Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39970
   


Автор запитання: Анна із міста: Каховка :: Запитання: 41905  
Анна запитує:
Вітаю всіх!Природне довкілля, традиційна культура, украинская мова, правдива історія Украини - сфери державного піклування.Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Анно! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Греченко, Володимир Анатолійович. Історія та культура України : підручник / В. А. Греченко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. — 319 с. : табл. — Бібліогр.: с. 305–306.

Гриценко, П.Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси [Текст] / П. Гриценко // Віче : теорет. і громад.-політич. журн. - 2014. - N 15/16. - С. 47-51.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. / М. С. Грушевський // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів: Видавництво "Світ". – 2007. Т. 4. Кн. 1. – C. 152 - 164.

Довкілля починається з тебе! : метод. посіб. для організації навч. та позаклас. роботи з питань екол. освіти та виховання в навч. заклад / Департамент освіти і науки Запоріз. міськради, Наук.-метод. центр ; [уклад.Круть Т. В. ; ред. Гусак О. В.]. — Запоріжжя : ”ЛІПС” ЛТД, 2016. — 138 с. : іл., табл.,

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. - 703 с.

Іванов, М. Екологічна безпека та охорона довкілля [Текст] / М. Іванов // Бизнес и безопасность : информационно-рекламный практический журнал. - 2016. - № 2. - С. 112-116

Кагамлик С.А. Культурно-місійний провід України впродовж тисячоліття / Кагамлик С., Ціпко А. // Українознавство-2001. Календар-щорічник. – К., 2000. – С.87-97.

Кононенко П. П. Україна: природа, людина, екологія: метод. посібн. / Кононенко П. П., Сніжко В. В., Кононенко М. П. – Київ: Міленіум, 2005. – 98 с.

Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. – Київ: НІСД, 2002.

Крисаченко, В. С. Екологія, культура, політика: концептуальні засади сучасного розвитку [Текст] / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 598 с. - Бібліогр.: с. 577-591

Масенко, Л.Ми - нація, а не "малороси"! Соціальна стратифікація української мови. Мовне середовище [Текст] / Л. Масенко // Столичний регіон. - 2004. - N1. - С. 103-114

Народження країни : Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. — 350 с. : іл. — (Історія без цензури). — Бібліогр.: с. 347–348

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова : дослідження, факти, документи / Григорій Півторак. – К.: ПАТ «Віпол», 2014. – 280 с.

Поворозник, Р. В. Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля [] / Р. В. Поворозник // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - С. 124-126. - Бібліогр. с.126.

Поле битви – України : Від ”володарів степу” до ”кіборгів” : воєн. історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. — 350 с. : іл., [8] арк. іл. — (Історія без цензури).

Пономарів, О.Без якої наш край - територія, а не Вкраїна [Текст] / О. Пономарів // Народний депутат. - 2005. - N3. - С. 78-81

Припутень, Любов Іванівна. Мандрівка у довкілля : метод. посіб. з краєзнавства / Припутень Л., Припутень Ю. ; М-во освіти і науки України, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2017. — 177 с.

Семенченко, Ф. Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 48 (№ 6) / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН ; голов. ред. В. М. Вашкевич. - К. : [б. в.], 2011. - С .622-629.

Супруненко В. П. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. — Запоріжжя: МП «Берегиня» — СП «ФАЄЗ», 1993. — 136 с.

Умійте природу любити! [Текст] // Розкажіть онуку. - 2016. - Березень, № 3. - С. 39-50.

Уроки з охорони довкілля : навч. посіб. для усіх, кому не байдужі екол. пробл. : навч. посіб. для дітей від 11 років / Громад. спілка ”Зелений центр Метінвест” ; [під заг. ред.: Бондар О. І., Пустовіт Н. А.]. — Маріуполь : Газ. ”Приазов. робочий”, 2015. — 174, [2] с. : іл. — Бібліогр.: с. 175-176.

Шульга, М. О. Мовні реалії українського суспільства [Текст] / М. О. Шульга // Український соціум. - 2008. - N 1. - С. 83-102.

.: Розділ: Історія :: 10.04.2018 22.28.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Старобільськ :: Запитання: 41899  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка,знайти матеріал для написання наукової роботи за темою "Українська жінка в сім’ї та суспільстві впродовж XV-XVII cт." . Дуже дякую!
Наша відповідь:
Шановна Ілоно, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Борисенко, В. Побут і дозвілля українки в традиційній етнокультурі // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К, 2005. – С. 18-26.
Жінка в історії та сьогодні : колективна монографія / за заг. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса : АстроПринт, 1999. – Режим доступу: http://uamoderna.com/images/biblioteka/Smoliar_books/Smoliar_Zhin_rukh.pdf
Іваневич, Л. А. Українська жінка в історії та культурі 16-18 ст. : історіографічний аспект / Л. А. Іваневич, А. М. Трембіцький. – Режим доступу: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/viewFile/100382/95527
Ісаєвич, Я. Д. Сімейний побут. Становище жінки [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич. О. Р. Федорів. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult207.htm
Кирчів, Р. Ф. Сімейні звичаї та обряди / Р. Ф. Кирчів // Етнографія України / за ред. С. А. Макарчука. - Львів, 1994.
Кравець, В. Становище української жінки та жіночої освіти в період з IX по XVIІ століття [Електронний ресурс] / В. Кравець. Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Ukralm_2011_6_10.pdf
Кривоший, О. П. Жінка в історії запорізького козацтва // Жінки України: сучасний стан і перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей. - Одеса, 1995. - С.45-47.
Кривоший, О. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К., 2005. – С. 10-18.
Кривоший, О. Жінка в суспільному житті за козацької доби // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К., 2005. - С.33-42.
Кривоший, О. П. Жінка в суспільному житті України (друга половина 16-перша половина 17 ст.) : автореферат дисертації / О. П. Кривоший. – Запоріжжя, 1996. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/03/ZHINKA_V_SUSPIL`NOMU_ZHITTI_UKRAI`NI_(DRUGA_POLOVINA_HUI-PERSHA_POLOVINA_XVII_STOLITTYA).pdf
Петренко, І. Суспільне становище української православної жінки у гетьманщині в другій половині 17-18 ст. [Електронний ресурс] / І. Петренко. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1859/52/
Пономарьов, А. П. Сім’я і родинна обрядовість / А. П. Пономарьов // Культура і побут населення України. - Київ, 1993.
Пономарьов А. П. Українська етнографія : курс лекцій / А. П. Пономарьов. - К., 1994.
Українська етнологія : навч. посібник / за ред. В.Борисенко. - К, 2007.
Чмелик, Р. П. Сім’я та сімейний побут / Р. П. Чмелик // Українське народознавство / за заг. ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. - Львів, 1994.
http://mij-kraj.com.ua/vidatni-zhinki-Ukrajini/ukrainska-zhinka-v-systemi-suspilnykh-vidnosyn-v-ukraini-protiahom-xvi-xviii-st

.: Розділ: Історія :: 9.04.2018 11.03.21 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 41874  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу на таку тему: "Магдебурзьке право у Західній Європі". Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Дж. Г. Берман. - М., 1998.
Щигел Р. Проблеми урбанізації Центральної Європи у ХII–ХVI ст. / Р. Щигел // Проблеми слов'янознавства. - Вип. 42. - Львів, 1990.
Білоус Н. О. Магдебурзьке право [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ : В-во «Наукова думка», 2009. - 790 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Magdeburzke_pravo (останній перегляд: 02.04.2018).
Магдебурзьке право: Європа на рівні генетичної пам'яті [Електронний ресурс] // День [веб-сайт]. – 2010. – 26 листоп. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/magdeburzke-pravo-ievropa-na-rivni-genetichnoyi-pamyati.
Кириченко Ю. М. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах…
[Електронний ресурс] / Ю. М. Кириченко. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_4_59.pdf
Кобилецький М. Маґдебурзьке право у країнах Центральної Європи [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Радник : український юридичний портал [веб-сайт]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/250-istoriuaprava/15291-2011-01-22-23-47-40.html.
Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля [Електронний ресурс] / І. Мельничук. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2004_16_19.pdf.

.: Розділ: Історія :: 30.03.2018 17.51.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41872  
Людмила запитує:
здравствуйте! помогите, пожалуйста, дать ответы на такие вопросы:Участие России в решении Восточного вопроса в 19 веке:«Восточный вопрос» в первой половине XIX века, . Крымская война, «Восточный вопрос» в международных отношениях во 2-ой половине XIX века. огромное спасибо!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Восточный вопрос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vivatfomenko.narod.ru/lib/vostochny_vopros.html.
Восточный вопрос в международных отношениях во второй половине XVIII– начале ХХ вв. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r22554/sergeev.pdf.
Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII - начало XX в. / Н. С. Киняпина и др. – М., 1978. – С.27.
История дипломатии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.diphis.ru/diplomatiya_v_novoe_vremya-c13.html.
Милов Л. В. История России XVIII-XIX веков [Електронний ресурс] / Л. В. Милов // Вики Чтение : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://history.wikireading.ru/37096. — Назва з екрана.
Сахаров А. М. О некоторых вопросах историографии историографических исследований / А. М. Сахаров // Вестник Московского университета. Серия История. – 1973. – № 6. – С. 18.

.: Розділ: Історія :: 29.03.2018 09.55.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 41870  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему:"Українська канадіана і голодомор 1921-1923 рр.!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. На поміч рідній землі. Голод 1921-1923 рр. і українська преса Канади. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/03/2/149578/.
2. Сербин Р. Голод 1921–1923 і українська преса в Канаді / Матеріали упорядкував і зредагував Роман Сербин. Українсько-Канадський Дослідно-Документаційний Центр; Інститут української археографії Академії наук України. – Торонто; Київ, 1992. – 704 с. – (Джерела з новітньої історії України; Документи історії української діяспори). - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/5-7702-0421-4/5-7702-0421-4.pdf, http://history.org.ua/LiberUA/5-7702-0421-4/5-7702-0421-4.djvu.
3. XX століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту : [зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2010 р., Житомир] / ред.: В. І. Гусєв, М. М. Гон, І. Я. Щупак ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Центр юдаїки, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. ім. І. Кураса НАН України, Всеукр. Центр вивч. Голокосту "Ткума". - Д., 2011. - 499 c.
4. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації = Diaspora as a factor in strengthening the Ukrainian State within the international community. The Ukrainian diaspora in the global context : тези доп. другої міжнар. наук.-практ. конф., 18 - 20 черв. 2008 р., Львів / ред.: М. Галік; Нац. ун-т "Львів. політехніка", "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації", міжнародна науково-практична конференція (2 2008 Львів). - Львів, 2008. - 304 c.
5. Збірник про Голодомор 1932–1933 років видали в Канаді [Електронний ресурс] // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_22.
6. Ковальчук О. "Боротьба за правду про великий голод" (Заходи української громади США і Канади з визнання Голодомору 1932 - 1933 років в УСРР) / О. Ковальчук // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 18. - С. 121-134.
7. Ковальчук О. О. Українська діаспора Канади у боротьбі за визнання голодомору 1932-1933 рр. в УСРР [Електронний ресурс] / О. О. Ковальчук, І. Г. Майдан // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2012. - Вип. 11. - С. 152-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2012_11_14.
8. Макар В. Голодомор 1932-1933 років очима канадських українців [Електронний ресурс] / В. Макар // Історико-політичні проблеми сучасного світу. - 2013. - Т. 25-26. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2013_25-26_18.
9. Накашидзе І. Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади [Електронний ресурс] / І. Накашидзе // Філологічний дискурс. - 2016. - Вип. 4. - С. 125-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_4_14.
10. "Совершенно секретно..." "Таємно..." : матеріали Першої Всеукр. студ. наук. конф. до 70-річчя голодомору - геноциду в Україні 1932 - 1933 / ред.: Р. П. Іванченко-Іванова ; Київ. міжнар. ун-т. Каф. суспіл. наук. - Київ, 2003. - 480 c.
11. Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення : Матеріали міжнар. наук. конф. / ред.: П. Орленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Центр українознавства. - Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. - 312 c.
12. Українська канадіана : зб. матеріалів з історії українців Канади ; у 4 т. / упоряд. В. Кіпіані, М. Гримич ; за наук. ред. М. Гримич. - Дуліби, 2016.
13. Українство у світі: Україна є там, де живуть українці : матеріали V міжнар. укр.-канад. наук. конф., трав., 2009 р., Чернігів / ред.: С. Пономаревський ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - 252 с. - (Укр. вимір: міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори; Чис. 8 у 3-х т.; Т. 1).
14. Перелік архівів, музеїв, бібліотек, інших установ Канади, які зберігають документи архівної україніки. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Archives/IASD/Perelik.pdf.

.: Розділ: Історія :: 28.03.2018 17.51.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.441763 seconds