Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 44299  
Таня запитує:
Підберіть літературу про українську державність: етапи та розвиток. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Нагорний Є. В. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) : [моногр.] / Є. Нагорний. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 186 с.
Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 9: 1989-2001 роки / упоряд. і передм. Ю. Шаповал ; ред. Я. Паньків. - Київ : Дніпро, 2001 . – 660 с.
Червінський В. І. Історія України. Джерельний літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний. - 3-тє вид., перероб. й допов. - Київ : Україна, 2016. - 895 с. : карти, табл., фот.
Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд., [авт. вступ. ст.] В. Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 511 с.
Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України [Електронний ресурс] / за матер. Хмельн. міськ. управління юстиції // Хмельницька районна державна адміністрація : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://km-rda.gov.ua/infoyus/3008-osnovn-etapi-rozvitku-ukrayinskoyi-derzhavnost-poltiko-pravove-zakrplennya-suverentetu-ukrayini.html. – Назва з екрану.
Святоцький О. Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення [Електронний ресурс] / О. Святоцький // Голос України. – 2019. – 23 лютого. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/314085.
Українська державність : витоки та етапи становлення [Електронний ресурс] / підгот. С. Чорна // Голос України. – 2018. – 15 травня. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/302908.
Українська державність: етапи становлення [Електронний ресурс] : матер. III регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 440- й річниці заснування м. Кременчука, 11 травня 2011 р. – Режим доступу: https://okrain.net.ua/uk/article/read/Ukrainskaja-gosudarstvennost-etapy-stanovlenija.html.
Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу : національна та історична пам’ять [Електронний ресурс] // Укр. іст. журн. – 2012. – № 2. – С. 218-221. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/106043/19-Reient.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Історія :: 26.05.2020 22.50.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.544431 seconds