Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42335
   


Автор запитання: Оксана із міста: Біла Церква :: Запитання: 37971  
Оксана запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Особливості поведінки пілота в екстримальних умовах" з дисипліни Інженерна та авіаційна психологія. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформмації:
Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах - http://edportal.net/referaty/psikhologiya/190035/
Медведенко О. М., Михайлик М. Ф., Рева О. М. Вплив емоційного досвіду пілотів на експлуатацію повітряних суден в екстремальних умовах - http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2009/AKTT209/Medveden.pdf
Психологічний портрет менеджера - http://library.if.ua/book/3/454.html
Совгіря Т. М., Коротя В. В., Порадник С. Г., Василенко О. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ - http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15394/1/ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ.pdf
Психология экстремальных ситуаций / В. В. Рубцов, С. Б. Малых. – 2-е изд., стер. – М.: Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с.
Шапарь В. Б. Психология кризисных ситуаций / В. Б. Шапарь. – Ро-стов на Дону.: Феникс, 2008. – 452 с.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_4_35.pdf
http://referats.5ds.ru/referat/psihologiya/emocinii_stan_lyudini_v_ekstremalnih_umovah.html
О. І. Москаленко, КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - http://visnyk.zu.edu.ua/Articles/79/25.pdf
Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0253-97

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 10.12.2015 21.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 37531  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка джерела інформації у електронному вигляді на тему "Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної Війни та у повоєнні роки". Дякую за увагу.
Наша відповідь:
Шановна Олено! На жаль, на Ваш запит електронних джерел недостатньо. Тому пропонуємо звернутися до друкованих видань:
ІСТОРІЯ НАУ: КРОК У СТАНОВЛЕННІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. – Режим доступу: http://www.readera.org/other/istoria-nau-krok-u-stanovlenni-aviatsiynoye-haluzi-ukrayenye-10184011.html
Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної війни та у повоєнний час (1941-1946). – Режим доступу: http://e-works.com.ua/work/6357_Kiivskii_aviaciinii_instityt_za_chasiv_Velikoi_Vitchiznyanoi_viini_ta_y_povoennii_chas_1941_1946.html
Авіаційний в роки повоєнної відбудови (1944 - 1947): (Назустріч 75- річному ювілею Нац. авіац. ун-ту) // Авіатор: газета НАУ. – 2007. – 27 жовт. (№12). – С.4.
Далі була війна... : (У дзеркалі історії) // Авіатор: газета НАУ. - 2003. -6 черв. (№ 8). - С. 10.
КАІ в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945): [Назустріч 75-річному ювілею Нац. авіац. ун-ту] // Авіатор: газета НАУ. - 2007. - 15 верес. ( № 10). - С. 4.
Київський авіаційний інститут (КАІ): 1937 - 1941: (У дзеркалі історії) // Авіатор: газета НАУ. - 26 квіт. (№ 6). - С. 3.
На шляху прогресу: до 80-річчя Нац. авіац. ун-ту (1933) // Дати і події. – 2013. - №2. – С.41-44.
Національний авіаційний університет: літопис / [М.С.Кулик, М.Г.Луцький, А.В.Полухін та ін.]. – К.: НАУ-друк, 2010. – 368 с.
Національний авіаційний університет (1933-2003): нариси історії / В.П. Бабак, М.С. Кулик, В.О. Касьянов та ін.; за ред. В.П. Бабака. - К.: НАУ, 2003. – 240 с.
Національний авіаційний університет. Історія і сучасність. - К. : НАУ- друк, 2010.-116 с.
Харук А.І. Стан авіаційної промисловості в Україні на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.) // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Держава та армія”. – 2005. – № 541. – С. 48–53.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 24.10.2015 22.58.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Славутич :: Запитання: 37496  
Олена запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, джерела інформації та де їх можна можна дістати в електронному вигляді, якщо це книги, на тему "Використання цивільної авіації у народному господарстві України в 60-х роках ХХ століття". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути:
Савин В.С. Авиация в Украине : очерки истории / В. С. Савин. – Х.: Основа, 1995. – 264 с. – Режим доступу: http://maxima-library.org/avtory/avtorskie-serii/b/295283.
Біля витоків вітчизняної авіації. – Режим доступу: http://1000years.uazone.net/pub/avia.doc
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах. Додатково пропонуємо:
Віддані магії неба (Спроба дослідження історії цивільної авіації Чернігівщини) [Текст] / [авт.-упоряд. В. І. Солонікова ; ред. І. Я. Каганова]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2013. - 263 с.
Горяшко A. M. Гражданская авиация Украины / А. М. Горянко. – К.: Техника, 1982. - 144 с.
Історія повітроплавання та цивільної авіації України : бібліографічний покажчик / наук. ред. В. Гребенніков. - Київ : НАУ, 2015. - 184 с.
Кулаев Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины : монография / Ю. Ф. Кулаев. - К. : Феникс, 2004. - 666 c.
Троценко А. М. Історія цивільної авіації України / А. М. Троценко. – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.
Троценко А. М. Цивільна авіація України / А. М.Троценко, А. П.Пелаченко. – К.: Агробізнес, 2003. – 128 с.
Харук А. І. Нарис історії авіаційної промисловості України (1910 - 1980-ті рр.) : монографія / А. І. Харук; Нац ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2010. - 301 c.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 20.10.2015 17.51.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Киів :: Запитання: 37441  
Женя запитує:
Допоможіть, будь-ласка,у написанні роботи "Конструктори й пілоти-випробувачі на зорі авіаери".
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо такі ресурси:
1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации: учебник для вузов
гражданской авиации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 261 с.
2. Аэромеханика: учеб. для студентов вузов / В.М. Гарбузов, А.Л. Ер-
маков, М.С. Кубланов, В.Г. Ципенко. – М.: Транспорт, 2000. – 287 с.
3. Аэромеханика самолета: Динамика полета: Учебник для авиацион-
ных вузов / А.Ф. Бочкарев, В.В. Андреевский, В.М. Белоконов и др.; Под ред.А.Ф. Бочкарева и В.В. Андреевского. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 360 с., ил.
4. Аэродинамика летательных аппаратов: учебник для вузов по спе-
циальности «Самолетостроение» / Г.А. Колесников, В.К. Марков, А.А. Ми-
хайлюк и др.; под ред. Г.А. Колесникова . – М.: Машиностроение, 1993. –
544 с.; ил.
Граціанський Олексій: авіація як спосіб життя
http://kpi.ua/hratsyansky
Мировая авиация, полная энциклопедия
http://www.yugzone.ru/x/mirovaya-aviacsiya-polnaya-encsiklopediya/
Энциклопедия авиации
http://obuk.ru/encik/31208-detskaja-jenciklopedija-aviacii.html
http://ebooks-vsem.com/weapon
Первые изобретатели
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Служебная:Search&search=Изобретатели самолет
Братья Райт
http://bibliotekar.ru/enc-Tehnika-3/2.htm
http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/070.php
Отто Лилиенталь
http://n-t.ru/ri/gn/kl25.htm
Самолеты 19в.
http://www.westeasttoronto.com/scgi-bin/news_reader/read_article.pl?articleID=1780
Максим Хайрем Стивенс
http://community.livejournal.com/steampunkdepot/2619.html
Сантос-Дюмон Альбертос
http://science.ng.ru/safe/2001-05-23/7_aircraft.html
А.Ф.Можайский
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-15263/
Гражданская авиация. Происхождение
http://www.washprofile.org/?q=ru/node/7026
http://www.izobreteno.ru/2.php
Первые проекты самолетов
http://www.airwar.ru/other/sobolev/htmls/t1g2.html
История мировой авиации
http://ru.wikipedia.org/wiki/История_авиации

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 15.10.2015 16.28.10 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 35291  
Марія запитує:
Допоможіть ,будь ласка, знайти інформацію з наступної теми англійською мовою:Підрозділи з охорони цивільної авіації та їхфункції. дякую!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Будь ласка, уважніше читайте "Правила" нашої довідки:
"Тематичний пошук здійснються лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами".

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 3.11.2014 19.18.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280361 seconds