Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40462
   


Автор запитання: Станіслав із міста: Київ :: Запитання: 42431  
Станіслав запитує:
проблематика визначення фінансово-правової відповідальності
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Фінансово – правова відповідальність: проблеми теорії та застосування норма права
http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/278/299
Актуальні питання фінансово-правовової відповідальності платників податків
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc23/22.pdf
Фінансово – правова відповідальність суб’єктів фінансового права
http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo02/part_2/20.pdf
О. Головенко Теоретико-правові підходи до розуміння фінансово-правової відповідальності
ftp://ftp.s43.freehost.com.ua/2011_5/11.PDF
Відповідальність суб’єктів фінансових правових відносин
http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom12/14.pdf
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc23/26.pdf
Генеза розуміння фінансової відповідальності як окремого вид у юридичної відповідальності
https://pidruchniki.com/75847/pravo/finansova_vidpovidalnist_okremiy_yuridichnoyi_vidpovidalnosti
Літвінцева А.С. Правова природа фінансової відповідальності
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/3_2016/part_2/24.pdf
О. Гетманець Правова природа відповідальності за порушення бюджетного законодавства
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/39.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-2/doc/3/03.pdf
http://www.univer.km.ua/visnyk/829.pdf
http://www.apdp.in.ua/v40/57.pdf
Фінансова відповідальність за порушення фінансового законодавства
http://adhdportal.com/book_3885_chapter_46_4._Fnansova_vdpovdalnst_za_porushennja_fnansovogo_zakonodavstva..html

.: Розділ: Держава і право :: 17.10.2018 15.14.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Київ :: Запитання: 42430  
Василь запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію.Актуальні питання податкового адміністрування (податковий інформацію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Василю! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://ndi-fp.nusta.edu.ua/page/2/190/
http://intkonf.org/andrienko-ko-aktualni-problemi-podatkovoyi-politiki/
http://soskin.info/ea/2012/3-4/201221.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/accountant/15892/
file://server_odb/загальні документи/05_Compl/ape_2012_10_28.pdf
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/2/36.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48214/15-Proskura.pdf?sequence=1
http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/romanyuk-m-problems-of-tax-administration-in-ukraine-and-necessity-of-codificat_14105.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/123.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2400/1/66.pdf
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc8/20.pdf
file://server_odb/загальні документи/05_Compl/monograph.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2378/Bespalova_AKD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/15.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/dis_Paslavska.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11ktaapu.pdf
https://en.knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2013-4/171_176.pdf.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3150/1/Адміністрування податків, зборів, платежів.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1953
https://www.slideshare.net/IaroslavGREGIRCHAK/2015-113753010
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5315/1/Донченко.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/2_2012/30.pdf
– Мельник В.М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в Україні / В.М.Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 5. – С. 40-43.
– Мельник В.М. До питання формування теоретичних засад адміністрування податків / В.М.Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 3-9.
– Кучеркова С. О. Окремі аспекти податкового адміністрування / С. О. Кучеркова // Облік і фінанси. – 2018. – № 2. – С. 84-88.
– Проноза П. В. Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україн / П. В. Проноза // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 4-9.
– Іванишина О. С. Податкове адміністрування як об’єкт економічного дослідження / О. С. Іванишина, Ю. В. Панура // Економіка і управління. – 2017. – № 1. – С. 45-50.
– Нестеренко М. Адміністрування “по-новому” / М. Нестеренко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 січ. (№ 5). – С. 15-20.
– Абрамова А. С. Проблематика податкового адміністрування та шляхи вирішення / А. С. Абрамова // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1, ч. 4. – С. 619-622.
– Донченко Т. В. Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні / Т. В. Донченко, С. В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 52-58.
– Корнієнко Т. Н. Адміністрування податку на додану вартість: проблеми та шляхи їх розв’язання / Т. Н. Корнієнко, С. А. Корнієнко // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2010. – № 2. – С. 121-127.
– Деякі проблеми подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове адміністрування в Україні // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – 2015. – Вип. 6. – С. 533-538.
– Хомутенко В. Оцінка ефективності та результативності адміністрування податків і зборів / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 115-122.
– Гудима О. В. Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні / О. В. Гудима // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 100-103.
– Іванишина О. С. Підходи до вдосконалення організації податкового адміністрування / О. С. Іванишина // Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 24-27.
– Проскура К. П. Методологічні засади податкового адміністрування / К. П. Проскура, О. М. Капустян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 195-202.
– Чинчин М. М. До питання щодо визначення поняття податкового адміністрування / М. М. Чинчин // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 131-134.
– Проскура К. П. Особливості адміністрування податків в Україні / К. П. Проскура // Економічний часопис - XXI. – 2012. – № 3/4. – С. 53-55.
– Лук’янов В. Податкові імперативи та податкове регуляторне адміністрування в сучасних умовах / В.Лук’янов // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 322-327.
– Хомутенко А.В. Діагностика стану та тенденцій розвитку податкового адміністрування в Україні / А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 24-31.
– Вакули І. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи / І. Вакулич // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С.54-59
– Сухомлин І. Податкове адміністрування / І. Сухомлин // Бухгалтерія (Додаток до газети "Бізнес"). - 2011. - 15 серпня. - С. 12-20
– Проскура К. П. Методологічні засади податкового адміністрування / К. П. Проскура, О. М. Капустян // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 195-202.

.: Розділ: Держава і право :: 17.10.2018 15.01.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 42429  
Олег запитує:
Проблематика визначення джерел фінансового права: сучасні підходи. Міжнародно-правові акти в сфері фінансової Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://pidruchniki.com/pravo/dzherela_finansovogo_prava_finansove_zakonodavstvo
https://pidruchniki.com/79309/pravo/dzherela_finansovogo_prava
http://studies.in.ua/ru/finansovoe-pravo-shpargalki/3322-dzherela-fnansovogo-prava.html
file://server_odb/загальні документи/05_Compl/FP_index.htm_2013_4_16.pdf
http://studcon.org/dzherela-finansovogo-prava-ukrayiny
http://ecolib.com.ua/article.php?book=9&article=773
https://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=172&ida=802
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148160/90-93.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/119-mo-matselik-finansove-pravo-ukrayini/3122-tema-2-predmet-metod-dzherela-ta-sistema-finansovogo-prava.html?start=2
https://studme.com.ua/1648040310085/pravo/istochniki_mezhdunarodnogo_finansovogo_prava.htm
https://pidruchniki.com/12281128/finansi/pravove_regulyuvannya_finansovoyi_diyalnosti_derzhavi
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/27-Mignar_fin_pravo-Lazebnik.pdf
http://textbooks.net.ua/content/view/1496/22/
http://osvita.ua/vnz/reports/law/9278/
file://server_odb/загальні документи/05_Compl/FP_index.htm_2010_2_23.pdf
http://studies.in.ua/finansove-pravo-shporu/2240-pravov-formi-fnansovoyi-dyalnost.html
https://mydisser.com/ua/catalog/view/7769.html
http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/29.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31855/4/4-18-25.pdf
https://studopedia.su/13_111193_pravove-regulyuvannya-finansovih-vidnosin.html
http://www.apdp.in.ua/v62/20.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/160.pdf

– Фондовий ринок України: законодавче регулювання : хрестоматія з баз. курсу / [уклад.: Бурмака М. О. та ін. ; упоряд.: Бойко Ю. Ю. та ін.] ; Держ. установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (SMIDA). - Київ : АРІФРУ, 2015. – Т. 2 : Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств. Міжнародні нормативно-правові акти. - 2015. - 503 с.
– Гетманцев Д. Сучасний світ. Новий погляд на легітимність публічних фінансів / Д. Гетманцев // Право України. – 2018. – № 4. – С. 181-204.
– Вайцеховська О. Роль міжнародно-правового звичаю в системі джерел міжнародного фінансового права / О. Вайцеховська // Публічне право. – 2017. – № 4. – С. 151-156.
– Оніщик Ю. Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру / Ю. Оніщик // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – С. 100-105.
– Вайцеховська О. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права / О. Вайцеховська // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 207-213.
– Палагнюк Ю. Трансформація фінансових інструментів співробітництва Європейського Союзу з Україною / Ю. Палагнюк // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 1. – С. 99-105.
– Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник, М. Ф. Анісімова ; Ун-т держ. фіск. служби України. - Вид. 2-ге, оновл. і доп. - Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2017. - 700 с. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні").
– Іванський A. Й. До питання про визначення поняття "міжнародне фінансове право" / A. Й. Іванський, О. І. Зоріна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одеська нац. юрид. акад. - Одеса : Юрид. л-ра, 2007. - Вип. 36. - С. 347-351.
– Вайцеховська О. Роль міжнародно-правового звичаю в системі джерел міжнародного фінансового права / О. Вайцеховська // Публічне право. - 2017. - № 4. - С. 151-156.
– Вайцеховська О. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права / О. Вайцеховська // Публічне право. - 2015. - № 2. - С. 207-213.
– Кричковська Я.В. Теоретичні підходи становлення міжнародного фінансового права / Я.В. Кричковська // Міжнародні читання, присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського : матеріали Міжнар. конф. (Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.) . 2010 . - 378 с. - С. 23-26.
– Гайка О.Р. Місце міжнародних договорів в ієрархічній структурі фінансового законодавства // Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. - 2005. - Вип. 28. - С.473-479.
– Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права / Т. Латковська // Юридична Україна. - 2007. - № 11. - С. 35-38.
– Гаврилюк Л.О. Джерела фінансового права України : навч.-метод. посіб. / Р. О. Гаврилюк ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права. - Чернівці : Рута, 2003. - 88 с.
– Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку : монографія / О. О. Дмитрик. - Харків : [Віровець А. П.] : [Апостроф], 2010. - 328 с.
– Дмитрик О.О. Джерела фінансового права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Дмитрик Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків, 2011. - 36 с.
– Дмитрик О.О. Міжнародні договори як джерела фінансового права / О. О. Дмитрик // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та ін.] . - Харків : Нац. юрид. акад. України, 2010. - Вип. 110. - С. 124-132.
– Дмитрик О.О. Сучасні підходи до визначення джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Актуальні питання науки фінансового права : монографія / М. П. Кучерявенко [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. - Харків : Право, 2010. - С. 101-178.
– Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: сутність, співвідношення та перспективи розвитку / О. О. Дмитрик // Проблеми законності. Вип. 72. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій [та ін.] , 2005. - С. 114-119.
– Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: трансформація підходів до визначення / О. О. Дмитрик // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 10. - Харків : Право / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Акад. прав. наук України, 2005. - С. 105-112.
– Дмитрик О. О. Деякі аспекти характеристики нормативно-правових актів як джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого , 2007. - С. 98-101.
– Дмитрик О. О. Система джерел фінансового права: проблеми і перспективи / О. О. Дмитрик // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м.Ірпінь, 23-24 лист. 2007 р. - Київ : Укртехнопрінт, 2007. - С. 35-37.
– Качмар М. І. До питання про джерела фінансового права / М. І. Качмар, С. М. Калюта // Актуальні питання реформування правової системи України : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Луцьк, 30-31 трав. 2008 р. - Луцьк : Волин. обл. друкарня / уклад. Т. Д. Климчук, 2008. - С. 105-108.
– Дмитрик О. Правовий договір як джерело фінансового права / О. Дмитрик // Вісник Академії правових наук України. 2008 р. № 4 (55). - Харків : Право, 2008. - С. 167-173.
– Дмитрик О. О. Ієрархія джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Проблеми законності. Вип. 108. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. - С. 140-151.
– Дмитрик О. О. До питання визначення ознак джерел фінансового права [Электронный ресурс] / О. О. Дмитрик // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2013. - № 2 (4). - С. 1-14.

.: Розділ: Держава і право :: 17.10.2018 10.06.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Київ :: Запитання: 42420  
Станіслав запитує:
Інформаційно-правові відносини в аграрному секторі економіки України
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу
http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-agrarnoi-nauky-Prychornomorja/VANP2014/VANP-2014-4(81)/VANP-2014-4(81)_12-19.pdf
Арістова І. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект
http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2465
Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_21/1/13.pdf
Інформаційна система поширення агроінноваційних знань (с.56)
http://ief.org.ua/docs/sr/298.pdf
Аграрні правовідносини
http://uristinfo.net/agropravo/40-jumkrupka-agrarne-pravo-ukrayini/686-tema-3-agrarni-pravovidnosini.html
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/agrar-pravo/17.php
http://studies.in.ua/ru/pogrbnij-agrarne-pravo/1895-vnutrshn-ta-zovnshn-agrarn-pravovdnosini.html
Слома В.М. Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6888/1/Слома В..pdf
Оцінювання механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/15.pdf
Дудка О. І. Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору україни
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1599/dis_Dudka_O.I..pdf
https://pidruchniki.com/1584072057443/pravo/agrarne_pravo_ukrayini
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3643.pdf
https://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/Pravo/agrarne_pravo.pdf
Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах інституційних змін
http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/6.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 15.10.2018 15.16.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Мукачево :: Запитання: 42419  
Ірина запитує:
Правова характеристика інформації в сфері аграрного виробництва
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://pidruchniki.com/1298010857458/pravo/zagalna_harakteristika_subyektiv_agrarnogo_prava
https://buklib.net/books/28261/
http://mego.info/матеріал/2-загальна-характеристика-аграрного-законодавства-держав-єс
http://textbooks.net.ua/content/view/2525/12/
http://uristinfo.net/agropravo/48-oopogribnij-agrarne-pravo-ukrayini/869-rozdil-8-pravove-reguljuvannja-virobnicho-gospodarskoyi-ta-finansovoyi-dijalnosti-silskogospodarskih-organizatsij.html
http://uristinfo.net/agropravo/40-jumkrupka-agrarne-pravo-ukrayini/685-tema-2-dzherela-agrarnogo-prava.html
https://pidruchniki.com/1597012257449/pravo/predmet_agrarnogo_prava
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/agrar-pravo/1.php
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/agrar-pravo/5.php
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9230/
http://www.info-library.com.ua/books-text-7668.html
https://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/Pravo/agrarne_pravo.pdf
http://studies.in.ua/ru/agrarnoe-pravo-ukrainy-lekcii/999-tema-1-predmet-sistema-agrarnogo-prava.html
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/part_2/8.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/1346.pdf
– Жмудінський В. П. Правові категорії суб’єктів аграрного права / В. П. Жмудінський // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1. – С. 272-276.
– Гафурова О. В. Проблеми правового регулювання аграрних трудових відносин / О. В. Гафурова // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 4. – С. 272-275.
– Сальман І.Ю. Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавства : монографія / І. Ю. Сальман ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 288 с.
– Кудріна Ю. І. Аграрний фонд України: правові засади функціонування та розвитку : монографія / Ю. І. Кудріна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. в.], 2013. - 210 с.
– Оверковська Т. К. Аграрне право України : навч. посіб. у схемах / Т. К. Оверковська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : ТД "Едельвейс, 2014. - 192 с.
– Чабаненко М. М. Становлення та розвиток системи аграрного права України : монографія / М. М. Чабаненко. - Дніпропетровськ : Грані, 2015. - 298 с.
– Дроздюк Т. М. Аграрне право : навч. посіб. / Т. М. Дроздюк ; М-во освіти і науки України , Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2013. - 200 с.
– Аграрне право України : підручник / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, В.М. Корнієнко и др.; Ред. В.М. Гайворонський, Ред. В.П. Жушман ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2003. - 240 с.
– Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини в Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 / В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2007. - 39 с.
– Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика : монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко [та ін] ; за ред. А. М. Статівки ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : ФІНН, 2010. - 240 с. - (Бібліотека юриста).
– Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 14-15 трав. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2010. - 426 с.
– Семчик В. І. Аграрне право України: проблеми становлення і розвитку / В. І. Семчик // Академічна юридична думка. - Київ : Ін Юре, 1998. - С. 444-453.
– Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Погрібний // Право України. - 2008. - № 5. - С. 40-43.
– Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукр. круглого столу (25 трав. 2012 р.) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред.: В. М. Єрмоленка, В. І. Курила, B. I. Семчика. - Київ : Вид. центр НУБіП України, 2012. - 168 с.
– Семчик В. І. Аграрне право як комплексна галузь права України / В. І. Семчик // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукр. круглого столу (25 трав. 2012 р.) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Вид. центр НУБіП України, 2012. - С. 7-9.
– Єрмоленко В. М. Сучасні тенденції розвитку аграрного права / В. М. Єрмоленко // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукр. круглого столу (25 трав. 2012 р.) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Вид. центр НУБіП України, 2012. - С. 9-12.
– Батигіна О. М. Система аграрного права України в сучасних умовах / О. М. Батигіна // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукр. круглого столу (25 трав. 2012 р.) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Вид. центр НУБіП України, 2012. - С. 54-57.

.: Розділ: Держава і право :: 15.10.2018 15.04.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.924283 seconds