Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Софія із міста: Полтава :: Запитання: 44496  
Софія запитує:
Доброго дня. Цікавить матеріал для роботи у приватному літньому таборі, який допоможе цікаво проводити дозвілля з дітьми і розвивати їх пізнавальні і креативні здібності. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.07.2020 13.29.00 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Черкаси :: Запитання: 44492  
Галина запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про Іоаникія Галятовського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 19912. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Галятовський І. Ключ розуміння / І. Галятовський ; підгот. до вид. І. П. Чепіга ; відп. ред. В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Наук. думка, 1985. — 442, 2 с. : іл. — (Пам’ятки української мови XVII ст.).
Ісіченко Ігор (архієпископ). Бароко – мистецький стиль і літературна доба / І. Ісіченко // Дивослово. — 2010. — № 10. — С. 27-34.
Історія української педагогіки : Іоаникій Галятовський : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [упоряд., перед. сл., вступ. частина Кочубей Т.Д.]. — Умань : Софія, 2007. — 154 с. : іл., табл.
Кочубей Т. Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики в Україні [Електронний ресурс] / Т. Кочубей // Історико-педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 2. — С. 52-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2018_2_10.
Кочубей Т. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського / Т. Кочубей // Рідна шк.. — 2006. — № 9. — С. 63-65.
Куньч З. Йоанникій Галятовський в історії української риторики / З. Куньч // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2009. — Вип. 21. — С. 25-28.
Новик О. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму : монографія / О. Новик; МОНМС України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків : Майдан, 2011. — 368 c.
Повернення до Божого Храму : [Збірник] / [Упорядкув., передм., пер. з давньоукр. та старослов’ян. мов, уклад. слов., добір іл. О.Ткаченко]. — Київ : Грамота, 2004. — 135 с. : іл. — (Духовна грамота).
Тимошик М. Про книги, "не согласные с московскими печатми" / М. Тимошик // Літературна Україна. — 2014. — 13 берез. — С. 6, 8-9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.07.2020 08.53.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44485  
Світлана запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про педагогічні погляди Я. Коменського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 31124; 34093; 37410; 41081. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Антонюк Г. Ян Амос Коменський і розвиток педагогічної думки України в XVII cт. / Г. Антонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 6. — С. 189-200.
Арцишевський Р. Мислитель, педагог, гуманіст: до 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського / Р. Арцишевський, М. Арцишевська // Шлях освіти. — 2012. — № 2. — С. 44-47.
Бойко В. Педагогічна система Яна Амоса Коменського : у березні 2017 року виповнилося 425 років від дня народження чеського мислителя, письменника і педагога Яна Амоса Коменського (1592-1670) / В. Бойко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 4. — С. 10-16.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Видатний педагог : 28 березня – 450 років від дня народження Яна Амоса Коменського // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 2. — С. 71-74.
Золотухіна С. Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським [Електронний ресурс] / С. Золотухіна // Педагогіка та психологія. — 2014. — Вип. 45. — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_24.
Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 1. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_3.
Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 2. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_2_9.
Лучкевич В. Вплив дидактичних праць Я. А. Коменського на розвиток шкільництва України в XVII–XIX століттях / В. Лучкевич // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2012. — № 4. — С. 43-48.
Лучкевич В. Спадщина Я. А. Коменського в Україні: літературознавчі студії / В. Лучкевич // Молодь і ринок. — 2011. — № 3. — С. 92-95.
Поніманська Т. Виховання у світлі педагогіки толерантності Я.-А. Коменський, К Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський [Електронний ресурс] / Т. Поніманська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Сміт Д. Ян Амос Коменський: завбачливий реформатор шкільної освіти / Д. Сміт ; [пер. з англ. Г. Нефьодов]. — Київ : МАРХО, 2016. — 111 с. : мал. — (Видатні діячі сфери освіти).
Сюндюков І. Людина в школі життя : Ян Амос Коменський – фундатор європейської педагогіки Нового часу / І. Сюндюков // День. — 2016. — 22-23 січ. — С. 21.
Шахрай В. Сучасні педагогічні ідеї використання театрального мистецтва у соціальному розвитку школярів / В. Шахрай // Нова пед. думка. — 2010. — № 3. — С. 116-119.
Ян Амос Коменський і сучасність : матеріали міжнар. наук. семінару / Німецьке товариство Яна Амоса Коменського, Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра іноземних мов та компаративістики ; ред. Р. Мних, В. Кортгаазе. — Дрогобич : Коло, 2005. — 122 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.07.2020 09.40.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кременчук :: Запитання: 44464  
Ірина запитує:
Сучасні інноваційні технології управління навчально-виховним процесом в ДНЗ. Допоможіть зі списком джерел для магістерської роботи. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Алексєєнко-Лемовська Л. В. Розвиток управлінської компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах сучасної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Алексєєнко-Лемовська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 75(2). - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__17

Бичева Т. Формування управлінської компетентності та професійного зростання керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Т. Бичева, С. М. Максимець // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2017. - Вип. 2. - С. 34-36 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_20

Богдан В. О. Модель використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / В. О. Богдан, Ю. Г. Носенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - № 2. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_7

Большукіна А. Модель управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах [Електронний ресурс] / А. Большукіна // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 7. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_7_5

Большукіна А. В. Сутнісна характеристика та основні засади моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах [Електронний ресурс] / А. В. Большукіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 38. - С. 101-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_15

Бурсова С. С. Управлінський аспект педагогічної підтримки дітей в умовах адаптації їх до дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / С. С. Бурсова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2015. - Вип. 45. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_45_12

Гой Н. Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним закладом [Електронний ресурс] / Н. Гой, О. Вишневська // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 15. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_15_37

Денисенко, Нінель Федорівна. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Денисенко Нінель Федорівна ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Запоріжжя, 2002. - 505 арк

Канарова О. Реалізація системного підходу в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. Канарова // Молодь і ринок. - 2015. - № 11. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_11_24

Кривошеєва І. Технологія формування управлінської культури керівників закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Кривошеєва. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. - 2018. - Вип. 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adupped_2018_4_15

Крутій, Катерина Леонідівна. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі [Текст] / К. Л. Крутій ; Запорізький обласний ін-т післядипломної освіти. Кафедра дошкільної освіти. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2006. - 172 с. - (Бібліотека методиста дошкільного навчального закладу. Бестселер методичний ; 6). - Бібліогр.: с. 160-170

Крутій, Катерина Леонідівна. Педагогічний аналіз як функція управління дошкільним навчальним закладом [Текст] / К. Л. Крутій ; Комунальний заклад "Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. Кафедра дошкільної освіти. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2007. - 236 с. CD-R. - (Бібліотека методиста дошкільного навчального закладу) (Методичний бестселер ; 7). - Бібліогр.: с. 226-235

Лозович О. Д. Управління спільною діяльністю школи та дошкільного навчального закладу з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової освіти [Електронний ресурс] / О. Д. Лозович, О. Л. Нестеренко // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(1). - С. 52-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(1)__12

Марова С. Ф. Управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / С. Ф. Марова, Д. В. Адамов, Т. І. Братчикова // Менеджер. - 2019. - № 3. - С. 5-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2019_3_3

Махиня Т. Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Т. Махиня // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 3. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_28

Махиня, Тетяна Анатоліївна. Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Махиня Тетяна Анатоліївна ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН України. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл.

Новгородська Ю. Г. Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_24

Новгородська Ю. Г. Особливості формування у майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів управлінських умінь [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2016. - № 1. - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_37

Новгородська Ю. Правова компетентність як важлива складова управлінської діяльності майбутнього керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. Новгородська // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2013. - Вип. 29. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_29_22

Онофрійчук Л. О. Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу у контексті роботи з інформацією [Електронний ресурс] / Л. О. Онофрійчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 5(2). - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_5(2)__7

Павлюк, Алла. Освітній процес у дошкільних навчальнх закладах [Текст] : районний дискусійний клуб практичних психологів і вихователів / Алла Павлюк // Психолог дошкілля. - 2016. - Березень, № 3. - С. 19-20

Пєхарєва, Світлана Вікторівна. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Пєхарєва Світлана Вікторівна ; Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2009. - 20 с.

Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. Пісоцька // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 8-9. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_21

Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад : постанова № 1204 від 16.11.2011 р. : закони і законодавчі акти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 34/35. - С. 41-55.

Соловей Ю. О. Механізм забезпечення ефективного контролю як стратегії державного управління закладами дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 6. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_6_14

Соловей Ю. О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2018. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_53

Шаповал, Роман Володимирович. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Шаповал Роман Володимирович ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2009. - 20 с.

Шовкопляс О. М. Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Шовкопляс // Молодий вчений. - 2018. - № 2(1). - С. 311-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(1)__76

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році [Текст] : [лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249] // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2015. - № 7. - С. 56-62

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.06.2020 16.32.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44462  
Олена запитує:
"Арт-педагогіка як інновація сучасної професійно-педагогічної теорії і практики".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Деркач О. Я - школяр : формування внутрішньої позиції дошкільника засобами мульмодальної арт-педагогіки / О. Деркач // Дошкільне виховання. — 2013. — № 2. — С. 12-16.
Деркач О. Феномен арт-педагогіки та її місце у сучасній школі / О. Деркач // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2011. — № 15. — С. 10-12.
Замелюк М. І. Арт-педагогіка як засіб розвитку творчої уяви у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. І. Замелюк, С. О. Міліщук // Молодий вчений. — 2018. — № 12.1. — С. 50-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12
Кирилова О. Поняття "арт-педагогіка” у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки [Електронний ресурс] / О. Кирилова // Молодь і ринок. — 2018. — № 11. — С. 160-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_11_32
Отич, О. Мистецькі субдисципліни педагогіки в розвитку особистості майбутнього вчителя : теорія та історія мистецької освіти / О. Отич // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 2. — С. 15-19.
Сордія О. Використання елементів арт-педагогіки на уроках української мови і літератури [Електронний ресурс] / О. Сордія, С. Пастух // Рідна школа. — 2016. — № 8-9. — С. 57-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_8-9_15
Тадеуш О. М. Арт-педагогіка як поліфункціональна технологія навчання, виховання та розвитку особистості [Електронний ресурс] / О. М. Тадеуш // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 170. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_170_27
Ткемаладзе З. П. Арт-педагогіка в сучасній освіті [Електронний ресурс] / З. П. Ткемаладзе // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 23. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_23_11
Чемоніна Л. Арт-педагогічні технології як засіб формування мовно-літературної компетентності учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Л. Чемоніна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 3. — С. 105-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2018_3_13
Шульженко О. С. Ефективність використання засобу арт-педагогіки в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / О. С. Шульженко // Молодий вчений. — 2019. — № 8(2). — С. 260-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_8(2)__26

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.06.2020 15.23.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.364195 seconds