Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Оксана із міста: м. Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41698  
Оксана запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація до курсової роботи "Бібліотека і концепція національного виховання громадян України". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано.
Радимо ознайомитися із відповідями на запитання довідки № 31154, 41609 та джерелами інформації:

Бібліотека в освітньому просторі. Національно-патріотичне виховання в бібліотеках ВЗО Хмельниччини [Електронний ресурс] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №19 / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова , О. О. Костюк ; гол. ред. О. Б. Айвазян. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 74 с.; Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten19/buleten19.htm

Виховні заходи. Національно-патріотичне виховання / [О. Боярчук та ін. ; упоряд. Н. Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 187 с. : іл.

Дитяча бібліотека - соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; ред. Н. М. Скоморовська]. - Київ : [б. в.], 2011. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23-24.
Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. - 2012. - №2. - С.22-24.

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках: метод. реком. / КЗ "РОМЦ БКР"; уклад. Л. В. Гріщенко; ред. Л. В. Воскобійник - Черкаси: [б. в.], 2015. - 16 с.; Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/ss-53105503

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. реком. - Київ : [б. в.], 2017. - 90 с.

Роль дитячої бібліотеки у системі полікультурного виховання : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [уклад. Ю. В. Осадча ; ред. О. А. Решетняк]. - Київ : [б. в.], 2011. - 12 с.

Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді / Лариса Савенко // Бібліотечний форум України. - 2013. - №4. - С. 23-25.

Сопова Т. Ціннісні орієнтири молоді в бібліотечних координатах / Т. Сопова // Бібліотечний форум України. - 2013. - №1. - С. 27-31.

Цимбалюк С.Я. Роль бібліотеки як інформаційного ресурсу у формуванні культури і духовності особистості / С. Я. Цимбалюк // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури. - 2013. - С.161-167.

Чорна І. В. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів : творчість та інновації в бібліотеці / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 8. - С. 17-19.

Бібліотека - платформа для національно-патріотичного виховання підлітків та молоді // http://vollibr.org.ua/index.php/home-2/14-sample-data-articles/485-biblioteka-platforma-dlya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-pidlitkiv

Мій дім - моя країна : метод. реком. з питань національно-патріотичного виховання дітей // http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=616&dpage_id=157

Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
директорів обласних бібліотек для дітей 28-30 жовтня 2015 // http://www.chl.kiev.ua/metodu/Матеріали конференції.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.02.2018 09.16.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: місто Київ :: Запитання: 41681  
Вікторія запитує:
Доброго дня!Меня потрібна тематична добірка літератури, або журнальних статей за проблемою: інформаційна культура бібліотекарів в біблотеках для дітей.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Пропонуємо Вам переглянути розділ "Інформаційна культура користувачів" на сайті Національної бібліотеки України для дітей (зверніть увагу на підрозділ: Методико-бібліографічні видання) Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6619.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 17.02.2018 18.16.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 41678  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка де можна знайти інформацію за темою "Бібліографознавча література України. Довідкові видання та підручники" . Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Черниш, Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій [Текст] / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 3-8 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
- Черниш, Наталія. З історії створення Енциклопедії українознавства [Текст] / Н. Черниш // Бібліотечний вісник. - 2017. - N 2. - С. 17-25. - Біблиогр. в кінці ст.
- Лога, Т. Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 7. - С. 24 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Краєзнавчі бібліографічні видання України : бібліографічний покажчик / М-во культури України, Держ. історична б-ка України. - К. : [б. в.].
...в 1986-1990 рр. - . - 1992. - 86 с. - Б. ц.
- Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940 рр.) [] : історико-бібліографічне дослідження / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. - Львів : Б. в., 1999. - 425, [2] с. - (Сер. "Періодичні видання регіонів України"). - Покажч.: с. 401-424. - ISBN 966-02-0462-0 : б/ц грн.
- Сташко, Марія Василівна Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : Близько 6700 термінів / Марія Василівна Сташко,; Вступ. сл. та ред. Л.Полюги. - 2-е вид, перероб. та доп. - Львів : СП "БаК", 1996. - 196,[1] с. - Абетковий покажч. укр. слів: с. 153-194; Список літ.: с. 195-197.
- Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Книжкова палата України ; Hаук. ред. і автор вступ. ст. Швецова-Водка Г.М. - К. : Кн. палата України, 1999. - 115 с.
- Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства : Навчальний посібник / Галина Швецова-Водка; Ред. Валентина Вдовиченко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004, 2008. - 217 с. - Бібліогр: с. 204-207; Іменний покажч.: с. 208-209; Предметний покажч.: с. 210-217 .
- Бібліографознавство України (2006-2010) [] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / М-во культури України, НПБУ ; укл. Лариса Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка. - К. : [б. в.], 2012. - 231 с. - 25.00 грн.
- Метабібліографія України (2013) [] : покажчик бібліографічних посібників / М-во культури України, Націонал. парламентська б-ка України ; упоряд. О. Кордюкова ; ред. В. Кононенко. - К. : [б. в.], 2014. - 271,[1] с. - Іменний покажч. с. 211-246 - Абетковий покажчик назв установ с. 247-263. - 35.00 грн.
- Паславський, Т. Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і змісту об'єкта / Т.Паславський // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 19-24
- Загуменна В., Геращенко М. Вклад у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Загуменна В., Геращенко М. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 9. - С. 4 - 5
- Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях [Текст] : Бібліогріфічний покажчик / Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Ред. М. Г. Спиця, Укл.: Г. М. Авраменко, О. М. Панчук. - Вінниця : [б. и.], 2007. - 111 с. - 6.50 грн., 15.00 грн., 4.50 грн.
- Джерела українознавства [Текст] : [Бібліографічний покажчик] / НАНУ; НБУВ. - К. : [б. и.], 1990- - .
Вип.2 : Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Укл.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко. - 1998. - 128,[2] с. - 5.80 грн., 2.00 грн.
- Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Анотований каталог / Укл. Віталіна Шкаріна,. - К. : Б. в., 2006. - 83,[2] с. : іл.
- Державна бібліографія на Україні: (1922-1962) : збірник статей / Книжкова палата України; відп. ред. Василь Скачков. - Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1962 - .
Вип. 1. - 1962. - 83 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Б. ц.
- Устіннікова, Ольга. Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії [Текст] / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Киевская старина" ; "Україна" .
- Мельник, Н. Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан [Текст] / Н. Мельник // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - С. 33-36
- Патрикей, Світлана. Створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918-1939) [Текст] / С. Патрикей // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.
- Заморіна, Тетяна Михайлівна. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. М. Заморіна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 25-30
- Добровольська, Людмила Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 11. - С. 10-11
Рец. на кн. : Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. пр. / Г. М. Шевцова-Водка; / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . - Рівне, 2011. - 495 с.
- Стронська, Наталія. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Стронська // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 17-21. - Бібліогр. в кінці ст.
- Геращенко, Михайло. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Бібліогр. в кінці ст.
- Добко, Тетяна. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 60-62
Рец. на кн. : Швецова-Водка Г. М. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування : навч. посібн. для студентів спеціальності 029 "Інформ., біблі. та архів. справа" / Г.М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - C.3-13. - C.13-14. - C.14-15. - C.16-19. - C.19-22. - C.22-25. - C.25-29. - C.29-34. - C.35-37. - C.38-40. - C.40-46. - C.47-48. - C.51-52
- http://referatss.com.ua/work/rozvitok-bibliografiji-v-ukrajini/
- http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-bibl(2001–2005).pdf
- http://shron1.chtyvo.org.ua/Kazmyrchuk_Hryhorii/Istorychna_bibliohrafiia.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.02.2018 20.24.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41672  
Марія запитує:
Доброго дня! Можете підібрати книги за 2010-2014рр.на тему Бібліотечний персонал: навчання,умови праці,соціальний захист.Дякую.
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! Ми вже відповідали на ваш запит. Зверніться до виконаної довідки 41424, а також до таких джерел інформації:

Буренко, Зоя Николаевна. Ступени к мастерству [Текст] : профессиональное развитие библиотечных кадров детских библиотек / З. Н. Буренко // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 17-20

Дем’яненко, Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації [Текст] / Л. Дем’яненко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 9. - С. 14-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Добко, Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. - С. 35-44

Езова, Свелана. Обьяснимое или непредсказуемое? [Текст] : о моделях поведения библиотекарей / С. Езова // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 19-20

Косхам, Аманда. Застывшие на информационной магитсрали в свете фар [Текст] / Аманда Косхам // Библиотечное дело. - 2012. - № 6. - С. 18-19 : іл.

Мудроха, В. Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом [Текст] / В. Мудроха // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 36-38

Петрова, Л. Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек України [Текст] / Л. Петрова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. - С. 53-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Світашова, В. В. Форми підвищення професійного рівня сучасного шкільного бібліотекаря [Текст] / В. В. Світашова // Шкільний бібліотекар. - 2015. - № 7. - С. 7-8

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ УСТА НОВ / Володимир Зуб, Ми хайло Дем’я нен ко, Світ лана Семенченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. – С. 267-276.

Якобс, Кортни. Больше, чем профессия [Текст] : почему работа библиотекарем начинается задолго до получения диплома / К. Якобс // Библиотечное дело. - 2013. - № 22. - С. 35-37.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.02.2018 11.13.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Надвірна :: Запитання: 41656  
Христина запитує:
Добрий вечір, допоможіть будь ласка, мені потрібні статті із фахової періодики для бібліотекарів, по такій темі: Сучасна наукова періодика: інтелектуальний потенціал проблеми типології та використання, тенденції розвитку: тематичний бібліографічний огляд ( за матеріалами фахової періодики 2000-2017 р.р.)
Наша відповідь:
Христино, добридень!За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Абакумова В. І. Інтерактивний доступ до наукової періодики: аналіз питання [Електронний ресурс] / В. І. Абакумова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 4(2). - С. 9-16. -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4(2)__3

Бейліс Л.І. Українська бібліотечна періодика 1991–2005 років: основні тенденції розвитку [Текст] : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.І. Бейліс, 2006. – 18 с.

Бейліс, Л.І.Книгознавчі аспекти вивчення бібліотечних видань / Л. І. Бейліс// Бібліотекознавство. Докуметознавство. Інфор-мологія. - 2004. - № 3. - С 32 - 36.

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. [В]. Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 30–35.

Гранчак, Т. Використання інформації Інтернет-видань як засіб підвищення ефективвності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібл. вісн. - 2006. - № 3. - С. 7 - 10.

Гуманенко О. О. Місце рецензії в історії наукової періодики [Електронний ресурс] / О. О. Гуманенко // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 1. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzck_2015_1_4

Женченко М. І. Оверлейні журнали як нова модель видання наукової періодики в інформаційному суспільстві: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. І. Женченко // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_21

Женченко М. І. Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики [Електронний ресурс] / М. І. Женченко // Поліграфія і видавнича справа. - 2016. - № 1. - С. 257-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2016_1_29

Задорожна О. С. Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики [Електронний ресурс] / О. С. Задорожна // Current issues of mass communication. - 2013. - Issue 14. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_12

Коновець О. Сучасна періодика в системі наукової комунікації //Журналістика. – 2008. - № 16. – С. 9-15.
http://papers.univ.kiev.ua/1/zhurnalistyka/articles/konovets-o-modern-periodicals-in-the-system-of-scientific-communication_15244.pdf

Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України [Електронний ресурс] / Є. Копанєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 41-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_6

Костенко Л. Наукова періодика в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_6_14

Кропочева Н. М. Електронні фахові видання з педагогіки в системі наукової періодики: стан і перспективи [Електронний ресурс] / Н. М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 39, вип. 1. - С. 193-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_39_1_19

Кропочева Н. М. Науково-педагогічна періодика в електронній бібліотеці НАПН України [Електронний ресурс] / Н. М. Кропочева // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 2(1). - С. 278-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(1)__50

Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек [Електронний ресурс] / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_5

Погореловська І. Наукова періодика: поєднання традицій та інновацій [Електронний ресурс] / І. Погореловська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_6_13

Пастушенко О. В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990–2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 498-514. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_34

Пастушенко О. Створення науково-довідкового ресурсу преси та періодики бібліотечних, архівних, музейних фондів України (90-х років ХХ ст. 10-х років ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / О. Пастушенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 113-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_12

Радченко А. І. Наукова періодика: традиції та інновації (V Науково-практична конференція) [Електронний ресурс] / А. І. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 7. - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_7_11

Радченко А. І. ІІ науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації" [Електронний ресурс] / А. І. Радченко // Наука та наукознавство. - 2011. - № 2. - С. 180-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_25

Радченко А. Наукова періодика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження [Електронний ресурс] / А. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 2. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_2_8

Рижко І. В. Мережева наукова періодика в інформаційному просторі України: тенденції та актуальні завдання [Електронний ресурс] / І. В. Рижко // Поліграфія і видавнича справа. - 2015. - № 1. - С. 121–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2015_1_16

Симоненко Т. Репозитарій "Наукова періодика України": шлях оброблення електронних версій [Електронний ресурс] / Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 3. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_3_5

Українська наукова періодика у Web of Science [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 8. - С. 110-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_8_18

Яценко О. М. Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" [Електронний ресурс] / О. М. Яценко // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 14. - С. 233-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2016_14_15

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.02.2018 01.45.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.434599 seconds