Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Назар із міста: Рівне :: Запитання: 34536  
Назар запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію : Традиції та новаторство українських композиторів другої половини ХХ ст. (І. Шамо, В. Івасюк, О. Білаш, І. Карабиц, М. Мозговий, Т. Петриненко,). дуже дякую!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Андрієвська Н. Композитор І. Шамо та його пісенна творчість // Наук. вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: зб. ст. – К., 2007. – Вип. 49: Ігор Наумович Шамо. Сторінки життя та творчості. – С. 107-114.
2. Берегова, О. М. Тенденції постмодернізму в камерних творах українських композиторів 80-90-х років XX століття : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства. 17.00.03 / О.М. Берегова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2000. — 20 с.
3. Берегова, О. Творча особистість Івана Карабиця та її роль у формуванні сучасних мистецьких шкіл України. // Науковий вісник. — Львів, 2008. — Естетика і практика мистецької освіти. — С. 180-185.
4. Верба, О. О. Варіантність та її композиційні закономірності (на прикладі інструментальної музики українських і російських композиторів 70-90 рр. XX ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.03 / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2002. — 21 с.
5. Галузевська, О.а М. Діалог слова і музики у співтворчості Івана Карабиця та Бориса Олійника : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2005. - 178 арк.: рис.
6. Копиця, М. Іван Карабиць – варіації на тему. // Теоретичні та практичні питання культурології. — Мелітополь, 2005. — Вип. 21. — С. 3-9.
7. Марусик, Т. Володимир Івасюк в культурно-мистецькому житті України. // Матеріали до українського мистецтвознавства. — К., 2002. — Вип. 1. — С. 67-70 .
8. Невенчаная Т.С. Игорь Шамо: творческие портреты украинских композиторов. – К.: Муз. Україна, 1982. – 88 с.
9. Немирович, І. О. Олександр Білаш. - Немирович І.О. / І. О. Немирович. - Сікорська І.М. Дві музи - два крила/ І. М. Сікорська. - К. : Музична Україна, 2001. - 80 с
10. Пісня буде поміж нас : біобібліогр. покажч.: до 55-річчя від дня народж. укр. композитора Володимира Івасюка / авт.-упоряд. Л. І. Щербанюк, Чернівецький меморіальний музей Володимира Івасюка. - Чернівці : Зелена Буковина, 2004. - 179 с.
11. Ревенко, Н. В.. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки XX століття) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства. 17.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. — К., 2004. — 20 с.
12. Рікман, К. Г. Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних українських композиторів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.03 / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 17 с.
13. Северинова, М. Ю. Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років XX ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2002. — 20 с.
14. Українські композитори : довід. / [упорядкув. В. Островський]. — Т. : Навч. кн. – Богдан, 2008. — 50 с. : іл.
15. Я з вами був і буду кожну мить...: спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря Шамо / упоряд. Т. І. Шамо. - К. : Гроно, 2006. - 248 с.: іл.
****
1. Буковинська рапсодія. Мелодика Володимира Івасюка на десятиліття скерувала розвиток української пісні. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Culture/18134
2. Гусаченко Т.О. ПІСЕННІ ЦИКЛИ І.ШАМО: ТЕМА – ІДЕЯ – ОБРАЗ // УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – 2012. – Вип. 18, Том І. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uk_msshr_2012_1_18_40.pdf
3. З історії української естради: короткий огляд від 50-х до сьогодення. – Режим доступу: http://uaestrada.org/archives/6875
4. Ісаченко, С. ”Не знаю, як народжуються в мене пісні” : Володимир Івасюк, якому сьогодні було б 65, прожив лише тридцять літ, а слід по собі залишив на кілька життів // Уряд. кур’єр. — 2014. — 4 берез. (№ 41) - С. 11. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/ne-znayu-yak-narodzhuyutsya-v-mene-pisni/
5. Мозговий М.П. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ШЛЯГЕРУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕСТРАДИ // Вісник ХДАДМ. – 2008. - № 10. – С. 72-79. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2008_10_12.pdf
6. Петриненко, Т. Народний артист України Тарас Петриненко: ”Мене збаламутили ”Бітлти” - у цій стихії я і досі” / розмовляла Людмила Яновська // Уряд. кур’єр. — 2013. — 16 берез. (№ 50) - С. 17. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/narodnij-artist-ukrayini-taras-petrinenko-mene-zba/
7. Поліщук, Т. Маестро, який подарував «Сад божественних пісень» : десять років без Івана Карабиця // День. — 2012. — 5 січ. (№ 5) - С. 1,8. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/taym-aut/maestro-yakiy-podaruvav-sad-bozhestvennih-pisen
8. Яремчук Н. Володимир Івасюк – співець синіх гір (ескізи) // Газета «Чернівці» 2001. - №№ 48, 49. – Режим доступу: http://dyvensvit.org/articles/102961.html

.: Розділ: Музика :: 20.05.2014 14.15.44 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.228751 seconds