Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 40430  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти потрібну і цікаву інформацію про собор св. Юра
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 13.03.2017 17.34.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Крістіна із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 40426  
Крістіна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка з літературою по темі: "Розвиток освіти в українських губерніях Російської імперії в 80-90 роки 19 століття" потрібні (монографії, статті, христоматії). Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато. Пропонуємо Переглянути деякі з них:
1. Балабуст Н. Ю. Джерельна база історико-педагогічного дослідження щодо становлення і розвитку педагогічноїосвіти в Подільській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Ю. Балабуст // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 26-29. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_7.
2. Балабуст Н. Ю. Навчально-виховні аспекти підготовки педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільськійгубернії (1864-1917 рр.): історіографічний вимір [Електронний ресурс] / Н. Ю. Балабуст // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 12. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_12_5.
3. Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Ю. Балабусі ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2014. - 20 c.
4. Балабуст Н. Ю. Педагогічний екстернат як одна з форм підготовки педагогічних кадрів для освітньої сфери Подільської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) [Електронний ресурс] / Н. Ю. Балабуст. //Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_6.
5. Геєць І. В. Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) [Електронний ресурс] / І. В. Геєць // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 200-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_33.
6. Горожанкіна Н. А. Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії-Дніпропетровській області [Електронний ресурс] / Н. А. Горожанкіна // Часопис картографії. - 2012. - Вип. 5. - С. 119-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2012_5_18.
7. Дем'янчук А. С. Історія волинського шкільництва (друга половина XIX - початок XX століття) : навч. посіб. / А. С. Дем'янчук, О. О. Марчук. - Рівне : РВЦ МЕГУ ім акад. С. Дем'янчука, 2014. - 112 c.
8. Клевака Л. П. Навчально-виховна діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської губернії (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. П. Клювака ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2014. - 20 c.
9. Кошолап О. Ф. Стан церковної початкової освіти в Подільській губернії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ф. Кошолап // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_4_18.
10. Литвиненко О. М. Гуманістична спрямованість жіночої середньої освіти (Херсонська губернія, ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. М. Литвиненко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Педагогіка. - 2011. - Т. 173, Вип. 161. - С. 100-104. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2011_173_161_22.
11. Мірошніченко С. В. Освітні процеси в Слобідсько-Українській (Харківській) губернії в ХІХ столітті на сторінках місцевої преси [Електронний ресурс] / С. В. Мірошніченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Історія та географія". - 2012. - Вип. 46. - С. 142-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_33.
12. Петренко І. М. Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. М. Петренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2014. - Вип. 39. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_39_7.
13. Потій Н. М. Особливості діяльності земських установ Чернігівської губернії у сфері початкової освіти у 80-х рр. ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Потій // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. - 2014. - Вип. 76. - С. 239-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2014_76_23.
14. Рижкова М. С. Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект : монографія / М. С. Рижкова ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : УІПА, 2013. - 208 c.
15. Роєнко С. Розвиток загальної освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття) [Електронний ресурс] / С. Роєнко // Історико-педагогічний альманах. - 2012. - Вип. 2. - С. 98-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_21.
16. Рудик О. В. Діяльність органів міського самоврядування у справі поширення початкової освіти в Харківськійгубернії у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Рудик // Література та культура Полісся. - 2009. - Вип. 52. - С. 108-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_52_12.
17. Солошенко О. М. Компаративний аналіз етнічного складу населення Харківської та Курської губерній наприкінці ХІХ століття: освітній аспект [Електронний ресурс] / О. М. Солошенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. - 2011. - № 965, вип. 43. - С. 136-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2011_965_43_17.
18. Темна І. О. Розвиток освіти в німецьких колоніях на території Ізюмського повіту Харківської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. О. Темна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : "Історія та географія". - 2012. - Вип. 45. - С. 108-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_29.
19. Терлецька У. І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / У. І. Терлецькі ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 20 c.
20. Товстоляк Н. М. Церква і народна освіта в економіях Парафіївського маєтку Чернігівської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: соціокультурні трансформації періоду модернізації поміщицьких господарств [Електронний ресурс] / Н. М. Товстоляк // Література та культура Полісся. - 2012. - Вип. 69. - С. 294-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2012_69_31.
21. Цецик Я. П. Заклади освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис. - 2012. - Вип. 6. - С. 166-171. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2012_6_24.
22. Якименко С. І. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець XIX - початок XX ст.) : монографія / С. І. Якименко, А. В. Желан. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - Київ : Слово, 2014. - 236 c. - (Пед. сер. "Історичними стежинами").

.: Розділ: Історія :: 12.03.2017 21.18.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Крістіна із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 40407  
Крістіна запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка з літературою по темі: Культура Японії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! Можливо Вам допоможе надана інформація
1. Бондар Ю. С. "нова" література у межах культурно-історичного процесу Японії початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Ю. С. Бондар // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 3. - С. 321-327. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_3_54
2. Голець О. Я. Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект [Електронний ресурс] / О. Я. Голець. // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження . - 2013. - № 29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2013_29_17
3. Данилова Т. В. Японські культурні цінності в контексті теорії ціннісних орієнтацій Ф. Клакхон і Ф. Стродтбека [Електронний ресурс] / Т. В. Данилова // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 218-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_68
4. Доброєр Н. В. Роль гейші в японській культурі: гендерний стереотип [Електронний ресурс] / Н. В. Доброєр // Культура України. - 2014. - Вип. 47. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_47_20
5. Капранов С. В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина І [Електронний ресурс] / С. В. Капранов // Східний світ. - 2014. - № 3. - С. 26-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2014_3_5
6. Капранов С. В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина ІІ [Електронний ресурс] / С. В. Капранов // Східний світ. - 2014. - № 4. - С. 28-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2014_4_5
7. Капранов С. Храм Сумійосі-тайся та японська культура [Електронний ресурс] / С. Капранов // Східний світ. - 2001. - № 1. - С. 121-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2001_1_14
8. Кучай Т. П. Досягнення Японії у сфері освіти - рушійна сила розвитку економіки, культури, прогресу нації [Електронний ресурс] / Т. П. Кучай // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 1. - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_30
9. Мозгова Т. А. Контекстуальні особливості концепту "Буття" в японській культурній традиції [Електронний ресурс] / Т. А. Мозгова // Філософські обрії. - 2012. - Вип. 28. - С. 15-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2012_28_4
10. Мозгова Т. А. Ціннісно-смисловий контекст людської буттєвості в моделі японської культури [Електронний ресурс] / Т. А. Мозгова // Філософські обрії. - 2015. - Вип. 34. - С. 78-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_34_10
11. Мозгова Т. А. Філософсько-антропологічні засади теорії виховання дітей у східній культурній традиції (на прикладі сучасної Японії) [Електронний ресурс] / Т. А. Мозгова // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 9. - С. 70-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_9_20
12. Ратко М. В. Духовно-світоглядні константи традиційної художньо-естетичної культури Японії [Електронний ресурс] / М. В. Ратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2013. - № 4. - С. 101-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_4_22
13. Рибалко С. Б. Японський мон: дизайнерські та соціо-культурні аспекти [Електронний ресурс] / С. Б. Рибалко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 7. - С. 121-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_7_20
14. Рибалко С. Б. Японське традиційне вбрання в контексті писемної культури [Електронний ресурс] / С. Б. Рибалко // Східний світ. - 2006. - № 3. - С. 131-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2006_3_14
15. Культура Японии. - Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура_Японии
16. Культура Японії. - Режим доступу:http://svitppt.com.ua/kultura/kultura-yaponii1.html
17. Культура Японії — Вікіпедія. - Режим доступу:https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=культура японії&*
18. Культура зарубіжних країн наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть. - Режим доступу:http://shkolyar.in.ua/zar-kultura
19. Японія у другій половині XIX - на початку XX ст. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/1498081240885/istoriya/yaponiya_drugiy_polovini_xix_pochatku#687
20. Японія у другій половині XIX - початку XX століття. - Режим доступу:
21. http://ua-referat.com/Японія_у_другій_половині_XIX_-_початку_XX_століття
22. Японія у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - Режим доступу:. http://shkolyar.in.ua/yaponia
23. Художня культура Японії: розвиток і види. - Режим доступу:http://yrok.pp.ua/novini-ta-susplstvo/5204-hudozhnya-kultura-yaponyi-rozvitok-vidi.html
24. Японська тілесна культура. - Режим доступу:http://www.mynule.com/articles/yaponska-tilesna-kultura

25. Рибалко С.Б. Культурно-естетичні універсалії класичної Японії та їх відбиття в образотворчому мистецтві доби Токугава (живопис, графіка): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / С.Б. Рибалко ; Харк. держ. Акад. культури. — Х., 2001. — 20 с. — укp. Розглянуто основний комплекс ідей, що формувався під впливом синтоїстських вірувань, буддизму, даосизму, конфуціанства і суттєво вплинув на формування культурних і естетичних стереотипів японців. Визначено генетичний зв'язок сюжетно-тематичного репертуару доби Токугава з класичною поетичною творчістю. Проаналізовано вплив писемності на формування художньої культури. Скачати повний текст
26. Чу Ф. Філософсько-естетичні та соціокультурні аспекти чайної церемонії (китайська та японська моделі): автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ф. Чу ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 21 с. — укp. Досліджено філософсько-естетичні та соціокультурні аспекти чайної церемонії в її китайському й японському варіантах. Висвітлено головні етапи розвитку чайної культури в Китаї та Японії. Визначено функції та базові філософські принципи китайської чайної церемонії, їх трактування за часів середньовіччя та в сучасних дослідженнях, проведено порівняльний аналіз китайської та японської моделей чайного ритуалу. Введено до наукового обігу матеріали, факти, імена китайських та японських майстрів, пов'язаних з чайною культурою. Скачати повний текст
27. Шейко В. Н. История художественной культуры : Учеб. для студ. вузов искусства и культуры. Кн. 2. Византия. Арабо-мусульманский мир. Китай. Япония / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко; Харьк. гос. акад. культуры. - Х., 1999. - 200 c. - рус.

.: Розділ: Історія :: 9.03.2017 00.07.26 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 40405  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури про Авіценну(Абу? Алі аль-Хусейн ібн Абдаллах ібн Сіна).
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастосія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Абу Али ибн Сина (Авиценна) - http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/index.php?ELEMENT_ID=1473
Биографический словарь деятелей естествознания и науки : памятные даты: июнь 2007 г. // Шкільна бібліотека. - 2007. - № 6. - С. 107-110.
Грузин Ю. В. Авиценна : Князь врачей / Ю. В. Грузин // Країна знань. - 2005.- № 8. - С.34-36.
Дубина М. В ім'я майбуття / М. Дубина // Літературна Україна. - 2009. - 19 берез. - С. 7.
Золочевський І. В. Порятунок на кінчику голки : [причини, історія діагностування та лікування захворювання під назвою "цукровий діабет"] / І. В. Золочевський // Країна знань. - 2013. - № 3-4. - С. 36-41.
Клименко В. В. Шляхи розвитку дитини незчисленні : З життя видатних людей / В. В. Клименко // Обдарована дитина. - 2001. - № 7. - С.32-44.
Когда Авиценна был маленький : В этом году исполнилось 1025 лет со дня рождения крупнейшего ученого Средневековья, основателя врачебной науки, таджика по происхождению - Ибн Сина (Авиценна) // Привет, ребята!. - 2005. - 9-22 дек. - С.10-11.
Чистобаев А. И. От Гиппократа до Е. Н. Павловского: основоположники медицинской географии / А. И. Чистобаев, З. А. Семенова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 25-26. - С. 14-19.
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Avicenna.html
http://aesthetics.academic.ru/141/ИБН_СИНА_Абу_Али_аль-Хусейн_ибн_Абдаллах,
http://tokadoka.com/stati/prim/ibnsina.html
http://www.argo-school.ru/biblioteka/ideya_mirovoj_simpatii1/avitsenna_traktat_o_lyubvi/

.: Розділ: Історія :: 7.03.2017 22.05.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Глухів :: Запитання: 40395  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Історико-культурні музеї та заповідники як осередок національного виховання". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Анно! Пропоную Вам такі джерела:
1.Музейно-педагогічні програми з естетичного виховання дитячої аудиторії // http://museum.dp.ua/article0180-2.html
2.Круглий стіл «Музеї навчальних закладів як осередки патріотичного виховання» // http://pmu.in.ua/news/info_letter_2015_1/
3.Національно-патріотичне виховання школярів крізь призму методичного центру розвитку дитини «Світлиця» ЗОШ № 17 м. // http://volyn-museum.com.ua/publ/muzej_osviti_volini_pri_volinskomu_instituti_pisljadiplomnoji_pedagogichnoji_osviti/
4.Музейна педагогіка як чинник інтеркультурного вихованн // http://berizka.zp.ua/articles/18/muzeyna_pedagogika_yak_chinnik_interkulturnogo_vihovannya_doshkilnikiv.html
5.Вивчення краєзнавства засобами музейної педагогіки // http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=152:2014-03-09-12-45-06&Itemid=25
6.Інтегративна роль музею гімназії у процесі формування національної свідомості учнів // http://refs.in.ua/integrativna-role-muzeyu-gimnaziyi-u-procesi-formuvannya-nacio.html
7.Роль музею в духовно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку // http://ref.co.ua/54302-Rol_muzeya_v_duhovno_patrioticheskom_vospitanii_deteiy_doshkol_nogo_vozrasta.html
8.Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки на гурткових заняттях в дошкільному закладі// http://imidg.ucoz.ua/elgurnal/vyp21/5/palijchuk_tezi.pdf
9.Турчин Я.О. "Роль музеїв в формуванні національної свідомості, забезпеченні духовної єдності поколінь"// http://artmuzeum.kr.ua/pro-muzej/konferenczl
10.Музеї історичного профілю як засіб наукової та освітньо-виховної роботи навчальних закладів // irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2...

.: Розділ: Історія :: 6.03.2017 12.09.57 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.421947 seconds