Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43109
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Кропивницький :: Запитання: 44921  
Мирослава запитує:
Добрий день! Мені потрібні джерела про період українізації. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Перегляньте наступні джерела інформації за вашим запитом:
Бачинський Д. Українізація 1920-х — початку 30-х років та інтелігенція : навч. посіб. / Д. Бачинський ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. — 176 с. : табл.
Богуславська О. Глобалізація — євроінтеграція — українізація: проблеми, загрози та перспективи взаємодії [Електронний ресурс] / О. Богуславська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2008. — Вип. 33. — С. 58-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_33_9.
Боровик А. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917-1920 рр.) : дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / А. Боровик ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2005. — 439 с.
Верлан О. Національна інтелігенція на зламі ідеологічних епох: українізація і сьогодення [Електронний ресурс] / О. Верлан, В. Малюська // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. —2004. — Вип. 8. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_5.
Кузьменко В. Українізація шкіл України в 20-30-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Кузьменко, Н. Слюсаренко // Педагогічний альманах. — 2019. — Вип. 44. — С. 241-248. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_44_37.
Куліш Т. Українізація шкільної освіти в період національного відродження 20-х років ХХ ст.: причини, проблеми, шляхи реалізації [Електронний ресурс] / Т. Куліш // Історико-педагогічний альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2010_2_16.
Куц О. Українізація як каталізатор духовного життя українського суспільства 20–30-х років [Електронний ресурс] / О. Куц // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 224-232. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_14.
Морозов К. Моя українізація / М. Костянтин. — Київ : Основи, 2014. — 319 с. : фот.
Нечипоренко З. "Українізація” і забезпечення прав національних меншин Півдня України в 1920-х — на початку 1930-х рр. [Електронний ресурс] / З. Нечипоренко // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 292-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_108.
Паньков A. Ментальна українізація [Електронний ресурс] / A. Паньков // Актуальні проблеми держави і права. — 2004. — Вип. 22. — С. 1015-1023. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_190.
Парфенюк І. Українізація культурного простору України в системі інформаційної безпеки держави [Електронний ресурс] / І. Парфенюк // Український інформаційний простір. — 2019. — № 2. — С. 63-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2019_2_7.
Розовик Д. Українізація державно-адміністративної системи в роки національно-визвольної революції (1917–1920) [Електронний ресурс] / Д. Розовик // Етнічна історія народів Європи. — 2004. — Вип. 17. — С. 52–58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2004_17_10.
"Українізація" 1920-30-х років: Передумови, здобутки, уроки / В. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — Київ : [б.в.], 2003. — 392 с.
Цвілюк С. Українізація України : тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму / С. Цвілюк. — Одеса : Маяк, 2004. — 200 с.
Цвілюк С. Українізація і розвиток освітньої системи в 1920 — 1930-х роках [Електронний ресурс] / С. Цвілюк // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2003. — Вип. 1. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2003_1_26.
Шпакович К. Мовна політика в УСРР та українізація національно-державного апарату на сторінках харківських періодичних видань 1920-х років [Електронний ресурс] / К. Шпакович // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 40. — С. 112-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_40_20.

.: Розділ: Історія :: 24.11.2020 22.31.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.367939 seconds