Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44605
   


Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 38456  
Катерина запитує:
Місце історичної пам’яті у формуванні поколіннєвих ідентичностей сучасної української сім’ї
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Безлюдний О. І. Виховання дітей в американській та українській сім'ї : монографія / О. І. Безлюдний ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2012. - 358 c.
Буковинський А. Й. Сім'я як соціокультурний феномен в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / А. Й. Буковинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 19 c.
Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 10. - С. 391-394. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_47.
Клінцова М. М. Трансформація ціннісних основ сучасної української сім'ї (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / М. М. Клінцова ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2013. - 18 c.
Леонова Л. Педагогічні умови сімейного виховання в сучасних українських родинах / Л. Леонова // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2011. - № 3. - С. 163-170.
Муляр Н. Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці [Електронний ресурс] / Н. Муляр // Молодь і ринок. - 2012. - № 8. - С. 93-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_8_23.
Пірен М. І. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ [Електронний ресурс] / М. І. Пірен // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - С. 62-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_12.
Полухтович Т. Національна ідентичність і культурна традиція [Електронний ресурс] / Т. Полухтович // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_36.
Потапенко Я. Конфлікт ідентичностей в сучасній Україні: погляд крізь призму амбівалентної історичної пам’яті [Електронний ресурс] / Я. Потапенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 158–164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2013_1_30.
Потапчук Т. В. Національна ідентичність: становлення та розвиток у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Т. В. Потапчук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 1. - С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_13.
Савицька І. М. Проблеми формування національної ідентичності через призму історичної пам’яті в сучасному суспільстві) [Електронний ресурс] / І. М. Савицька, О. І. Смольницька // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 87. - С. 255-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_69.
Смеречанська О. Історична пам’ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні [Електронний ресурс] / О. Смеречанська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 191-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_30.
Черепанова С. О. Філософія родознавства : навч. посіб. / С. О. Черепанова. - Київ : Знання, 2008. - 460 c.
Щербань М. П. Національна свідомість постає з дитинства / М. П. Щербань // Постметодика. - 2014. - № 1. - С. 60-64.

.: Розділ: Соціологія :: 28.02.2016 17.07.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.241021 seconds