Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47407  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить тема : "Розвиток мовної особистості молодшого школяра засобами інсценізації та театралізації". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3615/1/educ_2022_176.pdf
https://teacher.at.ua/publ/teatralizacija_jak_zasib_rozvitku_osobistosti_molodshogo_shkoljara_ta_jogo_movlennja/19-1-0-18295
https://naurok.com.ua/stattya-rozvitok-tvorchih-zdibnostey-uchniv-zasobami-teatralnogo-mistectva-243225.html
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2163/1/9.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/16/visnuk_15.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/110339-Текст статті-246972-1-10-20171128.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/284564-Текст статті-656173-1-10-20230713.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/31.pdf

– Артемова Л.В. Театр і гра. Вдома, у дитячому садку, в школі / Л.В.Артемова – Київ : Томірс, 2016. – 291 с.
– Водолаза Н. В. Навчання розповідання дітей молодшого шкільного віку в театралізованій діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.В.Водолага. – Одеса, 2009. – 216 с.
– Никитіна Л.В. Підвищення ефективності уроків за допомогою організації театралізованої гри / Л.В. Никитіна // Початкова школа. 2015. – № 5. – С. 9-14.
– Бурова А. Гра у театр за педагогікою М. Монтессорі / А. Бурова, О. Долина // Дошкільне виховання. – 1999. – № 5. – С. 20-21.
– Турчин Т.М. Театральне мистецтво в практиці сучасної початкової школи / Т.М.Турчин // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2021. – № 2. – С. 57-63.
– Бадер В.І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В.І.Бадер. – Київ, 2000.
– Каніщенко А.П. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах / А.П.Каніщенко. – Київ, 2000.
– Лобчук О. Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення / О.Лобчук // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 23-25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.09.2023 16.00.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 47406  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про художні особливості роману І. Багряного "Тигролови". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бідна Л. Гуманістична ідея перемоги добра над злом у романі Івана Багряного «Тигролови» / Л. Бідна // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 19-21.
Богуславська Л. Г. Народна оселя у романі Івана Багряного «Тигролови» [Електронний ресурс] / Л. Г. Богуславська, К. Сергієнко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2016. — № 7. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_7_10.
Головань Н. Основні види робіт при вивченні роману Івана Багряного «Тигролови» : українська література, 11 клас / Н. Головань, Л. Журавель // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 7-8. — С. 51-63.
Гулакова С. А. Категорія добра і зла в українській літературі / С. А. Гулакова // Все для вчителя. — 2013. — № 11. — С. 70.
Зеленко Л. П. Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного «Тигролови») [Електронний ресурс] / Л. П. Зеленко // Записки з ономастики. — 2012. — Вип. 15. — С. 40-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2012_15_7.
Маринчук І. Формування в сучасних учнів рис високоморальної особистості під час вивчення роману Івана Багряного «Тигролови» / І. Маринчук // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 28-29.
Марченко Н. Знахідки ключниці, або відкрийте книжку! / Н. Марченко // Дивослово. — 2017. — № 11. — С. 55-58.
Плющ Б. О. Особливості відтворення авторської метафорики роману Івана Багряного «Тигролови» в англомовному перекладі [Електронний ресурс] / Б. О. Плющ // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 2. — С. 296-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_52.
Романюк І. В. Синонімія синтаксичних конструкцій у романі І. Багряного «Тигролови» [Електронний ресурс] / І. В. Романюк // Записки з українського мовознавства. — 2017. — Вип. 24(1). — С. 328-333. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2017_24(1)__44.
Ситковська М. Жанрова архітектоніка роману І. Багряного «Тигролови» [Електронний ресурс] / М. Ситковська // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 31(2). — С. 240-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_31(2)__40.
Степанова О. «Сміливі завжди мають щастя» : урок за романом Івана Багряного «Тигролови» / О. Степанова // Дивослово. — 2012. — № 12. — С. 8-12.
Утріско О. «Тигролови» Івана Багряного та галицький пригодницький роман 30-х років ХХ століття: проблема актуалізації типологічного зіставлення [Електронний ресурс] / О. Утріско // Парадигма. — 2011. — Вип. 6. — С. 123-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_12.
Халін В. В. Сприймання художньої правди через аналіз літературного твору (за романом І. Багряного «Тигролови») / В. В. Халін // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 15. — С. 78-79.
Холод І. Лінгвостилістичні особливості лексико-синтаксичного повтору в романі І. Багряного «Тигролови» [Електронний ресурс] / І. Холод // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 42(2). — С. 156-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_42(2)__28.
Цепа О. В. Авторські символічні акценти в романі «Тигролови» Івана Багряного [Електронний ресурс] / О. В. Цепа // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 435-438. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_103.

.: Розділ: Література :: 25.09.2023 14.11.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 47405  
Наталія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу з логопедії на тему:Сучасні підходи до організації логопедичної допомоги дітям та дорослим в Україні
Наша відповідь:
Губарь О. Г. Надання логопедичних корекційно-розвиткових послуг підліткам в Україні в умовах освітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 40-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_8
Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Логопедія. — 2015. — № 6. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_5
Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення [Електронний ресурс] / В. Кисличенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 3. — С. 127-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_3_26
Ковиліна В. Г. Логопедична допомога дітям із порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / В. Г. Ковиліна, В. О. Коновалова // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 106-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_24
Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Гладченко, І. Бобренко, О. Мякушко, І. Сухіна, С. Трикоз ; за наук. ред. О. Чеботарьової, О. Мякушко. – Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 558 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725704/1/Посібник КРТ-2020.pdf
Марченко І. С. Організація та зміст логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Марченко, М. В. Голубєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 18. — С. 158-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_18_42
Мицик Г. М. Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945 – 1959 рр.) [Електронний ресурс] / Г. М. Мицик // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2018. — Вип. 42. — С. 114-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2018_42_17
Овчаренко М. Електронні засоби комунікації як засіб дистанційної логопедичної допомоги дорослим, які перенесли інсульт [Електронний ресурс] / М. Овчаренко // Освітологічний дискурс. — 2023. — № 1. — С. 76-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2023_1_7
Пінчук Ю. В. Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Пінчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_36
Ревть А. Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією [Електронний ресурс] / А. Ревть, Л. Голембійовська // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2014. — Вип. 29(2). — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(2)__20
Ткач О. М. Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлеарною імплантацією [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 186-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_20

.: Розділ: Інше :: 22.09.2023 16.03.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Київ :: Запитання: 47404  
Ліля запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інфориацію на тему: "Морально-етичне виховання дітей за творами В.Сухомлинського". Дякую завчасно.
Наша відповідь:
Добрий день, Ліліє ! Радиво скоростатись відповідями на подібні запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40087, 45415, 45926, 47399. Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки / Ірина Баранюк // Дивослово. - 2018. - № 9. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 29.
Єфімова О. Г. Доброта починається з дитинства : 5 кл. / О. Г. Єфімова // Виховна робота в школі. - 2019. - № 1. - С. 30-32.
Злоцька І. Л. Ідіть добрими у світ життя : позакласний захід до дня народження В. О. Сухомлинського, 5-6 кл. / І. Л. Злоцька, В. В. Козіна // Виховна робота в школі. - 2019. - № 8. - С. 21-23. - Бібліогр.: с. 23.
Качкалда В. П. Краса людської душі : усний журнал : 100 років від дня народження В. Сухомлинського / В. П. Качкалда // Позакласний час. - 2018. - № 8. - С. 3-10.
Михайлова І. Сила родини - в любові : робота з дітьми старшої групи за твором В. Сухомлинського "А серце тобі нічого не наказало?" / Ірина Михайлова, Світлана Медведєва // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 18-19.
Нікуліна С. М. "Без сім'ї та свого роду немає нації, народу" : літературна година / С. М. Нікуліна // Виховна робота в школі. - 2019. - № 8. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 27
Петренко В. Людина створена для добра : позакласне читання : 4-й клас / Вікторія Петренко // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 5. - С. 44-47.
Примоченко М. С. Значення спадщини Василя Сухомлинського в освітньому процесі / М. С. Примоченко // Виховна робота в школі. - 2019. - № 8. - С. 30-32. - Бібліогр.: с. 32.
Сухомлинська О. Педагогічний досвід крізь призму ідей і практики Василя Сухомлинського в ретроспективі : виховна робота / Ольга Сухомлинська // Шкільна бібліотека плюс. - 2021. - № 7-8 (квітень). - С. 14-20. - Бібліогр.: с. 20.
Фураєва Л. Найцінніші риси : виховання за В. Сухомлинським / Лідія Фураєва // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 24. - Методичний порадник. - 2017. - Вип. 12. - С. 20-23
Хоменко З. Школа гуманної педагогіки, або Практика особистісно зорієнтованої освіти на цінностях гуманної педагогіки / Зінаїда Хоменко // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 14. - Методичний порадник. - 2018. - Вип. 7. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 10.
Бєлєнька Г.В., Роль казок В.О. Сухомлинського в процесі виховання морально-естетичних якостей дітей старшого дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька, П. В. Рухницька // Молодий вчений. – 2018. - № 8.1. – С. 18-21; Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8.1/4.pdf
Використання казок В. О. Сухомлинського як засобу морального виховання дітей старшого дошкільного віку // https://magistr.ua/works/38/294691/
Цина В. Василь Сухомлинський про моральне виховання / Валентина Цина, Євгенія Дорошенко // http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14038/1/88.pdf

Ответ ожидается

.: Розділ: Література :: 22.09.2023 12.59.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 47403  
Катерина запитує:
Особистості у сучасній психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Максименко С. Д. Психологія особистості: змістовні ознаки / С. Д. Максименко // Наука і освіта. — 2014. — № 5. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_10.
Мельник Ю. С. Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології / Ю. С. Мельник // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 33. — С. 365-375. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_33_31.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.09.2023 12.18.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.637675 seconds