Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 40818  
Юлія запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, в якій бібліотеці Києва є науково-популярний журнал "Куншт". Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
На жаль, в електронних каталогах бібліотек України інформація про необхідне Вам видання відсутня.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 5.06.2017 15.45.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена із міста: рубіжне :: Запитання: 40782  
олена запитує:
Хто складає наказ про відпустку заст. директора цбс по роботі з дітьми Директор чи зав відділом культури і згідно якого документа. В статуті це не вказано
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Відповідь на Ваш запит див.: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого - Бібліотечному фахівцю - Питання №6670. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.05.2017 21.55.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 40758  
Юлія запитує:
Доброго дня) Допомможіть знайти інформацію про "основні документальні колекції та довідковий апарвт Центрального державного історичного архіву України , м. Київ".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бєлашов В. І. Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичногоархіву України у Києві [Електронний ресурс] / В. І. Бєлашов // Сіверщина в історії України. - 2012. - Вип. 5. - С. 167-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2012_5_40.
2. Бугаєва О. Інформаційні ресурси архівів Києва: проблема джерел української іконографії / О. Бугаєва // Бібл. вісн.. - 2008. - № 4. - С. 25-31.
3. Василюк О. Д. Документи східної тематики із фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. - 2009. - № 2. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2009_2_3.
4. Василюк О. Д. Східні джерела у фонді "Архіву Коша Нової Запорозької Січі" Центрального державного історичного архіву України, м. Київ [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. - 2008. - № 1. - С. 16-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_1_4.
5. Глизь Ю. І. Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про діяльність Київської міської думи [Електронний ресурс] / Ю. І. Глизь // Архіви України. - 2012. - № 6(282). - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_6(282)__7.
6. Горькова А. О. Джерела з історії пам’яткоохоронної роботи київських громадських установ у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві [Електронний ресурс] / А. О. Горькова // Праці Центру пам'яткознавства. - 2016. - Вип. 29. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2016_29_4.
7. Журавльов С. А. Педагогічна, фольклорна та письменницька діяльність Григорія Івановича Грушевського в Україні в кінці ХІХ – першій третині ХХ століття [Електронний ресурс] / С. А. Журавльов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2013. - Вип. 36. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_36_20.
8. Іржицький В. Ю. Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах Київського полку) [Електронний ресурс] / В. Ю. Іржицький // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2010. - Вип. 18. - С. 321-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_65.
9. Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. [Електронний ресурс] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. О. Г. Полегайлов [та ін]. - Київ : [б. в.], 1999. - 266 с. – Режим доступу: http://cdiak.archives.gov.ua/files/Katalog_starodrukiv_CDIAK.pdf.
10. Качковська Л. Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Києва) [Електронний ресурс] / Л. Качковська // Питання історії України. - 2009. - Т. 12. - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2009_12_46.
11. Київський центральний архів давніх актів. 1852-1943 [Текст] : зб. док. : у 2 т. / керівник проекту О. В. Музичук ; Державний комітет архівів України, Центральний держ. Історичний архів України. - Київ, 2002 . - Т. 1 :: 1852-1921 / упоряд. Л. М. Муравцева [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 456 с.
12. Крішан А. Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) [Електронний ресурс] / А. Крішан // Архіви України. - 2012. - № 3(279). - С. 56-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_3_6
13. Полегайлов О. Кириличні стародруки XVI - XVIII ст. у збірці Центрального державного історичного архіву України (м. Київ): попередні підсумки вивчення / О. Полегайлов // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2000. - Вип. 4. - С. 73-82.
14. Поліщук Ю. Фонди Центрального державного історичного архіву України в м. Києві як джерело вивчення національної політики російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX століття) [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2007. - Вип. 34. - С. 406-417. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_34_39.
15. Український археографічний щорічник. Вип. 8/9, т. 11/12 / ред.: П. Сохань ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - Київ : Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2004. - 811 с.
16. Щербак М. Г. Листування цензурних установ як історичне джерело / М. Г. Щербак, В. В. Юрченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Історія України. Історіогр., джерелознавство та спец. іст. дисципліни. - 2012. - № 18. - С. 5-13.
17. Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України). Довідковий апарат архіву: Фонди. Список фондів. Міжфондові покажчики. Огляди фондів (список літератури) тощо. – Режим доступу: http://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.05.2017 09.58.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 40729  
Марія запитує:
Доброго дня!Будь ласкочка,надішліть електронний (pdf) варіант статті Соляник Алли "Розвиток організаційно-правових засад міжнародного документообміну наукових бібліотек України"...Щиро дякую за допомогу)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
На жаль, в електронному вигляді цієї статті нам знайти не вдалося (навряд чи у 2007 році були представлені повнотекстові версії). Пропонуємо Вам звернутися до бібліотек Вашого міста.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.05.2017 18.29.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Полтава :: Запитання: 40726  
Ніна запитує:
Доброго дня, шановні колеги. Допоможіть будь ласка з підбором літерату по питаннях до екзамена. Не можу знайти відповідь на білети. Дякую Вам велике. Ось питання: 1.Поточна бібліографічна інформація в галузі природознавства, науки і техніки: стан, проблеми вдосконалення. 2.Поточна бібліографічна інформація в галузі соціальних та гуманітарних наук: характеристика стан, проблеми вдосконалення. 3.Ретроспективна бібліографія з природознавства, науки і техніки стан, проблеми вдосконалення. 4.Ретроспективна бібліографія на допомогу розвитку соціальних та гуманітарних наук: стан, проблеми вдосконалення.
Наша відповідь:
Ніно, доброго дня!
За правилами нашої довідки ми даємо відповідь тільки на одне питання (http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php - Правила, що діють на віртуальній довідці) з Вашого запиту.
Отже відповідь на питання 1:
Загуменна О. Виникнення української книготорговельної бібліографії та її розвиток у ХYІІІ ст. / О. Загумення // Вісник книжкової палати. - 2001. - № 5. - C. 25-29.
Загуменна О. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії в 60-80-ті роки ХХ століття / О. Загумення // Вісник Книжкової палати. -2005. -№ 1. - С. 16-19
Зворський С. Актуальні питання історіографії бібліотечної справи і бібліографії в Україні / С. Зворський // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 1. - C. 32-36
Історія розвитку бібліографії та бібліографознавства на Україні - http://e-works.com.ua/work/1627_Istoriya_rozvitky_bibliografii_ta_bibliografoznavstva_na_Ykraini.html
Левин Г. Л. Национальная библиография как понятие и термин / Г. Л. Левин// Библиография. - 2004. - № 1. - С. 109-119.
Лиханова І. Бібліографічна діяльність в Україні: 50-70-ті рр. ХХ ст. / І. Лиханова // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 4. - С.12-18.
Швецова-Водка Г. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика: Навч. посіб. / М-во освіти і науки України; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2000. - 205 с.
Швецова-Водка Г. Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 4. - С. 2-5.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.05.2017 16.38.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.419265 seconds