Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Валентина із міста: Жовті Води :: Запитання: 40995  
Валентина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з підготовкою до просвітницько-виховного заходу " Козацтво в історії України". Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Валентино. Скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією.
1. Гуржій, О.І.Історія козацтва. Держава-Військо-Битви/ О.І.Гуржій, Т.В. Чухліб; ілюстр.
О.І. Гуржій. – К.: Арій,2013. – 464с.:іл.
2. Україна: Повна енциклопедія/ Авт. – упорядники В.М. Скляренко, Т.В. Іовлева, В.В. Мирошнікова, М.О. Панкова; худож. – оформлювач Л.Д. Киркач – Осипова. – Харків.:Фоліо, 2007. – 463с.
3. Лепко, Віктор Іванович. Українське козацтво / В.І. Лепко; [ фот.В.В. Меркулова].-Х.: Торсінг Плюс, 2008. – 95с.: ілюстрю., фотогр. – (серія «Моя Україна»)
4. Гетьмани України: художньо-історичне видання / [ авт.- упоряд. В.В. Сизов; худож.: С.Ю. Шапошнікова С.В. Сидоров]. – Дніпропетровськ: Слово, 2007.-32с.: ілюстр.
5. Мицик, Ю.А. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьких козаків.-2-ге вид./ Ю.А. Мицик, С.М. Плохій, К.Д. Ткаченко; худож:-оформлювач К.Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Січ,1991. – 302с.: ілюстр. – (Давно се діялось колись).
6. Клімов, Андрій Анатолійович. Україна. Видатні постаті. Енциклопедія. А.А. Клімов. – Х.:Веста, 2008.- 128с.: ілюстр.
7. Рідна моя Україно! Цікаві сторінки вітчизняної історії та культури для дітей і дорослих / [ Авт.-упорядник М.В.Богатиренко; худож.:Л.Є. Колесніченко]. – Донецьк: БАО, 2009.-64с.:ілюстр.
8. Велика книга маленького українця: захопливі розповіді з історії природознавства та народознавства України. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 128с.: ілюстр.
http://ukrconf.fl.kpi.ua/?page_id=752
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/interesnye-i-maloizvestnye-fakty-ob-ukrainskih-kazakah/
http://istoryk.in.ua/viniknennya-ukrayinskogo-kozatstva/
http://indragop.org.ua/news/rol_kozactva_v_istoriji_ukrajini/2016-08-31-829
http://miykray.at.ua/news/kozaki_cikavi_fakti/1-0-7
http://www.uamodna.com/articles/cikavi-fakty-pro-zaporizjkyh-kozakiv/
http://dovidka.biz.ua/vidomi-ukrayinski-kozaki/
http://readbookz.com/book/210/7979.html

.: Розділ: Історія :: 22.09.2017 09.16.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ріта із міста: Житомир :: Запитання: 40966  
Ріта запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукової роботи з історії по темі: "ранньохристиянські єрисі" . Дякую !
Наша відповідь:
Доброго дня, Ріта!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Єресь - https://uk.wikipedia.org/wiki/Єресь
РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІ ЄРЕСІ - http://pidruchniki.com/79284/kulturologiya/rannohristiyanski_yeresi
Становлення основних догматів християнства у боротьбі з єресями. Вселенські собори - http://buklib.net/books/37693/
http://uastudent.com/gnostycyzm-jak-filosofska-rannohrystyjanska-jeres/
Книги з ульткрологія - http://pidruchniki.com/kulturologiya/

.: Розділ: Історія :: 14.09.2017 08.55.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 40963  
Саша запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до наукової роботи на тему "Зороастризм: вірування та звичаї". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артеменко Н. А. Иконоборчество в зороастризме и христианстве: создание новой онтологии изображения [Електронний ресурс] / Н. А. Артеменко, А. П. Артеменко // Гуманітарний часопис. - 2015. - № 3-4. - С. 23-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_3-4_4.
Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. - 2010. - Вип. 31. - С. 15–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2010_31_4.
Гололобова К. Арабо-перська філософія та вплив зороастризму [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2016. - № 5. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_15.
Гололобова К. Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2017. - № 1. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_16.
Поляновська Л. І. Релігієзнавство : конспект лекцій / Л. І. Поляновська ; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - Київ, 2008. - 522 c.
Релігієзнавство : навч. посіб. / В. С. Бліхар, Х. М. Войтович, М. П. Гетьманчук, М. М. Олексюк, С. Ф. Орлов, О. Ю. Поцюрко, Р. В. Сокол, І. М. Сурмай, О. Ф. Терешкун, В. Д. Яремчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2010. - 391 c.
Співак І. О. Олександр Македонський і зороастризм [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. іст. наук / І. О. Співак ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. - Київ, 2007. - 18 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sioomz.zip.
Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : посіб. з релігієзнавства і сектознавства / Д. Степовик ; Івано-Франків. теол. акад. - 4-е вид., виправл. - Івано-Франківськ, 2002. - 235 c.
Цебрій І. Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми [Електронний ресурс] / І. Цебрій // Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 61-62. - С. 201-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_32.
Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; ред.: Г. Т. Сенькович. - Київ : Академвидав, 2011. - 256 c. - (Альма-матер).

.: Розділ: Історія :: 13.09.2017 20.59.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аніка із міста: Житомир :: Запитання: 40959  
Аніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукової роботи на тему: "Релігійно-міфологічні особливості давніх персів"! Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Аніко!
Пропонуємо вам такі джерела:
1.Васильев, Л. С. История религий Востока (религиозно-культтрадиции и общество) [Текст] : Учебн.пособие для вузов / Л. С. Васильев. - М. : Высшая школа, 1983. - 368 с.
2.Дандамаев, М. А. Культура и экономика древнего Ирана [Текст] / М. А. Дандамаев, В. Г. Луконин. - М. : Наука , 1980. - 416 с.
3.Иванов, М. С. Очерк истории Ирана [Текст] / М. С. Иванов. - М. : Политиздат, 1952. - 467 с.
4.Калінін, Ю. А. Релігієзнавсво [Текст] : підручник / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - 4-е изд., доп. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
5.Лубський, В. І. Історія релігії [Текст] : Підручник для вузів / В.І. Лубський, М.В. Лубська. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 695 с.
6.Лубський, В. І. Релігієзнавство [Текст] : підручник для вузів / В.І.Лубський. - К. : Вентурі, 1997. - 480 с.
7.Матюшин, Г. Н. Тайны цивилизации: История Древнего мира [Текст] / Г.Н.Матюшин. - М. : Аст-Пресс книга, 2002. - 352 с. - (Историческое расследование).
8.Редер, Д. Г. История древнего мира [Текст] : Учебное пособие для студентов ист. фак. пединститутов. Ч.1. Первобытное общество и Древний Восток / Д. Г. Редер, Е. А. Черкасова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1979. - 288 с.
9.Релігієзнавство [Текст] : Навчальний посібний / ред. М. Ф. Рибачук. - К. : Освіта, 1997.
10.Релігієзнавство [Текст] : Навчальний посібник / ред. С. А. Бублик. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 496 с.
******
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_16
Гололобова К. Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію / К. Гололобова // Схід. - 2017. - № 1. - С. 89-92.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_15
Гололобова К. Арабо-перська філософія та вплив зороастризму / К. Гололобова // Схід. - 2016. - № 5. - С. 81-85.
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/63500/bb7c73112d04000d9850aeef2f8c7180.pdf?sequence=1
Бойс М. "Зороастрийцы. Верования и обычаи". Перевод с английского и примечания И.М. Стеблин-Каменского.http://pidruchniki.com/14860110/istoriya/relipino-mifolopchni_uyavlennya
Історія Стародавнього Сходу. Релігійно-міфологічні уявлення
http://djkvinta.ucoz.net/publ/religieznavstvo/religieznavstvo/5-1-0-111
Історія національних і етнічних релігій. 6.Релігії Давньої Індії та Персії (зороастризм)
http://buklib.net/books/32679/
Релігіознавство. 5.6. Давньоіранські релігії
http://www.mystic-chel.ru/east/iran/533.html
Религия и культура Персии
http://secretworlds.ru/publ/5-1-0-3929
Тайны Древней Персии
http://www.cultura.kh.ua/ru/activities/information-department/all-news/135-novini-suchasnogo-mistetstva/1819-skulptor-farshid-sajjad-dzhozef-ozhiviv-mifi-persiyi-dlja-harkivjan
Иранский скульптор Фаршид Сайяд (Джозеф) оживил мифы Персии для харьковчан
https://thequestion.ru/questions/29523/kakie-interesnye-istoricheskie-trudy-est-po-drevnei-persii
Керенский А. Какие интересные исторические труды есть по Древней Персии?
http://www.ateism.ru/articles/gurtovtsev/mify.pdf
Гуртовцев А.Л. Мифология и религия: эволюция представлений о мироздании и человеке. Зі слів: «К политеистической (дуалистической) религии относится и одна из древнейших…»
http://www.econf.rae.ru/pdf/2015/07/4774.pdf
Панищев А. Л. Религия в культуре Древнего Ирана. Зороастризм
Успіхів!

.: Розділ: Історія :: 13.09.2017 13.55.08 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: м. Виноградово. :: Запитання: 40944  
Михайло запитує:
Добрий день!Будь ласка, пдберіть матеріал до реферату "Основні віхи євроінтеграції України 1991 2017роки
Наша відповідь:
Добридень, Михайле! Радимо скористатися джерелами інформації:

Артьомов І. В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи : навч. посіб. / І. В. Артьомов, О. М. Ващук; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гражда, 2013. - 498 c. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір"; вип. 20).

Артьомов І. В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи : навч.-метод. посіб. / І. В. Артьомов, Н. О. Діус; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2014. - 356 c. - (Серія "Євроінтеграція: укр. вимір"; вип. 22).

Артьомов І. В. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України : монографія / І. В. Артьомов, О. М. Ващук, Н. О. Васюк, Д. В. Вітер, В. В. Гоблик; ред.: І. В. Артьомов, О. М. Ващук, О. М. Руденко; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гражда, 2013. - 610 c. - (Сер. "Євроінтеграція: укр. вимір"; вип. 21).

Боярчук А. І. Орієнтація України на євроінтеграційний курс / А. І. Боярчук // Актуал. проблеми економіки. - 2016. - № 5. - С. 70-75. - Бібліогр.: 14 назв.

Гнаткович О. Д. Євроінтеграція України: Проблеми трансформації : Наук.-навч. вид. / О. Д. Гнаткович. - Л. : ПАІС, 2005. - 79 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Другов, О. Шляхи політико-економічного розвитку України / О. Другов // Економіст. - 2005. - № 10. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29

Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття : довідник ./ склад. А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. - Ч.1.- Чернівці, 2010. – 212 с.
http://lib.pu.if.ua/files/europa/binder1.pdf

Парахіна М. Б. Україна на шляху до європейської інтеграції: реформи та перспективи / М. Б. Парахіна, Т. В. Полушкіна // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. - 2007. - № 2. - С. 140-146.

Пролеєв С. В. Євроінтеграція та перспективи народовладдя в Україні / С. В. Пролеєв // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Філософія. - 2015. - № 4. - С. 64-72.

Шемшученко, Юрій. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / Шемшученко // Віче : Громадсько-політичне і теоретичне видання. - 2015. - № 12. - С. 3-6.

Беззуб І.Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

Відносини Україна-ЄС
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations

Вірбулевська О.В., Мовчан І.В. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ http://www.confcontact.com/2008dec/2_virbulev.php

Історія відносин Україна - ЄС
http://www.zoda.gov.ua/article/1955/istoriya-vidnosin-ukrajina---jes.html

Локомотиви української євроінтеграції
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OkFc1XiareEJ:es-ukraina.blogspot.com/2010/06/blog-post_2673.html&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21536-osnovni-etapi-yevroїntegraciї-ukraїni.html

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРАЇН-СУСІДІВ ЄС
http://old.niss.gov.ua/monitor/may/007.htm

Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України, № 594 від 02.08.2008. – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=144132789&cat_id=36810841&ctime=1215509617744 , вільний.

Сучасний стан та перспективи відносин між Україною та Європейським Союзом
http://ternrada.dp.ua/index.php?id=3372

12.4.2. Сучасні інтеграційні процеси й Україна: дилема оцінок і шляхів реалізації
https://history.vn.ua/book/ukrsuspilstvo/100.html

.: Розділ: Історія :: 7.09.2017 22.19.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.499146 seconds