяризуємо читання в школі / С. Є. Одарченко // Шкіл. б-ка. - 2014. - № 5. - С. 35-36.
– Бейліс Л. Криза лінійного читання: що робити бібліотекам? / Л. Бейліс // Бібл. планета : щокв. наук.-вироб. журн. - 2014. - № 2. - С. 16-20.
– Крижановська О. Стимулювання дитячого читання: програми і проекти : (стендова презентація) / О. Крижановська, Н. Крижановська // Світ дит. б-к. - 2009. - № 4. - С. 20-22.
– Мамедова Ю. П. Популяризація книги та читання в шкільній бібліотеці / Ю. П. Мамедова // Шкільний бібліотекар (Осн.). - 2016. - N 12. - С. 6-8.
– Булах Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика / Т. Булах, // Вісн. Кн. палати. - 2016. - № 2. - С. 46-48.
– Петренко О. Популяризація дитячої книги та читання - одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісн. Кн. Палати. - 2010. - № 11. - С. 44-48.
– Чулкова К. Продвижение чтения средствами визуальной культуры / К. Чулкова // Современная библиотека. - 2014. - № 3. - С. 22-23.
– Стовба О. Робота з молоддю - шлях до подолання кризи читання / О. Стовба // Бібліотечна планета. - 2015. - № 1. - С. 14-15.
– Богданова О. Цифрові технології і читання / О. Богданова // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2. - С. 16-18.
– Лугова Л. Дитяча книга і дитяче читання як ідея співпраці дітей і дорослих : з досвіду роботи Львівської ОДБ / Л. Лугова // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 3. - С. 14-16.
– Большакова С. Воспитай книгочея сам : приобщение к чтению / С. Большакова // Библиотека. - 2007. - № 3. - С. 41-43.
– Дегтева Л. Как воспитать талантливого читателя / Л. Дегтева // Библиополе. - 2007. - № 6. - С. 39-41.
– Козицкая И. Библиотека и читатель: формирование интереса к чтению / И. Козицкая // Шкільна бібліотека плюс. - 2004. - № 23. - С. 2-6.
– Куріпта В. Виховання у дітей інтересу до читання / В. Куріпта // Початкова освіта. - 2005. - № 2. - С. 9-11.
– Довженко Т. Як допомогти дитині навчитися читати / Т. Довженко // Початкова школа. - 2006. - № 7. - С. 13-16.
– Корешкова Л. Успешные технологии приобщения к чтению / Л. Корешкова // Библиотека. - 2008. - № 4. - С. 49-53.
– Чорномазова В. О. Діяльність бібліотеки на підтримку читання. Популяризація читання. Виховання читанням / В.О. Чорномазова // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 11. - С. 47-49.
– Іванова Я. Як викликати ітерес до читання у сучасних дітей: проблеми дитячого читання та шляхи їх розв"язання / Я. Іванова // Шкільна бібліотека плюс. - 2009. - № 8. - С. 20-21.
– Петренко О. Популяризація дитячої книги та читання - одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 11. - С. 44-48.
– Кислова О. Як граючись зробити дитину читачем / О. Кислова // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 3. - С. 33-37.
https://www.slideshare.net/Oks123/ss-35382360
http://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-chitachiv-suchasni-pidhodi-i-mozhlivosti.htm
http://nsirogozy-zosh.edukit.kherson.ua/biblioteka/bibliotekar-bibliotekaryu_dosvid_kucoi_t_i/formi_ta_zasobi_rozvitku_chitacjkih_interesiv_u_ditej_shkiljnogo_viku/
http://4uth.gov.ua/bibliography/involvement_in_reading.pdf
http://sasl.at.ua/news/2009-08-20-34
http://unalib.ks.ua/files/unalib/File/professionals/metod_porad.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39052/

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.09.2017 15.58.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Полтава :: Запитання: 40946  
Віктор запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка інформацію для написання дипломної роботи на тему "інформаційно-аналітична діяльність бібліотек".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе.

Пропонуємо звернутися до наступних джерел:

Ільганаєва В. О. Місія бібліотеки в комунікаційному просторі сучасності / В. О. Ільганаєва // Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 22—23 апр. 2010 г. — Днепропетровск, 2010. — С. 10—14.

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 34 с.

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 502 арк. - Бібліогр.: арк. 446-502.

Кобєлєв О. М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 88-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_36_10.pdf.

Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан / Т. Колесникова // Вісн. Кн. палати. - 2010. - № 2. - С. 25-28.

Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії [Електронний ресурс] / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 11. - С. 21-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_11_6.pdf.

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 151-176.

Пальчук В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпеченні владних структур України (90-ті роки XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / В. Е. Пальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2011. - 19 с.


Постельжук О. М. Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. М. Постельжук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 16 с.

Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2014. - 207 с.

Додатково див.: Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 24632, 27527, 28892, 32893, 36319. На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.09.2017 11.30.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.70362 seconds