Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Дар'я із міста: Київ :: Запитання: 40761  
Дар'я запитує:
Допоможіть знайти доступні джерела на тему: Культура національних меншинств в Україні під час Другої світової війни (болгари, поляки, кримські татари, німці). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даріє! На жаль, є дуже мало інформації на цю тему.
Національні процеси в Україні .В 2 ч : Історія і сучасність : документи і матеріали : довідник. Ч.2 / упоряд.: І. О. Кресіна та ін . - Київ : Вищ.шк., 1997. – 704 с.
Наулко, В. І. Хто і відколи живе в Україні / В. І. Наулко. - Київ : Гол.спец.ред.літ.мовами нац.меншин України, 1998. – 80 с.
Миколаївщина в новітній історії : 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується: навч. посібник / редкол.: О. М. Гаркуша та ін. - Миколаїв : ПП Шамрай, 2007. - 280 с. :
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Фак-т соціології та психології ; автори: К. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко [та ін]. - Київ : Наукова думка, 2004. - 343 с.
Даниленко, Віктор. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ ст. / В. Даниленко // Історія України (Шкільний світ). - 2011. - № 1. - С. 3-7.
Зіятдінова, Еміне. Новий кримський стиль : кримським татарам вдалося ледь не з нуля відновити народне мистецтво, втрачене під час депортації. / Е. Зіятдінова // National Geographic. - 2014. - № 5. - С. 24-33.
Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ ст.: історіографічний нарис. - Київ, 2000.- 446с.
Етнополітика в Укарїні: історія та сучасний стан // http://history.org.ua/JournALL/journal/1999/4/2.pdf
Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки // http://subject.com.ua/psychology/history_pedagog
Якубова Л.Д. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny (останній перегляд: 22.05.2017)
Національні меншини України http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsionalni_menshyny
Етнiчний склад населення України. Нацiональнi меншини України: особливостi їх pозселення та чисельність // http://bookster.com.ua/etnichnyj-sklad-naselennya-ukrayiny-natsionalni-menshyny-ukrayiny-osoblyvosti-yih-pozselennya-ta-chyselnist/
Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в ХХ ст. www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
Як повернути на батьківщину історико-культурну спадщину корінних народів Криму https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/teritoriya-vtrat

.: Розділ: Історія :: 21.05.2017 19.43.48 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Свалява :: Запитання: 40760  
Євген запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Римська диктатура". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 21.05.2017 12.54.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василина із міста: Ужгород :: Запитання: 40740  
Василина запитує:
Доброго вечора. Порадьте мені будь ласка літературу з теми "Художнє мистецтво та преса в Ужгороді за Чехословацького періоду"
Наша відповідь:
Шановна, Василина, скористайтесь,будь ласка наступною інформацією:
1. Венжинович Н.Ф., Кондор М В. Мовна ситуація на Закарпатті у 20-30-х роках XX століття // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні. – Ужгород, 1993. – С.74-76.
2. Габор В. Закарпатська україномовна преса 20-30-х років XX століття у контексті національного відродження краю: Автореф. дис. канд. філ. наук. – К., 1997. – 20 с.
3. Добош І. Історія української журналістики Закарпаття 20-30-х років XX століття. – Івано-Франківськ, 1995. – 127 с.
4. Животко А. Нарис історії української преси: Курс лекцій. – Подєбради, 1937. – 107 с.
5. Животко А. Рукописні часописи української молоді. – Львів, 1938. – 27 с.
6. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.) – К.: Наукова думка, 1970. – 302 с.
7. Кухта М. Використання досвіду педагогічної преси 20-30-х рр. у період становлення та розбудови української незалежної держави // Карпатський край. – 1998. – № 1-2. – С.72-75.
8. Кухта М.І. Роль педагогічної преси Закарпаття (20-30-і рр. XX ст.) у формуванні виховного національного ідеалу. – Ужгород, 1997. – 50 с.
9. Лисовой П. Журналистика Закарпатья второй половины XIX – первой половины XX ст. и ее связи с другими украинскими землями и Россией: Автореф.дисс. докт.филол.наук. – К., 1970. – 48 с.
10. Літераті, Т. Йосип Бокшай обожнював осінь і Ужгород : [до 120-річчя від дня народж. худож.] / Т. Літераті // Ужгород. - 2011. - 15 жовт. - С. 10, 14 : фото
11. Приходько, О. Йосип Йосипович Бокшай: 115-річчя з дня народження живописця і монументаліста, народного художника України, творця закарпатської школи живопису (1891-1975) / Приходько О., Рижова Г. // Карпатська Україна. - 2006. - 7 жовт.-. С.13 ; Ужгород. - 2006. - 14 жовт. - С. 12.
http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=90#sthash.8dSMULuI.dpuf
http://art-raschdorf.com/ru/article/04_article.html
http://artedu.uz.ua/Fotos/visnyk/Visnyk_ZXI-2013-1.pdf

.: Розділ: Історія :: 14.05.2017 00.57.10 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Кировоград :: Запитання: 40738  
Алла запитує:
Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про чеського історика Йозефа Мацека. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 13.05.2017 18.22.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: покровськ :: Запитання: 40637  
Дарина запитує:
Допоможіть знайти статті з наукових журналів,монографії, підручники з теми: "Діяльність ОУН(б) на території донбасу у роки другої світової війни"
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 39183.
2. Бровар О. В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни (серпень 1941 - вересень 1943 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Бровар ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03bovvsv.zip.
3. Вєдєнєєв Д. В. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920 - 1945) : монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. - Київ : Генеза, 2006. - 408 c. - (Таємниці війни: історія та сучасність).
4. Клочко Р. Бандерівці у степах України: ОУН на півдні і сході / Р. Клочко // Дзеркало тижня. — 2015. — 30 січ. - 6 лют. (№ 3). — С. 14.
5. Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / В. М. Нікольський ; Ін-т історії України НАН України. - Київ, 2001. - 178 c.
6. Пагіря О. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України [Електронний ресурс] / О. Пагіря // Мандрівець. - 2013. - № 1. - С. 4-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_1_3.
7. Папакін Г. В.Джерела з Істрії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. — 2014. — № 5. — С. 174-190.
8. Пахоменко С. П. Історична пам’ять як інструмент політики: Донецький вимір [Електронний ресурс] / С. П. Пахоменко // Історичні і політологічні дослідження. - 2013. - № 3. - С. 271-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2013_3_37.
9. Сиротенко В. П. Гортаючи пожовклі сторінки: Огляд публікацій "Донецької газети", м. Слов’янськ, 1942–1943 рр. [Електронний ресурс] / В. П. Сиротенко, О. Л. Максименко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2015. - № 2. - С. 122-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2015_2_17.
10. Стефанюк Г. Соціальна парадигма діяльності ОУН(Б) у роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Г. Стефанюк // Галичина. - 2013. - Ч. 24. - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_13.
11. Ухач В. З. На фронті духовної боротьби. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти (20-40 роки XX ст.) : монографія / В. З. Ухач. – Тернопіль: Вектор, 2011. – 220 с.
12. Ухач В. З. Сучасна вітчизняна історіографія похідних груп ОУН (б) та ОУН (м) На Великій Україні (1941-1943 рр.): вибрані аспекти / В. З. Ухач // Архіви України. – 2015. - № 3. – С. 78-85. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_2015/16.pdf.
13. Ходанович О. Л. Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території України в роки Другої світової війни : автореф. дис... канд. іст. наук / О. Л. Ходанович; Нац. акад. оборони України. - Київ., 2006. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06holdsv.zip.
14. Архівні дані: на Донбасі ОУН боролася за Україну до середини 50-х. – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/103230-arhivni-dani-na-donbasi-oun-borolasya-za-ukrajinu-do-seredini-50-h.html.

.: Розділ: Історія :: 23.04.2017 21.11.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.434158 seconds