Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40478
   


Автор запитання: Валентина із міста: Кропивницький :: Запитання: 42439  
Валентина запитує:
Добрий день, допоможіть знайти періодичні видання на тему "підліткова вагітність"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Астахов В. М. Ювенильная беременность как психосоциальная проблема / В. М. Астахов // Акушерство, гінекологія, генетика. — 2016. — Т. 2, № 4. — С. 81-85.
Бойко В. І. Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше / В. І. Бойко // Здоровье женщины. — 2015. — № 8. — С. 110-111.
Вагітність у підлітків [Електронний ресурс] // Рівненська обласна наукова медична бібліотека Комунальний заклад Рівненської обласної ради [веб–сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ronmb.org.ua/articles/vagitnist-u-pidlitkiv.html
Заседа Л. Кто ты, дитя маленькой мамы? Долгожданный первенец или обитатель сиротского дома? / Л. Заседа // Киевские Ведомости. — 1993. — 20 марта. — С. 6.
Липчанська Л. Ф. Профілактика непланованої вагітності у дівчат- підлітків [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. Ф. Липчанська; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. — Київ, 1996. — 22 с.
Липчанська Л. Ф. Профілактика непланової вагітності у дівчат- підлітків [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. Ф. Липчанська; Донецький держ. медичний ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 1996. — 195 с.
Петренко Н. В.Вагітність у підлітковому віці: причини, наслідки та можливість збереження репродуктивного потенціалу / Н. В. Петренко, М. В. Наконечна, І. О. Богданець // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : 1-2 берез. 2018 р.: зб. наук. пр. Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф. — Тернопіль, 2018. — С. 108-109.
Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. О. Тучкіна; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2007. — 348 арк.
Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. О. Тучкіна; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2007. — 40 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 19.10.2018 19.54.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 42436  
Іван запитує:
Допоможіть знайти літературу до реферату за темою: Формування здоров'язбережуваної компетентності у дошкільників
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! За Вашим запитом можете знайти відповідь у Віртуальній бібліографічній довідці- Розширений пошук-Пошук за номером запитання - №№ 42335, 42379. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. До здоров'я дітей - компетентнісний підхід : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошк. виховання. - 2014. - № 11. - С. 20-23.
Андрющенко Т. Досліджуємо власне здоров'я : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошк. виховання. - 2016. - № 11. - С. 2-6.
Антонюк Г. Здорова дитина - здорова нація : програма виховання / Г. Антонюк // Шк. світ. - 2013. - № 5. - С. 11-13.
Вивчаємо базовий компонент : [коментарі, зауваги та роз'яснення щодо основних засад і реалізації обов'язкових освітніх ліній] : [добірка матеріалів] // Дошк. виховання. - 2012. - № 9. - С. 3-35.
Лісневська Н. Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути : здоров'я / Н. Лісневська // Дошк. виховання. - 2017. - № 8. - С. 10-15.
Пономаренко С. Допоможемо їжачкові : фізкультурне заняття для дітей раннього віку / С. Пономаренко // Дошкільне виховання. - 2013. - № 10. - С. 32-33.
Смольникова Г. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології : метод. рекомендації / Г. Смольникова // Дошк. виховання. - 2013. - № 7. - С. 23-26.
Успенська В. Принципи здоров'язбережувальної педагогіки : скарбниця здоров'я / В. Успенська // Педагогічна трибуна. - 2014. - № 11. - С. 6-9.
Юріна Л. Формування здоров'язберігаючої компетентності вихованців у ПНЗ : методисту : [метод. поради, проект "Здоров'я через освіту"] / Л. Юріна // Позашкілля (Шк. світ). - 2013. - № 2. - С. 8-11.
Андрющенко Т. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Андрющенко. – Освіта регіону. – 2013. - № 2. - Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1065.
Кошель А. П. Використання здоров'язбережувальних технологій у дошкільному закладі [Електронний ресурс] / А. П. Кошель // Вісник Нац. ун-ту "Чернігів. колегіум імені Т. Г. Шевченка". Сер. Педагог. науки. - 2016. - № 135. - С. 41-44. - Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2509.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 18.10.2018 13.51.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 42356  
Христина запитує:
Чи є у вас в бібліотеці видання Біологія. ЗНО, 2019
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Дана книга є у фонді нашої бібліотеки:
Яковлева Є. Біологія : баз. рівень: зб. тест. завдань для підгот. до ДПА та ЗНО : ЗНО, 2019-2020 / Є. Яковлева. - Харків : Видавничий дім Весна, 2019. - 160 с. : іл. - (ЗНО).

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 4.10.2018 15.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Суми :: Запитання: 42325  
Ольга запитує:
Цілюще джерело мінеральної води "Вакалівське" Сумського району Сумської обл. (Можлива стаття про джерело в журналі "Здоровье" кінець 50-х початок 60-х р.р.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
http://sumylis.sumy.ua/index.php/suvenirnij-tsekh/10-novini-pidpremstva/356-dzherelo-vakalivske
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джерело_Вакалівське
Корнус О.Г., Корнус А.О.
ТУРИСТСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА ЇЇ РОЛЬ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ – знайти в інтернеті.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.09.2018 14.11.10 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 42232  
Настя запитує:
Підберіть літературу: Охорона здоров'я дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя! Перегляньте наступні джерела:
Алєксєєв О. О. Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків / О. О. Алєксєєв // Вісн. Камянець-Поділ. Нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – 2013. – С. 38–44.
Дудіна О. О. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Ч. 1. Аналіз нормативно-правової бази, стратегій та ініціативи, які забезпечують політику здоров’я дітей та підлітків / О. О. Дудіна // Вісн. соціал. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 4. – С. 32–38.
Гайда О. І. Проблеми здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку [Електронний ресурс] / О. І. Гайда, Т. М. Красушина ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т України. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2014-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/pe4_gajda.htm.
Державна політика в сфері охорони здоров’я неповнолітніх, як система спрямованих заходів // Освіта.ua : [веб-сайт] : правознавство. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/law/10064/.
Жилка К. І. Законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони здоро’я дітей в україні на сучасному етапі реформування галузі [Електронний ресурс] / К. І. Жилка, Н. П. Кризина // Держ. управління: удосконалення та розвиток : електронне наук. фахове вид.
. – 2012. – № 5. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=413.
Здоров’я дітей та підлітків – основа здоров’я нації [Електронний ресурс] / підгот. Ю. М. Нечитайло, О. Г. Буряк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4349-zdorovya-ditey-ta-pidlitkiv-–-osnova-zdorovya-natsii.
Мартишин О. О. Здоров’я дітей: формування, підтримка і розвиток [Електронний ресурс] // Укр. медичн. часопис : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/109510/zdorov-ya-ditej-formuvannya-pidtrimka-i-rozvitok.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.09.2018 16.51.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.958636 seconds