Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: Катерина із міста: г.Суми :: Запитання: 29477  
Катерина запитує:
Добрый день.Помогите пожалуста найти литературу к курсовой работе на тему:розуміння держави в історії державно-правової думки. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!
Наша відповідь:
Добридень, Катерино! Ми підібрали вам такі документи:

Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масляний О.С. Світова класична думка про державу і право:Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 391 с.

Богушова, І. В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави [Текст] / І. В. Богушова // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3 . - С. 31-36

Воронов, І. О. Політичні теорії ХХ століття [Текст]: монографія / І. О. Воронов.- К.: Генеза, 2004.- 288 с.

Габінет, Дмитро Анатолійович. Відображення ідей про форму української держави в державно-правових поглядах П. І. Чижевського / Д. А. Габінет // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис/ Київський ун-т права НАН України. - К., 2001 - С.71-75. - Бібліогр. 25 назв

Гессен В.М. О правовом государстве / В.М.Гессен //Хропанюк В.Н. Теория государства и права: хрестоматия / В.Н.Хропанюк.- М., 1998.- С. 272-280.

Государство и право на рубеже веков. Проблемы истории и теории / под ред. В.Г.Графского и др.; Ин-т государства и права РАН.- М.,2001.- 196 с

Євграфова, Є. Питання сучасного розуміння права і держави / Є. Євграфова // Юридична Україна. - 2009. - 11/12. - С. 167-173

Камолих, Дар’я Андріївна. Основні підходи до розуміння співвідношення держави та права в державно-правовій думці / Д. А. Камолих // Держава і право. - 2012. - Вип. 55. - С. 83-88.

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. – М.: Юридическая литература, 1995. – 300 с.


Поняття держави та її ознаки // Копєйчиков В. В.Правознавство : Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Богушева І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_3/31.pdf

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
http://lawdiss.org.ua/books/a2104.doc.html

Історія вчень про державу і право
http://www.big-library.com.ua/book/27_Istoriya_vchen_pro_derjavy_i_pravo/2182_63_Rozvitok_derjavno_pravovoi_dymki_y_Nimechchini

Петровський П. Актуальність гуманітарного розуміння держави в українській суспільно -пол ітичній думці початк у ХХ століття
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubupr/2011_2/doc/5/03.pdf

Понятия и признаки правового государства
http://odiplom.ru/pravo/ponyatiya-i-priznaki-pravovogo-gosudarstva

Развитие понятия правовое государство в истории политической мысли
http://www.skachatreferat.ru/referaty/Развитие-понятия-правовое-государство-в-истории/154843.html

Розуміння держави в історії державно-правової думки
http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/4269-understanding-the-state-in-the-history-of-the-state-legal-opinions.html

Терзі О.С. РОЗВИТОК ІСТОРІЇ ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrs/2008_1/NRS_2008_1_Terzi.pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1503_page_13.html

.: Розділ: Література :: 20.11.2012 11.32.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.253493 seconds