Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Зоя із міста: Харків :: Запитання: 44452  
Зоя запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про В. Липинського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоя! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Гедін М. Українська, російська і польська класократія у творчій спадщині В'ячеслава Липинського / М. С. Гедін // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2018. — Вип. 51. — С. 133-138.
Дацків І. В’ячеслав Липинський біля витоків української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 20. — С. 378-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_20_42.
Демиденко Н. "Речник суспільної злагоди": В'ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Демиденко // Сумська старовина. — 2014. — № 43-44. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2014_43-44_12.
Ковальчук І. В. Липинський як ідеолог консерватизму в партійній палітрі України [Електронний ресурс] / І. Ковальчук // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2012. — Вип. 2. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2012_2_29.
Кондратик Л. Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя [Електронний ресурс] / Л. Кондратик // Релігія та соціум. — 2017. — № 2. — С. 69-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2017_2_9.
Мойсієнко Я. Психологічна проблематика еліт і мас у доробку Д. Донцова й В. Липинського / Я. В. Мойсієнко // Психол. перспективи : зб. наук. пр. — 2017. — Вип. 30. — С. 135-145.
Кравець М. В’ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Кравець, С. Павлюк // Психологія і суспільство. — 2016. — № 4. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2016_4_7.
Осташко Т. Без держави немає нації : український амбасадор В'ячеслав Липинський : історія і "Я" / Т. Осташко // День. — 2018. — 14-15 груд. — С. 21.
Осташко Т. Польське коріння в українській землі : особистість : пам'яті Яна Липинського / Т. Осташко // День. — 2017. — 24-25 листоп. — С. 18-19.
Передерій І. В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності [Електронний ресурс] / І. Передерій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 66-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_11.
Передерій І. В'ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія / І. Передерій; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. — Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2012. — 621 c.
Передерій І. В. Липинський як фундатор та теоретик української демократичної хліборобської партії [Електронний ресурс] / І. Передерій // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_37.
Передерій І. В'ячеслав Липинський та українська влада доби Національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. [Електронний ресурс] / І. Передерій // Записки історичного факультету. — 2011. — Вип. 21. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2011_21_14.
Передерій І. В'ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років [Електронний ресурс] / І. Передерій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2010. — Вип. 99. — С. 34-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2010_99_11.
Поліковський М. В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму [Електронний ресурс] / М. Поліковський, С. Граб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 392-397. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_65.
Передерій І. В'ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети "Рада" (1908 - 1914 рр.) / І. Передерій // Укр. іст. журн. — 2011. — № 1. — С. 71-90.
Приймак О. В. К. Липинський про розбудову української держави [Електронний ресурс] / О. Приймак // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 163-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_38.
Романюк Н. Гостини в Липинського : у рідному селі відомого українського діяча вже вісім років діє музей-садиба, який небайдужі активісти відновили з руїн / Н. Романюк // Україна молода. — 2019. — 29 травня. — С. 8-9.
Сюндуков І. Липинський Incognita : до 136-ї річниці від дня народження визначного українського політичного мислителя, "Генерального конструктора" української державності / І. Сюндуков // День. — 2018. — 18 квіт. — С. 10-11.
Черній Л. В’ячеслав Липинський та його внесок у становлення української соціологічної думки [Електронний ресурс] / Л. Черній, В. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2013. — Вип. 14. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2013_14_5.
Швед З. В'ячеслав Липинський про особливості творення нації і роль релігії в цьому процесі [Електронний ресурс] / З. Швед // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 22. — С. 45-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_22_7.
Шліхта І. Дмитро Донцов vs В’ячеслав Липинський: конфлікт ідеологій чи конфлікт особистостей?) [Електронний ресурс] / І. Шліхта // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 87. — С. 358-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_97.

.: Розділ: Історія :: 23.06.2020 12.43.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.409137 seconds