Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41860
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 16194  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з пошуком інформації для написання дипломної роботи на тему - Теоретичні засади менеджменту організації та їх застосування в умовах фінансової кризи
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:

Осовська, Галина Володимирівна.
Основи менеджменту. Практикум : навч. посібник / Галина Осовська, Ірина Копитова. - К. : Кондор, 2009. - 579,[1] с. - Бібліогр. : с. 661.
Діденко, Василь Миколайович.
Менеджмент : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Василь Діденко ; Буковинська державна фінансова академія. - К. : Кондор, 2008. - 582,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 436-437.
Кривов’язюк, Ігор Володимирович.
Антикризове управління підприємством : Навчальний посібник / Ігор Кривов’язюк ; Луцький держ. техн. ун-т, Волинський ін-т економіики та менеджменту. - К. : Кондор, 2008. - 365 с. : табл. - Бібліогр.: с. 287-298.
"Менеджмент організацій" [] : навчально-методичний посібник для курсантів і слухачів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" / М-во освіти і науки України, Державна льотна академія України ; укл. : О. А. Комарова. - Кіровоград : ДЛАУ, 2007. - 147,[1] с. - Бібліогр. с. 145-147
Левицька, Емма Василівна.
Менеджмент підприємств за кризової ситуації : навчальний посібник / Емма Левицька. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 174,[1] с. : табл. - Покажч. с. 173-174.
Баєва, О. В.
Основи менеджменту : практикум / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.
Скібіцька, Л. І.
Менеджмент : навчальний посібник для вищих навч. закладів / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 415,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 412-415.
Осовська, Галина Володимирівна.
Основи менеджменту : підручник / Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп. - К. : Кондор, 2006. - 661,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 661.
Васильєв, О. І.
Причини і способи подолання опору організаційним змінам / О. І. Васильєв // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 6. - С. 155 - 158. - Бібліогр.: 10 назв. - Табл., рис.
Ирхин, Ю. В.
Особенности японской культуры управления: сравнительный анализ / Ю.В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. - 2006. - № 2. - С. 192-210 : табл.
Конина, Н.
Стратегические альянсы наукоемких корпораций США / Н. Конина // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 4. - С. 96-103. - Бібліогр.: 7 назв.
Франчук, В. И.
Общая теория социальных организаций VERSUS. Традиционная теория организации / В.И. Франчук // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 6. - С. 191-208. - Бібліогр.: 10 назв.
Щокін Г.
Закони організації / Щокін Г. // Персонал. - 2005. - № 11. - С. 64-68. - Бібліогр.16 назв.
Василенко, В. А.
Выбор типа модели управления устойчивым развитием организации / В. А. Василенко // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 1. - С. 137 - 147. - Библиогр.: с 147 ( 12 назв. ).
Подольчак, Игорь
R-теория мотивации и развитие системы менеджмента организаций / Игорь Подольчак // Персонал. - 2004. - № 10. - С. 74 - 80. - Бібліогр.: 14 назв.
Летягин, В.
Компания на рубеже веков: от механической модели управления к интрапренерству / В.Летягин // Персонал. - 2001. - № 5. - С. 29-32
Нижник, Н.
Системний підхід до керівництва організацією:функція мотивації / Н.Нижник // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1998. - № 1. - С. 132-137. - Бібліогр. 8 назв.
Туленков, Н.
Модель менеджмента:традиционная или наступательная:Перспективный менеджмент современной организации / Н.Туленков // Персонал. - 1998. - № 2. - С. 41-45
http://www.nuos.edu.ua/divisions/library/katalog/econom/econom4.html
http://referats.net.ua/view/35903
http://freebooks.net.ua/2291-menedzhment-organizacijj-tematichna-biblioteka.html
http://refsmarket.com.ua/viewfree.php?diplomID=17154
http://otherreferats.allbest.ru/management/00000588.html
http://readbook.com.ua/book/7/

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 17.03.2009 10.28.39 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Оржиця :: Запитання: 15789  
Володимир запитує:
Доброго дня шановні! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по темі "Цивільна авіація в транспортній системі України" Був би дуже вдячний якби вдалося знайти матеріал по особливостях матеріально-технічної бази цивільної авіації України.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире!
Перегляньте, будь ласка, наступні матеріали:
http://www.ukraviatrans.gov.ua/pr_pku.htm
http://www.uapravo.net/data/base55/ukr55643.htm
http://avia.gov.ua/
http://readbookz.com/book/170/5288.html
http://galaktika-s.com.ua/maket.php?akcia=tr2005&page=1&maket=derzslzzab
http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=933&Itemid=57
http://www.wing.com.ua/
1. Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом : Наказ №630 від 15.07.2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - №32. - С.219-280.

2. Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів : Наказ від 14 березня 2006 року № 186 // Офіційний вісник України. - 2006. - N25. - C. 262-285.

3. Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу : Наказ від 14 березня 2006 року № 187 // Офіційний вісник України. - 2006. - N25. - C. 285-308.

4. Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України : Наказ від 25 жовтня 2005 року № 795 // Офіційний вісник України. - 2005. - №46. - С.108-116..
******************

Транспортне право України : навч. посібник / ред. В. К. Іжевський, Е. Ф. Демський. - К. : Атіка, 2008. - 292 с. - Библиогр.: с. 287-289
********************
1. Геєць І. В. Теоретичне обгрунтування необхідності формування корпоративного сектору управління в авіаційній галузі України / І. В. Геєць // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - N 3. - C. 5-7; N 4. - C. 17-18.
2. Григорак М. Тенденції розвитку і логістичної інтеграції авіакомпаній України / Григорак М., Косарев О. // Економіка України. - 2003. - № 1. - С.4-12.
3. Загорулько В. Дослідження реформування і розвитку інфраструктури авіатранспорту / В.Загорулько // Економіка України. - 2004. - № 1. - C. 93.
4. Кучерук Г.Ю. Економічне обгрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємств / Г. Ю. Кучерук, О. М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - N 5. - C. 6-7. (Закінч. Поч. у № 3.)
5. Тимків О. І. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні / О. І. Тимків // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - N 9. - C. 3-6.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 10.02.2009 08.45.06 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 15739  
Дмитро запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: "Методи аеродинамічної компенсації шарнірного моменту (осьовий, внутрішній, роговий, сервокомпенсація, тримірування), їх суть, переваги та недоліки". Дякую за увагу!
Наша відповідь:

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 5.02.2009 13.02.35 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 15683  
Олександр запитує:
Доброї ночі. Допоможіть будь ласка знайти інформацію по наступному питанню: Класифікація вертольотів цивільної авіації за максимальною польотною вагою.Геометрія крила (форма профілю, в плані та спереду) та його геометричні характеристики (площа, розмах, хорда, середня аеродинамічна хорда тощо). Конструкція та принцип дії турбогвинтового двигуна.Вплив температури повітря на тягу авіаційних газотурбінних двигунів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Нагадуємо, що Ви маєте можливість задати лише одне питання протягом дня. Пропонуємо інформацію з турбогвинтових двигунів:
1. Терещенко Юрій Матвійович, Кулик Микола Сергійович, Волянська Лариса Георгіївна, Панін Владислав Вадимович. Термогазодинамічний розрахунок газотурбінних двигунів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Авіація та космонавтика" / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2003. Ч. 4 : Турбогвинтові та турбовальні газотурбінні двигуни. — 112с.
2. Кулик М. С. Приведення параметрів робочого процесу турбогвинтових двигунів АИ-24 до режиму порівняння в процесі діагностування // Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. Вісник. — К., 1998. — N1. — С.15–19.
3. Панін В. В. Математична модель процесу прийомистості трьохвального турбогвинтовентиляторного двигуна із співвісними гвинтами // Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. Вісник. — К., 1998. — N1. — С.39–42.
4. Кулик М. С. Умови забезпечення безпечної експлуатації турбогвинтових двигунів літаків комерційної авіації // Вісник. — К., 2001. — N4 (11). — С.5–10.
http://www.br.com.ua/referats/Phisica/1637-3.html
http://netreferata.com/ukr/referat-1634.html
http://sofiynist.donntu.edu.ua/kalendar/2008/november/ivchenko.html
http://blog.meta.ua/~phisics/posts/@51398/
http://referat-bank.com/index.cgi?title=коли_Турбогвинтовий_двигун&word=&action=show|search&ID=1402&lang=ua
http://referat-bank.com/index.cgi?title=Турбогвинтовий_двигун&action=show&ID=1402&lang=ru
http://www.sciencetechnics.com/ua/in-flight.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Турбовинтовые_двигатели
http://ru.wikipedia.org/wiki/Газотурбинный_двигатель
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/141757/Турбовинтовой
http://www.dvigatel.ru/expo/604/prod_62_r.htm
http://www.airwar.ru/enc/engines/nk12mv.html
http://www.airwar.ru/enc/engines/ai20m.html
http://kursy.rsuh.ru/aero/html/kurs_85_0.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/112/884.htm
http://bse.sci-lib.com/article112884.html

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 2.02.2009 00.12.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 15179  
Таня запитує:
Добрий ранок! Допоможіть, будь ласка, знайти будь-яку інформацію про правила бібліографічного опису патентного бюлетеня. Але, саме бюлетеня, тому що посилання на патенти я знайшла. Завчасно вдячна!
Наша відповідь:
Шановнв Таня! Бюлетень, згідно ГОСТу описується як продовжуюче видання. Пропоную Вам для прикладу опис бюлетня із фонду
бібліотеки.

Открытия.Изобретения.Промышленные образцы. Товарны знаки. : офиц.Бюлетень по делам изобретений и открытий при совете М-овСССР. - М. : ЦНИИПИ, 1969 - . - Періодичність z

ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»(ГОСТ 7.1-2003IDT)- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 15.12.2008 10.13.55 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284245 seconds