Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Максим із міста: Миргород :: Запитання: 44760  
Максим запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація на тему Борис Грінченко - представник української еліти. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 28889. Також пропонує вам опрацювати наступні джерела інформації:
Андрєєва С. Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі [Електронний ресурс] / С. Андрєєва, М. Лашко, І. Яковлева // Київські історичні студії. — 2020. — № 1. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2020_1_22.
Білоскаленко-Богданець Н. Біографічні нариси Бориса Грінченка як джерело вивчення історії української літератури XIX ст. / Н. Білоскаленко-Богданець // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 5. — С. 38-41.
Бойко С. Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / С. Бойко // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 14. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_18.
Зубкова Н. Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка / Н. Зубкова // Бібл. планета. — 2007. — № 3. — С. 8-10.
Єременко О. Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі [Електронний ресурс] / О. Єременко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_17.
Коженьовський Л. Батько просвіти, української мови, української безпеки, культури і свободи в Україні — Борис Грінченко [Електронний ресурс] / Л. Коженьовський // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. — 2010. — № 1. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2010_1_3.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Лемешенко Н. Люди-легенди України : про видатних українців у запитаннях і відповідях : вікторини / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2019. — № 11. — С. 6-36.
Мовчун А. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу [Електронний ресурс] / А. Мовчун // Початкова школа. — 2013. — № 11. — С. 47-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_11_20.
Мовчун А. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень / А. Мовчун // Дивослово. — 2017. — № 12. — С. 48-55.
Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти : моногр. / О. Неживий. — Вид. 2-ге, доповн. — Луганськ : Знання, 2007. — 188 c.
Огнев'юк В. Великий Просвітитель України : до ювілею Бориса Грінченка / В. Огнев'юк // Рідна школа. — 2014. — № 1-2. — С. 3-11.
Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця XIX – початку XX століття / Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 34-38.
Рященко Д. Борис Грінченко: сторінки життєвого і творчого шляху [Електронний ресурс] / Д. Рященко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 212-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_110_32.
Степаненко Н. Невтомний "робітник на українськім полі” Борис Грінченко [Електронний ресурс] / Н. Степаненко // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 248-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_36.

.: Розділ: Історія :: 12.10.2020 11.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.419083 seconds