Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Іра із міста: Львів :: Запитання: 37866  
Іра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової роботи на тему "Організація обслуговування гостей в процесі проживання в готелі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Бакеренко Н. П. Особливості діяльності підприємств готельної індустрії [Електронний ресурс] / Н. П. Бакеренко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.15. - С. 168-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.15_30.pdf

Бойко М. Г. Організація готельного господарства : підручник / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 448 с. – Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ua/

Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учеб. пособие / Д. Г. Брашнов. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 224 с.

Виноградная, Е. Клиент всегда прав, так ли это? [Текст] / Е. Виноградная // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 6. – С. 52–53.

Гаврищук, М. Как сохранить и приумножить клиентуру [Текст] / М. Гаврищук // Гостиничное дело. – 2013. – № 1. – С. 28?33.

Годунова, А. Доверяй, но проверяй: контроль выселения гостя из номера [Текст] / А. Годунова // Академия гостеприимства. – 2015. – № 3/4. – С. 12–16.

Головко О. М. Організація готельного господарства : навч. посібник / Головко О. М., Кампов Н. С, Махлинець С. С, Симочко Г. В. ; за ред. О.М. Головко. – К.: Кондор, 2011. – 410 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16781024/turizm/organizatsiya_gotelnogo_gospodarstva

Гостиничные комплексы. Организация и функционирование [Текст] : учеб. пособие / В. А. Романов, С. Н. Цветкова, Т. В. Шевцова, В. В. Каращенко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : ИЦ "МарТ", 2010. – 221 с.

Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Джум, Н. И. Денисова. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 400 с.

Дубодєлова А. В. Система управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Дубодєлова, Л. С. Лісовська, А. О. Нищота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. – С. 159–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPP_2013_754_24.pdf

Ехина, М. А. Организация обслуживания в гостиницах [Текст] : учеб. пособие / М. А. Ехина. – 2-е изд., стер. – Москва : Изд. центр "Академия", 2010. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16718.pdf

Круль Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. / Г. Я. Круль. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072023997/turizm/osnovi_gotelnoyi_spravi

Ладиженська Р. С. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки «Менеджмент») / Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2010. – 254 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21054/1/2010_159Л_печ.pdf

Лук'янов, В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування [Текст] : навч. посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2012. – 346 с.

Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С . Занько. — К.: Знання, 2011. — 366 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072017293/turizm/organizatsiya_gotelnogo_obslugovuvannya

Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072028398/turizm/gotelniy_biznes

Мунін, Г. Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування [Текст] : навч. посібник / Г. Б. Мунін, О. С. Кривоносов, З. В. Марциновська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 336 с.

Обслуговування в номерах готелю // Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник.: [для вищ. навч. закл.] / За ред. П'ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16801028/turizm/obslugovuvannya_nomerah_gotelyu

Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посібник / Лук’янов В. О., Мунін Г. Б. – К.: Кондор, 2012. – 346 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072060336/turizm/organizatsiya_gotelno-restorannogo_obslugovuvannya_

Овчаренко, А. Ген гостеприимства [Текст] : организация работы службы room service / А. Овчаренко // Академия гостеприимства. – 2012. – № 5. – С. 36?44.

Овчаренко, А. Работа горничной от "А" до "Я" [Текст] / А. Овчаренко // Академия гостеприимства. – 2012. – № 6. – С. 30?38.

Овчаренко, А. Работа горничной от "А" до "Я" [Текст] / А. Овчаренко // Академия гостеприимства. – 2013. – № 1. – С. 42?48.

Організація готельного господарства [Текст] : навч. посібник / О.М. Головко, Н. С. Кампов, С.С. Махлинець, Г. В. Симочко. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с.

Організація обслуговування у малих готелях : навч. посібник / Г.Б. Мунін, 3.І. Тимошенко, Ю.І. Палеха, М.Д. Стамболов; За заг. ред. академіка О.В. Шербенка. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 181 с. – Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-38/ua/

Особливості контакту персоналу готелю з клієнтами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lektsii.net/1-100367.html

Полезные отели: 15 потрясающих примеров замечательного обслуживания, заслуживающего внимания социальных медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.reviewpro.com/ru/blog/examples-of-remarkable-service-ru/

Роглев Х. Й. Основы гостиничного менеджмента : учебник / Х. Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2009. – 408 с. – Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-62/ru/

Сергеева, О. Организация кейтеринга в гостинице [Текст] / О. Сергеева // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 1. – С. 87?89.

Технологічна схема обслуговування туристів в готелі та її характеристика // Менеджмент туристичної індустрії : навч. посібник / за ред. проф. І. М.Школи. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с. – Режим доступу: http://buklib.net/books/22018/

Чор, Т. Стандарты поведения при общении с гостями и коллегами [Текст] / Т. Чор // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 5. – С. 42?45.

.: Розділ: Туризм :: 28.11.2015 11.06.18 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 37811  
Катя запитує:
Добрий день,допоможіть,будь ласка,знайти інформацію по курсовій на тему організація побутового обслуговування туристів в 3* готелях
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схожі запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 32308, 34169, 34797, 35603, 35193, 35669.

.: Розділ: Туризм :: 23.11.2015 21.38.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Бориспіль :: Запитання: 37644  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію на тему "Організація рекреаційного обслуговувааня у готелі категорії 5*". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: підручник / В. В. Архіпов, В. А. Русавська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
Белошапка М. И. Технология ресторанного обслуживания Издательство: "Академия": 2006 – 224 с.
Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания / Ю. Ф. Волков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384 с. - (Учебники, учебные пособия).
Засоби розміщення готельного типу - http://pidruchniki.com/12461220/turizm/zasobi_rozmischennya_gotelnogo_tipu
Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0429-96
Устаткування закладів ресторанного господарства / І. О. Конвісер, Г. А. Бублик, Т. Б. Паригіна, Ю. М.Григор’єв. - К.: КНТЕУ, 2005.
Організація готельного обслуговування - http://pidruchniki.com/1584072017293/turizm/organizatsiya_gotelnogo_obslugovuvannya
Мальська М. П. Організація готельного обслуговування. - http://westudents.com.ua/glavy/92036-835-uporyadkuvannya-jitlovogo-nomera-v-gotelyah.html
Організація обслуговування в підприємствах ресторанного господарства: підручн. для ВУЗів / за ред. проф. Н. О. Пятницької. – К.: Київ. нац. ун-т, 2005. – 632 с.
Руденко В. П.Основи готельної справи. - http://westudents.com.ua/knigi/611-osnovi-gotelno-spravi-rudenko-vp.html
http://tourlib.net/books_ukr/velychko10-2.htm
http://eprints.kname.edu.ua/25283/1/КЛ РК+ТРУ печ 2010.pdf

.: Розділ: Туризм :: 8.11.2015 18.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 37643  
Оксана запитує:
Доброго дня! Будь-ласка, допоможіть підібрати інформацію про туристичні об"єкти та маршрути Закарпаття та України.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано,радимо подивитись відповіді на запитання № 28385, 33115, 35614; та скористатися такими джерелами:
[Закарпаття: до 60-річчя утворення області] : добірка статей // Віче. - 2006. –
№ 3-4. - С. 10-17.
Алєксєєнко В. Туристські маршрути Луганської області : курс "Мій рідний край - Луганщина" /В. Алєксєєнко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 32 (серпень). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 8. - С. 19-21.
Біттнер Олександр. Чорнобиль болить і досі / О. Біттнер // Урядовий кур'єр. - 2010. - 14 груд. - С. 4.
Бордун О. Мандруємо вузькоколійкою / О. Бордун // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 4 (лютий). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 2. - С. 12-14.
Видолоб М. Мандрівка Горганським масивом / М. Видолоб // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 18 (вересень). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 9. - С. 4-5.
Гетьман В. Екотуристськими стежками Ужанського національного природного парку / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 44 (листопад). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 11. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 10.
Гетьман В. На межі з Брянськими лісами / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 12 (березень). - С. 11-13.
Гіжинська К. Мальовничі ландшафти та історична спадщина Мигіївщини / К. Гіжинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4 (січень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 4-7.
Грухіна Т. Тернопільщина туристська : виховний захід / Т. Грухіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 12 (червень). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 6. - С. 4-8. - Бібліогр.: с. 8.
Гуржій В. "Козацькому роду нема переводу" : похід історичними місцями Луганщини / В. Гуржій, М. Метьолкін, П. Шаманська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4 (січень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 18-21.
Екологічні стежки : [маршрути екологічних походів по Київській області]
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 7 (квітень). - С. 21-41.
Екскурсії по Україні для школярів // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 48 (грудень). - Шкільний туризм. - Вип. 12. - С. 1-19.
Ємеліна Н. Дивна подорож гірськими стежками Криму / Н. Ємеліна, С. Ємелін // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 12 (червень). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 6. - С. 12-13.
Журило А. Невмируща слава Трахтемирова : туристський похід / А. Журило
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 14 (липень). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 7. - С. 1-10. - Бібліогр.: с. 10.
Западная Украина. Закарпатская область // Позакласний час. - 2007. - № 4. - С. 143-150.
Ілюк О. По місцях героя Олекси Довбуша : туристський маршрут / О. Ілюк, В. Горук
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 44 (листопад). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 11. - С. 21-22.
Ковальчук О. Гідрологічний заказник "Річка Лімниця" : дослідницький проект / О. Ковальчук, Л. Глушко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 20 (травень). - Шкільний туризм. - Вип. 5. - С. 8-10.
Кравченко О. Шляхами подвигу і слави Чигиринщини : велосипедний похід / О. Кравченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 4 (січень). - С. 20-21. - Бібліогр.: с. 21.
Крупеня В. Рушаймо в похід ? : [подорож до Закарпаття - таємничої Боржавської полонини] / В. Крупеня // Однокласник. - 2010. - № 5. - С. 30-31.
Личак І. Водний похід річкою Рось / І. Личак // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 24 (червень). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 6. - С. 22-23.
Марченко І. Велосипедний похід Сумщиною : методична розробка / І. Марченко
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 32 (серпень). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 8. - С. 22-23.
Наровлянський О. На байдарках по Тетереву : [туристичний маршрут по річці, Житомирська область] / О. Наровлянський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 4 (січень). - С. 20-21.
Нещерет А. Туристсько-краєзнавчий похід по печерних містах і монастирях Криму : методичні рекомендації / А. Нещерет // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12 (березень). - С. 18-20. - Бібліогр.: с. 20.
Платоненко В. Подорож на Говерлу та Петрос : технічний опис маршруту / В. Платоненко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 48 (грудень). - С. 8-9.
Плекан І. "Ведуть в Зарваницю стежки і дороги..." : опис дводенного пішохідного туристсько-краєзнавчого походу / І. Плекан // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4 (січень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 12-17. - Бібліогр.: с. 17.
Поврозник М. Перспективи розвитку пішохідного туризму в Медоборах / М. Поврозник // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 24 (червень). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 6. - С. 16-21.
Поп С. Природа срібної землі / С. Поп // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006. - № 39-40. - С. 3-11.
Серебрій В. Дністровський каньйон / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 4 (січень). - С. 22.
Соляні шахти Соледара // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 2 (січень). - Шкільний туризм. - Вип. 1. - С. 15.
Туристичними маршрутами : [Уманщина має усі шанси стати туристичним центром європейського та світового значення] // Чумацький шлях. - 2010. - № 3. - С. 21.
Тяпкін С. Автобусний тур у шевченківський край / С. Тяпкін // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4 (січень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 8-10.
Файзулаєва Е. Оаза в степу : біосферний заповідник "Асканія-Нова" / Е. Файзулаєва
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 32 (серпень). - Шкільний туризм. - Вип. 8. - С. 16-17.
Харківщина трудом звеличена // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - № 46-47. - С.3-47.
Шимон Юрій. Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII - на початку XX століття / Ю. Шимон, І. Щерба // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 9. - Вкл. - С. 1-16.
Шот М. Сім маршрутів Тернопілля / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2009. - 21листоп. - С. 8-9.
Яценко Н. Кам'яне село / Н. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 24 (червень). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 6. - С. 10-15.

Культурна спадщина
http://vynogradiv.dyndns.org/adminposluhu/files/kult.doc

Габчак Н.. Курортно-рекреаціні зони Закарпаття: обгрунтування сутності
та складових формування
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Mv/2008_24/09.pdf
Молнар О.С. Оцінка наявного туристисно-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття
http://www.berehovo-tour.info/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2009-01-31-09-00-00&Itemid=123

Туристичний маршрут «Мінеральні води Закарпаття»
http://hof.net.ua/tourist-routes/spa_tourism/

.: Розділ: Туризм :: 8.11.2015 12.25.02 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Полтава :: Запитання: 37602  
Світлана запитує:
Добрий день, допоможіть будь-ласка знайти літературу до курсової роботи на тему: Особливості розвитку та організації туризму в Австрії.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо такі джерела:
Арефьев В. Е. Введение в туризм. Барнаул : Изд-во АГУ, 2002. - 282 с.
Бейдик О.Перлина в центрі Європи : екскурсія до зимового Відня-2011 // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 16 (квітень). - Шкільний туризм. - Вип. 4. - С. 7-9.
Варчуків І. С. Санаторно-курортна справа. М.: ЮНИТИ, 2006.
Ветітнев А. М., Журапвлева Л.Б. Курортне справа. М.: Кнорус, 2006.
Драчов Є. Л. Спеціальні види туризму. Лікувальний туризм. М.: Кнорус, 2008.
Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: організація діяльності. М.: Фінанси і статистика, 2003.
Крушинська О. Альпійське рондо / фото автора // Міжнародний туризм. - 2010. - № 5. - С. 54-61.
Кушнарьов Д. Побратими в Європі : Троє нас вирушило в євротур "Пошуки українського". Три міста-побратими Києва - чекали у Центральній Європі: Будапешт, Братислава і Відень / фото Роман Орлов // Міжнародний туризм. - 2015. - № 5. - С. 78-83.
Морозова С. Н. Туризм в Австрии. М.: АСТ, 2000. - 122 с.
Онишко С. Авто та Альпи // Міжнародний туризм. - 2014. - № 6. - С. 86-93.
Осипова О. Я. Транспортне обслуговування. М.: Академія, 2006.
Семенело І. Мандри Європою... : [подорож по 20 державах Західної Європи] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 28 (липень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 7. - С. 3-16.
Ушаков Д.С. Прикладний туроперейтінг: навчальний посібник. М.: ІКЦ В«МарТВ», 2004. – 416 с.

Практична організація виїзного туризму до Австрії
http://ukrbukva.net/51110-Prakticheskaya-organizaciya-vyezdnogo-turizma-v-Avstriyu.html

Туризм в Австрии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Австрии

.: Розділ: Туризм :: 2.11.2015 15.25.50 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.713 seconds