Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Артур із міста: Київ :: Запитання: 44773  
Артур запитує:
Добрий день! Дуже потрібна будь-яка інформація про рух сіоністів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артур! Радимо Вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Доценко В. Об'єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / В. Доценко. — Вінниця : Нілан, 2014. — 331 c.
Козерод О. Євреї України в 1921 – 1929 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Козерод; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 c.
Кононенко В. Діяльність жмеринської молодіжної сіоністської організації "Ейнікайт" у 1944–1948 рр. [Електронний ресурс] / В. Кононенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 1(1). — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_1(1)__32.
Копил О. Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ ст.: політологічний аналіз : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Копил; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2009. — 19 c.
Лебедюк Є. Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації [Електронний ресурс] / Є. Лебедюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, вип. 22(2). — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(2)__44.
Машевський О. Створення держави Ізраїль і українська дипломатія / О. Машевський // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 9. — Всесвітня історія. — 2013. — № 5. — С. 1-5.
Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин / А. Подольський // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 6. — С. 41-43.
Прибєгін І. Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення [Електронний ресурс] / І. Прибєгін // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 64. — С. 474-482. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_64_69.
Саламаха І. Заснування та діяльність євангельських християн п'ятидесятників-сіоністів в Україні (1920 - 1950-ті рр.) / І. Саламаха // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2011. — Вип. 31. — С. 262-265.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: історія соціальної організації та віровчення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Р. Скакун ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 18 с.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: особливості життя й побуту [Електронний ресурс] / Р. Скакун // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 55. — С. 148-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_55_18.
Федьков О. Сіоністсько-соціалістичний рух в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Федьков // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 229-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_25.
Хмель А. Місце сіоністського руху у листуванні дипломатичної місії Іспанії в Туреччині (1920 рік) [Електронний ресурс] / А. Хмель // Емінак. — 2019. — № 2. — С. 107-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_2_13.

.: Розділ: Історія :: 20.10.2020 09.29.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.296262 seconds