Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41851
   


Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 43325  
Аня запитує:
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, літературу яка б розкривала тему взаємовідносин між радянською владою та українською діаспорою США і Канади в 1950-80-ті рр.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Городиський З. Українська Національна Рада : історичний нарис / З. Городиський. – Київ : Видавн. дім «КМ Academia», 1993. – 98 с.
Губарець В. Українська етнічна преса США та Канади (1945–1994 рр.): особливості висвітлення україно-американських взаємин: автореф. дис. … канд. філолог. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / В. Губарець. – Київ, 2007.
Енциклопедія Української Діяспори. / голов. ред. В. Маркусь; співред. Д. Маркусь. – Нью-Йорк ; Чікаго : Наук. Тов-во ім. Шевченка в Америці, 2012. – 348 с.
Киричук Ю. Українські емігрантські партії повоєнного часу (1945–кінець 1950-х років) / Ю. Киричук // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Історія. – 2002. – Вип. 37/1. – С. 364-378.
На скрижалях історії: з історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940–1980-ті роки : зб. док. та матеріалів. - Кн. 1 / упоряд.: О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк, П. Т. Тронько. – Київ, 2003. – 862 с.
Недужко Ю. Боротьба української діаспори за демократію та державну незалежність україни (кінець 70-х – початок 90-х років ХХ століття) / Ю. Недужко // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2006. – №4. – С. 55-61.
Недужко Ю. В. Формування українського національного-визвольного руху в еміграції (1945–1950 рр.) / Ю. В. Недужко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Вип. 30. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 318-328.
Ткачук М. Відродження української літератури 20-х років ХХ ст. : курс лекцій для студ. філолог. фак.-ту зі спеціальності укр.. мова та література [Електронний ресурс] / М. Ткачук // GenDocs.ru : [веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://gendocs.ru/v17716/лекції_-_відродження_української_літератури_20-х_років_хх_ст. – Назва з екрану.
Тригуб П. Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури (історіографія проблеми) / П. Тригуб, Н.Мерфі // Наукові праці. –Т. 74. – Вип. 61. - С. 122–133.
Перехрест О. О. Українська діаспора США в контексті культурної революції 1960-х : наук. робота [Електронний ресурс] / О. О. Перехрест ; ВНЗ «Український католицький університет». – Чикаго, 2014 ; Львів, 2015. – 82 с. – Режим доступу:
Чекалюк В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939 - 2005 рр.) : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / В. Чекалюк. – Київ., 2008. – 20 с.
Чекалюк В. Трансформація проблеми самоїдентифікації українців на шпальтах газети «Свобода» у період з середини 40-х кінця 90 років ХХ століття[Електронний ресурс] / В. Чекалюк // Наукові записки Ін-ту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Т. 30. – С. 41–56. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2336.

.: Розділ: Історія :: 2.09.2019 15.32.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.25208 seconds