Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 40633  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати презентацію на тему: "Верховна Рада України"
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 22.04.2017 15.50.19 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Чернівці :: Запитання: 40629  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по темі " Співвідношення договору транспортного експедирування та договору перевезення вантажів ". Буду вдячна за Вашу відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
1. Луцик Марія. Предмет договору транспортного експедирування // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 42-45.
2. Соловей Ольга. Договір транспортного експедирування. І жодних проблем із перевезенням! // Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - 14 липня. - С. 14-20.
3. Загальні правила для перевізників // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 88 (25 вересня): Спецвипуск. - С. 4-14.
4. Романов О. Договори перевезення і транспортного експедирування // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - 4 грудня. - С. 23-25.
5. Ільницький Юрій. Договір транспортного експедирування: суть, форма, умови // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - 29 жовтня. - С. 35-40.
6. Смердов Віталій. Загальні відомості про договір транспортного експедирування // Податки та бухгалтерський облік. - 2012. - 16 серпня. - С. 5-9.
7. Єфімов Сергій. Договір транспортного експедирування: нюанси укладення та виконання // Збірник систематизованого законодавства (Додаток до газети "Бизнес). - 2010. - Вип. 12. - С. 183-186.
8. Свистун Лариса. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - С. 61-62.
9. http://yport.inf.ua/sootnoshenie-dogovora-transportnoy.html
10.https://mydisser.com/ua/avtoref/view/16232.html

Також, раніше вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 35388.

.: Розділ: Держава і право :: 21.04.2017 18.41.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даніела із міста: м. Чернівці :: Запитання: 40627  
Даніела запитує:
Доброго дня,допоможіть будь ласка з літературою на тему: Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 20.04.2017 23.21.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 40619  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми Онтологія юридичної відповідальності
Наша відповідь:
Шановна Ірино, скористайтесь, будь ласка, наступною літературою та посиланнями:
1. Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія : монографія / [І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014 – 448 с. – (Серія «Про українське право»);
2. Гордин Л. Я. Онтология юридической ответственности: специфика правовой вины, её отличия от религии и морали //Гуманітарний часопис – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», – 2013, № 2– С. 113-119 http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2013/GCH213/titel.htm
3. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9673
4. Коічовський А. Онтологія юридичної відповідальності //Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права, Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2010. – Чис.V. – С. 97-108 https://law.knu.ua/images/stories/pro_ukrainske_pravo/Pro_Ukrainske_pravo_5.pdf
5. Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский Общая теория юридической ответственности. Монография– СПб. : Юридический ценр Пресс, 2007. – 950 с. http://iknigi.net/avtor-rudolf-hachaturov/103791-obschaya-teoriya-yuridicheskoy-otvetstvennosti-rudolf-hachaturov/read/page-1.html

.: Розділ: Держава і право :: 19.04.2017 18.51.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Чернівці :: Запитання: 40612  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть у пошуку літератури до магістерської роботи за темою " Інститут надання освітніх послуг в країнах романо-германського та англо-саксонського права" (в цивільно-правовому аспекті). Буду вдячна за Вашу допомогу!
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Авігдор Габріель. Законодавство держав-членів ЄС у сфері інноваційної діяльності / Габріель Авігдор // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення : матеріали міжнародного симпозіуму (Київ, 2–3 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 298–349.

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В.Александров // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 156–164.

Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2002. – 200 с.

Витримки з аналітичної роботи Проекту «Ключові особливості інно¬ваційної політики як основи для розробки заходів з посилення інновацій, що сприятимуть наближенню України до конкурентної економіки знань – порівняння ЄС та України» // за ред. Гурдун Румпф, Джорджа Строгілопулоса, Ігора Єгорова (Київ, червень 2011 р.). – К., 2011. – 100 с.

Гордимов А.В. Доктринальні джерела права та права людини в романно-германській та англосаксонській правових системах/А.В.Гордимов // Держава і право, 2013.-Вип.59.-С.43-48.

Деревянко Б.В. Регулювання надання послуг у сфері освіти країн ЄС та інших країн центральної Європи //Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти : монографія / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. – Донецьк, 2012. – 527 с.
http://lawbook.online/administrativnoe-pravo-ukrainyi/regulyuvannya-nadannya-poslug-sferi-osviti-52406.html

Ніколаєнко С.М. Болонський процес у фактах і документах: Сорбонна-Болонья Саламанка-Прага-Берлін-Берген / С.М. Ніколаєнко (ред.), В.Д. Шинкарук (упоряд.). – К.: Дельта, 2007. — 52 с.

Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний тазарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. – К. : КНЕУ, 2001. – 208 с.

Поляков Н.В., Савчук В.С. Класссический университет: от идей античности к идеям Болонского процесса. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 596 с.

Романенко К.М. Право на освіту в Україні в європейському вимірі / К. М. Романенко // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 трав. 2006 р.: У 2-х т. – Т.1. / Уклад. В. Й. Лажнік, С.В.Федонюк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 164 – 167.

Сисоєва С.О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.

Ханнес Лео Європейська політика у сфері інновацій: законодавство та документи / Лео Ханнес, Філліп Шон // Матеріали міжнародного симпозіуму (Київ, 2–3 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 273–298.

Харитонова О.І.,Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції: посібник /О.І.Харитонова, Є.О.Харитонова.- Х.:Одіссей, 2002.-С.401-405.

Черевичний Г. С. Європейський досвід інтернаціоналізації вищої освіти / Г.С. Черевичний // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення : матеріали міжнародного симпозіуму (Київ, 2–3 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 269–271.

Шаповалова Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти Франції / Л. Шаповалова. – К. : Вища школа, 2010. – С. 59–70.

Якубовський Р.В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні / Р.В. Якубовський // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 138—142.

Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні". Аналітична записка
http://www.niss.gov.ua/articles/745/

Чайка І. П. ДОСВІД РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
http://economics-issues.com.ua/zmist-zhurnalu/ekonomika-sogodennya-aktualni-pitannya-ta-perspektivi-2013-2/dosvid-rozvitku-yevropejskix-rinkiv-osvitnix-poslug/

.: Розділ: Держава і право :: 18.04.2017 14.37.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.439711 seconds