Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Умань :: Запитання: 44334  
Мар'яна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про педагогічні ідеї Жана Жака Руссо. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38076.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Арутюнян В. Проблеми пізнання у творчості Г.С.Сковороди і Ж.-Ж. Руссо (історико-філософський аналіз): Автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Арутюнян ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.ніпропетровськ, 2004. — 18 с.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Грибинюк М. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману "Еміль, або Про виховання" [Електронний ресурс] / М. Грибинюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 15(1). — С. 240-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_15(1)__35.
Длугач Т. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. — Москва : Канон , 2008. — 336 с.
Дужак В. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. Дужак // Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45.
Єрмоленко В. Жан-Жак Русо, або Страх близкости / В. Єрмоленко // Критика. — 2012. — № 9-10. — С. 36-39.
Лях Г. Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи [Електронний ресурс] / Г. Лях, Є. Данильченко // Молодий вчений. — 2018. — № 7(1). — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__27.
Петрова І. Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо [Електронний ресурс] / І. Петрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 77-82. — Режим доступу — : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__19.
Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Н. Юхименко // Переяславські Сковородинські студії. — 2011. — Вип. 1. — С. 252-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2011_1_41.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2020 11.15.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.495431 seconds