Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40150
   


Автор запитання: Аліна із міста: Ірпінь :: Запитання: 42075  
Аліна запитує:
Мені треба написати реферат на тему: "Найдавніші книги Русі-України". Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу з цієї теми. Дяку.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліночка! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бокань В. Культурологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Бокань ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - 2-е вид., стереот. - Київ : МАУП, 2003. - 136 с.
Бокань В. Історія культури України : Навч. посібник / В. А. Бокань , Л. П. Польовий ; МАУП. - 2-ге вид., доп. - Київ : МАУП, 2001. - 256 с.
Найдавніші рукописні книги - http://www.ukrlit.net/making1/1q2oj.html
https://jitniki-shkola.jimdo.com/сторінка-бібліотекаря/найдавніші-книги-україни/
https://vsiknygy.net.ua/neformat/49910/
http://lodb.org.ua/knyzhkova-shafa/najdavnishi-knygy-ukrayiny
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2016/04/26/рукописна-книга-русь-київ/

.: Розділ: Історія :: 6.06.2018 21.31.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 42048  
Катерина запитує:
Добрий день, допоможіть віднайти джерела для реферату "Еволюція людства" Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 24.05.2018 12.57.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Дніпро :: Запитання: 42030  
Вікторія запитує:
Добрий день, допоможуть знайти інформацію до курсової роботи "Традиції та свята народів Африки".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
[Творчі доробки вчителів географії] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2013. - № 3. - С. 3-136, 150-159.
[Творчі доробки вчителів географії] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2014. - № 2. - С. 50-153.
Воляк П. В тени масаи : образ жизни / П. Воляк // Вокруг света : Украина. - 2009. - № 11. - С. 144-160.
Зинин Ю. В краю туагеров : страны и народы / Ю. Зинин // Наука и жизнь. - 2012. - № 1. - С. 110-116.
Коваленко К. Эфиопы : этнос / Коваленко, Катя // Привет, ребята!. - 2014. - № 2. - С. 34-37.
Низовский А. Ю. Сто великих археологических открытий / Низовский, Андрей Юрьевич. - М. : Вече, 2004. - 543 с. : іл., фотоіл., портр. - (Сто великих).
Новий рік вже на порозі : [добірка сценаріїв та різноманітних цікавих матеріалів новорічної тематики] // Позакласний час. - 2012. - № 21-22. - С. 43-68.
Пестушко В. Ю. Географія світу : підруч. для 7 кл. серед. шк. / В. Ю. Пестушко, В. О. Сасихов, Г. Є. Уварова, Ганна Євгенівна. - Київ : Абрис, 1995. - 288 с. : фотоілюстр.
Пинчук Т. Мавры : этнос / Пинчук, Таня // Привет, ребята!. - 2015. - № 9. - С. 34-35.
Рид М (1818-1883). В дебрях Южной Африки : Повести / Рид, Майн ; Пер. с англ. Н.Вольпин, И.Грушецкой, Л.Слонимской; Худож. А.Старилов, А.Ветрогонский. - Переизд. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. - 414 с. : ілюстр.
Сенкевич Г (1846-1916). У пустелі та джунглях : [пригод. повість] / Сенкевич, Генрик ; пер. з пол. Р. Михайлюка ; обкл. та худож. оформ. М. Олійника. - Київ : Знання, 2015. - 343 c. : іл. - (Скарби: молодіжна серія).
Стил Ф. Атлас стран и народов : Ил. атлас стран и народов мира: Кто мы. Где мы живем. Как мы живем / Стил, Филип ; Пер. с англ. Е.М.Брославской; Ил. К.Дениел, С.Свит. - Х. : Ранок, 2004. - 88 с. : ілюстр.
Хренков А. В преддверии рая / А. Хренков, А. Папченко // Вокруг света : Украина. - 2008. - № 8. - С. 156-165.
Як зустрічають Новий рік у світі : Звичаї та традиції // Шкільна бібліотека. - 2006.- №11. - С.97-101.

.: Розділ: Історія :: 21.05.2018 09.14.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 42020  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із пошуком джерел для написання реферату на тему: "Дисидентські політичні партії". Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілона! Перегляньте наступні джерела:
Захаров Б. Нарис історіії дисидентського руху в Україні (1956-1987) [Електронний ресурс] / Б. Захаров ; Харків. правозах. група. — Харків : Фоліо, 2003. — 144 с. — Режим доступу: http://library.khpg.org/files/docs/bzakharov.pdf.
Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Республіці Польща і Україні в постсоціалістичний період // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. — Вип. 6. — Львів, 2001.— С. 23-28.
Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Україні // Вісник Львів. ун-ту. — Серія: Філософські науки. — Вип. 2. — Львів, 2000.— С. 189-194.
Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років. Українська історіографія / Ю. О. Ніколаєць; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Вінниця. — 360 c.
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. Вип. 8 / ред.: В. М. Даниленко; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2005. - 435 с.
Шокалюк О. І. Історія України: курс лекцій (для самостійного опрацювання) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шокалюк; Ін-т менедж. та економіки "Гал. Акад.". — Івано-Франківськ : Полум'я, 2003. — 282 c.
Вонсович С. Г. Громадянське суспільство в умовах транзиту від тоталітаризму до демократії [Електронний ресурс] / С. Г. Вонсович. — Міжнародні відносини. Сер. Політичні науки. — Київ, 2014. — № 3. — Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2231/1990.
Мандзій Л. С. Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд.. політ. наук. — Львів, 2003. — 15 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03mlsses.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Історія :: 15.05.2018 08.59.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 41944  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, відшука ти інформацію на тему: "Іван Гашпарович двотерміновий президент Словацької Республіки", зокрема цікавлять матеріали про діяльність на посту президента
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Андрейко В. Проблеми економічної інтеграції Словацької Республіки до ЄС / Віталій Андрейко // Збірник наукових праць «Наукові записки». – Київ, НУКМА, 2009. – С. 58-63.

Бугайски Я. Диктаторы Европы [Електронний ресурс] / Януш Бугайски // День. – Режим доступу до ресурсу: http:// www.day.kiev.ua/226624

Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии / РАН, Ин-т Европы ; под ред. Л. Н. Шишелиной. - М. : Весь Мир, 2010. - 568 с. - (Старый Свет - новые времена)

Вовканич І.І. Українсько-словацьке співробітництво в контексті нових реалій розвитку європейської системи міжнародних відносин // Матеріали міжнародної наукової конференції Свидник, 23-24 червня 2006 р. «Словацько-українські взаємини в області історії, культури, мови та літератури» Науковий збірник музею української культури у Свиднику № 24. – Свидник, 2007. – С. 40-45.

Гайданка Є. Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі, Угорщини та Словаччини) : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Є. І. Гайданка; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 c.

Гулевич В. Словакия: маленькое звено большой политики [Електронний ресурс] / Владислав Гулевич // Международная жизнь. – 26 декабря 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://interaffairs.ru/read.php?item=8162

Кирюнин В. Словакия - открытая дверь в Европу [Електронний ресурс] / Виталий Кирюнин // Международная жизнь. – 2010. – № 5. – Режим доступу до ресурсу: http://interaffairs.ru/author.php?n=arpg&pg=245

Ключкович А. Парламентські вибори 2012 р. у Словацькій республіці та їх вплив на конфігурацію партійної системи / Анатолій Ключкович // Регіональні студії. Науковий збірник: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Куди прямуєш, Центральна Європо» (21 березня 2013 року). – Спецвипуск №7 (2). – Ужгород: Ліра, 2013. – С. 123-132.

Кріль, Михайло. Словацька республіка: 1993-2005 рр. / М. Кріль // Педагогічна думка. - 2005. - N4. - С. 58-66.

КУПАР ДІАНА МИКОЛАЇВНА.СЛОВАЦЬКО-РОСІЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ (1993-2014 р.) // http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/10334

Логінов Я. Газовий конфлікт: Україна втрачає словацького союзника? [Електронний ресурс] / Якуб Логінов // Дзеркало тижня. – 23 січня 2009. –Режим доступу до ресурсу: http://dt.ua/POLITICS/gazoviy_konflikt_ukrayina_vtrachae_slovatskogo_soyuznika-55939.html434.

Логінов Я. Політичний землетрус у Словаччині [Електронний ресурс] / Якуб Логінов // Дзеркало тижня. – 4 квітня 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://gazeta.dt.ua/international/politichniy-zemletrus-u-slovachchini-na-prezidentskih-viborah-prograv-soyuznik-putina-_.html.

Опыт демократических преобразований Словакии / [Ред. кол. Бутора М., Месежников Г., Коллар М.]. –Братислава: Институт общественных проблем, 2007. - 214 с.

Пацек М. Энергетическая безопасность Словацкой Республики в контексте отношений Российской Федерации и Европейского Союза: автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата политических наук: спец. 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и глобального развития» / Максим Пацек. - С-Пб, С.- Петерб. гос. ун-т., 2011. – 28 с.

Сергієнко Т. Досвід інтеграції Словаччини до Європейського Союзу // Carpatica-Карпатика. Вип. 35: Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат. – Ужгород, 2007. – С. 74-78.

Сергієнко Т.С. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століть) / Тетяна Сергіївна Сергієнко / Серія «Studia Regionalistica». – № 6; НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ «Ужгородський наці-ональний університет». – Ужгород: Карпати 2012. – 274 с.

Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України // Збірник матеріалів міжнародної конференції (3 жовтня 2013 р. м. Ужгород) / С.І. Мітряєва, М.О. Лендьел, А.Д. Стряпко, А.М. Крижевський [та ін.]. –
Київ: НІСД, 2014. – 128 с.


Україна в міжнародних відносинах : енциклопед. словник-довідник. Випуск 4. / Відп. ред. М. М. Варварцев. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 357 с.

Щербакова Ю. Словацкая Республика : смена правящих элит и моделей трансформации / Ю. А. Щербакова // Восточная Европа: 20 лет социальной трансформации. Сб. науч. трудов / РАН ИНИОН. – М., 2010. – С. 131-155.

Янчук Л. В. Зовнішня політика Словацької Республіки: особливості формування та пріоритетні напрямки розвитку (1993-2010): автореферат дис. канд. істор. наук: спец. 07.00.02 / Л. В. Янчук. – Київ: Ін-т історії України НАН України., 2011. – 21 с.

Иван Гашпарович // http://www.peoples.ru/state/politics/ivan_gasparovic/

Президент Словаччини І. Гашпарович переобраний на другий термін // https://daily.rbc.ua/ukr/showprezident_slovakii_i_gashparovich_pereizbran_na_vtoroy_srok050420091

Форум // http://www.km.ru/forum/news/gashparovich/dossier

.: Розділ: Історія :: 21.04.2018 18.31.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.564349 seconds