Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40150
   


Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 42116  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка підібрати перелік джерел для курсової на тему "Бібліографічне інформування споживачів інформації (диференційоване або недиференційоване) в бібліотеках різних видів". Завчасно вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Редкол.: О. С. Онищенко, А. Г. Бровкін, О. Г. Додонов та ін.; НАН України. Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського, Асоціація бібліотек України. - К. : НБУВ, 1998 - .
Вип. 14 / Ред. І. Єрмілова. - 2005. - 889,[1] с. - Бібліогр. в кінці глав.
- Бровкін, Анатолій Григорович. Універсальна наукова бібліотека в системі інформаційного обслуговування управлінських структур ( на прикладі Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бровкін Анатолій Григорович ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996. - 194 арк.
- Яковенко, Олена Григорівна. Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918-2004 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яковенко Олена Григорівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - 210 арк. - Бібліогр.: арк. 171-209.
- Горшкова, Татьяна. Выявление информационных потребностей читателей как условие оптимизации выполнения справок / Татьяна Горшкова // Библиотековедение. - 2007. - № 4. - С. 50-53
- Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 6. - С. 25-28. - Бібліогр.: 16 назв. - Бібліогр.: 16 назв
Горова, Світлана Валеріївна. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / Світлана Горова ; ред. В. М. Удовик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013. - 205,[3] с. - Бібліогр. с. 195-198.
Ходаков, Виктор Егорович. Системы информационного обслуживания / В. Е. Ходаков. - К. : Техніка, 1992. - 198,[1] с. : ил. ; 17 см. - Библиогр. : с. 195-198.
- Жабко Е. Тенденции развития информационно-библиографического обслуживания на этапе внедрения современных компьютерных технологий. / Е.Жабко // Научные и технические библиотеки. - 1998. - № 3. - С. 11-15
- Іванова, Наталія Георгіївна. Електронне інформування в правовій сфері як бібліотечний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998-2008) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Іванова Наталія Георгіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 16 с.
- Васюк, Оксана Вікторівна. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів [Текст] / О. В. Васюк ; Національний аграрний ун-т. - К. : НАУ, 2004. - 160 с. - Бібліогр.: с. 137-156.
- Лога, Тетяна. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11. - С. 14-18 : табл.; рис. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
- Лисенко , Лариса. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів [Текст] / Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 2. - С. 13-14
- Інформаційно-бібліографічне забезпечення сільськогосподарської науки і виробництва [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю ЦНСГБ УААН, Київ, 18-21 листопада 1996 р. / УААН, Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека ; упоряд. З. П. Кирпаль [та ін.]. - К. : [б.в.], 1996. - 67 с.
- Дворецкая, М. А. Информационные технологии - инструмент удовлетворения запросов / М. А. Дворецкая // Библиография. - 2007. - № 5. - С. 62-64
- Романуха, З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках [Текст] / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 11. - С. 39-43. - Бібліогр. в кінці ст.
- Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - С. 16-19
- Романуха, Зоя. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С. 46-51. - Біблиогр. в кінці ст.. - Біблиогр. в кінці ст.
- Чорна, Ольга Миколаївна. Інформаційно-бібліографічне забезпечення вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні [Текст] : дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Чорна Ольга Миколаївна ; Київський держ. ін-т культури. - К., 1996. - 202 л.
http://metodportal.com/node/32301
https://works.doklad.ru/view/m1JT_ZRAzbU.html
http://voub-bibliograf.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://helpiks.org/8-31270.html
https://zounb.zp.ua/node/3821
http://vinmedlib.org.ua/images/Bib._fahivzju/Modul7.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.06.2018 09.52.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42050  
Марія запитує:
Допоможіть підібрати літературу до теми "Інтернет-центри в публічних бібліотеках"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – https://ru.calameo.com/books/000632945a63c51bd9898
http://lib.ukrsd.com.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=75
http://www.library.pl.ua/programi_ta_proekti/internet/
http://library.ck.ua/files/inet.pdf
– Інтернет-центри в публічних бібліотеках : збірка статей / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. – Київ, 2003. – 100 с.
– Організація діяльності центрів публічного доступу до Інтернет у бібліотеках : збірка матеріалів з досвіду роботи бібліотек України / ДАКККіМ; УБА. Центр безперервної інформ.-бібл. освіти; Упоряд. І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- Київ, 2003.- 72 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 15).
– Костенко Л.Й. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках / Л.Й.Костенко // Бібл. вісн. – 2002. — № 1. — С. 16-18.
– Пашкова В.С. «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)» / В.С.Пашкова // Добра воля. – 2003. - № 5. – С. 19.
– Пашкова В.С. Інтернет для читачів публічних бібліотек : електронні ресурси доступні для всіх / В.С.Пашкова // Вісн. прогр. шк. обмінів. – 2001. - № 9. – С. 26-27.
– Пашкова В.С. Інтернет-центри в публічних бібліотеках : Зб. ст. / В.С.Пашкова ; Держ. акад. керів. Кадрів культури і мистецтв, УБА ; Редкол.: В.С. Пашкова та ін. – Київ, 2003. – 100 с.
– Пашкова В.С. Нова бібліотечна послуга: надання читачам доступу до Інтернету / В.С.Пашкова // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібл.-інформ. середовища : зб. ст. наук.-практ. конф. – Київ, 2001. – С. 64-68.
– Пашкова В.С. Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж : рек. проекту PULMAN про розвиток Інтернету і завдання б-к / В.С.Пашкова // Інтернет-центри в публічних бібліотеках : зб. ст. – Київ, 2003. – С. 26-30.
– Центри публічного доступу до Інтернет в бібліотеках : документи і матеріали / ДАКККіМ ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; УБА. – Київ : ДАКККіМ, 2005. – 140 с.
– Шевченко І.О. Інтернет у публічній бібліотеці як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади / І.О.Шевченко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць / ХДАК.- Вип. 16.- Харків, 2005.- С. 97-103.
– Шевченко І.О. Проблема використання інформаційного ресурсу Інтернет читачами бібліотек для юнацтва / І.О.Шевченко // Молодь і книга на межі двох тисячоліть : матеріали міжнарод. конф. (18-20 жовт. 1999 р.)/ ДБУ для юнацтва, ДАКККіМ. - Київ, 2000. - С. 73-77.
– Лугова Л. Інтернет-центр у бібліотеці для дітей : оприлюднено на семінарі "Доступність електронної інформації: стратегія і тактика організації центрів Інтернету в публічних бібліотеках України" / Л. Лугова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С.38-39
– Філюк С. Інтернет-центри в бібліотеці : рекомендаційний список / С. Філюк // Професійне досьє бібліотекаря. - 2003. - № 5. - С. 27-31.
– Ротар Т. П. Інтернет-центр у юнацькій бібліотеці / Т. П. Ротар // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 33-34.
– Шрайберг Я. Вільний доступ до ресурсів бібліотек освітньої й наукової сфери: новий федеральний проект у російському бібліотечно-інформаційному просторі / Я. Шрайберг // Вища школа : науково-практичне видання. - 2013. - № 4. - С. 74-78.
– Новіцька Н. Навіщо бібліотеці Інтернет? / Н. Новіцька // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 2. - С. 26-27.
– Цяпало Л. Перша Львівська Медіатека як інноваційний бібліотечний простір / Л. Цяпало // Бібліотечна планета. - 2016. - № 1. - С. 21-22.
– Дзюба Н. Інтернет-центр у дитячій бібліотеці / Н. Дзюба // . Бібліотека і книга у контексті часу : Тема року:"Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" : зб. наук. ст. II міжнар. наук.-практ конф., 17-18 квіт. 2008 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України, держ. закл. ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін. ; добір матеріалів О. Зозуля ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна]. - Київ, 2008. - С .53-56.
– Кобзаренко А. С. Обзор деятельности Интернет-центров библиотек Украины для детей [Электронный ресурс] / А. С. Кобзаренко, Н. И. Дзюба // Библиотечно-информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : Тема 2008 года: Библиотеки, информация и образовательные технологии в гражданском обществе : материалы 15-й Юбилейной Междунар. Конф. "Крым 2008", АР Крым, Украина, 7-15 июня, 2008 / Гос. публ. науч.-техн. б-ка, Рос. гос. б-ка (РГБ), Всерос. гос. б-ка иностр. л-ры (ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино, Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Укр. библиот. ассоциация. - Москва : ГПНТБ России, 2008 = Libraries and Information Resouers in the Modern World of Science, Culture, Education and Business.
– Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. Копанєва ; [наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2009. - 198 с. - Бібліогр.: с. 181-197.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.05.2018 15.21.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42022  
Надія запитує:
Реклама бібліотек в Україні
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інформації:
Акция "Рекламный листопад" : методические рекомендации по привлечению потенциальных пользователей в библиотеку / сост. Л. Е. Жигалина // Шкільна бібліотека плюс. - 2012. - № 6 (березень). - С. 8-11.
Булахова, Г. І. Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів: сучасні наукові підходи до визначення [Текст] / Г. І. Булахова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 269-272.
Булахова, Галина Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 192-199. - Бібліогр. в кінці ст.
Булахова, Галина Реклама бібліотек як вид соціальної реклами [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 131-137. - Бібліогр. в кінці ст.
Булахова, Галина Реклама бібліотечних закладів [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 291-296. - Бібліогр. в кінці ст.
Булахова, Галина Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2015. - Вип. 41. - С. 396-405. - Бібліогр.
Булахова, Галина Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. - Київ, 2016. - Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. - С. 331-345. - Бібліогр. 16 назв.
Грет, Максим Реклама бібліотек у блогах [Текст] / Максим Грет // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 52-57. - Бібліогр. в кінці ст.
Гуркаленко, І. В. Реклама книги й бібліотеки - сучасний засіб просування читання [Текст] / І. В. Гуркаленко // Шкільний бібліотекар. - 2017. - № 1. - С. 6-9 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4. - С. 19-20.
Лазоренко, Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 24-29.
Промська, Олександра Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки [Текст] / О. Промська // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 1. - С. 26-28. - Бібліогр.: 5 назв.
Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. Проценко // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 10-12. - Бібліогр.: с. 12.
Ружанська, Т. В. Реклама шкільної бібліотеки : до Всеукраїнського дня бібліотек : (поезія) / Т. В. Ружанська // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 8. - С. 18.
Самсонов, Михайло Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах [Текст] / Михайло Самсонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 532-542. - Бібліогр. в кінці ст.
Томашева, Е. Н. Реклама детской книги в библиотеке: специфика и формы : мастер-класс / Е. Н. Томашева // Школьная библиотека. - 2010. - № 3-4. - С. 113-121. - Бібліогр.: с. 121.
Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність публічної бібліотеки http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf
Реклама бібліотеки – важливий засіб формування позитивного іміджу в громаді http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_reklama_biblioteku.php
Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотеки http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/541

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.05.2018 14.54.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42005  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, з підбором літератури для курсової роботи на тему: "Новітні технології збереження бібліотечних фондів"(оцифрування). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!Перегляньте наступні джерела:
Бондаренко І. О. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис... канд. пед. наук : 07.00.08 / І. О. Бондаренко. – Харків : [б. в.], 2006. – 20 с.
Вилегжаніна Т. До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні : (оприлюднено на IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті часу», квіт. 2010 р.) / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2010. – № 2. – С. 4–6.
Кравчук Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. Кравчук // Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — С. 26-28.
Лобузіна К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / К. В. Лобузіна, О. П. Бодак // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2012. — Вип. 15. — С. 145-149.
Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник Книжкової Палати. – 2009. – № 11. – С. 18-21.
Муха Л. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісник. – 2009. – № 6. – С. 25–29.
Муха Л. Інноваційні технології збереження фондів / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 67–69.

Лобузін І. В. Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін // Системи збереження і масового розповсюдження даних. — 2012. — № 3. — Т. 14.— С. 104-114. — Режим доступу: http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/XXXX/2012/3/3-11.pdf.
Мацібора Н. Г. Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи [Електронний ресурс] / Н. Г. Мацібора, Л. В. Домбровська // Наук. праці Держ. наук.-педагог. б-ки України імені В. О. Сухомлинського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/80704/81731
Слободянюк Н. І. Стан і перспективи збереження фонду НТБ в добу цифрових технологій [Електронний ресурс] / Н. І. Слободянюк. — Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22/Доповідь на конференцію.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Слюсаренко К. Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг [Електронний ресурс] / К. Слюсаренко ; Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3116:innovatsijni-tekhnologiji-zberezhennya-rukopisiv-ta-ridkisnikh-knig&catid=81&Itemid=415.
Підсумки першого науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1047.
Підсумки другого науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1969.
Підсумки третього науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2932.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.05.2018 09.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 41999  
Анна запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна знайти електронний архів таких британських видань як «The Times», «Daily Express», «Guardian», «National Geographic». якщо можна, поділіться посиланнями. ДЯкую!)
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні посилання на необхідні джерела:
https://www.theguardian.com/media/thetimes
https://www.express.co.uk/
http://jurnali-online.ru/national-geographic (читання та скачування)
http://www.nat-geo.ru/magazine/
На жаль, електронний архів таких британського видання «The Times» можливо знайти тільки у наукових інформаційних ресурсах, наприклад, Proquest, які зробили цифрову копію даного видання.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.05.2018 18.15.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.69516 seconds