Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Катерина із міста: Львівська обл., м. Радехів :: Запитання: 43479  
Катерина запитує:
Доброго дня! Будь-ласка допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи! Потрібна інформація по історіографії дитячих бібліотек. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10492/
http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n3/Pogreb.htm

– Історія розвитку бібліотек України для дітей (1975-1991 рр.) [Електронна копія] : дослідження / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей ; редкол.: А. С. Кобзаренко (голов. ред.) та ін. — Електрон. текст. дані (1 файл : 133 Мб). – Київ : Держ. закл. ”Нац. б-ка України для дітей”, 2011 (Київ: НБУ для дітей, 2016).
– Історія розвитку бібліотек України для дітей (кінець XIX –XX ст.) : монографія / Нац. бібліотека України для дітей; А. І. Гордієнко, А. С. Кобзаренко (керівники авт. колективу), наук. ред. Л. П. Каліберда, Н.О.Новікова ; рец. : Павлуша Т. П., Палеха Ю. І. – Київ : Вид.-во Ліка-К, 2015. – 592 с.
– Історія розвитку бібліотек України для дітей (1941-1959 рр.) / Міністерство культури і мистецтв України. Національна бібліотека України для дітей). – Київ : [б.в.], 2005. - 88 с.
– Історія розвитку бібліотек України для дітей (1960-1974 рр.) / Міністерство культури і туризму України. Національна бібліотека України для дітей). - Київ : [б.в.], 2007. - 75 с.
– Історія розвитку бібліотек України для дітей (1975-1991 рр.) / Міністерство культури України. Національна бібліотека України для дітей). – Київ : [б.в.], 2011. - 116 с.
– Погребняк Г.І. Становлення та розвиток дитячих бібліотек України / Г. І. Погребняк ; Міністерство культури і мистецтв України. Державна бібліотека України для дітей). - Київ : [б.в.], 2003. - 90 с.
– Кобзаренко А. Історія розвитку державних бібліотек для дітей: сторінка в літопис бібліотечної справи України / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек. - 2011. - № 2. - С. 2-3.

.: Розділ: Історія :: 21.10.2019 20.50.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Дніпро :: Запитання: 43444  
Руслана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про надприродні здібності козаків-характерників та покровительницю козацтва? Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Шановна Руслана скористайтеся будь ласка наступною інформацією:
1. Рутківський В. Джури-характерники. Роман. 2-га книга трилогії «Джури».[Мал. М. Павленко].- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.- 2015.- 368с.: іл.
2. Шкляр В. Характерник. Роман. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» .- 2019.- 304с.
Режим доступу:
3. https://ranok.ictv.ua/ua/videos/shho-pro-kozakiv-harakternikiv-pravda-a-shho-vigadka/
4. http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5896:charivniki-z-vijska-zaporozkogo-kozatska-taemnitsya&catid=33&Itemid=132
5. http://vsviti.com.ua/ukraine/65810
6. https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/interesnye-i-maloizvestnye-fakty-ob-ukrainskih-kazakah/
7. https://we.org.ua/history/kozaky-harakternyky/
8. https://myukraine.org.ua/kozaky-kharakternyky/
9. http://incognita.day.kyiv.ua/shanuyemo-nebesnu-pokrovitelku-vitchizni.html
10. https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/14-zhovtnja-pokrova-den-kozatstva-i-zahisnika-ukrajini/

.: Розділ: Історія :: 10.10.2019 16.05.29 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Херсон :: Запитання: 43412  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є які-небудь статті, у яких згадується або описується Наказ Міністра вищої та середньої спеціальної освіти № 5 від 06.01.1975 р. «Про подальше покращення викладання суспільних дисциплін та політико-виховну роботу у середніх навчальних учбових закладах" ("О дальнейшем улучшении преподавания общественных дисциплин и политико-воспитательной работе в средних специальных учебных заведениях")? Я знайшла інформацію про нього у архівній справі, але сам наказ знайти не можу. Можливо дата у справі невірно вказана, але рік 1975 точно.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! На жаль з вашого питання дуже мало інформації нам вдалось знайти:
Закон української радянської соціалістичної республіки Про народну освіту [Електронний ресурс] // Інформаційне агенство "ЛІГА:ЗАКОН" : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 05.10.2019.
Січкаренко Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : монографія / Г. Січкаренко. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. — 360 с.
Смолій В. А. Історія інститутська, історія українська / В. А. Смолій, О. А. Удот, О. В. Ясь // Український історичний журнал. — 2012. — № 1. — С. 4-28.
Чагайда О. Стан розвитку морської освіти в Україні (60-70-ті роки хх століття) [Електронний ресурс] / О. Чагайда. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19130/1/Chahaida.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 05.10.2019.

.: Розділ: Історія :: 1.10.2019 17.20.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Дніпро :: Запитання: 43411  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть знайти інформацію до реферату про наукову діяльність Дмитра Яворницького.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Академік Д. І. Яворницький і перша вища гірнича школа України : документи і матеріали : [Збірник] / Нац. гірн. ун-т, Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; [вступ. сл. В. Ю. Пушкіна ; за заг. ред. Г. К. Швидько]. — [Дніпропетровськ], 2004. — 104 с. : іл., табл.
Алексашкіна Л. Дмитро Іванович Яворницький як історик українського козацтва : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Л. Алексашкіна ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2013. — 16 с.
Білоусов Є. Славетні імена Придніпров’я / Є. Білоусов. — Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. — 171 с. : іл. — (Пізнавай і шануй свій край).
Видатні етнографи та фольклористи 19 – початку 20 ст. // Антологія українського міфу. — Тернопіль, 2007. — С. 794-804.
Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біографічні нариси / В. Гусєв [и др.]. — Київ : Вища школа, 2011. — 391 с.
Клімов А. Великі українці : енциклопедія / А. Клімов. — Харків : Ранок : Веста, 2008. — 128 с. : іл. — (Енциклопедія).
Лоян М. Таромські зошити / М. Лоян ; упоряд. З. Шевцова. — Дніпропетровськ : Монолит, 2006. — 304 с. : фотогр., портр.
Нартов В. Видатні особистості України : Факти. Докум. Оцінки / В. Нартов ; дизайнер обкл. І. Кириченко. — Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2007. — 398 с. : портр.
Світленко С. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві / С. Світленко. — Дніпропетровськ : Ліра, 2015. — 311 с. : іл.
Шубравська М. Д. І. Яворницький : Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / [Відпов. ред. К.Г.Гуслистий]. — Київ : Наук. думка, 1972. — 252 с.
Яворницький Д. До історії степової України / [пер. з рос. Г.В.Ніколенка та ін.]. — Дніпропетровськ : Січ, 2004. — 443 с.
Яворницький Д. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / [підгот. тексту і наук.-довід. апарату С. В. Абросимової, H. Є. Василенко. — Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005-. Ч. 1 ; За заг. ред. H.І.Капустіної]. — 3-є вид., випр. і допов. – 2005. — 264 с.

.: Розділ: Історія :: 1.10.2019 17.09.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43404  
Наталя запитує:
Наукова діяльність Довнар-Запольського
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Афанасьєва З. Школа Митрофана Довнар-Запольського : видатні історики / З. Афанасьєва // Пам'ять століть. - 2009. - № 1-2. - С. 267-276.
Історичний календар, 2007 = Historical Calendar : наук.-попул. альм. Вип. 12 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. - Київ : Генер. дирекція Київ. міської Ради з обслуговування іноземних представництв, 2007. - 495 с.
Коваленко О. Дев'ять імен одного університету / О. Коваленко // Освіта України. - 2014. - 29 вересня - С. 15.
Незабутні постаті / [авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 177.
Герасименко Н. О. Історична спадщина М. В. Довнар-Запольського (1864-1934) [Електронний ресурс] / Н. О. Герасименко // Укр. історичний журнал. – 2003- № 6. – С. 143-153. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2003/6/12.pdf.
Гриценко Г. Україністичні зацікавлення Митрофана Довнар-Запольського [Електронний ресурс] / Г. Гриценко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобиц. держ. педагог. ун-ту імені Івана Франка. Серія «Історія».
– Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/123241.
Матяш І. Б. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович [Електронний ресурс] / І. Б. Матяш // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20483. – Назва з екрану.
Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – фундатор Київського комерційного інституту [Електронний ресурс] : інформаційно-бібліографічний / Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольского// Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://wiki.kneu.edu.ua/dovnar/. – Назва з екрану.
Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) [Електронний ресурс] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/dovnar/. - Назва з екрану.

.: Розділ: Історія :: 30.09.2019 11.16.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.922319 seconds