Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Саша із міста: Київ :: Запитання: 43786  
Саша запитує:
Діяльність Сікорського, бажано новіші джерелр
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександр! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40097.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Ігор Сікорський. Від Києва до Коннектикута, від неба до небес / за ред. І. В. Шпака ; [пер. О. А. Затовська]. — Київ : АДЕФ-Україна, 2014. — 256, [1] с. : іл.
Промахов О. Ігор Сікорський : [8 ] / О. Промахов. — Київ : Агенція ”ІРІО”, 2018. — 125 с. : кольор. іл. — (Видатні українці. Люди, які творили історію).
Промахов О. Ігор Сікорський : [8 ] / Олег Промахов ; [іл. О. Марчишина]. — Київ : Агенція ”ІРІО”, 2019. — 125 с. : кольор. іл. — (Видатні українці. Люди, які творили історію).
Сікорський П. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. / Сікорський П. І. — Львів : Корпан Б. І., 2010. — 142 с. : іл.
Сікорський Ю. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Ю. Сікорський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл.
Шпак І. Ігор Сікорський. Київський зліт / І. Шпак. — Київ : АДЕФ-Україна, 2016. — 114 с. : іл.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.01.2020 22.01.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Україна :: Запитання: 43783  
Ліда запитує:
Епоха Д. Дідро та його творчість.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліла! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 11208, 43263.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Будзанівська Н. Дені Дідро — мислитель епохи просвітництва : до 300-річчя від дня народження / Н. Будзанівська // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 19. — Всесвітня історія. — 2013. — № 10. — С. 3-5.
Всесвіт, розташований в алфавітному порядку : 1 липня — 270 років від дня виходу першої у світі «Енциклопедії» // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 10-12.
Ковалик І. Із літератури XVIII століття. Просвітництво : цикл уроків. 9-й клас : творча майстерня / І. Ковалик // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 19-20. — С. 32-47.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.01.2020 23.15.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Мукачеве :: Запитання: 43775  
Софія запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про методики викладання культурології у старших класах школи. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Зверніться до наступних джерел:
Кравець М. С. Культурологія : підручник / М. С. Кравець. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — 320 с.
Культурологія / [Гриценко Т. Б. та ін.] ; за ред. Гриценко Т. Б. — 3-тє вид. — Київ : Центр учб. літ., 2017. — 388 с.
Кучменко Е. М. Культурологія. Історія світової культури : навчальний посібник / Е. М. Кучменко ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. — 463 с. : табл.
Матвієнко Л. В. Культурологія : навчальний посібник / Л. В. Матвієнко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2007. — 285 с.
Музальов О. О. Культурологія : навчальний посібник : [для учнів, студентів і викладачів] / О. О. Музальов ; НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. — Київ : Пед. думка, 2013. — 125 с.
Плани семінарів та методичні рекомендації з інтегрованої дисципліни "Культурологія" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ун-т" ; упоряд. О. О. Петутіна [та ін.]. — Харків : НТУ "ХПІ", 2008. — 96 с.
Чорний І. П. Теорія та історія культури (культурологія) : конспект лекцій / І. П. Чорний, В. В. Танасійчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2001. — 64 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.01.2020 15.29.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоній із міста: Жовква :: Запитання: 43758  
Антоній запитує:
Професійні якості менеджера дозвіллєвої сфери
Наша відповідь:
Добрий день, Антонію!
Маємо Вам запропонувати наступні посилання:
http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
5.1. Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери
http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/2613/2759
ТЕРЕНТЬЄВА Н. О., СКОРИК Т. В., ДОРОШЕНКО Т. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
https://bit.ly/35Xzyx3
Сидор І. П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДОЗВІЛЛЯ
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5703/1/Jaremaka.pdf
Яремака Н. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8.1/7.pdf
Кравченко Л.М., Яремака Н.С. ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ
***********************
1. Бочелюк, В. Й. Дозвіллєзнавство [Текст] : навч. посібник / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 206 с.
2. Петрова, І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : підручник для вузів / І.В. Петрова. - К. : Кондор, 2005. - 406 с.
3. Поплавський, М. М. Менеджер культури [Текст] : Підручник для ВУЗів / М. М. Поплавський. - К. : Леся, 1996. - 368 с. : ил.
***************
1. Диба, О. Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури [Текст] / О. Диба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - N 3. - С. 103-111.
2. Скорик, Т. В. Концептуальні засади підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг у сфері дозвілля [Электронный ресурс] / Т. В. Скорик // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал. - 2014. - N 1/2. - С. 81-90.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.01.2020 08.18.19 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43757  
Філомена запитує:
Важливість менеджера в соціокультурній сфері Наукові статті, монографії, досвід країн ЄС Дякую!!!
Наша відповідь:
Філомено, доброго ранку! Ми вже відповідали на ваш запит за цією темою. Перегляньте, будь ласка, відповідь за розширеним пошуком 43717

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.01.2020 07.52.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.744461 seconds