Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 42808  
Катерина запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для реферату за темою:"Номенклатура як сукупність термінів символів і назв". Українська мова за професійним спрямуванням. Дякую.
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

1.Булик-Верхола С.З. Формування і розвиток української музичної термінології // Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. V / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2003.– С. 41–45.
2.Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР // Cучасність. – Мюнхен, 1979. – Ч. 7–8. – С. 87–95.
3.Д’яков А.С.Основи термінотворення: семантичні та соціолінґвістичні аспекти /Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б.– К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.
4.Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.
5.Карпова В.Л. Термін і художнє слово. – К.: Наук. думка, 1967. – 130 с.
6.Кияк Т.Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології // Мовознавство. – К., 1994. – № 1. – С. 22–25.
7.Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Вип. 1. – 79 с.
8.Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – Вип. 2. – 84 с.
9.Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 307 с.
10.Комова М.В.Українська термінографія (1948–2002): Бібліографічний покажчик. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с.
11.Коридон, П. В. Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії / П.В. Коридон // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 171-183
12.Кочан І.М. Синонімія у термінології // Мовознавство. – К., 1992. – № 3. – С. 32–34.
13.Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 40–49.
14.Кочерга О.Д. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність. – К., 1994. – № 7–8. – С. 173–182.
15.Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.:
Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 236 с.
16.Куньч З.Й. Українська риторична термінологія: історія і сучасність. –Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 216 с.
17.Мацюк Г.П. Зміни значень загальновживаних слів у терміносистемах // Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1988. – Вип. 15. – С. 10–14.
18.Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.
19.Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: Наук. думка, 1993. – 230 с.
20.Павлова Ольга ТЕРМІНИ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ І НОМЕНКЛАТУРНІ ЗНАКИ (ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ) http://vlp.com.ua/files/09_38.pdf
21.Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
22.Полюга Л.М. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2002. – № 453: Проблеми української термінології. – С. 21–24.
23.Проблеми української науково-технічної термінології // Тези доп. 1–10 Міжнар. конф. – Львів, 1992–2008.
24.Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХIХ – ХХ століть. – Львів: ВЦ Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. – 252 с.
25.Секунда Т. Про принципи складання української технічної термінології // Вісник ІУНМ. – К., 1930. – Вип. 2. – С. 11–21.
26.Сербенська О.А. Формування і розвиток української наукової термінології // Наукове товариство імені Тараса Шевченка і українське національне відродження. Зб. наук. пр. і матеріалів першої наукової сесії НТШ (березень 1990). – Львів, 1992. – С. 141–147.
27.Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К.: Наук. думка, 1984. – 195 с.
28.Терміни, професіоналізми та номенклатурні назви. Творення професіоналізмів та номенклатурних назв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/8-30282.html. - Назва з екрана.
29.Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / укл.: Г.Л. Вознюк,
С.З. Булик-Верхола, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, Н.З. Дрівко, З.Й. Куньч, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська, Г.В. Наконечна, А.Я. Середницька, Ю.В. Теглівець, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 92 с.
30.Цимбал, Наталія. Формування української термінології органічної хімії [Текст] / Наталія Цимбал // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2014. - № 12. - С. 25-27. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.02.2019 22.22.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.56147 seconds