Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 42809
   


Автор запитання: Валентина із міста: Магдалинівка :: Запитання: 44791  
Валентина запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати матеріал з електронних носіїв ло Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 25.10.2020 10.25.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Дніпро :: Запитання: 44788  
Леся запитує:
Добрий день,допоможіть підібрати матеріал з електронних носіїв до Дня визволення Дніпра від фашистських загарбників
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Битва за Дніпро [Текст] : до 70-річчя визволення Києва від нім.-фашист. загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. пр. / Кабінет Міністів України [та ін.] ; [упоряд.: Я. М. Антонюк, В. О. Бойко, І. Б. Наумова ; відп. ред. Р. І. Пилявець]. — Київ : Пріоритети, 2013. — 290 с.
Борзунов С. На Дніпровському рубежі : (записки військ. кореспондента) / С. Борзунов. — Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1963. — 40 с.
Грицюк В. Битва за Дніпро [Електронний ресурс] / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче. — 2013. — № 23. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_28
Грицюк В. Битва за Дніпро [Електронний ресурс] / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче. — 2013. — № 24. — С. 2-4. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_24_2
Додонов Р. Затонулий понтон — свідок форсування Дніпра біля с. Розумівка у 1943 р. [Електронний ресурс] / Р. Додонов, Д. Кобалія // Київські історичні студії. — 2019. — № 2. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2019_2_16
Подвиг на віки : Місто-герой Київ: кн. пам'яті України. 1941-1945. - Київ : Книга Пам'яті України, 2000. — 909 с.
Чирка Л. Битва за Дніпро: тріумф чи трагедія? (аналіз радянських та німецьких мемуарів і документів) [Електронний ресурс] / Л. Чирка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 1(1). — С. 146-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_1(1)__34
Чорний О. Героїзм і трагедія 5-ї гвардійської армії в битві за Дніпро у вересні – жовтні 1943 р. [Електронний ресурс] / О. Чорний // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2011. — Вип. 14. — С. 181-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2011_14_25
Чорний О. Участь 66-ї гвардійської стрілецької дивізії у форсуванні Дніпра в жовтні 1943 року [Електронний ресурс] / О. Чорний // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2015. — Вип. 13. — С. 223-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2015_13_40

.: Розділ: Історія :: 23.10.2020 16.14.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артур із міста: Київ :: Запитання: 44773  
Артур запитує:
Добрий день! Дуже потрібна будь-яка інформація про рух сіоністів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артур! Радимо Вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Доценко В. Об'єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / В. Доценко. — Вінниця : Нілан, 2014. — 331 c.
Козерод О. Євреї України в 1921 – 1929 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Козерод; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 c.
Кононенко В. Діяльність жмеринської молодіжної сіоністської організації "Ейнікайт" у 1944–1948 рр. [Електронний ресурс] / В. Кононенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 1(1). — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_1(1)__32.
Копил О. Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ ст.: політологічний аналіз : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Копил; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2009. — 19 c.
Лебедюк Є. Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації [Електронний ресурс] / Є. Лебедюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, вип. 22(2). — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(2)__44.
Машевський О. Створення держави Ізраїль і українська дипломатія / О. Машевський // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 9. — Всесвітня історія. — 2013. — № 5. — С. 1-5.
Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин / А. Подольський // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 6. — С. 41-43.
Прибєгін І. Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення [Електронний ресурс] / І. Прибєгін // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 64. — С. 474-482. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_64_69.
Саламаха І. Заснування та діяльність євангельських християн п'ятидесятників-сіоністів в Україні (1920 - 1950-ті рр.) / І. Саламаха // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2011. — Вип. 31. — С. 262-265.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: історія соціальної організації та віровчення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Р. Скакун ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 18 с.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: особливості життя й побуту [Електронний ресурс] / Р. Скакун // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 55. — С. 148-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_55_18.
Федьков О. Сіоністсько-соціалістичний рух в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Федьков // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 229-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_25.
Хмель А. Місце сіоністського руху у листуванні дипломатичної місії Іспанії в Туреччині (1920 рік) [Електронний ресурс] / А. Хмель // Емінак. — 2019. — № 2. — С. 107-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_2_13.

.: Розділ: Історія :: 20.10.2020 09.29.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Миргород :: Запитання: 44760  
Максим запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація на тему Борис Грінченко - представник української еліти. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 28889. Також пропонує вам опрацювати наступні джерела інформації:
Андрєєва С. Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі [Електронний ресурс] / С. Андрєєва, М. Лашко, І. Яковлева // Київські історичні студії. — 2020. — № 1. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2020_1_22.
Білоскаленко-Богданець Н. Біографічні нариси Бориса Грінченка як джерело вивчення історії української літератури XIX ст. / Н. Білоскаленко-Богданець // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 5. — С. 38-41.
Бойко С. Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / С. Бойко // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 14. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_18.
Зубкова Н. Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка / Н. Зубкова // Бібл. планета. — 2007. — № 3. — С. 8-10.
Єременко О. Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі [Електронний ресурс] / О. Єременко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_17.
Коженьовський Л. Батько просвіти, української мови, української безпеки, культури і свободи в Україні — Борис Грінченко [Електронний ресурс] / Л. Коженьовський // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. — 2010. — № 1. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2010_1_3.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Лемешенко Н. Люди-легенди України : про видатних українців у запитаннях і відповідях : вікторини / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2019. — № 11. — С. 6-36.
Мовчун А. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу [Електронний ресурс] / А. Мовчун // Початкова школа. — 2013. — № 11. — С. 47-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_11_20.
Мовчун А. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень / А. Мовчун // Дивослово. — 2017. — № 12. — С. 48-55.
Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти : моногр. / О. Неживий. — Вид. 2-ге, доповн. — Луганськ : Знання, 2007. — 188 c.
Огнев'юк В. Великий Просвітитель України : до ювілею Бориса Грінченка / В. Огнев'юк // Рідна школа. — 2014. — № 1-2. — С. 3-11.
Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця XIX – початку XX століття / Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 34-38.
Рященко Д. Борис Грінченко: сторінки життєвого і творчого шляху [Електронний ресурс] / Д. Рященко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 212-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_110_32.
Степаненко Н. Невтомний "робітник на українськім полі” Борис Грінченко [Електронний ресурс] / Н. Степаненко // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 248-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_36.

.: Розділ: Історія :: 12.10.2020 11.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Київ :: Запитання: 44759  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Шукаю інформацію для повідомлення про вулицю Золотоворітську. Буду вдячний за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте інформацію за вашим запитом на сайті Національної бібліотеки України для дітей на головній сторінці сайту у рубриці Презентації від НБУ для дітей - Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Золотоворітська

.: Розділ: Історія :: 11.10.2020 10.17.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.972035 seconds