Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Олег із міста: Чернігів :: Запитання: 46576  
Олег запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація про розвиток логістики підприємств.
Наша відповідь:
Баранець Г. В. Розвиток підходів до оцінки основних засобів логістики в системі управлінського аналізу підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Баранець // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 1. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_1_16
Бояринова К. О. Розвиток логістики електронної комерції на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, Р. В. Дем’янюк // Економічний простір. — 2020. — № 160. — С. 40-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_160_9
Величко О. П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Величко // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 8. — С. 45-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_8_6
Височин І. В. Логістика як фактор розвитку підприємств електронної торгівлі [Електронний ресурс] / І. В. Височин // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2015. — Вип. 49. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_7
Вовк Л. В. Логістика як стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Вовк // Агросвіт. — 2016. — № 1-2. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_1-2_3
Єлагін Ю. В. Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Ю. В. Єлагін, Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2014. — Вип. 48. — С. 121-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_48_24
Каличева Н. Є. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Н. Є. Каличева, Ю. А. Копачевська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20(2). — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(2)__4
Копець Г. Р. Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку вітчизняних підприємств на засадах маркетингу та логістики [Електронний ресурс] / Г. Р. Копець, Г. В. Рачинська, К. О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. — 2014. — № 811. — С. 168-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_27
Корнієцький О. В. Розвиток логістики підприємства на основі інноваційного підходу [Електронний ресурс] / О. В. Корнієцький // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — Вип. 9(4). — С. 108-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(4)__27
Кривов’язюк І. В. Логістика як імператив розвитку інноваційної діяльності авіаційного підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Кривов’язюк // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 25. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_19
Матвієнко-Біляєва Г. Л. Основні напрями розвитку логістики підприємств та її основні концепції [Електронний ресурс] / Г. Л. Матвієнко-Біляєва, Н. С. Ляліна, Ю. М. Котельникова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 24(2). — С. 119-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(2)__25
Мних О. Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації [Електронний ресурс] / О. Б. Мних, Б. Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. — 2015. — № 833. — С. 57-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_11

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.07.2022 09.06.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46575  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Чи є у вас книга - читацький путівник для підлітків та студентів Бойченко О. Мої серед чужих. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Аліно! Запитувана вами книжка Бойченко О. Мої серед чужих : чит. путівник для дітей ст. шк. та мол. студ. віку / О. Бойченко. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2012. - 319 с. знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Література :: 6.07.2022 09.02.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орест із міста: Львів :: Запитання: 46574  
Орест запитує:
Доброго вечора! Мені потрібна інформація про діяльність Рахункової палати України. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Борець Л. В. Правовий статус Рахункової палати України: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Борець, Я. О. Арбич // Право і Безпека. - 2021. - № 2. - С. 130–135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2021_2_19

Грицишен Д. О. Архітектоника адаптивної моделі діяльності рахункової палати України [Електронний ресурс] / Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. М. Яремчук. // Ефективна економіка. - 2018. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_11_19

Дячек С. М. Стратегічний аудит як вид предметної діяльності Рахункової палати України [Електронний ресурс] / С. М. Дячек, С. В. Свірко, І. М. Яремчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2020. - Вип. 2. - С. 9-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2020_2_4

Єфіменко Л. Л. Переваги та недоліки функціонування Рахункової палати України: міжнародний аспект [Електронний ресурс] / Л. Л. Єфіменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2017. - Вип. 30(1). - С. 97-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_30(1)__27

Кобзєва Т. А. Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України [Електронний ресурс] / Т. А. Кобзєва, П. В. Сердюк // Правові горизонти. - 2016. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_1_14

Койчева О. С. Конституційний статус рахункової палати України в системі органів державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. С. Койчева // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1. - С. 151-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6

Косова Е. В. Рахункова палата України: еволюція правового статусу [Електронний ресурс] / Е. В. Косова // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 243-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_62

Латковський П. Функції Рахункової палати України як постійно діючого органу контролю [Електронний ресурс] / П. Латковський // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 55-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_11

Лопушняк Г. Рахункова палата та її роль у здійсненні державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] / Г. Лопушняк, О. Малецька, Х. Рибчанська // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2013. - № 20(1). - С. 123-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__22

Невідомий В. І. Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Невідомий, К. В. Канонішена-Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2019. - Вип. 3. - С. 40-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2019_3_8

Паєнтко Т. В. Рахункова палата України: виклики становлення [Електронний ресурс] / Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов // Фінанси України. - 2019. - № 4. - С. 97-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_4_8

Табенська Ю. В. Рахункова палата України як вищий орган незалежного зовнішнього контролю [Електронний ресурс] / Ю. В. Табенська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(3)__20
Шевчук О. Д. Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. Д. Шевчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 3. - С. 61-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_3_7

Яремчук І. М. Генезис Рахункової палати України [Електронний ресурс] / І. М. Яремчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2020. - Вип. 1. - С. 115-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2020_1_19

Яремчук І. М. Сучасний розвиток рахункової палати України [Електронний ресурс] / І. М. Яремчук // Економічний простір. - 2020. - № 153. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_153_25

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.07.2022 19.09.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Прилуки :: Запитання: 46573  
Лариса запитує:
Біоритми людини та вплив на стан її здоров'я
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Зелінська Я. Особливості психічного вигорання в аспекті професійного стресу // Соціальна психологія. - 2009. - № 6 (38). – С. 186
Завальнюк О. О. Безпека життєдіяльності : навч.-метод. посіб. щодо підготовки та виконання практ. робіт. – Київ : [КУЕТТ], 2006. – 108 с.
Богуцька О. Є. Проблемні питання хрономедицини і хронотерапії та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. - С. 38-40. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14076/1/38-40.pdf.
Васьковець Л. А. Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність [Електронний ресурс] / Л. А. Васьковець, М. О. Глущенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - № 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2013_4-10_2.pdf.
Вашеняк І. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] / І. Вашеняк // Молодь і ринок. – 2011. - №6 (77). – С. 113-118. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_6_27.pdf.
Доброва В. Л. Психологічні фактори, що означають особисту безпеку людини у процесі праці [Електронний ресурс] / В. Л. Доброва // Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф., 20 листопада 2014р., м. Харків. – 2014. - С. 130-131. - Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/11.2014.pdf#page=130.
Первусяк Н. Нестабільність біоритмів як причина погіршення працездатності людини [Електронний ресурс] / Н. Первусяк. - Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/480.
Сірченко К. О. Теоретичні основи працездатності: характеристика та оцінка працездатності менеджерів на підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Сірченко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матер. IV Всеукр. наук. Інтернет-конф., 5 грудня 2019 р., м. Київ. – Київ : КНУТД, 2019. – С. 321-331. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15114/1/OIIP2019_P321-331.pdf.
Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на самопочуття і працездатність (успішність) студентів [Електронний ресурс] / Т. С. Тарасюк, В. З. Свиридюк // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : матер. 10-ї міжнар. наук. конф., 25 жовтня 2019 р., Штутгарт. – 2019. – С. . 228-234. - Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3015/1/ Кравчук Т. М. Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики .pdf#page=228.
Щербак І.М. Поняття про біоритми, їх значення для здоров’я людини та причини порушення [Електронний ресурс] / І. М. Щербак, А. О. Колодько //
Педагогіка здоров’я : зб. наук. праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-19 травня 2018 року. - Харків, 2018. - С. 497-499. - Режим доступу: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2663/1/Щербак І. М., Колодько А. О. Поняття про біоритми .pdf.
Що ми знаємо про добові біоритми? [Електронний ресурс] // BBC news. Україна : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-45950536. - Назва з екрана.
Щобак О. І. Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини [Електронний ресурс] / О. І. Щобак, Н. В. Рязанова, К. Б. Ківежді, С. В. Цяпець // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. - №1(19). - С.41-44. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13976/1/pkp_2013_1_8 (2).pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 5.07.2022 11.54.42 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Хмельницький :: Запитання: 46572  
Євгенія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти характеристику твору Оксани Забужко "Калинова сопілка". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Анастасьєва Д. С. Інтертекстуальні зв’язки «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко / Д. С. Анастасьєва // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. Б. Гуманіт. науки. — 2011. — № 1. — С. 13-17.
Болюк О. Покращити наш світ : урок-психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку» в 11 класі / О. Болюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 4. — С. 46-50.
Жукова Г. В. Новинки сучасного літературного життя / Г. В. Жукова // Все для вчителя. — 2011. — № 34-36. — С. 138-141.
Кудіна Н. Морфологічні вираження просторових відношень в українській мові (на матеріалі «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко) [Електронний ресурс] / Н. Кудіна // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(1). — С. 109-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(1)__15.
Мислива В. Жанрова своєрідність «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко [Електронний ресурс] / В. Мислива // Житомирські літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 7. — С. 145-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_19.
Мислива В. М. Інтелектуальність імен у творчості Оксани Забужко / В. М. Мислива // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2011. — Вип. 58. — С. 174-177.
Небеленчук І. О. Дослідження міфофольклорних мотивів та мотивів енантіодромії в «Казці про калинову сопілку» Оксани Забужко [Електронний ресурс] / І. О. Небеленчук // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 3. — С. 307-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2013_3_43.
Радько Г. Архетипи та екзистенціали в «Казці про калинову сопілку» Оксани Забужко [Електронний ресурс] / Г. Радько // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 263-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_33.
Ситковська М. І. Ігрова домінанта в повісті Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку» [Електронний ресурс] / М. І. Ситковська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 1(3). — С. 224-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_1(3)__42.
Сподарець В. І. Авторська казка на фольклорний мотив («Казка про калинову сопілку» О. Забужко) [Електронний ресурс] / В. І. Сподарець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 276, Вип. 264. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_276_264_20.
Турик І. Р. Оксана Забужко. «Казка про калинову сопілку» як дзеркало стосунків між людьми / І. Р. Турик // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 16-18. — С. 75-79.

.: Розділ: Література :: 5.07.2022 09.26.22 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.073268 seconds