Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42834  
Марія запитує:
Допоможіть знайти інформацію (сучасні тенденції та перспективи розвитку спортивного туризму Миколаївської області)
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка / Б. Галас // Шевченкознавчі студії : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2011. — Вип. 14. — С. 197-208.
Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс] // Головне управління статистики у Миколаївській області : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: www.mk.ukrstat.gov.ua/. Назва з екрана.
Миколаївська міська молодіжна громадська організація [Електронний ресурс] // «Альтер-Спорт» : молодіжна громадська організація: [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: www.alter-sport.com. Назва з екрана.
Німчук В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка / В. Німчук // Павло Павлович Білецький-Носенко. Словник української мови. — Київ : Наукова думка, 1966. — С. 5–37.
Самойлюк О. А. Туризм в Миколаївській області / О. А. Салойлюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму». - Частина ІІ. Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. — 145 с.
Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / Т. Г. Сокол. Київ : Музична Україна, 2002. — 256 с.
Швидкова Т. А. З історії ткацького терміна «Основа» в українській мові [Електронний ресурс] / Т. А. Швидкова // Молодий вчитель : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/07oct2015/17.pdf
Шевченко Т. Музыкант / Т. Шевченко // Зібрання творів : У 6 т. — Київ, 2003. — Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. — С. 178-239.

.: Розділ: Туризм :: 15.02.2019 16.37.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42827  
Марія запитує:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітично-описова частина до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. – М.: Миколаївська обласна державна адміністрація, 2016. – 128 с.
Блистів Т.В. Теорія і практика туристичних походів [навчальний посібник]. - Львів: НВФ "Українські технології", 2006. - 132 с.
Булашев А. Я. Спортивный туризм / А. Я. Булашев, М. В. Тонкошкур. - Харьков: ХДАФК, 2009. - 120 с.
Булашев О. Я. Теорія і методика спортивного туризму : навч. посіб для студентів першого курсу (за кредитно-модульною системою) / Булашев О. Я. – Х. : ХДАФК, 2007. – 230 с.
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм. Навчальний посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. - 304 с.
Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник / В. Д. Дехтяр. – Киъв : Науковий світ, 2003. - 204 с.
Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – Київ : Альтерпрес, 2008. - 280 с.
Иванова Н. В. Спортивно-оздоровительный туризм: общая туристская подготовка, техника и технология туризма : уч. пособие / Н. В. Иванова. – Самара : Самар. муниципальный ин-т упр., 2009. – 221 с.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / Кияк В. Ф. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 310 с.
Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис.д-ра пед. наук / А. П. Конох. – Киъв, 2007. – 18 с.
Кравчук Т. А. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма : уч. пособие. – Ч. I. – Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2-х ч. / Т. А. Кравчук. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2009. – 185 с.
Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. – Киъв : Знання, 2008. – 343 с.
Никишин Л.Ф., Коастуб А.А. Туризм и здоровье. / Л.Ф. Никишин. – К.:Київ, Центр учбової літератури, 2001. – 198 с.
Україна туристська [Електронний ресурс] // Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ukrjuntur.org.ua/ukraina-turistska.html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 14.02.2019 16.16.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Ніжин :: Запитання: 42741  
Інна запитує:
Туристична характеристика Ісландії
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! перегляньте наступні джерела:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О. О. Бейдик. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.
Соколова М. В. История туризма : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Соколова. – 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 352 с.
Ісландія [Електронний ресурс]. – Xreferat.com : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://xreferat.com/18/752-1-sland-ya.html. – Назва з екрану.
Ісландія [Електронний ресурс] : туристичне країнознавство. Європа. – Навчальні матеріали онлайн [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/15800119/turizm/islandiya.
Ісландія: туристична характеристика [Електронний ресурс] : презентація. – Режим доступу: https://prezi.com/p/lzq13uu80x6j/presentation/.
Ісландія як туристичний острів [Електронний ресурс] // Studopedia.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_364786_Islandiya-yak-turistichniy-ostriv.html. – Назва з екрану.
Ресурси Європейського туристичного регіону : північноєвропейський туристичний район [Електронний ресурс] // Смаль I. B. Туристичні ресурси світу / І. В. Смаль. – Ніжин : НДПУ, 2010. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/smal21b.htm.
Скандинавські країни : Ісландія [Електронний ресурс] // Скандинавська гімназія : загальноосвіт. навч. заклад І-ІІІ ступ. : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://scandy.kiev.ua/skandinavski_islandija.html.

.: Розділ: Туризм :: 16.01.2019 10.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 42316  
Андрій запитує:
Добрий день. Роблю курсову роботу на тему "Управління готельно-ресторанним бізнесом". Будь ласка, допоможіть підібрати літературу про автоматизовані системи для керування таким бізнесом. В інтернеті можна знайти багато систем, наприклад https://www.otelms.com/ru/hms.html, але немає інформаціі для створення курсової. Заздалегіть вдячний
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 18314, 29348, 30903, 34910, 35524, 37356.

.: Розділ: Туризм :: 25.09.2018 11.09.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: м. Київ :: Запитання: 42299  
Галина запитує:
Доброго дня! Можна, будь ласка, скинути джерела для курсової роботи на тему: " Рекреаційна діяльність в Туреччині: спеціалізація, тенденції, проблеми й перспективи розвитку".
Наша відповідь:
1. Турция. Дом цивилизаций / М-во культуры и туризма Турецкой Республики. - [Б. м. : б. в.], [201.?]. - 71,[2] с.
2. Ветитнев, А.М. Лечебный туризм : учебное пособие / А.Ветитнев, А. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2010. - 590 с. : табл. - (Сер."Высшее образование").
3. Мальська, М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навчальний посібник / Марта Мальська, Ореста Бордун, Михайло Гамкало ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 183 с.
4.Озолина О. Идеальный квартет: Белек // Натали. - 2015.- № 8. - С.86-89
5. Зірки турецького півмісяця (Підбірка статей) [Текст] : За кількістю культурних та історичних пам'яток Туреччина не поступається Греції, Італії чи Іспанії // Міжнародний туризм. - 2003. - № 3. - С. 16-44
6.Сни про Туреччину [Текст] // Міжнародний туризм. - 2004. - № 3. - С. 64-71 : кол.іл
7.Ветрова М. На просторах турецкой Ривъеры // Натали. - 2004. - № 7. - С. 36-39
8.Каминін Є. Знову в Паландокен! // Міжнародний туризм. - 2005. - № 5. - С. 62 - 66
9.Гудзевата М. Південний маршрут зими : Стамбул. Улудаг // Міжнародний туризм. - 2006. - № 1. - С. 62-66
10.Писларий А. Турецкая Ривьера // Натали. - 2006. - № 8. - С. 172-175
11.Подих Істанбула // Міжнародний туризм. - 2006. - № 5. - С. 38-45 :
12.Ткаченко Т. Сила притяжения : Бодрум // Натали.- 2007.-№ 1.-С.204-208
13.Игнатенко Н. Турецкая палитра // Женский журнал. - 2007. - № 5. - С. 244-250
14.Светличная Е. Турецкий гамбит // Академия. -2007. -№ 7-8. -С. 114-123
15.Сницар А. Ликийские этюды // Натали. - 2007. - № 8. - С. 168-171
16.Сырова О. Зависть богов : Турция // Натали.- 2007.- № 10. - С.232-237
17.Эбаноидзе И. Дорогами святых апостолов : Территория современной Турции усеяна легендарными памятниками-эллинистическими, византийскими и османскими, связанные с историей раннего християнства // Вокруг света. - 2007. - С. 62-84
18.Сницар А.Турецкая сказка: Анталья // Натали.- 2008.- № 7. -С. 158-163
19.Кучер И. Белек и море развлечений // Натали.- 2008. - № 7.- С.170-178
20.Онипко О. Сердце Турции: Конья // Натали. - 2008. - № 9.- С. 204-207 21.Скрипаль А. Энергетика гор // Натали. - 2008. - № 11. - С. 260-263
22.Бирюкова Е. Турецкие мотивы // Натали. - 2009. - № 6. - С. 162-164
23.Сницар А. Сокровища Муглы // Натали. - 2010. - № 4. - С. 196-200
24.Озолина О. Наследие Клеопатры, или Прогулки по Аланье // Натали. - 2010. - № 5. - С. 230-232
25.Каппадокія. Країна фей [Текст] // Міжнародний туризм. - 2011. - № 2. - С. 74-80
26.Янковая О. Легенды Средиземноморья // Натали.- 2011.- № 6. -С.184-187
27.Кучер, И. Счастливое число Турции // Натали.- 2011.- № 8.- С. 158-163
28.Янковая О. Блестящий Мармарис // Натали. - 2011. - № 8. - С. 172-175
29.Пархоменко І. Подорож до Коньї// Всесвіт.- 2012.- № 5-6.- С. 235-240
30.Гончаренко С. По-соседски // Натали. - 2013. - № 7. - С. 152-155

.: Розділ: Туризм :: 20.09.2018 18.26.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.63994 seconds