Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: Марина із міста: Рахів :: Запитання: 40833  
Марина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти матеріал з такої теми "Стилістичні особливості речень з відокремленими та уточнювальними членами. Відокремлені додатки, означення, обставини,види прикладок, розділові знаки при них. Вправи, завдання, тести з даної теми". Щиро дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино.Пропонуємо вам переглянрути наступні джерела:
Стилістика речень з відокремленими членами
http://litmisto.org.ua/?p=5581
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/VPRAVA/MOVA/STILISTIKA/stilistika_rechen_z_vidokremlenimi_chlenami.dhtml
Стилістичні можливості відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, однорідних членів речення
http://sbc.ptngu.com/53L24.html
http://school.home-task.com/stilistika-rechen-z-vidokremlenimi-chlenami/
Стилістичний аспект у вивченні речень з відокремленими членами речення
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_59/69.pdf
Відокремлені уточнювальні члени речення
http://zalik.org.ua/index.php?newsid=53592
http://westudents.com.ua/glavy/11006--8-vdokremlen-utochnyuvaln-chleni-rechennya.html
Речення з відокремленими другорядними членами
http://studopedia.org/3-57246.html
Відокремлені додатки. Уточнювальні члени речення
http://pidruchniki.com/68754/dokumentoznavstvo/vidokremleni_dodatki
http://shkolyar.in.ua/vidokrmlenni-dodatky
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/vidokremlennja_dodatkiv/7-1-0-199
http://svitslova.com/test/Тренувальні_тести/58/Відокремлені додатки
Відокремлені означення
http://pidruchniki.com/1373112040592/dokumentoznavstvo/vidokremleni_oznachennya
https://ukrainskamova.com/search/?q=відокремлені означення&t=02
Відокремлення прикладок
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/vidokremlennja_prikladok/7-1-0-202
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/ZMIST/DOVIDNIK_LITERA/vidokremleni_prikladki.dhtml
http://svitslova.com/mova/syntaksys/4174-2013-11-26-09-14-20.html
http://l-ponomar.com/vidokremlena-prykladka-rechennya/
Відокремлені обставини
http://pidruchniki.com/1151040940593/dokumentoznavstvo/vidokremleni_obstavini
http://svitslova.com/mova/syntaksys/4178-2013-11-26-13-00-30.html
http://westudents.com.ua/glavy/11004--6-vdokremlen-obstavini.html
Розділові знаки при відокремлених членах речення
http://p-for.com/book_293_glava_50_§_47._Rozdіlovі_znaki_pri_v.html
Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками
http://pidruchniki.com/13560615/dokumentoznavstvo/rozdilovi_znaki_rechennyah_vidokremlenimi_dodatkami
Розділові знаки при відокремлених означеннях. Відокремлені уточнюючі члени речення
http://subject.com.ua/reference/mova/professional/37.html
Тест «Речення з відокремленими членами та їх пунктуаційне оформлювання»
http://ridnamova.kiev.ua/html_test/6.6.2-test.html
http://vchytel.info/vidokremleni-chleny-rechennya-vidokremleni-oznachennya/
http://school-world.com.ua/lib/stilistika-vidokremlenix-chleniv-rechennya/
http://subject.com.ua/lesson/mova/8klas_2/30.html
http://konspektu.at.ua/publ/8_klas/ukrajinska_mova/vidokremleni_dodatki_rozdilovi_znaki_v_rechennjakh_z_vidokremlenimi_dodatkami/40-1-0-1086

.: Розділ: Мовознавство :: 12.06.2017 21.43.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рахів :: Запитання: 40827  
Марина запитує:
Вимоги до культури мовлення
Наша відповідь:
09.06.2017
№40827
Вимоги до культури мовлення
Шановна, Марина, скористайтесь, будь ласка, наступною інформацією:
1. Бабич, Н. Д. Основи культури мовлення [Текст] : Посібник для вузів / Н.Д. Бабич . - Львів : Світ, 1993. - 232 с.
2. Ділова українська мова: Навч.посіб. / О.Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; За ред. О. Д. Горбула. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 226 с.
3. Дудка О. О., Шевелєва Л. А. Українська мова: Комплексний довідник. 5–9 класи / За ред. А. О. Свашенко. – 4-те вид., доп. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 416 с.
4. Зубков М. Г. Сучасне ділове мовлення [Текст]. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. – 448 с.
5. Нечволод Л. І. Сучасний український правопис. – 3-тє видання, виправлене та доповнене. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 224с.
6. Олійник, О. Б. Культура мовлення [Текст] : навчальний посібник для вузів / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук. - К. : Кондор, 2008. - 296 с.
7. Орфоепічний словник української мови / За ред. В. М. Русанівського. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. –208 с.
8. Пентилюк, М. І. Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 224 с.
9. Приходченко К. І. Універсальний словник-довідник: 30 000 слів і виразів сучасної української мови. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 320 с.
10. Телєжкіна О. О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 248 [7] с. (Серія «Навчаюсь сам»).
11. Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців [Текст] : общественно-политическая литература / С.В. Шевчук. - К. : Літера, 2004. - 395 с
12. Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник для вузів / С.В. Шевчук. - 4-те вид., випр. - К. : Вища школа, 2005. - 302 с.
****************
http://bibliograph.com.ua/psihologia-4/67.htm
http://klasnarodyna.at.ua/publ/metodichna_skrinka/metodichni_rekomendaciji/vimogi_do_movlennja/10-1-0-200
http://pidruchniki.com/10561127/dokumentoznavstvo/osnovni_vimogi_movlennya
http://studopedia.org/5-126172.html
http://www.studfiles.ru/preview/5045029/page:2/

.: Розділ: Мовознавство :: 8.06.2017 20.27.21 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 40803  
Ірина запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу до теми "Полісемія у термінології фольклору". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
Білка О. Л. Явище полісемії та лексичної омонімії в біологічній термінології української мови [Електронний ресурс] / О. Л. Білка // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2013. - Вип. 9. - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9_9.
Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - 312 c.
Бондаренко О. С. Концепти "чоловік" і "жінка" в українській та англійській мовних картинах світу : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.17 / О. С. Бондаренко ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2005. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06bosoap.zip.
Глуховцева І. Я. Категорія добра в стійких сполученнях слів українських східнослобожанських говірок / І. Я. Глуховцева // Лінгвістика : зб. наук. пр. - 2013. - № 2. - С. 114-123.
Гребенюк А. В. Фразеологізми української мови з зоосемічним компонентом як виразники аксіологічних характеристик : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. В. Гребенюк ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 20 c.
Гримашевич Г. І. Структура полісемічних назв одягу в середньополіських говірках / Г. І. Гримашевич // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - Вип. 14. - С. 163-167.
Ковтун А. Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати [Електронний ресурс] / А. Ковтун // Українська мова. - 2015. - № 1. - С. 86-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2015_1_8.
Ковтун В. В. Семантичне наповнення прикметника сірий у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) [Електронний ресурс] / В. В. Ковтун // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_2_13.
Лисюк Н. Михайло Максимович про символіку назв рослин в українському фольклорі / Н. Лисюк // Нар. творчість та етнографія. - 2004. - № 5. - С. 72-77.
Лящук Н. А. Лексична та концептуальна багатозначність лінгвістичної термінології в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. А. Лящук ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2014. - 20 c.
Остащук І. Полісемантичність християнської символіки простору [Електронний ресурс] / І. Остащук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - 2011. - Вип. 16(1). - С. 53-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(1)__9.
Полисаєв О. П. Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу : автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.03 / О. П. Полисаєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 32 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09popmos.zip.
Полисаєв О. П. Трансісторичність соціального міфу : монографія / О. П. Полисаєв ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Промінь, 2010. - 384 c.
Птушка А. С. Об'єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / А. С. Птушка ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08pastaa.zip.
Турський В. О. Особливості національної специфіки полісемії дієслів мовлення української та англійської мов [Електронний ресурс] / В. О. Турський // Нова філологія. - 2011. - № 44. - С. 223-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_44_63.
Цапулич Л. Т. Семантична структура іменників середньобаварської богемської говірки Закарпаття (на матеріалі зоосемізмів та соматизмів) : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. Т. Цапулич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2005. - 22 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05cltmzs.zip.
Якимович-Чапран Д. Б. Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам'ятках української мови XVI - XVII ст. : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Д. Б. Якимович-Чапран ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 2009. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ydbpum.zip.
Яковлєва О. В. Багатозначність лексеми вода у контексті українського весільного обряду [Електронний ресурс] / О. В. Яковлєва // Слов'янський збірник. - 2014. - Вип. 18. - С. 248-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2014_18_31.

.: Розділ: Мовознавство :: 31.05.2017 15.25.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 40756  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, правильно оформити список літератури для дипломної роботи. Наперед дякую! 1. Азарова, Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція "золотої пропорції"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л.Є. Азарова. – К., 2002. – 32 с. 2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. - М.: Наука, 1959. – С.150. 3. Бургман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке Л.: Наука, 1955. - С.70. 4. Василевич А.П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое // Язык и когнитивная деятельность / Под ред. Р.М. Фрумкиной. – М.: Изд-во АН СССР. – 1989. – С. 114-125. 5. Васильєва, О.Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів –бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О.Г. Васильєва. – К., 2006. – 20 с. 6. Верба, Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник [для перекла- дацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с. 7. Волков В.В. О регулярности реализации типовой словообразовательной парадигмы русских прилагательных со значением цвета // Филологические науки. – 1989. – № 1. – С. 42-46. 8. Гинзбург Е.Л. Синтаксическая типология сложных слов (“Внутренний” синтаксис сложений) // Проблемы структурной лингвистики. – М.: Наука, 1968. – С. 203-239. 9. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. – М.: Наука, 1979. – 264 с. 10. Гонта И.А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге: Дис... канд. филол. наук: 10.02.04. – К., 2000. – 194 с. 11. Горпинич, В.О. Словотворення і словотвір української мови / В.О. Горпинич: [текст лекцій] / Державний комітет України з питань науки і технологій. – К., 1995. – 68 с. 12. Деменчук О.В. Когнітивно-ономасіологічні особливості ідіоматичних бахуврихі антропосемічного поля в англійській мові. // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т. 7. –№2. - К.: КНЛУ, 2004 – С.41 – 44. 13. Деменчук О.В. Колоративна композита і текст: інтерпретація через призму колірної категоризації // Тези V-ої Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / За ред. А.М. Науменко. – Запоріжжя: Запорізьк. держ. ун-т. – 2002. – С. 300-301. 14. Деменчук О.В. Колоративна композита у когнітивно-ономасіологічному аспекті // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики” / За ред. В.К. Шпака. – Черкаси: Черкаськ. інженер.-тех. ін-т. – 2001. – С. 66-67. 15. Деменчук О.В. Колоративна композита у мовній картині світу української та англійської націй: досвід когнітивно-ономасіологічного аналізу // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей / Відп. ред. М.П. Кочерган. – К.: Київськ. держ. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 5. – С. 85-89. 16. Деменчук О.В. Колоративна композита: особливості семантичної структури // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. статей. – К.: Київськ. нац. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 7. – С. 65-71. 17. Дюжикова Е.А. Некоторые особенности семантической организации сложных существительных, образованных способом словосложения в современном английском языке // Словосочетания и сложные слова в терминосистемах и литературной норме. – Владивосток: Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1984. – С. 43-57. 18. Дюжикова Е.А. Ономасиологическое исследование формирования значений субстантивных композитов современного английского языка // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1987. – С. 90-99. 19. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті–90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 32 с. 20. Ибрагимоходжаева И.И. Лексикология английского язика М.: Наука, 1978. – С.185. 21. Иванова Е.В. Сложные существительные с метонимическим переносом // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1985. – С. 88-95. 22. Иванова И.П. О характеристике сложного слова в английском языке. - Л.: Издательство Ленингр., ун – та, 1967. – С.132. 23. Каращук П.М. Роль семантических факторов в образовании сложных прилагательных в английском языке // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1978. – Вып. 5. – С. 14-21. 24. Карпіловська Є.А. Конструювання складних словотворчих одиниць. – К.: Наук. думка, 1990. – 156 с. 25. Кибрик, А. А. Функционализм / Кибрик А. А., Плунгян В. А. // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 276–339 Studia Linguistica. Випуск 3/2009 160 26. Крайняк, Л.К. Композити з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові: се- мантико-когнітивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Л.К. Крайняк. – К., 2001. – 19с. 27. Кращук П.М. Словообразование английского языка. - М.: Высшая школа, 1977. – С.303. 28. Кубин Е.П. Синтаксическая типология сложных слов. - М.: Наука, 1969. - С.196. 29. Кубрякова Е.С. Словообразование. В кн.: Общее языкознание. Внутриняя структура языка. - М.: Наука, 1972. - С.393. 30. Кубрякова Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. – Пятигорск: Изд-во Пятигорск. гос. пед. ин-та иностр. яз., 1988. – С. 3-23. 31. Кубрякова, Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики / Е.С. Кубрякова // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц: [межвуз. сборн. науч. трудов] / Пятигорский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Пятигорск, 1988. – С. 3-23 32. Лопатин В.В., И.С. Улуханов Лексикология современного английского языка. - М.: Наука, 1973. – С.180. 33. Мейе А. Словообразование в английском языке. - Л.: наука, 1961. – С.176. 34. Никитина Ф.А. Сложные слова как проявление тенденции к семантическому подчеркиванию // Омосемия и омография в естественных и машинных языках. – Владивосток: Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1986. – С. 47-58. 35. Никошкова Е.В. Соотносительность сложных слов и словосочетаний. - Уч. зап. I МГПИИЯ. М.: Наука, 1969. - С.199. 36. Омельченко Л.Ф. Английская композита: структура и семантика: Дис... д-ра филол. наук: 10.02.04. – К., 1989. – 493 с. 37. Сейлус Т. Лексикология английского языка. - Л.: Наука, 1957. – С.129. 38. Селіванова О.О. Складне слово: мовні моделі світу /основи зіставної композитології російської та української мов/. – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т. 1996. – 297 с. 39. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во литературы на иностр. языке, 1956. – С.291. 40. Уоррен Б. Словосложение в современном английском языке. Л.: Наука, 1960. – с.100. 41. Хаскина Е.М. Продвинутые способы словообразования в современном английском языке. - М.: Наука, 1953. – С.258. 42. Хидекель С.С. Словообразование английского языка. - М.: Наука, 1980. – С.261. 43. Царев П.В. Сложные прилагательные типа blue-eyed в современном английском языке. - М.: Наука, 1952. – С.418. 44. Царев П.В. Сложные слова в английском языке. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 126 с. 45. Шубин Е. П. Синтаксическая типология сложных слов. М.: Наука, 1969. – С.196. 46. Ball A.M. Compounding in the English Language. - New York, 1951. – P. 521. 47. Bloomfield L. Language. – In: Khidekel S.S., Ginzburg R.S., Knyazeva G. Y., Sankin A.A. Readings in modern English Lexicology. - Moskow Higher School Publishing House, 1969. - P.238. 48. Carr Ch. Nominal Compounds in Germanic. - Oxford, Oxford University Press, 1939. – P.67. 49. Ginzburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. - Moscow Higher School Publishing House, 1966. – P.172. 50. Jesperson O. A Modern English grammar. - London, 1954. - P. 342. 51. Marchand H. The categories and types of present – day English word – formation. - Wiesbaden, 1969. – P.120. 52. Marchand H. Modern English. - London, 1970. – P. 376. 53. Potter R. Compounding in the English Language. - New York, 1963. – P.280. 54. Англійські структурно-складні бахуврихі [Електрон.ресурс] / Л.Ф. Омельченко, О.О. Жихарєва // Бібліотека наукових статей, - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/filologiya/31/1873-anglijski-strukturno-skladni-baxuvrixi.html 55. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary / A. S. Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 1796 с. Словники з мережі Інтернет: 1. The Free Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.thefreedictionary.com. 2. Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh. 3. Merriam Webster Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.merriam-webster.com.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Ваш запит дуже об'ємний. Ми відредагували тільки половину джерел. Задайте це ж питання ще раз, але з № 21.
1. Азарова Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція "золотої пропорції"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. Є. Азарова. – Київ, 2002. – 32 с.
2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка : учебник / И. В. Арнольд. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 2012. - 376 с.
3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. – М. : Наука, 1959. – С. 150.
4. Бургман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке / Н. Г. Бургман. - Л. : Наука, 1955. - С. 70.
5. Василевич А. П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое / А. П. Василевич // Язык и когнитивная деятельность / под ред. Р.М. Фрумкиной. – М. : изд-во АН СССР. – 1989. – С. 114-125.
6. Васильєва О. Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів –бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. Г. Васильєва. – Київ, 2006. – 20 с.
7. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник [для перекла- дацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.
8. Волков В. В. О регулярности реализации типовой словообразовательной парадигмы русских прилагательных со значением цвета / В. В. Волков // Филологические науки. – 1989. – № 1. – С. 42-46.
9. Гинзбург Е. Л. Синтаксическая типология сложных слов (“Внутренний” синтаксис сложений) / Е. Л. Гинзбург // Проблемы структурной лингвистики. – М. : Наука, 1968. – С. 203-239.
10. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е. Л. Гинзбург. – М. : Наука, 1979. – 264 с.
11. Гонта И. А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / И. А. Гонта ; Киевский гос. лингвистический ун-т. - Київ, 2000. - 194 с.
12. Горпинич В. О. Словотворення і словотвір української мови / В.О. Горпинич: [текст лекцій] / Державний комітет України з питань науки і технологій. – Київ, 1995. – 68 с.
13. Деменчук О. В. Когнітивно-ономасіологічні особливості ідіоматичних бахуврихі антропосемічного поля в англійській мові. / О. В. Деменчук // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т. 7. – № 2. – Київ : КНЛУ, 2004 – С. 41 – 44.
14. Деменчук О. В. Колоративна композита і текст: інтерпретація через призму колірної категоризації / О. В. Деменчук // Тези V-ої Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / за ред. А.М. Науменко. – Запоріжжя : Запорізьк. держ. ун-т. – 2002. – С. 300-301.
15. Деменчук О. В. Колоративна композита у когнітивно-ономасіологічному аспекті / О. В. Деменчук // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики” / за ред. В.К. Шпака. – Черкаси : Черкаськ. інженер.-тех. ін-т. – 2001. – С. 66-67.
16. Деменчук О. В. Колоративна композита у мовній картині світу української та англійської націй: досвід когнітивно-ономасіологічного аналізу / О. В. Деменчук // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей / відп. ред. М. П. Кочерган. – Київ : Київськ. держ. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 5. – С. 85-89.
17. Деменчук О. В. Колоративна композита: особливості семантичної структури / О. В. Деменчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. статей. – Київ: Київськ. нац. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 7. – С. 65-71.
18. Дюжикова Е. А. Некоторые особенности семантической организации сложных существительных, образованных способом словосложения в современном английском языке / Е. А. Дюжикова // Словосочетания и сложные слова в терминосистемах и литературной норме. – Владивосток : Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1984. – С. 43-57.
19. Дюжикова Е. А. Ономасиологическое исследование формирования значений субстантивных композитов современного английского языка / Е. А. Дюжикова // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток : Дальневост. гос. ун-т. – 1987. – С. 90-99.
20. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті–90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Ю. А. Зацний // Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 32 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2017 23.23.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 40754  
Ірина запитує:
Доброго дня!Прошу допомогти з пошуком матеріалів до теми:"Термінолексика української фольклористики:становлення,розвиток,системна організація". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино. Пропонуємо вам переглянути наступні джрела:
З історії формування терміносистеми українського фольклору
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Tb9UuYdcFcJ:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11866/1/22.pdf+Терміни фольклору&safe=strict&hl=ru-UA&gbv=2&ct=clnk
Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VNULPUT_2014_791_29.pdf
Структурне моделювання терміносистеми української фольклористики
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2012_27_20.pdf
Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_4_mjahkota.htm
http://nayrok.com.ua/teorialiteratyru/2965-rozvitok-ukrayinskoyi-folkloristiki.html
а http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_4_25.pdf
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/43_2010/43_2010_Sokil_H.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108835/34-Maslikova.pdf?sequence=1

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2017 11.50.14 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.433811 seconds