Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Наталя із міста: Копичинці :: Запитання: 40479  
Наталя запитує:
Допоможіть написати реферат з Психології Вищої Школи на тему " Формування у студентів-першокурсників уміння вчитися самостійно "
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ажиппо О. Роль кафедри в організації самостійної роботи студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Ажиппо // Молодь і ринок. - 2015. - № 2. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_5.
Бугрій А. С. Самостійна робота як засіб активізації навчальної діяльності студентів / А. С. Бугрій // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 31. - С. 216-231.
Вінніченко Н. В. Методичні засади організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Вінніченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 24 c.
Волкова О. Г. Соціально-психологічна адаптація першокурсників як умова забезпечення особистісно-професійного розвитку студентів [Електронний ресурс] / О. Г. Волкова, Т. В. Жванія // Засоби навчальной та науково-дослідної роботи. - 2012. - Вип. 37. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2012_37_9.
Гуменюк О. Г. Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Університетські наукові записки. - 2012. - № 2. - С. 395-402. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2012_2_56.
Захарчук-Дуке О. О. Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника [Електронний ресурс] / О. О. Захарчук-Дуке // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2011. - Вип. 9. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_9_9.
Ибрагимова Г. Т. О некоторых элементах, повышающих активность работы первокусрсника на лекции [Електронний ресурс] / Г. Т. Ибрагимова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2013. - № 40-41. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_40-41_21.
Махомета Т. М. Самостійна робота першокурсників при вивченні аналітичної геометрії [Електронний ресурс] / Т. М. Махомета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. - 2011. - Вип. 8. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_3_2011_8_13.
Москалець М. М. Формування умінь самоконтролю навчальної діяльності студентів першокурсників економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / М. М. Москалець ; МОНМС України, Криворіз. пед. ін-т ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2012. - 20 c.
Погрібна О. О. Підготовка до контрольних заходів як вид самостійної роботи студентів-першокурсників (на прикладі курсу "Технологія і методи збору інформації") / О. О. Погрібна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 2. - С. 75-82.
Сиротинська І. Д. Особливості організації самостійної роботи студентів-першокурсників медичного університету: труднощі та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. Д. Сиротинська // Медична освіта. - 2013. - № 3. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2013_3_25.
Творун О. В. Формування навичок самоосвіти у першокурсників ВТНЗ / О. В. Творун // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 1. - С. 114-117.
Улановська-Циба Н. А. Комплексний підхід до організації самостійної роботи студентів-першокурсників в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] / Н. А. Улановська-Циба, С. І. Дубінін, А. В. Ваценко // Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3(D). - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Umora_2011_9_3(D)__21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2017 19.34.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 40457  
Ірина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підшукати літературу на тему: "Лев Семенович Виготський-геніальний дефектолог:життєвий і творчий шлях".
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Для вас підібрано ткі джерела інформації:

Зайцева Г.Л.Диалог с Л.С.Выготским о проблемах современной сурдопедагогики [Текст] / Зайцева Г.Л. // Дефектология. - 1998.-N2. - С.3-10.

Зубрицька, А. А. Внесок Льва Семеновича Виготського у процес корекції і розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю / А. А. Зубрицька // Довкілля та здоров'я : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. - 2014. - № 2. - С. 75-78

Л.С. Виготський і його школа [Текст] : Класики психопедагогіки // Директор школи. Шкільний світ. - 2016. - № 8. - С. 41-45.

Лев Семенович Виготський : постаті // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2014. - № 4. - С. 37-39.

"Лучший из людей..." Л.Г. Выгодская о своем отце [Текст] : из книги Г.Л. Выгодской и Т.М. Лифановой "Лев Семенович Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету" (М.: Смысл, 1996) // Школьный психолог. - 2000. - Сентябрь (№ 36). - С. 16

Выготский, Лев. Педология: наука о развитии ребенка [Текст] / Лев Выготский ; читала и комментировала Марина Степанова // Школьный психолог. - 2012. - Январь, № 1. - С. 4-7

Золотарьова, Т. В.Вклад Л.С.Виготського у становлення синергетичного підходу в корекційній педагогіці / Т. В. Золотарьова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 15 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : "Внесок наукових шкіл НПУ імені М. П. Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології", присвяченої 175 річниці НПУ імені М. П. Драгоманова та 70-річчю від Дня народження академіка В. М. Синьова. - С. 89-93

Рибалка, В. Л. Виготський: культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій та вчення про особистість [Текст] / В.Рибалка // Психолог. - 2003. - № 4. - С. 12-20 .

Степанова, М. А. Проблема обучения и развития в трудах Л.С.Выготского и П.Я.Гальперина [Текст] / М.А.Степанова // Вопросы психологии. - 2001. - № 4. - С. 106-114

Степанов, С. Жизнь и судьба [Текст] : л.С. Выготский (1896-1934) / С. Степанов // Школьный психолог. - 2000. - Сентябрь (№ 36). - С. 2-4 : Портрет

Сухоставська, Людмила Олександрівна.Використання спадщини Л. С. Виготського у корекційній роботі допоміжної школи [Текст] / Л. О. Сухоставська // Спеціальна педагогіка на межі: виклики і дилеми / [Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. - Черкаси, 2012. - С. 182-190 . - ISBN 978-966-353-244-8

Туріщева, Л. В.Л. С. Виготський і дефектологія [Текст] / Л. В. Туріщева // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2015. - N 10. - С. 20.

Ульенкова У.В. Л.С.Выготский и концептуальная модель коррекционно-педагогической помощи детям с задержкой психического развития [Текст] / Ульенкова У.В. // Дефектология. - 1997.-N4. - С.26-32.

Ярмаченко М. Лев Виготський у контексті сучасної дефектології [Текст] / Ярмаченко М. // Дефектологія. - 1996.-N1. - С.16-19.

Виготський, Лев Семенович
http://psychologis.com.ua/vygotskiyzpt_lev_semenovich.htm

Л. С. ВИГОТСЬКИЙ І ЙОГО ШКОЛА
https://studme.com.ua/178511105259/psihologiya/vygotskiy_ego_shkola.htm

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2017 15.24.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 40455  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до роботи на тему: "В’язання як вид рукоділля. Етапи процесу навчання дошкільників в’язанню". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олена!

Радимо Вам продивитись такі джерела:
http://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-doshkolnikov-vjazaniyu-kryuchkom.html - Обучение дошкольников вязанию крючком.

http://www.liveinternet.ru/users/lenkins72/ - Вязание вещей для кукол.

http://ollforkids.ru/arbait/4991-kak-nauchit-rebenka-vyazat-kryuchkom.html - Этапы обучения дошкольников вязанию крючком.

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=56849 – Программа обучения вязанию крючком для детей старшего дошкольного возраста «Петелька за петелькой».

http://knitplanet.ru/urok/vyazanie-kryuchkom - Уроки вязания.

https://docs.google.com/presentation/d/14XC4sy64EsSNxC8gHiujlbCRkgmnR5ZRgKr7ChUvCAc/edit#slide=id.p10 – В’язання гачком – вид рукоділля.

http://xvatit.com.ua/rukodillya/3067-modne-rukodillya-vyazannya-na-spicyax-stvoryuyemo-rechi-svoimi-rukami.html - Модне рукоділля. В’язання на спицях.

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/27/programma-kruzhka-rukodelnitsa-vyazanie - Программа кружка «Рукодельница» (вязание крючком) для детей 6-11 лет.

Новикова, И. В. Вязание крючком в детском саду : 5-7 лет : в помощь воспитателям и родителям / И. В. Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 112 с.: ил. – (Серия «Детский сад: день за днем»).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2017 13.29.25 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Хуст :: Запитання: 40450  
Ольга запитує:
Доброго вечора!Порекомендуйте мені будь- ласка матеріал до теми:"Проведення в навчальних закладах кампанії з питань психічного здоров'я".Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте, будь ласка, виконані довідки 40264, 40351 (через розширений пошук за номером запитання), а також:

Артемова, Н.Как сохранить психическое здоровье [Текст] / Н. Артемова // Школьный психолог. - 2003. - Май, № 17. - С. 3

Берзіня,О.О.Розділ програми "Психічна і духовна складові здоров'я" : урок у 7 класі// Основи здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 5-9.

Калошин, В. Ф.Психічне здоров'я школярів: сутність, проблеми, збереження [Текст] / В. Ф. Калошин // Управління школою : основа професійного зростання. - 2013. - № 16/18. - С. 48-57.

Корж, Мальвина. Психуешь? Выключи компьютер! [Текст] / Мальвина Корж // Комсомольская правда. - 2013. - 12 ноября. - С. 13.

Курниш, Р.Психологічний комфорт і психічне здоров'я / Р. Курниш // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 1. - С. 39-40.

Кучменко, Н. Через ефективне спілкування до емоційного здоров'я Позакласний захід для учнів 9-го класу [Текст] / Н. Кучменко // Біологія. - 2009. - № 7. - С. 15-20 .

Новік, Оскар.Як учителеві вийти із "зони комфорту" [Текст] / О. Новік // Класному керівнику усе для роботи : Науково-методичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 2-9

Мазур, Л.Експерименти в освіті та психічне здоров'я учнівської молоді [Текст] / Л. Мазур // Директор школи. Шкільний світ. - 2016. - № 12. - С. 35-43.

Манько, Надія.Сонечко [Текст] : авторська розвивальна програма для дітей раннього віку / Надія Манько // Дитячий садок. - 2016. - Квітень, № 7. - С. 21-38.

Мартиненко, Світлана.Як зберегти психічне здоров'я дитини : (поради вчителям і батькам) // Початкова школа. - 2014. - № 5. - С. 41-43.

Матвієнко, О. В.Психічне здоров'я та способи його збереження : семінар-практикум для вчителів : проводимо тренінг // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 11. - С. 28-33, кольорова вкладка. - С. 1, 4. - Бібліогр.: с. 33.

Мельник, О. Г.Психічна та духовна складова здоров'я : 6 клас : урок узагальнення та систематизації знань // Основи здоров'я. - 2015. - № 6. - С. 11-16.

Молочко, Т. М. Як зберегти психічне здоров'я : корисні поради педагогам : професійні орієнтири // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 10. - С. 9-13. - Бібліогр.: с. 13.

Обідченко, О. О. Подорож Планетою Здоров'я [Текст] / О. О. Обідченко // Все для вчителя. - 2014. - Серпень, № 8. - С. 70-73.

Остапчук, Д.Проблеми впливу телебачення на фізичне і психічне здоров'я дитини [Текст] / Д. Остапчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2016. - N 2. - С. 85-87.

Семеренська, Л. В.Позитивні і негативні емоції [Текст] / Л. В. Семеренська // Все для вчителя. - 2014. - Серпень, № 8. - С. 76-77.

Стародубець, Світлана. Збереження психічного здоров'я учнів та педагогів [Текст] : матеріали психолого-педагогічного семінару для педагогів / С. Стародубець // Соціальний педагог. - 2012. - № 3. - С. 30-38 .

Тимошенко, Н. "Психами" не народжуються - ними стають під час випробувань [Текст] : до Дня психічного здоров'я. 10 жовтня / Н. Тимошенко // Політика і культура. - 2003. - № 40. - С. 28-30


Використання елементів тренінгу та ігрових вправ на уроках основ здоров’я
http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/824

Конспект уроку: Поняття про стрес
http://metoduchka.com/konspekt-uroku-ponjattja-pro-stres/

Конспект уроку на тему "Вплив наркотичних речовин на поведінку і здоров’я людини"
https://academia.in.ua/?q=конспекти/конспект-уроку-на-тему-вплив-наркотичних-речовин-на-поведінку-і-здоров’я-людини

Без паніки: як говорити з дітьми про депресію та суїцид
https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/15/222608/

Гра в смерть: що таке "Синій кит" і чому підлітки виконують смертельні завдання
http://ukranews.com/ua/news/477891-gra-v-smert-shho-take-syniy-kyt-i-chomu-pidlitky-vykonuyut-smertelni-zavdannya

Лист МОНУ від 02.03.2017 №1/9-119 «Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я»
https://drive.google.com/file/d/0B0VGidmOj-jIY3QzZThfM0ZFZFU/view


Розробка уроку «Психічна та духовна складові здоров’я. Повага до себе та інших» з основ здоров’я в 5-му класі
http://osvita.ua/school/lessons_summary/health/44173/

У навчальних закладах Полтавщини проводяться профілактичні заходи щодо попередження суїциду серед дітей та підлітків // http://np.pl.ua/2017/02/u-navchalnyh-zakladah-poltavschyny-provodyatsya-profilaktychni-zahody-dlya-poperedzhennya-sujitsydu-sered-ditej-ta-pidlitkiv/

Що робити батькам, щоб їх діти не зіграли в "Синього кита" // http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4935/news/1487862431.html

Як розповісти дитині про небезпечні квести і не спровокувати цікавість – порада психолога
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/yak_rozpovisti_ditini_pro_nebezpechni_kvesti_i_ne_sprovokuvati_tsikavist_porada_psikhologa/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.03.2017 21.13.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІ із міста: Перечин :: Запитання: 40427  
НАТАЛІ запитує:
Доброго вечора!Будьте ласкаві допоможіть підібрати матеріали для проведення свят "Великодень", "День матері" та "Прощавай початково школо!". Гарно дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
"День матері"
Бекетова В. Родинні обереги : (свято, присвячене родині та матусі - роду берегині) : [сценарій] / В. Бекетова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2016. - № 2. - С. 39-42.
Бойко І. Хай міцніє дерево родинне : родинне свято зі старшими дошкільнятами / І. Бойко// Дошкільне виховання. - 2015. - № 12. - С. 32-34.
Гросул Т. Подарунок для матусі : свято для молодших дошкільнят та їхніх мам / Т. Гросул // Дошкільне виховання. - 2016. - № 1. - С. 36-39.
Жінка! Вічна! Кохана! : [добірка матеріалів, присвячена жінкам] // Позакласний час. - 2017. - № 2. - Не журись!. - С. 47-58.
Ім'я твоє - жінка! : [добірка сценаріїв, віршів, саморобок до свята 8 Березня] // Позакласний час. - 2016. - № 2. - Не журись!. - С. 41-56.
Лотоцька О. Свято Матері : [сценарій до Дня матері] / О. Лотоцька, М. Приходько // Початкова школа. - 2016. - № 4. - С. 53-58. - Бібліогр.: с. 58.
Назарук В. О. Вечорниці у Катерини "Свято жіночої долі" : виховання навчання : [сценарій позакласного заходу] / В. О. Назарук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2016. - № 12. - С. 12-19.
Поліщук О. Цілую бабусині втомлені руки : родинне свято : 5-6-ті класи / О. Поліщук // Шкільний світ. - 2016. - № 3. - С. 33-36.
Решова В. Любов материнська - основа життя : до Міжнародного дня матері / В. Решова, Г. Тимченко // Шкільний світ. - 2015. - № 14. - С. 13-17.
Стахова Н. Г. Подорож крізь століття "Мереживо жіночності" : театралізоване дійство для учнів 8-9 класів / Н. Г. Стахова // Зарубіжна література в школах України. - 2015. - № 9. - С. 62-64.
Сценарна мозаїка : виховні заходи березня : [добірка сценаріїв про Батьківщину, до свята зустрічі весни, Міжнародного жіночого дня та Всесвітнього дня води] // Позакласний час. - 2016. - № 2. - С. 5-18.
Філь Т. Жіноча доля на життєвих перехрестях : літературно-музична композиція / Т. Філь // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 3 . - С. 59-63.
Шаповалова Н. Сценарій до свята День Матері : [літературно-музичне свято] / Н. Шаповалова // Журавлик. - 2016. - № 5. - С. 4-5.

"Великодень"
Власенко Т. Гарна писанка у мене : 20 квітня - Паска Христова : [сценарій] / Т. Г. Власенко // Шкільна бібліотека. - 2014. - № 3. - С. 37-38.
Грибчук Н. Славимо Великдень! : [сценарій] / Н. Грибчук // Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 28-29.
Дмитрук А. Пасхальні чудеса : [сценарій свята] / А. П. Дмитрук // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 107-108.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв та різноманітних матеріалів] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. - 2014. - № 3. - Не журись!. - С. 101-116.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [творчість працівників культури Рівненської області для дітей та молоді : добірка сценаріїв] // Позакласний час. - 2015. - № 2. - Не журись!. - Вип. 4. - С. 75-86.
Заяць Н. Писанка мальована : ("Народознавство" "Музичне мистецтво", 2-й клас) : [сценарій свята] / Н. Заяць // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2016. - № 2. - С. 36-38.
Календар класного керівника : 2014 : квітень // Позакласний час. - 2014. - № 3. - С. 3-48.
Лисун В. Диво писанкове : [інсценівка] / В. Лисун, Т. Карданова // Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 58-59.
Рикмас М. "Ой, весна, весна, днем красна" : [народні пісні і традиції святкування Великодня : сценарій заходу] / М. Рикмас, Н. Глушко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2015. - № 4. - С. 45-47.
Савчук А. Великодня писаночка : [гра-мандрівка] / А. С. Савчук // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 71-73.
Сенченко Г. Дзвенять стодзвони у церквах : [сценарій свята] / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 109-110.
Християнська етика : [добірка матеріалів до Воскресіння Христового] // Позакласний час. - 2015. - № 3. - С. 5-12.

"Прощавай початково школо"
Прощавай, початкова школо! - http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-vypusku-v-4-klasi/742-proshchavaj-pochatkova-shkolo-vipusk-4-klasu
Сценарії випускних у початковій школі - http://ped-kopilka.com.ua/shkolnye-prazdniki/vypusknoi/vypusknoi-v-4-klase-scenari.html
Сценарій свята "Прощавай, початкова школо!" -http://pedrada.km.ua/document/scenariy-svyata-proshchavay-pochatkova-shkolo.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.03.2017 23.38.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.467084 seconds