Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Романна із міста: львів :: Запитання: 40597  
Романна запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукового дослідження: "Страчівська церква Успіння Пресвятої Богородиці" . Історія виникнення, художньо-мистецькі та стильові особливості, легенди та історії,що пов'язані з пам'яткою та її значення для сьогодення". Дякую!
Наша відповідь:
Романно, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бренькач, В.Дорогами святынь [Текст] / В. Бренькач // День. - 2009. - 7 серпня. - С. 21

Воробець,Йосиф.Страдч: божественний дар любові [Текст] / Йосиф Воробець. - Л. : Добра книжка, 2010. - 24 с. : іл.

Коваль Леся. Знайди прихисток своїй душі на Страдецькій Хресній дорозі — Львів, 2004. — 49 с.

Кураш Роман.Каталог пам’яток історії та культури Яворівського району Львівської області / Роман Кураш, Василь Слободян, Ігор Чорновол // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VII. – Дрогобич, 2003. – С.562-599.

Лаба, Василь.Літопис парафії Страдч від давніх часів до 1941 року / Василь Лаба. - Львів, [б.в.], 2015. - 72 с., [8] с. портр., фотоіл.

Лаба, Василь. Історія села Страдч та штрихи до історії села Ямельня від найдавніших часів до 1939 року / Василь Лаба. - Львів : [б.в.], 1999. - 36 c.

Лемко Ілько.Легенди села Страдч / Ілько Лемко // Поступ. – 2004. – 9 груд.

Ляска, Віталій Михайлович. Середньовічний печерний монастир у Страдчі / В. М. Ляска // Чернігівські старожитності [Текст] : Науковий збірник. Вип. 2. За матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції "Християнські старожитності Київської Русі" / Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол. Ю. О. Соболь [та ін.]]. - Чернігів, 2009. - С .216-222.

Петринка, Людмила.Пам'ятка природи "Печера Страдчанська" [Текст] / Людмила Петринка // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 4. - С. 42-43.

Писаренко К. В. Лінгвальне вираження чоловічих образів у МКС Р. Іваничука (на матеріалі книги "Страдчівський патерик. Символ віри") [Електронний ресурс] / К. В. Писаренко // Лінгвістичні дослідження. - 2014. - Вип. 38. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_38_25

Страдч : нерушима стіна.- Страдч : [б.в.] - ном. : іл. (деякі кол.)

Страдчівська церква Успіння Пресвятої Богородиці : [сайт]
http://stradch.com/about-stradch/istoriia-stradcha

Газета Страдчівської церкви Успіння Пресвятої Богородиці
http://stradch.com/gallery/zavantazhyty-hazetu

Історія села Страдч
http://www.traducionalist.info/blog/stradch/2010-05-03-1125

Чорновол І. Таємниці Страдчанської гори
https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/travel_notes/travel_autors/chornovol_travel/61754/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.04.2017 20.39.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 40563  
Софія запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукового дослідження: "Крехівський монастир. Історія виникнення, художньо-мистецькі та стильові особливості, легенди та історії,що пов'язані з пам'яткою та її значення для сьогодення". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Альмес І. І. Даровизни книг до Крехівського монастиря у XVII – на початку XVIII ст. / І. І. Альмес // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Дванадцятої Міжнар. наук. конф. (28–30 трав. 2014 р.). — Київ, 2014. — С. 121–124.
Альмес І. Рукописні книги у Крехівському монастирі в XVII-XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів) / І. Альмес // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. РДГУ. — Рівне, 2014. — Вип. 25. - С. 16-18.
Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Електронний ресурс] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. — Львів : ЛІЕТ, 2015. — № 10. — 290 с. - Режим доступу: http://tntu.edu.ua/storage/news/00002346/book_of_abstract.pdf.
Вечерський В. Українські монастирі / В. Вечерський. - Київ : Наш час, 2008. - 400 с. - (Невідома Україна).
Войтюк О. Крехівський монастир: чотири сторіччя духовності [Електронний ресурс] / О. Войтюк // Парадигма. - 2004. - Вип. 2. - С. 470-472. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2004_2_47.
Волощенко С. А. Крехівський устав XVII ст.: кодикологічний опис пам’ятки [Електронний ресурс] / С. А. Волощенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 222-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2016_20_16.
Горак Р. Листи Ігумена Юліана Зємби й Аристарха Крижанівського до Івана Франка та історія з "Крехівською Палеєю" / Р. Горак // Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. - Львів, 2013. - Вип. 13. - С. 339-361.
Дида І. Місце природи в архітектурному розвитку Львова в період середньовіччя / І. Дида // Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. / Укр. держ. НДІ проектув. міст "Діпромісто", Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2006. - Вип. 11 : Історичні аспекти архітектурної теорії і практики. - С. 115-121.
Замки та фортеці = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М. Жулинського ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. - Київ, 2007. - 351 с. : іл. - (Архітектурні перлини України).
Короткі українські регіональні літописи / упоряд., іл. матеріал, пер., ст. та прим. В. Шевчука. - Київ : КЛІО, 2016. - 446 c.
Кравчишин М. 400-літній ювілей: Крехівський Василіянський Монастир святкує 400 років від дня заснування / М. Кравчишин // Місіонар. - 2012. - 11(238). - С. 18-20.
Львівщина - душа і серце України : мандруємо нашою Батьківщиною : [добірка статей] // Позакласний час. - 2011. - № 5. - С. 65-88.
Мороз В. Р. Василіянські монастирі України. Кн. 1 : Галичина і Закарпаття / дизайн обкл. В. Нехай ; фото В. Мороз [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 191 с.
Низовський А. Ю. Сто великих чудес України / А. Ю. Низовський. - Київ : Арій, 2007. - 415 с. : іл. - (100 великих).
Осінчук Ю. Північноукраїнські діалектні риси в Крехівському Апостолі [Електронний ресурс] / Ю. Осінчук // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 22(1). - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__16.
Шкраб'юк П. Крехів: дороги земні і небесні / П. Шкраб'юк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : Місіонер, 2009. - 413 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.04.2017 18.16.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 40536  
Анастасія запитує:
Доброго дня. Цікавить інформація для написання курсової роботи з теми "Методика формування в учнів початкової школи уявлень про пори року (осінь, зима, весна, літо) в мистецтві", бажано в електронному виді та електронні підручники. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо скористатись:
Палитра цветов. Времена года. Презентация к уроку изобразительного искусства в 1 классе.
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/04/13/palitra-tsvetov-vremena-goda-prezentatsiya-k
http://subject.com.ua/lesson/art/4klas/5.html

Тематичний цикл «пори року» в образотворчій спадщині європейського мистецтва: питання жанрової специфіки
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6/81.pdf

Изображение времен года в искусстве. Взаимодействие поэзии, живописи, музыки. Знакомство с циклом А.Вивальди «Времена года» Конспект занятия по внеурочной деятельности для учащихся 4 класса
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/07/17/izobrazhenie-vremen-goda-v-iskusstve

Презентация на тему «Времена года в изобразительном искусстве»
http://900igr.net/prezentacija/izo/vremena-goda-v-izobrazitelnom-iskusstve-77631.html

Образотворче мистецтво. 2 клас. Конспект уроку. Знайомство з колоритом
http://osvitaportal.com.ua/index.php/vykladachu/predmety/obm-ta-khudozhnia-kultura/item/1352-obrazotvorche-mystetstvo-2-klas-konspekt-uroku-znaiomstvo-z-kolorytom?tmpl=component&print=1

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.04.2017 14.13.42 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40521  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для рефрату: термінології кіномистецтва. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Божко Е. С. Лексико-стилістичні особливості функціонування терміну кіномистецтва flashback в англійській мові [Електронний ресурс] / Е. С. Божко // Нова філологія. - 2010. - № 42. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2010_42_7.
Братерська-Дронь М. Інтерпретація наріжних понять моральнісної свідомості (совість, сором, провина, розкаяння) у кіномистецтві [Електронний ресурс] / М. Братерська-Дронь // Гуманітарний часопис. - 2009. - № 3. - С. 39-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2009_3_7.
Брюховецька Л. І. Кіномистецтво : навч. посіб. / Л. І. Брюховецька. - Київ : Логос, 2011. - 391 c.
Василяйко І. Ю. Англомовні запозичення в сучасній українській термінології кіномистецтва / І. Ю. Василяйко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 733. - С. 67-70.
Василяйко І. Ю. Лексико-семантичні відношення в українській термінології кіномистецтва [Електронний ресурс] / І. Ю. Василяйко // Термінологічний вісник. - 2013. - Вип. 2(2). - С. 113-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(2)__22.
Василяйко І. Структурно-семантичні особливості термінів-словосполучень у сучасній українській термінології кіномистецтва [Електронний ресурс] / І. Василяйко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2013. - № 765. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2013_765_20.
Софієнко М. Специфіка аналізу теоретичних засад кіномистецтва в сучасних дослідженнях українських кінознавців [Електронний ресурс] / М. Софієнко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2014. - Вип. 14. - С. 243-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2014_14_26.
Український енциклопедичний кінословник. Т. 1. Основні терміни та поняття / уклад.: С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. - Вінниця : КНУКІМ, 2006. - 500 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.03.2017 23.14.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 40510  
Євгенія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати список літератури за темою "Про життя та творчість Кульчицької Олени Львівни". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє!
Пропонуємо Вам наступний перелік джерел за Вашим питанням:
1. Волошин, Л. Творці українського модерну: Олена Кульчицька [Текст] : [творчість української художниці] / Л. Волошин // Образотворче мистецтво. - 2006. - N1. - С. 10-11.
2. Кость, Л. Модернова галичанка [Текст] : до 135 - річчя від дня народження відомої української художниці Олени Кульчицької / Л. Кость // День. - 2012. - 24 жовтня (№192). - С. 11.
3. Олена Кульчицька. Перлина графічного мистецтва [Текст] : 140 років від дня народження (1877-1967) // Шкільний світ. - 2016. - N 24. - С. 7-9.
4. Світ високого малярства [Текст] : до 125-річчя від дня народження О.Л. Кульчицької (1877-1967) // Календар знаменних і пам’ятних дат. - 2002. - N 3. - С. 83-89.
5. Українки в історії: нові сторінки [Текст] / В. К. Борисенко [та ін.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с. : іл., фот.
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kulchitska_O_L
Герасимова Г.П. КУЛЬЧИЦЬКА Олена Львівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kulchitska_O_L (останній перегляд: 29.03.2017). Список літератури після самої статті.
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/modernova-galichanka
Кость Л. Модернова галичанка. Минуло 135 років від дня народження відомої української художниці Олени Кульчицької
http://art.mirtesen.ru/blog/43595112569/Elena-Lvovna-Kulchitskaya-(15-sentyabrya-1877---8-marta-1967-)
ЕЛЕНА ЛЬВОВНА КУЛЬЧИЦКАЯ (15 СЕНТЯБРЯ 1877 - 8 МАРТА 1967 )
http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post154036334
ЖЗЛ (ЕЛЕНА КУЛЬЧИЦКАЯ. ДНЕВНИК ЕЕ ЖИЗНИ (ЧАСТЬ 1))
http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post156345884
ЖЗЛ (ЕЛЕНА КУЛЬЧИЦКАЯ. МОНОГРАФИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ (ЧАСТЬ 2))
http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post156349968/
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ (ЧАСТЬ 5 - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО КОСТЮМА ЕЛЕНЫ КУЛЬЧИЦКОЙ.)
http://vchiti.in.ua/ttbdeaa/Виховний захід "Віртуальна екскурсія в музей Олени Кульчицької"a/main.html
Виховний захід "Віртуальна екскурсія в музей Олени Кульчицької"
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51517
Енциклопедія сучасної України. Олена Кульчицька
http://storinka-m.kiev.ua/user_page.php?u_id=3347
Олена Кульчицька
http://photo-lviv.in.ua/natsionalni-motyvy-v-tvorchosti-oleny-kulchytskoji/
Національні мотиви в творчості Олени Кульчицької
http://ratushniak.te.ua/slavetni-imena/64-olena-kulchytska-persha-ternopolianka-laureat-shevchenkivskoi-premii
http://ukrslovo.net/ukrainstvom/postati/14878.html?print
Олена Кульчицька — перша тернополянка–лауреат Шевченківської премії
http://www.mankurty.com/sven/?page_id=415
Кость Л. ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ
http://www.avsart.com.ua/about/painters/64
Галерея АВС арт. Митці. Олена Кульчицька
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18603/1/47-345_350.pdf
Луців О.Б., Бучковська І.Ю. ВПЛИВ МОДЕРНУ НА ГРАФІКУ ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ
http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/vom/show/show_031/foto.htm
ГРАФІКА ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ (репродукції з фондів НБУВ)
http://sverediuk.com.ua/hudozhnitsya-olena-kulchitska/
Свередюк Р. Художниця Олена Кульчицька
http://knpu.gov.ua/content/kulchitska-olena-lvivna
Кульчицька Олена Львівна. Сторінка на сайті Комітету з Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка
Успіхів!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.03.2017 15.10.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.416403 seconds