Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 37480  
Катерина запитує:
1. дослідження історичної пам'яті соціальних спільнот (жителів сучасного Львова) 2. Історична пам’ять жителів сучасного Львова: проблеми формування, збереження та передачі наступним поколінням
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на подібні питання (див. №№ 36967, 36943, 36852). Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Позднякова-Кирбят’єва, Елліна Геннадіївна. Соціологія соціально-історичної пам’яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії / Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — 399 с. : табл. — Бібліогр.: с. 365–399.
2. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал (керівник) та ін.] ; за заг. ред. Юрія Шаповала ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. — 598 с. : іл., табл. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Імен. покажч.: с. 585–596.
3. Нагорна, Лариса Панасівна. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 324 с. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Імен. покажч.: с. 319–324.
4. Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [редкол.: Солдатенко В. Ф. (голов. ред.) та ін.]. — К. : Стилос, 2011.
5. Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець ; редкол.: І. Юхновський (відп. ред.) та ін.]. — К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. — 247 с. : портр., [11] мап. — Бібліогр. у підрядк. прим.
6. Формування історичної пам’яті: Польща і Україна : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 12 трав. 2007 р.) / Ген. консульство Респ. Польща в Харкові, Пол. Дім у Харкові, Центр. наук. б-ка Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; [упоряд.: М. Жур, І. Журавльова ; редкол.: Л. Авраменко та ін.]. — Х. : Майдан, 2008. — 430 с. : іл., табл., [8] арк. іл.(. — Польський альманах. Зб. 3). — Бібліогр. в кінці ст.
http://i-soc.com.ua/files/2/20150630_dis_Rishko-Porcescu-AM.pdf
http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy.files/Demkiv_stattja_2.htm
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/researches/ww2_in_lviv/
http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/culture_of_histrorical_memory_site_163.pdf
http://uamoderna.com/biblioteka/sereda-etnosociology-posibnik
http://www.lnu.edu.ua/page/n60/07.pdf
http://www.osvita.lviv.ua/textes/istpamjat.html
http://papers.univ.kiev.ua/istorija/articles/New_society_of_the_old_town_residents_of_Lviv_in_the_second_half_of_40s_60s_of_the_th_century_18988.pdf
http://www.sociology-lnu.org.ua/Doslidzhennia/Naukova_robota_katedry/Anot_Zvit_2007.htm
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/9/6.pdf
http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1665.htm
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/810Zashkilniak.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14042/1/41_251-256_Vis724_Armiya.pdf
http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk32/Visnyk32_P2_03_Konyk.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/Ues_2012_9_37.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/Vlnu_sociology_2013_7_6.pdf
http://www.franko.lviv.ua/institutes/istoryky/usna_ist/oksana-zvit.htm
http://ukrreferat.com/index.php?referat=68658&pg=0
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/print/1665.htm
http://www.memory.gov.ua/publication/minule-v-kolektivnii-pam-yati
http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/2014/04/Tymkiv2.pdf
http://mediaosvita.org.ua/index.php/component/content/article/129-problemi-politichnoji-psikhologiji-zbirnik-naukovikh-prats-vipusk-1-15/povni-statti-ukr-movoiu/333-diduk-i-a-istorychna-metafora-iak-kohnityvnyi-mekhanizm-strukturuvannia-politychnoi-kartyny-svitu
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/33/naumova.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 19.10.2015 18.17.11 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
   

Generated in 0.743865 seconds