Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Надя із міста: Львів :: Запитання: 40625  
Надя запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, віднайти літературу про проектну діяльність бібліотек міста Львова. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія!
Ми вже відповідали на подібні запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 39355, 39877.
Львівська обласна бібліотека для дітей - http://ube.nplu.org/article/Львівська обласна бібліотека для дітей
http://www.chl.kiev.ua/svit_pdf/SDB-2010-2.pdf
https://ula.org.ua/pro-uba/struktura/prezidiya/prezydiia-ukrainskoi-bibliotechnoi-asotsiatsii-2015-2018/3256-lugova-larisa-anatoliyivna
http://ube.nplu.org/article/Бібліотеки для дітей

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.04.2017 16.34.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 40584  
Аліна запитує:
Доброго дня! Мені потрібно провести SWOT-аналіз архівної справи Канади. Підкажіть, будь ласка, літературу, яка допоможе мені виконати це завдання.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Архівна україніка в Канаді : довідник / уклад.: І. Матяш, Р. Романовський, М. Ковтун, Х. Вінтонів, А. Майстренко, Л. Приходько ; Держ. комітет архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, Альберт. ун-т. - Київ, 2010. - 882 c.
Вінтонів Х. Внесок українських та іноземних дослідниківу вивчення архівної україніки в Канаді [Електронний ресурс] / Х. Вінтонів // Студії з архівної справи та документознавства. - 2010. - Т. 18. - С. 23-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2010_18_4.
Вінтонів Х. Канадський досвід архівного описування (на прикладі електронних колекцій архівної україніки в Канаді) [Електронний ресурс] / Х. Вінтонів // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. - 2013. - Вип. 21. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2013_21_47.
Вінтонів Х. М. Українські докуметально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Х. М. Вінтонів ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. - Київ, 2014. - 20 c.
Горний М. М. Трагедія українських сіл Холмщини 1943 - 1944 рр., або Розстріляний фенікс / М. М. Горний. - Львів : Сполом, 2007. - 304 c.
Йопик, Г. А. Українсько-канадський архів-музей Алберти: пам'ятки Українських піонерів Алберти / Г. А. Йопик. - Едмонтон, Алберта : [б.в.], 1982. - 140 с.
Косенко О. В. Публікація листів Євгена Деслава з канадських архівів [Електронний ресурс] / О. В. Косенко // Архіви України. - 2010. - № 1(267). - С. 226-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_1_24.
Макар В. Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального суспільства Канади [Електронний ресурс] / В. Макар // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. - 2007. - Вип. 9. - С. 428-436. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2007_9_54.
Матяш І. Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, склад / І. Б. Матяш // Укр. іст. журн. - 2007. - № 4. - С. 153-175.
Матяш І. Б. Історія української дипломатії в канадських архівах [Електронний ресурс] / І. Б. Матяш // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2008. - Вип. 14. - С. 192-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2008_14_31.
Мисик Ю. Листи М. Битинського до митрополита Іларіона (Огієнка) за матеріалами канадських архівосховищ / Ю. Мисик // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Іст. науки. - 2005. - Т. 41. - С. 83-88.
Наталена Королева. Життя і творчість у документах та матеріалах (до 120-річчя з дня народж.) = Natalena Koroleva. Life and Work in Documents and Materials (To 120th Bith Anniversary) = Natalena Koroleva. Vida y Obra en Documentos y Materiales (En Su 120 Aniversario) : [зб. док.] / уклад.: І. Тюрменко ; Нац. авіац. ун-т, Консисторія Укр. Православ. Церкви в Канаді, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті, Посольство Чес. Респ. в Україні. - Київ : НАУ, 2008. - 88 c.
Ситник Н. І. Джерелознавча база дослідження українсько-канадських освітніх зв'язків (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Н. І. Ситник // Пед. дискурс : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 15. - С. 639-645.
Стоян П. Ф. Архівна система Канади і її електронні ресурси: науково-методичне забезпечення, інтеграція та удоступнення інформації [Електронний ресурс] / П. Ф. Стоян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 2. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_2_8.
Стоян П. Ф. Архівні електронні ресурси Канади і Австралії: досвід створення та корпоративної інтеграції (70-ті рр. XX - 10-ті рр. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / П. Ф. Стоян ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. - Київ, 2013. - 17 c.
Стоян П. Ф. Електронні ресурси архівної системи Канади: структура і стан розвитку [Електронний ресурс] / П. Ф. Стоян // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 446-458. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_30.
Стоян П. Ф. Електронні ресурси регіональних сегментів єдиної архівної мережі Канади [Електронний ресурс] / П. Ф. Стоян // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 494-509. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2013_17_31.
Стоян П. Етнографічні та генеалогічні архівні електронні ресурси Канади [Електронний ресурс] / П. Стоян // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 401-410. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_36.
Стоян П. Канадський досвід міжнародної дескриптивної стандартизації архівного опису для корпоративної мережі:розвиток і специфіка використання [Електронний ресурс] / П. Стоян // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 402-413. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_38.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.04.2017 08.31.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ужгород :: Запитання: 40577  
Катя запитує:
Будь ласка, матеріал до теми "іііроль шкільної бібліотеки в навчанні школярів"Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наданою інформацією:
Громова В. І. Сучасна шкільна бібліотека –центр підтримки
та розвитку культури читання. – Режим доступу: http://rmc.trost.net.ua/wp-content/uploads/2015/06/виступ.квітень_Громова.pdf
Інновації в роботі шкільної бібліотеки: методичний креатив-кейс на допомогу шкільним бібліотекарям. - Добропілля, 2015. – 21 с. – Режим доступу: https://bibl-nvk1.jimdo.com/бібліотечному-фахівцю/інновації-в-роботі-шкільної-бібліотеки/
Коваленко Л. М. У нотатник бібліотекаря / Л. М. Коваленко // Шкільна бібліотека. – 2012. - №5. – С. 55-60. – Режим доступу: http://odb.te.ua/2366
Кучерова О. М. Організаційно-функціональні трансформації шкільних бібліотек: історико-комунікаційний аспект / О. М. Кучерова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 190-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_22
Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 1. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_10
Матвійчук О. Є. ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6909/18-Matviychuk.pdf?sequence=1
Мельник О. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів / О. Мельник, Л. Масоха // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 217-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__57
НОЧВІНОВА О. ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА - ОСЕРЕДОК ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18891-shkilna-biblioteka-oseredok-vixovannya-v-uchniv-zagalnolyudskix-cinnostej.html
Пампіга А. В. Сучасна шкільна бібліотека у світлі освітянських вимог. – Режим доступу: http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/199
Пашкова В. Шкільні бібліотеки: нове бачення / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2005_4_14
Покусова О.ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА У СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9161/1/34.pdf
Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури, любові до книги. – Режим доступу: http://nadoest.com/role-shkilenoyi-biblioteki-u-vihovanni-v-uchniv-informacijnoyi
Роль шкільної бібліотеки у виховному просторі школі. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/zoshnet1/ss-71600183
Сохоцька Х. Шкільна бібліотека. – Режим доступу: http://osvita.ukrainianworldcongress.org/shkilna-biblioteka/
Шкільна бібліотека. – Режим доступу: http://metodcentr-prr.at.ua/Onipko/bojarska_s.a-konkurs_shkilna_biblioteka-2017.pdf
ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКАРЯ КУЦАК М. Т. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0020785057c5d2be8e2b0
Шулешко Г. Діяльність шкільної бібліотеки у процесі формування творчої особистості школяра / Г. Шулешко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 384-388. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__100
Жуковська, Л. Інформаційна функція шкільної бібліотеки та інформаційна культура вчителя / Л. Жуковська // ШКОЛА . - 2011 . - № 10. - С.79-83.
Папето, І.О. Креативні форми роботи в шкільній бібліотеці / І. О. Папето // ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР . - 2012 . - № 6. - С.7 - 11
Попова С. І. Основні завдання та напрями роботи шкільної бібліотеки щодо формування культури здоров'я / С. І. Попова // Наша шк.. - 2013. - № 2. - С. 36-39. - Бібліогр.: 17 назв.
Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. ст. з досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / уклад.: О. Є. Матвійчук; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2012. - 155 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.04.2017 21.51.54 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 40569  
Олена запитує:
Доброго дня! Я пишу курсову роботу на тему: "Становлення і розвиток бібліотек Скандинавії". Чи не могли б Ви допомогти підібрати відповідну літературу? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Библиотеки Скандинавии и их организация в ХХІ веке // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С.18-22.
Загуменна В. В. Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря [Електронний ресурс] / В. В. Загуменна //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 48-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_1_9.
Загуменна В. Національні бібліотеки Данії: враження від професійного візиту українських бібліотекарів[Електронний ресурс] / В. Загуменна // Бібліотечна планета. - 2008. - № 4. - С. 14-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2008_4_4.
Зуб В. Особливості розвитку законодавства з питань охорони праці в бібліотеках зарубіжних країн: документознавчий аспект [Електронний ресурс] / В. Зуб // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 572-582. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_58.
Нежурбеда Г. Г. Создание архивов Интернет-документов как новая задача национальных библиотек / Г. Г. Нежурбеда // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 9-я Междунар. конф. "Крым 2002". - 2002. - 1. - С. 193-198.
Пашкова В. С. Теоретико-методологічний аналіз діяльності професійних бібліотечних об'єднань (за поглядами фахівців) / В. С. Пашкова // Бібл. вісн. - 1998. - № 4. - С. 12-17.
Семилет Н. В. "Шведский социализм" начинается с библиотек : (о международном сотрудничестве ЦБС для детей г. Николаева) / Н. В. Семилет // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". - 2003. - 2. - С. 816-820.
Сокол С. Все починається з Королівської бібліотеки: бібліотечна справа у Швеції / С. Сокол // Постметодика. - 2007. - № 5. - С. 54-55.
Усенко І. Проблеми правового забезпечення управління та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів / І. Усенко, Я. Чепуренко // Бібл. вісн. - 2002. - № 1. - С. 12-15.
Ханс Е. Викладання курсу підприємництва в рамках модернізації вищої бібліотечної освіти в Данії [Електронний ресурс] / Е. Ханс, Р. Рагнхільд, Р. Агнете // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 40. - С. 112-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_40_17.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.04.2017 14.35.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 40557  
Оксана запитує:
Підкажіть будь ласка де шукати матеріали конференцій про бібліографічну продукцію?
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути сайти національних та наукових бібліотек України. Наприклад,
1. розділ «Форуми. Конференції» на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/.
2. сайт Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. Режим доступу: http://www.nplu.org/.
3. сайт Національної історичної бібліотеки України. Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/. Наприклад, КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ П. ТРОНЬКА.
4. розділ «Конференції, семінари, ділові зустрічі» на сайті Одеської національної наукової бібліотеки. Режим доступу: http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=538.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 6.04.2017 00.26.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.646679 seconds