Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40229
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41918  
Наталія запитує:
доброго дня...допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою: "форми і методи роботи народних бібліотек-читалень кінця 19 0 поч.20 ст." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2016/ayv_hat.htm
https://trixati.org.ua/articles/tryxatska-xata-chytalnya/
http://library.kr.ua/kray/chorniy.html
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2616/1/Kulturno_osvitnia_diialnist_khat_chytalen_v_Ukraini_(20_30_ti_roky_ХХ_stolittia).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/texcped_2017_4_10.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/texcped_2017_4_10 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bdi_2016_2_7.pdf
– Чорний О. Бібліотеки-читальні в селах Олександрійського повіту наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття / О. Чорний // Публічні бібліотеки Кіровоградщини. - 2010. - С. 61-66.
– Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. праць. Вип.2 / відп. ред. А.П. Корнієнко ; М-во культури України. - Київ : [б. и.], 1997 – 112 с.
– Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. праць. Вип.1. / відп. ред. А.П. Конієнко ; М-во культури України. - Київ : [б. и.], 1995 – 87 с.
– Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. праць. Вип.3 / М-во культ. і мистецтв України ; НПБ України. - К. : [б. и.], 1999 – 135 с.
– Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л.А. Дубровіна, О. Онищенко ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б. в.], 2009. - 530 с.
– Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття : (продовження) / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 34-49.
– Хата-читальня // Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов, ред. В.Т. Бусел. – Київ, 2001. – С. 1340.
– Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко. - Київ, 2009. - 530 с.
– Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. / Д.Ф. Розовик. - Київ : Аквілон-Плюс, 2011. - 544 с.
– Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. - Київ : Альтернативи, 1999. - 336 с.
– История библиотечного дела в СССР : документы и материалы. Ноябрь 1920-1929. - Москва, 1979. – С. 47.
– История библиотечного дела на Украине (1917-1932 гг.) : учеб. пособие / под ред. Т. А. Скрипник. – Харьков, 1975. – 208 с.
– Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917-1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2005. – № 3. – С. 3-16.
– Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих. – Харків : ХДАК, 2013. – 213 с.
– Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР : учебник / К.И. Абрамов. - Москва, 1980. – С. 164.
– Багмут І.А. Червоні кутки на селі (куткові хати-читальні) / І.А. Багмут. - Київ : Держвидав України, 1927. - 72 с.
– Хати-читальні / Великий Жовтень і Громадянська війна на Україні. – Київ, 1987. – С. 580.
– Ивенина Т. А. Народные библиотеки-читальни и проблема приближения книги к читателям (вторая половина 19 - начало 20 вв.) / Т. А. Ивенина // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института : сборник / Департамент образования города Москвы, Московский гум. пед. ин-т. - Москва , 2005. - Т. 3. - С. 270-298.

– Бородіна Г. Бібліотеки-читальні та народні читання в історико-культурному контексті півдня України (кінець ХIХ-початок ХХ ст.) / Г.Бородіна // Бібліотечна планета. - 2001. - № 1. - С. 33-34.
– Гуз А. М. Розвиток бібліотечної справи земськими установами на території України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / А. М. Гуз // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 50 (№ 8). - С. 63-66.
– Дьомкін І. В. Бібліотечна справа на Україні в період розгортання соціалістичної реконструкції народного господарств (1926-1932 рр.) : лекція для студентів-заочників. Ч. 1. / І. В. Дьомкін. – Харків, 1961. – 38 с.
– Шинкаренко Л. Народні читальні – осередки освіти дорослих в Україні у другій половині XIX - на початку XX століття / Л. Шинкаренко // Вища освіта України. - 2005. - № 4 (додаток). - С. 187-191.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2018 13.57.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.660499 seconds