Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39386
   


Автор запитання: Ірина із міста: Конотоп :: Запитання: 41354  
Ірина запитує:
Доброго ранку. Допоможіть будь ласка знайти матеріали на тему: "Форми та методи управління на прикладі районної державної адміністрації". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://old.kharkivoda.gov.ua/images/users/Методичний посібник.pdf
http://radnuk.info/pidrychnuku/41-kolomoets/524--4-.html
http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3427-ponyattya-sutnst-formi-metodi-derzhavnogo-upravlnnya.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2013-4/doc/5/14.pdf
http://pravoznavec.com.ua/books/275/19915/13/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03rvgrda.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5213
http://ebooktime.net/book_107_glava_18_4.1._Цінність_грош.html
http://pidruchniki.com/84662/pravo/formi_metodi_derzhavnogo_upravlinnya
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/f3dc7d7f-b6da-4f4d-8caa-4b035f5f4fc9.pdf
http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/Osnovi-regionalnogo-upravlinnya-v-Ukrayini-2012.pdf
– Антонов І. В. Організаційно-правові засади діяльності райдержадміністрацій (на прикладі Зміївської райдержадміністрації) / І. В. Антонов // Реформа державної служби: здобутки й проблеми : наук. зб. : [ст. і тези виступів наук.-практ. конф., м. Харків, 2001 р. ] / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т . - Харків : ХарРі УАДУ, 2001. - С. 10-11 .
– Рєзник О. А. Діяльність райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного і культурного розвитку району / О. А. Рєзник // Реформа державної служби: здобутки й проблеми : наук. зб. : [ст. і тези виступів наук.-практ. конф., м. Харків, 2001 р. ] / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т . - Харків : ХарРі УАДУ, 2001. - С. 109-111.
– Лундишев В. Форми і методи впливу місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток регіону / В.Лундишев // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С. 16-21.
– Мордвінов О. Г. Організаційно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності райдержадміністрацій в Україні / О. Г. Мордвінов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 3. - С. 114-117.
– Хохрякова, І. В. Досвід організації управління у містах з районним поділом в Україні / І. В. Хохрякова // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. при Президентові України. – 2015. – № 7/8. - С.103-112.
– Пепа Т. Регіональне управління – місцевий рівень організації, регулювання і контролю / Т. Пепа, Н. Завізєна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 2. – С. 199-210.

.: Розділ: Держава і право :: 21.11.2017 08.26.06 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Київ :: Запитання: 41346  
Тарас запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Види працевлаштування"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Алімпієв А. І. Поняття та види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / А. І. Алімпієв // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 8-13. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_3_3.pdf.
2. Барегамян С. Х. Конституційно-правові аспекти регулювання зайнятості та працевлаштування в Україні на сучасному етапі у контексті зарубіжного досвіду провідних держав [Електронний ресурс] / С. Х. Барегамян // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 7. - С. 284-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2014_7_36.
3. Безкоровайна Ю. М. Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / Ю. М. Безкоровайна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2. - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_2_26.
4. Бойко А. К. Щодо правовідносин із працевлаштування [Електронний ресурс] / А. К. Бойко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2012. - Вип. 19. - С. 61-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2012_19_12.
5. Гринь Т. Г. Щодо форм працевлаштування в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] / Т. Г. Гринь // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 350-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_55.
6. Гудзь М. В. Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні [Електронний ресурс] / М. В. Гудзь // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 4. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_4_24.
7. Гузенко О. П. Окреслення перспектив вирішення проблем працевлаштування молоді в україні [Електронний ресурс] / О. П. Гузенко // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_1_6.
8. Гук Н. А. Зростання видової різноманітності форм зайнятості за пріоритетними напрямами суспільного розвитку [Електронний ресурс] / Н. А. Гук // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 347-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_55.
9. Довбенко М. Теоретики працевлаштування [Електронний ресурс] / М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 12. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_12_11.
10. Кір’ян Т. М. Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці [Електронний ресурс] / Т. М. Кір’ян, М. С. Шаповал // Вісник економічної науки України. - 2015. - № 1. - С. 72-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2015_1_17.
11. Лазебна М. В. Якість працевлаштування людей – на перше місце [Електронний ресурс] / М. В. Лазебна // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 3. - С. 3-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_3_2.
12. Плахотіна Н. А. Профілювання як перспективний захід организації працевлаштування у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. А. Плахотіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 360-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_36.
13. Руженський М. М. Працевлаштування як форма соціального захисту населення [Електронний ресурс] / М. М. Руженський // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 2. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_2_3.
14. Федорович О. Працевлаштування під час кризи [Електронний ресурс] / О. Федорович, Н. Отчич // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2016. - № 23(1). - С. 220-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2016_23(1)__45.
15. Чернобай А. М. Актуальні питання реалізації права громадян на працю та працевлаштування в контексті Закону України "Про зайнятість населення" [Електронний ресурс] / А. М. Чернобай, І. В. Мороз // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 158-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_22.
16. Шабанов Р. І. Еволюція правового розуміння правової категорії "працевлаштування" [Електронний ресурс] / Р. І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(2). - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(2)__23.
17. Щукін О. Поняття, види та форми зайнятості: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Щукін // Юридичний вісник. - 2016. - № 3. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2016_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 19.11.2017 19.44.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41334  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для магістерської роботи на тему "Інформація про фізичну та юридичну особу,як особливий об'єкт цивільних правовідносин". Бажано з електронними посиланнями. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповідь - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 34490, 35595.
Бандурка С. С. Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин [Електронний ресурс] / С. С. Бандурка // Наше право. - 2015. - № 6. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_6_23.
Біляєв О. О. Спортивні організації як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Біляєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 c.
Гаврилюк В. М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. М. Гаврилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2014. - 20 c.
Гукаленко О. О. Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Гукаленко // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 141-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_27.
Зеліско А. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / А. Зеліско // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_4_4.
Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення [Електронний ресурс] / А. В. Зеліско // Юридична Україна. - 2017. - № 1. - С. 13-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_1_4.
Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб'єкти цивільних правовідносин : монографія / А. В. Зеліско ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. - 445 c.
Зубар В. М. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах [Електронний ресурс] / В. М. Зубар // Молодий вчений. - 2016. - № 11. - С. 304-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_73.
Капталан І. М. Політичні партії як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. М. Капталан ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2015. - 22 c.
Коломієць А. В. Адвокат як суб'єкт цивільних правовідносин: комплекс прав та обов'язків [Електронний ресурс] / А. В. Коломієць // Цивілістична процесуальна думка. - 2016. - № 4. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2016_4_19.
Парута Ю. І. Громадські об'єднання як учасники цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. І. Парута ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 c.
Соболєв О. В. Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин) [Електронний ресурс] / О. В. Соболєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - Вип. 4. - С. 235-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_4_32.
Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб'єкти цивільного права : монографія / Н. Ю. Філатова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 238 c.

.: Розділ: Держава і право :: 16.11.2017 21.09.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41319  
Олександр запитує:
Допоможіть підібрати літератури,для пошуку інформації до Розділу в Магістерській роботі: "Загальна характеристика комунікації у діяльності працівників прокуратури на різних стадіях кримінального процесу".Спасибі!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – 168 с. – Режим доступу: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/konf2.pdf
Бевзюк І. М. Особистісні детермінанти комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 41. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_41_32
Бевзюк І. М. Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 42. - С. 278-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_43
БЕВЗЮК І.,КОЗЬЯКОВ І. СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОКУРОРА. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/6-2015/bevzuk.pdf
ГАВРЮШЕНКО Г. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gavrushenko/d_Gavrushenko.pdf
Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/yedyni-pryncypy-zovnishnoyi-komunikaciyi-mizh-nacionalnym-antykorupciynym-byuro-ukrayiny-ta
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури / І. Козьяков // Юридична Україна. - 2016. - № 9-10. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_9-10_9
Погорєлова Т. Ф. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2010-2/10-ped-Pogorjelova.pdf
ФІДРЯ Ю. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В КОНТРОЛЬНИХ
СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2651/Фідря Ю. О..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Юрчишин В. М. Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1477/1/Yurchyshyn_19092012.pdf
Бевзюк І. М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І. М. Бевзюк; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : [Нац. акад. прокуратури України], 2016. - 222 c. - Бібліогр.: с. 194-222.
Психологія діяльності прокурора : навч. посіб. / В. В. Кощинець, Р. І. Кирилюк, Л. Л. Радухівська, І. М. Бевзюк; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 187 c. - Бібліогр.: с. 181-187.
Радзівідло Я. Й. Особистісно-професійне становлення працівників прокуратури в процесі діяльності : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Я. Й. Радзівідло; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2017 09.54.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 41299  
Сергій запитує:
Доброго дня! допоможіть будьласка знайти матеріал до курсової з предмету кримінологія на тему "проблеми суїциду в Україні та інших державах та його профілактика"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://e-pidruchniki.com/book/11_Sociologiya_deviantnoi_povedinki.html
http://www.who.int/topics/suicide/ru/
Самогубство: причини та шляхи подолання
https://cyberleninka.ru/article/v/samoubiystvo-prichiny-i-puti-profilaktiki
https://molomo.com.ua/myth/suicide.html
Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jnn_2014_11_18.pdf
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2017/05/21-27.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/671/Zmist_Vstup.pdf
Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
https://studlib.info/psikhologiya/3832504-pitannya-4-2-psikhodiagnostichni-ta-psikhofiziologichni-metodiki-diagnostiki-suicidalnoi-povedinki/
Підлітковий суїцид
http://www.ippo.if.ua/predmety/ocppsr/media/files/Pidlitkovyj sujicid.doc
Вікові особливості суїцидальної поведінки підлітків
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/40.pdf
Соціально-психологічна характеристика суціїдальної поведінки серед дітей та підлітків
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_46.pdf
Попередження суціїдальної поведінки дітей та підлітків
http://bpal.ucoz.ua/Psyholog/poperedzhennja_sujicidalnoji_povedinki.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13ktvvsn.pdf
http://divovo.in.ua/navchalenij-posibnik-dlya-studentiv-vishih-navchalenih-zakladi-v12.html?page=9
Проблема суїциду в армійському середовищі
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnuuauph_2016_4_12
http://medbib.in.ua/viyskova-psihologiya.html
http://www.mil.gov.ua/content/social_adaptation/psychological_preparation/recomend_profilact_cyicud_povedinka2011.pdf
Підлітковий суїцид та інтернет: як в Німеччині запобігають трагедіям
http://www.dw.com/uk/підлітковий-суїцид-та-інтернет-як-в-німеччині-запобігають-трагедіям/a-37671680
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/74707/Vysokyj_riven_samogubstv_u_Skandynaviji__legenda
https://ukranews.com/news/482316-ygra-v-smert-pochemu-v-yaponyy-ne-mogut-spravytsya-s-gruppamy-suycyda
http://expert.ru/2015/09/1/yuzhnaya-koreya-ostaetsya-liderom-po-chislu-samoubijstv-sredi-razvityih-stran-11-god-podryad/
О.П. Романів, О.О. Хаустова Суїцид: сучасні підходи до профілактики
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/likukr_2013_1_17.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uvp_2012_20_2_14.
https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4880-samogubstvo-mozhna-poperediti
http://vuzlib.com/content/view/888/94/

.: Розділ: Держава і право :: 9.11.2017 19.58.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.539708 seconds