Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Богдана із міста: Київ :: Запитання: 46847  
Богдана запитує:
Доброго ранку! Скажіть будь ласка чи є у вашому фонді бібліотеки книга "Прилетіла ластівочка" Ірен Роздобудько?
Наша відповідь:
Добрий ранок! У фонді НБУ для дітей є в наявності книга:
Роздобудько І. Прилетіла ластівочка : роман / І. Роздобудько ; дизайн обкл. В. Бариби. — Київ : Нора-Друк, 2018. — 299, [4] c. : іл.

.: Розділ: Література :: 2.12.2022 08.20.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46846  
Катерина запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про фактчекінг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посіб. / О. М. Гороховський. - Дніпро : Ліра, 2017. - 133 с.
Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісн. Кн. палати. - 2019. - № 3. - С. 34-37.
Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Ж. Мурікан. - Київ : ІМІ, 2003. - 176 с.
Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підручник / Г. Носке ; пер. з нім. - 2-ге перероб. вид. - Київ : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 2017. - 312 с.
Фолькер Л. Розслідування / Л. Фолькер ; пер. з нім. В. Климченко. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Вірна Н. Чому розслідувальним ЗМІ в Україні потрібен фактчекінг і з чим його їдять [Електронний ресурс] / Н. Вірна ; Ін-т масової інформ. - Режим доступу: https://imi.org.ua/articles/chomu-rozsliduvalnim-zmi-v-ukrajini-potriben-faktcheking-i-z-tsim-yogo-jidyat-i854.
Кубко В. П. Фактчекінг у розслідувальній журналістиці [Електронний ресурс] / В. П. Кубко // International scientific and practical conference : The European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communication, November 27-28, Wloclawek (Republic of Poland). - 2020. – С. 80–84. - Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/77/1843/4035-1.
Марків О. Т. Постправда та фактчекінг – тренди сучасної комунікації [Електронний ресурс] / О. Т. Марків // Наука та освіта : ключові питання сучасності : матер. зб. наук. праць, м. Чернігів, 18 травня 2018 р. - 2018. - Т. 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26107/Markiv_Postpravda.pdf?sequence=1.
Островська Н. В. Фактчекінг в Україні: актуальні проблеми реалізації формату [Електронний ресурс] / Н. В. Островська // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. - 2020. - № 17. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/sc/issue/view/1040.
Посібник з верифікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/book/Oles/read/55735?a_offset=.
Сидорук А. Р. Фактчекінг і робота з джерелами інформації в сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / А. Р. Сидорук ; наук. кер. Ю. П. Кияшко ; Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2021. – 62 с. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8118/1/061_Сидорук_АР_2021.pdf.
Федотова Т. В. Фактчекінг і протидія брехні та маніпуляціям [Електронний ресурс] : силабус вибірк. навч. дисц. підг. бакалавра спец. 053: Психологія, освітньо-професійної програми. Психологія для денної та заочної форми навчання / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, фак-т психології та соціології, каф. загальної і соціальної психології та соціології. - Луцьк, 2020. - 9 с. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18577.
Ярощук О. Фактчекінг – данина моді чи запобіжник брехні? [Електронний ресурс] / О. Ярощук // ZMINA. - 2019. - 26 вересня. - Режим доступу: https://zmina.info/articles/faktcheking-czedanyna-modi-chy-bazovyj-standart/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.12.2022 11.29.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Черкаси :: Запитання: 46845  
Тетяна запитує:
Доброго дня, будь ласка, допоможіть підібрати літературу для написання кваліфікаційної роботи на тему: "Організаційно-педагогічні умови впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій у ЗДО"
Наша відповідь:
[Базовий компонент дошкільної освіти] : у фокусі: особистість дитини / Т. Піроженко, Н. Левінець // Дошкільне виховання. — 2021. — № 8. — С. 3-13.
Андрющенко Т. До здоров'я дітей - компетентнісний підхід : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. — 2014. — № 11. — С. 20-23.
Геращенко Л. Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід / Л. Геращенко // Дошкільне виховання. — 2012. — № 5. — С. 28-31.
Геращенко Л.Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров'язбережувальний підхід / Л. Геращенко // Дошкільне виховання. — 2013. — № 10. — С. 9-12.
Гнесь Н. О. Використання засобів казки та мультиплікації у реалізації здоров'язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. О. Гнесь, Я. П. Галан // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. — 2016. — Вип. 9. — С. 116-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_15
Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі [Текст] = Health-saving technologies in the educational environment : колект. монографія / [Т. К. Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра пед. наук Л. М. Рибалко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Тернопіль : Осадца В. М., 2019. — 399 с.
Костенко О. Симфонія моря : конспект музикотерапевтичного заняття з елементами STREAM-освіти та здоров'язбережувальних технологій : старший дошкільний вік / О. Костенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 31-34.
Крутій К. "Педагогіка калабані" : практична реалізація принципів природовідповідності та здоров'язбереження в закладі дошкільної освіти / К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2019. — № 6. — С. 3-8.
Лісневська Н. Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути : здоров'я / Н. Лісневська // Дошкільне виховання. — 2017. — № 8. — С. 10-15.
Нежинцева Л. П. Моніторинг як показник застосування здоров`язбережувальних освітніх технологій у ДНЗ та вплив психоемоційного клімату вчителів початкових класів ЗНЗ на формування здоров`яспрямованої діяльності навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. П. Нежинцева. // Theory and methods of educational management. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2016_2_9
Освітній напрям "Дитина в соціумі" : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 9-10.
Підгорна Т. Кінестетичний метод як здоров'язбережувальна технологія в практиці роботи ЗДО : здоровенькі були / Т. Підгорна, М. Зажарська // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 11. — С. 29-33.
Погулич О. У пошуках Квітки Здоров'я : спільна діяльність з дітьми валеологічного спрямування з використанням здоров'язбережувальних технологій : здоровенькі були! / О. Погулич // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 1. — С. 42-44.
Просенюк А. І. Технологія взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами у формуванні здоров'язбережувальної самосвідомості дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. І. Просенюк // Інноваційна педагогіка. — 2018. — Вип. 3. — С. 265-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_61
Рецензія на навчальний посібник "Навчання в русі. Здоров'язбережувальні педігогічні технології для дошкільнят та учнів" (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось) [Електронний ресурс] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2017. — № 2. — С. 215-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2017_2_39
Розвиваємось і розважаємось : [добірка статей] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 6-67.
Сафонова А. Майстер-клас "Корекційна мозаїка" : комбіноване заняття з фізичної культури та образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних методик оздоровлення для дітей дошкільного віку "Веселка Здоров'я" : старший дошкільний вік / А. Сафонова, Л. Тучинська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 86-88.
Смольникова Г. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології : методичні рекомендації / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 7. — С. 23-26.
Спортивні заняття : [добірка матеріалів] / Л. Ахунова // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 19-20. — С. 8-47.
Ткаченко В. Змістово-сруктурові аспекти поняття "здоров`язбережувальні технології" [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 12. — С. 315-319. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_12_64

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.12.2022 10.58.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 46844  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: Емансипаційні тенденції в українській літературі ХІХ -ХХ столітті. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Перегляньте таку літературу:
Байдацька С. Проблема емансипації у романі Юзефа Ігнація Крашевського «Божевільна» [Електронний ресурс] / С. Байдацька // Волинь - Житомирщина. — 2012. — № 23. — С. 98-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2012_23_9.
Білоцерковець А. Ю. «Жіноча література» як об’єкт феміністичної літературної критики [Електронний ресурс] / А. Ю. Білоцерковець // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — № 4. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_4_5.
Боярська Л. Професія і влада: феміністична література кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи та небезпеки жіночого самовияву [Електронний ресурс] / Л. Боярська // Образ. - 2016. — Вип. 2. — С. 104-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2016_2_16.
Гончаренко Б. Ідеї жіночої емансипації в українській та польській літературах другої половини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Б. Гончаренко // Київські полоністичні студії. — 2013. — Т. 22. — С. 250-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2013_22_43.
Жигун С. В. Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. В. Жигун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 132-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__27.
Кожем’якіна О. М. Емансипаційні цінності в суспільних трансформаціях: архетиповий підхід [Електронний ресурс] / О. М. Кожем’якіна // Публічне урядування. — 2016. — № 2. — С. 104-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_12.
Лисенко-Ковальова Н. Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени Пчілки [Електронний ресурс] / Н. Лисенко-Ковальова, І. Рябініна // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 78. — С. 323-327. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_38.
Михальський Ю. В. Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_4.
Спатар І. Ідеї жіночої емансипації в літературно-критичній творчості Елізи Ожешко і Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / І. Спатар // Султанівські читання. — 2019. — Вип. 8. — С. 34-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2019_8_6.

.: Розділ: Література :: 30.11.2022 07.34.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46843  
Дмитро запитує:
Забруднення атмосферного повітря міста Києва
Наша відповідь:
Доброгог дня, Дмитро! Радимо Вам таку літературу:
Барабаш О. В. Оцінка інтенсивності забруднення снігового покриву придорожньої зони м. Києва як показник забруднення атмосферного повітря [Електронний ресурс] / О. В. Барабаш, Ю. В. Солодка // Вісник [Національного транспортного університету]. — 2011. — № 22. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_22_9.
Горський А. М. Оцінка техногенного впливу стаціонарних джерел забруднення на стан повітряного басейну Київської агломерації [Електронний ресурс] / А. М. Горський // Економіка природокористування і сталий розвиток. — 2021. — № 9. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_13.
Данильченко А. О. Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області [Електронний ресурс] / А. О. Данильченко, П. М. Іващенко // Часопис картографії. — 2014. — Вип. 10. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2014_10_18.
Дячук В. А. Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення азоту [Електронний ресурс] / В. А. Дячук, М. П. Баштаннік, Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко, Л. М. Надточій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2019. — № 4. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2019_4_11.
Жуков М. Н. Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001–2010 рр. [Електронний ресурс] / М. Н. Жуков, І. Р. Стахів, А. В. Клипа // Геоінформатика. — 2013. — № 1. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2013_1_10.
Кіптенко Є. М. Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва [Електронний ресурс] / Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. — 2016. — Вип. 269. — С. 138-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npundgi_2016_269_16.
Омельчук С. К. Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту в містах Комсомольськ та Київ [Електронний ресурс] / С. К. Омельчук, Е. М. Масюк // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. — 2012. — Вип. 86. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2012_86_28.
Полетаєва Л. М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва [Електронний ресурс] / Л. М. Полетаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. — 2016. — вип. 14. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2016_14_9.
Шевченко О. Г. Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту [Електронний ресурс] / О. Г. Шевченко, С. І. Сніжко, Н. О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. — 2015. — № 16. — С. 6-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2015_16_3.
Шевченко О. Г. Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом [Електронний ресурс] / О. Г. Шевченко, М. І. Кульбіда, С. І. Сніжко, Л. С. Щербуха, Н. О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. — 2014. — № 14. — С. 5-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2014_14_3.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.11.2022 13.12.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255276 seconds