Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Анна із міста: Чернівці :: Запитання: 40795  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, яка є у вільному доступі для доповіді на тему: "Як розвинути аналітичне мислення юриста". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александрова В. В. Роль приомів логіки у моделі формування культури мислення майбутнього фахівця-юриста у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. В. Александрова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2012. - Вип. 37(2). - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2012_37(2)__40.
Андрюшко І. Я. Правове мислення в центрі професійної юридичної діяльності [Електронний ресурс] / І. Я. Андрюшко // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_4_9.
Андрюшко І. Я. Правове мислення як центральна ланка правової культури [Електронний ресурс] / І. Я. Андрюшко // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 231-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_34.
Бортняк А. Ф. Правове мислення як семіотичне відтворення правової реальності [Електронний ресурс] / А. Ф. Бортняк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 2. - С. 30-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_14.
Бусова Н. А. Типологія форм правового мислення за Максом Вебером [Електронний ресурс] / Н. А. Бусова // Вісник університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. 9. - С. 163-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_9_43.
Гетьман І. В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права [Електронний ресурс] / І. В. Гетьман // Проблеми законності. - 2013. - Вип. 121. - С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_121_3.
Десятник В. О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції [Електронний ресурс] / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_4.
Десятник В. О. Критично-правове мислення [Електронний ресурс] / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 3. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_5.
Марущак В. П. Нове правове мислення, правову активність, сучасну правосвідомість – на розбудову рідної країни [Електронний ресурс] / В. П. Марущак, О. Д. Балєсна // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 3 (cпец. вип.). - С. 118-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_3(cpets.__18.
Одинцова Г. Ю. Аналіз психологічних детермінант готовності юриста до креативного мислення [Електронний ресурс] / Г. Ю. Одинцова // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 63-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2015_1_8.
Орлова О. О. Інтерпретація поняття "правове мислення" [Електронний ресурс] / О. О. Орлова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2. - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_11.
Орлова О. О. Підходи до класифікації правового мислення [Електронний ресурс] / О. О. Орлова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_4_8.
Проценко М. Роль логіки у формуванні логічної культури юриста [Електронний ресурс] / М. Проценко // Світогляд - Філософія - Релігія. - 2014. - Вип. 7. - С. 62-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sfr_2014_7_9.
Сендецька Т. В. Правове мислення та його особливості [Електронний ресурс] / Т. В. Сендецька // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2014. - № 12. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_24.
Цип’ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2014. - Вип. 26. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_26_31.
Цип'ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2014. - Вип. 28. - С. 160-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_28_17.
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. - 2012. - Вип. 19. - С. 259-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_58.
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2 (4). – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf.
ЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ. - Режим доступу: http://kursak.net/logichna-kultura-praktichnogo-mislennya-yuristiv/.
СТИЛІ ЮРИДИЧНОГО МИСЛЕННЯ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 29.05.2017 20.35.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Чернівці :: Запитання: 40788  
Ульяна запитує:
ДОоброго дня...домоможіть підібрати літературу до розділу магістерської на тему: "Державні форми регулювання цивільного судочинства" дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно!
Ми вже відповідали на Ваш запит раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 39617.
Говоруха О. Прокурор як суб’єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві [Електронний ресурс] / О. Говоруха // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2017. - № 1. - С. 21–25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_1_5.
Зейкан Я. П. Представництво у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Я. П. Зейкан, В. В. Ігнатенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 1. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2017_1_15.
Сеник С. В. Остаточність судового рішення у цивільній та господарській справах як умова подання конституційної скарги / С. В. Сеник // Європейські перспективи. - 2017. - Вип. 1. - С. 143-149.
Татулич І. Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : монографія / І. Ю. Татулич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 191 c.
Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. - Харків : Право, 2016. - 597, [1] c.
Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. А. Бігун, С. В. Васильєв, К. А. Гузе ; ред.: В. В. Комаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 847 c.

.: Розділ: Держава і право :: 26.05.2017 17.56.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Чернівці :: Запитання: 40781  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Допоможіть мені з літературою до доповіді на тему "Сутність аналітичного мислення в роботі юриста".
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua-referat.com/Професійне_мислення_юриста
http://kursak.net/logichna-kultura-praktichnogo-mislennya-yuristiv/
http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3621--6----.html
http://sud.ua/ru/blog/blog/41351-nestandartnst-pravovogo-mislennya-v-robot-yurista
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/logika/25245/
http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf
http://studopedia.su/8_51457_profesiyne-mislennya-yurista.html
http://www.studfiles.ru/preview/5283749/page:59/
https://m.cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalno-analiticheskogo-myshleniya-buduschego-yurista-v-hode-resheniya-professionalno-pedagogicheskih-zadach
http://pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9671/16-Malyshev.pdf?sequence=1
– Юркевич О. М. Особливості практичного мислення юриста : [підрозд. 2.2.1] / О. М. Юркевич // Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія / за заг. ред. О. М. Юркевич. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2015. - С. 96-99.


– – Курьянов В.А. Процессуально-правовое мышление в деятельности следователя / В.А. Курьянов // Юристъ - правоведъ*. - 2008. - № 5. - С. 112-115.
– Грачев В.Д. Стиль мышления юриста и формальная логика / В.Д. Грачев
// Философия права. - 2008. - № 2. - С. 34-38.
– Одинцова Г.Ю. Роль установки у формуванні креативного мислення юриста : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Одинцова Галина Юріївна ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 с.
– Бернюков А. М. Юридичне мислення як гносеологічна основа правової герменевтики / А. М. Бернюков // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 3. - 2006. - С. 385-394.

.: Розділ: Держава і право :: 24.05.2017 18.18.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40755  
Олена запитує:
Доброго дня.Допоможіть із пошуком літератури на тему "рейсовий чартер та коносамент, загальні та відмінні риси". наперед дякую)
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бездітний В. Перевезення морськими шляхами // Юридична газета. — 2012. — № 31-32. — С. 11- 12.

Вавженчук, Сергій. Сутність сталійного часу за договором чартеру [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 18-21.

Вавженчук, Сергій.Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 6. - С. 3-5.

Вавженчук, С. Я. Коносамент: концептуальні антимонії [Текст] / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган вищого господарського суду України. - 2014. - № 3. - С. 104-109

Василенко, І. В. Система організації обслуговування довгомірних, негабаритних та надважких вантажів групою вантажних авіакомпаній чартерного типу / І.В. Василенко // Залізничний транспорт України. - 2009. - № 5. - С. 55-57.

Діковська, І. А.Колізійні питання договору повітряного чартеру в міжнародному приватному праві [Текст] / І.А. Діковська // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Юридичні науки. - 2002. - вип. 45/48. - С. 64-68

Єршов, Р. В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті [Текст] / Р.В. Єршов // Митна справа. - 2007. - № 4. - С. 17-22.

Коструба , А.Особливості цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з обігом коносамента / А.Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 9. - С. 55-58

Коструба, А. Реквізити коносаменту та їх правове значення [Текст] / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С. 51-54.

Коструба, А. Юридична сутність коносаменту [Текст] / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - С. 31-33

Леонтьева, Ю. О. Воздушные монополии [] / Ю. О.Леонтьева // ЭКО. - 2002. - № 7. - С. 20-32

Литвиненко, С. Л.Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем "SolidWorks" у роботі чартерних вантажних авіаперевізників в Україні / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 269-276 :

Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. // Шемякин А. Н., Короткий Т. Р. Правовое регулирование морской перевозки грузов и пассажиров. — Одесса: Латстар, 1999. — С. 78-87.

Ніцевич, Артур. "Українська криза": що врахувати в чартері? [Текст] / А. Ніцевич, Н. Мірошниченко // Агробізнес Україна : Інформаційно-рекламний журнал. - 2014. - № 2. - С. 40-41

Пашковская, Л. И. Слот-чартер в таможенном деле / Л. И. Пашковская // Митна справа. - 2011. - № 4. - С. 10-16.

Проформы коносаментов: “Congenbill”, “Conlinebill”, “Intankbill”: Учебно-методическое пособие Сост. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов // Библиотека журнала «Торговое мореплавание» (Серия: Рабочие тетради). – 1999. – № 11/ IV. – 24c.

Тараба, Наталия. Чартерный кейс [Текст] : украинская практика показывает, что чартерный договор о морской перевозке грузов необходимо заключать только в письменной форме / Наталия Тараба // Юридическая практика. - 2015. - 28 апреля. - С. 11, 17

Трояновський, О. В. Колізійні питання міжнародного торговельного мореплавства / О. В. Трояновський // Митна справа. - 2011. - № 5. - С. 87-94.

Щербанин, Ю. Международные контейнерные перевозки: евро-азиатский аспект [Текст] / Ю.Щербанин // Логистика. - 2001. - № 3. - С. 10-12

Договірні відносини на морському транспорті
http://buklib.net/books/25927/

Договор чартера (фрахтования)
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/civil-pravo/grazhdanskoe-pravo-ukrainy-uchebnik-dzera-v/10402-55-10-dogovor-chartera-fraxtovaniya

Несімко О. Д. ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ЧАРТЕРУ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26775/1/032-180-186.pdf

Перевезення морськими шляхами
http://www.interlegal.com.ua/blog/?p=1352

Реферат Рейсовий чартер
http://ukrbukva.net/70353-reiysovyiy-charter.html

.: Розділ: Держава і право :: 20.05.2017 18.42.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40750  
Олена запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь -ласка із літературою для написання магістерської роботи з трудового права України на тему: "Принцип свободи праці в правовому регулюванні трудових відносин"; актуальність даного питання сьогодні. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 8. – С. 17
Загальна характеристика принципів трудового права - http://pidruchniki.com/1580011958181/pravo/zagalna_harakteristika_printsipiv_trudovogo_prava
Закон про зайнятість населення від 5 липня 2012 р. – № 5067-VI. – Офіційний вісник
Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=322-08&p=1. ? Назва з екрану.
Конституція України [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ma-in.cgi. ? Назва з екрану.
Основні принципи трудового права - http://www.pravodlatebe.sumy.ua/news.php?f=30&post=78
Принципи регулювання індивідуальних і колективних трудових відносин - http://studopedia.su/10_123825_printsipi-regulyuvannya-individualnih-i-kolektivnih-trudovih-vidnosin.html
Система основних принципів трудового права - http://studentbooks.com.ua/content/view/1173/40/1/3/
Трудове право України: підручник / за загальною редакцією В. В. Жернакова. – Харків : «Право». – 2012. – С.42
України 2012. – № 63. – С. 25-65
Шпиталенко Г. А. Трудове право / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – Житомир : ЖІТІ, 2000. ? 245 с.
http://pidruchniki.com/71781/pravo/printsip_svobodi_pratsi_dogovoru_printsip_dobrosovisnosti_zagalni_zasadi_viznachennya_mezh_zlovzhivannya_pravom

.: Розділ: Держава і право :: 18.05.2017 16.52.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.44207 seconds