Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Людмила із міста: ужгород :: Запитання: 38310  
Людмила запитує:
Доброго дня. Допоможіть написати випускну роботу з музичного мистецтва. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Ваша тема дуже широка і не зовсім зрозуміла: "...роботу з музичного мистецтва". Уточніть, будь ласка, що саме мається на увазі (історія, традиції, розвиток музичного мистецтва, рівні та елементи системи музичного мистецтва, інформація про композиторів тощо) і задайте питання ще раз.
Поки що пропонуємо переглянути:
Білозуб Л. М. Національний аспект українського музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Л. М. Білозуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2014. - № 1. - С. 116-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2014_1_20.
Вергунова В. С. Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як естетичний феномен [Електронний ресурс] / В. С. Вергунова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_1_4.
Власова О. Б. Історичний аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток, формування та становлення особистості [Електронний ресурс] / О. Б. Власова. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 108.1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_45.
Галкіна Л. В. Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. Галкіна ; [упоряд. Н. В. Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 198, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Шкільний світ. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека).
Карельська Є. В. Про деякі рівні та елементи системи музичного мистецтва суспільства в аспекті проблеми "Культура і особистість" [Електронний ресурс] / Є. В. Карельська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_31.
Картава Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті [Електронний ресурс] / Ю. А. Картава // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_27.
Кдирова І. О. Музичне мистецтво національних меншин України за роки незалежності [Електронний ресурс] / І. О. Кдирова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2011. - № 1. - С. 26-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2011_1_7.
Ковтун А. В. Виховання особистості засобами музичного мистецтва у вітчизняній педагогіці кінця XIX – середини XX століття [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 6. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_6_10.
Кот М. До глибин душі засобами музичного мистецтва [Електронний ресурс] / М. Кот // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2013. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_2_11.
Музичне мистецтво: традиції та сучасність : [зб. ст. за результатами VII Міжвуз. наук.-практ. студент. конф., 21-22 листоп. 2013 р.] / Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетр. консерваторія ім. М. Глінки ; [редкол.: Новіков Ю. М. (голов. ред.) та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 141 с.
Науменко С. І. Музичне мистецтво як соціальне явище [Електронний ресурс] / С. І. Науменко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsm_2012_2_12.
Основи музичного мистецтва. Сприймання та інтерпретація музичних творів : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 1 / [уклад.] О. О. Цуранова, О. В. Погода ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 123 с.
Салдан С. Музичне мистецтво в контексті естетичного виховання, згідно педагогічних ідей Г. Ващенка [Електронний ресурс] / Світлана. Салдан // Молодь і ринок. - 2010. - № 1-2. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_1-2_21.
Салдан С. Музичне мистецтво в контексті філософсько-естетичних поглядів А. Шопенгауера [Електронний ресурс] / С. Салдан // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2012. - Вип. 11. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_4.
Теодорович С. Багатогранність музичного мистецтва і його вплив на фізичний і душевний стан людини [Електронний ресурс] / С. Теодорович, М. Ковбасюк // Молодь і ринок. - 2014. - № 12. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_12_29.
Трегубенко Т. Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини XVII–XVIII ст.) [Електронний ресурс] / Т. Трегубенко // Українознавчий альманах. - 2012. - Вип. 8. - С. 191-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_61.
Трегубенко Т. Роль української церковної еліти у розвитку музичного мистецтва XVII–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Т. Трегубенко // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 14. - С. 169-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_48.
Тукова І. Г. Розвиток музичного мистецтва ХХ століття у співвідношенні з некласичною науковою парадигмою [Електронний ресурс] / І. Г. Тукова // Мистецтвознавчі записки. - 2013. - Вип. 24. - С. 241-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2013_24_34.
Цебрій І. Значення музичного мистецтва й музичної освіти в житті суспільства Стародавнього Єгипту [Електронний ресурс] / І. Цебрій // Естетика і етика педагогічної дії. - 2014. - Вип. 8. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2014_8_8.

.: Розділ: Музика :: 9.02.2016 11.54.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.278372 seconds