Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41649
   


Автор запитання: ????????? із міста: ???? :: Запитання: 43644  
????????? запитує:
?????? ????! ????????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ? 20 ????????. ?????.
Наша відповідь:
?????? ????, ??????????! ?????? ??? ?????????? ???????? ???????:
??????????? ??????? ????? 19 – ??????? 20 ??. [??????????? ??????] // ???????????? ???????? ??????? [???-????] — ?????????? ????. — ????? ??????? : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44834. — ????? ? ??????. — ???? ????????? 09.12.2019
?? ???????? [??????????? ??????] // ??????????? ??????? [???-????] — ?????????? ????. — ????? ??????? : https://sites.google.com/site/arhisasha18/xx-stolitta. — ????? ? ??????. — ???? ????????? 09.12.2019
???'?????? ?. ???????????? ???'?????? ??????? = Architectural monuments of Ukraine / ?. ???'?????? ; ???. ????. ?. ?. ???????. — ???? : ????????? ?? ?????????????? ?????, 2016. — 303 ?. : ??. — (?????????-????????? ???????? ???????) (Cultural and historical inheritance of Ucraine).
?????, ???????, ?????? ??????? = Castles, fortresses, palaces of Ukraine : 70 ????? / ???.-?????. ?. ?????????, ?. ??????? ; ?????. ?. ??????????. — ?????? : ???? ????????? ????????, 2012. — 191 ?. : ??????. — ????? ???. ?? ????. ??????.
??????? ?. ??????? = Ukraine / ?. ??????? ; ???. ?. ??????? ; ???. ????. ????? ?. ??????, ?. ??????????? ?? ?????? ?. ?????????. — ?????? : ???? ????????? ????????, 2016. — 223 c. : ??., ??????. — ????? ????. ?? ???. ??????.
????????-???????????? ??????????? ????? / ?-?? ???????? ???????, ???????-????????? ???????? ???'????????????? ?????????? ; ?? ???. ?. ???????????. — ???? : ??????, 2011. — 312 ?. : ?????., ????..
????????? ?. ?????????? ??????? ??????????? : ????????? / ?. ????????? // ???????? ????. — 2019. — ? 6. — ?. 32-41.
???????? ?. ??????????? ??????? [????????????? ????????] : ??? ?????????? ?? ?????? ???? / ?. ????????. — ?????? : ?????, 2010. — 223 ?. : ??????., ?????. — (?????? ??????????? ????????????).
??????? ?. ???? ?????????? ??????? : ????????? ? ????? ??????? 20-?? ??. / ?. ???????, ?. ??????? ; ???? ? ?????? ?. ??????????? ?? ?. ??????? ; ?????. ????? ?. ???????? ; ???. ????. ?. ????????????? ?? ?. ?????. — ???? : ?????????, 2018. – 317 c. : ?????, ???. — ???., ????. ??????.
??????????? «??????????? ???????» [??????????? ??????] // ????????? [???-????] — ?????????? ????. — ????? ??????? : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-arhitektura-ukraini-50864.html. — ????? ? ??????. — ???? ????????? 09.12.2019
?????? ?. ???????? ????? ?????? ???????? XIX — ??????? XX ??. / ?. ?????? ; ???????? ?????? ? ?????? ???????????? ?????????? ????????, ???????-????????? ???????? ???'????????????? ?????????? ; ???. ?. ??????, ?. ????????. — ???? ; ????? : ????? ??????, 2010. — 607 ?. : ??????.
??????? ??????? = Magic Ukraine / ???.-?????. ?. ??????, ?. ??????. — ?????? : ???????? ?????, 2012. — 127 ?. : ??????. — (????????? ?????). — ????? ???. ?? ????. ??????.

.: Розділ: Історія :: 6.12.2019 13.59.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Виктория із міста: Бахмут :: Запитання: 43601  
Виктория запитує:
Прошу підготувати список досліджень з історії Латвії (Лівонії) XV--XVI ст., бажано англомовні публікації.
Наша відповідь:
Вікторіє, добрий день! На жаль, матеріалів за вашим запитом дуже мало. Скористайтеся, будь ласка, підібраними такими джерелами інформації:
Livonia [Карты] : earlier Livonian maps from the map collection of the National Library of Estonia / compiled by Margit Tohver, Triin Soone; ed. by Inna Saaret, Tiina Vilberg Livonia : Vanu Liivimaa kaarte Eesti. - Rahvusraamatukogu kaardikogust Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu ; Euroimmobiliare AS, [2003?]
Бартлетт, Р.Становление Европы. Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры, 950 - 1350 гг. / Роберт Бартлетт ; [пер. с англ. С. Б. Володиной]. – М. : РОССПЭН, 2007. - 430 с.
Дорошенко, Василий Васильевич. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке [Текст] / Акад. наук Латв. ССР. Ин-т истории. - Рига : Изд-во Акад. наук Латв. ССР, 1960. - 325 с.
Калнынь, В.Е.Очерки истории государстваа и права Латвии в 11-19 веках : Эпоха феодализма и домонополист. капитализма. - Рига : Звайгзне, 1980. - 223 с.
Левицкий, Геннадий Михайлович. Великое княжество Литовское / Геннадий Левицкий. – М. : Ломоносовъ, 2014. - 239, [2] с.
Ливония (XVI—XVIII вв.). Атлас : [Сборник репродукций карт XVI—XVIII вв. на территорию Ливонии из собрания Национальной библиотеки Эстонии] / Tohver, Margit сост. Soone, Triin (сост.) .- Tallinn :Eesti Rahvusraamatukogu ; Euroimmobiliare AS, [2003?].
Назарова, Е. Л. История лейманов в Ливонии : Мест. землевладение в Латвии и Эстонии, XIII-XVIII вв. / Е. Л. Назарова; АН СССР, Ин-т истории СССР. - М. : Ин-т истории СССР, 1990. – 162 с.
Пелда, Кристине Рудолфовна. Нумизматические памятники как источник экономической истории Латвии XIII - первой половины XYI вв : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02. - Ленинград, 1980. - 381 с.
Плаканс, Андрейс. История стран Балтии [Текст] / Андрейс Плаканс ; [пер. с англ. О. В. Когтевой]. – М. : Весь Мир, 2016. - 478 с.
Стродс, Хейнрих Петрович. Исследования и источники по этнической истории Латвии : [Конспект лекций] / Х. Стродс; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, Ист.-филол. фак., Каф. латыш. истории. - Рига : ЛГУ, 1989. - 59 с.

.: Розділ: Історія :: 25.11.2019 15.12.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валік із міста: Хуст :: Запитання: 43580  
Валік запитує:
Добрий день. Будь ласка, можна підібрати джерела по вивченню теми "Монголи на Русі 13-14 ст." Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Монгольська навала на українські землі, її наслідки
https://pidruchniki.com/75931/istoriya/mongolska_navala_ukrayinski_zemli_naslidki
Монголо-татарська навала на українські землі та її наслідки
https://history.vn.ua/book/history5/8.html
6 причин, чому монголам вдалося захопити Київ
https://was.media/uk/2017-08-16-6-prichin-chomu-mongolam-vdalosja-zahopiti-kiiv/
Монгольська навала на українські землі
https://geomap.com.ua/uk-uh7/284.html
Татаро-монгольська навала на Давню Русь. Загарбання Києва Батиєм. Остаточний занепад Київської Русі (с. 75 – 84)
http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/16/7-16-np12.pdf
Монголо-татарська навала
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Monholo_tatarska
http://www.osvitanet.com.ua/atlases/atlas_uh_7/Data/7_17.htm
https://studfile.net/preview/5172736/page:10/

.: Розділ: Історія :: 19.11.2019 20.31.35 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юліана із міста: Ужгород :: Запитання: 43570  
Юліана запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про життя священика греко-католицької церкви отця Петра Ороса.
Наша відповідь:
Добрий день,Юліано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43569.

.: Розділ: Історія :: 15.11.2019 13.29.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юліана із міста: Ужгород :: Запитання: 43569  
Юліана запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про життя і діяльність отця Петра Ороса.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліано! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Божа Людина. Спогади про отця Петра Ороса, таємно висвяченого греко-католицького єпископа [Електронний ресурс] // Громада: товариство української культури в Угорщині [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://hromada.hu/2013/nom_122/vira/lyudyna.html. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.11.2019
Видатні закарпатці. Отець Петро Орос [Електронний ресурс] // Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ф. Потушняка [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.biblioteka.uz.ua/zak/show.php?showFull=178. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.11.2019
Петро Орос [Електронний ресурс] // Українська конфедерація журналістів [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://who-is-who.ua/main/page/zakautent/450/424. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.11.2019
Пушкаш Ласло (о. ). Петро Павло Орос: життя і мучеництво / о. Ласло Пушкаш. — Ужгород : Ліра, 2015. — 163 с. : фот.
Слуга Божий отець Петро Орос [Електронний ресурс] // Інститут Історії Церкви Українського Католицького Університету [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://ichistory.org.ua/2015/04/22/sluga-bozhyj-otets-petro-oros-1917-1953/. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.11.2019
Слуга Божий. Владика Петро Орос [Електронний ресурс] // Milites Christi Imperatoris [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.christusimperat.org/uk/node/23932. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.11.2019

.: Розділ: Історія :: 15.11.2019 10.51.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.610201 seconds