Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Ганна із міста: Хуст :: Запитання: 35274  
Ганна запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка бібліографію (особливо монографії та автореферати) для написання роботи до теми "Роль дидактичних засобів у формуванні початкових математичних понять у дошкільників". Попрошу Вас підібрати онлайн-джерела.Зазадалегідь щиро Вам вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Грама Г.П. Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Г.П. Грама ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2010. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10ggpmud.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Миргород О.І. Становлення варіативності мислення у дітей старшого дошкільного віку: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.І. Миргород ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09moisdv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Татаринова С.О. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.О. Татаринова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2008. — 21 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08tsoppd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
*****
1. Білоусько Л. В. Розвиток мовлення старших дошкільників у процесі навчанні їх елементів математики / Л. В. Білоусько // Психолінгвістика . - 2012. - Вип. 9. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2012_9_4.pdf
2. Брежнєва О. Г. Використання електоронних презентацій у процесі навчання старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач: теоретико-методичний аспект / О. Г. Брежнєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 13(1). - С. 60-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(1)__12.pdf
3. Іщенко Л. Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку / Л. Іщенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету . - 2009. - Ч. 2. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2009_2_20.pdf
4. Кіт Г. І. Підготовка педагогів до використання елементів народної математики в роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Г. І. Кіт, І. В. Гриндій // Педагогічний дискурс . - 2012. - Вип. 13. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/0peddysk_2012_13_34.pdf
5. Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 2. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_2_18.pdf
6. Підлипняк І. Підготовка майбутніх вихователів до логіко-математичного розвитку дітей у різновіковій групі / І. Підлипняк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету . - 2009. - Ч. 2. - С. 268-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2009_2_36.pdf
7. Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі / М. Скотна // Молодь і ринок . - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2013_12_30.pdf
8. Старченко В. А. Обґрунтування технології формування у старших дошкільників логіко-математичної компетентності / В. А. Старченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді . - 2013. - Вип. 17(2). - С. 322-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2013_17(2)__37.pdf
9. Степанова Т. Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Степанова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2008. - Вип. 24. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2008_24_32.pdf
10. Стрілець С. І. Формування методико-математичної компетентності майбутніх педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті розвитку вищої освіти / С. І. Стрілець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 113. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_52.pdf
11. Шматченко Г. О. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення компетентності вихователів щодо логіко-математичного розвитку старших дошкільників / Г. О. Шматченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 13(1). - С. 249-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(1)__38.pdf
12. Шматченко Г. О. Модель як засіб формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників / Г. О. Шматченко. // Науковий вісник Донбасу . - 2011. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2011_1_11.pdf

***** Можливо Вам також підійдуть матеріали по початковій школі:
1. Васенко В.В. Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Васенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02vvvups.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Височан Л.М. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958 - 1991рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.М. Височан ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vlmpsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Непомняща Г.І. Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г.І. Непомняща ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ngiups.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Маяцька Г. С. Методи та прийоми раціонального використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів / Г. С. Маяцька // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 3. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_3_26.pdf
5. Непомняща Г. І. Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формування математичних понять у молодших школярів / Г. І. Непомняща // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2012. - № 22(1). - С. 265-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_22(1)__36.pdf
6. Тогобецкая Е. Формирование элементарных математических понятий младшего школьника / Е. Тогобецкая // Проблеми підготовки сучасного вчителя . - 2012. - № 6(3). - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2012_6(3)__12.pdf

.: Розділ: Математика :: 2.11.2014 18.50.47 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.304593 seconds