Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 34381  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію. за темою: Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Бубнова А. С. З'ясування чинників щодо готовності студентів спеціальності "Фізичне виховання" до організації здоров'язбережувального середовища загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / А. С. Бубнова, О. Л. Павлова, Г. О. Остапенко // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт . - 2012. - № 3. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_FViS_2012_3_5.pdf
Бушуєв Ю.В. Рівень фізичного здоров'я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / Ю.В. Бушуєв ; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2007. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07byvfvv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Василюк В. М. Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. М. Василюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . - 2013. - № 5. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2013_5_4.pdf
Гладощук О.Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров'я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.Г. Гладощук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gogvnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Грибан Г. П. Управління навчальним процесом з фізичного виховання студентів шляхом самооцінки стану здоров’я [Електронний ресурс] / Г. П. Грибан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Засоби навчальной та науково-дослідної роботи" . - 2012. - Вип. 38. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_zntndr_2012_38_4.pdf
Гружевський В. О. Здоров’я як цінність у процесі формування особистісно- орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. О. Гружевський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . - 2014. - № 2. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2014_2_6.pdf
Зеленський Р. М. Роль і місце навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у формуванні цінністного ставлення студентської молоді до свого здоров'я [Електронний ресурс] / Р. М. Зеленський // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів . - 2013. - № 55. - С. 169-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpiind_2013_55_27.pdf
Колумбет О. М. Особливості організації та змісту фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. М. Колумбет // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . - 2013. - № 5. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2013_5_7.pdf
Короп М. Ю. Роль фізичного виховання у формуванні психологічної складової здорового способу життя студентської молоді [Електронний ресурс] / М. Ю. Короп, О. В. Черепов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки . - 2013. - Т. 2, Вип. 10. - С. 167-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmdups_2013_2_10_34.pdf
Павленко Т. В. Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. В. Павленко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . - 2013. - № 10. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2013_10_13.pdf
Подоляка А. Є. Мотивація студентів з низьким рівнем здоров’я до самостійних занять фізичним вихованням [Електронний ресурс] / А. Є. Подоляка, О. Є. Безніс // Слобожанський науково-спортивний вісник . - 2013. - № 2. - С. 196-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/snsv_2013_2_42.pdf
Салук І.А. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров'я: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.А. Салук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10siarrz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Смолякова І.Д. Формування здорового способу життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І.Д. Смолякова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10sidtnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Фішев С. О. Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Фішев, Ю. О. Фішев // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - т. 1, Вип. 112. - С. 321-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_1_112_80.pdf
Юшко О. В. Роль фізичного виховання в пропаганді здорового способу життя студентської молоді в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Юшко // Теорія та методика навчання та виховання . - 2013. - Вип. 33. - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ttmniv_2013_33_31.pdf
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 30.04.2014 08.16.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.325749 seconds