Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41950
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 43954  
Наталія запитує:
Добрий день. Пишу магістерську роботу з кримінального процесу на тему "Інститут застави в кримінальному провадженні"
Наша відповідь:
Добрий день, Наталія. Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Про внесення змін до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу [Електронний ресурс] : постанова КМ України від 22.03.2017 р. № 162. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2017-п
Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу [Електронний ресурс]: Постанова КМ України від 11.01.2012 р. № 15. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-п
Бабіч Л. М. Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л. М. Бабіч. – Луганськ, 2014. - 250 с.
Баранов С. Цілі застосування і запобіжні заходи у вигляді застави / С. А. Баранов // Бізнес в законі. – 2009. – С. 91-94.
Гуменюк А. С. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / А. С. Гуменюк. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10626/17_Гуменюк_345-347.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Данченко Т. В. Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. В. Данченко. – Ірпінь, 2007. – 193 с.
Данченко Т. В. Застава: історія розвитку та проблема застосування / Т. В. Данченко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 1. - С. 106-108.
Данченко Т. В. Міжнародний досвід застосування застави / Т. В. Данченко // Сучасні питання економіки і права. – 2011. – Вип. 2. - С. 121-127.
Донченко Ю. В. Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді застави / Ю. В. Донченко // Право України. – 1999. - № 3. – С. 61-64.
Дрозд В. Г. Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя / В. Г. Дрозд // Проблеми теорії та практики застосування законодавства. – 2016. – № 1-9. - С. 61-71.
Дрозд В. Ю. Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи [Електронний ресурс] / В. Ю. Дрозд // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. - № 1. – С. 72-80. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Vlduvs_2016_1_10.pdf
Ільченко О. В. Актуальні питання щодо застосування застави у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - № 3. – С. 150-152. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2016/46.pdf
Ільченко О. В. Застосування застави у кримінальному судочинстві України : проблемні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70879/5/Ilchenko_Application_of_Bail.pdf;jsessionid=A460EB50FA80A4CA28CAA9217B5BF2FE
Ільченко О. В. Міжнародний досвід застосування застави як запобіжного заходу у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко, Б. А. Малій // Правові горизонти. – 2018. – Вип. 9. - С. 61-66. – Режим доступу: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2018.i9.p61
Крайнюк В. Г. Застава як запобіжний захід у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / В. Г. Крайнюк // Учені записки Тавричного національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». – 2013. - Т. 26. - № 1. – С. 401-407. – Режим доступу: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/1_2013/66.pdf
Комарницька Оксана. Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави / О. Комарницька. – Режим доступу: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/povnovazhennya-prokurora-na-etapi-vykonannya-uhvaly-pro-obrannya-zastavy/
Коріняк О. М. Практика застосування запобіжних заходів за новим КПК України. Перші здобутки / О. М. Коріняк // Кримінальний процесуальний кодекс України : матеріали круглого столу 20 листоп. 2013. – С. 52-55.
Куцкір Г. М. Підстави і процесуальний порядок застосування застави як способу обмеження права власності під час кримінального провадження / Г. М. Куцкір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. -Т. 3. – С.150-155.
Лисюк Ю. В. Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави / В. О. Рибалко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. - № 7. – С. 216-219.
Олашин М. М. Застосування застави у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / М. М. Олашин // Європейські перспективи. – 2015. - № 5. - С. 116-121. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/evpe_2015_5_21 (1).pdf
Півненко Л. В. Застава - як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [Електронний ресурс] / Л. В. Півненко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Право». – 2016. – Вип. 24. – С. 169-174. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2016/976-1482491569.pdf
Рибалко В. О. Оцінні поняття використовувані при регламентації застави як запобіжного заходу / В. О. Рибалко // Історико-правовий часопис. – 2015. - № 1. – С. 130-135.
Савицький Д. О. Окремі питання повернення застави в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. О. Савицький. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/3669/1/Савицький Дмитро Олександрович.pdf
Січко В. О. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні: окремі питання застосування [Електронний ресурс] / В. О. Січко // Право і суспільство. – 2018. - № 4. – Ч. 2. – С. 269-274. – Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/48.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-58622.html
http://c-lawyers.com/ob-effektivnosti-zaloga-v-ugolovnom-protsesse-natalya-rudenko-dlya-yurligi
https://legalhub.online/advokatska-diyalnist/zastava-yak-alternatyvnyj-zapobizhnyj-zahid-advokatska-praktyka/

.: Розділ: Держава і право :: 2.04.2020 16.56.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Вінниця :: Запитання: 43929  
Лариса запитує:
Курсова робота "Гуманізація кримінального права". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43017.

.: Розділ: Держава і право :: 22.03.2020 22.02.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 43917  
Софія запитує:
Добрий вечір, курсова робота "керування персоналом, готельно-ресторанного бізнесу".
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брагина З. В. Управление персоналом: учебное пособие для вузов / З. В. Брагина, В. П. Дудяшова, З. Т. Каверина – М. : КноРус, 2010. – 125 с.
Братченко В. Ф. Управління персоналом організації в сучасних умовах / В. Ф. Братченко // Персонал. – 2006. – № 3. – C. 25.
Варналій З. С. Основи підприємництва: навч.посіб / З. С. Варналій. – Київ: т-во «Знання», КОО, 2001. – 298 с.
Вдовітченко О. В. Методи та засоби адаптивного керування енергоспоживанням персональних комп'ютерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / О. В. Вдовітченко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
Готельно-ресторанний бізнес, як основна складова туристичної індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/virt/78/. — Назва з екрана.
Економіка підприємства: підручник / за ред. А. В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с.
Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Навч.посіб / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. – Вид. 4-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
Козак К. Б. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К. Б. Козак. – Херсон, 2011. – 245 с.
Кравчено Т. С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту / Т. С. Кравченко // Персонал. – 2005. – № 7. – С. 13–21.
Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk.htm.
Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2005. – 408 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm.
Шапиро С. А. Основы управления персоналом в современных организациях. Экспресс-курс: учебное пособие / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева. – М.: Институт международных государственно - гуманитарных связей, 2008. – 99 с.

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2020 22.23.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Константин Гасаненко із міста: Львов :: Запитання: 43915  
Константин Гасаненко запитує:
Доброго дня! Могли би Ви порадити мені літературу для написання курсової роботи на тему "Конституційні засоби захисту прав людини в Україні: поняття, значення, види
Наша відповідь:
Добронго дня, Костянтине! Перегляньте наступні джерела:
Загальна теорія держави та права : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. - Харків : Право, 2011. - 584 с.
Заворотченко Т. М. Політичні права і свободи людини та громадянина в Україні : моногр. / Т. М. Заворотченко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – 424 с.
Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 305 с.
Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : моногр. / А. Ю. Олійник. - Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навч. літ., 2008. - 153 с.
Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : моногр. / Т. С. Подорожна. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 536 с.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. – Вид. 9-те, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - 2-ге вид. - Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 520 с.
«Захист прав і свобод людини є найважливішим завданням держави» – переконані учасники Міжнародного наукового семінару, що відбувся у Конституційному Суді України (доповнено) [Електронний ресурс] / відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу // Конституційний Суд України : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://web.ccu.gov.ua/novyna/zahyst-prav-i-svobod-lyudyny-ye-nayvazhlyvishym-zavdannyam-derzhavy-perekonani-uchasnyky-0.
Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина [Електронний ресурс] // Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://mykolaivska.land.gov.ua/конституційні-права-людини-і-громадя/. – Назва з екрану.
Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина [Електронний ресурс] // Конституційне право України : мультимедійн. навч. посіб. / Нац. Академія внутрішніх справ. – Режим доступу: https://arm.naiau.kiev.ua/books/konst_pu/rozdil/rozdil5.html.
Пацкан В. В. Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина [Електронний ресурс] / В. В. Пацкан // Наук. вісник Академії муніцип. управління. Серія : Право. - 2013. - Вип. 1-2. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2013_1-2_5.
Прієшкіна О. В. Забезпечення прав людини в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Прєшкіна // Наук. записки НаУКМА. Серія: Юридичні науки. – 2017.,т. 200. – С. 109-114. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12528/Priieshkina_Zabezpechennia_prav_liudyny.pdf.
Пробко І. Б. Поняття та класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації [Електронний ресурс] / І. Б. Пробко // // Наук. записки Львів. ун-ту бізнесу та права. - 2013. - Вип. 11. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_24.
Романова А. А. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Романова // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 599-602. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_2_95.
Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки [Електронний ресурс] / Я. Троян // Підприємництво. Господарське право. – 2018. - № 9. – С. 210-215. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/39.pdf.
Халюк С. О. Поняття та структура конституційної системи захисту прав людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Халюк // Митна справа. – 2013. – № 4. – С. 37-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2013_4(2.2)__9.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2020 17.10.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Луцьк :: Запитання: 43904  
Наталя запитує:
Джерела для курсової роботи на тему:"Психологічна теорія походження держави та права :її сутність, ознаки, значення".
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Виникнення держави і права // Правознавство : підруч. - К., 2003. - С. 6-23.
Дудченко В. В. До питання про емотивну природу права / В. В. Дудченко. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5605/Dudchenko VV Pravovi ta inst conf 2016 t1-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Корчевна Л. О. Психологічна школа права та сучасність / Л. О. Корчевна // Право і безпека. – 2011. - № 3. – С. 13-17. – Режим доступу: http://old.pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=20602
Котюк І. Виникнення держави і права // Котюк І. Основи правознавства.- К., 2002. - С.15-20.
Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с. – Режим доступу: https://lawbook.online/page/tgp1/ist/ist-16--idz-ax238--nf-9.html
Лебедєва О. В. Психологічна теорія походження держави / О. В. Лебедєва // Молодий вчений. – 2015. - № 8. – Ч. 2. – С. 98-100. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2015_8(2)__24.pdf
Основи держави і права : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, Р. А. Калюжний, А. М. Колодійта ін. ; за ред. А. М. Колодія та А. Ю. Олійника. – К. : Либідь, 1997. – 208 с.
Основні теорії походження держави та права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/IC8b9pvgakE.html
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности /
Л. И. Петражицкий. – СПб. : Лань, 2000. – 608 с.
Психологічна теорія походження держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.org/10-122155.html
Психологічна теорія походження держави і права // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. - Т. 5 : П-С. - С. 35. – Режим доступу: https://leksika.com.ua/15071227/legal/psihologichna_teoriya_pohodzhennya_derzhavi_i_prava
Психологічна теорія права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/31108/pravo/psihologichna_teoriya_prava
Психологічна теорія права Л. Петражицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/ru/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-shpargal/739-psihologchna-teorya-prava-l-petrazhickogo.html
Психологічні підходи до трактування права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29183/
Роль держави і права в суспільстві - основні теорії походження та сутності держави і права // Основи правознавства : навч. посіб. - К., 2003. - С. 5-16.
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави Л. Й. Петражицького / В. І. Тимошенко. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/6339/1/Тимошенко В.І. Психологічна теорія держави Л.Й. Петражицького .PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/Психологічна_теорія_походження_держави
https://pidruchniki.com/16280414/pravo/zmistovniy_modul_teoriya_derzhavi
https://pidruchniki.com/84519/pravo/teoriyi_pohodzhennya_derzhavi
http://politics.ellib.org.ua/pages-2609.html
https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/teoriji-viniknennya-derjavi.html
https://studme.com.ua/15780503/pravo/proishozhdenie_gosudarstva_prava.htm
https://studme.com.ua/1228112814520/pravo/psihologicheskaya_teoriya.htm

.: Розділ: Держава і право :: 10.03.2020 19.07.43 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.344684 seconds