Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Светик із міста: Ровно :: Запитання: 18998  
Светик запитує:
Привет дорогая редацция, нужна информация для доклада на тему :" Підготовка та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу. Плановий огляд повітряних суден"
Наша відповідь:
Добрый день, Светик!
Предлагаем следующую информацию:
Бібліографічний перелік літератури з підготовки авіаційних фахівців-http://lib.nau.edu.ua/dovidka/Pidgot.pdf
Про затвердження Програми підготовки персоналу з авіаційної безпеки-http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1137.804.0
Підготовка кадрів-http://www.ukravia.org.ua/hkoli-pilotiv/pidgotovka-kadriv.html
Особливості «національної» підготовки пілотів...-http://www.personal-plus.net/241/2547.html
Підготовка диспетчерів обслуговування повітряного руху в НАУ (чи як все починалось)-http://www.ans.nau.edu.ua/main/main.php?menu=about&page=controler&lang=ua
ПРОГРАМА підготовки авіаційного персоналу в галузі авіаційної безпеки-http://www.avia.gov.ua/pravila_sertifikat_dod.htm, http://www.ukraviatrans.gov.ua/prog_pap.htm
Система перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців-http://ipn.nau.edu.ua/content/view/201/94/lang,ua/
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу з назе-http://www.mtu.gov.ua/ru/alias_166/print/15667.html
Повітряний кодекс України-http://pravo.levonevsky.org/bazaua09/text00021/index2.htm
ПРАВИЛА сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України
з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу з наземного обслуговування-http://www.avia.gov.ua/pravila_sertifikat.htm
КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми безпеки польотів на період до 2015 року-http://www.ovu.com.ua/articles/35-pro-shvalennya-kontseptsiyi-derzhavnoyi-tsilovoyi
Використання інформаційного ресурсу для розвитку підприємств та установ (на прикладі цивільної авіації України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 [Електронний ресурс] / В.М. Гнаток; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки України ім. Г.М.Доброва. — К., 2006. — 23 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gvmcau.zip
Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 [Електронний ресурс] / М.П. Висоцька; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04vmppau.zip, http://disser.com.ua/content/27734.html
Методика навчання курсантів-пілотів льотної експлуатації повітряних суден на міжнародних авіалініях: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Г.С. Пащенко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2003. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03pgssma.zip
Методика професійної підготовки курсантів-штурманів до дій в екстремальних умовах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Селезньов; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2004. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04sovdeu.zip
Висоцька, М. П. Оцінка впливу кадрової політики на безпеку й ефективність діяльності авіапідприємства / М.П. Висоцька, Г.В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 9. - С. 60-64.
Дараганова, Н. Авіаційний персонал цивільної авіації України : поняття та склад / Н. Дараганова. // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 5. - С. 170-173.
Залевський А. В. Розробка креативно-орієнтованої технології підготовки авіаційних менеджерів // Научные труды академии. — Кировоград, 2006. — Вып.10. — С.30–42.
Ковтун О. В. Професійно-комунікативна діяльність майбутніх фахівців авіаційної галузі: стратегії мовної підготовки у вузі // Ученые записки. — Симферополь, 2008. — Т. 21 (60) N2: Серия Филология. — С.106–110.
Омеляненко Н. В. Місце і роль іноземної мови у системі професійної підготовки фахівців цивільної авіації // Вісник. — Черкаси, 2004. — Вип.55: Сер.: Педагогічні науки. — С.119–122.
Орленко Н. А. Психолого-педагогічні чинники впливу фізичної підготовки на професійну діяльність майбутніх авіаційних фахівців // Наука і сучасність. — К., 2006. — Т.54. — С.104–109.
Петричко О. М. Раціональні параметри методики з фізичної підготовки льотного складу, який перенавчається на нову авіаційну техніку // Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу. — Суми, 2006. — С.251–254.
Солопенко, Р. І. Методологія економічного обгрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві / Р.І. Солопенко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 118-125.
Смирнова І. Л. Міжпредметні зв’язки в спеціальній теоретичній підготовці авіаційних спеціалістів // Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції. — К., 2009. — С. 237–243.
Сулима Л. Урахування людського фактора у роботі експлуатаційного персоналу цивільної авіації // Зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип.7. — С.209–214.
Трофименко В. І. Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій // Інформаційні технології в освіті. — Херсон, 2008. — Вип. 2. — С. 120–124.
Теоретичні основи побудови програмного комплексу імітаційного моделювання повітряної операції для підготовки керівного складу авіаційних угруповань // Зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип.3 (9). — С.3–5.
Україна. Закони. Повітряний кодекс України : Офіційне видання : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. - Київ : Ін Юре, 2004. - 168 с.
Франчук Г. Досвід підготовки і перепідготовки спеціалістів цивільної авіації з питань охорони праці // Українська конференція з охорони праці (1; 1996; Київ). І Українська конференція з охорони праці. — К., 1996. — С.182–183.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 24.12.2009 00.26.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Александр із міста: Бариспаль :: Запитання: 18953  
Александр запитує:
Доброї ночі. допоможіть в пошуку інформаціє для дипломної роботи на тему " Автоматизація авіаперевезень". дякую...
Наша відповідь:
Пропонуємо інформацією:
АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ: Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/...1/Potapenko_108.htm -
авіаперевезення: Режим доступу:
expeditor.com.ua/ua/tr_avia –
Можливість скорочення собівартості авіаперевезень: Режим доступу:
www.ukrreferat.com/index.php?referat=49696 -

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 20.12.2009 01.17.07 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марианна із міста: Новомосковск :: Запитання: 18607  
Марианна запитує:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, по такой теме: "Классификация ЛА и с-тов". Заранее благодарю.
Наша відповідь:
Добрый день, Марианна!
Предлагаем следующую информацию:
Классификация самолётов - http://ru.wikipedia.org/wiki/Самолёт
Летательный аппарат - http://ru.wikipedia.org/wiki/Летательные_аппараты
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) [Электронный ресурс] // X-team.ru. – Режим доступа: http://www.x-team.ru/articles/4183.html
Веб-система "Освіта" Аерокосмічного інституту НАУ (Вы можете просмотреть список литературы) - http://aki.kiev.ua/osvita/pub.php?y=2004&ptype=5
Классификация летательных аппаратов - http://www.crown-airforce.narod.ru/classif.html
Классификация самолётов - http://armies.biz/avia/index.htm
Беспилотные авиационные системы - http://www.avia.ru/author/03.shtml
Большая авиационная энциклопедия - http://www.airwar.ru/main.html
http://www.airwar.ru/other/sobolev/htmls/t1g1.html
http://www.bestreferat.ru/referat-35793.html
http://vtol.boom.ru/mat/mil/index.html
http://www.vokb-la.spb.ru/contents/40/index.html
Виноградов Р.И.,Пономарев А.Н. Развитие самолетов мира. - М.: Машиностроение, 1991. - 384 с.
Грузков С.А. Летательный аппарат. Назначение и области применения. Ч. 2: Заатмосферные пилотируемые и беспилотные летательные аппараты : [учеб. пособие]. – М., 1997. – 200 с.
Джефферис, Дэвид. Полеты : Пилоты и летательные аппараты. / Пер. с англ. С.А.Микояна; Худож.: М.Бергин и др.; Ред. В.Пауэр. — М.: РОСМЭН, 1995. — 47, [7] с.: цв. ил. — (Штрихи времени / Д.Салариа).
Сухорученков, Б.И. Методы анализа характеристик летательных аппаратов / [Ред. М.Н.Красильщиков] — М.: Машиностроение, 1995. — 365 с.: ил.
Якубович, Н.В. Самолеты С. А. Лавочкина / Н. В. Якубович. – М. : Русавиа, 2002. – 157, [2] c.
Макаров, Ю.В. Летательные аппараты МАИ : Очерки по истории развития конструкций и систем летател. аппаратов. — М.: МАИ, 1994. — 254, [1] с.: ил., цв. фот. — (Авиация и космонавтика). — (Федеральная целевая программа книгоиздания России).

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 24.11.2009 10.37.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимофей із міста: Бариспаль :: Запитання: 18544  
Тимофей запитує:
Доброго времени суток. Помогите в поиске материала для написания дипломного проекта на тему " Автоматизация на авиационном транспорте" буду очень благодарен за ссылки на описание реально действующих систем автоматизации или просто обслужывании каких-либо процессов связаных с полетами, которые можно было бы немного улучшыть или доработать в ходе выполнения диплома. Спасибо за потраченое время!!!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела інформації:
1. Авиационные спутниковые навигационные приемники-индикаторы фирмы
Trimble / К. Веремеенко, А. Красов, А.Стулов, И. Шестаков. – М.: МАИ, 1998. – 108 с.
2. Автоматизация процессов управления воздушным движением : учеб.
пособие для вузов граждан. авиации / [Ю. Дарымов, Г. Крыжановский,
В. Солодухин и др.]. – М.: Транспорт, 1981. – 400 с.
3. Автоматизированные системы управления воздушным движением: новые
информационные технологии в авиации : учеб. пособие / [Р. Ахмедов,
А. Бибутов, А. Васильев и др.]. – СПб.: Политехника, 2004. – 446 с.
4. Автоматизированные системы управления воздушным движением :
справ. / В. Савицкий, В. Василенко, Ю. Владимиров, В. Точилов. – М.: Транспорт, 1986. – 192 с.
5. Агеев В. Приборные комплексы летательных аппаратов и их проектирование / В. Агеев, Н. Павлова. – М.: Машиностроение, 1990. – 432 с.
6. Алтухов В. Гироскопические приборы, автоматические бортовые системы управления самолетов и их эксплуатация / В. Алтухов, В. Стадник. – М.: Машиностроение, 1991. – 160 с.
7. Анодина Т. Автоматизация управления воздушным движением : учеб. для вузов / Т. Анодина, А. Кузнецов, Е. Маркович. – М.: Транспорт, 1992. – 280 с.
8. АНТК "Антонов" – лидер в создании конструкций из композиционных материалов в авиастроении / В. Цариковский // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 1. – С. 25-30.
9. Белогородский С. Автоматизация управления посадкой самолета / С. Белогородский. – М., 2002.
10. Богуслаев В. Современные научно-технические проблемы авиационного двигателестроения / В. Богуслаев // Вестн. двигателестроения. – 2005. – № 2. – С. 8-12.
11. Бочкарев В. Автоматизированное управление движением авиационного транспорта / В. Бочкарев, Г. Крыжановский, Н. Сухих. – М.: Транспорт, 1999. – 319 с.
12. Грачев В. Радиотехнические средства управления воздушным
движением : учеб. пособие для вузов / В. Грачев, В. Кейн. – М.: Транспорт, 1975. – 344 с.
13. Дем'янчук В. Короткий історичний нарис з впровадження автоматизованих систем керування рухом повітряного транспорту в Україні та їх технічної експлуатації : конспект лекції / В. Дем'янчук / Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. – К., 1997. – 24 с.
14. Жуков С. Автоматизированные системы обработки информации / С. Жуков. – Л., 1980.
15. Концепция и системы CNS/ATM в гражданской авиации / В. Бочкарев,
В. Кравцов, Г. Крыжановский. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 415 с.
16. Основные направления внедрения спутниковых технологий для повышения эффективности движения воздушного транспорта в Украине / В. Бабак, Я. Скалько, В. Харченко // Косм. наука і технологія. – 2001. – № 4. – С. 17-21.
17. Питання інтеграції національної аеронавігаційної системи до перспективної глобальної системи організації повітряного руху / Ю. Кучеренко, О. Гузько // Системи оброб. інформації. – 2005. – Вип. 1. – С. 99-105.
18. Применение автоматизированных систем для управления воздушным
движением : учеб. пособие для вузов / [В. Кейн, А. Красов, Г. Крыжановский и др.] – М.: Транспорт, 1979. – 397 с.
19. Развитие самолетов мира / Р. Виноградов, А. Пономарев. – М.: Машиностроение, 2001. – 384 с.
20. Савенков М. Автоматизация управления технической эксплуатацией авиационных систем / М. Савенков. – М.: Транспорт, 1992. – 285 с.
21. Сильвестров М. Автоматизация управления летательными аппаратами с учетом человеческого фактора / М. Сильвестров, Л. Козиоров, В. Пономаренко. – М.: Машиностроение, 1986.– 184 с.
22. Тучков Н. Автоматизированные системы и радиоэлектронные средства
управления воздушным движением : учеб. для вузов / Н. Тучков. – М.: Транспорт,
1994. – 368 с.
23. Федоров С. Бортовые информационно-управляющие системы : учеб. для вузов / С. Федоров, О. Михайлов, Н. Сухих. – М.: Транспорт, 1994. – 261 с.
24. Финкельштейн М. Основы радиолокации : учеб. для вузов / М. Финкельштейн. – М.: Радио и связь, 1983. – 536 с.

http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy/1749
http://www.nbuv.gov.ua/Articles/OSPU/opu_97_2/2_11.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Kivt/2009_157.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnau/2009_2/1SAT_4Reva.pdf.
http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/1999/3(14)/6_Koldin_Makarenko.pdf.
http://www.cta.ru/cms/f/343219.pdf.
http://www.academiaga.ru/files/file426_0.pdf.
http://www.rosprom.gov.ru/docs/2559.doc.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honeywell#1._.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5 (Системы для авиации и космоса)

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 19.11.2009 00.35.42 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аркадий із міста: Днепропетровск :: Запитання: 17493  
Аркадий запитує:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно найти сборочные чертежи по сверхлегкому летательному апарату „Tandem Airbike”. Заранее благодарен.
Наша відповідь:
Добрый день, Аркадий!
К сожалению, чертежи нам найти не удалось. Предлагаем Вам ссылку на форум, где обсуждался этот вопрос:
http://delta.wtr.ru/archive/index061020031.htm

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 7.08.2009 13.15.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.939048 seconds