Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39734
   


Автор запитання: Люда із міста: Київ :: Запитання: 41696  
Люда запитує:
Доброго дня. Мені потрібна інформація (електронна) з теми стосовно законодавства США (будь якого). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Людо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Безлюдний О. І. До питання законодавчої підтримки сім’ї в США [Електронний ресурс] / О. І. Безлюдний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2012. - Вип. 38. - С. 339-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_38_80.
2. Бєлєнький В. П. Кіберзлочини за законодавством США [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 17(2). - С. 91-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(2)__25.
3. Бєлєнький В. П. Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Право і суспільство. - 2015. - № 4(3). - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(3)__30.
4. Бібік І.С. Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному законодавстві України та США [Електронний ресурс] / І.С. Бібік, Л. М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 66-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_4_19.
5. Вороніна Н. В. Особливості страхування військовослужбовців (military personnel insurance) за законодавством України та США [Електронний ресурс] / Н. В. Вороніна // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 102-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_23.
6. Горян Е. В. Імплементація договорів Світової організації інтелектуальної власності у сфері Інтернету в національне законодавство (досвід США) [Електронний ресурс] / Е. В. Горян, К. В. Горян // Інформація і право. - 2012. - № 1. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2012_1_7.
7. Довжанин В. М. Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США [Електронний ресурс] / В. М. Довжанин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__28.
8. Каменський Д. В. Призначення покарань за федеральні економічні злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції [Електронний ресурс] / Д. В. Каменський // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_62.
9. Каплинський О. В. Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США [Електронний ресурс] / О. В. Каплинський, В. П. Соловйов // Наука та наукознавство. - 2017. - № 1. - С. 92-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_1_9.
10. Коблан А. Запровадження патріотичного закону та зміни імміграційного законодавства в США після 11 вересня 2001 року (2001 – 2004 рр.) [Електронний ресурс] / А. Коблан // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 13. - С. 160-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_20.
11. Коваленко Р. Законодавче регулювання фінансування передвиборної агітації на виборах президентів США й України [Електронний ресурс] / Р. Коваленко // Юридичний вісник. - 2015. - № 3. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_44.
12. Петраускас О. О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президентства Дж. Кеннеді та Л.Джонсон [Електронний ресурс] / О. О. Петраускас // Проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 10-11. - С. 403-417. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_31.
13. Полянський Є. Ю. Актуальні проблеми призначення покарань у кримінально-правовій доктрині та законодавстві США [Електронний ресурс] / Є. Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2010. - Т. 9. - С. 407-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2010_9_42.
14. Романько П. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США [Електронний ресурс] / П. С. Романько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__28.
15. Ружицька Є. О. Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США [Електронний ресурс] / Є. О. Ружицька // Альманах міжнародного права. - 2014. - Вип. 6. - С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2014_6_18.
16. Сахарук Т. В. Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів [Електронний ресурс] / Т. В. Сахарук // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_2_33.

.: Розділ: Держава і право :: 20.02.2018 16.36.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Суми :: Запитання: 41670  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи. Тема:"Докази й доказування у справах про відшкодування моральної шкоди в цивільному процесі" Відповідь прошу надіслати на електронну пошту : Roman95@i.ua З повагою, Роман
Наша відповідь:
Романе, за вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Гробова А.А. Докази і доказування в цивільному судочинстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 319-323.

Касумова, А. Б. Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди пацієнтам [Текст] / А. Б. Касумова // Держава і право : збірник наук. праць. - 2014. - Вип. 63. - С. 125-130. - Бібліогр. в кінці ст.

Крисань, Тетяна Євгенівна. Правові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах / Т. Є. Крисань // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України. - К., 2011. - № 4. -. С.218-221. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучер, Тетяна Миколаївна. Логіко-юридичні підходи до теорії доказування у цивільному судочинстві України / Т. М. Кучер // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України. - К., 2011. - № 4. -. - С.208-211. - Бібліогр. 13 назв

Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-174

Луспеник Д.Д. Застосування у судовій практиці доказових презумпцій та фікцій у системі розподілу обов'язків з доказування за новим ЦПК України / Д.Д. Луспеник // Право України. – 2005. –. № 8. – С. 56–60.

Марченко Р. В. Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі // Право і безпека. – 2009. – № 3. – С.100-104.

Микитин В. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності / В. Микитин // Юридична України. – 2012. – № 9. – С. 53-61

Ніколаєць Ю. До питання розмежування понять докази та доказування у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 422-423.

Примак, Володимир.Причинно-наслідковий зв'язок як умова відшкодування моральної шкоди крізь призму вимог справедливості, розумності й добросовісності [Текст] / Володимир Примак // Юридична Україна. - 2014. - № 1. - С. 25-30. - Бібліогр. в примітках: с. 30.

Садикова Я.М. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди за порушення авторських та (або) суміжних прав / Я.М. Садикова. – Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія «Право». – 2012. – Випуск 20. – Частина 1.Том 2. – С. 110-112

Сліпченко О.І., Кройтор В.А. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Текст]: монографія / О.І. Сліпченко, В.А. Кройтор. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 244 с.

Сліпченко О. І. Належність доказів у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди / О. І. Сліпченко // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий наук. зб. – 2008. – Вип. 96. – С. 105–110.

Сліпченко О. І. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди / О. І. Сліпченко // Вісн. Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 38–43.

Сліпченко О. І. Особливості доказування при розгляді справ про відшкодування моральної (немайнової) шкоди / О. І. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. О. А. Пушкіна, Харків, 23 трав. 2009 р. – Х. : ХНУВС, 2009. – С. 337–339.

Сліпченко О. І. Пояснення сторін та третіх осіб як засіб доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди / О. І. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. О. А. Пушкіна, Харків, 22 трав. 2010 р. – Х. : ХНУВС, 2010. – С. 323–327.

Стефанчук Р.О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення / Р.О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – Хмельницький,2007. – № 1 (21). – С. 67-83.

Шкваренко, М. Є.Відшкодування моральної шкоди: проблеми теорії та практики [Текст] / М. Є. Шкваренко // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звітної науково-практичної конференції, Вінниця, 6-7 квітня. - 2017. - С. 323-326. - Бібліогр. в кінці ст.

Шкребець, Дмитро Васильович. Поняття і види доказів у цивільному процесі / Д. В. Шкребець // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України. - К., 2011. - № 4. - С.248-252. - Бібліогр. 7 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ
http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=261797&base=1

УЗАГАЛЬНЕННЯ судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки у 2010 — 2011 роках
http://www.krapka.org.ua/узагальнення-щодо-відшкодування-шко/

.: Розділ: Держава і право :: 14.02.2018 11.39.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41661  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми магістерської "Сучасні тенденції розвитку нотаріальної діяльності в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://minjust.gov.ua/m/str_2331
file:///C:/Users/User/Desktop/Chkup_2014_4_35.pdf
http://yurradnik.com.ua/stati/d1-83-d0-ba-d1-80-d0-b0-d1-97-d0-bd-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-b8-d0-b9-d0-bd-d0-be-d1-82-d0-b0-d1-80-d1-96-d0-b0-d1-82-d0-bf-d0-b5-d1-80-d1-81-d0-bf-d0-b5-d0-ba-d1-82-d0-b8-d0-b2-d0-b8-d1-80-d0-be/
http://veche.kiev.ua/journal/2610/
http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Vasekancev.pdf
http://idpnan.org.ua/files/bilko-k.f.-administrativno-pravove-zabezpechennya-organizatsiyi-ta-diyalnosti-notariatu-v-ukrayini_.pdf
http://www.lex-line.com.ua/?language=ua&go=full_article&id=165
http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Diss_Мартинюк-_основа_сайт.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-min-1-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Дисертація-на-здобуття-наукового-ступеня-кандидата-юридичних-наук-Кінаш-Уляни-Ярославівни.pdf
https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/352/3946.html
http://e-works.com.ua/work/2670_Notarialna_diyalnist_v_Ykraini.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/110.pdf
– Гулєвська Г. До питання про державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні: аналіз сучасного стану та основні тенденції розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 4. – C. 20-23.
– Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон / О. Нелін // Юридична Україна. – 2017. – № 2/3. – С. 65-69.
– Нелін О. Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні: спроба концентричного рівного визначення / О. Нелін // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 64-69.
– Лосєв В.В. Актуальні проблеми сучасного нотаріату в Україні / В.В.Лосєв // Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – 2011. – Вип. 2. – С. 265-267.
– Досінчук К.Ф. Організація нотаріату в Україні / К. Ф. Досінчук // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – 2014. – Вип. 5. – С. 399-404.
– Черниш В. Питання становлення та функціонування органів нотаріату в Україні на принципах класичного нотаріату латинського типу / В. Черниш // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 35-40.
– Черниш В. Шляхи розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні: прогалини законодавчої регламентації / В. Черниш // Юридична Україна. - 2016. - № 5-6. - С. 90-95.
– Стрілько В. Ю. Деякі аспекти реформування нотаріату в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства / В. Ю. Стрілько // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 422-424.
– Черниш В.М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черниш В.М. ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - Київ, 2003. - 199 арк.
– Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ясінська Л.Е. ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2005. - 210 арк.
– Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Загальна частина : навч. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. - Київ : Вентурі, 1999. - 207 с.
– Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні : навч.посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник ; ред. Л. К. Радзієвська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Юрінком інтер, 2000. - 525 с.
– Семаков Г.С. Нотаріат в Україні : курс лекцій / Г. С. Семаков, С. П. Кондракова ; Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). - Київ : МАУП, 2001. - 120 с.
– Сміян Л. С. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. С. Сміян [и др.] ; Національна академія управління, Академія муніципального управління. - 2-е вид., стер. - Київ : КНТ, 2008. - 680 c.
– Білько К.Ф. Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білько Катерина Федорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
– Нечипорук С.В. Проблеми та перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні / С.В. Нечипорук // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 143-146.
– Степаненко В. Проблеми розвитку українського нотаріату в контексті європейської інтеграції та гармонізації права / В.Степаненко // Юридична Україна. - 2014. - № 12. - С. 41-46.
– Чижмарь К. Реформування нотаріату в Україні: бачення та перспективи / К. Чижмарь // Юридична Газета. - 2014. - № 31 (2 вересня). - С. 37, 42-43.
– Фріс І. Актуальні питання реформуванняінституту нотаріату в Україні / І. Фріс // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 235-237.
– Фурса С. Нотаріат: шляхи розвитку / С. Фурса // Юридичний Вісник України. - 2003. - № 35. - С. 9.
– Фурса С. Я. Проблеми формування принципів організації та діяльності нотаріату в Україні / С. Я. Фурса // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 1. - С. 59-65.
– Сульженко Ж. Тенденції розвитку нотаріату в Україні у світлі судової реформи / Ж. Сульженко // Мала енциклопедія нотаріуса: Науково-практичний журнал Асоціації приватних нотаріусів Харківської області. - 2002. - № 2. - С. 5-6.
– Круговес Н. Сучасні тенденції розвитку нотаріату в Україні / Н. Круговес // Юридичний вісник України. - 2004. - № 16 (17-23 квітня). - С. 1,6.
– Баранкова В. В. Становлення в Україні нотаріату латинського типу / В. В. Баранкова // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосування: Матеріали наук.-практ. семінару. (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.) Ч. 1. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / уклад. М. І. Панов, 2004. - С. 117-119.
– Терегейло Ю. Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні / Ю.Терегейло // Віче : - 2011. - № 12. - С. 25-26.
– Журавльов Д. Концептуальні напрямки щодо розвитку нотаріату в Україні / Д. Журавльов // Нотаріат для вас. - 2011. - № 10. - С. 44-45.
– Журавльов Д. В. Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку / Д. В. Журавльов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 10. - С. 12-15.
– Чекотовська О. Електронний нотаріат: перспективи впровадження в Україні / О. Чекотовська // Правосуддя України. - 2013. - № 14/15. - С. 13-15.
– Стрілько В. Ю. Деякі аспекти реформування нотаріату в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства / В. Ю. Стрілько // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 4. - С. 422-424.
– Золотухіна О. М. Шляхи вдосконалення практики функціонування нотаріату в Україні / О.М.Золотухіна // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Наук.-практ. конф. [18 берез. 2016 р.] / Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок", Юрид. ф-т, Коледж економіки, права та інформ. технологій, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. - Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2016. - С. 31-33.

.: Розділ: Держава і право :: 12.02.2018 08.30.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Черкаси :: Запитання: 41653  
Павло запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: Заочний розгляд цивільних справ Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жукевич І. В. Проблеми заочного розгляду цивільної справи у разі неявки відповідача у судове засідання [Електронний ресурс] / І. В. Жукевич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2013. - Вип. 31. - С. 159-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_31_18.
Заочний розгляд справи - http://pidruchniki.com/1262061748363/pravo/zaochniy_rozglyad_spravi
Короєд С. О. Заочний розгляд в цивільному судочинстві: питання ефективності [Електронний ресурс] / С. О. Короєд // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_21.
Ткачук О. М. Цивільний та Цивільний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 338 с.
Тульчевська Н. В. Проблемні аспекти окремого, наказного провадження та заочного розгляду справи в межах цивільного процесуального законодавства України [Електронний ресурс] / Н. В. Тульчевська // Держава та регіони. Серія : Право. - 2016. - № 1. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2016_1_6.
Україна. Закони. Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 10 січ. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2017. - 439, [1] с
Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 25 січ. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2017. - 218 с.
Умови проведення заочного розгляду справи - http://uazakon.ru/ukr/tspk/224/default.htm
Цал-Цалко Ю. Ю. Специфіка інституту заочного розгляду справи [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Цал-Цалко // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_2_11.
http://textbooks.net.ua/content/view/4724/40/

.: Розділ: Держава і право :: 10.02.2018 21.05.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41645  
Олександр запитує:
Допоможіть підібрати літературу до розділу магістерської Психологічні особливості комунікації прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод. Спасибі)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № - 41637, 41216, 41055.
http://pidruchniki.com/70266/pravo/uchast_prokurora_kriminalnomu_provadzhenni_pidstavi_ugod
http://pidruchniki.com/1749011061637/pravo/kriminalne_provadzhennya_pidstavi_ugod
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/792/1/stratij_dis.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 8.02.2018 16.13.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.460903 seconds