Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: надія із міста: львів :: Запитання: 39697  
надія запитує:
добрий день)допоможіть знайти літературу до курсової на тему:проведення музично-ритмічної діяльності із використанням дитячого фольклорного матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Аркуша Н. М. Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / Н. М. Аркуша // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 1. - С. 71-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_13.
2. Бейзеров В. Педагогічні умови художньо-творчого виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами традиційних форм українського музикування у позашкільний час / В. Бейзеров // Рідна шк. - 2006. - № 2. - С. 18-20.
3. Болгарський А. Г. Слухання музики у дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / А. Г. Болгарський, Т. В. Горобець, В. А. Шкоба ; МОН України. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 180 c.
4. Величко О. Б. Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / О. Б. Величко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 69 c.
5. Владимирова А. Л. Актуальність проблем естетичного виховання дітей засобами національного пісенного фольклору / А. Л. Владимирова // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 71-73.
6. Газіна І. О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики : автореф. дис... канд. пед. наук / І. О. Газіна ; АПН України. Ін-т пробл. виховання. - Київ, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08giounm.zip.
7. Гребеньова В. Рукописна збірка дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 76–82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_23_14.
8. Коваль В. М. До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) [Електронний ресурс] / В. М. Коваль. // Проблеми етномузикології. - 2011. - Вип. 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Petnomuz_2011_6_10.
9. Лісовська Т. А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Лісовська ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - О., 2011. - 21 c.
10. Лісовська Т. А. Розвиток чуття ритму в музичній діяльності дошкільників / Т. А. Лісовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 179. - С. 89-92.
11. Лісовська Т. А. Розвиток чуття ритму в музичній діяльності дошкільників / Т. А. Лісовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 176. - С. 86-88.
12. Мартиненко О.В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5 - 6 років у дошкільних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. В. Мартиненко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2005. - 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05movrdz.zip.
13. Мартинова В. П. Формування музично-ритмічних здібностей учнів через розвиток елементів гри на музичних інструментах [Електронний ресурс] / В. П. Мартинова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 18(2). - С. 170-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(2)__28.
14. Нечай С. П. Підготовка майбутніх вихователів до поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників: теорія і практика : монографія / С. П. Нечай. - Вид. 2-ге, доопрац. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 459 c.
15. Руденко О. В. Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис... канд. психол. наук / О. В. Руденко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rovsdv.zip.
16. Садовенко С. М. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. пед. наук / С. М. Садовенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ssmmuf.zip.
17. Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору : навч.-метод. посіб. / С. Садовенко. - Київ : Шкіл. світ, 2008. - 128 c. - (Б-ка "Шк. світу". Дит. садок).
18. Торчинська З. К. Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ [Електронний ресурс] / З. К. Торчинська // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 197-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_37.
19. Шарапанюк А. Педагогічні засади музично-ритмічної діяльності у сучасних вітчизняних дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. Шарапанюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 40. - С. 210-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_40_33.
20. Шевчук А. С. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників : монографія / А. С. Шевчук. - Фастів : Поліфаст, 2005. - 330 c.
21. Ярова М. В. Фольклор у системі музичного виховання учнів молодших класів [Електронний ресурс] / М. В. Ярова // Актуальні питання мистецької педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2015_4_25.

.: Розділ: Музика :: 7.11.2016 15.31.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.244569 seconds