Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42716
   


Автор запитання: Денис із міста: Житомир :: Запитання: 44455  
Денис запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою на тему Осип Назарук в українській літературі та історії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Денисе! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами інформації:
Бурачок Л. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука у роки Першої світової війни [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 26. — С. 175-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_26_19.
Бурачок Л. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 — 1940 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Бурачок ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с.
Бурачок Л. Мемуарна спадщина Осипа Назарука як джерело з історії державотворчих процесів у Західній Україній у першій половині ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2012. — Вип. 21. — С. 133-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2012_21_21.
Бурачок Л. Роль Осипа Назарука в діяльності Союзу визволення України та Загальної Української Ради [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2011. — Вип. 20. — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_20_8.
Бурачок Л. Співпраця Осипа Назарука з Євгеном Петрушевичем [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 176-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_23.
Величко З. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 198-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__29.
Величко З. Державотвірний аспект публіцистики Осипа Назарука 1918?1923 рр.: історичні уроки (до 100-річчя ЗУНР) [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2018. — Вип. 44. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2018_44_3.
Величко З. Концепція преси в публіцистиці Осипа Назарука (20-30-і роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2019. — Вип. 46. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_46_3.
Величко З. Проблеми українського націєтворення у публіцистиці Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2016. — Вип. 41. — С. 13-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2016_41_4.
Зелена О. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. Зелена ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2008. — 20 с.
Зелена О. Осип Назарук про особливості становлення ЗУНР як суб'єкта міжнародних відносин у 1918 – 1920 рр. / О. Зелена // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2007. — Вип. 19. — С. 20-25.
Зелена О. Суспільно-політичні погляди Осипа Назарука / О. Я. Зелена. — Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2010. — 174 c.
Немировська О. Домінанта дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна") [Електронний ресурс] / О. Немировська // Записки з українського мовознавства. — 2010. — Вип. 19. — С. 70-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2010_19_11.
Осипчук Н. Співець стрілецького життя : постать / Н. Осипчук // Україна молода. — 2020. — 7 квітня. — С. 9.
Осмислювач історії : 30 серпня – 135 років від дня народження Осипа Назарука // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 77-82.
Останіна Г. Образ східного чоловіка в українській літературі (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця") [Електронний ресурс] / Г. Останіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 170, Вип. 158. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_170_158_12.
Сирота Л. Осип Назарук і діяльність Пресових Бюро УНР і ЗУНР у Станиславові 1919 року [Електронний ресурс] / Л. Сирота // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 544-550. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_66.
Федунь М. Публіцистика та мемуари Осипа Назарука / М.. Федунь. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 47 c.
Хома І. Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року [Електронний ресурс] / І. Хома // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. — 2015. — Вип. 20. — С. 273-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2015_20_25.

.: Розділ: Історія :: 24.06.2020 10.34.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.001934 seconds