Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41697  
Марина запитує:
Допоможіть підібрати список літератури до дипломної роботи за темою "Святослав Караванський як мовознавець і громадсько-літературний діяч" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41691.
2. Караванський С. Святослав Караванський та Іван Дзюба про національні відносини в СРСР/ С. Караванський, І. Дзюба // Тисяча років української суспільно-політичної думки. Т.VІІІ : 40-ві - 80-ті роки ХХ ст. / упоряд. і примітки Т. Гунчака, Р. Сольчаника. – Київ, 2001. - С. 215-225.
3. Каширіна І. В. Перекладацька концепція С. Караванського у світлі постколоніальних досліджень [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_32.
4. Каширіна І. В. Переклади С. Караванського як текстотворчість: особливості поетики перекладача [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 307-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_116.
5. Каширіна І. В. Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50 (1). - С. 345-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(1)__52.
6. Лозинський А. Пам’яті Святослава Караванського (1926-2016) / А. Лозинський // Березіль. — 2017. — № 1/3. — С. 146-148.
7. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1, ч. 1 : Україна / Харківська правозахисна група ; уклад. Є. Захаров, В. Овсієнко. - Харків : Права людини, 2006. - 516 с.
8. Пащенко В. М. Слово і контекст : навч. посіб. / В. М. Пащенко, В. М. Бережняк ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 1999. - 100 c.
9. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 5 груд. 2013 р., Рівне / ред.: Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. - Рівне : О. Зень, 2013. - 337 c.
10. Ткаченко О. Ще раз про мову і правопис : відповідь Святославові Караванському / О. Ткаченко // Березіль. — 2011. — № 9/10. — С. 186-191.
11. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод : в 4 т. Т. 1 : Особистості / [ред. Л. Богораз та ін. ; упоряд.: Є. Захаров, В. Овсієнко] / Харків. правозахисна група. - [2-е вид., випр. та допов.]. - Харків : Права людини, 2016. - 207 с.
12. Южакова О. І. "Російсько-український словник складної лексики" С. Караванського як етап на шляху до національного відродження [Електронний ресурс] / О. І. Южакова // Записки з українського мовознавства. - 2017. - Вип. 24 (2). - С. 93-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2017_24(2)__14.
13. Електронна бібліотека "Україніка". КАРАВАНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHEC&P21DBN=ATHEC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ath_pers&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ZPA=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0000002675#person.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2018 18.43.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 41684  
Іванна запитує:
Доброго дня! Можете, будь ласка, мені допомогти знайти літературу для реферату "Творення нових слів у морфеміці". Дякую гарно.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 18.02.2018 17.03.42 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Дніпро :: Запитання: 41680  
Карина запитує:
Доброго дня! Чи могли б Ви, будь ласка, підібрати мені матеріал до відкритого уроку на тему: "Українська мова - диво калинове". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Карина, перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

1. Вакарюк, Людмила Олександрівна. Українська мова. Морфеміка і словотвір : Навчальний посібник. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 184 с.
2. Вихованець, Іван Романович. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / [ред. С. Цушко]. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

3. Гнатюк, Лідія Павлівна. Українська мова : особливості практичного застосування. - К. : Знання-Прес, 2006. - 259 с. - Бібліогр.: с. 258.

4. Данильцова, Уляна Денисівна. Українська мова на кожен день : Довідник. - К. : А.С.К., 2005. - 224 с. : табл.

5. Довлєтова, Світлана Анатоліївна. Українська мова : стилістика : культура мови : навч. посібник / [ред. Ципіна, В.С.]. - Харків : [Країна мрій], 2003. - 64 с.

6. Макаренко, Ольга Петрівна. Барвінковий край : [навч. посіб.] / [худож. В. А. Басалига]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 112 с.

7. Мацюк, Зоряна Омелянівна. Українська мова професійного спілкування. - К. : Каравела, 2006. - 352 с.

8. Свястин, Світлана Володимирівна. Українська мова : Методичний посібник для вчителів: 6 кл. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2005. - 167 с.

9. Скуратівський, Леонід Віталійович. Українська мова : Елементи практичної риторики : додаток до підручника "Укр. мова, 10-11 кл." / [ред. О. Криворучко]. - К. : Освіта, 2004. - 128 с

10. Ткаченко, Орест Борисович. Українська мова і мовне життя світу / НАН України. Інститу мовознавства ім. О.О.Потебні. - К. : Спалах, 2004. - 272 с. : ілюстр.

11. Українські прислів'я, приказки, загадки / Упоряд. К.І.Приходченко; Худож. О.Круглов. - Донецьк : Сталкер, 2003. - 287 с. : ілюстр. - Бібліогр.: c.282-285.

12. Чубач, Ганна. Батьківщина Україна : вірші / худож. Ю. Правдохіна. - Донецьк : Сталкер, 2004. - 48 с. : ілюстр.

13. Я пізнаю світ : Дитяча енциклопедія : Українська мова / Авт.- упоряд. А.М.Матвієнко; Худож. Г.П. Філатов. - К. : Школа, 2006. - 384 с. : ілюстр.


https://mova-kalynova.livejournal.com/
https://ukrlit.net/making1/x75ep.html
https://ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=106
https://www.slideshare.net/euroclublife/ss-48431696

.: Розділ: Мовознавство :: 17.02.2018 11.07.49 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 41623  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підшукати різні види джерел для курсової роботи на тему: ”Лексичні особливості комунікативних актів розмовно-побутового дискурсу сучасної японської мови”. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Букрієнко А. О. Стилістика японської мови : [підручник] / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 315 c.
2. Гаженко І. В. Особливості жіночого та чоловічого мовлення в японській лінгвокультурі [Електронний ресурс] / І. В. Гаженко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46 (1). - С. 224-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(1)__28.
3. Городній С. М. Лексичний аспект молодіжного сленгу в сучасній японській мові (слова та вирази, що стосуються зовнішності) [Електронний ресурс] / С. М. Городній // Сходознавство. - 2007. - № 38. - С. 51-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2007_38_10.
4. Горошкевич О. Г. Відображення правил мовленнєвої поведінки людини у фразеології сучасної японськоїмови [Електронний ресурс] / О. Г. Горошкевич // Східний світ. - 2013. - № 1. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2013_1_6.
5. Горошкевич О. Кодекс мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови [Електронний ресурс] / О. Горошкевич // Мовні і концептуальні картини світу. - 2012. - Вип. 40. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2012_40_7.
6. Горошкевич О. Г. Метронімічні соматичні номінації в японській мові [Електронний ресурс] / О. Г. Горошкевич // Сходознавство. - 2010. - № 51. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2010_51_6.
7. Кім Ю. Особливості вживання міжособистісних висловлювань в сучасній японській мові[Електронний ресурс] / Ю. Кім // Мовні і концептуальні картини світу. - 2012. - Вип. 40. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2012_40_12.
8. Козуб С. А. Історія вивчення нових слів та їх лексикографічне опрацювання у японській мові [Електронний ресурс] / С. А. Козуб // Сходознавство. - 2007. - № 37. - С. 60-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2007_37_8.
9. Комісаров К. Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові [Електронний ресурс] / К. Комісаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. - 2011. - Вип. 17. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2011_17_8.
10. Костевич Н. С. Особливості класифікації фразеологічних одиниць на позначення почуттів у японськіймові [Електронний ресурс] / Н. С. Костевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 56. - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_56_56.
11. Москальов Д. П. Конструкції модальності в сучасній японській мові [Електронний ресурс] / Д. П. Москальов // Сходознавство. - 2009. - № 47. - С. 82-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2009_47_8.
12. Норенко О. Ознаки системності лексико-семантичних полів у сучасній японській мові [Електронний ресурс] / О. Норенко // Мова і культура. - 2014. - Вип. 17, т. 2. - С. 321-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_2_52.
13. Рябоволенко І. В. Архаїчна лексика японської мови / І. В. Рябоволенко ; АН вищ. освіти України, Рада молодих учен., ДЦ "Трипілля і Схід". - Київ; Умань : ФОП Жовтий, 2009. - 185 c
14. Свердлова Т. Г. Перспективи збереження і розвитку традиційних лексико-граматичних форм ввічливості в сучасній японській мові [Електронний ресурс] / Т. Г. Свердлова, O. В. Колесникова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 52. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_82.
15. Свердлова Т. Г. Сучасні тенденції до змін у використанні традиційних лексико-граматичних форм увічливості японської мови в родинному спілкуванні [Електронний ресурс] / Т. Г. Свердлова, О. В. Колесникова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 29. - С. 126-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2014_29_19.
16. Федотова Ю. С. Історія розвитку та сучасний стан японського письма : [навч. посіб.] / Ю. С. Федотова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавн. дім Д. Бураго, 2014. - 357 c.
17. Шітанда С. ???????????????????????????????????????? (Пропедевтика для пояснення перехідного процесу між словниковим складом та граматикою у сучасній японській письмовій мові з точки зору корпусної лінгвістики) [Електронний ресурс] / С. Шітанда // Мовні і концептуальні картини світу. - 2012. - Вип. 40. - С. 148-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2012_40_30.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.02.2018 09.28.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріне із міста: Харків :: Запитання: 41599  
Каріне запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка! Потрібна інформація за темою Дієслова Знахідного відмінка! Дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Білик Я. Просторові дієслівні конструкції з прийменником п'ід (|поп'ід, з-п'ід, з-|поп'ід) у східностепових говірках: семантичне і функціональне варіювання / Я. Білик // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 31. - С. 56-59.
Кашуба Н. П. Варіантне керування дієслів прийменниковими формами знахідного і орудного відмінків у сучасній словацькій мові [Електронний ресурс] / Н. П. Кашуба // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 20. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_20_13.
Шевчук Н. К. Дієслова творення у конструкціях зі знахідним відмінком [Електронний ресурс] / Н. К. Шевчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2010. - Вип. 21. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_39.
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine19-16.pdf
http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/diyeslova-shho-keruyut-imennykamy-v-pevnyh-vidminkah
http://mova.kreschatic.kiev.ua/141.htm
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/morfologija_i_pravopis/perekhidni_i_neperekhidni_dieslova/6-1-0-117

.: Розділ: Мовознавство :: 30.01.2018 01.47.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.443364 seconds