Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Наталя із міста: Львів :: Запитання: 40442  
Наталя запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літератру до теми магістерської роботи: "Бібліофільська концепція Василя Сімовича"
Наша відповідь:
Добрий день, Наталю! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Білоус М. Василь Сімович (1880-1944): Життєписно-бібліографічний нарис/ М.Білоус, З.Терлак. – Львів, 1995. – 178 с.

Бубній П. Мовознавець В. Сімович: Штрихи до біографії / П.Бубній // Тернопілля'95 : Регіон. зб. – Тернопіль, 1995. - С. 625-627.

Бубній П. Дійсний член НТШ Василь Сімович / П.Бубній, М.Ониськів // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. № 4. – Вип. 2. – Ч. 1. - С. 42.

Василь Сімович (1880-1944) – педагог, мовознавець, редактор, видавець, організатор науки // Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. / уклад.: О. Бенч, В. Троян. – К., 2003. – С. 175-176.

Василь Сімович (1880-1944) // Історично-мемуарний збірник Чортківської округи. – Нью-Йорк; Торонто, 1974. – С. 45.

Гординський, С. Василь Сімович, людина і геній [Текст] / С. Гординський // На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський. - Л. : Світ, 2004. - С. 147-152.

Долинюк О. Тарас Шевченко в інтерпретації Василя Сімовича / О.Долинюк // Дзвін. – 2000. – № 3. – С. 148-151.

Ігнатенко, Наталія В. Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному та духовному розвитку підростаючого покоління [Текст] / Наталія Ігнатенко // Школа першого ступеня : теорія і практика : зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / редкол.: В. П. Коцур та ін. - Т. : Астон , 2005. - Вип.15-16. - С. 162-169.

Когут Т. Василь Сімович: учений, громадський діяч, педагог / Т.Когут // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 77-78.

Когут, Т. Василь Сімович: учений, громадський діяч, педагог [Текст] / Т. Когут // Вісник Надзбруччя. - 2010. - 12 берез. - С. 2 : фото. - (Наші славні земляки)

Когут, Т. М. Василь Сімович про історічний розвиток освіти в Україні [Текст] / Т. М.

Когут // Наукові студії : наук. журнал / гол. ред. В.Ф.Мартинюк ; Терноп. комерційний ін-т. - Т., 2010. - Вип. 7. - С. 18-24.

Ковалів П. Василь Сімович. – Вінніпег : Накл. т-ва «Просвіта» у Форт Вільямі, 1953. – 43 с.

Кубрій В. Мої друзі : (Про укр. мовознавця, пед. діяча Василя Сімовича) / В.Кубрій // Сучасність. – 1984. – Ч. 3. – С. 119 - 120.

Сімович Василь (1880-1944) // Нарис історії «Просвіти». – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 164.

Ткачук, М. Цикл праць про Шевченка крізь оптику цілісного аналізу Василя Сімовича [Текст] / М. Ткачук // Наукові записки. Серія : літературознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. - Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - Вип. 40. - С. 94-108

Черемшинський, О. Наші славні земляки - Василь Сімович і Володимир Гнатюк [Текст] : [дружба двох вчених-краян] / О. Черемшинський // Свобода. - 2010. - 12 берез. - С. 12. - (Рядок з біографії краю)

Ковалів В. Василь Сімович
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/736/file.pdf

Когут Т. Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880-1944)
- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ktmdvs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

Пенішкевич О.Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХVІІІ - початок ХХ століття
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/270/1/Розвиток українського шкільництва на Буковині.doc

Cімович Василь Іванович (1880—1944) — мовознавець, громадський і культурний діяч.
http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/7290a3678d0a7ecc/

ТАРНОВЕЦЬКА Л.О.МОВОЗНАВЧА СПАДЩИНА В. СІМОВИЧА І СУЧАСНІСТЬ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine41-13.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.03.2017 14.02.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галя Риб. із міста: Львів :: Запитання: 40438  
Галя Риб. запитує:
Добрий день, мені необхідно знайти в фаховій періодиці статті за темою термінологія в галузі соціальних комунікацій- це і в бібліотекознавстві, книгознавці і суміжних бібліотечних напрямках, але це мають бути саме статті з періодики, книги не підходять...Дякую за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Галю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 38130, 38403.
2. Бондаренко В. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 351-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_32.
3. Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 256-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_23.
4. Василенко О. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об'єкт статистичного дослідження / О. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 61-86.
5. Вербич С. Путівник у видавничій термінології [Електронний ресурс] / С. Вербич. // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_1_8.
6. Воскобойнікова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 3-9.
7. Геращенко М. До питання про новітню бібліографічну терміносистему (на правах дискусії) [Електронний ресурс] / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_5_7.
8. Горбань Ю. І. Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України [Електронний ресурс] / Ю. І. Горбань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 4. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_7.
9. Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери [Електронний ресурс] / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_8_5.
10. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне [Електронний ресурс] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 11-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_2.
11. Кузнєцов О. Дослідження динаміки змін термінів у бібліотечній справі [Електронний ресурс] / О. Кузнєцов // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 4. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_4_10.
12. Медведь М. М. Взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології з термінологіями інших галузей науки та техніки [Електронний ресурс] / М. М. Медведь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 162-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_63.
13. Медведь М. Динамічні процеси у видавничо-поліграфічній термінології кінця XX - початку XXI ст.[Електронний ресурс] / М. Медведь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_16.
14. Медведь М. М. Неологічний вплив комп’ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) [Електронний ресурс] / М. М. Медведь // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 5. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_5_9.
15. Остапчук Ю. Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" / Ю. Остапчук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 33-37.
16. Прилуцька Н. С. Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека" [Електронний ресурс] / Н. С. Прилуцька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2014. - Вип. 3. - С. 131-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_26.
17. Соколов В. Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги [Електронний ресурс] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_8.
18. Солоіденко Г. Видові та термінологічні особливості періодичних видань [Електронний ресурс] / Г. Солоіденко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_10.
19. Солоіденко Г. Термінологічна діяльність у контексті бібліотекознавчих досліджень другої половини ХХ століття / Г. Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. - С. 669-679.
20. Стрішенець Н. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології [Електронний ресурс] / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_2_4.
21. Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект [Електронний ресурс] / В. Струнгар // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_7.
22. Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі [Електронний ресурс] / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 219-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_20.
23. Шатрова М. Теорія книгознавства на початку XXI століття / М. Шатрова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 3-5.
24. Ярощук В. Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек / В. Ярощук // Біблыотечна планета. - 2014. - № 1. - С. 26-28.
25. Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / О. Яценко // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5. - С. 24-29.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.03.2017 20.04.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Рівне :: Запитання: 40432  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати нові публікації (з посиланнями)на тему "Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу". Дуже дякую за допомогу!
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.03.2017 19.25.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 40431  
Юлія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, скільки на сьогодні зареєстровано на території України інституційних репозитаріїв та які саме. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 39991, 40225.
Українські інституційні депозитарії. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українські_інституційні_репозитарії.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.03.2017 18.23.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 40425  
Марія запитує:
Організація роботи Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки на сучасному етапі. Це має бути підпункт до дипломної роботи. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Вітенко В. Книжкова скарбниця Терн опілля [Електронний ресурс] : [ТОУНБ] // Бібліотечна планета. — 2004. — № 4. — С. 22-23. — (Бібліотеки-ювіляри). – Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2011/10/pubdir06.pdf.
2. Вітенко В. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: віхи історії, розвиток та сьогодення / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. - 2010. - N 3. - С. 31-36.
3. Вітенко, В. І. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [Електронний ресурс] / В. І. Вітенко // Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. — Електрон. текст. і граф. дані. — [Київ], cop. 2017. — Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, вільний. (дата звернення: 09.02.2017). — Назва з екрана. — Мова укр.
4. Вітенко В. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці — 75 [Електронний ресурс] / В. Вітенко // Бібліотечна планета. — 2014. — № 4. — С. 29 — 31. — (Ювілеї та ювіляри). – Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2011/10/pubdir18.pdf.
5. Вітенко, В. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: віхи історії, розвиток та сьогодення [Електронний ресурс] / В. Вітенко // Бібліотеки області: віхи історії та тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (2 груд. 2009 р., м. Тернопіль). — Т., 2010. — С. 5—18. – Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2011/10/pubdir14.pdf.
6. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939-2009 роки [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажчик / уклад. В. Я. Миськів [та ін.] ; наук. ред. та автор вступ ст. В. І. Вітенко ; ред. Г. Жовтко ; ТОУНБ. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 144 с. – Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/biblioteka_1939_2009.pdf.
7. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 75 років [Електронний ресурс] : фотоальбом / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; ред., упоряд.: О. Г. Ліскова, О. С. Гончарук ; вступ. ст., голов. ред., кер. проекту В. І. Вітенко ; ред.: О. М. Раскіна, Г. Й. Жовтко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 48 с. – Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=tounb_75.pdf&mfn=657&FT_REQUEST=Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека&CODE=48&PAGE=1.
8. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека : веб-сайт. – Режим доступу: http://library.te.ua/.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.03.2017 20.50.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.416754 seconds