Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 40963  
Саша запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до наукової роботи на тему "Зороастризм: вірування та звичаї". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артеменко Н. А. Иконоборчество в зороастризме и христианстве: создание новой онтологии изображения [Електронний ресурс] / Н. А. Артеменко, А. П. Артеменко // Гуманітарний часопис. - 2015. - № 3-4. - С. 23-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_3-4_4.
Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. - 2010. - Вип. 31. - С. 15–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2010_31_4.
Гололобова К. Арабо-перська філософія та вплив зороастризму [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2016. - № 5. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_15.
Гололобова К. Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2017. - № 1. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_16.
Поляновська Л. І. Релігієзнавство : конспект лекцій / Л. І. Поляновська ; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - Київ, 2008. - 522 c.
Релігієзнавство : навч. посіб. / В. С. Бліхар, Х. М. Войтович, М. П. Гетьманчук, М. М. Олексюк, С. Ф. Орлов, О. Ю. Поцюрко, Р. В. Сокол, І. М. Сурмай, О. Ф. Терешкун, В. Д. Яремчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2010. - 391 c.
Співак І. О. Олександр Македонський і зороастризм [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. іст. наук / І. О. Співак ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. - Київ, 2007. - 18 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sioomz.zip.
Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : посіб. з релігієзнавства і сектознавства / Д. Степовик ; Івано-Франків. теол. акад. - 4-е вид., виправл. - Івано-Франківськ, 2002. - 235 c.
Цебрій І. Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми [Електронний ресурс] / І. Цебрій // Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 61-62. - С. 201-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_32.
Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; ред.: Г. Т. Сенькович. - Київ : Академвидав, 2011. - 256 c. - (Альма-матер).

.: Розділ: Історія :: 13.09.2017 20.59.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.53968 seconds