Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40880
   


Автор запитання: Євген із міста: Sloviansk :: Запитання: 42850  
Євген запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, скласти бібліографічний список робіт наступних педагогів: С. Ананьїн, С. Лозинський, Я. Чепіга, І. Соколянський, О. Попов, на тему виховання, соціальне виховання, виховання неповнолітніх правопорушників. В ідеалі - їх зв'язок з прагматичної педагогікою і філософією в історії вітчизняної (української) педагогіки 20-30 рр. 20 століття. Дякую. З повагою, Євген.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгене! Радимо Вам використати наступні посилання: – Лозинський С. Нариси з соціальної педології : для вчителів установ соцвиху / С.Лозинський. – Одеса : Держвидав України, 1927. – 94 с.
– Лозинський С. Нариси з соціальної педології / С. Лозинський. – Б. м. : Держвидав України, 1927. – 93, [3] с.
– Хрестоматія комплексника / заг. ред. С. Лозинський [та ін.]. - Харків : Книгоспілка, 1928 . - (Робоча бібліотека педагога). – Вип. 4, ч. 2 : Дидактичний матеріял третього триместру сільської, всі триместри міської трудшколи третього року навчання / упоряд. В. Селіванов [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 1928. - 302 с.
– Чепіга Я.Увага і розумовий розвиток дитини / Я. Чепіга. – Київ : Час, 1924 (: Трест ”Київ-Друк”, 4-та друк.). – 16 с. – (Дитина та її виховання; № 4).
– Чепіга Я. Веселка : Перша читанка після Букваря / Я. Чепіга. – 2-е вид., перероб. – Київ : Держ. вид-во, 1922. – 123, [4] с. : іл.
– Чепіга Я. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : зб. псіхо-пед. ст. / Я. Чепіга. – Київ : Друк. Першої Київ. Артілі Друкар. Справи, 1913. Кн. 1 1913. – 156, [1] с.
– Чепіга (Зеленкевич) Я.Ф. Вибрані педагогічні твори : навч. посіб. / Я. Ф. Чепіга (Зеленкевич) ; упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки АПН України. - Харків : ОВС, 2006. - 327 с.
– Чепіга Я. Арифметичні правила для початкових шкіл : із другого київського видання для потреб полонених українців / Я. Чепіга ; приладив В. Верниволя. - Берлін : [б.в.], 1919. - 48 с. - (Бібліотека "Шлях" ; ч. 3).
– Чепіга Я.Ф. Ґрунтовні принципи нормальної школи / Я. Ф. Чепіга // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. – Київ, 2003. – С. 189-191.
– Чепіга Я.Ф. Національне виховання / Я. Ф. Чепіга // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. - Київ, 2003. - С. 191-208.
– Чепіга Я.Ф. Педологія, або наука про дітей / Я. Ф. Чепіга // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. - Київ, 2003. - С. 208-212.
– Чепіга Я.Ф. До трудової вільної школи! / Я. Ф. Чепіга // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. - Київ, 2003. - С. 212-216.
– Чепіга Я. Буквар : для шкіл грамоти 1 ступеня / Я. Чепіга ; [ред. Юрченко ; ілюстр. Ігнатьєв]. - Харків ; Київ : Рад. школа, 1933 (Друк. ВУАН). - 60 с. : мал.
– Чепіга Я. Життя та числа : задачник за комплексами сільських трудових шкіл : рік 2-й / Я. Чепіга. - [Харків] : Державне видавництво України, 1928 (Перша друк. Державного Вид-ва України імені Г. І. Петровського). - 90 с. - Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціального виховання дозволив до вжитку як підручник в установах соцвиху.
– Чепіга Я. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : зб. псіхо-пед. ст. Кн. 1 / Я.Чепіга – Київ : Друк. Перш. Київ. Артілі Друк. Справи, 1913. – 156 с. : мал.
– Чепіга Я. Брехливість у справі виховання [дітей] / Я.Чепіга // Світло. – 1912. – Кн. 4 (декабрь). – С. 3-15.

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Айвазова Л. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 135, [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).

– Ананьїн С.А. Трудове виховання. Його минуле і сучасне : [Вступ до книги] / С. А. Ананьїн // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія. – Київ, 2003. - С . 217-218.
– Ананьїн С.А. Педология / С. А. Ананьїн // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія. – Київ, 2003. - С . 224-234.
– Попов О.І. Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей / О. І. Попов // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. - Київ, 2003. - С. 237-240.
– Попов О.І. Проблема підготовки соцвихника / О. І. Попов //Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. - Київ, 2003. - С. 240-251.
– Іван Панасович Соколянський (1889-1960) : До 120-річчя від дня народження : список л-ри / Наук.-пед. б-ка ; [підготувала голов. бібліограф Н. В. Щербак]. - Миколаїв : [Б. в.], 2009. - [2] с. - (Ювілейні дати 2009).
– Иван Афанасьевич Соколянский 1889-1960 : биобиблиографический указатель / Акад. пед. наук СССР, Ордена Трудового Красного Знамени Государственная научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского ; Сост. С. Ф. Батракова. - Москва : [б. и.], 1989. - 54[1] с.

– Соколянський І. Деякі питання радянської педагогіки / І. Соколянський // Дитячий рух. – 1928. – № 10. – С. 19-21; № 11. – С. 12-15.
– Соколянський І. Дитрух – школа – учитель / І. Соколянський // Радянська освіта. – 1925. – №5. – С. 15-19.
– Соколянський І. Дитячий рух – соціальне виховання / І. Соколянський // Радянська освіта. – 1925. – № 1. – С. 15-19.
– Соколянський І. До питання про методику праці в комдитгрупах і установах соціального виховання / І. Соколянський // Дитячий рух. – 1925. – № 2. – С. 9-20.
– Соколянський І. Про методику праці в комдитгрупах й установах соцвиху / І. Соколянський // Радянська освіта. – 1925. – № 12. – С. 23-35.
– Соколянський І. Соціальні й біологічні моменти в дитячому русі / І. Соколянський // Шлях освіти. – 1924. – № 6. – С. 206-208.
– Соколянський І. Ув’язка соцвиху з дитячим рухом / І. Соколянсьий // Радянська освіта. –1925. – № 2. – С. 13-19.
– Соколянський І. Школа та дитрух на Україні / І. Соколянський, В. Арнаутів // Радянська освіта. – 1925. № 5. – С. 11-15.


– Марочко В.І. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / Марочко Василь, Хілліг Гьотц ; Ін-т історії України НАН України, Марбурзький університет. - Київ : Науковий світ, 2003. - 301 с.
– Кемінь Г. Теорія і практика "нового виховання" у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX - середина XX століття) : [монографія] / Г. Кемінь. - Дрогобич : Коло, 2004. - 123 с.
– Педагогічна наука: пошуки, здобутки, завдання : матеріали звіт. наук. конф., 22-24 квіт. 1997 р / Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол.: Мадзігон В. М. та ін.; літ. ред. К. М. Лашко]. - Київ : [б. в.], 1997. - 148 с.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiqvbHmssfgAhUSAxAIHTtmAM4QFjAAegQIABAC&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11ONGUOD.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw23o8xyb6oDKlNcjnriJgTD
file:///C:/Users/User/Desktop/Pfto_2013_30_11.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=76
file:///C:/Users/User/Desktop/82843-174251-1-SM.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/6736/1/11.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/pedagogy/140-v1.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.02.2019 19.23.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Sloviansk :: Запитання: 42845  
Євген запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка скласти бібліографічний список з фонду Вашої бібліотеки за тематикою: вітчизняні (українські) виправні установи для неповнолітніх правопорушників, які функціонували на території України протягом 20 – 30 рр. ХХ століття й відображали соціальне виховання. Мене цікавлять праці вказаного хронологічного періоду, а не сучасні наукові дослідження. Дякую. З повагою, Пліско Євген Юрійович.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгене! Перегляньте наступні джерела:
Малиновський І. (О.) О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами [Електронний ресурс] / за ред. та від ред.. В. О. Попелюшка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 306 с. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/4765/1/Popeliushko_29062016.pdf. – Репринтне вид. : Малиновський О. О. Радянські виправно-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / Малиновський О. О. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 229 с.

Всеукраинской комиссии по делам о несовершеннолетних от 15.06.1926 г. // Детское право советских республик : сборник действ. законодат. о детях / [сост. М. Кричевская, И. Курицкий] ; ред. Ю. Мазуренко. – Харьков : Юриздат. НКЮ УССР, 1927. – С. 505–512. Отчет Ценсоцвоса за 1921 год. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 536, арк. 1-7.
Инструкция Окркомиссиям по делам о несовершеннолетних : утверждена Постановлением Всеукраинской комиссии по делам о несовершеннолетних от 15.06.1926 г. // Детское право советских республик : сб. действ. законодат. о детях / [сост. М. Кричевская, И. Курицкий] ; ред. Ю. Мазуренко. – Харьков : Юриздат. НКЮ УССР, 1927. – С. 505–512. Пояснююча записка до законодавчого, методично-інструктивного та статистичного матеріалів. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 289, арк. 153–159.
Справа боротьби з правопорушеннями недолітніх на Україні. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 289, арк. 79-91.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.02.2019 02.50.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Рівне :: Запитання: 42842  
Назарій запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком інформації щодо патріотичного виховання сучасної молоді на основі Пластової методики (Пласт, скаутинг). Завчасно дякую Вам.
Наша відповідь:
Назарію, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бейден-Поуелл, Роберт. Порадник виховникам : путівник для скаутмастрів (зв'язкових юнацьких куренів) з теорії пластового вишколу / Роберт Бейден-Поуелл оф Ґілвелл ; [переклад з англійської Ярослав Юрчишин, Віра Гасій, Наталя Поврозняк]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 71 с. : іл. -( Книгозбірня юнацького виховника

Бородін С. Скаутинг: з минулого в майбутнє / С. Бородін // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 40. - С. 16-19.

Гаврилова О. В. Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об'єднаннях : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Гаврилова ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2013. - 20 с.

Джулинська Т. Пластовий довідник / Т. Джулинська. - Торонто : Пласт, 2008. - 230 с.
Жулковський В. Роль молодіжної скаутської організації "Пласт" у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління / В. Жулковський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 3 (5). - С. 62-70.

Мельніченко С. А. Психологічні чинники розвитку ціннісно-мотиваційної сфери підлітка у скаутській організації : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Мельніченко Сергій Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с

Пласт - це український скаутинг [Текст] : реком. бібліогр. покажч. для читачів-учнів 7-9 кл. / Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей" ; уклад. Н. О. Гажаман. - Київ : [б.в.], 2009. - 16 с.

Пласт у Станиславові та Івано-Франківську (1911-2009 рр.) / упорядники Андрій Чемеринський та Василь Іваночко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 223, [1] с. : іл., табл., фотоіл., факс. -( Моє місто ; ; № 24).

Сапіга С. В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / С. В. Сапіга ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - 20 с.

Сич, Олександр Максимович. Пласт - український скавтинґ : нарис витоків, історії, сьогодення / Олександр Сич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 287 с. : фотоіл. -( Пластова бібліотека ; ; ч. 10)

Тисовський, Олександер Васильович. Ідеологія Пласту - українського скаутингу / Олександер Тисовський ; [упорядник, передмова : Володимир Струганець]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 54, [1] с. : портр., фотоіл. -( Книгозбірня юнацького виховника ; ; чис. 3)

Життя скаута: подорожі та допомога армії // https://ukr.segodnya.ua/regions/odessa/zhizn-skauta-puteshestviya-i-pomoshch-armii--590203.html

Офіційний веб-сайт Національної організації скаутів України. [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http://www.ukrscout.org

Патріотичне виховання молоді як невід'ємна складова системи забезпечення національної безпеки України // http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/patriotuzm-d0e63.pdf

Пласт: чим живуть українські скаути // https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/130619_plast_scouting_ko

Польський скаутинг - школа лідерів, кузня патріотів // https://www.radiosvoboda.org/a/25008394.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2019 12.34.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42797  
Валерія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання: "Психологічні механізми та причини самотності"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Психологічний контекст феномену самотності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvkhp_2013_2_5.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/293.pdf
Самотність
https://pidruchniki.com/90693/psihologiya/samotnist
Методологічний аналіз психологічної природи
переживання самотності
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_vsn_2012_29_9.pdf
Психологічні особливості переживання самотності особистістю
http://intkonf.org/grigoriv-om-psihologichni-osoblivosti-perezhivannya-samotnosti-osobististyu/
Механізми переживання самотності
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/664/1/стаття 1 Гусейнова.pdf
Проблема самотності в західній психологічній науці
http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/010.pdf
Психологічний аналіз причин жіночої самотності
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspz_2012_1_12.pdf
Індивідуально-психологічні особливості переживання самотності серед молоді
http://www.psyresearch.dp.ua/index.php/psy/article/download/32/34
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102010322

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.02.2019 14.59.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42791  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:"Типологія видів самотності".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джрела:
Теоретичний аналіз соціально-психологічних факторів виникнення самотності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspz_2012_1_10.pdf
Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці
http://psysocwork.onu.edu.ua/article/viewFile/135028/131798
Самотність
https://stud.com.ua/15734/psihologiya/samotnist#982
Психологічні аспекти самотності
http://www.mps.kh.ua/archive/pdf/2014/4/2
Психологічні особливості прояву самотності
http://www.rusnauka.com/pdf/234874.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/665/1/стаття 2 Гусейнова.pdf
Внутрішня та зовнішня самотність
http://school.home-task.com/zovnishnya-ta-vnutrishnya-samotnist-lyudini/
Психология одиночества
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15058902268641.pdf
https://psihologia.biz/korrektsionnaya-psihologiya_826/ponyatie-odinochestvo-tipyi-vidyi-13421.html
https://psychologytoday.ru/stories/odinochestvo/vidy-odinochestva/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.02.2019 18.28.09 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.229508 seconds