Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43550  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформаію до розділу курсової роботи "Застосування комплексних методів та процедур фізичної реабілітації при патологіях лицевого, язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Сподіваємося, що підібрані нами матеріали допоможуть вам у написанні курсової роботи. Бажаємо успіхів!

Бєлікова Н.О. Термінологія напряму підготовки ”Здоров’я людини”: [Навч. посібник] / Н.О.Бєлікова, Л.П.Сущенко. – К.: ТОВ “Козарі”, 2009. — 182 с.
Бєлікова Н.О. Тестові завдання з дисципліни “Фізична реабілітація” / Н.О.Бєлікова, Л.П.Сущенко. – К.: ТОВ “Козарі”, 2009. – 36 с.

Воронін, Денис Михайлович. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. М. Воронін, Є. О. Павлюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 144 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10468/1/Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.pdf

Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

Іваницька, Олена Сергіївна. Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / О. С. Іваницька ; МОЗ України, Укр. мед. стомат. акад. - Полтава, 2007. - 20 с. - Бібліогр : с. 15-16 (11 назв)

Кривошеєва, Анна Ігорівна. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика ускладнень у хворих після оперативних втручань на привушній та піднижньощелепній залозах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / А. І. Кривошеєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Макарова Г. А. Спортивна медицина : [учебн. для студ. высш. учеб. заведений] / Г. А. Макарова. – М. : Советский спорт, 2003. – 480 с.
Мошков В.А. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней / В. А. Мошков. – М., 1999. – 438 с.

Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація : підруч. / В.П.Мурза. – Київ: Олан, 2005. – 608 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація : підруч. / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 472 с.

Порада А.М. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / А.М.Порада, О.В. Солодовник, Н.Є Прокопчук. – 2-е вид. – Київ: Медицина, 2008. – 248 с.
Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура : підручник / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. університет, 2005. – 234 с.

Третьякова, Альбіна Ігорівна. Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нервові хвороби" / А. І. Третьякова ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2004. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв)

Фізична реабілітація в стоматології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2008. - 95 с. : табл., схеми. - Бібліогр. в кінці розд.

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи[Електронний ресурс] // Фізична реабілітація : підруч. –Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ : Олімпійська література", 2005. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/5650032/
Физическая реабилитация : учебник для студентов высших учебных заведений] / Под общей ред. проф. С. Н. Попова. Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.

Язловецький В.С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В.С.Язловецький, Г.Е.Верич, В.М.Мухін. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2004. – 238 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.11.2019 22.50.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.280193 seconds