Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Мавка із міста: Львів :: Запитання: 40984  
Мавка запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти статті та інші наукові праці з теми "психологія плагіату". Заздалегіть дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий вечір, Мавко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Дикань, С. А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 5. - С. 16 - 20 : фото. - Бібліогр.: 8 назв.
- Зеленецький, Володимир. Публічний аналіз плагіату, наклепу та фальсифікацій // Юридичний Вісник України. - 2011. - № 30. - С. 6
- Мовчун, А. Про плагіат: як не стати крадієм чужого інтелекту // Початкова школа. - 2012. - № 6. - С. 50-51. - Бібліогр.: 6 назв.
- Корнієнко, Неллі. Імітація і плагіат як загроза академічній свободі / Неллі Корнієнко // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 101-109. - Бібліогр. в кінці ст.
- Шишка, Роман Богданович. Плагіат та його прояви і небезпеки // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 170-175
- Рабінович, П. Протидія плагіату в юриспруденції - актуалізована функція правового наукознавства (роздуми у зв'язку із новітньою монографією академіка В. Зеленецького) // Право України. - 2012. - № 9. - С.401-406. - Бібліогр. в кінці ст.
- Новосельська, Ірина. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет / Ірина Новосельська, Антон Бобровник // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 6. - С. 7-10. - Бібліогр. в кінці ст.
- Шишка, Р. Актуальне дослідження захисту прав інтелектуальної власності від плагіату в Україні [Текст] / Р. Шишка // Юридичний вісник. - 2015. - № 2. - С. 299-300. - Бібліогр. в кінці ст.
- http://eprints.oa.edu.ua/2453/
- http://eprints.oa.edu.ua/3927/1/Kotsiuk.pdf
- http://www.businesslaw.org.ua/plagiat/
- http://commons.com.ua/ru/pro-plagiat/
- https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-predposylki-studencheskogo-plagiata

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 23.24.04 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 40983  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий вечір! Допоможіть у пошуку інформації, що стосується створення іміджу вищих навчальних закладів. Бажано авторів книг, монографій, які розвивають цю тематику в Україні та за її межами. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Наталія, пропонуємо Вам скористатися наступними матеріалами:

Бабкин П. Ю. Имидж образовательного учреждения в контексте проблемы конкурен- тоспособности вузов / П. Ю. Бабкин, Т. В. Суркова // Вестник международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. – 2013. – Том. 15. – № 2. – С. 147–152.

Бачинська О. М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ [Електронний ресурс] / О. М. Бачинська. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/20130214_econ/4_bachinska.htm

Беккер Е. Г. Бренд и экономическая устойчивость вуза : монография / Е. Г. Беккер, Т. Н. Бурделова, А. Ю. Юданов. – М. : КНОУС, 2012. – 208 с.

Браун Л. Имидж – путь успеху : пер. англ. / Л. Браун. – Спб. : Питер – Пресс, 1996. – 288 с .

Гаркавець С. О. Паблік рилейшнз та імідж ВНЗ : соціально-психологічний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / С. О. Гаркавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3(32). - С. 91-96. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/Tippp_2013_3_17 (1).pdf

Горбенко Н. В. Особливості формування іміджу сучасного університету / Н. В. Горбенко // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 1(5).– С. 36-43.

Дудко О. С. Роль репутації у створенні іміджу вищого навчального закладу / О. С. Дудко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. - № 1. - С. 125-130.

Зайцева С. Особливості формування іміджу ВНЗ як науково-теоретична проблема соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / С. Зайцева. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/obraz_2015_3_21.pdf

Звездочкин Ю. Ю. Имидж-система университета [Текст] / Ю. Ю. Звездочкин, Б. Ю. Сербиновский; Юж. федеральный ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 266 с.

Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. М. Карпенко, Н. Л. Карпенко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479

Посохова І. С. Оцінка іміджу навчального закладу [Текст] / І. С. Посохова,О. С. Казачінер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2009. - Вип. 24-25. - С. 389-399.

Почтовюк А. Б. Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Б. Почтовюк // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2011. - №5(70). – С. 156-158. - Режим доступу: www.kdu.ua/statti/20011-5-1(70)/156.pdf.

Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://euroosvita.net/?category=1&id=1277

Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [Текст] / О. Субіна // Вища школа : науково-практичне видання. - 2011. - № 1. - С. 46-54.

Тихомирова Є. Проблеми формування іміджу освітнього закладу [Електронний ресурс] / Є. Тихомирова. - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19311-problemi-formuvannya-imidzhu-osvitnogo-zakladu.html

Тягунова Н. М. Методичні засади формування іміджу вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Тягунова . – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/metodichni-zasadi-formuvannya-imidzhu-vischih-navchalnih-zakladiv

Формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-referat.com/Формування_іміджу_вищого_навчального_закладу

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 21.31.34 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 40982  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, знайти матеріал за для написання наукової роботи з теми: 1. Психолого-педагогічні особливості учнів 7-9 класів. 2. Поняття диференційованого навчання в педагогіці та методиці. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий вечір,Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Лук'янчук , Наталія Вадимівна. Психолого-педагогічна модель формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 4 (квітень). - С. 24-28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Академія педагог. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 1999 - .
Вип. 11. - 2008. - 449,[1] с. - Бібліогр. в кінці ст.
- Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004 - .
Вип. 82, Ч. 1 / ред.: В. В. Радул, С. П. Величко, В. П. Вовкотруб, С. У. Гончаренко та ін. - 2009. - 327,[1] с. - Бібліогр. у кінці статей.
- Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / В. О. Моляко ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія соціальної психології творчості. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 207 с. - Бібліогр. в кінці розд.
- Малафіїк, Іван Васильович. Дидактика новітньої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Іван Малафіїк. - К. : Слово, 2015. - 630,[2] с. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці розд.
- Шулдик, Володимир Іванович. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процесі : Навч.-метод. посібник / Володимир Шулдик ; М-во освіти України; Ін-т змісту і методів навчання. - К. : ІЗМН, 1997. - 51 с. - Бібілогр.: с. 49-50.
- Кочерга, Олександр. Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат навчання / Олександр Кочерга, Людмила Назарова // Початкова школа. - 2015. - № 3. - С. 7-9
- Куліш, С. Психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів // Педагогічна майстерня. - 2011. - № 5. - С. 29-34
- Музичко, Людмила. Соціально-психологічні властивості особливості та розвиток індивідуального стилю учня // Соціальна психологія. - 2007. - № 1. - С. 153-161. - Бібліогр.: 7 назв.
- Туркот, Тетяна. Методи психолого-педагогічного діагностування індивідуальних особливостей учнів // Фізика та астрономія в школі. - 2004. - № 3. - С. 20-24. - Бібліогр.: 6 назв.
- Ковчин, Наталя. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа. - 2008. - № 8. - С. 42-48. - Бібліогр.: 10 назв.
- Дибський, С. Н. Технології, методи, прийоми // Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 15-16. - С. 31-38 ; Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 17-18. - С. 38-39 ; Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 21-22. - С. 2-3
- Щорс, В. В. Педагогічні умови організації роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх закладах // Педагогічна майстерня. - 2013. - № 3. - С. 5-14 : табл.
- Худиківська, Л. І. Інноваційні технології. Упровадження ефективного педагогічного досвіду // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 7-8. - С. 21-33. - Бібліогр. в кінці ст.
- http://elibrary.kubg.edu.ua/15114/1/Zhytenyova_aref.pdf
- http://osvita.ua/school/method/psychology/1745/
- http://studcon.org/psyhologo-pedagogichni-aspekty-pozaklasnoyi-roboty-z-inozemnoyi-movy

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 16.06.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Житомир :: Запитання: 40965  
Ангеліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми курсової з методики викладання природознавства в початкових класах: "Тварини куточка живої природи". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно! Раді допомогти. Скористайтеся такими джерелами інформації:

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 5 – 7.

Байбара Т. М. Я і Україна: Підруч. для З кл. / Т. М. Байбара, Н. Бібік. – К. : Форум, 2005. – 176 с.

Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с.

Байбара Т. М., Коваль Н. С. Природознавство: 3(2) клас.— К.: Веселка, 2012. – 330 с.

Бібік Н. М. Я і Україна. Віконечко [Текст]: підр. для 1-го класу / М. Бібік, Н. Коваль. – 2-е вид. доопрацьоване. – К. : Генеза, 2007. – 112 с.

Богданова І.Б. Черепахи: сухопутные и красноухие : содержание – уход – кормление – разведение. – Х., 1998. – 32 с.

Грущинська І. Ведення спостережень за природою влітку / І. Грущинська // Початкова школа. – 2004. – № 7. – С. 35 – 37.

Дитиняк Г. Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах). / Галина Дитиняк, Ліда Андрушко, Наталія. Древняк. – Львів-Торонто : Літопис, 2003. – 140 с.

Жизнь животных: в 7 т. Гл. ред. В. Е. Соколов. – Т. 5 : Земноводные. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с.

Кисельов Ф. С. Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст]: навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с.

Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров'я [Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. О. В. Єресько, С. П. Яценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 352 с.

Коцун Борис.НАТУРАЛІСТИЧНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/21/visnuk_6.pdf

Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 222 с.

14.3 Куточок живої природи
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Moroz I.V. Zagalna metodyka navchannya biologii/870.html

6.Куточок живої природи.Організація і використання його обєктів у навчальному процесі.
https://studfiles.net/preview/5512001/page:4/

Луцан Н. І. "Людина і світ" в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. / Надія Іванівна Луцан. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 184 с.

Матеріальна база курсу природознавства початкової школи. Куточок живої природи. Географічний майданчик. Навчально-дослідна ділянка
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Material-na_baza_kursu_prirodoznavstva_pochatkovoyi_shkoli|_Kutochok_jivoyi_prirodi|_Geografichniiy_maiydanchik|_Navchal-no-doslidna_dilyanka

Матеріальна база уроків природознавства в школі
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/pryrodoznavstvo/temu/tema_1_5.htm

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навч. посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с.

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с.

Міністерство освіти України. Примірна інструкція (орієнтовний варіант) з безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній дільниці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсії з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі : Наказ Міністерства освіти України, 10 трав., 1999 р. № 134 // Все для вчителя. - 2007. - № 9. - С. 134-138.

Наумчук В. І. Завдання з природознавства: 2-4 класи : навч.-метод. посібник. / В. І. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2003. – 116 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. О.І. Пометун. – К.: АСК., 2003. – 192 с.

Проект створення куточка живої природи
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&ved=0ahUKEwi1ybPtiqTWAhXJQZoKHR5fA_U4HhAWCFAwCA&url=http://metodkabnet.at.ua/barvy_maysternosti/proekt_stvorennja_kutochka_zhivoji_prirodi.doc&usg=AFQjCNERaocHb4VJRFH9kY8PrtBdScQ56g

Про затвердження Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів : наказ МОН України : положення від 09.08.2002 № 456
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0715-02

Рослини і тваринами куточка живої природи. Консультація для вихователів та вчителів початкових класів.
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/sokolova-natalja-aleksandrovna/rastenija-i-zhivotnye-ugolka-zhivoi-prirody-konsultacija-dlja-vospitatelei.html

Сосновский И.П., Коренева В.И. Уголок природы в школе: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.

Танська В. В. Методика навчання природознавства у початковій школ і/ Танська В. В. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франко, 2014. – 236 с.

Тварини куточка живої природи
http://studopedia.com.ua/1_375614_tvarini-kutochka-zhivoi-prirodi.html

Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии:
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. – 145 с.

Хитяєва Л. П. Цікаві завдання з природознавства для початкової школи. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 160 с.

Шандрівська Г. М. Я і Україна. Навколишній світ. 2 клас [Текст]: розробки уроків за програмою Н.Бібік, Н.Коваль. / Галина Миколаївна Шандрівська, М. М. Лясковська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

Штойко П. І. Концепції природознавства [Текст]: навч. посібник / Павло Іванович Штойко ; відп. за вип. В.І.Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с.

Яришева Н. Ф. Основи природознавства.Природа України [Tекст]: навчальний посібник. / Надія Федорівна. Яришева ; Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2008. – 335 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.09.2017 00.10.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40964  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на курсову роботу за темою: Порівняльна характеристика системи дошкільної освіти України та Польщі
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40954.
2. Адамек І. Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина XIX віку - 1918 р.) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / І. Адамек ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 52 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
3. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій: зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - 515 c.
4. Апрелєва І. Стан сучасної дошкільної освіти в Україні крізь призму принципу доступності додошкільного виховання [Електронний ресурс] / І. Апрелєва // Молодь і ринок. - 2015. - № 11. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_11_28.
5. Біницька К. М. Спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Республіки Польща та України [Електронний ресурс] / К. М. Біницька // Науковий вісник Донбасу. - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_4_21.
6. Василюк А. В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А. В. Василюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. пр. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [голов. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 2006. - Вип. 5. - С.171-175.
7. Дмитруха А. В. Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах [Електронний ресурс] / А. В. Дмитруха // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 397-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_107.
8. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
9. Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - 22 c.
10. Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2012. - № 3/4. - С. 87-93.
11. Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 107(2). - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
12. Лугіна О. Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2012. - Ч. 3. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_27.
13. Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
14. Лугіна О. В. Розвиток системи дошкільного виховання в Україні у другій половині ХХ ст. / О. В. Лугіна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 2. - С. 120-123.
15. Парфілова С. Л. Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : монографія / С. Л. Парфілова, Л. І. Рубан, Л. С. Левченко, Г. В. Дядченко, Н. П. Данько ; ред.: А. А. Сбруєва, С. М. Кондратюк ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 394 c.
16. Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
17. Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі [Електронний ресурс] / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко //Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 139-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_27.
18. Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 431-435. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_92.
19. Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Молодий вчений. - 2015. - № 2(4). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__32.
20. Чапка М. Формування правильних настанов щодо питань безпеки у дітей, молоді та дорослих / М. Чапка, К. Уршула // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2012. - Вип. 5. - С. 68-75.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.09.2017 23.21.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.906689 seconds